Сорочинська С.К.

 

03.02.2020

5-А клас, українська мова

Тема уроку: Уживання апострофа

 1. Опрацювати матеріал підручника: параграф 41, ст. 123
 2. Виконати у робочих зошитах: вправа 327, 330, 334
 3. Виконати інтерактивну вправу за посиланням https://learningapps.org/2220107, у зошити вписати результат.

 

5-Б клас, українська література

Тема уроку: Історичне минуле нашого народу за книгою О.Олеся "Княжа Україна"

Опрацювати сторінки підручника 137-143:

- прочитати інформацію про Олександра Олеся,

- ознайомитися із змістом розділів книги "Княжа Україна": "Заспів" та "Ярослав Мудрий";

- виконати завдання (письмово): дати відповідь на запитання: ст 139 №1-4; ст.143 №1-3, 11, 12.

 

6-В клас, українська мова

Тема уроку: Групи прикметників зазначенням

 1. Повт. параграф 44.
 2. Опрацювати матеріал підручника: параграф 45; ст 153, 154, 155.
 3. Виконати вправу 370, 373

 

9-А клас, українська мова

Тема уроку: Уживання коми і крапки з комою у безсполучниковому складному реченні

 1. Повторити параграф 37
 2. Опрацювати параграф 38
 3. Виконати завдання письмово:

- вправа 331 (виписати речення, у яких ужито кому чи крапку з комою, визначити ГО, пронумерувати прості частини, накреслити схему до речення, визначити смислові відношення між частинами)

 

9-А клас, українська література

Тема уроку: Зміст повісті М.Гоголя "Тарас Бульба"

Прочитати  повість : ст 156-190

 

04.02.2020

5-А клас, українська мова

Тема уроку: Уживання м'якого знака

 1. Опрацювати правила параграфа 39 і виконати завдання письмово:

 - ст 118 + вправа 308 (вибірково-розподільна робота: виписати слова із м'якими приголосними і записати їх до колонки а) ...б)... чи в)...)

- вивчити правила уживання та неуживання м'якого знака - ст 119 + вправа 312 (І варіант - слова групи 1, учні ІІ варіанта - слова групи 2)

 1. Виконати завдання вправи 314+ записати "ключ".

Увага!

 1. Хто не взяв участі в олімпіаді з української мови на сайті "Всеосвіта", у васє можливість це зробити упродовж цього тижня: термін продовжено.
 2. Не забуваємо і беремо УСІ участь у олімпіаді з української мови та літератури на сайті "На урок" .  Чекаю ваших результатів!

 

5-А клас, українська література

Тема уроку: Історичне минуле нашого народу за книгою О.Олеся "Княжа Україна"

 1. Виконати тест за посиланням https://forms.gle/QoZbe587VgD4oaMKA чи за допомогою QR- коду:

 1. Опрацювати сторінки підручника 137-143:

- прочитати інформацію про Олександра Олеся,

- ознайомитися із змістом розділів книги "Княжа Україна": "Заспів" та "Ярослав Мудрий";

- виконати завдання (письмово): дати відповідь на запитання: ст 139 №1-4; ст.143 №1-3, 11, 12.

 

5-Б клас , українська література

Тема уроку: «Микита Кожум’яка» - драматичний твір на тему народної казки.

 1. Виконати тест за літописними оповідями, перейшовши за посиланням https://docs.google.com/forms/d/1KCcJAvBqDZfyANsDfksQ0oVtFsyYvsZeFAcqE9nCWCU/edit

чи за допомогою QR- коду:

 1. Опрацювати сторінки підручника 143-155;

-  ознайомитися із змістом драматичного твору "Микита Кожум'яка"

- виконати завдання (письмово): дати відповідь на запитання: ст 157-158 №1-4, 11

 1. Опрацюйте статтю "Драматичний твір, його будова ", випишіть терміни та їх тлумачення у зошит

(До речі, ваші робочі зошити з літератури перебувають у вчителя на перевірці. Вам необхідно для виконання завдань дистанційого навчання узяти подвійний аркуш у лінію і виконати на ньому усі завдання. Після відновлення звичного процесу навчання та перевірки виконання завдань ці аркуші будуть вклеєні до робочих зошитів)

Увага!

 1. Хто не взяв участі в олімпіаді з української мови на сайті "Всеосвіта", у васє можливість це зробити упродовж цього тижня: термін продовжено.
 2. Не забуваємо і беремо УСІ участь у олімпіаді з української мови та літератури на сайті "На урок" . Чекаю ваших результатів!

 

6-В клас, українська література

Робота над текстом оповідання "Хлопчик-Фігурка, який задоволений сам собою"

Завдання за вибором учня:

 1. Створіть ментальну карту чи лепбук за змістом оповідання - 12 балів.

або

 1. Складіть питання тестової перевірки знань змісту твору для однокласників (1 питання = 1 бал)

Увага!

 1. Хто не взяв участі в олімпіаді з української мови на сайті "Всеосвіта", у васє можливість це зробити упродовж цього тижня: термін продовжено.
 2. Не забуваємо і беремо УСІ участь у олімпіаді з української мови та літератури на сайті "На урок" . Чекаю ваших результатів!

 

9-А клас, українська мова

Тема уроку: Уживання двокрапки у безсполучниковому складному реченні

 1. Повторити параграф 37
 2. Опрацювати параграф 38
 3. Виконати завдання письмово:

- вправа 337 (виписати речення, визначити ГО, пронумерувати прості частини, накреслити схему до речення, визначити смислові відношення між частинами)

Увага!

 1. Хто не взяв участі в олімпіаді з української мови на сайті "Всеосвіта", у васє можливість це зробити упродовж цього тижня: термін продовжено.
 2. Не забуваємо і беремо УСІ участь у олімпіаді з української мови та літератури на сайті "На урок" . Чекаю ваших результатів!

 

9-А клас, українська література

Зміст повісті М.Гоголя "Тарас Бульба"

Прочитати  повість : ст 156-190

Сюжет повісті М.Гоголя "Тарас Бульба"

Завдання:

 1. Скласти гроно "Образна система повісті"
 2. Створити характеристику образу Тараса за формою анкети:

Анкета літературного героя

 1. Прізвище, імя .....
 2. Вік героя- ...
 3. Соціальний стан - ...
 4. Рід заняття - ....
 5. Які риси характеру найвизначніші? (Створіть гроно)
 6. Які риси вдачі Тараса Бульби вам до вподоби? Чому? Підтвердіть їх наявність за допомогою цитати із тексту повісті.
 7. Які риси вдачі Тараса Бульби вам не подобаються? Чому? Підтвердіть їх наявність за допомогою цитати із тексту повісті.
 8. Яка роль образу Тараса Бульби у повісті?

 

05.02.2020

5-А клас

Українська література

Тема уроку:

«Микита Кожум’яка» - драматичний твір на тему народної казки.

 1. Опрацювати сторінки підручника 143-155;

-  прочитати  драматичний твір  "Микита Кожум'яка"

- виконати завдання (письмово): дати відповідь на запитання: ст 157-158 №1-4, 11

 1. Опрацюйте статтю "Драматичний твір, його будова ", випишіть терміни та їх тлумачення у зошит

 

5-А клас

Українська мова

Апостроф. М'який знак

І. Повторіть правила уживання апострофа і виконайте тестові завдання за цією темою

Апостроф  перед  Я, Ю, Є, Ї

1.Після букв б,п,в,м,ф перед я,ю,є,б'є,в'язати, м'ята

( якщо перед губними приголосними немає іншого кореневого приголосного : духмяний , крім Р : торф'яний)

 1. Після Р , що позначає твердий звук : подвір'я, матір'ю
 2. Після префіксів та першої частини складних слів, що закінчуються твердим приголосним : з'явитись, під'язичний, трьох'ярусний
 3. Після букви К у слові Лук'ян та споріднених з ним словах: Лук'янівна, Лук'янчук

Тестові завдання

1.Позначте рядок, в якому в усіх словах потрібно поставити апостроф

а) медв...яний, в...язь, дзв...якнути, комп...ютер;

б) п...юпітер, п...юре, краков...як, сузір...я;

в) пор...ядність, фотоз...йомка, з...їхатися;

г) пів...яблука, безправ...я, міжгір...я,без...ядерний.

 

 1. Позначте рядок, у якому написання апострофа пояснюється правилом : після префіксів та першої частини складних слів, що закінчуються твердим приголосним.

а) миш...як, зв...язок, ін...єкція, обов...зок;

б) двох...ярусний, без...язикий, під...їзд, пів...яблука;

в) торф..яний, кар..єра, пів...ями, роз...їзд;

г) об...їждчик, від...ємий, розз...явити, роз...ятрити.

ІІ. Повторіть правила уживання м'якого знака і виконайте тестові завдання за цією темою

Вживання ь

 1. Після м'яких приголосних в кінці слова : тінь, день, радість.
 2. На позначення м'якості приголосних у середині складу перед ольон, дзьоб, дьоготь.
 3. Після з, ц, с у суфіксах -зьк-, -цьк-, -ськ- : запорізький, низько, хвацько, військо.
 4. У дієсловах наказового способу у 2 особі однини та множини, у 3 особі однини та множини дійсного способу: будь - будьте, писать, знать.
 5. У дієсловах на -ться: сміються, граються.
 6. Після м'яких л тан в середині сллова: наньчин - нянька, Наталчин - Наталка, неньчин - ненька.

Тестові  завдання

 1. Позначте рядок, в якому в усіх словах потрібно поставити Ь

а) мід..., рол..., мен...ший, кін...чик;

б) Мінс...к, сім..., кров..., буквар...;

в) Хар...ків, тін..., кобзар...с...кий, нен...чин;

г) бат...ко, бул...йон, кан...йон, с...омий.

 

 1. Позначте  рядок,  в  усіх  словах  якого  не  потрібно  ставити ні  Ь, ні '

а) св...ятий, заозер...я, пор...ятунок, Юр...єв;

б) п...юре, моркв...яний, бур...як, р...яст;

в) Звєр...єв, зап...ястний, сестрич...ці, з...єднаний;

г) учител..ці, Натал..ці, Мар..ян...ці, тр...охміл...йонний.

 

ІІІ. Виконайте он-лайн завдання, перейшовши за посиланням: Результат запишіть у зошит.

https://learningapps.org/watch?v=p8mqt3vy501

 

https://learningapps.org/view1264777

 

ІV. Завдання для самоперевірки

Дайте усну відповідь на питання:

 • За яким правилом вживається апостроф у словах з'юрмитися, під'язичний ?
 • Чому не ставиться аапостроф після букви Р у словах повітря, рясний ?
 • У яких словах апостроф ставиться після букви К ?
 • Чому у слові няньці пишемо м'який знак, а у слові Наталці не пишемо ?

 

6-В клас

Українська мова

Відмінювання прикметників. Поділ прикметників на тверду і м'яку групи

 1. Опрацювати параграф підручника 47
 2. Проаналізувати особливості відмінювання прикметників залежно від групи за кінцевим приголосним основи таблиці на ст 164, 165, 166 та ознайомитися із відеоуроком за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=QJHqblbMPbw
 3. Виконати письмово завдання:

вправа 391, 395 (2), 394 (3)- позначити закінчення у відмінкових формах прикметників

 

9-А клас

Українська мова

тема:

Уживання тире у безсполучниковому складному реченні

 1. Опрацювати ст.166-167 (повторити правила про вживання коми, крапики з комою та двокрапки, вивчити правила про вживання тире у БСР)
 2. Виконати завдання письмово:

- вправа 343(виписати речення, визначити ГО, пронумерувати прості частини, накреслити схему до речення, визначити смислові відношення між частинами, дати усно відповіді на питання після тексту вправи)

 

9-А клас

Українська література

Сюжет повісті М.Гоголя "Тарас Бульба"

Завдання:

 1. З'ясувати сюжет повісті, заповнивши таблицю:
Елементи сюжету Епізоди
експозиція
зав'язка
кульмінація
розв'язка

 

 1. Скласти діаграму Венна «Остап й Андрій: спільне та відмінне»
 2. Дайте зв'язну відповідь з елементами роздуму на одну із тем:

- Яким є моральний і національно-культурний вибір синів Тараса Бульби?

- Який герой повісті мені імпонує більше? Чому?

 

9-Б клас

Українська мова

Розділові знаки у безсполучниковому складному реченні

 1. Опрацювати правила параграф 29,30,31,32
 2. Виконати вправу 2 (ст 166, параграф 31) записати речення, визначити ГО, № простих речень, накреслити схему (за зразком - вправа 5)
 3. Виконати вправу 5(ст 172-173, параграф 32): запишіть речення, визначити ГО, № простих речень, накреслити схему, визначте вид речення, з'ясуйте смислові відношення між частинами

 

06.02.2020

5-А клас

Українська мова

Написання префіксів роз-, без-, з-, с-

 1. Поновити у пам'яті (та вивчити!) правила написання префіксів - параграф 38.
 2. Скласти вірш чи знайти в інтернеті про написання префіксів, скласти мем (асоціативну ілюстрацію до теми)- у зошиті.
 3. Виконати завдання вправи 302 (+ позначити префікси роз-, без-, з-, с- у словах, у яких треба було, згідно завдання, вставити букву)- письмово

 

9-А клас

Українська мова

Розділові знаки у безсполучниковому складному реченні

 1. Опрацювати ст.166-167 (повторити правила про вживання коми, крапики з комою, двокрапки, тире у БСР)
 2. Виконати завдання, перейшовши за посиланням:
 3. Безсполучникове складне речення: зробити скріншот результату (кількість правильних відповідей із 18 запропонованих)

 1. Розділові знаки у БСР: завершуючи виконання, зробити скріншот результату(речення, розташовані у 3 колонках)

 

9-Б клас

Українська мова

Розділові знаки у безсполучниковому складному реченні

 1. Опрацювати правила параграф 29,30,31,32
 2. Виконати завдання, перейшовши за посиланням:
 3. Безсполучникове складне речення: зробити скріншот результату (кількість правильних відповідей із 18 запропонованих)

 1. Розділові знаки у БСР: завершуючи виконання, зробити скріншот результату (речення, розташовані у 3 колонках)

 

 

 

 

9-Б клас

Українська література

Сюжет повісті М.Гоголя "Тарас Бульба"

Завдання:

 1. Прочитати повість (хоча б уривки - за підручником)
 2. З'ясувати сюжет повісті, заповнивши таблицю:
Елементи сюжету Епізоди
експозиція
зав'язка
кульмінація
розв'язка

 

 1. Скласти діаграму Венна «Остап й Андрій: спільне та відмінне»

 

07.02.2020

6-В клас

Українська література

Хлопчик - фігурка, який задоволений сам собою

Завдання (виконуються письмово у робочих зошитах):

І. Визначте жанр твору "Хлопчик-фігурка, ...".

А як визначив автор жанр твору?

Визначте елементи казки у творі

ІІ. Дайте відповідь на запитання літературної гри  за текстом твору.

1) Чий це портрет: „Крапка, крапка, дужок пара: очі це без окулярів. Риска вниз — то є ніс, а під ним риска — рот: риска груба чи тонка — приховала язика”?

2) „Наша планета вигідна для життя хвіґурок, бо вся забудована довгими скляними стінами. Вона нагадує скляний лабіринт”. Як називалася ця планета?

3) Про кого ці слова: „Він виріс розумною і богобоязливою людиною. ...Жив довго в монастирі й писав мудрі книги, навіть сам вирізав малюнки на дошках.... і підписувався він під ними як...”?

4) На запитання, з якого журналу Ганнуся переписала оповідання, дівчинка хотіла відповісти..., але згадала, що вчителька отримує цей часопис і часто читає з нього на уроках. Як називався журнал?

5) Яка була помилка в усіх творах Хлопчика-фіґурки?

6) Хто ще, окрім Ганнусі, скористався послугами Хлопчика-фіґурки у створенні життєписів?

7) Як називається наука про гарне акуратне писання?

8) У реченні: „От ти своїми пальцями шкрябаєш..., як курка лапою” — ужито художній засіб...

9) Назвіть іншим словом наплечник.

10) Чому діти одразу не зізнались, хто їм склав життєпис?

11) Яким настроєм, на вашу думку, пройняте це оповідання?

12) Як потрібно чинити, щоб бути задоволеним собою?

 

ІІІ. Дайте відповідь на запитання:

— Добре чи погано завжди бути задоволеним собою?

— Що було б, якби Хлопчик-фіґурка потрапив у твою сумку?

або

– Створіть четвертий життєпис Хлопчика-фігурки.

 

6-В клас

Українська мова

Способи словотворення прикметників. Перехід прикметників в іменники

 1. Опрацювати параграф підручника 48, повторити параграф 18.
 2. Виконати письмово завдання:

вправа 399 (виписати прикметники, визначити їх спосіб творення ),

вправа 409 (теоретичний матеріал ст 170-171)

 

9-А клас

Українська література

Повість М.Гоголя "Тарас Бульба".

Моральний і національно-культурний вибір синів Тараса Бульби

Переглянути фільм, створений за мотивами повісті М.Гоголя. Порівняти із змістом тексту повісті

Завдання:

1 Створити кросворд / кроссенс/ ментальну карту/ комікси за змістом повісті (форму завдання вибирає учень чи група учнів; виконується на форматі не менше А-3)

 1. Дати відповідь на питання тесту, перйшовши за посиланням:

https://forms.gle/rvGP3fHZrq5YgVUk6

 

9-Б клас

Українська література

Повість М.Гоголя "Тарас Бульба".

Моральний і національно-культурний вибір синів Тараса Бульби

Переглянути фільм, створений за мотивами повісті М.Гоголя. Порівняти із змістом тексту повісті

Завдання:

1 Створити кросворд / кроссенс/ ментальну карту/ комікси за змістом повісті (форму завдання вибирає учень чи група учнів; виконується на форматі не менше А-3)

 1. Дати відповідь на питання тесту, перйшовши за посиланням:

https://forms.gle/rvGP3fHZrq5YgVUk6

Роздрукувати сторінку