Величко О.О.

5-Б (математика)
05.03
§38. № 1313(2, 3), 1317(перший приклад), 1320. Повторити §6.
6-В (математика)
02.03
§43. № 1186, 1188
03.03
§44. №1201, 1203.
9-А, 9-Б (алгебра)
05.03
№878, 883, 888
9-А, 9-Б (геометрія)
02.03
§17. №815, 817, 820
03.03
№822, 824(1,3)
11 (алгебра)
02.03
§21 п.3 №386
03.03
§20. №363, 367, 370, 371
11 (геометрія)
Повторити найпростіші геометричні фігури на площині та їх властивості

06.03.18
5-Б (математика)
§38. №1320, 1324(2,3)
6-В (математика)
§44. №1210(2, 4, 6), 1212(1,3)
7-А, 7-Б (алгебра)
§21. №770- усно, №776, 778, 780 - письмово

07.03.18
5-Б (математика)
§38. №1328(2, 4), 1330(3,4), 1333
6-В (математика)
§45. №1223, 1229, 1231
9-А, 9-Б (алгебра)
№868, №891
11 (алгебра)
Тема: обчислення імовірності події за допомогою формул комбінаторики.
§20. №373, 376, 377

Роздрукувати сторінку