4-Б

13.03.2020

1. Літер. читання
Тема: Позитивні і негативні персонажі.Г.Х.Андерсен "Гидке каченя".
Опрацювати ст. 144-150,читати і переказувати.
2. Укр. мова 
Тема: Дієслова теперішнього і майбутнього часу.
Усно опрацювати таблиці на ст. 147, 150,151. Письмово виконати в робочому зошиті впр.291(1,2 завдання), впр. 293, впр.297(2 завдання)
3. Математика 
Тема: Знаходження добутку виду 2400* 30 усним і письмовим способами.Задачі на пропорційне ділення.
Усно опрацювати №839,840,842,843. Письмово в робочому зошиті №841,844,847.

16.03.2020

 1.Літературне читання

Тема:  Позитивні і негативні персонажі.

Опрацювати текст казки Г.К.Андерсена «Гидке каченя» ст.147-150,намалювати до сюжету казки малюнок.

2.Математика

Тема:Письмове множення багатоцифрових чисел на круглі числа.Задачі на знаходження дробу від числа.

Усно опрацювати №849,854,855.Письмово в робочому зошиті виконати №850,856.

 3.Українська мова

Тема:Дієслова майбутнього часу.

Усно опрацювати таблиці на ст.150-151,вивчити правила,виконати впр.295,296.

4.Англійська мова для обох груп.

Тема: Моє місто- мій дім. Лондон.

Опрацювати впр.1 ст.134 , слова записати в словник, впр,2 ст.134-135 читати,перекладати,

Письмово:Р.З. впр.1 ст.47 з"єднати та пронумерувати,

Р.З. впр.2 ст.47 утворити речення.

Письмово в простому зошиті: впр,3 ст.136 .

 

17.03.2020

   1.Літературне читання

Тема:  Позитивні і негативні персонажі.

Опрацювати текст казки Г.К.Андерсена «Гидке каченя» ст.147-150 (продовження),скласти план

2.Математика

Тема: Письмове множення багатоцифрових чисел на круглі та розрядні числа.Повторення ділення трицифрових чисел на од ноцифрові і двоцифрові числа.

 Усно опрацювати №831,832.Письмово №833,836,837,838.

 3.Українська мова

Тема: Урок розвитку зв'язного  мовлення Скласти письмове висловлювання на основі життєвого досвіду « Моя матуся»

  4.Природознавство

Тема: Які види  ґрунтів є в Україні?

Опрацювати ст.144-146 Підготувати повідомлення «Які  ґрунти є в Україні?» Відповіді на запитання  ст.146.посилання https://www.google.com/search?q=скачати+види+ ґрунтів+4+клас&rlz=1C1AOHY_enUA76

 1. Риторика

Тема   : Як побудувати план публічний виступ? План виступу.     

Вступ — початок виступу Від початку виступу багато залежить: чи подолає промовець хвилювання, заспокоїться й набуде впевненості; чи зуміє встановити контакт зі слухачами; чи зацікавить їх і чи приверне      їхню увагу; чи зуміє стисло викласти тему виступу й пояснити розподіл його на окремі питання. Пам'ятайте, що вступ стосується слухачів, тоді як закінчення — суті проблеми, викладеної у виступі. Промову треба починати або із суті справи, або із чогось цікавого, що приверне увагу. Вступ не повинен бути надто серйозним, надто сухим, надто довгим. Чим більше думає промовець про слухачів, готуючись до виступу, тим кращий початок він Зробить. Мета вступу полягає в тому, щоб стисло пояснити (зміст) завдання промови і вказати часткові питання, на яких промовець збирається зупинитись.

Помилки промовців під час підготовки вступу:

 1. Роблять вступ або довгим, або нудним, або те й інше разом.
 2. Не вміють докладно пояснити, про що йтиметься, внаслідок чого слухачі орієнтуються зовсім не на те, про що йтиметься.
 3. Інколи промовець починає з досить цікавого випадку, який, проте, не має ніякого відношення до суті справи.

Найгірша ситуація, коли протягом виступу промовець так і не зумів привернути увагу слухачів.            Головна частина — основа виступу Основа виступу — це схема його основних положень, яка потім заповнюється деталями.

Як упорядкувати окремі думки, положення?

 1. Найкраще йти від простого до складного. Промовець повинен постійно стежити, чи все, що він говорить, зрозуміле слухачам. Якщо виникають сумніви щодо цього, то краще припускати, що слухачі знають менше, і висвітлити питання докладніше.
 2. Дотримання хронологічної послідовності є ще одним методом упорядкування думок. Цей метод Можна застосовувати при характеристиці якогось процесу роботи, якоїсь події.
 3. Ще один метод упорядкування матеріалу полягає в переліку всіх пунктів, характеристик, прикладів застосування, переваг та ін.

З усіх способів упорядкування думок треба вибрати той, за допомогою якого можна якнайпевніше і якнайшвидше привернути увагу слухачів.

Увагу слухачів треба привернути з самого початку.

Закінчення виступу складається, як правило, з двох частин:

 1. Узагальнення головних думок.
 2. Обов'язкове підбиття підсумків, наголошення на поставленій меті, заклик до виконання певних дій (залежно від характеру виступу).

Як підготувати виклад, щоб виступ зацікавив слухачів?

 1. Не вживайте надто довгих речень, бо їх набагато важче зрозуміти, ніж короткі. Проте укласти гарну промову із самих лише коротких речень також не можна. Чергуйте довгі речення з короткими.
 2. Не зловживайте третьою особою однини і множини (наприклад, «було проведено», «були заплановані дальші заходи»). Не бійтеся вживати форму першої особи. Тим самим ви наблизите виклад до рівня знань слухачів...
 3. Не переобтяжуйте свою мову іншомовними словами, професійними термінами, абстрактними поняттями. Можливо, слухачі не мають достатнього рівня професійних знань, і лекція залишається для них незрозумілою.
 4. Намагайтеся включити до лекції приклади, порівняння й висновки, доречний дотеп.
 5. Не зловживайте зайвими подробицями, які заступають головне у розповіді.
 6. Надмірна стислість також вадить.

Якщо висловити якусь важливу думку лише кількома реченнями і не обґрунтувати її, то вона пройде повз увагу слухачів. Особливо це стосується переліку по пунктах. Слухач не в змозі запам'ятати, якщо доповідач просто перелічує пункти. Треба знайти шляхи пожвавлення лекції. Приклад або порівняння легше запам'ятати, ніж просто назване твердження чи думку. Не забувайте про це ніколи і намагайтеся для доведення кожної важливої думки свого виступу знайти практичні приклади, порівняння. Зацікавлення слухачів можна посилити, навівши несподівані факти. Щоб збудити увагу, лектор може також поставити слухачам ряд за питань, на які поступово сам відповідає. Один із способів пояснення матеріалу полягає в тому, що лектор узгоджує цей матеріал з рівнем знань слухачів.

 

18.03. - середа            

2.Математика.

Тема:Усне ділення круглих чисел на розрядні числа.Ділення з остачею на двоцифрове число.Задачі на пропорційне ділення.

Усно опрацювати(№ 858,859,860).Письмово (№ 861,862,863,865). www.youtube.com/watch?v=XG3IlFhkQqc ( посилання).

3.Музичне мистецтво.

Тема: Від прелюдії до молитви

Підручник-ст. 112-114 https://pidruchnyk.com.ua/671-muzichne-mistectvo-lobova-4-klas.html

Слухання- https://youtu.be/2FedYdHJ-vI

Спів- https://youtu.be/UEVOuN3iHys

4.Літературне читання.

Тема:Урок позакласного читання.Казки зарубіжних письменників (збірник ст.92-103) https://www.youtube.com/watch?v=RK8hxk5Cpzc ( посилання).

Образотворче мистецтво.

Тема:Засоби створення виразного портрету казкового образу.Практичне завдання: «Жіночий казковий персонаж».( Білосніжка). Альбом ст. 46-47

 

19.03-четвер

Природознавство Тема:Про що розповідає карта природних зон України?

О  працювати ст.147-148 Підготувати повідомлення «Природні зони рідного краю»

Карта природних зон (знайти зони мішаних лісів,лісостеп,степ, Карпатські та Кримські гори),визначити зону у якій ви проживаєте. https://www.youtube.com/watch?v=B1GYPw4gQJQ( п  о силання)

Основи здоров я Тема: Групи дорожніх знаків

Опрацювати ст.129-133 Які дорожні знаки є на вулиці де ти проживаєш? А  які - на вулиці,де розташована наша школа? https://www.youtube.com/watch?v=gbq05j2W1Ok (посилання)

Логіка Тема: Розв’язування логічних задач. Завдання на повторення.

Опрацювати матеріал і пройти випробування.

Перше випробування - « Розумова розминка».

 1. Що легше 1 кг грибів  або 1 кг яблук?(Однаково)2.  Вантажівка їхала в село. По дорозі вона зустріла 4 легкові машини. Скільки машин їхало в село? 3.  Два хлопчики грали в шахи 2 години. Скільки часу грав кожен хлопчика 4.  Що стане з червоним м'ячиком, якщо він впаде в Чорне море ?5. Двічі родиться, а раз умирає. Хто це?6. Що з підлоги за хвіст не піднімеш?7.  Хто ходить сидячи?8. Що завжди збільшується і ніколи не зменшується?9. Що можна побачити із закритими очима?10. Що сирим не їдять, а зварять - викинуть?11. Горіло 7 свічок. Дві з них погасло. Скільки свічок залишилося?12. Який рік триває 1 день?13. Щоб зварити 1 яйце потрібно 10 хвилин. Скільки потрібно хвилин, щоб зварити 3 яйця?14. Що важче 100 кг пшениці чи 1 центнер жита?

 Випробування 2 «Заплутані задачі» . Ці задачі розв’язуються методом вилучення. Задачу потрібно розв’язати та пояснити  хід свого міркування.

 1. Мишко, Дмитрик і Володя пішли до лісу по гриби і взяли своїх сестер: Галю, Олену та Олю. Хлопці швидко назбирали грибів і стали допомагати дівчаткам. Назви ім’я сестри кожного з хлопчиків, якщо відомо, що жоден з них не допомагав своїй сестрі; Дмитрик поклав кілька грибів у кошик Галі, а Мишко – у кошики Галі та Олі.
 2. Троє чоловіків – Сергій, Микола й Олег(лікар, інженер, вчитель) зустрілись у купе поїзда. З розмови з’ясувалося: Олег з учителем працюють в одному місті; Микола з вчителем ніколи раніше не зустрічались; інженер та Олег - любителі шахів.

3.У кафе зустрілися три друга:  Біленко,  Черненко,  Руденко. «Добре, що у нас колір волосся не відповідає прізвищу», - сказав Біленко.  «Ти маєш рацію,бо я рудий », - сказав Чорненко. Який колір волосся мав кожен чоловік?

4.Три хлопчики – Валерій, Віктор і Гліб – влітку відпочивали у таборі. Кожен з них захоплюється одним із видів спорту: боксом, гімнастикою, футболом. Першого дня відпочинку Гліб з футболістом ходили до лісу. Потім Валерій з боксером та футболістом купалися в озері. Яким видом спорту захоплюється кожен хлопчик?

Відповіді: 1(Мишко- Олена, Дмитрик - Оля , Володя - Галя ), 2(Олег – лікар, Микола –інженер, Сергій – вчитель),3 (Чорненко - рудий,Руденко - білявий,Біленко – чорнявий), 4(Валерій- гімнаст, Віктор-футболіст, Гліб - боксер)

Випробування 3. «Магічні квадрати»

- Діти, що таке квадрат? Що ви знаєте про квадрат?(Квадрат – це прямокутник, у якого всі сторони рівні)

- А що таке - магічний квадрат. Чим він особливий?(У магічному квадраті суми чисел у кожному стовпчику, рядку та по діагоналі однакові. )

- Що найперше потрібно зробити, щоб швидко і правильно заповнити квадрат?(Знайти суму чисел)

- Перевірте, будь ласка, даний квадрат – магічний чи ні?

Учні обчислюють суми кожного рядка, стовпчика, діагоналей. Роблять висновок:  цей квадрат – магічний.

-         А тепер учні кожен учень вдома спробує самостійно заповнити квадрати:

Відповіді: 1(Мишко- Олена, Дмитрик - Оля , Володя - Галя ), 2(Олег – лікар, Микола –інженер, Сергій – вчитель),3 (Чорненко - рудий,Руденко - білявий,Біленко – чорнявий), 4(Валерій- гімнаст, Віктор-футболіст, Гліб - боксер)

 

Трудове навчання Тема:Виготовлення об' ємної аплікації з різнокольорових ниток «Верба над водою»»Лев»(за вибором)

Альбом ст.38-39,ст.40-41

20.03 –п 'ятниця

1.Літературне читання Тема: Життя і творчість Джанні Родарі «Дорога, що нікуди не вела»

Перейти за посиланням і ознайомитись з біографією Джанні Родарі, виписати в зошит основні моменти життя писменника (5-6 речень):https://www.slideshare.net/estet13/ss-53546175

Переглянути відео за посиланням :https://www.youtube.com/watch?v=p7IRy8bzsi4.

Прочитати і переказувати казку на ст.151-153 «Дорога,що нікуди не вела», визначити головну думку казки, запропонувати свою назву казки,виділити опис дороги,якою йшов хлопчик.

 

2.Українська мова

Тема:Правопис особових закінчень дієслів

  https://www.youtube.com/watch?v=VSAo_q2Q3qU (перейти за посиланням)

https://www.youtube.com/watch?v=1dlceYsgFD4

Розгляньте таблицю на ст.152-153, порівняйте закінчення дієслів тепер. і майб. часу, запам'ятайте і вивчіть правила:

 • дієслова теп. і майб. часу в 1-ій особі однини мають однакові закінчення

-у, -ю,

 • дієслова теп. і майб. часу в 1-ій особі множини мають різні закінчення:
 • якщо у3-ій особі множини дієслова мають закінчення –уть, -ють, то в 1-ій особі множини -емо, - ємо,
 • якщо у3-ій особі множини дієслова мають закінчення –ать, ять, то в 1-ій особі множини у них закінчення –имо, -їмо.

Виконати письмово :

1.Вправа 300, вірш списати,замінити виділені дієслова на дієслова 1-ої особи множини,виділити в  дієсловах закінчення.

2.Вправа 301(завдання 2,3)

 

3.Математика
Тема: Ділення з остачею на двоцифрове число.Усне ділення круглих чисел на розрядні числа.Задачі на пропорційне ділення.

Розгляньте обчислення №858,859, 866 поясніть  зручність розв'язання.

Опрацюйте №863,не забувайте ,як записується приклад на ділення з остачею   

26:5=5(ост.1)

Письмово виконайте №860,864,862,865.

 

4.Я у світі

Тема: «Визначні місця нашого краю»

Перейти за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=b8RPymHSoP8 , https://www.youtube.com/watch?v=4nCeQmjCTTo

 

23.03 –понеділок  

Українська мова

Тема: Дієслова  теперішнього і майбутнього часу(написання закінчень дієслів 2-ої особи)

Опрацювати таблицю на ст.154,зробити висновок про те, які закінчення мають дієслова у 2-ій особі однини і множини:

Письмово виконати такі завдання:

1.До дієслів у формі 3-ої особи множини в теперішньому і майбутньому часі дібрати дієслова в 2-ій особі однини і множини.

Живуть -   живеш,живете,

метуть-   …   ,  ….   ,                сидять - …   ,  ….   ,

співають  -…   ,  ….   ,             лежать - …   ,  ….   ,

крокують -…   ,  ….   ,             порадять -…   ,  ….   ,

мають -   …   ,  ….   ,             стоять-…   ,  ….   .

 1. Вправа 304,письмово завдання 2,3.

 

2.Математика

Тема:Ділення з остачею на двоцифрове число. Усне ділення круглих чисел на розрядні числа.Задачі на пропорційне ділення.

Опрацювання цієї теми  виконуйте за планом:

1.Усно виконайте № 867,868,870.

2.Розв’яжіть письмово задачу за планом.

А)Прочитайте задачу і заповніть таблицю:

Б)Розв’яжіть задачу за планом:

 1. Скільки літрів пального витрачали за 1 год?

Вказівка. Уважно прочитай перше речення умови задачі.

 1. Скільки годин працював двигун до перерви?

Вказівка. До перерви витратили 54 л пального, витрачаючи щогодини 9 л.

 1. Скільки годин працював двигун після перерви?

Вказівка. Двигун працював всього 10 год, а до перерви – 6 год.

3.Письмово виконайте  № 872,875,874(без умови)

https://www.youtube.com/watch?v=j9AzENCpV54 (посилання :задачі на пропорційний поділ)

 

 3. Літературне читання  

 Тема: Підсумковий  урок за темою «ЛіТЕРАТУРНІ КАЗКИ ЗАРУБІЖНИХ ПИСЬМЕННИКІВ»

За посилання відкрити збірник тестових завдань,знайти розділ сьомий «Літературні казки зарубіжних письменників» і письмово в робочому зошиті з читання дати відповіді на питання(вибираючи одну відповідь).

https://www.slideshare.net/ssuserfbd84d/ss-59758637

Подивитись мультфільм  за посиланням і прослухати казку.

https://www.youtube.com/watch?v=CBBUKpfKJnU

 

24.03-вівторок

1.Літературне читання

Тема: Людина починається з добра.Любов Забашта « Сказав мудрець…»

Опрацювати ст.155-156 підручника. Підготувати повідомлення про життєвий і творчий шлях Л.Забашти.Виразно читати вірш «Сказав мудрець…»

 

2.Математика

Тема: Письмове ділення трицифрових чисел на круглі десятки з остачею.Задачі на пропорційне ділення . Рівняння.

Опрацювання цієї теми працюйте за планом:

1.Усно виконайте №876,877,878

2.Письмово №879,883,884     Додаток для допитливих:https://www.youtube.com/watch?v=ZwXX6VxCXoA

 

3.Українська мова

Тема:Дієслова теперішнього і майбутнього часу (написання закінчень дієслів 3-ої особи )

Розгляньте таблицю на ст.156-157, порівняйте закінчення дієслів тепер. і майб. часу,запам  ятайте і вивчіть правила:

 • якщо у 3-ій особі множини дієслова теп. і майб. часу мають закінчення –уть, -ють, то в 3-ій особі однини   -е, - є,
 • якщо у 3-ій особі множини дієслова теп. і майб. часу мають закінчення –ать, ять, то в 3-ій особі однини у них закінчення –ить, -їть.

Виконати письмово :1.Вправа 308(завдання 3,4),вивчити правило.

2.Вправа 309(усно).

Додаток для допитливих:

https://webpen.com.ua/pages/Morphology_and_spelling/verb_declination_present_simple_future_tenses.html

 

4.Природознавство 

Тема: Яка природа в Поліссі?

Перегляньте презентацію:https://vseosvita.ua/library/zustric-52-aka-priroda-v-polissi-51801.html,

Опрацюйте матеріал в підручнику на  ст.149-151,виконайте роботу в зошиті «Яка природа в Поліссі?»  і  вклейте на цю сторінку  результати тестування (виберіть одну відповідь)  на аркуші    :

Тест

1.У зоні мішаних лісів переважають:

а) бори; б) мішані ліси; в) березняки.

2.Який заповідник створено у зоні мішаних лісів?

а) Поліський; б) Асканія-Нова; в) Луганський.

3.Яка частина України розміщена в зоні мішаних лісів?

а) Південна; б) північна; в) центральна

4.Яке літо в зоні мішаних лісів?

а) Тепле, вологе; б) спекотне, сухе; в) холодне, дощове.

5.Яку корисну копалину видобувають на Поліссі?

а) Залізну руду; б) нафту; в) торф.

Додаток для допитливих:http://polesye-reserve.org.ua/

 

5.Риторика

Тема: Як побудувати публічний виступ. План виступу.

Публічний виступ - це усне монологічне висловлення з метою надання впливу на аудиторію. У сфері ділового спілкування найбільш часто використовуються такий жанр, як доповідь( інформаційна, привітальна і торгова мова)

В основі класичної схеми ораторського мистецтва лежить 5 етапів:

 • Добір необхідного матеріалу, змісту публічного виступу;
 • Складання плану, розподіл зібраного матеріалу в необхідній логічній послідовності;
 • Словесне вираження, літературна обробка мови;
 • Завчання, запам'ятовування тексту;
 • Проголошення.

Спробуйте уявити себе доповідачем і створіть доповідь на тему «Чи любимо ми тварин?»(або виберіть собі іншу тему доповіді), за бажанням можете її записати в зошиті з риторики.

 

25.03-середа

 1 .Математика

Тема: Порівняння задач на пропорційне ділення. Ділення з остачею на круглі числа. Вирази на порядок виконання дій.

Усно опрацюйте №885,888,889,887.

https://www.youtube.com/watch?v=Wd80jrcneHM ( посилання : порядок виконання дій)

Письмово в робочому зошиті виконайте №891,892.

2.Літературне читання 

Тема: Анатолій Костецький « Мрія»

Перейти за посиланням і ознайомитись з біографією Анатолія Костецького

https://onlyart.org.ua/biographies-poets-and-writers/kostetskyj-anatolij-biografiya/

Прочитати виразно вірш на ст.156-157 « Мрія»,  дати відповіді на запитання після вірша(усно)

3.Образотворче мистецтво

Тема:Ознайомлення з художніми традиціями рідного краю. Практичне завдання «Український  рушничок»

https://www.youtube.com/watch?v=dHWngYz33Yg (Переглянути посилання Малювання українського рушничка) і намалювати в альбомі.

 

26.03.-четвер

 1. Основи здоровя

Тема: Самооцінка і поведінка людини.

Прегляньте презентації :https://www.slideshare.net/ssuser0fafbb/4-68259334,

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-samoocinka-i-povedinka-ludini-127204.html

 1. Природознавство

Тема: Як природа мішаних лісів впливає на господарську діяльність людини?

Перегляньте презентації  : https://vseosvita.ua/library/zustric-53-ak-priroda-polissa-vplivae-na-gospodarsku-dialnist-ludini-51803.html

Прочитайте і перекажіть ст.152-154.

3.Трудове навчання.

Тема:Вишивання. Практична робота : «Вишивання полунички».

 1. Логіка : Тема:Узагальнення та систематизація вивченого.

https://urok-ua.com/tsikavi-zadachi-z-matematyky-4-klas/     

 

27.03 –пятниця

1.Літераурне читання

 Тема: Наші вірні друзі – тварини.А.Костецький « Спішу додому»

Перегляньте відео і спробуйте себе уявити учасником такого зібрання:

https://www.youtube.com/watch?v=R_DtF4A4i7A

Прочитайте виразно вірш А.Костецького « Спішу додому» на ст.158, дайте відповіді на запитання після вірша.

Пограйте в гру „Знайдіть рими та доберіть свої”.(в вірші)

Микола — ... (футбола).Житті — ... (іти).  Слава — ...  .   Твою — ... .  Дні — ... .    Самоката — ... .   Скоріш — ... .     Цуценя — ... .

Розгляньте ілюстрації до цього вірша. Кого художник зобразив на ілюстраціях? Які кольори він використав? Який настрій вони створюють? Як передають характер персонажів вірша? Яким рядкам вірша відповідають ілюстрації?

 1. Математика

 Тема:   Ділення виду 45780 : 60 і 299600 : 700. Задачі на рух.

Розгляньте обчислення №895,896,900 поясніть  алгоритм розв'язання.

Письмово виконайте №897,901

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-urokiv-matematiki-na-temu-ruh-11541.html посилання (задачі на рух)

3.Українська мова

 Тема:Змінювання дієслів минулого часу за числами.

Візьміть до уваги! Дієслова минулого часу можуть виражати незавершену (писав) і завершену (написав) дію. Вони змінюються за числами, а в однині — і за родами.

Визначити рід дієслів минулого часу допомагають: займенники 3-ої особи однини і питання (що він робив? що вона робила? що воно робило?)', суфікс  у дієсловах чоловічого роду та суфікс -л і закінчення -а, -о в дієсловах жіночого і середнього роду: писав, писала, писало.

 

1.Уважно передивіться відео :https://www.youtube.com/watch?v=rPfr_9CPD0g

Візьміть до уваги!

Дієслова минулого часу можуть виражати незавершену (писав) і завершену (написав) дію. Вони змінюються за числами, а в однині — і за родами.

Визначити рід дієслів минулого часу допомагають: займенники 3-ої особи однини і питання (що він робив? що вона робила? що воно робило?)', суфікс  у дієсловах чоловічого роду та суфікс -л і закінчення -а, -о в дієсловах жіночого і середнього роду: писав, писала, писало.

2.Усно виконайте вправи 311,312.

3.Письмово  виконайте вправи 313,314(Випиши з тексту дієслова минулого часу. Визнач їхні число і рід (в однині).)

Виконану роботу перешліть мені в вайбер.

4.Я у світі

 Тема:Навчання - це основний обов"язок дітей.

Перегляньте відео:https://www.youtube.com/watch?v=4IAB2bkqLQs

Складіть свої поради щодо виконання домашніх завдань(усно)

 

06.04.-понеділок

 1.Українська мова

Тема:Дієслова на –ся.Спостереження за значенням дієслів на –ся у тексті.

Прегляньте презентацію:https://ukrainskamova.com/stuff/prezentaciji_dlja_shkoli/ukrajinska_mova/dieslova_na_sja_tvorennja_i_viznachennja_chasu_diesliv_4_klas/2-1-0-28

Подумайте:Яку дію називають дієслова на -ся (-сь)? Як треба вимовляти і писати дієслова на -ся?

Вимовляй:       сміє[с':а]                  підпйсує[ц':а]                вча[ц’:а]

 Пиши:              смієшся                   підписується                 вчаться

Дієслова на  -ся ,  називають дію, спрямовану виконавцем на самого себе.

Візьми до уваги! У дієсловах 2-ої особи однини -шся вимовляють як [с':а].

Усно опрацюйте вправи: 315,316

Домашнє задання:

1.Спишіть речення. Уставте  пропущені букви, дібравши перевірні слова. Підкресліть дієслова минулого часу. Визнач їхнє число, а в однині — і рід.

Скотилося сонце з в...сокого неба, за день утомилось — спочить йому треба. Аж ось заскр..піли т..сові ворота: йде матінка з поля — скінчилась робота...  Ст..мніло й зробилось так тихо надворі...  На небі зоріють іскорки-зорі.  Л..гесенька пара знялась над водою .

2.Письмово :вправа 318,завдання 1.

(Переслати д/з на вайбер або електронну почту  marklinnik@ukr.net

2.Англійська мова

https://www.youtube.com/watch?v=vyn7MtWXkJY

3.Математика

Тема: Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові круглі у випадку, коли в частці є нулі. Задачі з буквенный даними .Рівняння.

Усно опрацюйте № 902,903,907,904.

Письмово виконайте №,909,910,906

Виконану роботу перешліть мені в вайбер.

 1. Літературне читання

Тема: Найдорожча знахідка.

Перейдіть за посиланням і ознайомтеся з біографією Василя Сухомлинського, випишіть в робочий зошит основні моменти життя писменника (5-6 речень): https://www.youtube.com/watch?v=WCo6JVoSgmE

Перегляньте презентацію за посиланням : https://vseosvita.ua/library/vihovna-godina-ludina-pocinaetsa-z-dobra-109317.html

Прочитайте оповідання « Не загубив ,а знайшов» ст.159, поміркуйте ,з якою метою батько дав сину таке нелегке завдання.

 

08.04.-середа

 1. Літературне читання

Тема: Життя і творчість Всеволода Нестайка. Всеволод Нестайко " Шура і Шурко".

Ст.160 - 163 ,читати оповідання ,переказувати,біографію Всеволоди Нестайко передивитися за посиланням та головне виписати в зошит з літературного читання.

https://www.youtube.com/watch?v=G_98SpfUKFw (переглянути біографію).

2.Математика

Тема:Ділення чисел, що закінчуються нулями. Дії з іменованими числами. Вирази на порядок виконання дій.

Подивіться відео урок:https://www.youtube.com/watch?v=kwOKoUuwO5s

Усно опрацюйте №911,916,917,918

Письмово виконайте: № 912, 913,915.

3.Образотворче мистецтво

Тема: Засоби створення жіночого казкового образу.

Малювання в альбомі ст.46» Жіночий казковий персонаж»

4.Музика

Тема: Музична слава України

Підручник – ст. 124-129

Слухання - https://www.youtube.com/watch?v=k_hx8EozptQ

https://www.youtube.com/watch?v=zPq2btCM3dU

Спів - https://www.youtube.com/watch?v=r_xcg0ZRspQ

 

 09.04.-Четвер

1.Природознавсво

Тема: Чому природну зону назвали лісостеповою?

1.Пропоную сьогодні розпочати нашу роботу з розгадування кроссворда «Що я запам’ятав про мішані ліси?»Фото слова –розгадки пришліть на вайбер.

 1. Обласний центр України, розташований в зоні мішаних лісів.2. Як по-іншому називають середній ярус лісу? 3. Перелітний птах. 4. Щоб уберегти і примножити природу зони мішаних лісів, створено Поліський ...5. Ґрунти в зоні мішаних лісів. 6. Соснові ліси. 7. Лікарська рослина. 8. Тварина мішаних лісів, яку взято під державну охорону. 9. По засніженій галявці ходить хлопчик в білій майці. 10. Слово, тотожне поняттю «зона мішаних лісів».

2.Для ознайомлення з новою темою прогляньте відео за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=0b0qRICnr1A

3.Опрацюйте в підручнику ст.     ,заповніть в робочому зошиті відповідні сторінки до теми «Лісостеп».

2.Основи здоров’я

Тема:Упевненість і самовпевненість.

Чи знаєте ви, що із самооцінкою пов’язані такі риси характеру, як впевненість і самовпевненість? Як ви гадаєте, ці риси характеру однакові? Якщо ні, чим вони відрізняються  Поясню різницю  : «Дехто плутає ці риси характеру ,  хоча вони  абсолютно різні. Упевнена в собі людина має реалістичну самооцінку ,  усвідомлює свої переваги та недоліки і з гумором ставиться до невдач .  А самовпевнені люди часто мають завищену ,  а іноді й занижену самооцінку .  Вони демонструють  браваду і показну впевненість у власній правоті ,  що породжує   суперечки і конфлікти».

Перегляньте мультфільм : http://autta.org.ua/ua/materials/material/Korisn--p-dkazki-2--Pro-pohvalu-ta-kritiku/

Дайте відповідь на запитання: До якої критики варто прислухатися ?

3.Трудове навчання

Тема:Плетіння. Способи плетіння з різнокольорових ниток.» Верба над водою»

Альбом ст.38

4.Логіка

Тема:Умовиводи з двома засновками

Умовивід - це форма мислення, в якій з одного чи кількох суджень за допомогою певних правил отримаємо нове судження.

1.Прочитай засновки. Побудуй і запиши, висновок.

а) Будь-який іменник є власною чи загальною назвою. Даний іменник є власною назвою. Отже, .

б) Будь-який прикметник є якісним, відносним чи присвійним. Даний прикметник не якісний і не присвійний. Отже, .

 1. Склади умовиводи про часові форми дієслова.  Четверо старшокласників: - Артур, Борис, Валентин та Руслан - учні однієї з київських шкіл пішли разом у туристичний похід. Усі вони вчаться у різних класах: з восьмого по одинадцятий, і в кожного батьки працюють у різних установах: магазині, лікарні, на заводі та у міліції. Відомо, що Артур та дев'ятикласник живуть в одному будинку, а восьмикласник - на сусідній вулиці. Борис і хлопець, у якого батько працює на заводі, робили замальовки тих місць, де вони були. Валентину та одинадцятикласнику сподобалася ночівля біля гори Говерли. Валентин і десятикласник уміють плавати краще, ніж Борис і хлопець, батько якого працює у магазині. Хлопець, батько якого працює на заводі, старший від Руслана, Артур старший від Валентина, а хлопець, батько якого працює у міліції, старший від Артура. Зранку хлопець, батько якого працює на заводі, готував сніданок, одинадцятикласник ходив до струмка по воду, а хлопець, батько якого працює в магазині, і Артур збирали дрова. У якому класі вчиться кожний з хлопчиків та де працюють їхні батьки?

(Працюйте в зошиті !)

Роздрукувати сторінку