Величко О.О.

03.02.2020

6-А, 6-В (математика)
Тема: Додавання від’ємних чисел
1. §38. Вивчити правило додавання від’ємних чисел.
2. № 994(2, 4, 6, 8), 999 виконати письмово.
3. Повторити § 8.

8-Б (алгебра)
Тема: Тотожність . Рівняння
1. §16.
2. № 591, 593(2,4), 599(1, 3,6) виконати письмово, дивись приклад 2 на ст.132
3. Повторити § 4.

11-Б (алгебра)
Тема: Розв’язування вправ
1. §6 ( розглянути приклади) .
2. № 258, 262 виконати письмово.

 

04.02.2020

6-А, 6-В (математика)

Тема: Додавання від’ємних чисел

1. §38.

2. № 1001(2), 1003, 1007(1, 3, 5 ) виконати письмово.

3. Повторити § 9.

 

7-Б (алгебра)

Тема: Розв’язування вправ на застосування перетворень виразів

1. §10, 14, 16.

2. Розглянути приклади в додатку (завантажити).

3. № 330, 484, 541 виконати письмово.

 

11-Б (алгебра)

Тема: Розв’язування прикладних задач за допомогою визначеного інтеграла

1. §8 ( розглянути приклади) .

2. № 316, 319, 323 виконати письмово.

 

05.02.2020

6-А, 6-В (математика)

Тема: Додавання чисел з різними знаками

1. §39. Вивчити правила, дати відповіді на запитання після параграфа (усно)

2. № 1024, 1027 виконати письмово.

3. Повторити § 10.

 

7-Б (алгебра)

Тема: Розв’язування вправ на застосування перетворень виразів

1. §10, 14, 16.

2. Виконати письмові прави в додатку (завантажити).

 

8-Б (алгебра)

Тема: Арифметичний квадратний корінь з добутку, дробу і степеня. Добуток і частка квадратних коренів

1. §17 вивчити властивості, розглянути приклади

2. № 616 (2, 4, 6 ), 618 (2, 4, 6 ), 626 (1, 3, 5 ), 628 (1, 3, 5 ) виконати письмово.

3. Повторити § 5.

 

06.02.2020

11-Б (геометрія) 

Тема: Площа бічної та повної поверхонь піраміди

1. § 18

2. № 670, 680 виконати письмово.

 

7-Б (геометрія)

Тема: Третя ознака рівності трикутників та її застосування

1. §16.

2. № 324, 326, 330. Виконати письмово з малюнками.

3. Повторити §5.

 

8-Б (геометрія)

Тема: Теорема Піфагора

1. §18. Підготувати повідомлення про Піфагора, піфагорійську школу, теорему Піфагора.

2. № 636, 638, 640 виконати письмово (з малюнками)

3. Повторити § 4.

 

07.02.2020

6-А, 6-В (математика)

Тема: Додавання чисел з різними знаками

1. § 39.

2. № 1038, 1042 виконати письмово.

3. Повторити властивості додавання.

 

7-Б (геометрія)

Тема: Розв’язування задач

1. §16.

2. ст. 78-79 № 5, 7, 8

3. Повторити §11 - 16.

 

8-Б (геометрія)

Тема: Теорема Піфагора

1. §18.

2. № 642, 655 виконати письмово.

3. Повторити § 5.

Роздрукувати сторінку