Сорочинська С.К.

06.11-07.11.2017

Клас Предмет Тема заняття Домашнє завдання
7-А

7-Б

Українська мова Способи творення дієслів Параграф 12, вправа 105, 106, 110, повторити «Порядок словотворчого розбору»
7-А

7-Б

Українська мова Дієслова І та ІІ дієвідміни Параграф 9, вправа 105 (визначити дієвідміни дієслів)
7-А

7-Б

Українська література Т.Шевченко «Заповіт» 1.Виконати ідейно-художній аналіз твору, вивчити напам’ять;

2. ст. 69-76: виписати визначення, вивчити, виписати приклади до зазначених термінів

9-А Українська література Г.Сковорода

План

1.Життя Г.Сковороди

2.Творча спадщина (збірки творів, рід, жанри творів)

3. Морально-етичні ідеали філософа

4. Вчення Сковороди про самопізнання і «сродну працю»

1.Опрацювати матеріал підручника  ст. 65-73, підготувати відповіді за планом;

Аналіз байки(письмово) «Бджола і Шершень», вивчити напам’ять «Всякому місту звичай і права»

2. ст. 74: тестові завдання №1-12

3. ст. 63-64: тестові завдання №1-4, 6, 9

9-А Українська мова Розділові знаки у складносурядному реченні Ст. 68-70, вивчити правила, проаналізувати приклади до правил, вправа 4, 6
10 Українська мова Наголос в українській мові Опрацювати тестові завдання до теми за посібником О.Авраменка «Підготовка до ЗНО І частина»
11 Українська мова Розділові знаки у складному безсполучниковому реченні Опрацювати тестові завдання до теми за посібником О.Авраменка «Підготовка до ЗНО І частина»

09.11-10.11.2017

7-А та 7-Б клас

Українська мова

Дієслово

 1. У якому рядку всі слова – дієслова?

А) клекотати, сутеніти, веселий, веселитися,

Б) розгляд, забавляти, потроїти, збільшити

В) синити, зимувати, почорніти, знесиліти

Г) терти, ойкання, змарніти, спорядити

 

2.Які особливі форми має дієслово?

А) дієприкметник і прислівник

Б) дієприкметник і дієприслівник

В) дієприслівник і прикметник

Г) прислівник та інфінітив

 

 1. У якому рядку всі дієслова мають граматичні значення 2-ої особи множини?

А) завітаєш, будеш готувати, відповідай, говоритимеш

Б) чорнітимете, будете,  сполохаєте, зрозумієте

В) зачекаєте, заснете, будете скакати, наздоженуть

Г) терпів, сплять, розтопчете, співайте

 

 1. У котрому рядку усі дієслова доконаного виду?

А) рубати, збити, ходити

Б) обговорити, відремонтувати, налагодити

В) нагороджувати, означати, запропонувати

Г) фотографувати, підглянути, вийти

 

 1. У котрому рядку усі дієслова другої дієвідміни?

А) стояти, порадимо, дозволимо, тратимо

Б) робимо, бачити, садимо, іржати

В) благословляємо, перегонимо, караємо, погрожує

Г) казати, працює, жовтіє, миємо

 

 1. У котрому рядку всі дієслова наказового способу?

А) поїж, розкажіть, слухайте, вимовляйте

Б) читайте,  говорити, вийдіть, розказуйте

В) поважай, поспішай, зацвітуть, заходьте

Г) робитиме, налийте, сходіть, забудьмо

 

 1. Розподіліть дієслова у дві колонки: А - 1 дієвідміна, Б - 2 дієвідміна

 

Вирости в очах.

Говорити правду.

Радіти разом.

Пахне весною

Шумить ліс.

Любити землю.

Працювати із задоволенням.

Зустріти друга.

Написати твір.

Прочитав роман.

Вивчила вірш.

Бажає щастя.

 

 1. Розподіліть дієслова: а - вставити літеру -е- (-є), б - вставити літеру -и- (-ї-)

Збира...ться.

Каж...мо.

Спровад...мо.

Очіку...те.

Потривож...ш.

Пиш...ш.

Чист...ш.

Змож...мо.

Вір...мо.

Бор...ться.

Туж...ш.

Виправ...ться.

Пошл...мо.

Люб...мо.

 

 1. Запишіть дієслова першої дієвідміни в особових формах І особи однини теперішнього або простого майбутнього часу. Визначте, які кореневі приголосні звуки чергуються під час відмінювання із шиплячими ж, ч, щ, дж, ждж,щ:

Зразок: бігти – біжу, побіжу    г/ж

захотіти, колихати, дихати, сікти, мазати,  відписати, ходити,  скрутити, лазити,

мусити, їздити, помастити.

 

7-А, 7-Б класи

Українська література

 1. Дати письмові відповіді на питання  літературного диктанту «Всім відомий Т. Шевченко»
 2. Соціальний стан Тараса у дитячі роки.
 3. Ім’я пана майбутнього письменника.
 4. 3. Здібність поета в дитинстві
 5. 4. Друзі, за допомогою яких Т. Шевченка було викуплено з кріпацтва.
 6. 5. Сума викупу Тараса з кріпацтва.
 7. 6. Заклад, в якому навчався Тарас Григорович, отримавши «вільну».
 8. 7. Перша збірка поета
 9. 8. Композитор, який присвятив Т. Шевченку понад 80 композицій
 10. 9. Назва таємного антикріпосницького братства, у якому Тарас Григорович брав активну участь.

Виконайте тестові завдання:

 1. «Заповіт» Т. Шевченка написав 25 грудня 1845 р.:

а) на Аралі;

б) в Переяславі;

в) у Києві.

2. Німецькою мовою «Заповіт» Т. Шевченка здійснив переклад:

а) П. Грабовський;

б) І. Франко;

в) Леся Українка.

3. Мелодія до «Заповіту» Т. Шевченка належить:

а) М. Лисенку;

б) Б. Лятошинському;

в) Г. Гладкому.

4. «Заповіт» Кобзаря перекладено більше як на… мов народів світу:

а) п’ятдесят;

б) шістдесят;

в) сорок.

5. За жанровою спрямованістю «Заповіт» Т. Шевченка — це лірика:

а) філософська;

б) політична;

в) громадянська.

 

3.Розвязати кросворд:

9-А клас

Українська мова

Виконати завдання за варіантами (відповідно до робочого місця)

 

Українська література

Виконати тестові завдання (завантажити)

Виконані завдання мови та літератури надіслати учителю на електронну адресу SS7956@i.ua

 

11 клас Українська мова

Виконати завдання

 1. Складне речення (за варіантами відповідно до робочого місця у класі)

 1. Складносурядне речення (ССР) - аналогічно до завдання №1.

 

 

10 клас

Українська мова

Виконати завдання (з метою підготовки до К.Р.), поставивши у кожному слові наголос:

 1. У якому рядку в усіх словах наголос падає на перший склад?

А Покровителька, порожній, правда, праска, працювати;
Б Портфель, правдоподібний джоуль, джазовий, підзвітний.

В Посуд, правосуддя, праслов'янський, приневолений, приносити;
Г Православний, прималювати, принада, принцеса, полотно;

Д Практика, прати, парта, принцип, приятель.

 

2.У якому рядку в усіх словах наголос падає на перший склад?

А Засуха, котрий, малий, нитки;
Б Новий, нудний, обруч, оптовий;

В Бесіда, босий, випадок, загадка;

Г Тісний, легкий, товстий, приятель;

Д Легень, досвітній, праця, мавпячий., прибудова, примайструвати, принесений;

 1. У якому рядку всі слова можуть мати подвійне наголошення при єдиному лексичному значенні?
  А Дорога, березі, руки, книжки;

Б Насип, мука, золота, села;

В Землі, замок, атлас, приклад;

Г Усмішка, алфавіт, хворост, гостям;

Д Роботи, коса, образи, договір.

 

4.У якому рядку всі слова можуть мати подвійне наголошення при єдиному лексичному значенні?
А Шкода, викликати, байдуже, атлас;

Б Затишно, простий, завжди, помилка;

В Насип, обід, прийми, жила;

Г Дзвони, дрова, землі, досипати;

Д людський, дзвони, приклад, досипати.

 

Повторити правила правопису слів з ненаголошеними голосними [е], [и], [о] в коренях слів (за підручником – параграф )

13.11.2017

Українська мова

9-А клас

Тема: «Складнопідрядне речення. Будова, засоби зв’язку»

Завдання:

1) Опрацювати параграф 16,17,

2) повторити «Підрядні сполучники, їх групи»,

3)вправа 3 (ст. 81)  - письмово: записати речення, визначити  ГО, пронумерувати речення, визначити спосіб зв’язку між частинами речення (сполучник, його розряд за значенням), накреслити схему, визначити головне і підрядне (залежне)  речення

 

Українська мова

10 клас

Тема «Складні випадки правопису слів із ненаголошеними голосними Е,И,О в коренях слів»

Опрацювати за посібником «Авраменко О. ЗНО. І частина» тестові завдання з теми «Орфографія. Правопис літер, що позначають ненаголошені Е,И, О»№1-24 (виписати правильні відповіді у робочий зошит, уміти усно прокоментувати правопис інших слів у завдання)

 

Українська мова

11 клас

Тема «Розрізнення СПР з підрядним означальним та речення із ДПРКМ зворотом»

Опрацювати за підручником «Тихоша В.  Українська мова. 9 клас»:

 • Ст. 130, параграф 25-26,
 • вправа 320 (визначити ГО, № простих частин, засіб зв’язку між частинами, накреслити схеми до складного речення),
 • вправа 325

 

Українська література

Тема «Літературний процес кінця 18-початку 19 ст»

Завдання:

 • Опрацювати за підручником ст..76-78, створит иконспект за планом: а) історичні події, у яких відбувається розвиток української літератури у період кінця 18-початку 19 ст.; б) літературно-художні напрями (класицизм, романтизм, реалізм; бурлескна стильова течія); в) визначні письменники цього періоду
 • До питання «А» підготувати повідомлення –історичний коментар (за підручниками історії України)

Терміни стильових мистецьких течій виписати у зошит, знати визначення, уміти визначати їх на прикладі текстів худ творів

 

17.11.2017

7-Б клас (українська мова)

Опрацювати параграф 11, повторити параграф 10, 12-13, вправа  120 (тести ст. 72-74), за зразком морфологічного розбору дієслова (форзац №1 підручника) розібрати дієслово з речення «Не спитавши броду, не лізь у воду.»

10 клас (українська мова)

Скласти узагальнюючу таблицю «Написання власних назв»; за посібником «Авраменко О. ЗНО.        І частина» опрацювати тести за цією темою

 9-А клас (українська література)

Ст. 76-78 (конспект), підготувати повідомлення про І.Котляревського

Роздрукувати сторінку