Хлівна Н.В.

06.11-07.11.2017

Клас Тема Домашнє завдання
5-а, 5-б Професії членів родини Виписати в словничок та опрацювати VocabularyBox ст.95

Дати відповіді на запитання впр.3, ст.95 (письмово)

Визначити True/Falseвпр.4, ст.95 (усно)

6-а, 6-в School Повторити назви шкільних предметів

Виписати в словничок та опрацювати Vocabulary Box ст.49

Опрацювати текст впр.2, ст.48-49, скласти 5 запитань до тексту

7-а, 7-б Му household duties Повторити лексику на ст.48

Виписати в словничок та опрацювати Vocabulary Box ст.52

Опрацювати текст впр.1, ст.52-53

Виконати впр.3, ст.54 (письмово)

8-а, 8-б What’s your school like? Ex.1, p.62 (speak about your first day at school this year)

Write down and work out VocabularyBox on p.63

Ex.4, p.63 (read and answer the questions)

10 Ukrainian system of education Find the information and be ready to speak on the topic “ Ukrainian system of education”

08.11.2017

Клас Тема Домашнє завдання
5-а, 5-б  Брати та сестри Виписати в словничок та опрацювати Vocabulary Box ст.97

Опрацювати текст впр.4,  ст.97

Впр.5, ст.98 (усно знайти підтвердження в тексті)

10 Schools in GB and in the USA Ex.2, p.45 (in pen)

Compare school systems in Ex.3, p.46 and write down your conclusions into the copy-book

11 Family relationships Be ready to speak about your family relationships

09.11.2017

Клас Тема Домашнє завданя
 6-А, 6-В Наша школа Опрацювати параграф 7, ст.209 (модальні дієслова)

Впр.1, ст.52 (усно)

Впр.5, ст.53 (письмово)

Вивчити будь-яке прислів’я з впр.4, ст.53

11 Family relationships Learn the words p.76

Read “George’s story”  p.76-77 and make your opinion on the story (in pen)

Шкільне приладдя Повторити форми привітання та назви шкільних предметів

10.11.2017

5-а, 5-б Я та моя сім’я Скласти до 10 речень про свою сім’ю (написати прочленівродини тадомашніхулюбленців)
7-а, 7-б What do you do in your family? Ex.1, p.59 (make up a dialogue in pen)

Ex.2, p.59 (orally)

10 English is an international language Write a mini-essay “Why is English important to me?”

13.11.2017

Клас Тема Домашнє завданя
5-а, 5-б Професії членів родини Повторити правила утворення дієслова “tobe” у минуломучасі (граматичнатаблиця ст.129)

Впр.1, ст.129 (письмово)

6-а, 6-в Schoolsubjects Повторити назви шкільних предметів

Впр.2, ст.56-57 (усно)

Впрю3, ст..57-58 (прочитати, письмово скласти діалог про свого улюбленого вчителя)

8-б Modal verbs Повторити значення модального дієслова “should” ст.265, пункт 6

Впр.1, ст.64-65 (усно з поясненням)

 

11 Third conditional http://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar-vocabulary/grammar-videos/third-conditional

Watch the video, read about the third conditional and how is it different from theotherconditionals, do the tasks below (orally, only gap filling - in pen)

16.11.2017

Клас Тема Домашнє завданя
1-В Шкільне приладдя Повторити слова: Book- книжка, copybook - зошит, pen-ручка, pencil - олівець, eraser-стирачка, pencilbox - пенал, ruler-лінійка, desk- парта, classroom - клас, pupil - учень, bag - портфель, teacher - учитель, blackboard - дошка,  school – школа, ant - мураха, apple - яблуко, bear - ведмідь, open-відкрий, close - закрий, take - візьми.

Повторити фрази: Goodmorning!-Доброго ранку!

Hello!- Привіт!

How are you?- Як справи?

I’mgood!- Все добре!

Good bye!- До побачення!

17.11.2017

5-а,

5-б

Я та моя сім’я Закінчити оформлення сімейного дерева;

повторити назви членів сім’ї;

повторити утворення дієслова tobeу минулому часі (was- для однини; were- для множини)

вправа 1, ст.129 (письмово)

7-а,

7-б

Everything about food Ex.1, p.64-65 (answer the questions, read the text)

Ex.2, p.65 (answer the questions in pen)

10 What university to choose? Write a mini-essay “What university I would like to choose and why?”; find a video about this university
Роздрукувати сторінку