Тарасенко М.В.

12.11.18 (понеділок)

 9-А, Б (хімія)

Тема: Виявлення в розчині гідроксид-іонів і йонів Гідрогену. Якісні реакції на деякі йони. Застосування якісних реакцій. Лабораторний дослід 5,6,7,8,9,10

Д\з: § 13 ст. 82 виконати № 161, 162

11 клас (хімія)

 Тема: Нафта. Склад, властивості нафти. Продукти перегонки нафти, їх застосування. Детонаційна стійкість бензину.

(Повторити окисно-відновні реакції)

Д\з: § 10, виконати завдання № 4, 5,6   ст. 103

 

13.11.2018 (вівторок)

9-А, Б (хімія)

Тема: Застосування знань про розчини електролітів.

Класна робота: розв’язати задачі.

1. Який об’єм вуглекислого газу виділиться під час взаємодії натрій карбонату з розчином хлоридної кислоти масою 36,5 г з масовою часткою кислоти 20%.

2. До розчину калій гідроксиду масою 200 г з масовою часткою лугу 20% долили розчин алюміній хлориду. Драглистий осад, що утворився при цьому, нагріли. Яка маса твердого залишку.

3. Який об’єм розчину хлоридної кислоти (ρ= 1,047 г\мл) з масовою часткою гідроген хлориду 10% необхідно долити до розчину арґентум нітрату масою 500 г з масовою часткою солі 1%, щоб повністю осадити йони Аргентуму?

Д\з: повторити §12, 13; виконати № 154, 156 ст.76; переглянути практичну роботу № 2, ст. 82-83

5-В (основи здоров'я)

Тема: Про відчуття і співчуття

Д\з: прочитати §13 Виконати завдання: опишіть відчуття однієї із запропонованих осіб на ст. 70.

14.11.2018 (середа)

10-А, Б (хімія)

Тема: Вуглеводні

Класна робота:

1. Допишіть рівняння реакцій: - бензин + бром = - етин + водень = - бензин + водень = - етен + водень = - бензин + кисень = - тримеризація етину = - дегідрування етану = - вуглець + водень =

2. Здійсніть перетворення: А) CO2 ← C6H12 → C6H14 ↑ C2H2 → C6H6 → C6H5Cl ↓ C6H6Cl6 Б) CaC2 → C6H6Cl6

3. Алкен масою 16,8 г приєднує 6,72 л хлору. Визначте молекулярну формулу алкену.

Д\з:

1. Скласти рівняння реакцій, що характеризують перетворення, і дати назви сполукам: C → CH4 → CH3Cl → C2H6 → C2H2 → C6H6 → C6H5Br

2. Розв'язати задачу: Вивести молекулярну формулу вуглеводню, під час спалювання 2,24 л якого утворюється 4,48 л карбон (IV) оксиду, а густина сполуки дорівнює 1,1607 г\мл.

6-А, Б (основи здоров'я)

Тема: Розвиток підлітка

Д\з: Разом з дорослими визнач ключові події свого життя. Розпитай, коли ти почав ходити, говорити, яким було твоє перше слово. Пригадай моменти коли змінювалися твої потреби. Які потреби в інших членах твоєї родини? Які особливі потреби у людей похилого віку, наприклад, твоїх дідуся та бабусі? Учому ти можеш їм допомогти?

 

15.11.18 (четвер)

7-А, Б, В (хімія)

Тема: Атом, його склад. Хімічні елементи, їхні назви і символи. Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси хімічних елементів.

Д\з: § 5 (ст.43-47), §6

Вивчити назви і символи хімічних елементів ст.44

5-А (основи здоров'я)

Тема: Про відчуття і співчуття

Д\з: прочитати §13

Виконати завдання: опишіть відчуття однієї із запропонованих осіб на ст. 70.

9-Б (основи здоров'я)

Тема: Моніторинг здоров'я. Види моніторингу фізичної складової здоров'я. Показники фізичного здоров'я. Експрес-оцінка індивідуального рівня фізичного здоров'я.

Д\з: §11 Виконати проект ст. 80-83

16.11.18

10-А, Б (хімія)
Тема: Узагальнююче повторення
Класна робота:
1. Випишіть із переліку формули окремо алкенів і алканів і дайте їм назви: С5Н12, С3Н4, С4Н8, С2Н4, С6Н10, С2Н6, С10Н20, С3Н8, С6Н6.
2. Скласти формулу сполуки за назвою:
- 3-метилпент-1-ен;
- 2,5-диметилгекс-3-ин.
3. Дати назву сполуці за формулою:
СН3 – СН – СН = СН – СН – СН3

СН3 С2Н5
4. Доберіть для сполуки С6Н12 по три гомологи й ізомери.

5. Як із метану одержати хлорбензен? Складіть рівняння реакцій.
6. Визначте молекулярну формулу алкену, якщо відомо, що 7 г його знебарвлює 80 г розчину з масовою часткою брому 20 %.

Д\з: Складіть рівняння можливих реакцій.
Cl2 [O] (KMnO4) Br2 (розчин) H2 H2O
C6H6
C2H2
C2H4

5-Б (основи здоров'я)
Тема: Про відчуття і співчуття
Д\з: прочитати §13
Виконати завдання: опишіть відчуття однієї із запропонованих осіб на ст.. 70.

9-А (основи здоров'я)

Тема: Моніторинг здоров'я. Види моніторингу фізичної складової здоров'я. Показники фізичного здоров'я. Експрес-оцінка індивідуального рівня фізичного здоров'я.

Д\з: §11 Виконати проект ст.. 80-83

Роздрукувати сторінку