Сорочинська С.К.

5-В українська мова 13.11.2018
написати опис тварини - домашнього улюбленця (попередньо опрацювати сторінки підручника 66-67, вправа 184 параграфа 24)
Завдання виконати у форматі документа word, скинути його електронний варіант на e-mail SS7956@i.ua до 15.11.2018

8-А Українська література 13.11.2018
"Слово о полку Ігоревім":
Підготувати характеристику образу руської землі, заповнивши таблицю або створивши асоціативне гроно
Виконання завдання у вигляді скріншота скинути на е-mail SS7956@i.ua до 15.11.2018

 

8-А українська мова 13.11.2018

І.Записати речення.У кожному з речень визначити граматичну основу, зазначити вид присудка: складений  (дієслівний чи іменний)чи простий.

Я рідним полем вічно буду йти. (Д.Павличко.)

Ти будеш до скону ходити стежками дитинства свого. (Б.Дегтярьов.)

Під небом оцим хмурочолим знов буду я ждати весни. (В.Сосюра.)

Трави зелені нас будуть колись пам'ятати, пам'ять про нас буде вітер колись берегти. (Є.Гуцало.)

Буду словом і хлібом ділитись. (М.Сингаївський.)

Я слухати буду м'яку нашу мову. (О.Довгий.)

Буде жито схилятись до тебе і співать колискову тобі. (М.Стельмах.)

Буду я в морі коня напувати, буду край моря доленьки шукати. (Л.Боровиковський.)

Вкраїна не буде носити кайдани! (Б.Дегтярьов.)

Землю рідну, кревну і багату будемо з тобою боронить. (А.Малишко.)

ІІ. З-поміж прислів'їв виписати тільки ті, що вміщують складений дієслівний присудок. У кожному з виписаних речень підкреслити граматичну основу.

 1. Робота не дає журитися
 2. Осляча голова мусить думати не менше за конячу.
 3. Коли віз поламався, почали дорогу показувати
 4. Після діла й погуляти можна
 5. Цей пороху не дасть упасти
 6. Віника не переламавши, дерево можеш зламати
 7. За таку роботу кашу будеш їсти шилом
 8. Як ти хочеш троянди зривати, на колючки не маєш зважати

Виконані завдання надіслати учителю на е-mail SS7956@i.ua

 

8-Б клас мова 13.11.2018

повт. параграф 13, 14, опрацювати параграф 15, виконати вправу 192 (ст 124). Виконане завдання (створити документ word і виконати в електронному варіанті  або  написати у зошиті, зробити скріншот ) надіслати на e-mail SS7956@i.ua учителю)

 

8  клас література 14.11.2018

Тема: "Поетичний образ Ярославни (за поемою "Слово ополку Ігоревім")"

Завдання: написати твір-роздум "У чому чарівність, поетичність образу Ярославни?"

Виконане завдання (створити документ word і виконати в електронному варіанті  або  написати у зошиті, зробити скріншот ) надіслати на e-mail SS7956@i.ua учителю до 20.00   15.11.2018

 

8-А клас мова 14.11.2018

Повторити теоретичний матеріал за підручником про види і способи вираження головних членів речення, виконати тестове завдання

Головні члени речення. Способи їх вираження. Тире між підметом і присудком»

Виконане завдання (створити документ word і виконати в електронному варіанті  або  написати у зошиті, зробити скріншот ) надіслати на e-mail SS7956@i.ua учителю до 20.00   15.11.2018

Вводьте у комірку лише велику літеру без розділових знаків. 

 1. Укажіть речення, у якому  підмет виражений  словосполученням:

А. Малина і вишні цього року  не вродили.

Б. Я сам іду до товариша.

В. Усі ми дужі дружбою своєю.

Г. Було їх там чоловіка з тридцять.

 1. Укажіть речення, у  якому неозначена форма дієслова (інфінітив) не є підметом:

А. Прожити вік – не поле перейти.

Б. Любити свій край – не є злочином.

В. Першою думкою Остапа було тікати.

Г. Життя прожити треба чесно.

 1. Укажіть речення, у якому немає підмета:

А. Гримнуло кілька пострілів.

Б. Ой у полі жито копитами збито.

В. У душі моїй пісень і мрій море.

Г. Сучасне завжди по дорозі з минулого в майбутнє.

 1. Укажіть речення, у якому  підмет виражений прикметником у значенні іменника:

А. Два хитрих мудрого не переважать.

Б. Старого горобця на полові не обдуриш.

В. Он ідуть закохані і юні.

Г. Чуже переступи, та не займи.

 1. Укажіть речення з однорідними підметами:

А. Батько з сином пішли на тік молотити.

Б. Між втікачами були Остап із Соломією.

В. Бувалі і старі повчали молодих.

Г. Восени дні стають  коротшими, а ночі – довшими.

 1. Укажіть речення з простими дієслівними присудками:

А. Я хочу погостювати в батька-матері.

Б. У нас піснями тепла вся земля.

В. Ще мене з колиски люба мати вчила мову рідну шанувати.

Г. Не багатство ти шануй, не вроду, мову бережи свого народу.

 1. Укажіть речення з простим  дієслівним присудком, вираженим фразеологізмом:

А. Це була лебедина пісня композитора.

Б. До лісу було рукою  подати.

В. Ми змусили його розв`язати язика.

Г. Я стою непорушно і печу раків.

 1. Укажіть речення з дієслівним складеним присудком:

А. Твір я буду писати завтра.

Б. Подруга буде їхати додому поїздом.

В. Дівчина почала вишивати скатертину.

Г. Зараз же сідай і пиши лист до матері.

 1. Укажіть речення, в якому вжито складений іменний присудок:

А. Учні були вчора на екскурсії у заповіднику.

Б. Вони не сподівались побачити стільки цікавого.

В. Але маршрут був дуже добре знайомий.

Г. Діти обіцяли приїхати ще раз.

 1. Укажіть речення,  у якому  правильно вжито складений іменний присудок:

А. Зустріч була хвилююча.

Б. У черзі хлопець стояв перший.

В. Хлопці стали сильні.

Г. Оксана дуже непосидюча й весела.

 1. Укажіть речення,  у якому є тире між підметом і присудком (розділові знаки пропущено):

А. Я син свого часу і весь належу сучасникам своїм.

Б.  Руки дівчини зробилися як лід.

В. Червона рожа над усі квіти гожа.

Г. Тільки труд життя основа краса  всевладного життя.

 1. Укажіть речення,  у якому допущено помилку в узгодженні підмета (абревіатури) з дієсловом-присудком:

А. Райвно проаналізувало рівень навчальних досягнень учнів з рідної мови.

Б. ВЗН почав прийом документів.

В. ООН розглянула кілька важливих питань.

Г. Універмаг розпочав продаж літнього одягу.

 

8-Б клас література 14.11.2018

Тема: "Головний образ поеми Лесі Українки "Давня казка""

Завдання: скласти порівняльну характеристику образу Поета та графа Бертольдо

Виконане завдання (створити документ word і виконати в електронному варіанті  або  написати у зошиті, зробити скріншот ) надіслати на e-mail SS7956@i.ua учителю до 20.00   15.11.2018

 

8-Б  клас мова 14.11.2018

повт. параграф 15, опрацювати параграф 16, виконати завдання вправи 199 (ст 126)

Алгоритм дій:

Виконане завдання (створити документ word і виконати в електронному варіанті  або  написати у зошиті, зробити скріншот ) надіслати на e-mail SS7956@i.ua  учителю)

 

11 клас література 14.11.2018

Тема: "Життя і творчість В.Підмогильного"

Завдання: 1) опрацювати матеріал підручника "Українська література 11 клас" відповідно до теми. Виписати основні події з життя письменника, висловлювання про В.Підмогильного.

2) Створити буктрейлер (=12 балів), презентацію ррt (=11 балів) чи опорну схему (таблицю) (=10 балів) на тему "Тематика та проблематика творчості В.Підмогильного"

3) Електронний варіант виконаного завдання вислати учителю на e-mail SS7956@i.ua     до 20.00 15.11.2018

 

11 клас мова  14 -15.11.2018

1.Речення із вставними конструкціями

http://www.ridnamova.kiev.ua/html_test/6.6.3-test.html

2.ЗВЕРТАННЯ

http://www.ridnamova.kiev.ua/html_test/6.6.4-test.html

Алгоритм дій: опрацювати теоретичний матеріал за посібником ЗНО І частина, виконати тестові завдання. Натиснувши кнопку "Одержати результат", зробити скріншоти і надіслати учителю     на е-mail SS7956@I.UA.     до 20.00  15.11.2018.  Чекаю!

 

11 клас література 15.11.2018

Тема:  " Особливості сюжету та композиції роману "Місто""

Завдання: 1) створити схему "Сюжет роману" (електронний варіант вислати учителю на e-mail SS7956@i.ua),

2) у робочі зошити виписати особливості композиції роману

 

8-А клас література 15.11.2018

Виконати завдання перейшовши за посиланням:

1) Крилаті вислови у поемі "Слово о полку Ігоревім" https://learningapps.org/4358999.

2) Сюжет поеми https://learningapps.org/3947918.

Записувати у зошит чи у документ word запитання і відповіді; виконане завдання надіслати на e-mail SS7956@i.ua до 20.00 16.11.2018

 

5-В клас  мова 14.11.2018

повторити теоретичний матеріал про будову слова, про орфограми при написанні префіксів та суфіксів. Виконати тестові завдання з теми.

Виконане завдання (створити документ word і виконати в електронному варіанті  або  написати у зошиті, зробити скріншот ) надіслати на e-mail SS7956@i.ua учителю) до 20.00  15.11.2018

ТЕСТ

"Будова слова й орфографія"

 1. Знайдіть слово, яке має закінчення.

а) кафе;
б) пальцями;
в) садити.

2. Знайдіть слово з нульовим закінченням.

а) ніс;
б) піаніно;
в) поні.
3. Знайдіть спільнокореневе слово до слова літо.

а) літній;
б) літера;
в)літати.

4. Знайдіть слово, яке має суфікс.

а) доля;
б) годинник;
в) хліб.

5. Позначте рядок, у якому всі слова є спільнокореневими.

а) топити, затоптаний, протоплювати;
б) співати, спів, переспіваний;
в) викоренити, корінь, корисний.

6. Позначте рядок, у якому всі слова утворено префіксально-суфіксальним суфіксом.

а) бездоганний, переджнивний, запічок, пагорбок, подорожник;
б) по-доброму, протипожежний, настільний, стільця;
в) розквіт, зелений, синь, позолочений, провулок.

7. Установіть відповідність між словом і варіантами будови; 

Будова слова:  Слова:
1. префікс+корінь+суфікс+закінчення;

2. корінь+суфікс+закінчення;

3. корінь+суфікс+суфікс+закінчення;

4. корінь+закінчення;

5. корінь+інтерфікс+корінь+закінчення;

6. префікс+корінь+суфікс+суфікс+закінчення.

 

 а) ліс;

 

б) пролісок;

 

в) лісовик;

 

д) лісостеп;

 

 ІІ. Перейти за посиланням, виконати цікаві завдання з теми "Будова слова ":

Основа слова

https://learningapps.org/2530017

Будова слова. Підготовка до контрольної роботи

https://learningapps.org/3061304

16.11.2018

5-В клас. Українська література

Скласти кросворд чи підготувати питання вікторини за змістом казки В.Симоненка "Цар Плаксій і Лоскотон". Принести на урок

 

8-А клас. Українська мова

Виконати роботу  над помилками, допущеними під час виконання завдань. Вивчити правила про види головних членів речення та способи їх вираження. Підготуватися до мовознавчого диктанту.

 

8-Б клас. Українська література

Відкорегувати роботи, створені під час дистанційного навчання. Підготуватися до літературознавчого диктанту за творчістю Лесі Українки.

Хто ще не надіслав домашнє завдання - надіслати до суботи, 17.11 до 20.00

 

11 клас. Українська мова

Виконати роботу над помилками, допущеними під час виконання завдань дистанційного навчання. Повт. теоретичний матеріал про ускладнене просте речення. Підготувати для Пояснювального диктанту для своїх однокласників по 3 ускладнених простих речення, розібрати їх, визначивши ГО, вид ускладнення; уміти прокоментувати уживання розділових знаків

Роздрукувати сторінку