Величко О.О.

12.11.18

5-А, 5-В

 1. §14. Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь.
 2. № 479, 481 виконати письмово.
 3. Повторити § 10-13.

6-Б

 1. §19. Розв’язування вправ на всі дії зі звичайними дробами.
 2. № 482, 494(1) виконати письмово.
 3. Повторити § 17-18.

7-В

 1. §14. Множення многочлена на многочлен (вивчити правило, розглянути приклади) .
 2. № 466(2, 5, 6), 467(2, 3) виконати письмово.

13.11.18

5-А, 5-В

 1. Виконати письмово Домашню самостійну роботу №3 ст. 83-84.

6-Б

 1. Завдання для перевірки знань №3 ст.92-93. Виконати письмово №№ 1 – 6.

7-В

 1. §14. Множення многочлена на многочлен.
 2. № 468(3, 4), 469(2), 477(1,4) виконати письмово.

10-Б

 1. §5. Корінь n-го степеня. Арифметичний квадратний корінь
 2. № 65(3, 4, 6), 67(2, 4), 68(2,4), 70(1) виконати письмово.

14.11.18

5-А, 5-В

 1. Опрацювати §16. Вивчити правило про визначення порядку дій при обчисленні числових виразів.
 2. №545(1, 4), 549(2), 551 виконати письмово.

6-Б

 1. Опрацювати §20. Дати усно відповіді на запитання після параграфа.
 2. № 513, 515(3, 4, 6), 517, 521 виконати письмово.

8-Б

 1. Опрацювати §8. Дати усно відповіді на запитання після параграфа, розглянути приклади розв’язування рівнянь.
 2. № 234(1, 4), 240(3), 246(1,3) виконати письмово.

 

15.11.18

6-Б

 1. §20. № 515(1, 2, 5), 523, 524 виконати письмово.

8-А

 1. Опрацювати §8. Дати усно відповіді на запитання після параграфа, розглянути приклади розв’язування рівнянь.
 2. № 234(1, 4), 240(3), 246(1,3) виконати письмово.

8-Б

 1. §8. № 248, 250(розв’язати за допомогою рівняння) виконати письмово.

7-В

 1. Опрацювати §9. Вивчити ознаку паралельності прямих та наслідки з неї. Дати усно відповіді на запитання після параграфа.
 2. № 135, 138, 139 виконати письмово.

10-Б

 1. Опрацювати §38, 39.
 2. Опрацювати презентацію (завантажити).
 3. № 233, 250, 252 виконати письмово.

16.11.18

5-А, 5-В

 1. §16. № 560(2, 3), 562 виконати письмово.

8-А

 1. §8. № 248, 250(розв’язати за допомогою рівняння) виконати письмово.

7-В

 1. §9. № 142, 144 виконати письмово.

10-Б

 1. §38, 39.
 2. Розв’язати задачі.
 3. До площини ромба ABCD, у якого кут A = 45°, АВ = 8 см, проведено перпендикуляр МС довжиною 7 см. Знайдіть відстань від точки М до прямої АВ.
 4. Бічна сторона рівнобедреного трикутника дорівнює 10 см, а основа 12 см. Точка S віддалена від кожної його сторони на 5 см. Знайдіть: а) відстань від точки S до площини трикутника; б) площу круга, вписаного в трикутник.
Роздрукувати сторінку