Кагамлик І.Г.

Англійська мова

5А, 5-Б ст.191 ( письмово дати відповіді на запитання), впр.1 ст.192 (написати назву місця за описом), впр. 2а ст.192 ( дати відповіді на запитання)

9а, 9б, 9в - слова ст. 163 -записати в словник, впр. 8а)b)c) ст. 165 (письмово), впр.9 ст.165( письмово)

5 А, 5-Б впр.3, ст.192. Слова ст.193, впр.5 ст.193 ( читати, перекладати)
6 а, 6 в опрацювати впр.4 a, b ст.131, впр.5a, b ст.132. Впр. 6 ст.132 ( письмово порівняти види магазинів, використовуючи слова).
8а, 8б класи. Тема: періодичні видання. Опрацювати слова, знайти до них визначення впр.1 ст. 182, прочитати впр.2, ст.182-183 та знайти інформацію, за що відповідають люди, зазначені у впр.1 ст.182, впр.3 ст.183 (усно). Записати у словник слова, вивчити їх, впр.1 ст.182, скласти діалог, обговорюючи останню новину та використовуючи репліки з впр. 5а, ст.184.

6.03
5A, 5 Б німецька мова
стор. 88 виписати, перекласти та опрацювати новий лексичний матеріал, виконати впр. 1-3 стор.88

9 А, 9 Б 9 В
Впрю 2 ст. 167, написати e-mail, ваші думки про захист природи (12 - 15 речень) на пошту вчителя irakagamluk@ukr.net
7.03
5А 5Б англійська мова
Вправа 6 стор. 194 ( письмово), впр.1 ст. 194 - 195 ( читати і перекладати усно), впр.2 ст. 196 ( письмово)
8Аб 8Б
Вправа 1 стор.185 ( дати письмову відповідь на запитання,), впр. 2 стор. 185 - 186 ( читати, перекладати)

Роздрукувати сторінку