Цапенко А.І.

02.03.2018

Учням 6-х класів - параграф 34, опрацювати "Особливості будови насіння".

Учням 9-В класу - параграф 39, 40, "Мінливість. Види мінливості".

03.03.2018

Учням 6-х класів - опрацювати тему "Плоди. Класифікація плодів".

Учням 9-В класу - опрацювати стор. 159.

05.03.2018

Учням 6-х класів - опрацювати тему "Способи поширення плодів та насіння" Розпочати підготовку до перевірочної роботи з теми "Квіткова рослина", частина ІІ.( повторити основні поняття -квітка, будова, види, запилення, форми, запліднення, суть подвійного запліднення у квіткових рослин)!!!!!!.

Учням 8-х класів - опрацювати матеріал з теми "Нервова система" щодо особливостей будови і функцій спинного мозку. Опрацювати матеріал теми "Головний мозок. Будова та функції" (готуватися до практичної роботи стор.168).

 06.03.2018

Учням 9-х класів - опрацювати тему "Мінливість. Види мінливості." (звернути увагу на особливості модифікаційної, комбінативної та мутаційної мінливостей; знати визначення та вміти наводити приклади кожного з видів).

Роздрукувати сторінку