Кавун І.М.

03.02.2020

9-А клас   Історія України

Опрацювати § 9 «Європейська революція 1848-1849 рр. на західноукраїнських землях» і  письмово дати відповіді на питання:

1.Коли було скасовано кріпацтво в Галичині, Буковині та Закарпатті?

2.Хто, коли  і з якою метою утворив Центральну раду народову?§

3.Що таке Головна руська рада, хто і коли її утворив?

4.Назвати напрямки діяльності Головної  руської ради ( її склад, лідера, вимоги, приклади діяльності  - газета «Зоря Галицька»,  Галицько-руська матиця, Собор руських вчених).

5.Хто, коли і з якою метою утворив Руський собор?

6.Коли, з чиєї ініціативи був скликаний Слов'янський з'їзд в Празі?

7.Що проголошувала польсько-українська угода «Вимоги українців у Галичині» від 7 червня 1848 р.,  назвіть її історичне значення.

8.Скільки українців від Галичини, Буковини та Закарпаття здобули місць у рейхстазі, які питання там обговорювалися?

9.Коли відбулося придушення Львівського повстання? Чому австрійський уряд дозволив відновити діяльність Головної руської ради й видання «Зорі Галицької»?

  1. Хто такий Агенор Голуховський?

11.Хто такі Олександр Духнович та Адольф Добрянський, яку ідею вони висловили?

  1. Що дала західним українцям революція 1848-1849 рр.? https://www.youtube.com/watch?v=xrTfAXiJ-Pw

 

8-А клас   Історія України

Повторити § 19 «Початок національно-визвольної війни українського народу» , перевірити наявність таблички «Дата, подія, наслідок».

Назвати і пояснити умови Зборівського договору 1649 року.

Опрацювати § 20 «Українська козацька держава Війська Запорозького» , зробити конспект виділених слів та понять. Дати відповіді на питання ст.151-152 «Перевірте засвоєне на уроці»(1-11 питання).

https://www.youtube.com/watch?v=OVHSrHGXsdE

  

10-А клас   Історія України

Опрацювати § 12 «Директорія УНР» і дати відповіді на питання:

1.Що таке Директорія, коли і в результаті яких подій вона прийшла до влади? Назвіть її склад.

2.Заповнити таблицю на ст.80 «Внутрішня політика Директорії УНР. Здобутки. Втрати».

3.Заповнити таблицю «Дата.Подія.Наслідок» по другій війні радянської Росії з УНР.

  1. З ким ще, крім більшовиків, довелося воювати Директоріі?

https://www.youtube.com/watch?v=IYrob_GAJjY

 

10-Бклас   Історія України

Повторити § 13 «Західноукраїнська Народна Республіка». Звернути увагу на хід та наслідки українсько-польської війни. Перевірити свої знання по питаннях на ст. 92-93 (1, 3, 4, 5, 7,8).

Опрацювати § 14  «1919 рік: встановлення  УСРР та окупація України білогвардійцями» - тільки1 підпункт – виписати всі перетворення більшовиків в Україні ; причини та приклади антибільшовицьких повстань. https://www.youtube.com/watch?v=UxwleZGFOHo

https://www.youtube.com/watch?v=IYrob_GAJjY

 

04.02.2020

8-Б клас   Історія України

Повторити § 19 «Початок національно-визвольної війни українського народу» , перевірити наявність таблички «Дата, подія, наслідок».

Назвати і пояснити умови Зборівського договору 1649 року.

Опрацювати § 20 «Українська козацька держава Війська Запорозького» , зробити конспект виділених слів та понять. Дати відповіді на питання ст.151-152 «Перевірте засвоєне на уроці»(1-11 питання).

https://www.youtube.com/watch?v=OVHSrHGXsdE

 

9-Б клас   Історія України

Опрацювати § 9 «Європейська революція 1848-1849 рр. на західноукраїнських землях» і  письмово дати відповіді на питання:

1.Коли було скасовано кріпацтво в Галичині, Буковині та Закарпатті?

2.Хто, коли  і з якою метою утворив Центральну раду народову?§

3.Що таке Головна руська рада, хто і коли її утворив?

4.Назвати напрямки діяльності Головної  руської ради ( її склад, лідера, вимоги, приклади діяльності  - газета «Зоря Галицька»,  Галицько-руська матиця, Собор руських вчених).

5.Хто, коли і з якою метою утворив Руський собор?

6.Коли, з чиєї ініціативи був скликаний Слов'янський з'їзд в Празі?

7.Що проголошувала польсько-українська угода «Вимоги українців у Галичині» від 7 червня 1848 р.,  назвіть її історичне значення.

8.Скільки українців від Галичини, Буковини та Закарпаття здобули місць у рейхстазі, які питання там обговорювалися?

9.Коли відбулося придушення Львівського повстання? Чому австрійський уряд дозволив відновити діяльність Головної руської ради й видання «Зорі Галицької»?

  1. Хто такий Агенор Голуховський?

11.Хто такі Олександр Духнович та Адольф Добрянський, яку ідею вони висловили?

  1. Що дала західним українцям революція 1848-1849 рр.? https://www.youtube.com/watch?v=xrTfAXiJ-Pw

 

10-Б клас   Всесвітня історія

Повторити § 5 «Міжнародні договори 1921-1929рр.» , перевірити наявність таблички по конференціях і договорах. Опрацювати питання на ст.64 (5-10).

Опрацювати § 20 «Сполучені штати Америки» (1,2,3 підпункти). Ключове питання: «Що таке доба  «проспериті»? Назвіть причини «проспериті», прояви? Чому закінчився цей період і які наслідки мав? https://www.youtube.com/watch?v=YlwiAlrdCfc

 

05.02.2020

10-А клас   Історія України

Опрацювати § 13 ««Західноукраїнська Народна Республіка» і дати відповіді на питання на ст.92-93 ( 1, 2,3,5). https://www.youtube.com/watch?v=UxwleZGFOHo

 

10-Бклас   Історія України

Опрацювати § 14  «1919 рік: встановлення  УСРР та окупація України білогвардійцями» - 2,3,4 підпункти і дати відповіді на питання на ст. 100 – 101   (1,2,3,5).

https://www.youtube.com/watch?v=UxwleZGFOHo

https://www.youtube.com/watch?v=IYrob_GAJjY

 

8-Б клас   всесвітня історія

Опрацювати § 12 «Становлення абсолютної монархії у Франції в XVI ст.” (1 і 2 підпункти, зробити конспект, переказувати).

 

5-Б клас   Історія України

Повторити § 10, виконати завдання 1 «Оцініть себе» на ст.79. Опрацювати § 13 «Відома і чута в усіх кінцях землі…»: 1 підпункт – про княгиню Ольгу та князя Володимира), 2 підпункт (про Софійський собор і  князя Ярослава Мудрого), 3 підпункт (про Данила Галицького). Виконати завдання на ст.97 (1,2,3).

 

5-В клас   Історія України

Повторити § 10, виконати завдання 1 «Оцініть себе» на ст.79. Опрацювати § 13 «Відома і чута в усіх кінцях землі…»: 1 підпункт – про княгиню Ольгу та князя Володимира), 2 підпункт (про Софійський собор і  князя Ярослава Мудрого), 3 підпункт (про Данила Галицького). Виконати завдання на ст.97 (1,2,3).

 

11-А клас   Історія України

Повторити § 9, звернути увагу на діяльність УРСС; скласти  історичний портрет Левка Лукʼяненка (до 10 речень). Перевірити свої знання по питаннях  1-7 на ст.87 «Чого навчились». Опрацювати § 10 (документи і питання до них).

 

11-Б клас   Історія України

Повторити § 9, звернути увагу на діяльність УРСС; скласти історичний портрет Левка Лукʼяненка (до 10 речень). Перевірити свої знання по питаннях  1-7 на ст.87 «Чого навчились». Опрацювати § 10 (документи і питання до них).

 

06.02.2020

9- А  клас   всесвітня Історія

Повторити § 6 « Весна народів» :1. Охарактеризувати події революції У Франції, її наслідки. 2.Визначити причини, завдання і наслідки революцій для Німеччини, Італії, Австрійської імперії. Опрацювати § 7 «Обʼєднання Німеччини». Підготувати відповіді на питання на ст.75 (1-5). https://www.youtube.com/watch?v=-fNrNiQLW5Q

 

11-А  клас   Історія України

Опрацювати § 11, на ст.102 виконати 1 завдання – заповнити таблицю по діячах культури і вивчить.

 

9- Б  клас   всесвітня Історія

Повторити § 7«Обʼєднання Німеччини». Підготувати відповіді на питання на ст.75 (1-5). https://www.youtube.com/watch?v=-fNrNiQLW5Q

Опрацювати § 8 «ОбʼєднанняІталії». Підготувати відповіді на питання на ст.81 (1-7).

https://www.youtube.com/watch?v=LTdezbAgwWQ

 

07.02.2020

8-А клас   всесвітня історія

Опрацювати § 12 «Становлення абсолютної монархії у Франції в XVI ст.” (1 і 2 підпункти, зробити конспект, переказувати).

 

5-А клас   Історія України

Повторити § 10, виконати завдання 1 «Оцініть себе» на ст.79. Опрацювати § 13 «Відома і чута в усіх кінцях землі…»: 1 підпункт – про княгиню Ольгу та князя Володимира), 2 підпункт (про Софійський собор і  князя Ярослава Мудрого), 3 підпункт (про Данила Галицького). Виконати завдання на ст.97 (1,2,3).

 

10-А клас всесвітня    історія

Опрацювати § 5 «Міжнародні договори 1921-1929рр.» , починаючи з Генуезької конференції (ст. 58 -63)  заповнити табличку по конференціях і договорах.  Зразок таблиці на ст.63 (4 завдання). Опрацювати питання на ст.64 (5-10).

 

11-Б  клас   Історія України

Опрацювати § 11, на ст.102 виконати  завдання (1-6).

 

11-А клас   Історія України

Опрацювати § 11, на ст.102 виконати  завдання (1-6).

Роздрукувати сторінку