Кавун І.М.

12.11.2018

8 - А, історія України

§5 «Виникнення Запорозького козацтва» опрацювати, вивчити виділені поняття, правила, дати, підготувати відповіді на запитання ст.39 (1-3)

9 - Б, історія України

Дати відповіді на питання за §6 :

1)Назвати всі масонські організації на території України, їх дати існування, лідери.

2)Що таке «Північне товариство», «Південне товариство», «Товариство обʼєднаних словʼян»,

їх дати існування, лідери.

3)Порівняти «Конституцію» та «Руську правду».

4)Що таке «Правила» та «Клятвена обіцянка», їх мета.

5) Коли і де відбулося повстання «Північного товариства», які наслідки мало?

6) Коли і де відбулося повстання «Південного товариства», які наслідки мало? (Повстання Чернігівського полку)?

7)Назвіть причини польського повстання 1830-1831рр,  його учасників та наслідки.

8)Назвіть причини селянських повстань.

9) Назвіть форми селянського протесту.

10) Коли і де відбулося повстання Чугуївського полку?

11)Коли і де відбулося повстання під проводом Устима Кармелюка, його наслідки?

Відповіді на ці запитання зробити письмово і вивчити, вміти відповісти без зошита і підручника.

8 - Б, історія України

§5 «Виникнення Запорозького козацтва» опрацювати, вивчити виділені поняття, правила, дати, підготувати відповіді на запитання ст.39 (1-3).

10 - Б, історія України

§7 «Центральна Рада і Тимчасовий уряд:від протистояння до компромісу» ( за новим підручником) опрацювати, заповнити таблицю: дата, подія, наслідки; умови Другого Універсалу виписати  і вивчити; виконати завдання на ст.51( 1–4 ).

9 – А, історія України

Дати відповіді на питання за §6 :

1)Назвати всі масонські організації на території України, їх дати існування, лідери.

2)Що таке «Північне товариство», «Південне товариство», «Товариство обʼєднаних словʼян»,

їх дати існування, лідери.

3)Порівняти «Конституцію» та «Руську правду».

4)Що таке «Правила» та «Клятвена обіцянка», їх мета.

5) Коли і де відбулося повстання «Північного товариства», які наслідки мало?

6) Коли і де відбулося повстання «Південного товариства», які наслідки мало? (Повстання Чернігівського полку)?

7)Назвіть причини польського повстання 1830-1831рр,  його учасників та наслідки.

8)Назвіть причини селянських повстань.

9) Назвіть форми селянського протесту.

10) Коли і де відбулося повстання Чугуївського полку?

11)Коли і де відбулося повстання під проводом Устима Кармелюка, його наслідки?

Відповіді на ці запитання зробити письмово і вивчити, вміти відповісти без зошита і підручника.

13.11.2018

8 – Б, всесвітня історія

§5 опрацювати, дати відповіді на запитання:

1) Що таке Відродження? Коли виникає? Назвіть причини виникнення.

2) Що таке гуманізм, хто такі гуманісти?

3) Хто такий Мігель де Сервантес, чому його називають гуманістом?

4) Хто такий Еразм Роттердамський, назвіть його твори. Чому його називають гуманістом?

5) Хто такий Ніколло Макіавеллі? Назвіть його твори. Що таке «макіавеллізм»?  Як ви це розумієте?

Відповіді на ці запитання написати в зошиті і вивчити. Відповідати на них без зошита і підручника.

9 – А, всесвітня історія

§4 опрацювати «Велика Британія», підготувати відповіді на запитання

ст.55-56 (1-7) в зошиті письмово. Вивчити, відповідати без зошита і підручника.

8 – А, всесвітня історія

§5 опрацювати, дати відповіді на запитання:

1) Що таке Відродження? Коли виникає? Назвіть причини виникнення.

2) Що таке гуманізм, хто такі гуманісти?

3) Хто такий Мігель де Сервантес, чому його називають гуманістом?

4) Хто такий Еразм Роттердамський, назвіть його твори. Чому його називають гуманістом?

5) Хто такий Ніколло Макіавеллі? Назвіть його твори. Що таке «макіавеллізм»?  Як ви це розумієте?

Відповіді на ці запитання написати в зошиті і вивчити. Відповідати на них без зошита і підручника.

11, історія України

1)Знати всі військові операції по визволенню Лівобережної та Правобережної України.

2) §7. Назвати причини та наслідки депортації кримських татар.

3)Який внесок українців у розгром нацизму і фашизму? (наведіть 5-6 фактів, адже саме на підставі них УРСР після завершення війни було запрошено на Установчу конференцію з питання утворення ООН).

4)Що ви знаєте про діяльність українських науковців в роки війни, назвіть прізвища вчених та приклади їхньої діяльності (5-6 прикладів).

5)Коли і ким була створена кіноповість «Україна в огні»? Яку оцінку Й.Сталіна вона отримала?

6)Яку роль відігравали «Просвіти» в роки війни ? Наведіть приклади.

7)Яку роль відігравала діяльність Остапа Вишні в роки війни?

8)Пояснити всі плакати та фотографії, які є в § 7.

9)ст.63-64, виконати письмово тести 1-12.

9 – Б, всесвітня історія

§4 опрацювати «Велика Британія», підготувати відповіді на запитання

ст.55-56 (1-7) в зошиті письмово. Вивчити, відповідати без зошита і підручника.

7 - А, історія України

1)Повторити § 3-4, знати роки правління всіх князів та їх справи.

2)ст.41-42, «Тематичне оцінювання за розділом «Виникнення та становлення Русі-України» виконати письмово всі тести (1-12), вивчити до заліку.

 

14.11.18

11, всесвітня історія

§4 опрацювати, дати відповіді на запитання:

1)Коли відбувалася Сталінградська битва, її значення.

2) Коли відбувалася Курська битва, її значення.

3)Коли і в звʼязку з чим відбулась капітуляція Італії?

4)Коли відбувалась Тегеранська конференція, назвіть її основні питання та рішення .

5)Коли і де було відкрито союзниками Другий фронт?

6)Назвіть наступальні операції Червоної Армії 1944 року по визволенню території СРСР.

7)Складіть хронологічний ланцюжок подій по визволенню країн Центральної та Південно-Східної Європи (Румунія, Болгарія, Югославія, Угорщина, Польща, Чехословаччина).

8)Що це за бій біля о.Лейте?

9)Де і коли відбувся останній німецький наступ?

10)В ході якої військової операції радянські війська вступили на територію Німеччини і почали наступ на Берлін?

11) Коли відбувалась Кримська конференція, назвіть її основні питання та рішення .

Для кращого розуміння та засвоєння матеріалу треба користуватися атласом, шукаючи відповіді на поставлені запитання. Відповіді написати в зошиті, вивчити.

 

7 - Б, історія України

§6 «Володимир Великий» опрацювати, заповнити таблицю:

Внутрішня політика князя Зовнішня політика князя

Переказувати. Підготувати відповіді на запитання ст. 67.

  

7 - В, історія України

§6 «Володимир Великий» опрацювати, заповнити таблицю:

Внутрішня політика князя Зовнішня політика князя

Переказувати. Підготувати відповіді на запитання ст. 67.

 

10-А, історія України

§7 «Центральна Рада і Тимчасовий уряд:від протистояння до компромісу» ( за новим підручником) опрацювати, заповнити таблицю: дата, подія, наслідки; умови Другого Універсалу виписати і вивчити; виконати завдання на ст.51( 1–4 )

 

9-Б, історія України

§7 (1-4 підпункти )опрацювати. Дати відповіді на запитання:

1)До складу яких королівств входили західноукраїнські землі в складі Австрійської імперії? Що таке жупи та дистрикти?

2)Що ви знаєте про національний склад західноукраїнських земель?

3)Що таке денаціоналізація?

4)Назвіть всі реформи імператриці Марії Терезії та її сина Йосифа II.

5)Назвіть причини селянських повстань на початку XIX ст.

6)Хто такі опришки, назвіть їх лідерів.

7)Коли й де відбувались «холерні бунти»?

8)Коли й де відбулося повстання під проводом Лукʼяна Кобилиці? Назвіть його причини та наслідки.

9)Які наслідки мали селянські виступи?

Відповіді на ці запитання зробити письмово і вивчити, вміти відповісти без зошита і підручника.

 

 15.11.18

7-А, всесвітня історія

§ 6 «Арабський халіфат» опрацювати, вивчити поняття, підготувати відповіді на запитання ст.46 (1-10). Відповіді зробити письмово в зошиті, вивчити, щоб відповідати без підручника та зошита. В процесі підготовки необхідно користуватися атласом.

 

7-Б, всесвітня історія

§6 «Арабський світ» опрацювати, вивчити поняття, підготувати відповіді на запитання ст.49 (1-7). Відповіді зробити письмово в зошиті, вивчити, щоб відповідати без підручника та зошита. В процесі підготовки необхідно користуватися атласом.

 

9-А, історія України

§7 (1-4 підпункти )опрацювати. Дати відповіді на запитання:

1)До складу яких королівств входили західноукраїнські землі в складі Австрійської імперії? Що таке жупи та дистрикти?

2)Що ви знаєте про національний склад західноукраїнських земель?

3)Що таке денаціоналізація?

4)Назвіть всі реформи імператриці Марії Терезії та її сина Йосифа II.

5)Назвіть причини селянських повстань на початку XIX ст.

6)Хто такі опришки, назвіть їх лідерів.

7)Коли й де відбувались «холерні бунти»?

8)Коли й де відбулося повстання під проводом Лукʼяна Кобилиці? Назвіть його причини та наслідки.

9)Які наслідки мали селянські виступи?

Відповіді на ці запитання зробити письмово і вивчити, вміти відповісти без зошита і підручника.

 

8-Б, історія України

§6 , 1-2 підпункти опрацювати,відповісти на запитання:

1)З яких верств населення відбувається формування козацького стану? Що їх обʼєднувало як представників соціального стану (пригадати визначення «соціальний стан»).

2)Що таке «покозачення»?

3)Назвіть основні принципи «козацького устрою».

4)Хто такий Остафій Дашкевич, яке відношення мав до козацтва?

5)Хто такі  «реєстрові козаки»? Коли виникло «реєстрове козацтво», як змінювався  його чисельний склад?

6)Які обовʼязки  та які привілеї мали «реєстрові козаки»?

Відповіді на ці запитання зробити письмово і вивчити, вміти відповісти без зошита і підручника.

 

16.11.18

11, історія України

§8-9, 1-4 підпункти опрацювати, підготувати відповіді на запитання:

1)  Коли і з якою метою було створено Народний комісаріат закордонних справ УРСР?  Хто його очолив?

2) У яких міжнародних конференціях брала участь делегація УРСР, їх рішення.

3) З якими країнами і коли були підписані післявоєнні договори  з приводу устаткування кордонів УРСР? Назвіть їх рішення.

4) Хто такий Л. Каганович?  Його ставлення до українців, наведіть факти.

5) Коли Раду Народних Комісарів УРСР перейменовано на Раду Міністрів УРСР?

6) Назвіть особливості відбудовчих процесів в УРСР?  Яку пʼятирічку назвали «пʼятирічкою відбудови»?

Відповіді на ці запитання зробити письмово і вивчити, вміти відповісти без зошита і підручника.

 

9-Б, правознавство

§5 опрацювати, вивчити поняття. Схеми розглянути і замалювати їх в зошит. Підготувати запитання вчителю (сформувати їх і записати в зошит). Підготувати відповіді на запитання ст. 42 (1-7).

 

7-В, всесвітня історія

§6 «Арабський світ» опрацювати, вивчити поняття, підготувати відповіді на запитання ст.49 (1-7). Відповіді зробити письмово в зошиті, вивчити, щоб відповідати без підручника та зошита. В процесі підготовки необхідно користуватися атласом.

 

9-А, правознавство

§5 опрацювати, вивчити поняття. Схеми розглянути і замалювати їх в зошит. Підготувати запитання вчителю (сформувати їх і записати в зошит). Підготувати відповіді на запитання ст. 42 (1-7).

 

8-А, історія України

§6 , 1-2 підпункти опрацювати,відповісти на запитання:

1)З яких верств населення відбувається формування козацького стану? Що їх обʼєднувало як представників соціального стану (пригадати визначення «соціальний стан»).

2) Що таке «покозачення»?

3 )Назвіть основні принципи «козацького устрою».

4) Хто такий Остафій Дашкевич, яке відношення мав до козацтва?

5) Хто такі  «реєстрові козаки»? Коли виникло «реєстрове козацтво», як змінювався  його чисельний склад?

6) Які обовʼязки  та які привілеї мали «реєстрові козаки»?

Відповіді на ці запитання зробити письмово і вивчити, вміти відповісти без зошита і підручника.

Роздрукувати сторінку