4-Б

13.03.2020

1. Літер. читання
Тема: Позитивні і негативні персонажі.Г.Х.Андерсен "Гидке каченя".
Опрацювати ст. 144-150,читати і переказувати.
2. Укр. мова 
Тема: Дієслова теперішнього і майбутнього часу.
Усно опрацювати таблиці на ст. 147, 150,151. Письмово виконати в робочому зошиті впр.291(1,2 завдання), впр. 293, впр.297(2 завдання)
3. Математика 
Тема: Знаходження добутку виду 2400* 30 усним і письмовим способами.Задачі на пропорційне ділення.
Усно опрацювати №839,840,842,843. Письмово в робочому зошиті №841,844,847.

16.03.2020

 1.Літературне читання

Тема:  Позитивні і негативні персонажі.

Опрацювати текст казки Г.К.Андерсена «Гидке каченя» ст.147-150,намалювати до сюжету казки малюнок.

2.Математика

Тема:Письмове множення багатоцифрових чисел на круглі числа.Задачі на знаходження дробу від числа.

Усно опрацювати №849,854,855.Письмово в робочому зошиті виконати №850,856.

 3.Українська мова

Тема:Дієслова майбутнього часу.

Усно опрацювати таблиці на ст.150-151,вивчити правила,виконати впр.295,296.

4.Англійська мова для обох груп.

Тема: Моє місто- мій дім. Лондон.

Опрацювати впр.1 ст.134 , слова записати в словник, впр,2 ст.134-135 читати,перекладати,

Письмово:Р.З. впр.1 ст.47 з"єднати та пронумерувати,

Р.З. впр.2 ст.47 утворити речення.

Письмово в простому зошиті: впр,3 ст.136 .

 

17.03.2020

   1.Літературне читання

Тема:  Позитивні і негативні персонажі.

Опрацювати текст казки Г.К.Андерсена «Гидке каченя» ст.147-150 (продовження),скласти план

2.Математика

Тема: Письмове множення багатоцифрових чисел на круглі та розрядні числа.Повторення ділення трицифрових чисел на од ноцифрові і двоцифрові числа.

 Усно опрацювати №831,832.Письмово №833,836,837,838.

 3.Українська мова

Тема: Урок розвитку зв'язного  мовлення Скласти письмове висловлювання на основі життєвого досвіду « Моя матуся»

  4.Природознавство

Тема: Які види  ґрунтів є в Україні?

Опрацювати ст.144-146 Підготувати повідомлення «Які  ґрунти є в Україні?» Відповіді на запитання  ст.146.посилання https://www.google.com/search?q=скачати+види+ ґрунтів+4+клас&rlz=1C1AOHY_enUA76

 1. Риторика

Тема   : Як побудувати план публічний виступ? План виступу.     

Вступ — початок виступу Від початку виступу багато залежить: чи подолає промовець хвилювання, заспокоїться й набуде впевненості; чи зуміє встановити контакт зі слухачами; чи зацікавить їх і чи приверне      їхню увагу; чи зуміє стисло викласти тему виступу й пояснити розподіл його на окремі питання. Пам'ятайте, що вступ стосується слухачів, тоді як закінчення — суті проблеми, викладеної у виступі. Промову треба починати або із суті справи, або із чогось цікавого, що приверне увагу. Вступ не повинен бути надто серйозним, надто сухим, надто довгим. Чим більше думає промовець про слухачів, готуючись до виступу, тим кращий початок він Зробить. Мета вступу полягає в тому, щоб стисло пояснити (зміст) завдання промови і вказати часткові питання, на яких промовець збирається зупинитись.

Помилки промовців під час підготовки вступу:

 1. Роблять вступ або довгим, або нудним, або те й інше разом.
 2. Не вміють докладно пояснити, про що йтиметься, внаслідок чого слухачі орієнтуються зовсім не на те, про що йтиметься.
 3. Інколи промовець починає з досить цікавого випадку, який, проте, не має ніякого відношення до суті справи.

Найгірша ситуація, коли протягом виступу промовець так і не зумів привернути увагу слухачів.            Головна частина — основа виступу Основа виступу — це схема його основних положень, яка потім заповнюється деталями.

Як упорядкувати окремі думки, положення?

 1. Найкраще йти від простого до складного. Промовець повинен постійно стежити, чи все, що він говорить, зрозуміле слухачам. Якщо виникають сумніви щодо цього, то краще припускати, що слухачі знають менше, і висвітлити питання докладніше.
 2. Дотримання хронологічної послідовності є ще одним методом упорядкування думок. Цей метод Можна застосовувати при характеристиці якогось процесу роботи, якоїсь події.
 3. Ще один метод упорядкування матеріалу полягає в переліку всіх пунктів, характеристик, прикладів застосування, переваг та ін.

З усіх способів упорядкування думок треба вибрати той, за допомогою якого можна якнайпевніше і якнайшвидше привернути увагу слухачів.

Увагу слухачів треба привернути з самого початку.

Закінчення виступу складається, як правило, з двох частин:

 1. Узагальнення головних думок.
 2. Обов'язкове підбиття підсумків, наголошення на поставленій меті, заклик до виконання певних дій (залежно від характеру виступу).

Як підготувати виклад, щоб виступ зацікавив слухачів?

 1. Не вживайте надто довгих речень, бо їх набагато важче зрозуміти, ніж короткі. Проте укласти гарну промову із самих лише коротких речень також не можна. Чергуйте довгі речення з короткими.
 2. Не зловживайте третьою особою однини і множини (наприклад, «було проведено», «були заплановані дальші заходи»). Не бійтеся вживати форму першої особи. Тим самим ви наблизите виклад до рівня знань слухачів...
 3. Не переобтяжуйте свою мову іншомовними словами, професійними термінами, абстрактними поняттями. Можливо, слухачі не мають достатнього рівня професійних знань, і лекція залишається для них незрозумілою.
 4. Намагайтеся включити до лекції приклади, порівняння й висновки, доречний дотеп.
 5. Не зловживайте зайвими подробицями, які заступають головне у розповіді.
 6. Надмірна стислість також вадить.

Якщо висловити якусь важливу думку лише кількома реченнями і не обґрунтувати її, то вона пройде повз увагу слухачів. Особливо це стосується переліку по пунктах. Слухач не в змозі запам'ятати, якщо доповідач просто перелічує пункти. Треба знайти шляхи пожвавлення лекції. Приклад або порівняння легше запам'ятати, ніж просто назване твердження чи думку. Не забувайте про це ніколи і намагайтеся для доведення кожної важливої думки свого виступу знайти практичні приклади, порівняння. Зацікавлення слухачів можна посилити, навівши несподівані факти. Щоб збудити увагу, лектор може також поставити слухачам ряд за питань, на які поступово сам відповідає. Один із способів пояснення матеріалу полягає в тому, що лектор узгоджує цей матеріал з рівнем знань слухачів.

 

18.03. - середа            

2.Математика.

Тема:Усне ділення круглих чисел на розрядні числа.Ділення з остачею на двоцифрове число.Задачі на пропорційне ділення.

Усно опрацювати(№ 858,859,860).Письмово (№ 861,862,863,865). www.youtube.com/watch?v=XG3IlFhkQqc ( посилання).

3.Музичне мистецтво.

Тема: Від прелюдії до молитви

Підручник-ст. 112-114 https://pidruchnyk.com.ua/671-muzichne-mistectvo-lobova-4-klas.html

Слухання- https://youtu.be/2FedYdHJ-vI

Спів- https://youtu.be/UEVOuN3iHys

4.Літературне читання.

Тема:Урок позакласного читання.Казки зарубіжних письменників (збірник ст.92-103) https://www.youtube.com/watch?v=RK8hxk5Cpzc ( посилання).

Образотворче мистецтво.

Тема:Засоби створення виразного портрету казкового образу.Практичне завдання: «Жіночий казковий персонаж».( Білосніжка). Альбом ст. 46-47

 

19.03-четвер

Природознавство Тема:Про що розповідає карта природних зон України?

О  працювати ст.147-148 Підготувати повідомлення «Природні зони рідного краю»

Карта природних зон (знайти зони мішаних лісів,лісостеп,степ, Карпатські та Кримські гори),визначити зону у якій ви проживаєте. https://www.youtube.com/watch?v=B1GYPw4gQJQ( п  о силання)

Основи здоров я Тема: Групи дорожніх знаків

Опрацювати ст.129-133 Які дорожні знаки є на вулиці де ти проживаєш? А  які - на вулиці,де розташована наша школа? https://www.youtube.com/watch?v=gbq05j2W1Ok (посилання)

Логіка Тема: Розв’язування логічних задач. Завдання на повторення.

Опрацювати матеріал і пройти випробування.

Перше випробування - « Розумова розминка».

 1. Що легше 1 кг грибів  або 1 кг яблук?(Однаково)2.  Вантажівка їхала в село. По дорозі вона зустріла 4 легкові машини. Скільки машин їхало в село? 3.  Два хлопчики грали в шахи 2 години. Скільки часу грав кожен хлопчика 4.  Що стане з червоним м'ячиком, якщо він впаде в Чорне море ?5. Двічі родиться, а раз умирає. Хто це?6. Що з підлоги за хвіст не піднімеш?7.  Хто ходить сидячи?8. Що завжди збільшується і ніколи не зменшується?9. Що можна побачити із закритими очима?10. Що сирим не їдять, а зварять - викинуть?11. Горіло 7 свічок. Дві з них погасло. Скільки свічок залишилося?12. Який рік триває 1 день?13. Щоб зварити 1 яйце потрібно 10 хвилин. Скільки потрібно хвилин, щоб зварити 3 яйця?14. Що важче 100 кг пшениці чи 1 центнер жита?

 Випробування 2 «Заплутані задачі» . Ці задачі розв’язуються методом вилучення. Задачу потрібно розв’язати та пояснити  хід свого міркування.

 1. Мишко, Дмитрик і Володя пішли до лісу по гриби і взяли своїх сестер: Галю, Олену та Олю. Хлопці швидко назбирали грибів і стали допомагати дівчаткам. Назви ім’я сестри кожного з хлопчиків, якщо відомо, що жоден з них не допомагав своїй сестрі; Дмитрик поклав кілька грибів у кошик Галі, а Мишко – у кошики Галі та Олі.
 2. Троє чоловіків – Сергій, Микола й Олег(лікар, інженер, вчитель) зустрілись у купе поїзда. З розмови з’ясувалося: Олег з учителем працюють в одному місті; Микола з вчителем ніколи раніше не зустрічались; інженер та Олег - любителі шахів.

3.У кафе зустрілися три друга:  Біленко,  Черненко,  Руденко. «Добре, що у нас колір волосся не відповідає прізвищу», - сказав Біленко.  «Ти маєш рацію,бо я рудий », - сказав Чорненко. Який колір волосся мав кожен чоловік?

4.Три хлопчики – Валерій, Віктор і Гліб – влітку відпочивали у таборі. Кожен з них захоплюється одним із видів спорту: боксом, гімнастикою, футболом. Першого дня відпочинку Гліб з футболістом ходили до лісу. Потім Валерій з боксером та футболістом купалися в озері. Яким видом спорту захоплюється кожен хлопчик?

Відповіді: 1(Мишко- Олена, Дмитрик - Оля , Володя - Галя ), 2(Олег – лікар, Микола –інженер, Сергій – вчитель),3 (Чорненко - рудий,Руденко - білявий,Біленко – чорнявий), 4(Валерій- гімнаст, Віктор-футболіст, Гліб - боксер)

Випробування 3. «Магічні квадрати»

- Діти, що таке квадрат? Що ви знаєте про квадрат?(Квадрат – це прямокутник, у якого всі сторони рівні)

- А що таке - магічний квадрат. Чим він особливий?(У магічному квадраті суми чисел у кожному стовпчику, рядку та по діагоналі однакові. )

- Що найперше потрібно зробити, щоб швидко і правильно заповнити квадрат?(Знайти суму чисел)

- Перевірте, будь ласка, даний квадрат – магічний чи ні?

Учні обчислюють суми кожного рядка, стовпчика, діагоналей. Роблять висновок:  цей квадрат – магічний.

-         А тепер учні кожен учень вдома спробує самостійно заповнити квадрати:

Відповіді: 1(Мишко- Олена, Дмитрик - Оля , Володя - Галя ), 2(Олег – лікар, Микола –інженер, Сергій – вчитель),3 (Чорненко - рудий,Руденко - білявий,Біленко – чорнявий), 4(Валерій- гімнаст, Віктор-футболіст, Гліб - боксер)

 

Трудове навчання Тема:Виготовлення об' ємної аплікації з різнокольорових ниток «Верба над водою»»Лев»(за вибором)

Альбом ст.38-39,ст.40-41

20.03 –п 'ятниця

1.Літературне читання Тема: Життя і творчість Джанні Родарі «Дорога, що нікуди не вела»

Перейти за посиланням і ознайомитись з біографією Джанні Родарі, виписати в зошит основні моменти життя писменника (5-6 речень):https://www.slideshare.net/estet13/ss-53546175

Переглянути відео за посиланням :https://www.youtube.com/watch?v=p7IRy8bzsi4.

Прочитати і переказувати казку на ст.151-153 «Дорога,що нікуди не вела», визначити головну думку казки, запропонувати свою назву казки,виділити опис дороги,якою йшов хлопчик.

 

2.Українська мова

Тема:Правопис особових закінчень дієслів

  https://www.youtube.com/watch?v=VSAo_q2Q3qU (перейти за посиланням)

https://www.youtube.com/watch?v=1dlceYsgFD4

Розгляньте таблицю на ст.152-153, порівняйте закінчення дієслів тепер. і майб. часу, запам'ятайте і вивчіть правила:

 • дієслова теп. і майб. часу в 1-ій особі однини мають однакові закінчення

-у, -ю,

 • дієслова теп. і майб. часу в 1-ій особі множини мають різні закінчення:
 • якщо у3-ій особі множини дієслова мають закінчення –уть, -ють, то в 1-ій особі множини -емо, - ємо,
 • якщо у3-ій особі множини дієслова мають закінчення –ать, ять, то в 1-ій особі множини у них закінчення –имо, -їмо.

Виконати письмово :

1.Вправа 300, вірш списати,замінити виділені дієслова на дієслова 1-ої особи множини,виділити в  дієсловах закінчення.

2.Вправа 301(завдання 2,3)

 

3.Математика
Тема: Ділення з остачею на двоцифрове число.Усне ділення круглих чисел на розрядні числа.Задачі на пропорційне ділення.

Розгляньте обчислення №858,859, 866 поясніть  зручність розв'язання.

Опрацюйте №863,не забувайте ,як записується приклад на ділення з остачею   

26:5=5(ост.1)

Письмово виконайте №860,864,862,865.

 

4.Я у світі

Тема: «Визначні місця нашого краю»

Перейти за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=b8RPymHSoP8 , https://www.youtube.com/watch?v=4nCeQmjCTTo

 

23.03 –понеділок  

Українська мова

Тема: Дієслова  теперішнього і майбутнього часу(написання закінчень дієслів 2-ої особи)

Опрацювати таблицю на ст.154,зробити висновок про те, які закінчення мають дієслова у 2-ій особі однини і множини:

Письмово виконати такі завдання:

1.До дієслів у формі 3-ої особи множини в теперішньому і майбутньому часі дібрати дієслова в 2-ій особі однини і множини.

Живуть -   живеш,живете,

метуть-   …   ,  ….   ,                сидять - …   ,  ….   ,

співають  -…   ,  ….   ,             лежать - …   ,  ….   ,

крокують -…   ,  ….   ,             порадять -…   ,  ….   ,

мають -   …   ,  ….   ,             стоять-…   ,  ….   .

 1. Вправа 304,письмово завдання 2,3.

 

2.Математика

Тема:Ділення з остачею на двоцифрове число. Усне ділення круглих чисел на розрядні числа.Задачі на пропорційне ділення.

Опрацювання цієї теми  виконуйте за планом:

1.Усно виконайте № 867,868,870.

2.Розв’яжіть письмово задачу за планом.

А)Прочитайте задачу і заповніть таблицю:

Б)Розв’яжіть задачу за планом:

 1. Скільки літрів пального витрачали за 1 год?

Вказівка. Уважно прочитай перше речення умови задачі.

 1. Скільки годин працював двигун до перерви?

Вказівка. До перерви витратили 54 л пального, витрачаючи щогодини 9 л.

 1. Скільки годин працював двигун після перерви?

Вказівка. Двигун працював всього 10 год, а до перерви – 6 год.

3.Письмово виконайте  № 872,875,874(без умови)

https://www.youtube.com/watch?v=j9AzENCpV54 (посилання :задачі на пропорційний поділ)

 

 3. Літературне читання  

 Тема: Підсумковий  урок за темою «ЛіТЕРАТУРНІ КАЗКИ ЗАРУБІЖНИХ ПИСЬМЕННИКІВ»

За посилання відкрити збірник тестових завдань,знайти розділ сьомий «Літературні казки зарубіжних письменників» і письмово в робочому зошиті з читання дати відповіді на питання(вибираючи одну відповідь).

https://www.slideshare.net/ssuserfbd84d/ss-59758637

Подивитись мультфільм  за посиланням і прослухати казку.

https://www.youtube.com/watch?v=CBBUKpfKJnU

 

24.03-вівторок

1.Літературне читання

Тема: Людина починається з добра.Любов Забашта « Сказав мудрець…»

Опрацювати ст.155-156 підручника. Підготувати повідомлення про життєвий і творчий шлях Л.Забашти.Виразно читати вірш «Сказав мудрець…»

 

2.Математика

Тема: Письмове ділення трицифрових чисел на круглі десятки з остачею.Задачі на пропорційне ділення . Рівняння.

Опрацювання цієї теми працюйте за планом:

1.Усно виконайте №876,877,878

2.Письмово №879,883,884     Додаток для допитливих:https://www.youtube.com/watch?v=ZwXX6VxCXoA

 

3.Українська мова

Тема:Дієслова теперішнього і майбутнього часу (написання закінчень дієслів 3-ої особи )

Розгляньте таблицю на ст.156-157, порівняйте закінчення дієслів тепер. і майб. часу,запам  ятайте і вивчіть правила:

 • якщо у 3-ій особі множини дієслова теп. і майб. часу мають закінчення –уть, -ють, то в 3-ій особі однини   -е, - є,
 • якщо у 3-ій особі множини дієслова теп. і майб. часу мають закінчення –ать, ять, то в 3-ій особі однини у них закінчення –ить, -їть.

Виконати письмово :1.Вправа 308(завдання 3,4),вивчити правило.

2.Вправа 309(усно).

Додаток для допитливих:

https://webpen.com.ua/pages/Morphology_and_spelling/verb_declination_present_simple_future_tenses.html

 

4.Природознавство 

Тема: Яка природа в Поліссі?

Перегляньте презентацію:https://vseosvita.ua/library/zustric-52-aka-priroda-v-polissi-51801.html,

Опрацюйте матеріал в підручнику на  ст.149-151,виконайте роботу в зошиті «Яка природа в Поліссі?»  і  вклейте на цю сторінку  результати тестування (виберіть одну відповідь)  на аркуші    :

Тест

1.У зоні мішаних лісів переважають:

а) бори; б) мішані ліси; в) березняки.

2.Який заповідник створено у зоні мішаних лісів?

а) Поліський; б) Асканія-Нова; в) Луганський.

3.Яка частина України розміщена в зоні мішаних лісів?

а) Південна; б) північна; в) центральна

4.Яке літо в зоні мішаних лісів?

а) Тепле, вологе; б) спекотне, сухе; в) холодне, дощове.

5.Яку корисну копалину видобувають на Поліссі?

а) Залізну руду; б) нафту; в) торф.

Додаток для допитливих:http://polesye-reserve.org.ua/

 

5.Риторика

Тема: Як побудувати публічний виступ. План виступу.

Публічний виступ - це усне монологічне висловлення з метою надання впливу на аудиторію. У сфері ділового спілкування найбільш часто використовуються такий жанр, як доповідь( інформаційна, привітальна і торгова мова)

В основі класичної схеми ораторського мистецтва лежить 5 етапів:

 • Добір необхідного матеріалу, змісту публічного виступу;
 • Складання плану, розподіл зібраного матеріалу в необхідній логічній послідовності;
 • Словесне вираження, літературна обробка мови;
 • Завчання, запам'ятовування тексту;
 • Проголошення.

Спробуйте уявити себе доповідачем і створіть доповідь на тему «Чи любимо ми тварин?»(або виберіть собі іншу тему доповіді), за бажанням можете її записати в зошиті з риторики.

 

25.03-середа

 1 .Математика

Тема: Порівняння задач на пропорційне ділення. Ділення з остачею на круглі числа. Вирази на порядок виконання дій.

Усно опрацюйте №885,888,889,887.

https://www.youtube.com/watch?v=Wd80jrcneHM ( посилання : порядок виконання дій)

Письмово в робочому зошиті виконайте №891,892.

2.Літературне читання 

Тема: Анатолій Костецький « Мрія»

Перейти за посиланням і ознайомитись з біографією Анатолія Костецького

https://onlyart.org.ua/biographies-poets-and-writers/kostetskyj-anatolij-biografiya/

Прочитати виразно вірш на ст.156-157 « Мрія»,  дати відповіді на запитання після вірша(усно)

3.Образотворче мистецтво

Тема:Ознайомлення з художніми традиціями рідного краю. Практичне завдання «Український  рушничок»

https://www.youtube.com/watch?v=dHWngYz33Yg (Переглянути посилання Малювання українського рушничка) і намалювати в альбомі.

 

26.03.-четвер

 1. Основи здоровя

Тема: Самооцінка і поведінка людини.

Прегляньте презентації :https://www.slideshare.net/ssuser0fafbb/4-68259334,

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-samoocinka-i-povedinka-ludini-127204.html

 1. Природознавство

Тема: Як природа мішаних лісів впливає на господарську діяльність людини?

Перегляньте презентації  : https://vseosvita.ua/library/zustric-53-ak-priroda-polissa-vplivae-na-gospodarsku-dialnist-ludini-51803.html

Прочитайте і перекажіть ст.152-154.

3.Трудове навчання.

Тема:Вишивання. Практична робота : «Вишивання полунички».

 1. Логіка : Тема:Узагальнення та систематизація вивченого.

https://urok-ua.com/tsikavi-zadachi-z-matematyky-4-klas/     

 

27.03 –пятниця

1.Літераурне читання

 Тема: Наші вірні друзі – тварини.А.Костецький « Спішу додому»

Перегляньте відео і спробуйте себе уявити учасником такого зібрання:

https://www.youtube.com/watch?v=R_DtF4A4i7A

Прочитайте виразно вірш А.Костецького « Спішу додому» на ст.158, дайте відповіді на запитання після вірша.

Пограйте в гру „Знайдіть рими та доберіть свої”.(в вірші)

Микола — ... (футбола).Житті — ... (іти).  Слава — ...  .   Твою — ... .  Дні — ... .    Самоката — ... .   Скоріш — ... .     Цуценя — ... .

Розгляньте ілюстрації до цього вірша. Кого художник зобразив на ілюстраціях? Які кольори він використав? Який настрій вони створюють? Як передають характер персонажів вірша? Яким рядкам вірша відповідають ілюстрації?

 1. Математика

 Тема:   Ділення виду 45780 : 60 і 299600 : 700. Задачі на рух.

Розгляньте обчислення №895,896,900 поясніть  алгоритм розв'язання.

Письмово виконайте №897,901

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-urokiv-matematiki-na-temu-ruh-11541.html посилання (задачі на рух)

3.Українська мова

 Тема:Змінювання дієслів минулого часу за числами.

Візьміть до уваги! Дієслова минулого часу можуть виражати незавершену (писав) і завершену (написав) дію. Вони змінюються за числами, а в однині — і за родами.

Визначити рід дієслів минулого часу допомагають: займенники 3-ої особи однини і питання (що він робив? що вона робила? що воно робило?)', суфікс  у дієсловах чоловічого роду та суфікс -л і закінчення -а, -о в дієсловах жіночого і середнього роду: писав, писала, писало.

 

1.Уважно передивіться відео :https://www.youtube.com/watch?v=rPfr_9CPD0g

Візьміть до уваги!

Дієслова минулого часу можуть виражати незавершену (писав) і завершену (написав) дію. Вони змінюються за числами, а в однині — і за родами.

Визначити рід дієслів минулого часу допомагають: займенники 3-ої особи однини і питання (що він робив? що вона робила? що воно робило?)', суфікс  у дієсловах чоловічого роду та суфікс -л і закінчення -а, -о в дієсловах жіночого і середнього роду: писав, писала, писало.

2.Усно виконайте вправи 311,312.

3.Письмово  виконайте вправи 313,314(Випиши з тексту дієслова минулого часу. Визнач їхні число і рід (в однині).)

Виконану роботу перешліть мені в вайбер.

4.Я у світі

 Тема:Навчання - це основний обов"язок дітей.

Перегляньте відео:https://www.youtube.com/watch?v=4IAB2bkqLQs

Складіть свої поради щодо виконання домашніх завдань(усно)

 

06.04.-понеділок

 1.Українська мова

Тема:Дієслова на –ся.Спостереження за значенням дієслів на –ся у тексті.

Прегляньте презентацію:https://ukrainskamova.com/stuff/prezentaciji_dlja_shkoli/ukrajinska_mova/dieslova_na_sja_tvorennja_i_viznachennja_chasu_diesliv_4_klas/2-1-0-28

Подумайте:Яку дію називають дієслова на -ся (-сь)? Як треба вимовляти і писати дієслова на -ся?

Вимовляй:       сміє[с':а]                  підпйсує[ц':а]                вча[ц’:а]

 Пиши:              смієшся                   підписується                 вчаться

Дієслова на  -ся ,  називають дію, спрямовану виконавцем на самого себе.

Візьми до уваги! У дієсловах 2-ої особи однини -шся вимовляють як [с':а].

Усно опрацюйте вправи: 315,316

Домашнє задання:

1.Спишіть речення. Уставте  пропущені букви, дібравши перевірні слова. Підкресліть дієслова минулого часу. Визнач їхнє число, а в однині — і рід.

Скотилося сонце з в...сокого неба, за день утомилось — спочить йому треба. Аж ось заскр..піли т..сові ворота: йде матінка з поля — скінчилась робота...  Ст..мніло й зробилось так тихо надворі...  На небі зоріють іскорки-зорі.  Л..гесенька пара знялась над водою .

2.Письмово :вправа 318,завдання 1.

(Переслати д/з на вайбер або електронну почту  marklinnik@ukr.net

2.Англійська мова

https://www.youtube.com/watch?v=vyn7MtWXkJY

3.Математика

Тема: Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові круглі у випадку, коли в частці є нулі. Задачі з буквенный даними .Рівняння.

Усно опрацюйте № 902,903,907,904.

Письмово виконайте №,909,910,906

Виконану роботу перешліть мені в вайбер.

 1. Літературне читання

Тема: Найдорожча знахідка.

Перейдіть за посиланням і ознайомтеся з біографією Василя Сухомлинського, випишіть в робочий зошит основні моменти життя писменника (5-6 речень): https://www.youtube.com/watch?v=WCo6JVoSgmE

Перегляньте презентацію за посиланням : https://vseosvita.ua/library/vihovna-godina-ludina-pocinaetsa-z-dobra-109317.html

Прочитайте оповідання « Не загубив ,а знайшов» ст.159, поміркуйте ,з якою метою батько дав сину таке нелегке завдання.

 

08.04.-середа

 1. Літературне читання

Тема: Життя і творчість Всеволода Нестайка. Всеволод Нестайко " Шура і Шурко".

Ст.160 - 163 ,читати оповідання ,переказувати,біографію Всеволоди Нестайко передивитися за посиланням та головне виписати в зошит з літературного читання.

https://www.youtube.com/watch?v=G_98SpfUKFw (переглянути біографію).

2.Математика

Тема:Ділення чисел, що закінчуються нулями. Дії з іменованими числами. Вирази на порядок виконання дій.

Подивіться відео урок:https://www.youtube.com/watch?v=kwOKoUuwO5s

Усно опрацюйте №911,916,917,918

Письмово виконайте: № 912, 913,915.

3.Образотворче мистецтво

Тема: Засоби створення жіночого казкового образу.

Малювання в альбомі ст.46» Жіночий казковий персонаж»

4.Музика

Тема: Музична слава України

Підручник – ст. 124-129

Слухання - https://www.youtube.com/watch?v=k_hx8EozptQ

https://www.youtube.com/watch?v=zPq2btCM3dU

Спів - https://www.youtube.com/watch?v=r_xcg0ZRspQ

 

 09.04.-Четвер

1.Природознавсво

Тема: Чому природну зону назвали лісостеповою?

1.Пропоную сьогодні розпочати нашу роботу з розгадування кроссворда «Що я запам’ятав про мішані ліси?»Фото слова –розгадки пришліть на вайбер.

 1. Обласний центр України, розташований в зоні мішаних лісів.2. Як по-іншому називають середній ярус лісу? 3. Перелітний птах. 4. Щоб уберегти і примножити природу зони мішаних лісів, створено Поліський ...5. Ґрунти в зоні мішаних лісів. 6. Соснові ліси. 7. Лікарська рослина. 8. Тварина мішаних лісів, яку взято під державну охорону. 9. По засніженій галявці ходить хлопчик в білій майці. 10. Слово, тотожне поняттю «зона мішаних лісів».

2.Для ознайомлення з новою темою прогляньте відео за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=0b0qRICnr1A

3.Опрацюйте в підручнику ст.     ,заповніть в робочому зошиті відповідні сторінки до теми «Лісостеп».

2.Основи здоров’я

Тема:Упевненість і самовпевненість.

Чи знаєте ви, що із самооцінкою пов’язані такі риси характеру, як впевненість і самовпевненість? Як ви гадаєте, ці риси характеру однакові? Якщо ні, чим вони відрізняються  Поясню різницю  : «Дехто плутає ці риси характеру ,  хоча вони  абсолютно різні. Упевнена в собі людина має реалістичну самооцінку ,  усвідомлює свої переваги та недоліки і з гумором ставиться до невдач .  А самовпевнені люди часто мають завищену ,  а іноді й занижену самооцінку .  Вони демонструють  браваду і показну впевненість у власній правоті ,  що породжує   суперечки і конфлікти».

Перегляньте мультфільм : http://autta.org.ua/ua/materials/material/Korisn--p-dkazki-2--Pro-pohvalu-ta-kritiku/

Дайте відповідь на запитання: До якої критики варто прислухатися ?

3.Трудове навчання

Тема:Плетіння. Способи плетіння з різнокольорових ниток.» Верба над водою»

Альбом ст.38

4.Логіка

Тема:Умовиводи з двома засновками

Умовивід - це форма мислення, в якій з одного чи кількох суджень за допомогою певних правил отримаємо нове судження.

1.Прочитай засновки. Побудуй і запиши, висновок.

а) Будь-який іменник є власною чи загальною назвою. Даний іменник є власною назвою. Отже, .

б) Будь-який прикметник є якісним, відносним чи присвійним. Даний прикметник не якісний і не присвійний. Отже, .

 1. Склади умовиводи про часові форми дієслова.  Четверо старшокласників: - Артур, Борис, Валентин та Руслан - учні однієї з київських шкіл пішли разом у туристичний похід. Усі вони вчаться у різних класах: з восьмого по одинадцятий, і в кожного батьки працюють у різних установах: магазині, лікарні, на заводі та у міліції. Відомо, що Артур та дев'ятикласник живуть в одному будинку, а восьмикласник - на сусідній вулиці. Борис і хлопець, у якого батько працює на заводі, робили замальовки тих місць, де вони були. Валентину та одинадцятикласнику сподобалася ночівля біля гори Говерли. Валентин і десятикласник уміють плавати краще, ніж Борис і хлопець, батько якого працює у магазині. Хлопець, батько якого працює на заводі, старший від Руслана, Артур старший від Валентина, а хлопець, батько якого працює у міліції, старший від Артура. Зранку хлопець, батько якого працює на заводі, готував сніданок, одинадцятикласник ходив до струмка по воду, а хлопець, батько якого працює в магазині, і Артур збирали дрова. У якому класі вчиться кожний з хлопчиків та де працюють їхні батьки?

(Працюйте в зошиті !)

 

10.04.   

 1.Літературне читання.

Тема: Нових друзів наживай, а старих не забувай. Марія Чумарна «Казка про друга».

Ст. 166 - 168 ,читати казку ,переказувати ,відповідати на запитання. Біографію Марії Чумарної записати в зошит з літературного читання.

https://www.youtube.com/watch?v=TJh5TU5m4Kk

2.Математика

Тема:Повторення вивченого

Епіграфом до уроку я обрала слова В. Сервє:

«Математика — це не стільки знання, скільки вміння».

Сьогодні попрацюємо самостійно і підсумуємо здобуті знання:

1.Запиши числа дробами: одна восьма, дві третіх, шість десятих, три сьомих, чотири дев’ятих.

2.Знайди 3/5 від 4725.

3.Обчисли.

Розв’яжи задачу.

У супермаркет привезли 300 кг картоплі. Третину картоплі продали першого дня, а решту розфасували в пакети, по 4 кг кожний. Скільки вийшло пакетів з картоплею?

Виконану роботу перешліть мені на вайбер.

3.Українська мова.

Тема:Повторення вивченого про дієслово.Закріплення правопису не – з дієсловами. Робір дієслова як частини мови.

https://www.youtube.com/watch?v=WXyXjiV6CfU (переглянути урок)

https://www.youtube.com/watch?v=OeefT-GiklY (переглянути урок)

Ст.163 – 164 ,впр.319 (2,3 завдання виконати письмово),впр.320 (2,3 завдання виконати письмово),впр.321 (опрацювати усно).Д/з. впр.322 (2,3 завдання письмово),опрацювати питання усно,повторити правила про дієслово.

 4.Я у світі.

Робимо висновки з теми «Я українець».

Ст.129 ,читати ,відповідати на запитання.

https://naurok.com.ua/post/spilnota-4-misyac-2-klasu-nush-dodatkovi-materiali-ta-rekomendaci (переглянути відео).

 

13.04.

 1.Літературне читання

Тема: : Нових друзів наживай, а старих не забувай. Марія Чумарна «Казка про друга» (продовження роботи над твором)

Ст. 168 - 170 ,читати продовження казки, переказувати, відповідати на запитання.  https://www.youtube.com/watch?v=YuCYIz_EDII  (переглянути відео)

Скласти план до казки, записати його в зошит з літературного читання (переслати мені через вайбер).

 2.Математика

Тема:Повторення множення двоцифрових чисел. Задачі на знаходження числа за двома різницями.

Крок1.Виконайте математичний диктант, тільки відповіді запишіть у рядок:

 • Збільште 3120 на 80 сотень. • Перший множник 42, другий — 20. Чому дорівнює добуток? • Збільшіть число 920 на 80. • Бамбук — трав’яниста рослина, яка росте в Африці, за один день виростає на 50 см. На скільки сантиметрів виростає бамбук за тиждень?   • В одному будинку 150 квартир. Скільки квартир у п’яти таких будинках?

Крок 2.Перегляньте відео та згадайте множення: https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=bJvFgzLcKto&feature=emb_title ( в виразі ми нуль під одиницями в другому неповному добутку не пишемо)

Крок 3.Усно опрацюйте №921,922,924(1,2)

Крок 4.Письмово виконайте №923,924(№3) Це задача на знаходження невідомих за двома різницями. Ключовим мають бути у цьому випадку питання «Чому перший покупець заплатив більше грошей?» і «Як знайти вартість кожного куска тканини?». А тоді, використовуючи досвід розв’язування двох попередніх задач, складаємо план розв’язування задачі План розв’язування :

1) На скільки метрів тканини більше купив перший покупець?

2) Яка ціна тканини?

3) Скільки грошей заплатив перший покупець?

4) Скільки грошей заплатив другий покупець?

Розв'яжи задачу, давши відповіді на ці питання .

 

 3.Українська мова

Тема:Поняття про прислівник як частину мови.

Прислівник – це мови частина незмінна,

Вивчаємо, друзі, її ми сумлінно.

Прислівники влучно вчимось добирати,

Щоб точно нам думку свою передати.

  1.Уважно перегляньте відео:https://www.youtube.com/watch?v=AFtdwM4s3is

Зробіть висновок:Прислівники не змінюються. Вони відповідають на запитання: як? де? куди? коли? звідки? Найчастіше зв'язуються з дієсловами. Найчастіше бувають другорядними членами речення.

  2.Усно виконайте вправи 323,324.

 3. Письмова робота в зошитах:

1.Доповніть речення прислівниками

Весняне сонце світить (як?)...
Хмарки пливуть в небі (куди?)...
Літак летить (коли?)...
Проліски розцвіли (як?)...

2.Вправа 325-спишіть і підкресліть прислівники.

 

Англійська мова

Тема: Люблю подорожувати

 1. Повторіть матеріал на ст.134-155. Перейдіть за посиланням та виконайте тести

https://naurok.com.ua/test/testing/faa3b53f-2dd6-4b62-b95a-968d227eef67

https://naurok.com.ua/test/testing/189bc333-416b-4474-9485-5cad835abf32

 1. Запишіть слова у словник та вивчіть ст. 157

to travel – подорожувати

to stay – залишатися, перебувати

a trip –подорож

byboat – човном

onfoot – пішки

 1. Впр. 1 ст. 156 з’єднайте речення з картинками (усно)
 2. Впр. 5 ст. 158 складіть речення письмово, після by вставте необхідний вид транспорту (plane, train, ship, boat,taxi, car)

Якщо є можливість сфотографуйте результати тестів та письмове завдання і надішліть на електронну адресу:irinabiriukova1986@gmail.com

 

14.04-вівторок

1.Літературне читання

Тема:Гумористичні твори.Всеволод Нестайко. Із сміхом треба бути обережним. Галина Малик. «Мавпині іменини».

Ст.171-172,читати, опрацювати запитання.

http://www.mukachevo.net/ua/news/view/63270 (Галина Малик).

https://www.youtube.com/watch?v=KyD3cUrZVXM (Всеволод Нестайко).

 1. Математика

Тема:Множення трицифрових чисел на одноцифрові. Задачі на знаходження числа за двома різницями .Задачі на знаходження дробу від числа і числа за його дробом.

https://www.youtube.com/watch?v=Ai3RHdGQoHc

https://www.youtube.com/watch?v=05Vhn_JrRnM (№ 931, переглянути)

Ст.148-149, № 929 (опрацювати усно),№ 928,930,932(письмово).

Д/з.№ 933,934(опрацювати письмово,скинути мені на вайбер)

 1. Українська мова

Тема: Зв'язок прислівників з дієсловами в реченні.

Ст.166 – 167, впр.326 (опрацювати усно),впр.327(1) виконати письмово . Д/з. впр.328 (виконати письмово ).

https://www.youtube.com/watch?v=1u9H5-MZ3sM

4.Природознавсво

Тема: Як природа лісостепу впливає на господарську діяльність?

— Кліматичні умови лісостепу доволі сприятливі для вирощування рослин і розведення свійських тварин. Тому більша частина земель цієї зони розорані й використовуються у сільському господарстві. Тут вирощують цукровий буряк, картоплю, льон, пшеницю, кукурудзу і бобові культури. У цій зоні найбільше фруктових садів України. Багатий лісостеп і на виноградники. У лісостепу розводять велику рогату худобу, овець, свиней, коней, свійських птахів.

Лісостеп — регіон не тільки інтенсивного сільськогосподарського виробництва, а й розвинутої промисловості. У цій зоні розташовані міста Львів, Тернопіль, Хмельницький, Вінниця, Черкаси, Полтава, Суми, Харків. Діяльність людей у лісостепу пов’язана з природними багатствами краю. Лісостепова зона багата на корисні копалини: кам’яне вугілля, буре вугілля, нафту і горючі гази. У лісостепу також заготовляють і переробляють деревину, працюють нафтопереробні і хімічні заводи.

Ст. 158-159,опрацювати параграф, відповідати на запитання,зошит сторінка відповідно до параграфу(переслати мені на вайбер).

5.Риторика

Тема: Як навчитись утримувати увагу слухачів .Змусити замислитись.

https://www.youtube.com/watch?v=5auiM7pzXiw 

 

15.04.2020

1.Літературне читання.

Тема: Із гумором про серйозне .Грицько Бойко «Консультант».

https://www.youtube.com/watch?v=oT32mU9GcDI

Ст.172 – 173 ,вірш вивчити напам'ять

2.Математика

Тема:Множення багатоцифрових чисел на двоцифрові.Задачі на знаходження числа за двома різницями.

№ 935. Спробуй розв'язати задачу самостійно. А допоможе тобі план розв’язування.

 • На скільки кілометрів менше пролетів перший вертоліт, ніж другий?
 • Яка швидкість вертольотів?
 • Скільки годин був у польоті перший    вертоліт?
 • Скільки годин був у польоті другий вертоліт?
  Правильно.

№ 937,938 (письмово)

Д/з. № 941 (письмово).

3.Образотворче мистецтво

Тема : Ознайомлення з художніми традиціями рідного краю.Український рушничок.

https://www.youtube.com/watch?v=dHWngYz33Yg ( Переглянути відео)

Намалювати в альбомі ст.48-49.

 

16.04. (четверг)

Англійська мова

Тема: На вокзалі

1.Впр. 1 ст. 160 записати слова у словник та вивчити

arrive- прибувати

leave – залишати, виїжджати

platform – платформа

informationdesk- стіл довідок

railwaystation –залізнична станція

on time- вчасно (за графіком)

late – пізно (із запізненням)

 1. Подивіться відео, запишіть у зошит та вивчіть займенники https://www.youtube.com/watch?v=i4DpbLPg2jY

I (я) – me(мені)                          we (ми) – us (нам, нас)

You(ти) – you(тобі,тебе)           you (ви) - you(вам)

He(він) – him (його, йому)        they (вони) – them(їм)

She (вона)– her(її)

It (він, вона) –it (його, її) – вживаємо для неживих предметів та тварин

 1. Впр.5 ст. 162 (письмово) Замініть підкреслені іменники займенниками you, him, her, them, us, it.

Письмове завдання сфотографуйте або надрукуйте у Word  і надішліть на електронну адресу: irinabiriukova1986@gmail.com

 

Основи здоров'я

Тема:Повага і самоповага

1.Інформаційне повідомлення.

Повага - одна з тих основ, яку не можуть змістити ні віяння моди, ні зміна стилю життя, ні зміни в особистому житті. Повага - це те повітря, яке потрібене будь-якій людині. Тому що кожному з нас необхідно відчувати себе особистістю.

Людина, яка досягає поставленої мети заслуговує на повагу оточуючих і сама відчуває позитивні відчуття. Тому дуже важливо ставити перед собою мету і досягати її. Мета може бути різною. Завжди треба ставити мету, досягнення якої можливе.

2.Вправа „Мій портрет у променях сонця”

Для виконання наступної роботи, ви на великому аркуші паперу намалюйте променисте сонце з 10-15 променями. Уздовж намальованих променів сонця напишіть свої якості і риси характеру (який я є), таланти і досягнення (що я вмію).

Тепер ми об’єднаємося в пари( в групі «Мій 4 Б клас» виберіть  одного з товаришів і вишліть йому своє сонце). Кожній парі необхідно ознайомитися з „сонцем” свого партнера і підготувати невеличку розповідь про нього (можливо, це буде у вигляді рекламного ролика).Запишіть його і вишліть товаришу.

Запитання для обговорення:

Які ваші враження від виконаної роботи?

Що ви відчували, коли представляли свого партнера?

Які відчуття переповнювали вас, коли були в центрі уваги?

Як ви вважаєте, для чого ми виконували цю вправу?(на це питання дайте відповідь мені у групі вайбер)

 

Природознавство

Тема:Яка природа в степу?

Перегляньте презентацію:https://naurok.com.ua/prezentaciya-stepova-zona-ukra-ni-18550.html

https://www.youtube.com/watch?v=PTi3e-Xw6Rk

Ознайомтеся з матеріалом в підручнику на стю160-162,попрацюйте в зошиті на відповідній сторінці.

 

Трудове навчання

Тема:Об’ємна аплікація з паперу “Лев»

Альбом ст.40-41

 

Логіка Тема: Завдання для повторення

Працювати в зошиті тема 25.

 

Музика

Тема: Без словника і перекладача

Підручник – ст. 130-135

Слухання - https://www.youtube.com/watch?v=ja9oSG0uruo

Спів - https://www.youtube.com/watch?v=xnPJ4-Lv3Gs

https://www.youtube.com/watch?v=MbIBOE2aOoI

 

17.04- п’ятниця

1.Літературне читання

Тема: Микола Сингаївський «Сміх для всіх».

https://www.youtube.com/watch?v=uTTgSNyzKfk

Ст.173, читати, дати відповіді на запитання  .

 

 1. Математика

Тема: Множення іменованих чисел на двоцифрові числа. Порівняння задач на знаходження числа за двома різницями.

При множенні складені іменовані числа замінюють простими.

У відповіді просте іменоване число замінюють складеним.

 

Ст.150 – 151 ,№ 942, 943 (опрацювати усно)

№ 945 (усно),  прочитай уважно першу задачу.
_ Що відомо в задачі?
_ Що потрібно дізнатися?

Що потрібно знати, щоб відповісти на питання задачі?
За планом спробуй самостійно  розв'язати задачу.
1) На скільки центнерів більше перевіз перший шофер?
2) Скільки центнерів перевіз один самоскид за 1 рейс?
3) Скільки рейсів зробив перший шофер?
4) Скільки рейсів зробив другий шофер?
Молодці, правильно!
Переходимо до другої задачі.
План розв'язання
1) На скільки більше рейсів зробив перший шофер?
2) Скільки центнерів перевіз перший шофер за 1 рейс?
3) Скільки центнерів перевіз перший шофер?
4) Скільки центнерів перевіз другий шофер?
Правильно розвязали і другу задачу. Так, діти, це є обернена задача.

№ 946, № 947 (виконати письмово)

Д/з. № 943 (письмово)

 1. Українська мова

Тема: Прислівники близькі і протилежні за значенням.

https://www.youtube.com/watch?v=y9S-rloQv7M&feature=youtu.be  (прослухати)

Ст. 167 – 168 , впр.329 (завдання 2-4 виконати письмово),впр.330 (завдання 2,3 виконати письмово.

Д/з.331 (виконати письмово).

 4.Я у світі.

Тема. Приклади правопорушень серед дітей і відповідальність за їх скоєння.

Діти мають свої права і користуються ними. Але слід пам’ятати, що за невиконання або порушення прав як дорослі, так і діти несуть відповідальність.

Опрацювати (с.127-129) в підручнику.

 

21.04-вівторок

  1.Літературне  читання

Тема:Розпізнавай і розвивай свої здібності.В. Сухомлинський»Співуча пір’їнка”

Згадаймо!У 1926 - 1933 роках В. О. Сухомлинський навчавсяу Василівській семирічній школі, де був одним з кращих учнів. Вчився добре, старанно, любив читати, гарно малював. Щоб зібрати гроші на книги, фарби, зошити, разом з однолітками та братами ходили на Новий рік посівати та щедрувати, а літом працював у колгоспі. У дитячому садку, який діяв в колгоспі на період літніх канікул йому доручали бути помічником вихователя. Він доглядав малюків, розповідав їм казки, читав книжки, проводив веселі ігри. Тому і вибір професії був не випадковий.

1.Уважно послухайте.:https://www.youtube.com/watch?v=OUHRaR9mUYg

 1. Прочитайте ст.174

3.Попрацюйте: Багато прислів’їв, приказок і висловів з творів В. Сухомлинського стали крилатими.Відновіть та поясніть їх значення  (запишіть у зошиті з укр.мови)

 

Гарні не красиві слова, ...                                       не було б краси.

Якби все на світі було однакове, ...                       своя співуча пір’їнка.

Рана від слова заживає, проте...                         а красиві діла.

До самої вершини...                                               слід глибокий зостається.

У кожної людини є...                                             веде кам’яна стежина.

- Як ви розумієте ці прислів'я?

 

Кожна істота на цьому світі чимось відрізняється від інших, але кожна по-своєму красива.У цьому прислів'ї вираз "співоча пір'їнка" означає здібності або талант, які є у кожної людини. У всіх ці здібності різні, але вони обов'язково є! Їх лише треба вчасно розгледіти та розвивати!

 

2.Математика

 Тема: Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на знаходження числа з двома різницями.

Ст. 151 – 152,  № 950 (усно)

Пригадай правила, як знайти невідомий доданок та невідомий множник.

Тепер ти легко складеш та розв’яжеш рівняння за малюнками

( 3 ∙ х = 500 + 1000                                               ;
х + 200 = 5000 + 500 )

 

№ 951 (усно)

Уважно прочитай завдання математичного диктанту. Щоб отримати вірну відповідь, треба правильно записати вирази та обчислити їх.

( 540 - 20 ∙ 15;  880 + 2400 : 60                                                                   ;
650 ∙ (200 : 4 )

 

Згадай правила про порядок виконання дій:

1) якщо у виразі без дужок наявні дії тільки одного ступеня, то їх виконують по порядку зліва направо;

2) якщо у виразі без дужок наявні дії першого і другого ступеня, то спочатку виконують дії другого ступеня (множення, ділення згідно правила 1), потім – дії першого ступеня (додаван-ня, віднімання згідно правила 1);

3) якщо у виразі є дужки, то спо-чатку виконують дії в дужках (враховуючи при цьому правила 1, 2), а потім відповідно всі інші дії (враховуючи при цьому правила 1, 2).

№ 952.Розглянь запис ,поясни порядок виконання дій (опрацювати усно)

№ 953 (виконати письмово)

№ 955 (письмово)

Для того щоб дізнатись  на скільки кілограмів загальна маса всіх посилок менша від 100 кг , треба пригадати правило множення складного іменованого числа на одноцифрове число.

Тепер дізнаємось:

-         Масу трьох посилок;

-         Масу двох посилок;

-         Загальну масу;

-         На скільки менша загальна маса?

Розв’яжи задачу.

№ 956 (письмово)

Згадай як знайти периметр і площу прямокутника.

P =(a+b)∙2     S=a∙b

Тепер ти швидко і впевнено знайдеш площу прямокутної ділянки, використовуючи її периметр та довжину.

Д/з. № 957,949 (письмово ,стовбчики писати обов’язково).

3.Українська мова

Тема: Побудова речень з однорідними членами ,вираженими прислівниками. Вибір із поданих прислівників тих, які найбільше відповідають меті та типу висловлювання.

https://www.youtube.com/watch?v=-uNbqPz51B8 (переглянути відео)

Ст.169 - 170 ,впр.332 (опрацювати усно), впр.333 (виконати письмово).

Д/з. Впр.334(1- 2 завдання виконати письмово), ст.169 вивчити правило.

4.Природознавство

Тема:Які галузі господарства краще розвивати у степовій зоні?

Ознайомтеся з презентацією:https://vseosvita.ua/library/zustric-57-aki-galuzi-gospodarstva-krase-rozvivati-u-stepovij-zoni-51814.html

Прочитайте текст в підручнику на ст.163-164,дайте відповіді на запитання,заповніть в зошиті з природознавства відповідні сторінки.

5.Риторика

Тема:Говори про те ,що добре знаєш. Знання ,впевненість,почуття.

https://naurok.com.ua/post/7-multfilmiv-dlya-nathnennya

 

 

22.04.-середа

 1. Літературне читання

Тема:Образи юних художників у віршах поетів.Г.Чубач «Найрідніші голоси»

 1. Біографічна довідка

Ганна Чубач народилася у переддень Різдва, 6 січня 1941 року, в селі Плоске Муровано-Куриловецького району на Вінниччині в сім’ї хліборобів.

Працювала в редакціях газети „Літературна Україна” та журналу „Дніпро”. За назвою першої ліричної збірки друзі одразу ж почали називати її ясноокою Журавкою.

За ці роки у поетеси вийшло понад сорок книжок. Кілька з них адресовані дітям: „Вивчаймо самі”, „Сонячна абетка”, „Алфавітні усмішки”, „Жук малий І волохатий”, „Черепаха Аха”, „Прикмети — не секрети” та ін. Дітям полюбилися її вірші, скоромовки, лічилки для дошкільнят і молодших учнів. Нині малята залюбки вивчають у садочках і школах літери за її „Абетками” та весело-виразні вірші.

Вірші поетеси перекладено російською, англійською, німецькою, чеською, болгарською, угорською, монгольською та іншими мовами.

 1. Прослухайте вірш:https://www.youtube.com/watch?v=H70W2P0sLrI

Прочитайте вірш, у якому Ганна Чубач описує юну художницю на ст.176

 1. Аналіз змісту вірша з елементами вибіркового читання.

З якими словами онучка звернулася до бабусі? Як вона описує її очі? руки? Як бабуся відповіла дівчинці? Що вона сказала про свої очі та руки? Прочитайте слова бабусі, які звучать як прислів’я. Із чим порівнюється портрет бабусі? Прочитайте.

4.Вивчіть вірш напам’ть.

 1. Образотворче мистецтво

Тема:Особливості природи рідного краю.» Мій рідний край»

Альбом ст.50.

2.Математика

Тема: Множення багатоцифрових чисел на трицифрові. Задачі на рух.

Опрацюйте урок:https://www.youtube.com/watch?v=OzbICTIzE9w (завдання з уроку робіть на чернетці.)

Домашня робота письмово:966,967.

4. Музика 

Тема: Музика мандрує світом

Підручник – ст. 136-141

Слухання - https://www.youtube.com/watch?v=I_hDlCfQUFE

https://www.youtube.com/watch?v=C4WkfndcmLA

Спів - https://www.youtube.com/watch?v=spaQoqxRDD8

 

23.04.-четвер

1.Природознавство

Тема:Яка погода в Карпатських і Кримських горах?

https://www.youtube.com/watch?v=LaaGT1yGei0

https://www.youtube.com/watch?v=KnJr_PfRhtg

Опрацюйте в підручнику ст.165-168.і відповідну сторінку у зошиті .

2.Основи здоров'я

Тема:Вибір і досягнення мети.  

1 Опрацюйте матеріал ст.145-147 Практична робота Проект»Моя мета» ст. 147

https://naurok.com.ua/post/8-multfilmiv-dlya-shkolyariv-pro-motivaciyu(посилання)

3.Трудове навчання

Тема : Вишивання Оздоблення виробів технікою вишивки.

Альбом ст.43 « Рудий котик»

4. Англійська мова

Тема: Міські види транспорту

 1. Подивіться відео  та повторіть займенники

https://www.youtube.com/watch?v=i4DpbLPg2jY

 1. Повторити попередню лексику ст.157, 160, 163
 2. Впр. 1 ст. 166 записати слова у словник та вивчити

luggage - багаж

a ticketoffice - квиткова каса

a timetableboard - дошка оголошень

a busstation - автостанція

an airport - аеропорт

 1. Впр. 2 ст. 166  Вставте пропущені слова з рамки та запишіть у зошит.

Письмове завдання сфотографуйте або надрукуйте у Word  і надішліть на електронну адресу:  irinabiriukova1986@gmail.com (Ірина Миколаївна).

5.Логіка

Тема: Завдання для повторення.

Зошит( тема 26.)

 

24.04.-п'ятниця

 1. Літературне читання

Тема:Образи юних художників у віршах поетів. С.Жупанин « Намалюю вітер»

  https://www.youtube.com/watch?v=fnY31CdQcY0 ( посилання)

https://www.youtube.com/watch?v=shhWegsdtqc

2.Математика

Тема: Множення багатоцифрових чисел на трицифрові виду 1578 помножити на 403.Задачі на рух і знаходження площі.

Повторіть множення:https://www.youtube.com/watch?v=5oYKxAxE2hw

Усно   №968,969,973.https://www.youtube.com/watch?v=4CIUN4Q0wQ4&list=PL8G6HbtHATo6JuPFr3pxuAmIzuJAsqPrY&index=34

https://www.youtube.com/watch?v=GBPn0gHZc3s&list=PL8G6HbtHATo6JuPFr3pxuAmIzuJAsqPrY&index=35

Письмово виконайте №971,976.

3.Українська мова

Тема:Уживання прислівників під час побудови текстів.

Сьогодні ми з'ясуємо, яку роль в українській мові відіграють однорідні члени речення, виражені прислівниками.
Пригадаймо:
1. З якою інтонацією ми вимовляємо однорідні члени речення?
2. Які розділові знаки слід ставити при однорідних членах речення?
3. Які прислівники ми називаємо однорідними другорядними членами речення?

Візьми до уваги!!!

1) Між однорідними  членами речення , вираженими прислівниками, які вимовляють із перелічувальною інтонацією, потрібно ставити кому.

2)  Однорідні другорядні члени речення, виражені прислівниками, відіграють важливу роль в українській мові. Вони збагачують наше мовлення ,допомагають точно і влучно висловити думку, пояснити дію. Без них наші висловлювання  важко буде зрозуміти, вони не будуть так яскраво забарвлені, буде неточне вираження думки і наше мовлення буде біднішим.

 1. Доповни речення (виконати письмово на питання відповісти усно)
  Люблю, коли настає весна. Вона приходить (як?) ..., ..., ... . Сонечко навесні світить (як?) ..., ..., ... .
  До якої частини мови належать слова, які ми підібрали?
  3. На які питання вони відповідають та з яким дієсловом пов'язані?
  4. Як потрібно прочитати ці слова? Як написати?
  5. Який висновок ми зробимо про ці слова?
  6. Зробімо припущення, що було б, якби цих слів не існувало в українській мові...

Впр.336 (2,3 завдання письмово),впр.337 опрацювати усно.

Д/з. Вправа 338, сторінка 172   виконати письмово  .

4.Я у світі

Тема: Україна і світ.

Ст.130 – 131

https://www.youtube.com/watch?v=x_-T4CjLreM (переглянути відео)

 

27.04.-понеділок

 1. Літературне читання

Тема Дива навколо нас.О. Єфімов « Тут усе є…»

1.Прочитайте текст Олександра Єфімова «Тут усе є»ст..177-178

 1. 2.Проналізуйте зміст оповідання з елементами вибіркового читання:  Що запропонувала Галина Іванівна? Як автор описує зимовий день? Яке завдання поставила перед учнями вчителька? Що робили діти? Чим здивував усіх Вітя Карацунька? Як йому вдалося побачити дива в природі? Кого побачила Світланка Єщенко? Який настрій був у дітей?

2.Математика

Тема: Ділення трицифрових чисел на двоцифрове.

Ст.154 – 155, №977,978 (виконати усно)

Виконай усні обчислення:

 

а) 2м : 20 см                2м – 20 см

2м : 5 см                  2 м – 5 см

Пригадай алгоритм письмового ділення на двоцифрове число № 978

Ділення без остачі

https://www.youtube.com/watch?v=DKZUY2fRLUY

Ділення з остачею

https://www.youtube.com/watch?v=DKZUY2fRLUY

№ 979 (письмово у стовпчик)

Пригадай!
- Як знайти час (t ) за відомими відстанню (S) і швидкістю ( V )?
Підручник с. 82 №510, або
https://image.slidesharecdn.com/4-151117054102-lva1-app6891/95/4-6-638.jpg?cb=1447738991
Розв’яжи задачу № 980. Розв’язання запиши виразом.
Перевір себе:
603 : 67 – 468 : 78 = _ (год)
Відповідь: на 3 год більше був у дорозі другий поїзд.

Пригадай!

Як знайти число за його частиною?
https://svitppt.com.ua/images/16/15958/770/img8.jpg
- Як знайти частину від числа?
https://encrypted-   tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQvm5DrcN1c6PNDw8FVC7eiHTDtIWG3FTeHczlE3PpS_JxzyM5W

Розв’яжи задачу №983 за планом

План

1.Ск. кг меду можна зібрати з цілого поля ( 1га)?

2.Ск. кг меду одержать з 3/ 4 га липових насаджень?

Пригадай, як знайти середнє арифметичне двох чисел.
- Прочитай задачу № 981, її розв'язання та пояснення.       - Як знайшли середню довжину двох дощок?

Як знайти середнє арифметичне кількох чисел?
( Правило на с. 157 у підручнику
- Чому дорівнює середнє арифметичне чисел a, b i с?                                  (  Алгоритм  ( a +  b +  c ) : 3 )

Д/з.№985 (виконати письмово)

 

 1. Українська мова

Тема: Практичне ознайомлення з правописом найуживаніших прислівників. Використання орфографічного словника для перевірки правильного написання прислівників.

 Ст.172, вправа 339. Прочитай завдання:
Доповни речення, використовуючи прислівники з довідки.
Довідка: взимку, влітку, тепло, холодно, високо, низько, недостатньо., недовго.
Взимку  надворі ......., а влітку ............Це тому, що взимку сонце ...... буває на небі ....., ходить над землею і ........ гріє.Коли сонце ходить по небу....., то довгі тіні посилає, а коли........, то короткі . Ночі довгі, а дні короткі - .......,дні довгі, а ночі короткі- .....
Доведи, що текст науково - популярний.

Впррава 340 . Склади і запиши опис ( художній або науковий) ранньої квітучої рослини ( на вибір), пам ятай про розбіжність між науковий і художнім текстом.

Уживай в тексті слова: холодно, вогко, дружно, уранці,опівді, напровесні, згори, знизу, густо, позаду.

Д/з. Вправа 341, сторінка 172
1.Склади і запиши розповідь про те, як треба поводитися у гостях.
  
2.Назви прислівники, які допомогли тобі скласти розповідь. Поясни роль прислівників у складеному тексті.
3. Підкресли вжиті в розповіді прислівники.

 

4.Англійська мова

Тема:В аеропорту

Впр 5 ст.171 записати в словник і вивчити

Journey-подорож

Voyage-морська подорож

To board-борт

Beforehand-заздалегідь

Текст «At the airport» прочитати і перекласти

Переглянути відео

https://www.youtube.com/watch?v=GEvSUrPpftw

https://www.youtube.com/watch?v=jy88ejZrPWw

Впр 6 ст 173 відповісти письмово в зошит

Сфотографуйте і відправте на електрону адресу.На основі виконаних завдань буде виставлена оцінка

irinabiriukova1986@gmail.com(Ірина Миколаївна)

 

28.04.-вівторок

1.Літературне читання

Тема: Як римуються рядки.

1.Перегляньте презентацію:https://naurok.com.ua/prezentaciya-yak-rimuyutsya-ryadki-v-rutkivskiy-yak-skladayut-virshi-171333.html

2.Прочитайте твір в підручнику ст.179-183 і проаналізуйте його зміст .

3.Знайдіть продовження  речень, визначте послідовність подій і в правильній послідовності запишіть їх у зошит:

 1. Математика

Тема:Ділення трицифрових чисел на двоцифрові з остачею у випадку двоцифрової частки. Задачі на знаходження середнього арифметичного (ознайомлення)

1.Опрацюйте урок:https://www.youtube.com/watch?v=C-_R2sRmwRs

2.Письмово виконайте №992,995,988

 1. Українська мова

Тема: Спостереження за роллю прислівників у тексті. Уживання прислівників під час побудови текстів.

Ст. 173 – 174, впр.342 ,343 (опрацювати усно).

Впр. 344(виконати письмово)

Д/з.Впр. 345 (завдання 1-4 виконати письмово).

 

4.Природознавство

Тема:Чому ліси називають легенями планети?

Опрацюйте презентацію:https://vseosvita.ua/library/comu-lisi-nazivaut-legenami-nasoi-planeti-navcalnij-proekt-93959.html

5.Риторика

Тема: Як виголосити промову.Простота і природність.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-golovna-peredumova-uspihu-publichnogo-vistupu-61082.html

6. Інформатика

Тема. Зберігання інформації. Носії  інформації.

https://sites.google.com/site/intreaktivnivpravi4klas/4-klas-tema-5-informacia/31-zberiganna-informaciie-nosiie-informaciie - опрацювати презентацію, виконати завдання.

 

29.04.- середа

1.Математика.

Тема: Ділення трицифрових чисел на двоцифрові з остачею у випадку двоцифрової частки. Задачі на знаходження середнього арифметичного (ознайомлення).

Ст.155 – 158, №987,9910,991,992,1000 (опрацювати усно)

№ 998.999 (виконати письмово),вивчити правило на ст.157

Д/з.№ 1001,1003(виконати письмово ,надіслати мені на вайбер).

https://www.youtube.com/watch?v=JMl-ijHi47E (знаходження середнього арифметичного)

https://www.youtube.com/watch?v=h2BGyWXCGQ0 (ділення трицифрових чисел на двоцифрові )

 

2.Літературне читання

Тема:Як римуються рядки.В. Рудківскький « Як складають вірші»

Сьогодні ми з вами побуваємо у творчій майстерні поета і спробуємо свої сили.

Опрацюйте презентацію:

https://naurok.com.ua/mayster---klas-yak-navchiti-uchniv-pisati-virshi-23060.html

Згадайте! Рима — це співзвуччя в закінченні віршових рядків.: Вона утворюється збігом останніх наголо­шених складів разом із ненаголошеними, які ідуть після них.

Виконайте творче завдання в зошитах: складіть вірш з римами.

Допомога: весна - красна, принесла, рясна...; хма­ринка - рослинка, хвилинка, краплинка...; наймудріший - наймиліший, найсумніший...; багато та­то, картати...;летіти - радіти,нагріти, згасити...(можна використати прислівники з вправи 342)

 

 3.Образотворче мистецтво

Тема: Особливості природного середовища.

Практичне завдання «Старовинна споруда» альбом ст.52

 

4. Музика

Тема: Мистецтво, що єднає душі

Підручник – ст. 142-147

Слухання - https://www.youtube.com/watch?v=ietqxE3cnOc

https://www.youtube.com/watch?v=1OCRT6yXPcg

Спів - https://www.youtube.com/watch?v=MZQhumTQoas

https://www.youtube.com/watch?v=hj6IV5Xgz3s

 

30.04.-четвер

1.Основи здоров'я.

Тема: Вибір і досягнення мети. Практична робота «Моя мета»

- Що таке мета? (Мета - це те, до чого хтось прагне, чого хоче досягти).

- Чи маєте ви якусь мету?

- Що ви робите для того, щоб її досягти?

- Чи важко (легко) вам це дається?

- Хто вам допомагає у досягненні мети?

- Чи була у вас мета, яку ви вже досягли?

- Як ви досягли мети?

- Як досягти мети? Слід правильно сформулювати свою мету. Тільки чітке формулювання і розуміння того, що ви хочете, допоможе зробити перший крок до мети. Невизначеність і сумніви не приведуть до мети. Тому, щоб рухатися далі, визначте і ретельно обміркуйте свою мету, адже вона має бути реальною і досяжною.

Шлях досягнення мети потрібно розбити на певні етапи (кроки), які мають бути виконані. Уявіть їхню послідовність. Складіть план дій. Оберіть помічників: подумайте, із чим ви впораєтеся самі, а в чому знадобиться допомога інших людей.

Наприклад, ви поставили мету стати спортсменом (спортсменкою). Перш ніж розпочати здійснювати план дій, потрібно порадитися з батьками, лікарями і тренерами, який вид спорту вам підійде найбільше (враховуючи стан здоров’я, ваші здібності, можливості, бажання тощо). Це і буде першим етапом. Другий етап - обрати спортивну секцію (за видом спорту і зручним місцезнаходженням). Третій етап - скласти розклад занять у секції. Четвертий - скласти розклад занять для самостійних тренувань удома, щоб підвищити фізичний рівень. П’ятий етап - обрати помічників для досягнення мети. (Наприклад, старший брат, сестричка, тато чи мама будуть допомагати вам тренуватися вдома). Шостий - щодня занотовуйте в записник свої результати. Час від часу оцінюйте і порівнюйте їх. Якщо вони позитивні, рухайтеся далі. Якщо щось не виходить, подумайте, чому так сталося. Порадьтеся з помічниками, яких ви обрали. За потреби змініть план дій, але не зупиняйтеся. Вірте у свої сили та успіх.

 

2.Природознавство

Тема: Які природні заповідники є в Україні?

 Презентація:https://www.youtube.com/watch?v=c1cV80TZsWU

Узагальніть матеріал ,прочитавши його в підручнику ст.170-171.і  заповніть відповідну сторінку в зошиті.

 

3.Трудове навчання

Тема:Вишивання. Оздоблення виробів технікою вишивки.

« Рушничок з квітами»,

 

 1. Логіка

Тема: Завдання для повторення

Зошит  (тема 27)

 

5. Англійська мова

Тема: Видатні місця Лондона

Відкрий останній розворот твого підручника. Поглянь, яка велика кількість визначних місць є у Лондоні.

1) Записати до словника та вивчити слова впр.1 ст. 174

tour – тур, екскурсія, подорож

tourist – турист

sight – місце; краєвид

sightseeing – огляд визначних місць

royal – королівський

2) Перед тим, як прочитати текст “LONDONSIGHTSEEINGTOUR”, ти маєш ознайомитись із новою для тебе часовою формою PresentPerfect (теперішній доконаний час).

Теперішній доконаний час передає дію, яка була вчинена в минулому, але результат цієї дії видно зараз.

Побудова речень в PresentPerfect

Підмет + have\ has+ правильне дієслово з закінченням–ed або

                                                             неправильне дієслово у III формі

Нагадую, що таблиця неправильних дієслів є

у твоєму підручнику на ст.198-199.

З займенниками I, you, we, they і іменниками у множині ми використовуємо have, з займенниками he, she, it і іменниками в однині – has.

Наприклад:

 • Tomhasalreadyphonedhiscousin – Том вже зателефонував двоюрідному брату.
 • I have taken lots of photos. – Я зробив багато фото.

На ст. 175 є табличка Remember!Там записані речення, вжиті у PresentPerfect.

Давай розглянемо їх будову.

Підмет + have+ неправильне дієслово у III формі

Ihavebeen to London. – Я був у Лондоні.

I havedone many interesting things. – Я зробив багато цікавих речей.

Ihaveseen the Queen. – Я бачив королеву.

Ihavetaken lots of photos. – Я зробив багато фото.

Дія була вчинена в минулому, але результат цієї дії видно зараз.

3) Прочитай текст “LONDONSIGHTSEEINGTOUR”. Тепер ти зрозумієш, чому виділені have passed, have changed, have turned, has finished, have enjoyed.

4) Виконай вправу 2 на ст. 176. Обери правильний варіант та продовж речення. Запиши їх у зошит та надішли.

irinabiriukova1986@gmail.com (Ірина Миколаївна)

 

Наближається термін здачі семестрових контрольних робіт!

Щоб у вас було достатньо часу підготуватись, рекомендую вже зараз обрати одну з запропонованих тем та вивчити.

KYIV

Kyiv is the capital of Ukraine. The main street of the  city is called Khreshchatyk. There is the Dnipro River in Kyiv. There are many parks, shops, markets, banks in the city. Kyiv is old and beautiful.

LONDON

London is the capital of Great Britain. London’s most famous sights are the Tower Bridge, Big Ben, and the Houses of Parliament. St. Paul’s Cathedral is the biggest church in London. The most famous park in London is Hyde Park. Lots of people visit London every day.

Остаточну дату та спосіб здачі усного мовлення буде повідомлено додатково.

 

04.05.- понеділок

 1. Літературне читання

Тема: Урок позакласного читання

« Твої ровесники у світі»( збірник ст.111-1181)

 

2.Математика

Тема: Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові(загальний випадок).Задачі на знаходження середнього арифметичного.

Математичний диктант (виконайте письмово)

- Запишіть частку чисел 5005 і 5.

- Скільки разів по 3 ц міститься у 3 т?

- Скільки тижнів у 49 днях?

- 1/6 невідомого числа дорівнює 700. Запишіть невідоме число.

- Периметр квадрата 80 см. Чому дорівнює його площа?

- Число 90 зменшіть на 5.

- Число 300 збільште на 4.

- 1/2 відстані дорівнює 8 км. Чому дорівнює відстань?

- Знайдіть 3/8 від 720 кг.

Перегляньте відео:

https://www.youtube.com/watch?v=DKZUY2fRLUY&t=152s

№1004,1009(опрацювати усно)

№1006,1008(виконати письмово)

Д/з.№1012(стовпчики обов’язково).

 

 1. Українська мова

Тема: Узагальнення і систематизація знань і вмінь за темою «Прислівник»

Словниковий  диктант  (запиши у зошит)

Несподівано, численно, неждано, спросоння, невдовзі, нехолодно, не дуже, не зовсім(дужезовсім, цілком), нікуди, ніколи, ніде, насторожі, тричі, опівночі, верхи, навкруги, по-доброму, по-третє, казна-коли, більш-менш, з діда-прадіда, хоч-не-хоч, де-не-де, рік у рік, напам’ять.

-З якими вивченими орфограмами пов’язані дані слова?

Ст.175 – 176,впр.346 1,3 завдання (усно) ,2 завдання (письмово).

Впр. 347, спиши речення,підкресли прислівники,розбери за будовою прислівник глибше.

Д/з.впр. 348 ,накресліть у зошиті таблицю ,заповніть її. Доберіть і запишіть п’ять прислівників, які називають місце дії і відповідають на питання де? (надішліть мені на вайбер).

 

4. Англійська мова

Тема: Мої враження від подорожі

Повторити: вживання прийменників ст. 165, 157; слова теми “TheWorldofNature”; вживання  PastSimple ст. 105.

Перейти за посиланням та виконати тест.

https://drive.google.com/open?id=1n2iBFAK59x8BgHUQt-vIzYI_aSZJNMh8

Відповіді надіслати irinabiriukova1986@gmail.com(Ірина Миколаївна)

 

05.05.- вівторок

1.Літературне читання

Тема :М Сингаївський « Дощ із краплі починається»

https://www.youtube.com/watch?v=-oyBjmFpKfc ( посилання)

Вивчити вірш напам’ять.

 1. Математика

Тема: Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження середнього арифметичного.

Ст.159 – 160

№ 1014, 1015, 1017 (опрацюй усно)

№ 1016 (виконати письмово)

Д/з.№ 1018, 1019

 1. Українська мова

Тема:Узагальнення і систематизація знань і вмінь за темою « Прислівник»

Впр.349(письмово). Запитання і завдання для повторенняст.176(письмово)

 1. Природознавство

Тема: Навчальний проект «Як охороняти природу рідного краю».

Опрацюйте матеріал:https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/1095

Подумайте: Від чого забруднюється природа?Як люди забруднюють воду? Повітря? Ґрунти? Що, по вашому, є найбільшою загрозою для природи Землі?

 1. Риторика

Тема:Говори правильно,точно,виразно.

Основні правила спілкування:

 • Будь уважним, доброзичливим, люб'язним, виявляй увагу до співроз­мовника. Під час розмови дивися співрозмовникові у вічі.
 • Ретельно обмірковуй кожне своє слово. Будь чесним, чуйним і спра­ведливим. Ніколи не хвались.
 • Обов'язково вживай доречні слова ввічливості.
 • Уважно вислуховуй співрозмовника, ніколи його не перебивай. Поважай думку співбесідника, навіть якщо ти з нею не згоден. Говори про те, що цікаво співрозмовникові. Ніколи не виявляй свого поганого настрою.
 • Не говори надто голосно. Говори зрозуміло, чітко, точно. Не вживай грубих слів.

 

06.05.-середа

1.Літературне читання

Тема:Узагальнюючий урок за темою  «Світ дитинства в літературі»

Перевір свої досягнення ст.185

2.Математика

Тема: Ділення багатоцифрових чисел на числа другого десятка.

Ст.160 – 161, № 1020, 1022 (опрацювати усно)

№ 1023,1025 (виконати письмово)

Д/з. №1026,1027 (письмово),надіслати мені  на вайбер.

3.Образотворче мистецтво

Тема:  Особливості  природного середовища.

Парки,сквери,бульвари, альбом ст.54

4. Англійська мова

Переглянути відео з теми «Моє місто,моя вулиця» за посиланням

https://www.youtube.com/watch?v=uxtABMScJvw

Повторити лексику з даної теми на ст.137 впр.1 та ст.139 впр 1

Впр.3ст.144 прочитати,і виписати  речення в яких є There is/There are.

 

07.05.-четвер

1.Природознавство

Тема: У яких станах перебувають тіла і речовини?

Підручник ст.175-177

https://www.youtube.com/watch?v=Ci4Ik9P6LSA(посилання)

Заповнити відповідну сторінку зошита.

 1. Основи здоров’я

Тема: Бажання, можливості ,обов'язки.Воля і здоров'я людини.

Сьогодні на занятті поговоримо про бажання й обов’язки, про силу волі, а також про те, що потрібно робити, для того, щоб краще здійснювати свої бажання і задовольняти потреби.

Опрацюйте відео:  https://www.youtube.com/watch?v=gKhogmOAELI

 «Обговорення в колі сім'ї»

— Чи бачили ви коли-небудь, як маленька дитина випрошує нову іграшку у магазині?

— Чи були ви свідками неприємного діалогу між старшою сестрою і батьками про нові черевики для неї?

— Чи часом ви самі казали батькам: «Хочу на стадіон, а не до магазину!», «Хочу пепсі, а не компот!», «Хочу, щоб ти розв’язав мені задачу!»?

— «Хочу» — це бажання. Але у людей є певні обов’язки, виконання яких допомагає іншим задовольняти свої бажання, потреби. Трапляється так, що деякі наші бажання важко здійснити, бо вони суперечать бажанням інших людей або спільним бажанням групи (сім’ї, класу тощо). Наприклад, що робити, коли хочеться бавитися у дворі, а мама просить допомогти прибрати у квартирі, піти до крамниці тощо?

Довідка. Як виникли паралімпійські ігри?

Паралімпійські ігри — міжнародні спортивні змагання для людей з інвалідністю. Традиційно проводяться після Олімпійських ігор, а починаючи з 1992 — на тих же аренах, що й Олімпійські ігри.  Літні Паралімпійські ігри проводяться з 1960 року, а зимові Паралімпійські ігри — з 1976 року. Виникнення видів спорту, в яких можуть брати участь люди з інвалідністю, пов'язують з ім'ям англійського нейрохірурга Людвіга Гутмана, який, увів спорт у процес реабілітації пацієнтів з ушкодженнями спинного мозку. Він на практиці довів, що спорт для людей з інвалідністю створює умови для успішної життєдіяльності.Паралімпійський рух в Україні почав розвиватись 1989 року, коли в країні створено перші фізкультурно-спортивні та оздоровчі клуби людей з інвалідністю. Пізніше на їх основі сформувались 4 національні федерації спорту людей із порушеннями опорно-рухового апарату, порушеннями зору, слуху та інтелекту.

Вперше українські паралімпійці взяли участь у Паралімпіаді в Атланті, США, виборовши 1 золоту, 4 срібні та 2 бронзові медалі. На Паралімпіаді у Пекіні, Китай, українські спортсмени здобули 74 медалі: 24 золоті, 18 срібних та 32 бронзових. На зимових Паралімпійських іграх у Ванкувері українці вибороли 5 золотих, 8 срібних та 6 бронзових медалей, посівши у загальному медальному заліку 4 місце.

Збірна України успішно виступила на Паралімпіаді 2016 і увійшла до десятки кращих медального заліку. Наші спортсмени заробили 22 нагороди (7 золотих, 7 срібних, 8 бронзових), зайняли 6 місце в загальному рейтингу Ігор і 4 місце за загальною кількістю медалей. Цей результат є найкращим для української збірної за останні 10 років.

 1. Логіка

Тема: Завдання для повторення.

Зошит (тема 28)

4.Трудове навчання

Тема:Об’ємна аплікація з тканини.Виготовлення м’якої  іграшки”Веселий зайчик»альбом ст.49 Виготовити іграшку і переслати фото на вайбер.

 

08.05.

1.Літературне читання

Тема:ті» Урок  позакласного читання» Твої ровесники у світі»

Збірник ст.111-118.

2.Математика

 Тема: Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові у випадку, коли частка містить нулі.

https://www.youtube.com/watch?v=lFsp-eAGUCg (переглянути відео)

Ст.161 -162,№ 1029,1030 (опрацювати усно)

№ 1031,1032 (виконати письмово)

Д/з. №1034,1035 (письмово)  

3.Українська мова.

Контрольна робота. Диктант.

https://www.youtube.com/watch?v=XRvJJjq1mCI

На подвійному аркуші написати своє призвище, сьогоднішню дату,контрольна робота,диктант, назва диктанту

  «Весна йде» диктант  переслати мені на вайбер до 21:00.

 Я у світі.

  Тема: Україна і світ

Перегляньте відео уроки: https://www.youtube.com/watch?v=uG7EtHaLGZg

https://www.youtube.com/watch?v=EoYkaaeFcMQ

Творчо попрацюйте: Підберіть ознаки: Україна яка?

У – уславлена,
К –
Р

А –

Ї 
Н –
А –

 

12.05.

Літературне читання

Тема: Урок позакласного читання (продовження)» Твої ровесники у світі»

Збірник ст.111-118.

 1. Математика

 Тема: Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові у випадку, коли частка

 містить 0 одиниць.

https://www.youtube.com/watch?v=B89NzTgOrGc (переглянути другий випадок)

Ст. 162 № 1036, 1038 (опрацювати усно)

№ 1039,1040 (виконати письмово)

Д/з. № 1041,1042 (письмово)переслати мені на вайбер

3.Українська мова

Тема: Текст. Речення. Творче застосування знань, умінь, способів діяльності в нових ситуаціях.

Ст. Впр. 351 (завдання 1 – 4)виконати письмово.

Впр. 352 (завдання 1, 2) опрацювати усно ,завдання 3 (виконати письмово)надіслати мені на вайбер

 4..Природознавство

Тема:Яку будову мають речовини?

https://www.youtube.com/watch?v=VBIz0WgZ5Fk(посилання)підручник ст.178-180 Провести досліди 1,2 ст.179 Заповнити відповідну сторінку зошита

5.Риторика

Виконайте роботу над помилками роботи ,яка виконана  08..05 з української мови.Диктант.

 

13.05.

1.Літературне читання.

Леся Воронина «Пригоди голубого папуги»

Ст.61 – 64,читати, переказувати.

Перейдіть за посиланням : https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/pochatkova/hrestomatiya_ukr-lit-3-4klass.pdf  (хрестоматія 3-4 клас)

2.Математика                                                       

Тема: Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові з остачею. Розв'язування задач.

https://www.youtube.com/watch?v=d_E63XGMmtk (переглянути відео)

Ст.163 ,№1044,1046,1050 (опрацювати усно)

№ 1043,1045,1047 (виконати письмово)

Д/з.1049 (письмово)

3.Образотворче мистецтво

Тема: Ознайомлення з поняттям малих архітектурних.Альбом ст.56» Веселий фонтан»

4.Музичне мистецтво   Тема: Українська музика у світі

Слухання – https://www.youtube.com/watch?v=AG4C_mge5E8

https://www.youtube.com/watch?v=H-9OGCOzris

https://www.youtube.com/watch?v=Vd0phF7v2J4

Спів - https://www.youtube.com/watch?v=2SIF-JGABpo

https://www.youtube.com/watch?v=tKCRadkihHE

 

14.05.

 1. Основи здоров’я Тема: Формування корисних звичок.

Пригадайте:Що таке навичка?Що називають звичкою?

Формування корисних звичок

Здоровий спосіб життя неможливий без формування корисних звичок. Звички формуються свідомо й несвідомо.

Несвідоме формування – це наслідування, повторення дій дорослих, однолітків, героїв фільмів.

Встановлено, що вміння формується приблизно за 7-9 повторів, для формування навички потрібно кілька днів, звички – два-три місяці. Формування корисних звичок потребує наполегливості та вольових зусиль. Наприклад, якщо захочеш сформувати звичку вранці робити зарядку, чистити зуби, раціонально харчуватися, чистити одяг і взуття звечора, тобі знадобиться два-три місяці постійних щоденних тренувань.

Створіть  план вироблення звички вести здоровий спосіб життя.   Оформіть його за власним вибором.

2.Природознавство   Тема:Чому властивості твердих тіл,рідин і газів залежать від їх будови?

Ст.181-183  підручник Провести досліди 3.,5.ст.183

https://vseosvita.ua/library/zustric-65-comu-vlastivosti-tverdih-til-ridin-i-gaziv-zalezat-vid-ihnoi-budovi-51831.html(посилання)

3.Трудове навчання

Тема Пошиття  сумочки із тканини.

Альбом ст.50.Фото  виконаної роботи вислати на вайбер.

 

15.05.

Літературне  читання

Тема: Галина Ткачук «Нерозмінна монета»

Сьогодні ми познайомимося з новим автором Галиною Ткачук, прочитаємо уривок її твору.  Ткачук Галина Сергіївна народилася 27 серпня 1985 року в м. Хмельницькому. Закінчила Національний університет «Києво - Могилянська академія» за фахом «Літературознавство й історія літератури» Учасник багатьох мистецьких акцій та проектів. Авторка поезій, оповідань, казок та повістей. (КАРТКА) Лауреатка літературного конкурсу «Гранослов» (2003); Володарка першої премії Всеукраїнського конкурсу на найкращі твори для дітей «Золотий лелека» (2010); отримала відзнаку дитячого журналу «Ангелятко» на Шостому Львівському Міжнародному дитячому фестивалі (2012); Повість для дітей «Вечірні крамниці вулиці Волоської» потрапила до списку дитячих книжок, номінованих на премію «ЛітАкцент року» (2014). Стипендіатка Міністра культури і національної спадщини Республіки Польща «Gaude Polonia» (2011). Твори Галини Ткачук перекладено російською та польською мовами. Член Національної спілки письменників України з 2002 року.

Прослухайте твір:https://www.youtube.com/watch?v=MdP7pfWhZJk

Проаналізуйте твір, відповівши на запитання:

1.У яку частину доби відбувалися події? Де?

2.Як називалась кавунарня? Якою ви уявили собі кавунарню?

3.Що видалося дивовижним?

4.Хто герої твору?

 1. Яким ви уявили кота Романа?

6.Які почуття викликав твір?

 1. Знайдіть опис незнайомця, що підсів до Романа. Що шукав незнайомець у Києві?
 2. Як ви думаєте, якими були київські чари? Що це могло бути?

9.Як ви думаєте, як Романкові вдалося купувати собі диню декілька разів, маючи лише одну єдину монетку?

10.Які події чи дії повторюються?

 1. Хто з героїв викликав у вас подив?

Домашнє завдання:

Письмово дайте відповіді на питання 1,4,6,12.( запишіть  на листку)

 2.Математика.

Тема:Ділення іменованих чисел на двоцифрові числа. Задачі на знаходження середнього арифметичного. Задачі на дроби.

Ст.163 – 165 ,№ 1051 (опрацювати усно)

№1052, 1053, 1054, 1056 (виконати письмово),зустріч в Zoom

Д/з.1057, 1058 (письмово).

https://www.youtube.com/watch?v=sjP-HXpyCS0 (іменовані числа)

 1. Українська мова.

Слово. Значення слова. Творче застосування знань, умінь,способів діяльності в нових ситуаціях.

Впр.359, серед поданих слів знайдіть спільнокореневі(споріднені)запишіть їх, із виділеними словами складіть по одному реченню та запишіть їх.

Впр.361, завдання №1 опрацювати усно, завдання 2-3 виконати письмово

4.Я у світі

Тема:Українці,які вдосконалили світ

https://www.youtube.com/watch?v=Pb4noGc8y0w      https://www.youtube.com/watch?v=2hwJ6JbT7bU(посилання) підручник ст.132-135

Англійська мова

Переглянути відео за посиланнямhttps://www.youtube.com/watch?v=Cp4SwAUBZfI&t=34s

Повторити Past Simple  та прослухати презентацію

https://www.youtube.com/watch?v=9gD1HMf45G8

https://www.youtube.com/watch?v=aqMpREQdnCY

https://www.youtube.com/watch?v=KAsacxmPh1Q

 

18.05.

1.Літературне читання

 Тема: Юлія Смаль.Збірка віршів.

Ознайомтеся з біографією письменниці:

https://mala.storinka.org/%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%8E%D0%BB%D1%96-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9.html

Прочитайте декілька  віршів. Який вам сподобався  ?

https://mala.storinka.org/%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%B8%D1%85-%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%88%D1%96%D0%B2-%D1%8E%D0%BB%D1%96%D1%97-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C.html

2.Математика

Тема: Сумісні дії з багатоцифровими числами. Задачі на спільну роботу.

Попрацюйте уважно:https://www.youtube.com/watch?v=kw2PI9w75xw

Письмово виконайте №1065,1066

 1. Українська мова

Тема:Частини мови. Іменник. Прикметник. Повторення вивченого про іменник,прикметник.

Впр.363,прочитайте текст,спішіть останній абзац тексту,підкресліть однорідні члени речення.

Впр.364,опрацюйте письмово 1 і 2 завдання.

Впр.365,опрацювати усно.

Впр.366,прочитайте текст,випишіть виділені слова,позначте у них префікси.

4. Англійська мова

Тема:Київ-столиця України.Повторення .

Підручник ст.154-155 прочитати текст про Київ та виконати в зошиті з друкованою основою впр.1.2

https://www.youtube.com/watch?v=pwQ6Nwj3OaY

https://www.youtube.com/watch?v=fN5VOkFNATQ

«Remember» на ст .157 та впр.2 прочитати і виконати  в зошиті з друкованою основою впр.1.2.3

Виконані роботи сфотографувати та вислати на електрону адресу

irinabiriukova1986@gmail.com

 

19.05.

 1. Літературне читання

Як диварлики віднайшли у собі гідність.

Перейдіть за посиланням : https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/pochatkova/hrestomatiya_ukr-lit-3-4klass.pdf  (хрестоматія 3-4 клас)

Ст.119 – 121,читати, переказувати.

 1. Математика

Тема:Знаходження значень виразів на сумісні дії з багатоцифровими числами. Розширені задачі на зведення до одиниці. Складання і розв’язування нерівностей.

Ст.166, №1067,1069,1071(виконати письмово)

№1070,1072(опрацюйте усно)

Д/з.№1074,1075(письмово)

 1. Українська мова

Тема: Урок розвитку зв’язного мовлення

Написати твір –мініатюру «Мої мрії про літо» (7-8речень)

4.Природознавство

Тема: Як людиназастосовує різноманітні речовини та матеріали?

Підручник ст.184-186(відповіді на запитання) https://naurok.com.ua/yak-lyudina-zastosovu-riznomanitni-rechovini-ta-materiali-4-klas-179462.html (посилання)

5. Інформатика

Тема. Історія виникнення пристроїв для роботи з інформацією. Повторення навчального матеріалу.
1.Переглянути відео, повторити вивчений матеріал.
https://www.youtube.com/watch?v=YhMwzj9MVGU.
https://www.youtube.com/watch?v=ICSylV0npPo

 

20.05.Середа

Образотворче мистецтво

Тема: Спогади про літо.

https://pedpresa.ua/201690-videouroky-dlya-dystantsijnogo-navchannya-4-klas.html ( посилання)

«Літо».Намалювати на аркуші паперу А-4

Літературне читання

Тема: Контрольна робота. Перевірка техніки читання вголос

https://www.google.com/search?q=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0+%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%83&sxsrf=ALeKk01qm4sB-Kj2bp53L9Q4flnGp1Zt8g:1589910166280&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=CG-oOp0DtkiKHM%253A%252COglhONPf5wp(посилання) Діагностична картка 14 « Прощання з вербою» Норма 90-95 сл/хв.

Математика

Тема:Контрольна робота

https://vseosvita.ua/library/kontrolna-robota-no5-z-matematiki-4-klas-ii-semestr-za-pidrucnikom-m-v-bogdanovic-g-p-lisenko-210204.html (посилання)

Виконати на листку.

Музичне мистецтво

Тема: Мелодії останнього дзвоника

Підручник – ст. 160-165

Слухання – https://www.youtube.com/watch?v=E8ilMstcO5Y

Спів - https://www.youtube.com/watch?v=tZDuZvYaPiM

https://www.youtube.com/watch?v=W84j9rW0qpY

 

21.05

1.Природознавство

Тема:Навчальний проект «Дослідження властивостей  твердих тіл і рідин»

Підручник ст.187-188 .Виконати с.р. ст.188 Дослідження властивостей рідин : води і молока ( на листку) вислати мені на вайбер.

Перегляньте відео урок:https://www.youtube.com/watch?v=colLvbzIFiU

 1. Основи здоров’я

Тема:Здоровий спосіб життя.  Корисні звички.  Складання правил здорового способу життя.

1)Гра «Продовж речення»

Щоб бути здоровим, я...

2)Вправа «Схованка Чомучки».

— Як  ти розумієш слово звичка?

— Які звички ти вже маєш?

— Як ти вважаєш, вони шкідливі чи корисні?

— Які, на твою думку, корисні звички?

3) Повідомлення.

— Сьогодні ми поговоримо про корисні та шкідливі звички та їхній вплив на здоров’я. Будемо складати правила здорового способу життя. Наприкінці уроку з’ясуємо, якими краще бути: здоровими чи хворими. Життя — це найцінніше, що має людина. Потрібно любити життя за те, що воно дає можливість насолоджуватися красою природи, радіти зустрічам з друзями, що рідні та близькі дарують нам свою любов і турботу, що кожного дня ми дізнаємося щось нове про світ, який нас оточує. Для того щоб усі плани здійснювалися, необхідно бути здоровими. Кожна людина має певне здоров’я і звички. Звички, що сприяють зміцненню здоров’я, називають корисними. Звички, що завдають здоров’ю шкоди, називають шкідливими.

4)Психоформула «Який у тебе зараз настрій?».

Передай свій настрій виразом обличчя.

Усміхнися, поділися гарним настроєм з батьками, близькими людьми.

5)Гра «Корисно — шкідливо».

Вітатися під час зустрічі.

Брати до рота і гризти предмети.

Допомагати слабшим, маленьким дітям.

Виконувати ранкову зарядку.

Смоктати палець.

Доглядати за одягом, взуттям.

Дотримувати режиму дня.

Гризти нігті.

Говорити неправду.

Довго сидіти біля телевізору, комп’ютера.

Курити, пити алкогольні напої, енергетики.

Говорити правду.

Висновок. Якщо у тебе 6 «так», то ти — на правильному шляху та відрізняєш корисні й шкідливі звички.

6)Переглянь відео.

https://www.youtube.com/watch?v=aWlHxdu_oNA

 

7)Підсумок. Вправа «Словоїд»

Я вважаю, що ... переглядати ... телевізор, бо...

Якщо ... чистити зуби, то вони будуть…

Якщо ... рано курити, то...

Тому я ... берегти ... здоров’я змалку, щоб потім не…

Бережи ..., поки новий, а ..., поки молодий.

3.Трудове навчання

Тема. Пап’є-маше. Матеріали, інструменти та пристосування для виготовлення виробу технікою пап’є-маше.  Послідовність виготовлення виробів технікою пап’є-маше

Обладнання: білий та газетний папір, ємність для води, клей, ножиці, пензлик

Сьогодні на уроці ми виготовимо тарілочку за допомогою техніки пап’є-маше.

— Що таке пап’є-маше?

Пап’є-маше (фр. papier-mache, букв, «жований папір») — паперова маса з клейкими речовинами й наповнювачами, з якої виготовляють іграшки, маски, театральну бутафорію тощо.

Пап’є-маше — це неоднорідна маса, що легко піддається формуванню, яку отримують із суміші волокнистих матеріалів (паперу, картону) з клейкими речовинами, крохмалю і/або гіпсу.

ВИГОТОВЛЕННЯ ПАП’Є-МАШЕ

Існує три технології виготовлення виробів з пап’є-маше. За першою виріб виготовляють пошаровим наклеюванням маленьких шматочків мокрого паперу на заздалегідь приготовлену модель. У класичній техніці наносять від кількох до 100 шарів паперу. Зараз для цього часто використовують клей, а раніше застосовували крохмальний клейстер.

За другим методом вироби формують з рідкої паперової маси. Папір, розрізаний на дрібні шматочки, заливають гарячою водою і на добу поміщають у тепле місце.

Пап’є-маше широко застосовують для виготовлення муляжів, масок, навчальних наочних матеріалів, іграшок, у театрі — для виготовлення бутафорії. Подеколи народні майстри виготовляють з пап’є-маше побутові дрібниці — скриньки, прикраси тощо.

- Повторіть   правила безпечної поведінки з ножицями.

Пояснення послідовності виконання роботи.

https://www.youtube.com/watch?v=lg63k03LSL8&feature=youtu.be

Альбом ст.51

 Логіка

Тема: Перевір себе

Для допитливих:https://www.youtube.com/watch?v=9NUUZw52wGc

Англійська мова

Тема:В дорогу.Повторення.

Підручник ст.160-161. Впр.1.2 прочитати і перекласти

Зошит з друкованою основою виконати вправи на сторінках 54-55

https://www.youtube.com/watch?v=izzd6rZeBN4

Виконані роботи вислати на електрону почту

 

22.05.

 1. Літературне читання

Як диварлики віднайшли у собі гідність.

Перейдіть за посиланням : https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/pochatkova/hrestomatiya_ukr-lit-3-4klass.pdf  (хрестоматія 3-4 клас)

Ст.125  – 129, читати, переказувати, аналіз прочитаного.

2.Математика

Тема:Сумісні дії з багатоцифровими числами. Розв'язування задач.

Ст.166 – 167, №1079,1081(опрацюйте усно)

№1077,1078,1080(виконуємо письмово)надсилаєте мені на вайбер

Д/з.1083,1084(письмово)

3.Українська мова

Тема:Дієслово. Повторення вивченого про дієслово.

Ст.183, Впр.367( опрацювати усно)

Впр.368, прочитай вірш, випиши з тексту спільнокореневі слова, познач у них корінь. Розбери за будовою слово веселий.

Впр.370 опрацюйте усно. Впр.371 ,спишіть текст,дописуючи пропущені закінчення прикметників.(переслати мені на вайбер)

Д/з.Впр.373 виконайте письмово ,окрім четвертого завдання.

4.Я у світі

Тема:Практична робота.Складання листа до ровесника-іноземця про свою країну.

Написати і надіслати мені на вайбер.

 

25.05.

1 Математика

Тема:Ознайомлення з письмовим діленням на трицифрове число.

Ст.167 – 16 8, №1085,1087 (опрацюйте усно)

№1086 ,1090(виконати письмово)

Д/з.1091,1092 (письмово)

2.Українська мова

Тема:Повторення вивченого про дієслово.

Впр.375,виконати 2 завдання письмово ,переслати мені на вайбер.

Впр.376 (опрацюйте усно)

Д/з.впр.378(опрацюйте усно)

 

26.05.

Математика

Тема:Ділення багатоцифрових чисел на трицифрове число.Задачі на зведення до одиниці з буквеними даними.

Ст.168-169,№ 1093,1095,1096 опрацюйте усно

№1094,1098 виконати письмово

Д/з.1099(письмово)

Українська мова

Тема: Повторення вивченого про дієслово.

Перегляньте відео урок:https://www.youtube.com/watch?v=yxCj40h7sHg

Потренуйтесь змінювати дієслова за часами:

https://learning.ua/mova/chetvertyi-klas/zminiuiemo-diieslova-za-chasamy

Літературне читання

Тема: Повторення вивченого за рік. Пограймося в театр.

Перегляньте презентацію:https://naurok.com.ua/pograymosya-u-teatr-chitannya-v-osobah-iz-zavdannyami-174217.html

Дайте усно відповіді на запитання.

Природознавство

Тема: Контрольна робота

https://vseosvita.ua/library/zustric-67-perevir-svoi-dosagnenna-so-ti-znaes-pro-tila-j-recovini-51836.html (посилання) виконати на листку тестове завдання.

 

27.05

Математика.

Тема:Повторення вивченого матеріалу.

Натуральний ряд. Будова натурального числа у десятковій системі числення.

Усно опрацюйте ст..48-50

Ст.170, №1101,1102,1103(виконати письмово)

Музика

Десять завдань для перевірки знань

Підручник – ст. 166-167

Слухати музичні твори попередніх уроків за вибором

 

29.05

Пам'ятка безпечної поведінки під час літніх канікул для учнів

Ось і розпочинаються літні канікули. Як завжди, кожен з нас проведе їх по-різному. Подорожі,екскурсії, море, гори, походи, багато друзів - все це чекає на вас влітку. Бажаємо усім гарного відпочинку, яскравих вражень, незабутніх зустрічей, захоплюючих мандрівок!

Але також закликаємо Вас завжди пам`ятати елементарні правила безпеки, щоб літній відпочинок не був зіпсований:

- Гуляти й гратися можна в місцях, які призначені для цього.

- Небезпечними для ігор можуть бути сходи, підвали, горища, будівельні майданчики, ліфти.

- Під час ігор у небезпечних місцях можна одержати травми й каліцтва різного ступеня тяжкості.

- Під час ігор не варто демонструвати свою хоробрість одноліткам, стрибаючи з великої висоти, пірнаючи з крутих схилів на велику глибину, здираючись якнайвище на дерева.

- Під час літнього відпочинку слід поводитися так, щоб не мати дорікань із боку дорослих.

- Під час канікул слід, як і раніше, дотримуватися правил техніки пожежної безпеки.

- Не можна брати в руки незнайомі предмети, кидати їх у вогонь, гратися ними. Найкраще повідомити про місце їхнього знаходження дорослим.

- Під час відпочинку на узбережжі слід обов'язково дотримуватися правил поведінки на воді й поблизу неї.

- Одяг та взуття для відпочинку слід вибирати згідно із сезоном.

- Після контакту зі свійськими тваринами слід добре вимити руки з милом.

Гарних вам канікул!

 

На кінець 4 класу учні повинні вміти:

Літературне читання

Формування і розвиток навички читання

Учень/учениця:читає вголос свідомо, правильно, виразно із дотриманням основних норм літературної вимови і мовчки (усвідомлено) в оптимальному для розуміння темпі;називає після прослуховування чи прочитування твору його жанр, персонажів, факти про їхні дії та вчинки, місце та час подій;обирає та застосовує тон, темп, гучність читання, логічний наголос з урахуванням змісту та жанрової специфіки твору;передає з їхньою допомогою під час читання, декламації, читання в особах, інсценізації різножанрових творів своє та авторське ставлення до змісту твору.

Літературознавча пропедевтика

Учень/учениця:визначає тему й основну думку твору;визначає відносно завершені і самостійні частини тексту (епізоди); факти, події, персонажів, їх вчинки;пояснює, хто герої твору, що і як про це сказано в тексті; які події, пригоди трапилися, місце та час подій, як вони пов’язані між собою;визначає головних і другорядних персонажів твору;пояснює й обґрунтовує вчинки героїв та їхні мотиви;оцінює дії та вчинки персонажа й робить висновок про те, позитивний чи негативний вчинок;  обґрунтовує свою думку;підтверджує свою думку про  формування автором твору враження щодо героя твору рядками з тексту;складає невеликі усні розповіді про життєвий шлях 2-3 письменників, події, які особливо запам’яталися; пояснює, як, з яких джерел можна одержати біографічні відомості про майстрів мистецтва слова; називає основні теми та жанри їх творів;пояснює, які яскраві, влучні слова, словосполучення, вислови допомагають глибше, краще уявити картини природи, місце події, зовнішність персонажів, їхні характери, вчинки, стосунки з іншими героями;розрізняє, визначає, обґрунтовує вивчені раніше жанрові ознаки літературних творів, які опрацьовувалися під час навчання в 2-4 класах; наводить приклади творів відповідно до вказаного в завданні жанру; співвідносить літературний твір з його жанром.

Робота з художніми творами

читає напам’ять 1 уривок з оповідання обсягом 35-40 слів;знає напам’ять 7-8 прислів’їв, розуміє їх зміст та пояснює, у якій життєвій ситуації доцільно вживати кожне з прислів’їв; добирає і використовує прислів’я в розповіді про героїв оповідань; співвідносить прислів’я й основну думку оповідання.

Українська мова

 Учень/учениця:складає і записує 5-6 зв’язані між собою речення за змістом ілюстрації, навчальної ситуації, запропонованої вчителем; 3-4 запитання на задану тему, відповіді на запитання, поставлені однокласниками;відновлює деформований з навчальною метою текст, удосконалює його за настановами вчителя;пише переказ розповідного тексту з елементами опису або міркування  за колективно або самостійно складеним планом; з дотриманням тричастинної структури висловлювання, використанням виражальних засобів мови;складає самостійне письмове висловлювання   на добре знайомі учням теми: за прочитаним твором, епізодом з переглянутого фільму, ситуацією з життя класу, родини і т. ін.;використовує виражальні засоби мови; записує свою думку про предмет висловлювання; складає записку з поясненням певного факту, привітання, запрошення.Знаходить у тексті зачин, основну частину, кінцівку (завершення);самостійно формулює тему і мету (основну думку) тексту;добирає заголовок,  дає визначення речень за метою висловлювання;розрізнює на слух і на письмі розповідні, питальні і спонукальні речення; розрізнює серед них окличні і неокличні;знаходить головні і другорядні члени речення у найпростіших випадках; встановлює логіко-граматичні зв’язки між членами речення за допомогою питань; поширює речення словами і словосполученнями;відновлює зміст деформованих речень;виявляє в реченні однорідні члени (головні і другорядні);вживає кому при однорідних членах речення в навчальних вправляннях;знає значущі частини слова:  закінчення, частини основи – корінь, суфікс, префікс;розбирає самостійно слова прості за будовою( окрім дієслів);розрізнює спільнокореневі слова та форми того самого слова;ділить на групи слова, що відповідають на питання різних частин мови (серед них числівники, прислівники – без уживання термінів).

Математика

Учень/учениця :знає назви чисел в межах 1000, місце числа в натуральному ряді;визначає розрядний склад числа;замінює число сумою розрядних доданків;порівнює  числа в межах 1000;виконує дії додавання і віднімання трицифрових чисел на основі нумерації; застосовує алгоритм письмового множення двоцифрового та трицифрового числа на одноцифрове,двоцифрове,;застосовує алгоритм письмового ділення на одноцифрове число;двоцифрове, знає назви перших двох класів та розрядів, які входять до них;розуміє тисячу як одиницю лічби;лічить тисячами;визначає склад числа за розрядами і за класами, розуміє спосіб одержання дробу;• розуміє поняття «чисельник дробу» і «знаменник дробу»;       читає і записує дроби;розрізняє дроби, які дорівнюють 1;порівнює дроби з однаковими знаменниками; будує коло за допомогою циркуля,позначає  на кресленні  кола та круга  його елементи : центр, радіус, діаметр;знає, що діаметр дорівнює двом радіусам, розв’язує рівняння з однією змінною, знає,  якими одиницями вимірюється довжина (мм, см, дм, м, км), маса (г, кг, ц, т), час (с, хв, год), вартість (к., грн), співвідношення між одиницями довжини, маси, часу, грошовими одиницями,перетворює більші одиниці вимірювання величини у менші і навпаки;порівнює іменовані числа;виконує додавання і віднімання,      множення і ділення на одноцифрове число іменованих чисел, виражених в одиницях довжини,  маси,  вартості, часу; знаходить  швидкість,  час, шлях при розв’язуванні практично – зорієнтованих задач, знає,  якими одиницями вимірюється площа та їх скорочене позначення (мм2 , см2 , дм2 , м2 , км2, а,  га);знає формули для знаходження площі прямокутника, квадрата та застосовує їх при розв‘язуванні  практично -зорієнтованих задач ;знаходить довжину однієї сторони прямокутника за відомими площею та іншою стороною .

Рекомендації на літо:

Корисні посилання з  математики: https://learning.ua/matematyka/chetvertyi-klas/ru/,

http://www.samouchka.com.ua/ukr/_matematyka/4_klas/

https://vchy.com.ua/matematika,  http://yunews.com.ua/matematichni-igri/9199-gra-matematika-4-klas.html

з української мови: https://www.slideshare.net/ssuserb7ea2a/2000-4-56645251

 Природознавство.

Шановні учні. Ми з вами вивчили багато цікавого і корисного на уроках природознавства.

На кінець 4-го класу ви повинні знати:

 ВСЕСВІТ І СОНЯЧНА СИСТЕМА

Учень/ учениця: має уявлення про давні моделі Всесвіту та сучасні уявлення про нього; про зорі, сузір’я, Молочний Шлях;називає склад Сонячної системи, теплові пояси Землі; умови, необхідні для життя живих організмів;пояснює зв’язок між добовим та річним рухом Землі і періодичними змінами у природі.

ПЛАН І КАРТА

Учень/ учениця: має уявлення про план місцевості, масштаб; розрізняє план і карту;володіє елементарними прийомами читання плану і карти.

ПРИРОДА МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ

Учень/ учениця: має уявлення про населення Землі, найбільші країни світу та їхні столиці;показує на фізичній карті світу та називає океани й материки;позначає на контурній карті материки та океани (або користується електронним ресурсом).

ПРИРОДА УКРАЇНИ

Учень/ учениця:називає рослини і тварин різних природних зон України.знає способи орієнтування на місцевості, деякі умовні знаки на плані та карті;називає основні та проміжні сторони горизонту;орієнтується на місцевості за Сонцем та місцевими ознаками;визначає сторони горизонту за допомогою компаса.  Маєте уявлення про різноманітність природи України; форми земної поверхні; види водойм;знає розташування України на карті;розуміє значення корисних копалин, водойм, ґрунтів і лісів для природи та господарської діяльності людини;показує на карті і називає рівнини, гори, водойми, природні зони.

Рекомендації на літні канікули: багато часу проводьте на свіжому повітрі, будьте дослідниками!!!

 

Список української літератури для читання влітку на 5 клас:

* Народні казки «Про правду і кривду», «Мудра дівчина», «Ох», «Летючий корабель» * І. Франко. «Фарбований Лис»* Василь Королів-Старий.  «Хуха-Моховинка»

* Галина Малик. «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії»  * Олександр Олесь. «Микита Кожум’яка»* Зірка Мензатюк «Таємниця козацької шаблі» * Микола Вінграновський. «Сіроманець»Твори сучасного українського дитячого письменника.

Дорогі діти! Заведіть папку «Портфоліо учня». Прочитавши художній твір, запишіть автора твору, його назву, головних героїв і коротко зміст прочитаного чи план до змісту; що вразило, сподобалося, запам’яталося у творі; створіть малюнок до 1-2 епізодів, які найбільше сподобалися чи вразили,  складіть кросворд за змістом твору.       Гарного літнього відпочинку і дружби з книгою!

 

 

Роздрукувати сторінку