Кагамлик І.Г.

03.02.2020

6 Б
Kinds of shops ex. 1, p. 110 (опрацювати усно), ex. 2, p. 110 (письмово), ex. 3, p. 111(письмово), p. 113 слова записати в словник, ex. 1,p.112-113 (читати і перекладати).

5 В
p. 140 ex. 1 (читати), ex. 2 p. 140, виписати нові слова в словник, переглянути відео, з нього виписати нові слова про погоду.


Ex.1 p. 107 ( письмово), ex. 2 p. 107 - написати твір " My favourite sportsman/ sportswoman" (10-12 речень).

3 В
Повторити назви продуктiв, овочів, фруктів. Ex. 1 p. 78(читати), ex. 2 p. 78 (усно), ex. 3 p. 78 (усно), еx. 4 p. 79 (усно), ex. 5 p. 79 (письмово: а/an/some)

Переглянути відео, співати пісню

8 Б
Переглянути відео про Алана Мiлна, виписати 10 цікавих фактів з відео про письменника і його твір 'Winnie-the-Pooh', ex. 2 a) b) p. 126 - 127 (прочитати, виписати нові слова)

 

04.02.2020

8 А

Переглянути відео про Алана Мiлна, виписати 10 цікавих фактів з відео про письменника і його твір 'Winnie-the-Pooh', ex. 2 a) b) p. 126 - 127 (прочитати, виписати нові слова)

 

5 В
Ex. 1 a) b) p. 141, 142 читати, перекладати, ex. 2, p. 143. Письмово відповісти на запитання. Слова ст. 143 - записати в словник.

Переглянути відео

 

7 Б (німецька мова)

Seite 91 - Мішана відміна прикметників, опрацювати теорію. Übung 2, Seite 92 - прочитати, перекласти.

Опрацювати відео.

 

10 Б
Write an e-mail about a device you bought recently. And send it to my e-mail irakagamluk41@gmail.com. The deadline - 05.02.2020

You can use a model and the Writing bank on pages 158 - 162. The e-mails should be unique, i. e. do not copy e-mails from the Internet.

 

05.02.2020
7 Б
Ex.1 p. 107 ( письмово), ex. 2 p. 107 - написати твір " My favourite sportsman/ sportswoman" (10-12 речень)

10 Б
Read the texts ex. 1 p. 80. Write what you think about these texts in 4 - 5 sentences each (all in all there should be 8 - 10 sentences) type them and send to irakagamluk41@gmail.com
Do ex. 1, p. 80 (multiple-choice activity) and ex. 2 p. 80 in pen in your copy-book.

8 Б
Ex. 8 b) p. 132 - 133 (опрацювати усно). В зошит записати ex. 8 a) p. 132 (якщо твердження невірне, записати, чому). Слова ст. 133 - записати в словник. Ex. 10, p. 134 (надрукувати відповіді на запитання і відправити на електронну пошту irakagamluk41@gmail.com)

 

3 В
Ex. 1, 2 p. 80-81 (читати, перекладати), ex. 3, p. 81 (написати в зошит)

 

06.02.2020

 5 В клас

Тема: Погода та види діяльності

Завдання:повторити тему «Погода» за допомогою відео, посилання на відео

https://www.youtube.com/watch?v=CXKj7bm4Ops ;

записати у словник та перекласти словосполучення впр.2, ст.162-163;

скласти з кожним словосполученням речення за зразком, замінюючи виділені слова:

When it is hot, people usually sunbathe.

6 Б

Topic: Shopping

Ex. 2 p. 114, ex. 3, 4, p. 114 ( письмово в зошиті)

Ex. 5 p. 115 – listen and sing

 

7 Б – Deutsch

Seite – 95 – опрацювати теорію про порядкові числівники, нові слова записати в словник, Übung 3 a) Seite 96( усно скласти діалог), Übung 3 b) Seite 96 – скласти діалоги і записати їх в зошит, Übung 4 Seite 97 записати письмово за прикладом.

 

7 А клас

Topic: Doctor! Doctor!

Activities:  передивитись відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=pyfkcUbhbJs,

виписати всі види болю у словник та вивчити (буде тест по вивчених словах);

вправа 6 ст.110 (усно).

8 Б клас

Topic: Music is heard everywhere

Activities: впр.2 (a), ст.138-139 виписати слова у словник, вивчити;

впр.3, ст. 129 ( письмово);

передивитись відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=7uxF9CsxW88 та

виписати жанри музики у зошит.

 

07.02.2020

7 Б клас

Topic: Doctor! Doctor!

Activities:  передивитись відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=pyfkcUbhbJs,

виписати всі види болю у словник та вивчити (буде тест по вивчених словах);

вправа 6 ст.110 (усно).

 

8А клас

Topic: Music is heard everywhere

Activities: впр.2 (a), ст.138-139 виписати слова у словник, вивчити;

впр.3, ст. 129 ( письмово);

передивитись відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=7uxF9CsxW88 та

виписати жанри музикиу зошит.

Роздрукувати сторінку