Кагамлик І.Г.

12.11.2018

Англійська мова

5 - Б

Впр. 1 ст.78 ( Дати відповіді на запитання письмово) Ст. 79 Герундій ( вивчити правило) Після слів love, like, don't like, hate, go використовується дієслово із закінченням -ing Впр. 1 ст. 79 Скласти і записати речення Впр. 4 ст. 80 читати і перекладати.

6 -А, 6-Б

Впр. 4 ст. 53 - читати і перекладати. Пояснити, як ви розумієте приказки англійською мовою. Впр. 5 ст. 53- вибрати правильне модальне дієслово. Впр. 6 ст. 54 - вибрати модальне дієслово.

7 - Б

Виписати слова ст. 61 Remember на ст 61 прочитати і вивчити Впр.6 ст. 62 - поєднати частини речень. Впр.8 ст.63 -дати відповіді на питання письмово

9- Б

Ст.73 - 74 (Граматика) Впр. 2 а, b ст.74(письмово) Впр. 3 ст. 75 - усно Впр.4 ст.76 ( письмово)

 

13.11.2018

7 - А, 7 - В

Виписати слова ст. 61 Remember на ст 61 прочитати і вивчити Впр.6 ст. 62 - поєднати частини речень. Впр.8 ст.63 -дати відповіді на питання письмово

9- А

Ст.73 - 74 (Граматика) Впр. 2 а, b ст.74(письмово) Впр. 3 ст. 75 - усно Впр.4 ст.76 ( письмово)

11 клас
впр. 1 ст. 81, впр. 5, 6, 7 ст. 82, впр. 3 а ст. 83 (записати в словник і скласти речення із кожним словом письмово)

6 - А, 6 - Б (німецька)

скласти 7 речень із словами вправи 3 ст. 50, скласти 7 речень із виразами впр. 4 ст. 50, ст. 52 - виписати нові слова в словник

14. 11.2018

6-А, 6-Б ( англ. мова)
Впр. 3 а ст. 57-58 - прочитати діалог, впр. 4 ст. 59 (true/false) - Якщо твердження неправильне, виправити його і записати. Впр. 5 ст. 59 -дати письмово відповіді на запитання

5-Б
Скинути е-mail  лист про ваші вподобання, хобі, вживаючи вирази I am good at/ I am bad atна пошту irakagamluk@ukr.net (домашнє завдання, яке було на понеділок)
Впр. 6 ст. 83 - дати письмово відповіді, Впр. 1 ст.84 -читати, впр. 2, 3 - письмово

11 клас
Дякую всім, хто здав розмовну тему.
Виписати в словник слова з ст.84, 86
Впр. 2 -  вiдповісти на 12 запитань на вибір ( 1 запитання = 1 бал) Надрукувати їх і відправити на пошту irakagamluk@ukr.net
Впр. 3 ст. 86-87 - читати і перекладати.
Впр. 4 ст. 87 - Записати,як вирішити подані проблеми ( по 2-3 речення на питання)

 

15.11.2018

6 - A (німецька мова)
Впр. 2 ст. 52 - прочитати. Чи ви згодні з порадами? Впр.5 ст. 53 - прочитати і перекласти Ст. 54 (вгорі) та з вправи 1 ст. 54 - записати нові слова в словник Впр. 2 ст. 54 - скласти письмово речення ( 1 речення - 1 бал). Звернути увагу на вживання давального відмінку і те, що дієслово завжди на другому місці у реченні і має особові закінчення
9 - Б
впр. 5 ст. 76 - поєднати частини речень і записати їх впр. 6 ст. 76 - визначити вид речення ( defining - обмежувальне означальне, non-defining - описово означальне) впр. 1 ст. 77 - дати розгорнуті відповіді на запитання. ст. 78 - слова записати в словник впр. 2 а, b ст. 78 ( усно)
7- Б
Написати 3 записки за прикладом вправи 1 ст. 63 Зробити відео - приготування вашої улюбленої страви (можна в парах) і відправити на пошту irakagamluk@ukr.net
16.11.2018
6 - Б ( німецька) Впр. 2 ст. 52 - прочитати. Чи ви згодні з порадами? Впр.5 ст. 53 - прочитати і перекласти Ст. 54 (вгорі) та з вправи 1 ст. 54 - записати нові слова в словник Впр. 2 ст. 54 - скласти письмово речення ( 1 речення - 1 бал). Звернути увагу на вживання давального відмінку і те, що дієслово завжди на другому місці у реченні і має особові закінчення
9- А впр. 5 ст. 76 - поєднати частини речень і записати їх впр. 6 ст. 76 - визначити вид речення ( defining - обмежувальне означальне, non-defining - описово означальне) впр. 1 ст. 77 - дати розгорнуті відповіді на запитання
7 - А, 7- В Впр. 1 ( a, b ) cт. 64 - 65 опрацювати Впр. 2 ст. 65 ( письмово) Впр. 3 ст. 65 ( читати, підставити речення в пропуски в тексті, знати переклад виділених слів) Впр. 4 ст. 67 + Vocabulary Box - виписати слова в словник 11 клас Впр. 5 ( а, b) ст. 88 - прочитати і написати " What would you say to your dad \mum?" Впр. 1 ст. 89 ( письмово) Впр. 2 ст. 90 ( письмово) 5 - б
5 - Б All about my family впр. 1 ст. 88 ( усно) впр. 2 a_ b ст.89 ( письмово) Прослухати запис ( мінімум 2 рази) і виписати ті назви професій, які є в записі ст. 91 Vocabulary Box - виписати слова в словник, впр. 3 ст. 91 (а, b) - відповісти на питання впр. 4 ст. 91 ( True /False)
Роздрукувати сторінку