Ткаченко Л.Л.

06.11-07.11.2017

Клас Предмет Тема заняття Домашнє завдання
5-А Українська мова Будова слова Параграф53, ст. 200, вивчити правила, вправа 502
Українська література В.Симоненко «Цар Плаксій та Лоскотон» Прочитати, вивчити уривок із казки (за вибором учня)
8-Б Українська література Творча робота Написати творчу роботу на одну із запропонованих тем:

1.   Мрії Т.Шевченка про майбутнє України

2.   Шевченкові думки перепливуть віки

3.   Україна та Т.Шевченко

9-Б Українська література «Слово  о полку Ігоревім» Знати зміст твору, вивчити напам’ять «Плач Ярославни»у перекладі Т.Шевченка

08.11-09.11.2017

5-А (укр.мова)  

 1. § 53, знати правила  на стор. 200-201
 2. вправа 508,509
 3. списати  з худ. літ. 5 речень, (вказати джерело)
 4. 10 слів із тексту розібрати за будовою

5-А (укр.літ.)

прочитати повість–казку Галини Малик  «Пригоди Алі у країні Недоладії»

8-Б (укр. мова)

 1. §§ 18,19, 20, знати правила
 2. Вправа 226 (усно), вправа 228 письмово

8-Б (укр. літ.)

Підготувати повідомлення про Івана Франка, цікаві факти .

9-Б (укр. мова)

 1. §§ 14-17, вивчити правила
 2. стор.81 записати правило до довідника
 3. вправа150, 153

9-Б (укр. літ.)

 1. Ст. 54-58 конспект (ренесанс, бароко+таблиця)
 2. Повідомлення про Івана Вишенського

13.11.2017

8-Б клас (українська мова)

Тема «Двоскладне  просте речення»

Опрацювати параграф 20-21, вивчити правила, виконати вправу 232

 

9-Б клас (українська мова)

Узагальнення з теми «Складносурядне речення»

Опрацювати тести ст. 85-86

 

5-А клас (українська література)

Скласти тестові завдання за змістом казки»Пригоди Алі в країні Недоладії»; ст. 110 (виконати завдання 1-18 усно)

Ст. 112  із рубрики «Домашнє завдання» виконати завдання 1-2

17.11.2017

5-А клас (українська мова)

Опрацювати тему «Незмінні та змінні слова»,

виконати вправи 515, 516

 

8-Б клас (українська мова)

Тема «Складений підмет».

Виконати вправу 236 (вивчити правила) вправа 240 (письмово),

Роздрукувати сторінку