Подрушняк Л.І.

Географія
12/ 11 / 2018

                                                 8 – А

Тема: «Форми земної поверхні. Простягання низовин, височин, гір, річкових долин».

Д/З   Опрацювати  параграф 12, на к/к  нанести форми рельєфу, що вказані в параграфі 12; вміти їх показувати на карті.

                                                 7-Б клас

Води суходолу Африки. Використання водних ресурсів.

Д/З   Опрацювати  параграф 13; на к/к нанести річки, озера, водоспади Африки; вміти їх показувати на карті.

                                                10-Б клас

Особливості  економіко – географічного положення Азії. Склад регіону. Міжнародні організації. Райони збройних конфліктів та прояв тероризму.

Д/З   Опрацювати  параграф  17, вивчити країни і столиці ( 1- 28), вміти їх показувати на карті; підготувати економічне повідомлення по регіону Азія.

 

13 /11 / 2018

8 – Б  клас 

Тема: «Геоморфологічна будова України.  Формування рельєфу.  Внутрішні і зовнішні рельєфотвірні чинники і процеси.  Типи рельєфу за походженням. Рельєф і діяльність людини».

Д/З   Опрацювати  параграф 13, вміти  показувати на карті форми рельєфу України.

7-А клас

Тема: « Стихійні  явища природи Африки.  Екологічні проблеми. Найвідоміші об’єкти, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО».

Д/З   Опрацювати  параграф 18; вміти  показувати на карті найвідоміші об’єкти, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО в Африці; провести  дослідження : « Наслідки зміни природи Африки» (підручник стр. 83, за бажанням).

7-В клас

Тема: « Стихійні  явища природи Африки.  Екологічні проблеми. Найвідоміші об’єкти, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО».

Д/З   Опрацювати  параграф 18( автор Бойко);параграф17( автор Кобернік) вміти  показувати на карті найвідоміші об’єкти, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО в Африці; провести  дослідження : «Наслідки зміни природи Африки» (підручник Бойко стр. 83, за бажанням).

10-А клас

Тема: «Особливості  економіко – географічного положення Азії. Склад регіону. Міжнародні організації. Райони збройних конфліктів та прояв тероризму».

Д/З   Опрацювати  параграф  17, вивчити країни і столиці ( 1- 28), вміти їх показувати на карті; підготувати економічне повідомлення по регіону Азія.

 10-Б клас

Тема: «Природні умови і ресурси Азії. Склад регіону. Населення Азії. Урбанізаційні процеси. Світові міста, міські агломерації, мегаполіси Японії та Китаю. Працересурсний потенціал».

Д/З   Опрацювати  параграф  18, вивчити країни і столиці ( 1- 35), вміти їх показувати на карті; підготувати економічне повідомлення по регіону Азія.

 

14.11.2018

  8- Б клас       

Тема: «Паливні корисні копалини України, їх класифікація,  використання, географія. Діючі та перспективні басейни й райони видобування вугілля, нафти, природного газу, торфу»

Д/З   Опрацювати  параграф 14,знаходити і  показувати на карті   басейни і родовища корисних копалин.

  7-В клас

Тема: «Населення. Держави. Зв’язки України з державами Африканського континенту»

Д/З   Опрацювати  параграф 19( автор Бойко);параграф18( автор Кобернік); вміти  показувати на карті країни та їх столиці, що вказані в тексті підручника;  нанести на політичну контурну карту ці країни та їх столиці

9-Б клас

Тема: « Траснаціональні корпорації ( ТНК) та їх вплив на функціонування міжнародної  економіки»

Д/З  Опрацювати  параграф 10, виконати завдання « Поміркуйте» стр. 52 підручника, підготувати економічне повідомлення.

   6 - А клас, 6 – Б клас

Тема: «Внутрішня будова Землі. Мінерали. Гірські породи. Корисні копалини та їх значення у житті та діяльності людини»

Д/З   Опрацювати  параграф 18, параграф 23, вивчити умовні позначення корисних копалин , що вказані в підручнику.

   7 – Б клас

Курс « Фінансова  грамотність»

Тема: «  Закони і податки Афін.  Деякі податки в Середньовічній Європі.  Абсурдні податки»

Д/З   Прочитати  з підручника « Фінансова грамотність» стр. 54 – 58; виконати завдання на стр. 60, переглянути мультфільм « Податки очима дітей»              https://www.youtube.com/watch?v=LXzhcwTzFJs

 

15.11.2018 

                                                 Географія 

                                                 7-А клас

Тема: «Населення. Держави. Зв’язки України з державами Африканського континенту»

Д/З   Опрацювати  параграф 19; вміти  показувати на карті країни та їх столиці, що вказані в тексті підручника;  нанести на політичну контурну карту ці країни та їх столиці

                                                   9-А клас

Тема: « Траснаціональні корпорації ( ТНК) та їх вплив на функціонування міжнародної  економіки»

Д/З  Опрацювати  параграф 10, виконати завдання « Поміркуйте» стр. 52 підручника, підготувати економічне повідомлення.

   Економіка

    11 клас

Тема: « Ціна ринкової рівноваги: зміст,  графічне відображення»

Д/З   Опрацювати параграф 9, розв’язати задачу в параграфі 9, дати відповіді на запитання після  параграфа 9.

16.11.2018  

                                                 Географія 

      7-Б клас

Тема: « Стихійні  явища природи Африки.  Екологічні проблеми. Найвідоміші об’єкти, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО».

Д/З   Опрацювати  параграф 18; вміти  показувати на карті найвідоміші об’єкти, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО в Африці; провести  дослідження : « Наслідки зміни природи Африки» (підручник стр. 83, за бажанням).

6-А клас; 6 - Б клас

Тема:  «Будова  літосфери, її властивості.  Літосферні плити, наслідки їх переміщення»

Д/З   Опрацювати  параграф 19; вміти наводити приклади і  показувати на карті  літосферні плити.

10-А клас

«Тема: «Природні умови і ресурси Азії. Склад регіону. Населення Азії. Урбанізаційні процеси. Світові міста, міські агломерації, мегаполіси Японії та Китаю. Працересурсний потенціал».

Д/З   Опрацювати  параграф  18, вивчити країни і столиці ( 1- 35), вміти їх показувати на карті; підготувати економічне повідомлення по регіону Азія.

    8-А клас

Тема: «Геоморфологічна будова України.  Формування рельєфу.  Внутрішні і зовнішні рельєфотвірні чинники і процеси.  Типи рельєфу за походженням. Рельєф і діяльність людини».

Д/З   Опрацювати  параграф 13, вміти  показувати на карті форми рельєфу України.

 

 

Роздрукувати сторінку