8-А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.03-13.03.2020

Порада учням (від класного керівника)

Під час карантину можна використовувати навчальні сайти з усіх предметів.

https://detector.media/production/article/175477/2020-03-12-na-chas-karantinu-na-kanali-kiiv-viidut-teleuroki

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxrPOOCiqOIMmbWtE9V7i9-cCHd9NMD0sAwwnEVEGcN_fpVQ/viewform?hl=en&fbclid=IwAR0zzAuyuTAmkaqnq3ym1ZnYLkaDL4x98bjfvA3UWYc4wzztmpLi8c6MUNU

 

 1. Хімія:

https://drive.google.com/file/d/1TZhMZX7ZZzwlPQH9QpuCdD4Dlqce09YM/view?usp=sharing

                         Англійська мова

1.Новину, яку ви підготували на п’ятницю, проаналізувати та написати власне бачення та відчуття, щодо цієї статті ( не менше 5 речень), відправити на пошту hlivnanataliya@gmail.com;

2.Опрацювати статтю впр.2, ст.185-186; дати письмово відповіді на запитання впр.1, ст.185

                          Геометрія

Тема. Многокутник та його елементи.

  Прочитати  п.22, конспект, № 810-814. Переглянути відео. https://www.youtube.com/watch?v=RWPziDibm_Y

Домашнє завдання. п.22, вивчити означення, № 815-819

 

                      Фізичне виховання

 Тема. Подача м’яча.

Домашнє завдання. Повторити основні положення гри.

 

Основи здоровя

Тема. Віктимна поведінка. Протидія сексуальному насильству.

 Завдання. Опрацювати матеріал п.18

 

                      Українська література

Тема. Іван Малкович.

Опрацювати біографію за підручником, скласти портфоліо. Прочитати поезії: "Свічечка букви Ї", "Музика, що пішла", "Із янголом на плечі"

 

                      Українська мова

Написати твір-роздум на тему "Чи можна пробачити зраду?" (обсяг: 2 - 2,5 стор.)

 

                             Зарубіжна література

Тема. Історичні умови, філософське та естетичні підґрунтя класицизму. Характерні ознаки класицизму як художнього напряму.
Уважно прочитайте, законспектуйте головне.
Класицизм як художня система склався в XVII столітті й охоплювала не лише літературу, а й інші види мистецтва: живопис, скульптуру, архітектуру, музику. Назву класицизм ввели в ужиток на початку XIX століття, підкреслюючи, що митці цього напряму наслідували античну «класику», брали її за взірець.
Мета класицистичного мистецтва - створити художні твори за законами гармонії ї логіки, тому митці цього напряму виробляють певні правила, дотримання яких було обов’язковим.
Філософським підґрунтям класицизму був раціоналізм - учення, яке стверджувало, що головний інструмент пізнання світу - це розум. Засновником філософії раціоналізму був Рене Декарт. Паралельно з філософією раціоналістів будувалася і естетична програма класицистів. Тому «Поетичне мистецтво» Ніколя Буало було справжнім гімном раціоналізму. Книга складалася із чотирьох пісень. Перша - присвячена принципам побудови поетичних творів, друга і третя - характеристиці окремих літературних жанрів, а четверта - насичена моралізаторськими настановами.
Проте першими теоретиками класицизму стали гуманісти доби Відродження. Античну драму вони вважали взірцем художньої досконалості, на цей взірець вони й пропонували орієнтуватися драматургам. Французькі поети доби Відродження втілювали в життя теоретичні принципи «Поетики» Аристотеля.
Найбільшого розвитку класицизм досяг у Франції, де у XVII столітті починає складатися абсолютна монархія, і мистецтво, яке підкоряється правилам, влаштовує абсолютистів, стає часткою державної ідеології.
Основні правила класицизму:
1. Класицисти утверджували вічність ідеалу прекрасного, що спонукало їх наслідувати традиції античних майстрів. Вони вважали, якщо одні епохи створюють зразки прекрасного, то завдання митців наступних часів полягає в тому, щоб наблизитися до них. Звідси - встановлення загальних правил, необхідних для художньої творчості.
2. У літературі простежувався чіткий розподіл за певними жанрами:
- високі (ода, епопея, трагедія, героїчна поема);
- середні (наукові твори, елегії, сатири);
- низькі (комедія, пісні, листи у прозі, епіграми).
Для кожного жанру регламентувалися мова і герої. Так, трагедії класицизму притаманна була піднесена, патетична мова.
У комедіях використовувалася проста мова, обов'язковим був сатиричний струмінь, діяли побутові персонажі. Жанрові форми нової літератури класицистами ігнорувалися, особливо це стосувалося прозових жанрів, які, незважаючи на їхню велику популярність у сучасній літературі, були відсунуті у класицизмі на другий план. Жанровими домінантами класицистичної літератури були ода і трагедія.
3. Важливим елементом в естетиці класицизму були вчення про розум як головний критерій художньої правди і прекрасного в мистецтві. Класицисти вважали, що античні майстри творили за законами розуму. Письменникам нового часу теж слід дотримуватися цих законів.
4. Характери чітко поділялися на позитивні і негативні.
5. Драматичні твори (трагедія, комедія) підпорядковувалися правилу трьох єдностей - часу, місця і дії. П'єса відтворювала події, які відбувалися протягом одного дня і в одному місці.
6. Чітка композиція твору мала підкреслювати логіку задуму автора і певні риси персонажів.
7. Для класицизму загалом характерні аристократизм, орієнтація на вимоги, смаки вищої суспільної верстви, хоча деякі представники класицизму порушували це правило (наприклад, Мольєр).
8. Естетичну цінність для класицистів мало лише вічне, непідвладне часу, як твори античності. Наслідуючи давніх авторів, класицисти самі створювали "вічні" образи, які назавжди увійшли до скарбниці світової літератури (Тартюф, Сід, Гора-цій, Федра, Андромаха, міщанин-шляхтич, скнара тощо).
Класицисти наполягали на виховній функції літератури та мистецтва. Причому засобом виховання "гарного смаку" є ні дидактизм, ні моралізаторство. Виховувати людину має насолода, яку мусить давати мистецтво.
Постійним предметом обговорення в теорії класицизму, особливо в другій половині XVІІ ст., стає категорія «гарного смаку», що сприймається не як смак індивідуальний, а як «норма», котру виробляють кращі письменники. «Гарний смак» класицизму надає перевагу лаконізму перед багатослів’ям, простоті перед складністю, поміркованості перед екстравагантністю.
Перегляньте відео
https://www.youtube.com/watch?v=7mrOKx4GwL8&t=64s
https://www.youtube.com/watch?v=csOby2WXgxc
Домашнє завдання
Вивчити конспект, ознайомитись з життєвим та творчим шляхом Мольєра.
За підручником: ст. 190-194.

Психологія

Тема. "Ситуації ризику"

Заповнити таблицю.

 

16.03.2020

Порада учням (від класного керівника)

Під час карантину можна використовувати навчальні сайти з усіх предметів. Сьогодні на каналі «Київ» розпочинаються  телеуроки.

https://detector.media/production/article/175477/2020-03-12-na-chas-karantinu-na-kanali-kiiv-viidut-teleuroki

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxrPOOCiqOIMmbWtE9V7i9-cCHd9NMD0sAwwnEVEGcN_fpVQ/viewform?hl=en&fbclid=IwAR0zzAuyuTAmkaqnq3ym1ZnYLkaDL4x98bjfvA3UWYc4wzztmpLi8c6MUNU

 

                                                         Ваші завдання

            Алгебра

Тема. Квадратні рівняння.

Класна робота. П.20, №786, 787, 793

Домашнє завдання. П.20, № 801, 805, 794

 

                                                         Фізика

Тема. Паралельне  з’єднання

Домашнє завдання. Вивчити п.32, вправа 32 (№2, №3)

 

 Мистецтво

Тема. Стиль класицизм.

Класна робота. Підручник, ст. 182-191

Домашнє завдання. Пісня «Хай цвіте червона калина»

 

        Історія України

  Тема. Військово-політичний союз із Московським царством.

 Класна робота. П.23, опрацювати

Домашнє завдання. П.23, ст.170 (1-5 питання, підготувати відповіді)

 

                                  Трудове навчання (дівчата)

Створити банк ідей сумок  для виготовлення ( не менше 5 зразків).

У робочому зошиті  описати переваги та недоліки  (на власний розсуд) кожного зразка .

                             

Українська література

"Із янголом на плечі" (пізніше вивчити напам'ять).

Тема: Дмитро Павличко.

Скласти хронологічну таблицю життєвого шляху поета. Прочитати поезії: "Смерека", "Пісня про Україні ". У поезії "Смерека" визначити віршовий розмір.

 

                         Англійська мова (група Кагамлик І.Г.)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLrYJzWnscqq7iHN-sdm9P3q07Vg9Ot_H9me0oWdAT1pHyng/viewform?fbclid=IwAR1Fs4TUrPTQgvACc_AwugdCYieakR2yOm3Ct9NeEgIEL8FSWaKzFr8_NLk

Посилання на тест, який треба пройти

 

17.03.2020

                            Англійська мова (І група, вчитель Хлівна Н.В.)

Тема: Улюблені газети та журнали підлітків.

Завдання: опрацювати нову лексику (записати в словник, вивчити);

прослухати текст за посиланням та виконати впр.2, ст.189 в зошиті

https://drive.google.com/open?id=0BwXhjtj9eqT4TmRWbVp4ZGhaMjA ;

виконати впр.4, ст.190 в електронному вигляді та надіслати на пошту hlivnanataliya@gmail.com.

 

                       Англійська мова (ІІ група, вчитель Кагамлик І.Г.)

A Daily, a Weekly, a Monthly…

 1. Exercise 1 a) b) page 182
 2. Exercise 2 page 183

Виписати нові слова зі сторінки 183 в словник і вивчити

 1. Exercise 3 page 183 ( Complete the sentences/ in your copy-book)
 2. Exercise 1 page 185 ( Type and send me to my e-mail irakagamluk41@gmail.com )

 

                   Зарубіжна література

Тема. Позакласне читання. Лопе де Вега. Головні образи, конфлікт та ідея комедії «Собака на сіні».

 1. Прочитайте

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=2456

 1. Подивіться екранізацію твору

https://www.youtube.com/watch?v=j2ti4wAMyHI&t=80s

 1. Визначте та запишіть у зошит головні образи, конфлікт та ідею комедії «Собака на сіні».

 

 Геометрія

 Тема. Опуклі та неопуклі многокутники. Сума кутів опуклого многокутника.

Класна робота. П.22, теорема про суму кутів.  №826, 830, 832, 835

Домашнє завдання. П.22, 833, 836, 840

 

Інформатика

Розробити презентацію «Професія – фахівець у галузі інформаційних технологій». Скласти довідник професій, які можна набути в галузі інформаційних технологій.

 

Біологія

До уваги учнів 8-а класу!

Сьогодні 17.03 ми мали виконувати практичну роботу щодо будови головного і спинного мозку ст. 162,165.

У робочих зошитах виконайте таблицю значення відділів головного мозку людини ст.166. Знайдіть у мережі Інтернет цікаві факти про особливості головного мозку людини. Бажаю успіхів! Не хворійте!

 

Географія

Тема.  Статево - віковий склад  населення України і світу.

Демографічна ситуація. Тривалість життя.

Прочитати параграф 44, повторити параграф 19.

Підготуйте повідомлення про природний рух    та статево - віковий склад населення  Черкаської області.

Поміркуйте чому в Катарі - багатій арабській нафтодобувній країні

на 100 жінок  припадає 339 чоловіків

 

                  Фізична культура

Подача м'яча зверху, прийом знизу.

Вивчити порушення у волейболі.

Згинання та розгинання рук в упорі лежачи 3×30 р.

 

18.03

                                Фізика

Тема. Мішане з’єднання провідників

Д/з:  1. Опрацювати матеріал за допомогою відеоуроку за посиланням

https://www.youtube.com/watch?v=CLEVf71yjVk;

 1. Виконати письмово вправу 32 (завдання 6,8)

 

Фізична культура

Розучити передачі м'яча в русі.

Повторити зони та переміщення по зонам.

Розвиток стрибучості: стрибки з повного присіду 3×20 р.

 

                                   Алгебра

Тема. Формула коренів квадратного рівняння.

Класна робота. Опрацювати п.21, конспект, вивчити формули та означення дискримінанта. Розв’язати вправи: №807 – 811 (письмово)

https://www.youtube.com/watch?v=ij7MnklJw84

https://www.youtube.com/watch?v=lyqtMD9VFUs

Переглянути відео уроки.

Домашнє завдання. П. 21, формули. №812,813.

 

                              Українська мова (2 урока)

Тема: Повторення вивченого матеріалу. 1) Повторити правила параграфа 33. 2) виконати вправу 395. 3) виконати завдання за QR-кодом на ст.223.

 

                                        Хімія

Тема: Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількість речовини реагентів та продуктів реакцій.

посилання 1. https://drive.google.com/file/d/1TZhMZX7ZZzwlPQH9QpuCdD4Dlqce09YM/view?usp=sharing

посилання 2. https://drive.google.com/file/d/1WT9lR-siCw6QxntH41IkVd7XC4R5E-ya/view?usp=sharing

                                 

Біологія

Тема уроку. Обробка інформації за участю ЦНС". Матеріал теми викладений в параграфи 38. При опрацюванні теми у робочі зошити зазначте морфологічні особливості головного мозку, функціональну спеціалізацію лівої і правої півкуль головного мозку, зверніть увагу на будову кори півкуль : 6 шарів, клітини пірамідальні і зірчасті. На ст 169 заповнити таблицю в розділі діяльність. Зміцнюйте імунну систему продуктами харчування,бережіть своє здоров'я!

 

19.03.2020

                             Географія

Тема.  Механічний рух населення: причини  і види міграцій.

Українська діаспора. Міграційна політика.

Прочитати параграф 45, повторити параграф 20.

Поміркуйте

 1. Чим небезпечна нелегальна трудова міграція?
 2. Чому деякі підприємці зважуються на порушення

закону й дають роботу нелегальним мігрантам?

Переглянути презентацію

https://www.youtube.com/watch?v=ReuJe-o4314

Подивитись відео

https://www.youtube.com/watch?v=TNm9p8op6s0

 

                       Геометрія

Тема. Площа многокутника. Площа прямокутника

Класна робота. Опрацювати п.23, № 843-848

https://www.youtube.com/watch?v=ON3abnmT1iA

 Домашнє завдання.п.23, № 849-853

 

               Українська мова (2 уроки)

1) опрацювати параграф 34;

2) виконати вправи 399, 400, 401.

 

               Хімія

https://drive.google.com/file/d/14LjEnORwW4K_hATlUwDhD97Gx1PRt65o/view?usp=sharing

              Інформатика ( для обох груп)

Уявіть, що ви приватний підприємець, який вирішив допомогти мешканцям свого міста в складній епідеміологічній ситуації, створивши підприємство, яке виготовляє захисні маски. Створіть презентацію, в якій розмістіть назву, логотип, рекламний слоган своєї фірми. Також розрахуйте вартість однієї маски.

Результати роботи надішліть на поштову адресу вчителю

fomina_vira@urk.net     та       2807vadymvoloshyn@gmail.com

 

      Зарубіжна література

Тема. Мольєр (1622–1673) - майстер класицистичної комедії. Художнє новаторство Мольєра у драматургії, вплив його відкриттів на світове театральне мистецтво.
Про автора
Прочитайте
https://uk.wikipedia.org/wiki/Мольєр
https://www.ukrlib.com.ua/bio-zl/printit.php?tid=4317
Перегляньте відео
https://www.youtube.com/watch?v=zMbipjjSYbg
Опрацюйте за підручником ст. 193-213
Подивіться виставу (ч. 1)
https://www.youtube.com/watch?v=D0PmRSOY3QU
Домашнє завдання
Знайдіть матеріали про художнє новаторство Мольєра у драматургії, вплив його відкриттів на світове театральне мистецтво.

Мольєр — Вікіпедія

Мольє́р (фр. Molière; псевдонім Жана Батиста Поклена (фр. Jean-Baptiste Poquelin); 15 січня 1622 — 17 лютого 1673) — французький письменник, драматург і актор, один із засновників «Блис....

 

20.03

 

Фізична культура

Розучити подачі м'яча зверху. Повторити заміни у волейболі. Розвиток сили: підтягування на високій та низькій перекладинах.

 

 Всесвітня історія

Опрацювати п.14 (Англія), ст. 101, завдання 1-5 виконати.

 

Англійська мова ( І група, вчитель Хлівна Н.В.)

Тема: Grammar

Завдання: переглянути відео, зробити за потреби коспект https://www.youtube.com/watch?time_continue=38&v=6pjMxBLB5IM&feature=emb_logo,

та виконати завдання

https://drive.google.com/file/d/12iIbNaQ3zQbRz0DlI3KyNJRwL-Wx6_FC/view?usp=sharing,

варіанти відповідей надіслати на пошту hlivnanataliya@gmail.com

Завдання виконати до 23.03

Англійська мова (ІІ група, вчитель Кагамлик І.Г.)

Переглянути відео, виписати поради, як бути мудрішим користувачем мас медіа (мінімум 5 порад, надрукувати і відправити на електронну адресу irakagamluk41@gmail.com )

https://www.brainpop.com/technology/digitalcitizenship/medialiteracy/

Exercise 2 pages 185 – 186 (опрацювати текст)

Слова із сторінки 186 записати в словник і вивчити.

Exercise 4 pages 187 – 188 (в зошит)

Ще одне завдання, яке треба відправити на електронну адресу – Exercise 5 page 188

 

 Українська література

Тема:

Епос як один із основних літературних родів. М. Коцюбинський. Життя і творчість 1) написати конспект про літературні роди, детальніше - про епос, навести приклади;

2) створити презентацію на тему "Життя і творчість М. Коцюбинського".

                                       

 Основи здоровя

Тема: Безпека на дорозі. Правила дорожнього руху.

Опрацювати параграф 19 , виконати завдання до мал.36

 

 Психологія

Тема. Ситуації ризику.

Потрібно записати визначення + виконати завдання

 

 

23.03

  Історія України

Опрацювати тему «Українські землі у 20 – 90 –х р.р. XVIII ст. Архітектура та образотворче мистецтво» Написати коротенький конспект.

 

Мистецтво

Тема: Живопис і мода класицизму

Підручник - ст.192-198

https://youtu.be/oOAnIRL1Z_o

 https://youtu.be/E0XEvxYhJSo

 https://youtu.be/0w8joHwhmcI

 

Алгебра

Тема. Формула коренів квадратного рівняння.

Класна робота. № 1000-1003

Домашня робота. Розв’язати 15 квадратних рівнянь (обрати самим). Пройти тестування, розв’язки записати у зошит.

https://naurok.com.ua/test/kvalratni-rivnyannya-nepovni-kvadratni-rivnyannya-66688.html

https://naurok.com.ua/test/kvadratni-rivnyannya-66446.html

https://naurok.com.ua/test/kvadratni-rivnyannya-65885.html

Надіслати скрини з тестування

 

  Українська література

Тема: Пригодницька повість "Дорогою ціною".

1) читати повість за підручником;

2) виписати частини композиції;

3) подивитися фільм за посиланням https://megogo.net/ua/view/14745-dorogoyu-cinoyu.html

 

  Фізика
           Тема. Розвязування задач

Д/з:1. Повторити  §31, §32.

2.Виконати письмово у робочих зошитах ( за рис.)

Задача 1. Розгляньте схему електричного кола,зображеного на рисунку  і дайте відповіді на питання.

1.Як ввімкнений реостат відносно електричної лампи і дзвінка?

 1. Як ввімкнені один відносно одного дзвінок і лампа?

3.Сила струму реостата становить 0,75 А, а лампи – 0,25 А.Яка сила струму дзвінка?

4.Напруга на електричному дзвінку 6 В. Враховуючі дані попередньої задачі,знайдіть опір електричної лампи.

5.Опір ввімкненої частини реостата  8 Ом.Такий же опір мають дзвінок і лампа разом,а сила  струму в реостаті 0,75 А.Розрахуйте покази вольтметра.

Задача 2.

Трудове навчання (дівчата)

Із історії зачісок. Види зачісок, залежно від форми обличчя. Корегування форми обличчя за допомогою зачіски

Трудове  навчання (хлопці)

Тема. Підставка під гаджети.

Завдання. Створити базу підставок, і виготовити одну ( матеріал – картон, дерево, пластик тощо)

 

 24.03

Геометрія

Тема. Розв’язування задач.

Завдання. Пройти тестування, записати задачі в зошит. Надіслати до п’ятниці скрини.

https://naurok.com.ua/test/mnogokutniki-suma-kutiv-opuklogo-mnogokutnika-65392.html

https://naurok.com.ua/test/8-klas-mnogokutnik-ta-yogo-elementi-65308.html

 

Англійська мова

Група вчителя Кагамлик І.Г.

Iryna Kagamlyk приглашает вас на запланированную конференцию 24.03 в 12.00: Zoom.

Подключиться к конференции Zoom
https://zoom.us/j/940025640?pwd=LzQyMWlyV1lzV3RFVk9HSkZGSGJjQT09

Идентификатор конференции: 940 025 640
Пароль: 500565
Важливо!!! Якщо у вас немає можливості доєднатись до онлайн уроку, вам необхідно буде опрацювати матеріал самостійно.
Переглянути  2 відео, за потребою зробити конспект https://www.youtube.com/watch?v=sXZ_285PsmU

https://www.youtube.com/watch?v=lXUD5EKArhQ

Вправа 1 ст. 191 ( в зошит)

Вправа 2, 3 ст. 192 ( в зошит, обрати варіант а), b), c) …)

Вправа 4 ст. 192 ( письмово в зошиті)

Опрацювати теорію

Виконати вправу, надрукувати її і відправити на пошту irakagamluk41@gmail.com

 

 

Група вчителя Хлівної Н.В.

Тема: Інформаційна сторінка в газеті.

Завдання: створити власну сторінку газети, розмістити у ній 3 статті про катантин у м.Сміла

(новини мають бути як справжніми, так і фейковими), додати фото. Готові роботи надіслати

на hlivnanataliya@gmail.com Deadline 26/03

 

Фізкультура

Тема. Розвиток стрибучості, стрибки з повного присіду 4×20р.

Волейбол. Подача м’яча.

https://www.youtube.com/watch?v=78YbppnFLJY

 

 Географія

Тема.  Розміщення  населення на земній кулі та в Україні.

Прочитати параграф 46, повторити параграф 21.

Переглянути  презентацію " Густота населення"

https://naurok.com.ua/prezentaciya-z-geografi-8-klas-gustota-naselennya-109333.html

Виконати  тестові завдання

https://naurok.com.ua/test/zmina-kilkosti-naselennya-2100.html

 

Біологія

Тема уроку "Периферична нервова система"

Характеризуючи, роль НС ми робили акцент на функціях периферичної Нс,зокрема її участі у регуляції роботи внутрішніх органів (автономна) та залоз внутрішньої секреції, Соматична НС регулює роботу скелетних м'язів.

У робочі зошити зазначте тему уроку,та функції кожного з відділів, особливості регуляції симпатичним та парасимпатичними відділами.Знаю, що матеріал є складним для сприйняття, але впевнена, що Ви зможете.Успіхів.

 

Зарубіжна література

Тема. Історія створення комедії «Міщанин-шляхтич».

 1. Подивіться відеоурок

https://www.youtube.com/results?search_query=зарубіжна+8+клас+мольєр

 1. Подивіться виставу – ч. ІІ

https://www.youtube.com/watch?v=vlTN9vOGVmQ&t=3s

 1. Повторіть за підручником ст. 193-213
 2. Запишіть у зошит:

Комедія - драматичний твір, у якому засобами гумору та сатири викриваються негативні суспільні та побутові явища, розкривається смішне в навколишній дійсності.

 1. Опрацюйте матеріали та виконайте завдання
 1. Відправте фотозвіт мені на пошту skubenko36@ukr.net

 

Інформатика

https://drive.google.com/file/d/1nIpXlg8wdhVIZElFs5NAsNgk4j5jBl87/view?usp=sharing

 

25.03

                                               Алгебра

Тема. Теорема Вієта.

Класна робота. Опрацювати п.22, записати формулювання теорем, задачі 1 і 2 записати в зошит і розібрати.

Переглянути відео урок   https://www.youtube.com/watch?v=1oJxDxg9tnw

Виконати № 831, 832, 834-836

Домашнє завдання п.22, № 837-840

https://www.youtube.com/watch?v=nky2S-iPtZ4&t=606s

Пройти всі тестування

https://onlinetestpad.com/ua/test/25487-kvadratnі-rіvnyannya-teorema-vієta

https://naurok.com.ua/test/onlayn---test-kvadratni-rivnyannya-teorema-vieta-3593.html

https://naurok.com.ua/test/teorema-vieta-73614.html

https://naurok.com.ua/test/formuli-koreniv-kvadratnogo-rivnyannya-71561.html

 

                                                              Хімія

https://drive.google.com/file/d/1pN5Hwj7IIROJl_ksr_O6omY0fSFwixem/view?fbclid=IwAR17aHzHuF8dfsu2Q9dxdM6eCtkfX5bCXdBrudom8lOw2VQExDx9IKClySk

https://drive.google.com/file/d/1pN5Hwj7IIROJl_ksr_O6omY0fSFwixem/view?usp=sharing

 

                                                          Біологія

Тема уроку:

"Захворювання нервової системи"

.Мета уроку:з"ясувати найпоширеніші захворювання нервової системи людини,визначити чинники,що спричиняють захворювання, опрацювати в зошити основні хворони, зазначені в параграфі 40.

Нагадати для себе методи дослідження нервових хвороб. На ст.178 прочитати значення терміну дофамін та енцефаліт. Читайте, слухайте музику, робіть нотатки в зошиті, не хвилюйтеся і пам"ятайте, що здоров"я - запорука усіх Ваших успіхів.

 

 Фізика

Тема .Розвязування задач

Д/з:1. Повторити  §19- §32.

2.Виконати письмово

1.Величина, яка характеризує швидкість перенесення заряду через поперечний   переріз провідника, називається .........

2.Прилад для вимірювання  напруги ......

 1. Прилад для вимірювання сили струму ............

4.Одиниця вимірювання опору .......

5.Сила струму в провіднику визначається за фор­мулою...

6.Яка напруга на резисторі опором 4 Ом, через який іде струм 0,5 А?

 1. Визначте напругу на ділянці кола, якщо при проходженні по ньому заряду 15Кл була виконана робота 6кДж

8.Опір реостата дорівнює 20 Ом. Він приєднаний до джерела струму з напругою 6 В.   Визначте силу струму в реостаті.

 1. Електричне поле, переміщуючи по спіралі нагрівального елемента праски заряд 5Кл, виконує роботу 1,2кДж. Яка напруга на кінцях спіралі?

      10.За який час через поперечний переріз провідника може пройти 2 • 1019 електронів, якщо сила струму в провіднику 1 А?

11.Чому дорівнює опір провідника, що перебуває під напругою 100 В, якщо за 5 хв через його поперечний переріз пройшов заряд 6 Кл?

12.Знайти помилку в  електричній схемі.

варіанти відповідей надіслати на пошту boykosvetlana794@gmail.com

( обов’язково вкажіть прізвище та  ім’я)

 

Українська мова (2 урока)

Тема: Відокремлені означення .

1) повторити параграф 34, звернути увагу на правила ст. 228 -229;

2) виконати вправи 402, 403, 406.

 

                                 Фізична культура

https://youtu.be/78YbppnFLJY

Тема. Волейбол. Подача м’яча.

 Завдання. Розвоток витривалості: рівномірний біг до 20 хв. у повільному темпі.

 

26.03

 

                                                     Геометрія

Тема. Площа паралелограма.

 Класна робота. Повторити означення та властивості паралелограма.

Опрацювати п.24, записати теорему 1, задачі 1,2 ( з пункту 24), розв’язати № 882-885

Переглянути відео

https://www.youtube.com/watch?v=02BC9JIcRGQ

https://www.youtube.com/watch?v=IjK4Dvua1a8

https://www.youtube.com/watch?v=niTFy3zmhPk

Домашнє завдання. п.24, вивчити формули для знаходження площі паралелограма.

 № 886-891

  Протестувати засвоєння матеріалу можна, переходячи за посиланням.

https://naurok.com.ua/test/ploscha-paralelograma-72235.html

https://naurok.com.ua/test/ploscha-paralelograma-71642.html

https://naurok.com.ua/test/ponyattya-ploschi-mnogokutnika-ploscha-pryamokutnika-64562.html

https://naurok.com.ua/test/mnogokutniki-ploscha-pryamokutnika-ploscha-paralelograma-61177.html

https://naurok.com.ua/test/ploscha-paralelograma-59590.html

  Дякую! Бажаю успіхів!

                                            

                                                Інформатика (Обидві групи)

Тема: «Розв’язування компетентнісних задач»

Завдання: розрахуйте в середовищі електронних таблиць вартість святкового торта, який ви приготуєте на День народження найріднішій людині (знайдіть рецепт, складіть список необхідних продуктів, визначте їх кількість, за допомогою формул розрахуйте скільки буде коштувати необхідна кількість кожного продукту та загальна вартість торта).

Виконайте тест, скріншот результату та електронну таблицю надішліть на електронну пошту вчителю fomina_vira@ukr.net або 2807vadymvoloshyn@gmail.com

 

                                                              Хімія

https://drive.google.com/file/d/1T5dmGM6Yoa0xIcISwRH3CHlUmpg0GGuN/view?usp=sharing

 

                                                     Географія

Тема.  Класифікація міст і урбанізація.

Прочитати параграф 47, повторити параграф 22.

Подивитись відеоурок " Урбанізація", "Міські агломерації"

http://video.novashkola.ua/9-klas/geografiya-9-klas/urok-07/

Переглянути  презентацію " Урбанізація. Міські агломерації"

https://naurok.com.ua/prezentaciya-urbanizaciya-miski-aglomeraci-27749.html

Виконати вправу " Карта України"

https://learningapps.org/3689668

 

                                      Українська література

      Тема: Відокремлені прикладки.

1) опрацювати параграф 35;

2) виконати вправи 414, 415, 419;

3) самостійна робота: вправа 420 (усі завдання до вправи), роботу або сфотографувати, або набрати у документі Word та відправити на електронну адресу: nadia_goncharenko_@ukr.net

                                             

                                          Зарубіжна література

Тема уроку. Тематика і проблематика твору, його загальнолюдське значення.

 1. Повторіть

https://www.youtube.com/watch?v=5GCPAj_EwJY

 1. Прочитайте

Тема п’‎єси «Міщанин -шляхтич» - зображення безпідставних претензій буржуа Журдена на аристократизм та висміювання людських і соціальних вад. Дотичні теми - зображення любовних колізій між Люсільта Клеонтом, Нікольта Ков’‎єлем, Дорантом та Доріменою; зображення шахрайств учителів та кравця.

 

Сюжетна лінія та її композиційне втілення у творі

 

Дія перша - експозиція. В будинку пана Журдена зібралися найняті ним учителі музики і танців, які мають навчити його аристократичних манер. Учителі всіляко вихваляють Журдена, сподіваючись отримати від нього велику винагороду.

 

Дія друга - зав’‎язка. Журден домовляється з учителями про підготовку балетної вистави до гостини маркізи Дорімени, з якою він хоче укласти шлюб, щоб отримати дворянський сан (Журден на цей час одружений і має доньку на виданні). Тим часом учителі музики й танців посварилися з учителями філософії та фехтування, доводячи кожен свою першість в освіті. Після занять Журдена з учителем філософії в його дім приходить кравець-шах- рай та відбувається «ритуал» вдягання буржуа в кумедний костюм. Журдена переконують, що це «останній писк моди» в аристократичному середовищі. Журден щедро всіх винагороджує.

 

Дія третя - розвиток дії. Після сварки з дружиною та служницею, які критично ставляться до «високих прагнень» Журдена, в його дім приходить аристократ-аферист Дорант, користуючись небезкоштовними послугами якого, Журден прагне зблизитися з Доріменою. Дорант дурить Журдена, оскільки витрачає гроші міщанина на дорогі подарунки маркізі від свого імені, бо теж хоче з нею одружитися. Дружина Журдена прагне використати заклопотаність чоловіка власними мріями про дворянство та видати заміж за Клеонта свою дочку Люсіль, у чому їй допомагає служниця Ніколь, закохана в слугу Клеонта Ков’‎єля. Журден проти, тому що Клеонт - міщанин, а він хоче видати доньку за аристократа. Тим часом розпочинається балет, головними глядачами на якому є Дорімена та Дорант.

 

Дія четверта - кульмінація. Під час обіду Журден залицяється до Дорімени, але його дружина припиняє люб’‎язності та виганяє гостей. З’‎являється переодягнений Ков’‎єль і розповідає Журдену, що в його доньку закоханий син турецького султана, що він скоро буде з пропозицією шлюбу та висвячення майбутнього тестя у сан «мамамуші». Журден мало не божеволіє від щастя - збувається його мрія стати дворянином. Манія Журдена у сцені посвяти в «мамамуші» доходить крайньої межі, і вся безглуздість його намагань і моральна потворність виявляються тут в особливо яскравій формі. Розпочинається комічна церемонія, яку проводять «турки», найняті Клеонтом, і він сам, вдаючи сина турецького султана.

 

Дія п’‎ята - розв’‎язка. На сцені один за одним з’‎являються усі головні персонажі п’‎єси - дружина Журдена, його донька Люсіль, Дорант, Дорімена - і, дізнавшись, що відбувається, включаються в гру, кожен по - своєму використовуючи обдуреного Журдена. Журден погоджується на шлюб Люсіль з Клеонтом, вважаючи, що видає її заміж за сина турецького султана. Ніколь пов’‎язує своє життя з Ков’‎єлем, а Дорант одружується з Доріменою, переконавши Журдена, що це таємний хід, що відверне увагу пані Журден від почуттів її чоловіка до маркізи. «От йолоп так йолоп! Другого такого у цілому світі не знайдеш!» - так у кінці п’‎єси характеризує Журдена Ков’‎єль. Комедія закінчується яскравим балетом.

 

Особливості жанру й композиції п’‎єси «Міщанин-шляхтич»

 

«Міщанин-шляхтич» - взірець «високої комедії» Мольєра. Твір поєднав у собі ознаки комедії обставин та комедії характерів: згідно з правилами комедії характерів у ній поставлено завдання розкрити морально- психологічний стан героя, а відповідно до комедії звичаїв були висміяні традиції, уподобання певних соціальних прошарків, передовсім буржуа та аристократів.

 

За змістом «Міщанин-шляхтич» є взірцем соціально-побутової комедії, в якій розкриваються норми моралі та спосіб життя аристократії та буржуазії часів Мольєра. Однак у творі наявні й елементи соціально- психологічної та любовної комедії, що обумовило її успіх у глядача.

 

За правилами класицизму комедія має п’‎ять дій. Композиція п’‎єси підпорядкована правилу трьох єдностей: всі події відбуваються в домі пана Журдена (єдність місця) впродовж однієї доби (єдність часу), розвиток сюжету зосереджується навколо особи головного героя (єдність дії), переважна більшість героїв є носіями однієї домінуючої риси характеру (неоднозначним є образ головного героя твору). Комічність зображуваних ситуацій поєднується з серйозною моральною проблематикою.

 

За формою «Міщанин-шляхтич» - це комедія-балет. Мольєр ввів у п’‎єсу численні пісні, танці, музичні інтермедії, балет, завдяки чому здійснив розширення характеристик персонажів, увиразнивши ті чи ті риси їх вдачі, створивши необхідний емоційний колорит та пародіюючи тематику й стиль тогочасної салонної літератури. Жанр, створений видатним драматургом для придворних розваг, наповнився викривальним змістом.

 

Головна ідея комедії «Міщанин-шляхтич» художньо втілена у словах Клеонта, що немовби кладуть край безглуздим намаганням Журдена перетворитися з міщанина на шляхтича: «Люди без докорів сумління привласнюють собі дворянське звання, - цей вид злодійства, вочевидь, став звичним. Але я щодо цього, зізнаюся, більш делікатний. Я гадаю, що будь-який обман кидає тінь на порядну людину. Соромитися тих, від кого тобі прирекло народитися на світ, похвалятися в товаристві вигаданим титулом, видавати себе не за те, чим ти є насправді, - це, як на мене, ознака душевної ницості».)

 1. Подивіться урок

https://www.youtube.com/watch?v=EBOZhW79c8o

 1. Пройдіть тестування

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=641556

Завдання необхідно виконати до  27 березня 16:00

 

27.03

                                Англійська мова

І група ( вчитель Хлівна Н.В.)

Тема: Повторення вживання неозначеного артикля. Вживання нульового та означеного артикля з географічними назвами.

Завдання: переглянути онлайн урок за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=HjUPaLgDyls , законспектувати у зошит граматичний матеріал з прикладами; перевірити себе за посиланнями https://learningapps.org/419941

https://learningapps.org/watch?v=ppksu5b6t17

 ІІ група

             Iryna Kagamlyk приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom.

Тема: Iryna Kagamlyk's Zoom Meeting

Время: 27 мар 2020 02:00 PM Киев

Подключиться к конференции Zoom

https://zoom.us/j/357223009?pwd=K0dFeGgzc1JKZjRoOE5idCtuK3RwUT09

 

Идентификатор конференции: 357 223 009

Пароль: 517107

Важливо!!! Якщо у вас немає можливості доєднатись до онлайн уроку, вам необхідно буде опрацювати матеріал самостійно.

Дати відповіді на запитання письмово і скинути на електронну адресу irakagamluk41@gmail.com :

 • Do you have a television in your bedroom?
 • How many hours of television do you watch daily?
 • What is your favorite television program?
 • What do you think about the television rating system?
 • What magazines do you like to read?
 • Do you subscribe to any magazines? What are they?

 

Пройти тест. Результат сфотографувати і відправити на електронну адресу:

http://web.archive.org/web/20080319102915/http://www.pbs.org/teachers/media_lit/quiz.html

 

Дати відповіді на запитання і відправити на електронну адресу:

Advertisement Dissection and Analysis

 1. What is happening in the advertisement?
 2. What objects in the advertisement can you identify?
 3. With which general time period are those objects associated (historical past, present, or future)?
 4. What are the people in the image doing?
 5. What do the facial expressions or body language suggest?
 6. What characteristics of buildings or environment give you clues to the location?
 7. What are the people wearing?
 8. What is the relationship between the people in the advertisement?
 9. What is the advertisement selling?
 10. What interests you the most about the advertisement?

Переглянути відео:

https://www.youtube.com/watch?v=baftkjc5gKs

                                Психологія

Створити антирекламу алкогольних напоїв (формат А4)

                                Основи здоровя

Виконати вправу перейшовши за посиланням https://learningapps.org/2265250

 

                         Українська література (2 урока)

Тема: Остап і Соломія - головні герої повісті.

1) дочитати повість за підручником;

2) скласти план- характеристику образу Остапа;

3) виписати 5 речень до характеристики образу Соломії.

 

Фізична культура

Повторити основні правила гри волейбол. Закріпити вивчені елементи: передача, подача, прийом м'яча. Розвиток спритності та витривалості: біг 100 через 100, де спочатку прискорення потім відновлюючий біг і таких 4 прискорення.

https://youtu.be/WCBeTQDGxOU

Всесвітня історія.

Повторити тему "Османська імперія. Країни Східної Європи у ХVI-перешій половині ХVIIIст.

Звернення класного керівника до учнів 8-А класу.

Дорогі мої восьмикласники!

Попереду тиждень канікул! Бажаю гарного відпочинку. Бережіть себе і своїх рідних – це зараз головне. Прошу усіх без виключення приєднатись до групи у Вайбері «Математика. 8-А». Всі новини і повідомлення я буду розміщувати в групі. Дякую за розуміння.

 

06.04

                                      Мистецтво

Тема: Музика і театр епохи класицизму. Українські пам’ятки класицизму.

Підручник – ст. 199-213

https://www.youtube.com/watch?v=sz_eJyCuShw&t=47s https://www.youtube.com/watch?v=KsXUh0qFl-I

Слухати музику композиторів-класиків (за вибором)

Переглянути фільм «Весілля Фігаро» (за бажанням) https://www.youtube.com/watch?v=r8xv7oo1X98

Написати твір-роздум на тему «Мої враження від класичного стилю» (фотографії твору або електронний варіант надсилати на адресу linamex81@gmail.com Не забувайте підписувати роботи)

 

Українська література

Тема: Романтичність, мужність і сила волі української жінки Соломії.

1) перевірка знань щодо змісту тексту. Клоуз - тест (продовжіть речення одним словом )

1.Соломія пішла разом з Остапом , переодягнувшись в одяг...

2.На початку твору Соломія жертвує заради Остапа своїм...

3.Остап пропонує Соломію називати чоловічим ім’ям ...

 1. Кому належать слова « За Дунай, у Січ із тобою... Приймаєш товариша чи не приймаєш?»

5.З якою рослиною Соломія «боролась « у плавнях?

6.Для переправи Остап та Соломія змайстрували ...

7.Коли у плавнях Соломія пішла шукати дорогу й людей , до Остапа прийшов...

8.На прохання Соломії врятувати Остапа допомогли...

9.Соломія найнялась на роботу, щоб перемивати вовну , до...

10.Соломія повинна була чекати відповіді від драгомана.... днів.

11.У спільники для визволення Остапа Соломія бере...

12.Дорогою ціною головним повісті діставалась... ( відповіді переслати на електронну адресу).

2) Творче завдання (дайте розгорнуту відповідь):

« Якби Соломія не загинула , то...»

3) створити презентацію (за бажанням) "Зірка на ім'я Соломія" (роботу переслати на електронну адресу).

                                               Алгебра

     Тема. Теорема Вієта. Розвязування вправ.

Класна робота. Повторити п.22, переглянути відео уроки

https://www.youtube.com/watch?v=nky2S-iPtZ4&t=609s

https://www.youtube.com/watch?v=h7yQE-zbA4k

Виконати № 842,843,845

Домашнє завдання. П.22, № 841,844, 846

         Пройти тести та скрини надіслати 08.04

https://naurok.com.ua/test/teorema-vieta-145306.html

 

                                            Трудове навчання (дівчата)

Подивіться відео, оберіть аналог для себе, зробіть виріб, пришліть своє фото з ним на пошту nelia. fomina@gmail.com

                                                    Фізика

Тема Робота і потужність електричного струму

Д/з опрацювати §33, виконати вправу 33( завдання 3,4)

при піготовці використайте відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=9Ei689KT-So

та презентацію https://naurok.com.ua/prezentaciya-urok-fiziki-u-8-klasi-tema-robota-i-potuzhnist-elektrichnogo-strumu-98330.html

 

                                            Історія України

Тема "Козацькі літописи XVII - XVIII ст. , як історичні джерела"

 

07.04

                                                Геометрія

Тема. Площа паралелограма, ромба

Класна робота. Опрацювати п.24, №892, 894, 896

Домашнє завдання. п.24, № 893,895, 897

Тест . Скрини надіслати.

https://docs.google.com/forms/d/1X1whRFUQgOpNIWgA8JE9MbR64H-QG3iv4Oyt6YyFY14/viewform?fbclid=IwAR0vCfuOWDZOJvqnFz1DBFskBRbk7JI-9TOn_vbRo9xsg9dih4V3UuG87Oc&edit_requested=true

 Переглянути урок на Ютубі (за розкладом)

      

Фізкультура

Модуль "Волейбол". Повторити безпеку життєдіяльності. Повторити техніку та види передач у волейболі. Розвиток фізичних якостей: згинання тулуба в сід за 1хв.                                            

Географія

Тема.  Міста і села України.

Прочитати параграф 48, повторити параграф 23.

Подивитись презентацію "Міські та сільські населені пункти"

https://drive.google.com/file/d/1X58FKwedgZ44aQ-_P99i7vKM8gNrSI4X/view

Переглянути відео " Нижня Апша"

https://www.youtube.com/watch?v=XJUpk5ZeTkw

6 квітня  та 8 квітня урок географії   можна подивитися на  YouTube - каналі Міністерства освіти і науки   bit.ly/USO8class

Уроки також транслюватимуть  телеканали  Індіго та УНІАН.

  

                                                Зарубіжна література

Тема уроку. Основні образи комедії (пан Журден, пані Журден, граф Дорант, графиня Дорімена, Клеонт та ін.).

 1. За підручником:
 • повторіть ст. 193 – 212
 • перевірте свої знання: ст. 213-214

2. На повторення та закріплення вивченого

3.Пройдіть ще одне тестування https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=799579 (результати я побачу автоматично)

 

                                                       Біологія

Тема уроку "Загальна характеристика сенсорних систем"

При вивченні даної теми ми повинні вивчити роль сенсорних систем у забезпеченні зв'язку організму із зовнішнім середовищем. Особливості цих систем є що кожна система складається з 3-х відділів - сприймаючий або периферичний, провідниковий центральний. І.П.Павлов назвав сенсорні системи аналізаторами. У тварин ми їх називали органами чуття У людини розрізняють 5 сенсорних систем.

Опрацюйте параграф 41, що нагадати собі питання, які ми частково розглядали. Завтра, у вівторок на Всеукраінській школі онлайн буде урок з біології з теми "Сенсорні системи смаку і нюху" перегляньте, та зробіть собі нотатки в робочі зошити. Бажаю успіхів.

 

Англійська мова

    І Група -  Вчитель Хлівна Н.В.

Тема: Подорож країнами. Вживання артикля.

Завдання: Шановні учні 8А! Ви долучилися до Google class, тому кожен з вас буде отримувати завдання через електронну пошту. Завдання можна редагувати та відправляти у відповідь. Ті, хто не встиг долучитися, надсилаю силку для виконання завдання:

https://drive.google.com/file/d/1y9p5b3uU8t7m9_30Cw1wX82w7NhlHT6v/view?usp=sharing

Виконуйте, надсилайте на електронну пошту ( ті, хто ще не в Google class) hlivnanataliya@gmail.com

 

               ІІ група -    Вчитель Кагамлик І.Г.

Тема: Geographical Outlook

Вправа 1 а стор. 200 – поділити слова на континенти і міста (письмово в зошит) – фото додати до e-mail

Вправа 2 стор. 200 – письмово дати відповіді на запитання – фото відправити на пошту irakagamluk41@gmail.com

Пройти тести за QR-кодом, або за посиланням https://learningapps.org/join/2v1dkp33

Інформатика (для обох підгруп)

Тема: «Вибір теми проекту. Планування. Добір ресурсів. Виконання індивідуальних проєктів»

Завдання: оберіть одну із запропонованих тем проєкту (завантажити), дослідіть тему, доберіть необхідні матеріали, розпочніть виконання проекту.

Наразі ви багато часу проводите в мережі Інтернет, давайте пригадаємо, як правильно і безпечно поводити себе в мережі. Зайдіть на сайт www.classtime.com з кодом сесії 9EWMKY.

 

Введіть своє прізвище та ім’я і уважно дайте відповіді на запитання. Бажаю успіхів!

 

08.04

                                                       Алгебра

Тема. Квадратні рівняння. Розвязування  вправ

Класна робота. На платформі ДЖИОС пройти урок «Квадратні рівняння. Неповні квадратні рівняння. Формула коренів квадратного рівняння». Розглянути опорні схеми, приклади розв’язання  рівнянь на платформі.(запис у зошит).

Домашнє завдання. Виконати всі завдання до уроку на платформі ДЖИОС ( в зошиті), надіслати в групу до 11.04

Переглянути онлайнурок  YouTube-канал Міністерства освіти і науки.

8 клас – Індиго та УНІАН


 

                                                              Біологія

Тема уроку: "Зорова сенсорна система".

Маю надію, що перегляд сьогоднішнього уроку онлайн дав Вам можливість можливість.пізнання навколишнього світу за допомогою сенсорних систем.

Прошу звернути увагу на властивості сенсорних систем, як адаптація, спеціалізація, вправлення,

При опрацюванні параграфа 42 прошу звернути увагу на будову периферичного відділу зору, а саме око, його оболонки: білкову, судинну і сітківку та допоміжний апарат ока. Пригадайте поняття акомодація, кришталик палички і колбочки, їх кількість та роль у сприйнятті подразника,а саме світла.Зробіть план - конспект параграфа, розглянуте ілюстрацію 95 на сторінці 186. Перегляньте урок в п'ятницю, де буде продовження вивчення сенсорних систем смаку і нюху. Бажаю успіхів і здоров'я.

                                                             

                                                                Хімія

https://drive.google.com/file/d/1UzduvX9lGerSaCnoBzgUbICNd5sOXuym/view?usp=sharing

                                                              Фізика

Тема.Теплова дія струму.Закон Джоуля –Ленца

Д/з опрацювати §34, виконати вправу 34( завдання2,3,4)

при піготовці використайте відео за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=wpx6xsh2O-4   https://www.youtube.com/watch?v=CiSDGSSlTKU&t=145s

та презентацію  https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-teplova-diya-strumu-zakon-dzhoulya-lenca-57294.html

 

                                         Українська мова

Тема: Відокремлені обставини.

1) опрацювати параграф 36;

2) виконати вправи 424, 428, 431;

3) самостійна робота: вправа 433 (надіслати на електронну адресу).

                                           Фізкультура

Закріпити передачі м'яча вивченими способами.

Повторити техніку подач м'яча у волейболі. Розвиток фізичних якостей: витривалість, стрибки зі скакалкою 3×70р.

 

09.04

                                        Геометрія

Тема. Площа прямокутника, ромба, паралелограма

Класна робота.  Переглянути урок.       YouTube-канал Міністерства освіти і науки.

8 клас – Індиго та УНІАН


На платформі ДЖИОС пройти урок «Площа прямокутника, паралелограма, ромба».  Розібрати зразки виконання завдань.  Виконати тестові завдання та завдання на відповідність ( в зошиті записати)

Домашнє завдання. Виконати всі завдання до уроку на платформі ДЖИОС ( в зошиті), надіслати в групу до 13.04.

                                 

                                               Географія

Тема.   Етноси і нації. Найпоширеніші мовні сім'ї.

Однонаціональні та  багатонаціональні країни.

Прочитати параграф 49, повторити параграф 24.

Подивитись відео "  Самі незвичні племена і народи світу"

https://www.youtube.com/watch?v=zE84_4BCdzM

Відкривши посилання join.naurok.ua , виконати тест

Етноси. Найпоширеніші мовні сім'ї.

          Однонаціональні та багатонаціональні країни".

         Код доступу 848650

    Завдання необхідно виконати до  13 квітня 18:00.    

Урок географії   можна подивитися  по понеділках і середах

на  YouTube - каналі Міністерства освіти і науки   bit.ly/USO8class

Уроки також транслюватимуть  телеканали  Індіго та УНІАН.

 

                                                          Хімія

https://drive.google.com/file/d/1J0IAbqE4GlbbtSBk1OG6svSZ4j4ngOs8/view?usp=sharing

                                                  

Інформатика

Тема: «Оформлення індивідуальних проєктів»

Завдання: завершити роботу над проєктом, результат надіслати на електронну пошту вчителя fomina_vira@ukr.net або 2807vadymvoloshyn@gmail.com

 

                                                Українська мова

Тема: Відокремлені обставини.

1) повторити параграф 36;

2) виконати вправи 435 ( виписати відокремлені обставини), 436, 437;

3) вправа 438 (переслати на електронну адресу). У першому перебудованому реченні надписати над словами вивчені частини мови.

 

                                      Зарубіжна література

Тема уроку. Сутність морального уроку, утіленого митцем засобами комедії («Міщанин-шляхтич» Мольєра).

 1. Ознайомтесь з матеріалами

https://naurok.com.ua/seriya-urokiv-za-temoyu-moler-mischanin-shlyahtich-tematika-ta-problematika-obrazi-komediya-zasobi-komichnogo-za-novoyu-programoyu-8-klas-15264.html

 1. Подивіться відеоуроки

https://www.youtube.com/watch?v=8v2Fco40r4s

https://www.youtube.com/watch?v=YZbT84mpfoY

 1. Порівняйте героїв п’єс Карпенка – Карого «Мартин Боруля» та Мольєра «Міщанин – шляхтич»

https://www.slideshare.net/school-2/ss-75126431

 

10.04

                           Всесвітня історія

Створити презентацію на тему "Османська імперія. Країни Східної Європи у ХVI-перешій половині ХVIIIст" (до 10 слайдів)

 

                                        Фізкультура

Закріпити всі вивчені елементи волейболу. "Кросфіт" : 4 сети по 3 вправи, відпочинок між підходами 10 сек.:

- стрибки зі скакалкою 3×30 сек.;

(відпочонок 30 сек.)

- планка на ліктях 3×30 сек.;

(відпочинок 30 сек.)

- присідання 3×30 сек.;

(відпочинок 30 сек.)

- віджимання 3×30 сек.

Відновлення: руки в гору-вдих, вниз-видих(10 разів).

 

                                     Англійська мова

І група (вчитель Хлівна Н.В.)

Тема: Ірландія

Завдання:

 • прослухати текст про Ірландію за посиланням

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Listening_comprehension/Listening_about_Ireland_us24205er

на основі прослуханого тексту вдрукувати пропуски та надіслати на пошту hlivnanataliya@gmail.com;

 • прослухати текст про Ірландію з підручника

https://drive.google.com/file/d/1UDsPB540x-fqph0bjO81r7NLi0d8OK_m/view?usp=sharing

та письмово виконати впр.3, ст.205: вписати де необхідно артикль та  в дужках пояснити, чому ви його вписали чи не вписали. Напр. Ireland (without article, because it is a country) Скрін надіслати.

Важливо! Всі завдання опубліковані в Google class

                                                ІІ група (вчитель Кагамлик І.Г.)

Тема: Ірландія

Пройти тест https://www.liveworksheets.com/bu151315qc , після закінчення тесту вибрати пункт ‘Email my answers to the teacher” і вказати електронну адресу irakagamluk41@gmail.com У другому завданні вказати Ok ,якщо твердження вірне; якщо речення треба виправити, то його необхідно повністю надрукувати.

Перед проходженням тесту ознайомитись з теорією!!!!

Психологія

Творча вправа "Лист до себе" на окремому аркуші паперу напишіть листа самому собі, з порадами та словами підтримки.

 

                                       Основи здоровя

Тема    Еколгічна безпека. Забруднення навколишнього середовища і здоров’я. Перейдіть за посиланням , перегляньте відео https://www.youtube.com/watch?v=trkccEYOOos та напишіть відгук https://padlet.com/nd03butterfly/uz1uhvrimkn08fap

 

                                    Українська література

Тема: Осип Назарук . Події історичної доби XVI ст. у повісті "Роксоляна".

1) скласти словесний портрет письменника ( Осип Назарук - містечко Бучач, селянсько -міщанська родина,...)

2) Дати письмову відповідь: чому у письменника виник задум написати твір про дружину турецького султана - Роксолану?

3) читати повість (будь - який сайт електронний варіант або книга, у підручнику цього твору немає).

 

13.04

                                          Фізика

Шановні учні 8А класу! Дякую усім відповідальним учням, які  надіслали  свої розвязання. Ви молодці, але нагадую, що домашні завдання повинні виконувати всі!  Не забувайте,що при розвязуванні задач  всі величини повинні бути в системі СІ та про скорочений запис умов задач

Тема .Розвязування задач

Д/з:1. Повторити  §33, §34.

при піготовці використайте відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=WG2jTJGYeNA

2.Виконати письмово у робочих зошитах

1.В яких одиницях вимірюється кількість теплоти, що виділяється в провіднику зі струмом?

2.Як зміниться кількість теплоти, яка виділяється провідником зі струмом, якщо силу струму у ньому зменшити в 2 рази?

3.Якщо опір провідника збільшити у 2 рази, тоді кількість теплоти, що виділяється провідником...Відповідь обгрунтуйте

4.Чому дорівнює кількість теплоти, що виділяється провідником, опір якого 100 Ом, за 10 хв при силі струму 10 А?

5.За скільки часу електронагрівальний елемент праски виділив 90 кДж теплоти, при силі струму 5 А, а опорі 30 Ом?

6.Напруга на ділянці кола, яка містить два резистори опорами 2 Ом і 4 Ом, що з'єднані послідовно, дорівнює 12 В. Знайдіть кількість теплоти, що виділяється за 1 хв.

7.Електрокип'ятильник за 5 хвилин нагріває 0,2 кг води від 14 °С до кипіння, за умови, що в його обмотці тече струм 2А. Визначте напругу, подану на електрокип'ятильник ​.                                                          8.Сила струму в момент зварювання 7500 А при напрузі 3 В. Опір 0,0004 Ом. Яка кількість теплоти виділяється за 2 хв?                                                                                                                                         9.Знайти кількість теплоти, що виділяє електрична праска за 10 хв, якщо її опір 15 Ом а сила струму 2 А

 1. Яку роботу виконує електричний струм за 5 хв під час проходження через алюмінієвий дріт довжиною 2 м при силі струму 2 А? Площа поперечного перерізу дроту 0,2 мм2. Питомий опір алюмінію 0,028 (Ом⋅мм2)/м.
 2. Яку корисну роботу виконає двигун електричного міксера за 3 хв,якщо за напруги 100 В сила струму в обмотці двигуна дорівнює 0,5 А? ККД становить 70 %.

варіанти відповідей надіслати на пошту boykosvetlana794@gmail.com

( обов’язково вкажіть прізвище та  ім’я) .Нагадую!  Це ваша дистанційна робота, а я її оцінюю.

 

                                               Алгебра

Тема. Теорема Вієта Застосування теореми Вієта та теореми, оберненої до теореми Вієта_

Класна робота. Переглянути відео урок https://www.youtube.com/watch?v=VhiNBYXI1I0&feature=share&fbclid=IwAR0SbHctiZxD7JVLSNJxIDW8uFsAHdFf4ftFf5QxTUbb_9hIyJdqZerehB4

 

На платформі ДЖИОС опрацювати урок «Теорема Вієта. Розкладання квадратного тричлена на множники», розглянути зразки розв’язування завдань, записати в зошит.

Домашнє завдання. Виконати всі завдання до уроку «Теорема Вієта» на платформі  ДЖИОС, розв’язки  записати в зошит, подати  до 15.04.

Переглянути урок, запропонований  YouTube-канал Міністерства освіти і науки.    8 клас – Індиго та УНІАН


 

Українська література

Тема: Проблема кохання і служіння народові в історичній повісті.

1) самостійна робота за І - ІV частинами:

а) про які складні часи розповів отець Лука ігуменові?

б) про що розповіла Настя Стефанові, зустрівшись із ним у колі своїх подруг?

в) як татари називали монахинь?

г) чому вчили бранок у школі ? (відповіді переслати, будь ласка, на електронну адресу) ;

2) читати V - VIII розділи;

3) скласти схему "Кохання і служіння народу Роксоляни" (можете використати не лише художній матеріал, але й історичний) ;

4) дати відповідь на питання: якою була життєва мета Анастасії

                                     

                              Трудове навчання (дівчата)

Тема: Вплив властивостей матеріалів на технологію обробки та якість виробу.

Технологі́чні власти́вості матеріа́лів - це комплекс фізико-хімічних властивостей цих матеріалів, зумовлених станом, складом і структурою під час їх оброблення.

Оброблюваність матеріалу — здатність матеріалу піддаватись обробці  є основним критерієм його технологічності. Розрізняють матеріали з низькою, нормальною та підвищеною оброблюваністю.

Більшість виробів, які ми виготовляємо на уроках, складаються з текстильних матеріалів.

Вікіпедія вам розповість, що текстильні матеріали  - це м'який матеріал, що являє собою щільну мережу природних або штучних волокон (ниток або пряжі). Пряжа виготовляється в процесі прядіння сировини з волокон вовнильонубавовнику або іншого матеріалу на прядильній машині, виготовляючи довгі нитки. Текстиль отримують в процесі ткацтвав'язання, плетіння або пресування волокон (повстьфетр). Крім терміна «текстиль» використовується термін «тканина», проте існує відмінність у їхніх значеннях. Текстиль є загальнішим терміном, тим часом як тканина означає закінчений шматок текстилю, що може використовуватися для створення таких виробів, як одяг або постільна білизна, відомих під загальною назвою текстильних виробів.

Сучасні текстильні матеріали, виготовлені на основі штучних і синтетичних текстильних волокон, за низкою гігієнічних показників значно поступаються натуральним. Значна частка текстильних матеріалів мають низькі гігроскопічні та електрофізичні властивості. Виготовлення та експлуатація виробів із них може спричиняти неприємні тактильні відчуття, створювати дискомфорт та негативно впливати як на життєдіяльність людини, так і на саме виробництво. Тому, проблема гігієни синтетичних матеріалів, які використовуються для виготовлення одягу, в наш час є однією з найбільш актуальних.

Гігроскопічність текстильних виробів залежить від виду волокон, з яких вони вироблені, від структур тканин, характеру заключної обробки, від температури і вологості навколишнього повітря, поверхневої щільності: чим більша щільність, тим гірше текстильний матеріал поглинає вологу як до, так і після обробки.

Властивості текстилю зумовлюються волокнистим складом, особливостями будови (ступінь заповнення, щільність, варіація волокон за довжиною, вид переплетення, характер поверхні, термостійкість) тканини, видом технологічної обробки, характером і якістю застосованих барвників та інших хімічних реагентів під час основної та остаточної обробки текстильних матеріалів. Комбінації цих різних властивостей по-різному відбиваються на стійкості до багаторазового прання, тертя, розтягування і зминання

Показник якості – це критерії, яким має відповідати готовий виріб: функціональність, естетичність, ергономічність, технологічність, естетичність та екологічність.

Завдання:

 1. Знайти й надіслати мені на електронну адресу значення підкреслених показників якості.
 2. Надіслати своє фото разом з виготовленою сумочкою, що ви повинні були виготовити за тиждень.

 

Трудове навчання (хлопці)

Тема: Технологія вибору одягу, взуття.

Завдання: опрацювати за підручником параграф 13 (ст.144).

                             

Мистецтво

Тема: Стиль романтизм

Підручник – ст. 214-221

https://www.youtube.com/watch?v=Dv_NTaIBSUM&t=272s

https://www.youtube.com/watch?v=611XeqiSP6c

 

14.04

                             Геометрія

Тема. Площа трикутника.

Класна робота. Опрацювати на платформі ДЖИОС урок «Площа ромба. Площа трикутника», записати в зошит і вивчити формули, опорні схеми.

П. 25 (підручник), № 908-911

Домашнє завдання. П.25, № 912-917

Переглянути онлайнурок на YouTube-канал Міністерства освіти і науки.

8 клас – Індиго та УНІАН


                                   

                          Інформатика (обидві групи)

Тема: «Захист проєктів»

Завдання: скласти текст промови для захисту проєкту, який виконували на попередньому уроці, результат надіслати на електронну пошту вчителя fomina_vira@ukr.net або 2807vadymvoloshyn@gmail.com

                        

                            Географія

Тема.   Національний склад населення України.

Переглянути презентацію

 1. " Національний склад населення України"

https://www.youtube.com/watch?v=GDNl3JRdj1M

2." Національний та етнічний  склад населення"

https://www.youtube.com/watch?v=VDsJ7mn7vlo

Подивитись  відео  " Депортація татар"( Книга- мандрівка . Україна )

            https://www.youtube.com/watch?v=tL-AJ9BNi4E&list

Прочитати параграф 50, повторити параграф 25.

Виконати  вправу " Населення України"    https://learningapps.org/6720631

Уроки географії   можна подивитися  по понеділках і середах

на  YouTube - каналі Міністерства освіти і науки   bit.ly/USO8class

Уроки також транслюватимуть  телеканали  Індіго та УНІАН.

 

Зарубіжна література        

Тема уроку. Засоби комічного (гумор, іронія, сатира, сарказм).

 1. Проаналізуйте та порівняйте образи Журдена і Доранта за допомогою вправи "Кола Вена"

Словникова робота (запишіть у зошит)

Комічне — смішне в житті та художній літературі.

Основні види комічного: гумор, іронія, сатира.

Гумор — різновид комічного; весела, добродушна насмішка над кимось або чимось.

Іронія — засіб гумору й сатири, заснований на приховано-глузливому, зневажливо-осудливому зображенні явища чи людини; насмішка, виражена у формі похвали, заперечення негативного у вигляді його схвалення.

Сатира — різновид смішного; особливий спосіб художнього відображення дійсності, який полягає в різкому, осудливому осміянні негативного у житті — суспільних явищ, людських вад тощо. На відміну від гумору, сатира має гострий, непримиренний характер.

Сарказм — засіб сатиричного викриття негативного в житті; вияв непримиренного ставлення до зображуваних явищ і окремих людей.

(Джерело: Словник літературних термінів.

https://shalash.dp.ua/index.php/ukrajinska-literatura/734-slovnik-literaturnikh-terminiv)

— Сміх у комедії має величезну виховну силу, бо з його допомогою автор виявляє справжню сутність людей. Автор втілив у своїх персонажах не стільки індивідуально-конкретне, скільки типове — те, що завжди було й буде притаманне людській натурі: марнославство, лицемірство, невігластво, пихатість тощо.

Сміх Мольєра багатозначний: він то веселий, доброзичливий, життєрадісний, то викривальний, нищівний. У зображенні Журдена, пані Журден, закоханих автор віддає перевагу гумору та іронії. Між тим у розкритті образів аристократів автор застосовує сатиру і сарказм. Якщо вчинки Журдена він лише висміює, то спосіб життя Доранта і Дорімени рішуче засуджує.

Комізм у «Міщанині-шляхтичі» виникає і в окремих ситуаціях, у які потрапляють герої п’‎єси, і в їхніх висловлюваннях (наприклад, «турецька» мова, вигадана автором). Комічні ефекти в комедії Мольєра ґрунтуються на широкому використанні можливостей народного театру, що надає п’‎єсі особливої життєвості та дієвості.

 

(з конспектів уроків  Зарубіжна література 8 клас - Куцінко О.) https://zarlit.com/lesson/8klas_2/59.html

Що висміює  Мольєр у комедії "Міщанин -шляхтич"? (усно)

 

                                                 Біологія

Тема: Сенсорні системи"

Завдання: перегляд онлайн уроку з теми:"Сенсорна система рівноваги, рух, рецептори внутрішніх органів"

Нотатки з перегляду в робочі зошити.

Після завершення повернемося до вивчення інших систем. У нашому підручнику це параграф 46. До зустрічі і будьте здорові.

 

                                                Англійська мова

І група

Тема: Погода у Великобританії

Завдання:

 • передивитись відео урок за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=hy61DIGMOsY , виписати всі вирази про погоду, які подаються у відео; скласти з ними вигадану історію. Зробити аудіо запис читання своєї історії, надіслати у Viber групу.

 

ІІ група

Тема: Ireland

Вправа 1 стор. 203 – 204 виконати письмово

Прослухати запис про Ірландію https://drive.google.com/open?id=1p-V5fVBTfQFe6tEo7Edou0AAxx5lf27h , виписати 7 фактів про неї в зошит.

Вправа 3 а) b) стор. 205 –виконати письмово. Виконані вправи відправити на електронну адресу irakagamluk41@gmail.com

Слова із сторінки 206 вивчити і записати в словник, пройти тест  https://quizlet.com/_8aw7ul?x=1qqt&i=ygst1

Пройти тест https://www.liveworksheets.com/us24205er , після проходження вказати електронну адресу irakagamluk41@gmail.com

 

Фізкультура

Модуль легка атлетика. Повторити правила техніки безпеки під час занять легкою атлетикою на спортивному майданчику. Повторити техніку низького спарту. Розвиток стрибучості: стрибки з повного присіду 3×30р.

 

15.04

                                                             Алгебра

Тема. Квадратне рівняння як математична модель текстових і прикладних задач

Класна робота. Опрацювати п.23 (підручник), розібрати і записати задачі з пункту,

№862-866, 885

Переглянути відео урок за посиланням

https://www.youtube.com/watch?v=gn3uCRpOdoA&feature=share&fbclid=IwAR2kQ28TpdCaft_iiXUS6cqelmGn-Da-nOc8ut8ovia76rdZiQOwvIXYgb8

Домашнє завдання. П.23, №867-972, 884

Переглянути онлайнурок   YouTube-канал Міністерства освіти і науки.

8 клас – Індиго та УНІАН


 

Біологія

Переглянувши сьогодні урок з теми "Сенсорні системи рівноваги, руху та внутрішніх органів" ви зрозуміли на скільки інтегрованою є дана тема, адже всі процеси інтегровані з фізикою, математикою, але відбуваються в організмі людини. Щоб не бути як Вова і Лера ви маєте пам'ятати про дану систему, як вестибулярний апарат та його роль у підтриманні тіла в певному положенні. Маю надію, що ви спробуєте повторити дослід з монеткою, засвоїти поняття механорецептори, гравітація, інерція, роль півколових каналів у підтриманні тіла у трьох площинах.

У робочі зошити опрацюйте параграф 46, зазначте поняття вісцеральна сенсорна система, та опрацюйте ст.204.

Не забувайте про перегляд уроку в п'ятницю 17.04. Будьте здорові.

                                                    Фізика

                  Тема. Електричні нагрівальні пристрої. Запобіжники

Д/з опрацювати §35, повторити§33,34, виконати вправу 35( завдання2,3,4); тести https://naurok.com.ua/test/teplova-diya-strumu-elektrichni-nagrivalni-pristro-zapobizhniki-125242.html

при підготовці використайте відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=a3LavV8DOQ8   та презентацію   https://svitppt.com.ua/fizika/elektronagrivalni-priladi-zakon-dzhoulyalenca.html

 

                                                     Хімія

https://drive.google.com/file/d/1IJ2TBIJAhwRbVzodD4A2py5BuMRpIWMg/view?usp=sharing

                                                    Українська мова

Тема: Відокремлені додатки.

1) опрацювати параграф 37, вивчити правила;

2) виконати вправи 440, 442, 444.

                                                 

Історія України

Знайти цікаву інформацію. "Здійсни уявну мандрівку до історик - культурних пам'яток України, рідного краю доби бароко. Створити презентацію

 

                                                        Фізкультура

Модуль легка атлетика.

Повторити техніку низького спарту. Опрацювати: https://youtu.be/z1lNraD46_4

"Кросфіт": 4 вправи по 2 підходи, відпочинок між підходами 10 сек.:

- стрибки зі скакалкою 2×30 сек.;

(відпочонок 30 сек.)

- присідання 2×30 сек.;

(відпочинок 30 сек.)

- згинання тулуба в сід (прес) 2×30 сек.

(відпочинок 30 сек.)

- планка на ліктях 2×30 сек.

(відпочинок 30 сек.)

Відновлення: руки в гору-вдих, вниз-видих(10 разів).

 

16.04

                                                     Географія

Тема.    Релігійний склад населення України та світу.

Переглянути презентацію  " Світові релігії"

https://naurok.com.ua/prezentaciya-svitovi-religi-164090.html

Подивитись  відео " Три основні релігії"

https://www.youtube.com/watch?v=X1BsL7zF11c

Прочитати параграф 51, повторити параграф 26.

 

Виконати тести " Релігія, як явище культури",

відкривши посилання     join.naurok.ua 
Код доступу  300311

           Завдання необхідно виконати до  20 квітня 17:00

            Вказати прізвище та ім'я.

 

                                                      Геометрія

Тема. Розв’язування вправ. Площа трикутника

Класна робота. П. 25, №918,920, 923, 925

Домашнє завдання.  п.25, №919,921,924,  926

Переглянути онлайнурок  YouTube-канал Міністерства освіти і науки.

8 клас – Індиго та УНІАН


 

                                   Зарубіжна література

Тема уроку. Антуан де Сент-Екзюпері (1900–1944). Людські взаємини, моральні цінності в казці-притчі «Маленький принц».

Філософський зміст твору. Художні образи.

 

Доброго дня,  шановні восьмикласники.

Запрошую вас відвідати мій блог

https://skubenkot.blogspot.com/p/8.html

 

Знайдіть, будь ласка, тему сьогоднішнього уроку і опрацюйте запропонований матеріал (за вказівками). Дякую!

 

Українська мова

Тема: Відокремлені додатки.

 • Повторити правила §37;
 • виконати вправи:
 • Лінгвістичне дослідження

Прочитати текст. Підкреслити відокремлені додатки, поставити розділові знаки.

У листі до чеського славіста Адольфа Патери визначний лінгвіст нашої країни і всього слов’янства Олександр Опанасович Потебня писав: «Обставини мого життя зумовили те, що в науковій моїй роботі вихідним пунктом моїм  за винятком інших досліджень  була українська мова й українська народна словесність. Якби цей вихідний пункт і пов’язане з ним почуття  окрім відповідальності  не були мені дані, і якби я виріс поза зв’язком з легендою, то, здається мені, вряд чи я став займатися наукою».

 • Моделювання-відновлення

Скласти та записати речення із поданими відокремленими додатками. Зразок: Запроси на день народження однокласників, ХОЧ би й Сергія та Ігоря.

...хай би й Оксану. ... хоч би й з Олегом. ... хай і з учителем.

 • Творче конструювання

З кожної пари речень утворити одне просте, ускладнене відокремленим додатком. Утворені речення записати, обґрунтувати вживання розділових знаків.

 1. Ніхто не розрадить тебе в біді. Тільки вірний друг розрадить. 2. Уважним потрібно бути для всіх. Приділяти увагу слід старим і дітям. 3. Школярі охоче опановують комп’ютерну грамоту. І учні молодших класів опановують також.
 • Самостійна робота:
 • Завдання-реконструкція

Відновити речення, доповнивши їх відокремленими додатками. Речення записати, обґрунтувати вживання розділових знаків.

 1. У музеї ми зацікавились козацькими клейнодами, особливо ... 2. Атрибути влади на Січі добре збереглися, за винятком ... 3. Нам довелось, замість ..., оглянути майстерно зроблений макет. 4. Поряд з ..., нас захопила майстерність оздоблення коштовних реліквій.
 • Дослідження-відновлення

Відновити й записати речення, ускладнені відокремленими додатками, уставляючи потрібні за змістом слова з довідки.

 1. Формула бінома Ньютона відіграє важливу роль майже в усіх галузях математики, особливо ... . 2. Спіралевидну поверхню нагадують шнеки транспортерів, зокрема ... . 3. Праці Ж. Дезарга і Б. Паскаля присвячені науковому обґрунтуванню перспективи, зокрема ... .
 2. Делоська задача про подвоєння куба, тобто ... , об'єм якого вдвоє

більший від об'єму даного. 5. В Європі були знайдені інші способи наближеного обчислення коренів, зокрема ... . 6. Кібернетика знаходить застосування в різних галузях науки і техніки та в народному господарстві, зокрема ....

 

Довідка: Архімедів гвинт; при створенні нових засобів автоматизації виробництва; задача на побудову куба; в алгебрі; в живопису; за допомогою неперервних дробів.

(Самостійну роботу надіслати на електронну адресу. Бажаю успіхів!)

 

                                    Інформатика (для обох підгруп)

Тема: «Елементи для введення даних: текстове поле, прапорець, випадаючий список»

Завдання: опрацювати §6.5, виписати в зошит властивості кожного компонента, виконати тест до 19.04.2020.

 

17.04

                                              Всесвітня історія

Опрацювати §20 «Річ Посполита».

Виконати завдання на ст.151 (відповіді на питання 1-5).

Виконати онлайн-тест, результати тесту (оцінку)  надіслати на електронну пошту kavvun.irina@gmail.com

https://onlinetestpad.com/ua/test/82798-v%D1%96-rozd%D1%96l-4-test-1-osmanska-%D1%96mper%D1%96ya-kraini-skh%D1%96dnoi-%D1%94vropi-u-xvi-persh%D1%96j-p

 

                                     Основи здоровя

Тема: Питна вода і здоров’я. Небезпека купання в забруднених водоймах. Перейшовши за посиланням попрацюйте над тестами https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=726776 Завдання необхідно виконати до 18 квітня 18:00 Код доступу 726776

Приєднатися для виконання тесту на сайті «На Урок» (join.naurok.ua)

✅ Виконання тесту join.naurok.ua. Приєднатися за кодом наданим вчителем для виконання домашнього завдання або тесту у реальному часі. Тести «На Урок».

naurok.com.ua

                                  

 

Англійська мова

                                І група (вчитель Хлівна Н.В.)

Тема: Географічне положення Великобританії.

Завдання: прослухати текст впр. 2, ст.212 за посиланням

https://drive.google.com/file/d/1-MsM8S9A6kqXZWdmSGbxUfUfeUS7UE7m/view?usp=sharing

вивчити текст напам’ять, відзняти відео вашої розповіді, надіслати у Viber групу чи у Google клас.

Deadline 23.04

                                    ІІ група (вчитель  Кагамлик І.Г.)
Тема: Пасив. Present Simple Passive, Past Simple Passive, Future Simple Passive. Повторення

Present Perfect Passive

Запрошую на урок в п'ятницю, 17 квітня, в 14.00.

Подключиться к конференции Zoom

https://zoom.us/j/98026078606?pwd=MXpLZ2gxdXQrV09ubmhVZjdkazNXUT09

Идентификатор конференции: 980 2607 8606
Пароль: 86j046

Важливо!!! Якщо у вас немає можливості доєднатись до онлайн уроку, вам необхідно буде опрацювати матеріал самостійно.

Опрацювати теорію на стор. 208

Пройти тест  https://www.liveworksheets.com/at7365bx  , коли завершите, натисніть кнопку «Finish» і далі вкажіть електронну адресу вчителя irakagamluk41@gmail.net В такому випадку вам не треба буде робити скріншоти ваших тестів.

 

Українська література

Тема: Усвідомлення духовного багатства народу, знаковості постаті Роксоляни в історії України.

1) прочитати розділи IX - XV;

2) скласти схему " Роксоляна- дівчина і Роксоляна- султанша ";

3) написати орієнтовний план характеристики образу султана Сулеймана.

 

                                 Фізична культура

Повторити техніку низького старту. Повторити техніку метання м'яча на дальність. Розвиток спритності: "Човниковий" біг 4×9 м. на швидкість.

https://youtu.be/NHgQrl32JEc

 

21.04

Геометрія

Тема. Площа трапеції.

Класна робота. Опрацювати п.26  (підручник),записати у зошит основні поняття і теореми,  виконати №941-945

Переглянути пояснення матеріалу і занотувати основні моменти https://www.youtube.com/watch?v=NnX4LIgZju8

 Домашнє завдання.  П.26. Виконати №946-950

Переглянути відео урок  YouTube-канал Міністерства освіти і науки.

8 клас – Індиго та УНІАН


 

Англійська мова

                             І група (вчитель Хлівна Н.В.)

Тема: Географічне положення Великобританії.

Завдання:

 • прослухати текст впр. 2, ст.212 за посиланням

https://drive.google.com/file/d/1-MsM8S9A6kqXZWdmSGbxUfUfeUS7UE7m/view?usp=sharing

вивчити текст напам’ять, відзняти відео вашої розповіді, надіслати у Viber групу чи у Google клас;

Deadline 23.04

 

              ІІ група (вчитель Кагамлик І.Г)

Тема: Географічне положення Великобританії.

Завдання: прослухати текст впр. 2, ст.212 за посиланням

https://drive.google.com/file/d/1-MsM8S9A6kqXZWdmSGbxUfUfeUS7UE7m/view?usp=sharing

Вивчити текст напам’ять, відзняти відео вашої розповіді, надіслати у Viber групу чи на електронну пошту irakagamluk41@gmail.com .

Deadline 25.04

 

Інформатика (для обох підгруп)

Тема: «Елементи для введення даних: текстове поле, прапорець, випадаючий список»

Завдання: повторити §6.5, виконати тест (до 23.04.2020).

   

Географія


Тема.
     Трудові ресурси, економічно активне населення України та світу.

Подивитись презентацію  "  Трудові ресурси. Зайнятість населення."

https://www.youtube.com/watch?v=__-qBb-byeU

Переглянути відео: 1. " Поняття "трудові ресурси", " економічне активне населення"

https://www.youtube.com/watch?v=s339Iwvg5m4

 1. Трудові ресурси України та їх географія"

https://www.youtube.com/watch?v=WxajNJe9iFw

 1. "Як українець вирощує фундук на Черкащині"

https://shotam.info/yak-ukrainets-vyroshchuie-funduk-na-cherkashchyni-video/

Прочитати параграф 52, повторити параграф 27.

Виконати вправу "Населення України"    https://learningapps.org/6720631

 

Зарубіжна література

Тема уроку. Антуан де Сент-Екзюпері "Маленький принц"
Філософський зміст твору. Художні образи.
Шановні учні, перейдіть, будь ласка, за посиланням
https://skubenkot.blogspot.com/p/8.html,
знайдіть вказану тему, опрацюйте запропонований навчальний матеріал
та пройдіть тестування.

8 клас (дистанційне навчання)

Тема уроку . Доба Відродження. Завдання: 1. Переглянути відео "Доба Відродження" https://youtu.be/0dm8NMfeCk8 , ...

skubenkot.blogspot.com

 

Біологія

Маю надію, що онлайн урок 17.04 ви переглянули, були приємно вражені зустріччю з Тарасом та Ольгою, які показали неабиякі знання з теми, що розглядається. Ми залишаємо нерозглянутою сенсорну систему слуху поки що. Тема 9, якраз і починається характеристикою понять ВНД, так абревіатуро ми будемо позначати це поняття. Із онлайн уроку ви пригадали, що таке рефлекс, класифікацію - доповнили свої знання термінами - афектор - вони ж доцентрові, чутливі нерви і ефектор - відцентрові або рухові нерви.При роботі з параграфом 48 випишіть поняття нижча та вища НД, засновників вчення, поняття збудження та гальмування та властивості ВНД - сила, рухливість та врівноваженість нервових процесів.Питання типів темпераменту поки що не з"ясовуйте, хоча думаю що в курсі" Основи здоров'я " ви це питання розглядали.

Слідкуйте за розкладом уроків цього тижня.Не забувайте про гру Колосок 25.04 для всіх бажаючих.

22 квітня Міжнародний день Землі, долучайтеся до участі у Конкурсі. Бажаю успіхів і здоров'я.

 

Фізкультура

Повторити техніку стрибків з місця(виконувати мінімум по 8-10 повторень).
Розвиток фізичних якостей: індивідуально підібрати комплекс стрибків зі скакалкою.

22.04

                                  Алгебра

Тема. Розв’язування задач

Класна робота. Виконати завдання для перевірки знань, ст.. 197 (з поясненням)

№874

Домашнє завдання. Виконати домашню самостійну роботу №5, з поясненням,

№875

 YouTube-канал Міністерства освіти і науки.

8 клас – Індиго та УНІАН


 

                                   Фізика

Тема.  Електричний струм у металах

Д/з опрацювати §36, повторити§19-26, виконати письмово

вправу36(завдання2,3;високий рівень – завдання 4).

При піготовці використайте відеоурок за посиланням  https://www.youtube.com/watch?v=9aF-xOlwonI   та презентацію   https://prezi.com/cqyavvwwmswm/presentation/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&webgl=0

 

Біологія

22 квітня відзначається Міжнародний день Землі - планети, на якій ми живемо, яка має багато проблем. При зустрічі ми обговоримо ці проблеми. А зараз по темі уроку.

Ви 21.04.переглянули урок - уже звикли до того, що мозок це "коробочка"? Коробочка - яка дуже багато значить для кожного з нас. Багато було прикладів - качечка, примати, людина, виноград і огірок...А все для того, щоб зрозуміти важливість процесів, пов"язаних з ВНД.

У параграфі 49, який вам потрібно опрацювати в робочі зошити - рефлекс, інсктинт, характеристику безумовних рефлексів та іх важливість у нашому житті. Особливо зверніть увагу на вроджену поведінку - і лімбічну систему, яка відповідає за емоційну сферу життя - зараз це особливо важливо, перебуваючи на карантині - знаходити позитивні емоціі, адже карантин мають 91 відсоток учнів шкільного віку. Зверніть увагу на завдання Біологія + Література та Біологія + Геометрія.

Бажаю успіхів і здоров"я. Колосок чекає Вас, давніх друзів на зустріч 25.04.

 

                                              Хімія

https://drive.google.com/file/d/1ZzmgQ1XxUuc8guO2FQIqHAjI-uZa00e7/view?usp=sharing

 

                                      Українська мова

Тема: Уточнювальні члени речення.

1) опрацювати параграф 38;

2) розглянути вправу 446 ( приклади речень з уточнювальними членами);

3) вивчити правило "уточнювальний член речення";

4) виконати вправи 448, 449, 452;

5) самостійна робота: вправа 447 ( виписати з речень уточнювальні члени).

Роботу надіслати на електронну адресу.

 

Фізична культура

Повторити фази стрибків з розбігу. Згинання тулуба в сід за 40 с. 3×40 сек., відпочинок між підходами 1 хв.

Стрибки зі скакалкою.

 

23.04

                                                  Геометрія

Тема. Площа трапеції

Класна робота.   П.26, Розглянути задачі з відео уроку обов’язково https://www.youtube.com/watch?v=fiDZnKHGVf8

Виконати №951-954

Домашнє завдання.  П.26, № 955-959

Тест

https://docs.google.com/forms/d/1Fe9Vvl0OqcTCvxbzhWQk3JXy4MynkA__USn2G1AsVWc/viewform?fbclid=IwAR0oeQRY5XwGwfC5jaicxCyofYCndny1o-lI6zf7kFgZQLEEZ9p1aTrp87Q&edit_requested=true

  Виконане завдання і скрини тесту надіслати 27 квітня до 18.00

Переглянути онлайн урок   YouTube-канал Міністерства освіти і науки.

8 клас – Індиго та УНІАН


 

Інформатика (для обох підгруп)

Тема: Алгоритми з повтореннями для опрацювання величин. Цикл з лічильником.

Опрацювати пункт 6.6 за підручником, зробити міні-конспект в робочому зошиті по темі, та виконати завдання тесту

(звертаю вашу увагу, що тест доступний тільки до півночі 28 квітня)

 

                                     Хімія

https://drive.google.com/file/d/1zjJy457u3b_x7-QJJphINCCAR-_KRO43/view?usp=sharing

 

                                   Зарубіжна література

Зайдіть, будь ласка, на мій блог за посиланням https://skubenkot.blogspot.com/p/8.html
Вас чекає наступний дистанційний урок на тему: «Річард Бах (нар. 1936). Сюжет твору Р.Баха «Чайка Джонатан Лівінгстон» як філософська метафора людського буття». Прошу виконати тестове завдання. Бажаю успіхів!

 

Географія

Тема.      Зайнятість населення в Україні.

Подивитись презентацію " Ситуація на ринку праці"

https://kid.dcz.gov.ua/sites/kid/files/infofiles/sytuaciya_na_rynku_praci.pdf

Переглянути відео: 1."Цифра дня. Безробіття в Україні"

https://www.youtube.com/watch?v=5JW2iqh18jQ

 1. " Найбільший кизиловий сад у світі"

https://www.youtube.com/watch?v=lBV3ETpuAm0

 1. " Форелеве господарство"

https://www.youtube.com/watch?v=29uQcNK5pUs&list=

Прочитати параграф 53, повторити параграф 28.

Виконайте вправу "Alias"( скажи інакше). До слова народ

підберіть сіноніми, не можна використовувати  однокореневі слова.

 

Українська мова

Тема: Розділові знаки при уточнювальних членах речення.

1) повторити параграф 38;

2) виконати вправи 451 ( з речень виписати уточнювальні прикладки), 454 ( виконати синтаксичний розбір 1-2 речень);

3) записати речення , замість крапок дібрати уточнювальні члени. Край берега..... прив'язані човни. У степу ..... коник, вдатний молодець, там цілісіньке літо не вгаваючи співав. В одній долині .... високий явір зеленів.

4) складіть 3 тестових завдання, у яких: перша колонка- це всі відокремлені члени речення, друга колонка- це приклади речень (цю роботу надіслати на електронну адресу).

 

24.04

                         Всесвітня історія

Опрацювати §21 «Московське царство».

Виконати завдання на ст.161 (відповіді на питання 1- 6 письмово).

При підготовці домашнього завдання використати  презентацію https://naurok.com.ua/prezentaciya-moskovske-carstvo-81583.html

та Урок онлайн всесвітня історія: Московська  держава. Іван IV Грозний за 9 квітня.

 

                                         Англійська мова

І група (вчитель Хлівна Н.В.)

Тема: Подорож до Британії.

Завдання: використовуючи інформацію, опрацьовану протягом теми,  написати твір “What I would like to see in London” обсягом 200-250 слів.

Deadline 27.04

                                  ІІ група (вчитель Кагамлик І.Г.)

              Тема: Географічне положення Великобританії.

Пройти тест https://www.liveworksheets.com/tg232709st вказати електронну пошту irakagamluk41@gmail.com

Нагадую завдання, яке необхідно скинути до 25.04: прослухати текст впр. 2, ст.212 за посиланням

https://drive.google.com/file/d/1-MsM8S9A6kqXZWdmSGbxUfUfeUS7UE7m/view?usp=sharing

Вивчити текст напам’ять, відзняти відео вашої розповіді, надіслати у Viber групу чи на електронну пошту irakagamluk41@gmail.com .

Deadline 25.04

                              

                                           Основи здоровя

Тема: Атмосферні забруднення та їх вплив на здоров я. Завдання за посиланням https://padlet.com/nd03butterfly/6hyhgtlsjsnyb2hs

                  

Українська література

Тема: Історична і художня правда у повісті "Роксоляна".

1) дочитати повість до кінця;

2) записати тему твору, частини композиції, героїв, проблематику повісті;

3) підготуватися до тематичної роботи за текстом повісті "Роксоляна".

                                                  

                           Фізична культура

Повторити техніку стрибків з розбігу:

https://youtu.be/DDlx1mcB_kw

Стрибки зі скакалкою по програмі.

                             

                                Психологія

Короткий конспект в робочий зошит

 

Виконати вправу "Продовж речення"

 

 

27.04

                                                    Алгебра

Тема. Квадратний тричлен. Розкладання квадратного тричлена на множники. 

Класна робота. Опрацювати п. 24, переглянути відеоурок  і занотувати приклади у зошит

https://www.youtube.com/watch?v=ZHCaL0SEwX0

https://www.youtube.com/watch?v=99hvVR2CKhI

Виконати № №889-893

 YouTube-канал Міністерства освіти і науки.  8 клас – Індиго та УНІАН


Домашнє завдання. П.24, виконати  №894-899

https://www.youtube.com/watch?v=mq7dF5Cv_Xs

 

                                          Історія України

       Опрацювати §24 « Україна за гетьмана Івана Виговського», виконати завдання на ст.177 (1-5).  При підготовці домашнього завдання використати презентацію https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-vigovskiy-ivan-105332.html

Опрацювати §25 «Від Переяславського договору до Андрусівського перемирʼя», виконати завдання на ст.182 (1-5).

Опрацювати §26 «Правобережна та Лівобережна Гетьманщина у 60-80-х рр.XVII ст.»

 При підготовці домашнього завдання використати презентацію

https://naurok.com.ua/prezentaciya-ru-na-1663---1687-rr-122442.html

Виконати онлайн-тест, результати тесту (оцінку)  надіслати на електронну пошту kavvun.irina@gmail.com

https://test.izno.com.ua/tema-ukrayinski-zemli-naprikintsi-50-h-u-80-ti-rr-xvii-st/

                             

                                 Трудове  навчання (хлопці)

Підручник «Трудове навчання»   автори :   Терещук,   Захаревич .

Опрацювати параграф 14,  сторінка 150 .

Параграф 15 сторінка 158.  Конструктивні матеріали та їх властивості

Тема уроку. Догляд за волоссям.

Конструктивні матеріали та їх властивості

 

Трудове навчання (дівчата)

Шановні восьмикласники, сьогодні ми розпочнемо виготовлення літньої сумки. Це може бути сумка для купівлі продуктів, для змінного взуття, жіноча сумка тощо. Ідею та спосіб виготовлення вам підкаже Інтернет. А поки знайдіть та надішліть мені відповідь на питання: як впливають властивості матеріалів на технологію обробки та якість виробу. Всього кілька речень з конкретними відповідями.

 

Українська література

Тема: Володимир Дрозд. «Ирій» - химерна повість про неповторний світ юності.

1)Тематична робота за повістю «Роксоляна»

Виконати тестові завдання.

 1. Події на початку твору відбуваються влітку у:

а) 1438 році; б) 1683 році; в) 1386 році; г) 1518 році.

 1. Яким шляхом їхали весільні гості?

а) Львів — Рогатин; б) Рогатин — Чернівці; в) Ужгород — Львів; г) Івано-Франківськ — Рогатин.

3.Художній засіб, який використав автор твору у фразі: «А в його серці цвіла й пахла любов»?

а) Порівняння; б) метафору; в) епітет; г) гіперболу.

 1. Батько Стефана Дропана був:

а) крамарем; б) гончарем; в) вчителем; г) чиновником-канцеляристом.

 1. Родом героїня була з:

а) Полині; б) Поділля; в) Полісся; г) Галичини.

 1. Циганка наворожила Насті, що у неї буде:

а) нещасне життя із Стефаном; б) тяжка хвороба; в) два весілля і один чоловік; г) п’ятеро дітей.

 1. повість присвячена …
 2. тема твору …
 3. головні герої твору:
 4. опишіть сюжетну лінію життя Роксоляни за початком: весілля головної героїні –

( цю роботу надіслати на електронну адресу).

2)  Володимир Дрозд: опрацювати матеріал за підручником ст.177.

3)  читати повість «Ирій» (електронний варіант). Виконати завдання:

 

Фізика

Тема. Електричний струм в електролітах.

Д/з опрацювати §37,повторити§36, виконати письмово у робочих зошитах вправу37(завдання3;4,6).

При піготовці використайте відеоурок за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=dvJRfTXBVDM

Виконати тестові завдання , перейшовши за посиланням   join.naurok.ua  Введіть код доступу 557175  та  своє прізвище та ім’я.

Пам'ятайте про те, що  завдання активне (його необхідно виконати) до 27 квітня 20:00  результати не потрібно надсилати.

 

 

                                                 Мистецтво

Тема: Стиль романтизм у живописі

Підручник – ст. 222-231

https://www.youtube.com/watch?v=r1eH5BhCr2g&t=144s

https://www.youtube.com/watch?v=P8HtIgwHab0

https://www.youtube.com/watch?v=6KESGAl7JRM

Створити пейзажну картину (фотографії картин надіслати на електронну адресу linamex81@gmail.com ), не забувайте підписувати ваші роботи

 

28.04

                          Зарубіжна література

Доброго дня! Наступний дистанційний урок знайдете за посиланням https://skubenkot.blogspot.com/p/8.html.

Тема уроку: "Алегоричні образи повісті. Утілення прагнення до високої мети в образі чайки Джонатана". Дякую за роботу!

 

                           Геометрія

Тема. Розв’язування вправ. Площа трапеції

Класна робота. П.26, виконати № 960-963

Домашнє завдання. Домашня самостійна робота №5, ст..181

 YouTube-канал Міністерства освіти і науки.

8 клас – Індиго та УНІАН


 

      Географія

Тема.    Узагальнення з теми: "Населення України та світу".

Пропоную  об'єднатися в групи  по три учня,

щоб розкрити одну з тем ( параграфи 43-53).

Результати  оформити в Padlet (http://ru.padlet.com/) - мультимедійний ресурс   для створення, спільного редагування та зберігання інформації.
Це віртуальна стіна, на яку можна прикріплювати

            фото, файли, посилання на сторінки Інтернет,  відео, замітки.

Це може бути приватний проект стіни, модерована стіна з кількома учасниками, які будуть заповнювати її інформацією .
Щоб створити повідомлення, достатньо двічі клацнути мишею по дошці.

У віконці, яке відкриється,  треба записати своє ім'я На цій дошці працюють спільно. Тому той, хто створив її,  надсилає повідомлення іншим учасникам проекту, вводить їхні електронні адреси і надає їм право писати на дошці або модерувати її.

 Альтернатива - зошит, лист А -4, ментальна карта...  Проявіть свою творчість. Бажаю успіхів!   Результати  надсилайте на адресу: pretty.lubov@ukr.net ( по 30/04/2020)

 

Інформатика (для обох підгруп)

Тема: Цикл з передумовою

Опрацювати пункт 6.7 за підручником

Зверніть увагу, на ст.217 допущено помилку. Правильно повинно бути так:

Зробити конспект в робочий зошит (фото конспекту надсилайте на електронну пошту вчителя 2807vadymvoloshyn@gmail.com, fomina_vira@ukr.net ).

Виконайте тест (звертаю вашу увагу, що тест доступний до півночі 30 квітня, виконувати тест можна ОДИН раз!)

 

                           Біологія

Тема уроку "Пам'ять. Види пам'яті"

Я думаю, що онлайн урок 24.04 ви переглянули.

Не будемо порушувати послідовність тем і опрацюємо тепер уже самостійно у робочі зошити параграф 54 частину другу, де мова йде про пам'ять, види пам'яті. Пам'ять - досить важлива складова ВНД людини і кожному притаманний свій тип запам'ятовування інформації. Дуже хороший приклад приведено з необхідністю розвивати пам'ять шляхом читання, а не лише пошуком інформації в мережі Інтернет.

Відповідно розрізняють кілька класифікацій пам'яті. Добре ознайомитися з завданнями практичної роботи та дослідіть різні типи пам'яті ваших рідних, а потім навпаки, що дасть можливість визначити як найкраще сприймати матеріал.

Хто брав участь у конкурсі Колосок надішліть сертифікати мені на вайбер Анна Цапенко для зарахування на оцінку, хто бажає - 02.05 відбудеться ще один етап.Реєструйтеся та беріть участь.

 

Англійська мова

І група ( вчитель Хлівна Н.В.)

Тема: Клімат в Україні

Завдання: опрацювати текст впр.8, ст.218 про клітат в Україні; обрати 6 речень на вибір (логічно побудованих, можна скорочених), вивчити та зіграти уявну роль презентатора погоди. Відео надіслати до 01.05

 

ІІ група (вчитель Кагамлик І.Г.)

Дякую учням, які надіслали свої відео. Роботи інших все ще чекаю (див. завдання за 21.04).

Тема: Україна. Географічне положення і клімат.

Вправа 4 а) стор.214 – прочитати географічні назви, звертаючи увагу на транскрипцію

Вивчити слова стор. 216 за допомогою https://quizlet.com/_8ckkhk?x=1qqt&i=ygst1

Прочитати текст стор. 215

Вправа 5 стор. 216 – виконати усно

Вправа 6 стор. 216 – дати відповіді на запитання письмово

Вправа 7а стор. 216-217 – письмово доповнити

Виконані завдання відправити на пошту irakagamluk41@gmail.com

 

 Фізична культура

Повторити техніку та методику метання м'яча та бігу на 60 метрів. Розвиток фізичних якостей: програма стрибків через скакалку:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1483443501837632&id=100005159897498&sfnsn=mo

Ознайомитись з відео, за посиланням:

https://youtu.be/tvDpVNc-c9k

 

29.04

Алгебра

Тема. Квадратний тричлен. Розкладання квадратного тричлена на множники.

Класна робота. Повторити п.24, № 900- 906

Домашнє завдання. На платформі ДЖИОС пройти урок «Розкладання квадратного тричлена», виконати  всі завдання  у зошиті, відповіді занести на платформу.

Переглянути обов’язково онлайн урок  YouTube-канал Міністерства освіти і науки.

8 клас – Індиго та УНІАН


 

Фізика

Тема .Застосування електролізу.

Д/з опрацювати §38,повторити§37, виконати письмово у робочих зошитах вправу38(завдання2,3)

При піготовці та повторенні матеріалу   використайте відеоурок за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=oy3XFTd-h90   та

презентацію https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-zastosuvannya-elektrolizu-111845.html

 

Біологія

Тема уроку: Сон. Біологічні ритми. Сновидіння"

Мета уроку: з"ясувати основні фази та механізми сну, розглянути участь у механізмі сну трьох складових мозку, сновидіння та біологічних ритмів нашого організму. Впевнена, що ви були сьогодні на уроці онлайн, де був присутний сам заступник Міністра освіти Максим Ярмнистий і визначили для себе важливість цього досить складного активного психофізіологічного процесу, яким є сон. Що основне - два періоди та 5 фаз сну, структури задіяні у цьому процесі, а головне, яких санітарно-гігієнічних норм потрібно дотримуватися, щоб сон був корисним, щоб не відбувалися процеси дирегуляціі функцій організму та дотримуватися правил засинання, на скільки шкідливим стресогенним фактором є будильник.

У параграфі 54 нашого підручника є зазаначена тема, зробіть блок-схему основних понять і процесів та проведіть за запитаннями на ст.238 тестування щодо визначення хронобіологічного типу вашого організму. Щодо сновидінь - за визначенням І,М,Сеченова - що це небувала комбінація бувалих фактів життя, поєднання яких відбувається при припиненні діі чинників зовні і як ви зрозуміли виявляються на фазі швидкохвильового сну. Що на світі найшвидше - думка, найбагатше - земля, а наймиліше, ну звичайно -сон.

Дотримуйтеся режиму дня і правил, щоб сон був корисним.

 

Хімія

https://drive.google.com/file/d/1Ka-A221yXtszmqcFP9s3LcXbYzCtQFk/view?usp=sharing

 

Укр.мова

Тема: Синтаксичний розбір речення з відокремленими членами.

 • Повторити синтаксичний розбір речення – ст. 252;
 • Виконати синтаксичний розбір речень: Білим цвітом сніжинки, кружляючи, падали з хмар. (Д. Луценко) Кожен птах, свою пісню співаючи, здіймається до небес. (Нар. творч.)
 • Пунктуаційний практикум.

Запишіть висловлювання, розставляючи потрібні розділові знаки. Знайдіть відокремлені члени, підкресліть їх.

В історії кожного народу є пам’ятні події прив’язані до певних географічних місць. Через ті місця події дати висвічується нащадкам сива давнина пізнається ними власна далека й близька історія. Звідти з правічних часів із недавніх століть долинає відгомін життя й боротьби наших предків. Знані й невідомі давні події Київської Русі немов глибинні живлющі джерела напоїли наснажили героїчним духом легенди й богатирські поеми-билини. Від них і нині свідомість сповнюється почуттям захоплення від донесених із давніх віків реальних картин буйної природи краси рідної землі. А брали від неї все потрібне для свого існування і хліб і м’ясо і рибу і мед. І співали прославляючи свою працю. (За О. Засенком)

Фізична культура

Модуль легка атлетика.

Повторити правила техніки безпеки під час занять легкою атлетикою на спортивному майданчику. Повторити техніку спеціальних вправ легкоатлета. Ознайомитись з технікою стрибків у довжину з розбігу за посиланням:

https://mylifesport.ru/text.php?id=107

Фізична підготовка: згинання тулуба в сід 4× 25 р. Перерва між підходами 30 сек.

 

30.04.2020

Геометрія

Тема. Розвязування вправ. Площа трапеції, ромба, трикутника

Класна робота. Завдання для перевірки знань до п.22-26 (надіслати повні розв’язки)

Домашнє завдання. Урок на тему «Площа паралелограма і трапеції», виконати і завдання, тестування до цього уроку на платформі ДЖИОС, розв’язки надіслати у зошиті.

Переглянути урок

 YouTube-канал Міністерства освіти і науки.  8 клас – Індиго та УНІАН


 

 Географія

Тема. Підсумкова контрольна  робота

Виконати тести "Контрольна робота з географії," відкривши посилання
join.naurok.ua

Код доступу 369872

        Завдання необхідно виконати до 04 травня 17:00

        Вказати прізвище та ім'я.

        Очікую роботи з теми: "Населення України та світу".

 

                      Українська мова

Тема: Способи передачі чужого мовлення. Пряма мова

 1. Виконати контрольну роботу з теми «Відокремлені та уточнювальні члени речення» за посиланням https://naurok.com.ua/test/start/339829

(роботу виконуємо лише один раз, сфотографувати результат та надіслати на електронну адресу);

2) 

Завдання: переписати інформацію зі слайдів, знайти і записати правила «пряма мова», «слова автора»;

3) виконати завдання:

 1. Позначте речення, у якому пропущено тире

А «Змилуйся над нашою молодістю, над нашою любов'ю!» — ридала Мирослава (/. Франко). Б  «Коли б треба було окреслити творчість Лесі Українки одним словом — писав Рильський,

— то найвідповідніше слово було б — боротьба».

В  «Так себто я брешу? — тут Вовк йому гукнув. Чи бач! Ще і базікать стало» (Л. Глібов).

Г  «Ляжу зараз спати, щоб завтра раніше прокинутися», — подумала Харитя (М.Коцюбинський).

 1. Виберіть речення, яке відповідає схемі: «П», — а. (розділові знаки пропущено).

А Що ж не дає мені промовить просто Так, доле, ти міцніша, я корюся (Леся Українка).

Б  Ніщо так не красить людину, як натхнення, подумала Ярослана (О. Гончар).

В А це ти, Максиме зрадів Карпо, дивлячись у вікно. Заходь, заходь! (М. Коцюбинський)

Г   Чи впізнаєш мене, Петре промовив до Кавуна Джеря (І. Нечуй-Левицький).

 

 1. Виберіть речення, де правильно розставлено всі знаки при прямій мові.

А  «Щасливий ти в нас, Даньку» — щебетали дівчата, хрумаючи бублики (О. Гончар).

Б   «Де ж він, де?» — гукнув Бертольдо, — «Що ж він криється між вами?» (Леся Українка)

В   «Що це за дівчина? Де вона взялася в нашому селі, — думав молодий Джеря (/.Нечуй Левицький).

Г   Бабуся питає: «А що, дітки? Чого прийшли, мої соколята?» (Марко Вовчок)

 

 1. Установіть відповідність між реченнями з прямою мовою та їхніми схемами (розділові знаки пропущено):

 

1 «П, - а, - п?»                                           А     Я їду отже я існую він пояснив їй що життя – це рух.

2 «П», - а.                                                    Б     Мамо питаю то льони цвітуть?

3 «П! – а: П».                                             В     Галя поцікавилась А ви й до нас зайдете і зніяковіла.

4 А: «П?» - а.                                             Г      А що коли я й справді лісова мавка запитала дівчина грайливо.

Ґ      Чи бачили таке сказав батько і помовчавши додав Готовий хлібороб одним словом.

 

                             

                                               Хімія

https://drive.google.com/file/d/1zDoEJmYfbE7dyX2fsAQtSK_pF2evq22U/view?usp=sharing

 

Зарубіжна література

Перейдіть, будь ласка, за посиланням
https://skubenkot.blogspot.com/p/8.html

Тема уроку. Художній конфлікт і можливість його подолання. Ознаки притчі у творі.

 

                                     Інформатика (для двох підгруп)

Тема: Цикл з післяумовою

Повторити пункт 6.7, та опрацювати презентацію, виконати письмово завдання, розташовані на останніх двох слайдах. Фото конспекта і виконаних завдань надіслати на електронну пошту вчителя.

 

04.05

                                                    Алгебра

Тема. Розв’язування рівнянь, що зводяться до квадратних

Класна робота. Опрацювати п.25, записати типи рівнянь і зразки розв’язування таких рівнянь. Виконати № 912,913, 932, 934, 936

https://www.youtube.com/watch?v=LWfP1jtjB3I

Домашнє завдання. П. 25, № 933, 937, 939.  Пройти тест

https://onlinetestpad.com/ua/testview/307555-kvadratnij-trichlen-bikvadratni-rivnyannya

Переглянути онлайн урок на  YouTube-канал Міністерства освіти і науки.  8 клас – Індиго та УНІАН


 

                                                    Історія України

     Опрацювати §27- 28 « Україна в останній чверті XVII ст.», виконати завдання на ст.200 (1-5).

Опрацювати §30 «Україна за гетьманування Івана Мазепи», виконати завдання на ст.214 (1-5). При підготовці домашнього завдання використати   матеріали відео уроків   https://www.youtube.com/watch?v=a4V-LVY-aeY

https://www.youtube.com/watch?v=GBFVyh9lDa0

Опрацювати §31 «Пилип Орлик і його Конституція» виконати завдання на ст.221 (1-5). При підготовці домашнього завдання використати   матеріали відео уроку  https://www.youtube.com/watch?v=iLUu90qXN1E

 

 Виконуючи завдання , не переписувати підручник, а, опрацювавши матеріал, відповіді давати самостійно.

 

                                  Трудове навчання івчата)

Шановні дівчата. Ви знайшли для себе ідею виготовлення сумки. Тепер починаємо її виготовлення. Розділіть роботу на 4 етапи. Кожен етап роботи ви фотографуєте і надсилаєте мені. Розрахуйте свої сили. Не беріть складного виробу. Фото просто готового виробу не зараховується. До роботи!

Трудове навчання (хлопці)

Автори: Терещук , Захаревич. Сторінка 170 параграф 16. З історії дизайну.

 

                                          Українська література

Тема: В. Дрозд "Білий кінь Шептало "

1) виконати самостійну роботу за повістю "Ирій":

а) чому за жанром це химерна повість?

б) визначте композицію;

в) складіть сенкан до образу Михайла.

Цю роботу надіслати на електронну адресу.

2) читати оповідання " Білий кінь Шептало " за підручником: ст. 177 - 185;

3) скласти план до тексту;

4) записати інформаційне гроно щодо характеристики образу Шептала.

                                                       Фізика

Тема .Розвязування задач Електричний струм в електролітах.

Д/з повторити§36,37  та  використайте  презентацію   https://naurok.com.ua/prezentaciya-elektichniy-strum-v-elektrolitah-176089.html

Виконати тестові завдання , перейшовши за посиланням    join.naurok.ua . Введіть код доступу  114073 та  своє прізвище та ім’я.

Пам'ятайте про те, що  завдання активне (його необхідно виконати) до 05 травня до 20:00

    результати не потрібно надсилати.

 

 

                                        Мистецтво

Тема. Стиль романтизм в музиці і театрі

Підручник – ст. 232-240

https://www.youtube.com/watch?v=AYlfAhLOLwU

https://www.youtube.com/watch?v=RrWqQH9SMeA

Слухання - https://www.youtube.com/watch?v=q9e4EXhY7NE

https://www.youtube.com/watch?v=V0XcmzLHc1M&list=PL0fXFop74jXYBdj4_Hvo4NVn6oZzLPoYd&index=12

https://www.youtube.com/watch?v=4p-lnBD4uhM&list=PL21DB78231BDF46A5&index=4

 

05.05

                                      Геометрія

Тема. Повторення. Чотирикутники

Класна робота. Повторити п.1-5 (обов’язково) , виконати завдання 1-3 теми «Чотирикутниики» (ст.192)

Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=KiDzL0t-b1Q

https://www.youtube.com/watch?v=3ZoC4k-SSwY

 Домашнє завдання. Пройти уроки і тестування на Джиосі по темам «Чотирикутники. Паралелограм. Прямокутник. Ромб», Надіслати розв’язки, записані у зошиті

Переглянути онлайн урок  YouTube-канал Міністерства освіти і науки.  8 клас – Індиго та УНІАН


 

   Зарубіжна література

Шановні учні, перейдіть, будь ласка, за посиланням https://skubenkot.blogspot.com/p/8.html і опрацюйте тему: "Марина Аромштам (нар. 1960). «Коли відпочивають янголи». Учителька (Марсем) та її учні: два погляди на один світ.". Дякую за роботу.

 

    Інформатика  (для обох підгруп)

Тема: Складання алгоритмів опрацювання величин у навчальному середовищі програмування, їх налагодження та виконання.

Повторити пункт 6.6 та 6.7, опрацювати презентацію, зробити конспект до презентації та письмово в робочому зошиті дайте відповіді на запитання для самоперевірки №3,№4. (фото конспекту та завдань надіслати на електронну пошту вчителя до 07.05).

 

Англійська мова

 І група (вчитель Хлівна Н.В.)

Тема: Семестровий контроль аудіювання

Завдання:
Перейдіть за посилкою https://www.classtime.com/code/78866Z та виконайте завдання.

УВАГА! Уважно читайте завдання. Пройти тест можна лише один раз. Обмеження у часі 25 хв.

ІІ група (вчитель Кагамлик І.Г.)

Тема: Семестровий контроль читання

Завдання: перейти за посиланням, виконати завдання

https://www.liveworksheets.com/c?a=s&t=l778r4ev3k&mn=xz&l=by&i=dcxstu&r=av

УВАГА! Уважно читайте завдання. Пройти тест можна лише один раз. Обмеження у часі 60 хв.

 

 Географія

Тема.  Черкаська область. Географічне положення, адміністративно-територіальний устрій,  історія формування і розвитку.

  Інформація  до уроку   

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C      

Подивитись презентацію " Презентація Черкської області"

https://www.youtube.com/watch?v=eaKSKRm6oug

Переглянути відео "Туристична Україна"

https://www.youtube.com/watch?v=HMUbRZ_G6TI

Відповідь на запитання з  QR коду надсилати на адресу:  pretty.lubov@ukr.net

      Біологія

Тема уроку :"Типи вищої нервової діяльності. Темперамент."

Для з"ясування даної теми ознайомитися з типами ВНД на ст.212 таблиця 40 (за Павловим) та у робочих зошитах із записом сьогоднішньої дати виконайте дослідницький практикум ст.213- 214., зробіть висновок, обробку результатів здійсніть за кількістю + і - та оцінити властивості власного темпераменту. Не забудьте завтра Онлайн урок. До зустрічі.

Фізична культура

Метання м'яча.

Повторити техніку виконання стрибків з місьця:

https://youtu.be/StH_3V8BHXY

Розвиток витривалості: рівномірний біг до 10 хв.

 

06.05

Алгебра

Тема. Розв’язування рівнянь, що зводяться до квадратних

Класна робота. П.25, № 940, 942, 944, 946

Домашнє завдання. П.25, № 939, 941, 943, 945

Переглянути урок   на   YouTube-канал Міністерства освіти і науки.   8 клас – Індиго та УНІАН


 

Фізика

Тема. Електричний струм в газах

Д/з опрацювати §39, при піготовці використайте відеоурок за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=KeYjwybtTNI

повторити§37,38, виконати письмово у робочих зошитах вправу39(завдання 2;3;4) та

тестові завдання , перейшовши за посиланням    join.naurok.ua . Введіть код доступу 667249 та  своє прізвище та ім’я.

Пам'ятайте про те, що  завдання активне (його необхідно виконати) до 08 травня до 20:00

    результати не потрібно надсилати.

 

Біологія

Тема 10. Тема уроку:"Гомеостаз і регуляція функцій організму"

Питання, які будуть розглядатися в даній темі частково вам знайомі з першоі теми, параграфа 3( перегляньте та нагадайте основні види регуляціі функцій організму) як і порівняння з трьома китами. Сьогодні на онлайн уроці, ви ще раз на біохімічному рівні переконалися наскільки важливий і непростий процес гомеостазу на різних рівнях організму - на олекулярному, клітинному, тканинному і таких інших.У нашому підручнику даний матеріал розкритий у параграфі 55 - у робочі зошити виписати поняття -саморегуляція, види регуляціі, та заповнити таблицю на сторінці 244,але для того необхідно опрацювати зміст параграфа. У мережі Інтернет знайдіть прізвище вченого, що запропонував зазначений в темі уроку термін. Переглядаємо наступний урок у п"ятницю 08.05. До зустрічі.

 

Хімія

https://drive.google.com/file/d/1fNmOuGzstbTC-wqB2M42WG0Kify-xFM8/view?usp=sharing

 

Українська мова

Тема: Розділові знаки при прямій мові

 • Повторити вивчений матеріал ( а це ваш конспект) і переглянути відеоурок https://www.youtube.com/watch?v=MciGNxWuGCE&vl=uk
 • Виконати вправи:
 • Мовний практикум.

Поставте пропущені розділові знаки у реченнях з прямою мовою.

 1. Вудьте люде це постійний заклик і пересторога Шевченка (Є. Маланюк). 2. Та мені зав'язали руки люди Хай страждає кажуть треба так (І. Драч). 3. А слова плоть ясна і нетлінна Проблискує Народе встань (Д. Павличко). 4. Мамко гукаю сміючись та ви ж в мене ще зовсім молоденькі (Ю. Збанацький). 5. Люди що створили цю живу красу мабуть у душі поети подумав я оглядаючи все навколо (І. Цюпа). 6. Ти ба дивується Данило, високо зводячи брови. Сиплються як горох. 7. Коли б треба було окреслити творчість Лесі Українки одним словом писав Максим Рильський то найвідповідніше слово було б — боротьба (Л. Міщенко). 8. Воскреснемо бо світить нам у віки пророцтво Тараса Не вмирає душа наша не вмирає воля (Я. Гоян).
 • Вправа-конструювання.

За поданими схемами складіть речення з прямою мовою.

 1. «П», —а. 2. А: «П!» 3. «П?» — а. 4. «П, — а, — п». 5. «П? — а: — П». 6. «П! — а. — П». 7. А: «П?»
 • Творча робота.

Допишіть до слів автора пряму мову. Запишіть речення з прямою мовою, враховуючи всі різновиди їх оформлення.

 1. Дівчина сказала ... 2. Віктор здивовано вигукнув .... 3. Батько порадив дочці ... 4. Студенти вирішили ... 5. Перехожий запитав у мене ... 6. Викладач повідомив ...

(сфотографувати роботу та надіслати на електронну адресу).

 

Фізична культура

Метання м'яча.
Повторити техніку виконання стрибків з місьця:
https://youtu.be/StH_3V8BHXY
Розвиток витривалості: рівномірний біг до 10 хв.

 

07.05

                                    Геометрія

Тема. Повторення. Трапеція, теорема Фалеса

Класна робота. Повторити п.6-11, виконати завдання теми «Теорема Фалеса. Середня лінія трикутника» на платформі ДЖИОС (розв’язки записати в зошит,  надіслати до 10.05)

Переглянути відео урок (обов’язково). Т, хто опрацював урок, можуть повторно пройти, натиснувши кнопку «Покращити результат».

Домашнє завдання. Пройти уроки і тестування на платформі ДЖИОС по темі «Трапеція. Середня лінія трапеції. Вписані і центральні кути» (надіслати розв’язки у зошиті до 10.05)

Переглянути онлайн урок  YouTube-канал Міністерства освіти і науки.

8 клас – Індиго та УНІАН


 

                                       Географія

 Тема.  Черкаська область. Природа. Особливості природних умов і ресурсів.

Прочитати статті: 1."Загальна інформація. Черкаська область."

http://ck-oda.gov.ua/heohrafichne-polozhennya/

 1.            "Зелені легенди Черкащини" http://04744.info/novyny-umani/item/18220-
 2. "На Черкащині є неймовірно красивий  "лісовий тунель.""

http://04744.info/novini/novyny-rehionu/item/25134

Переглянути відео " Дивовижна Черкащина"

https://www.youtube.com/watch?v=Eaii_ljaCno

Дати короткі відповіді:

 1. На запитання № 4 стр.265 - 266 підручника.
 2. Де  ще в Україні є "лісові тунелі"?
 3. Де в Україні є каньйони?

Відповідь на запитання  надсилати на адресу:  pretty.lubov@ukr.net

                    Інформатика (для обох груп)

Тема: Складання алгоритмів опрацювання величин у навчальному середовищі програмування, їх налагодження та виконання.

Повторити пункт 6.6 та 6.7,  та виконати тест (звертаю вашу увагу, що тест доступний до 11:00 12 травня)

 

                                     Хімія

https://drive.google.com/file/d/1zcQYmFhUoLIjzXoLYPfbIarXQWboNpgE/view?usp=sharing

                                            Зарубіжна література

Перейдіть , будь ласка, за посиланням https://skubenkot.blogspot.com/p/8.html. Тема уроку "Моральні проблеми (сімейні драми, перше кохання, конфлікти батьків і дітей, пошуки шляху в житті та ін.) та їхнє осмислення у творі"
                                            Українська мова

Тема: Заміна прямої мови непрямою

 • Написати конспект, використовуючи інформацію на слайдах

Виписати правило «непряма мова» (пошукова робота в Інтернеті).

 • Виконати вправи:
 • Дослідження-відновлення

Відновити речення: переставити їхні частини так, щоб вийшли речення з непрямою мовою. Вставити необхідні сполучники і сполучні слова..

 1. Молодий Горпищенко, як їхній степ, приїжджаючи до батька у відпустку, ніщо йому так не пахне, льотчик реактивної авіації, говорив (За О. Гончаром).
 2. Де поділо жита поле, ходить вітер і пита з болем (За В. Сосюрою).
 3. Весна…ще одна весна, Світлана Кузьмівна, трохи сумно, сказала замріяно й (За В. Стусом).
 4. Сповнені безутішного смутку й щемливої ніжності рядки, у грізний час війни, матері забуть не може, Павло Тичина написав (За А. Шевченком).
 5. Сказав щиглику спати, подумав хлопчик, так не буде холодно (За О. Донченком).
 6. Люди — це завжди діти своїх матерів, Максим Горький якось сказав (За. А. Шевченком).
 • Завдання-редагування

Відредагуйте речення з непрямою мовою, у яких допущені граматичні помилки.

1)      Екскурсовод нагадала: «Будьте уважними! Музей працює до дев’ятнадцятої години!»  - Екскурсовод нагадала, що ми були уважними, а музей працює до дев’ятнадцятої години.

2)      «Куди, синку, хочеш поїхати на відпочинок?» - запитала мати. – Мати запитала, куди хочеш поїхати на відпочинок.

 • Вправа на повторення.

Перепишіть, розставте розділові знаки у поданих реченнях. Накресліть їх схеми.

1) Чи не час нам у дорогу спитала Соломія.  2) Дівчинка радісно вигукує  Весна і біжить у сад.3)  Він тихо покликав Мороза  Морозе  Морозе  іди до нас кутю їсти

 

08.05

                                   Всесвітня історія

    Опрацювати §24 «Просвітництво».

Виконати завдання на ст.190 (відповіді на питання 1- 6 письмово).

При підготовці домашнього завдання використати  відео урок

https://www.youtube.com/watch?v=LDWlNQm-680

 

                                              Англійська мова

                                І група ( вчитель Хлівна Н.В.)

Тема: Контроль читання.

Завдання: перейти за посилкою, виконати завдання

www.classtime.com/code/JDZR35

УВАГА!! Уважно прочитайте текст та дайте відповіді на запитання. Пройти тест можна лише один раз. Обмеження у часі 30хв.

 

                            ІІ група (вчитель Кагамлик І.Г.)

Тема: Контроль навичок аудіювання

Завдання: перейти за посилкою, виконати завдання

https://www.liveworksheets.com/c?a=s&t=l778r4ev3k&is=y&l=ul&i=czouds&r=cu

УВАГА! Уважно читайте завдання. Пройти тест можна лише один раз. Обмеження у часі 60 хв.

Після виконання натискаєте кнопку Finish, далі Email my answer to the teacher, вказавши мою пошту irakagamluk41@gmail.com

Бажаю успіхів!

 

                                        Українська література

Тема: Олесь Гончар. Розповідь про письменника. «Людина в степу» - оповідання про нашого сучасника

https://www.youtube.com/watch?v=x5FxsBYNNhg

 • Прочитати оповідання: https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=3148
 • Створити проєкт:
 • презентація «Життєвий шлях Олеся Гончара»
 • буктрейлер за текстом оповідання «Людина в степу»
 • дібрати 3 завдання за текстом оповідання (наприклад: сенкан, «хмара слів», «асоціативний кущ», кроссенс і т.д.)

Систематизуйте матеріали в папку та надішліть на електронну адресу. Бажаю успіхів!

 

                                                  Психологія

Опрацюйте презентацію. Виконайте письмово в зошиті завдання на 7 та 33 слайдах. Посилання скинуто у групу «8-А. Математика»

Додаткова оцінка за творчу роботу: розробіть поради для учнів "Як уникнути стресу під час дистанційного навчання". На виконанні завдання чекаю за електронною адресою Sylkanataliia@yahoo.com

Viber +380633971188

 

                                              Основи здоровя

Тема: Соціальна безпека. Правова відповідальність і закони України.
https://www.youtube.com/watch?v=xun-LwXeE7I
https://www.youtube.com/watch?v=50Mjx1g0uhk

 

12.05

Геометрія

Тема. Повторення. Подібність трикутників.

Класна робота. Повторити п.12-17, на платформі ДЖИОС виконати завдання уроків з теми «Подібність фігур. Ознаки подібності трикутників» (надіслати розв’язки у зошиті)

Домашнє завдання. Пройти урок і тестування на платформі ДЖИОС по тема «Властивість медіани і бісектриси трикутника» (надіслати розв’язки, записані у зошиті)

 Переглянути онлайн урок  YouTube-канал Міністерства освіти і науки. 8 клас – Індиго та УНІАН


 

Фізкультура

Повторити головні аспекти та помилки при старті:

https://youtu.be/6lQa_nIvV9M

Повторити техніку та методику метання малого м’яча на дальність за посиланням:

https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-metannya-malogo-m-yacha-na-dalnist-167763.html

Розвиток фізичних якостей: витривалості, рівномірний біг до 15 хв.

 

Зарубіжна література

Шановні учні, перейдіть за посиланням https://skubenkot.blogspot.com/p/8.html. Тема уроку: "Моральні проблеми (сімейні драми, перше кохання, конфлікти батьків і дітей, пошуки шляху в житті та ін.) та їхнє осмислення у творі".

 

Біологія

Тема уроку:"Ендокринна регуляція"

Питання даноі теми тим чи іншим способом розглядалися нами упродовж вивчення курсу. Гуморальна або ендокринна регуляція здійснюється саме за участю гормонів. Гормони - речовини різноі хімічноі природи, що здійснюють регуляцію на різних рівнях організаціі ( див.таблицю 45 на ст.246)

Ендокринологія -наука...... Принципи функціонування Е.С. - іх чотири. Властивості гормонів - іх п"ять. При опрацюванні даноі теми в параграфах 56,57 вам необхідно викреслити таблицю - назва залози, вага залози, топографія( розміщенні), гормони, що продукують залози та гіпо (недостатньо) та гіперфункцію залози. Залози - гіпофіз, епіфіз, щитоподібна, прищитоподібна або паращитоподібна, тимус або вилочкова, надниркові ( парні) та залози змішаної секреціі - підшлункова та статеві залози.

Необхідно вивчити види залоз та гормони, які вони утворюють та іх вплив на організм людини. І пам"ятайте, що загальна маса залоз лише 100! грам. А який результат. Бажаю успіхів і впевнена, що ви це зможете.

 

Географія

Тема.  Черкаська область. Природокористування.   

Об'єкти природно - заповідного фонду

Переглянути відео " Мандрівка Україною.  Канівський заповідник"

https://www.youtube.com/watch?v=qt6IahRKkA4

Ознайомитися зі статтями:

 1. "Природно -заповідний фонд Черкащини"

http://pzf.land.kiev.ua/pzf-obl-24.html

 1. "Як бойові верблюди Чигирин штурмували"

https://dzvin.media/news/yak-bojovi-verblyudy-chygyryn-shturmuvaly/

Пройти інтерактивну вправу   " Природоохоронні території України"

https://learningapps.org/2237614

Зайдіть легенди, цікаві історії про один  із об'єктів природно - заповідного фонду Черкаської області.    Відповідь на запитання  надсилати на адресу:  pretty.lubov@ukr.net

 

Інформатика (для обох підгруп)

Тема: Повторення теми «Кодування даних».

Завдання: повторити розділ 1, виконати тестове завдання до 14.05, час на виконання завдання 20 хвилин, виконувати ОДИН раз.

До 19.05 ОБОВ’ЯЗКОВО пройти олімпіаду з інформатики на сайті На урок. Для цього перейдіть за посиланням, якщо ви не пам’ятаєте свій пароль, надішліть повідомлення вчителю.

 

Англійська мова

І група (вчитель Хлівна Н.В.)

Тема: Написання листа.

Завдання:

 • Перейдіть за посилкою та виконайте завдання

https://padlet.com/hlivnanataliya/9lv5k58bohyqmgvt

 • Опрацюйте один із листів, створених на Padlet вашим однокласником/однокласницею. Оцініть його, написавши коментар та поставивши лайк.

 

ІІ група (вчитель Кагамлик І.Г.)

Тема: Контроль письма

Завдання: - опрацювати усно Writing Tip, exercise 1, знайдіть в тексті сполучні займенники (which, where, how, when…) не забудьте їх використати у своєму творі

 • Вправа 3 – письмово перефразуйте речення, використовуючи сполучні займенники, що надруковані курсивом
 • Вправа 4 – поєднати речення (письмово)
 • Написати власний огляд улюбленого сайту (80 – 100 слів)

 

13.05

Алгебра

Тема. Розв’язування рівнянь і задач

Класна робота. П.26, опрацювати зразки задач, розібрати таблиці і оформлення задач. Виконати №948, 966,968, 970

Домашнє завдання. П.26, виконати  № 971, 973, 975

Переглянути онлайн урок  YouTube-канал  Міністерства освіти і науки.

8 клас – Індиго та УНІАН


 

Фізика

Тема.Види самостійних газових розрядів

Д/з опрацювати §40, повторити §39,заповнити у робочих зошитах таблицю

При піготовці  і виконанні домашнього завдання використайте відеоурок за посиланням  https://www.youtube.com/watch?v=ovVQBrDo6HU&t=9s та презентацію https://naurok.com.ua/prezentaciya-elektrichniy-strum-u-gazah-169758.html

 

Біологія

Тема:"Стрес. Ендокринні порушення"

Сьогоднішній онлайн урок із темою нашого уроку дав вам можливість зрозуміти природу стресу - як обов'язкового компоненту життя, який може не лише понизити, а і підвищити стійкість організму. Кожен із нас певною мірою відчувають дію стресорів на організм. При опрацюванні матеріалу параграфа 58 прошу вас звернути увагу на значення та його стадії - тривоги,опору та виснаження.

Опрацювання розділу причини ендокринних хвороб ще раз переконає вас на скільки важливим є функціонування залоз внутрішньої секреції. Для закріплення вивченого виконайте завдання на зіставлення (ст.256).

Бажаю вам лише позитивного стресу.Який він позитивний стрес?!!!!

 

Хімія

https://drive.google.com/file/d/1KCMILotk7CIU-XmqtVWW-kW0rPIJX47W/view?usp=sharing

 

Українська мова

Тема: Діалог як спосіб передачі чужого мовлення. Розділові знаки при діалозі

 • Виконати самостійну роботу з теми «Заміна прямої мови непрямою».
 • Вправа-конструювання.

Перетворити речення з прямою мовою на речення з непрямою мовою.

 1. «Якщо є учень, учитель знайдеться», - стверджує східна мудрість. 2. Катон сказав: «Пропав той день, що минув без користі». 3. «Земля дає все і збирає все», - говорили стародавні орачі. 4. Один мудрець вдало підмітив: «Чим більше пізнаєш людей, тим більше починаєш любити тварин». 5. Батько попросив сина: «Допоможи матері по господарству».
 • «Ти – редактор».

Відредагуй речення з непрямою мовою.

Хтось із глядачів прошепотів, що гра акторів не справляє на мене враження. 2. Мені натякнули, що краще не втручатися в мої справи. 3. Тренер поцікавився, що як би я вчинив у такій ситуації.

Роботу надіслати на електронну адресу.

 • Опрацювати нову тему (законспектувати матеріал зі слайдів)

 • Виконати вправи:

Спостереження за мовним матеріалом

Прочитати текст, визначити та записати кількість реплік ( наприклад: у тексті 6 реплік).

ПРИГОДА З «КОБЗАРЕМ»

Нас було двоє в батьків — я, Ліда, та молодший брат Гриць. Тато мав триста десятин землі, душ сорок кріпаків. Його постійно обирали повітовим суддею. Тато розмовляв українською мовою, а мама сердилась і хотіла, щоб ми з братом чули тільки російську та французьку. Тата вона називала «мужиком». У нас булла гувернантка, багато прислуги. Зачісувала мене, укладала спати дівчина Марта. Ми з братом любили слухати ввечері її казки.

— Мама каже, що мужича мова погана, недотепна ні до чого!

— От дивіться! — дивується Марта.— Чому недотепна ні до чого? Скільки людей нею балакає, і всім вона люба... От і ви слухаєте казок, що я розказую, та ще як слухаєте! І барин часто балакають по-нашому... То бариня не люблять нашої мови, так вона їм і здається поганою, недотепною!

— Мама каже, що й наша панська мова не така делікатна, як французька.

— А мені своя найделікатніша! — усміхнувшись, каже Марта. Одного разу тато (нам велено було завжди говорити «папа») привіз нову книжку — «Кобзар» Т. Г. Шевченка. Після обіду почав читати вголос. Мама одразу сказала гувернантці одвести нас гуляти (За Панасом Мирним).

Творче моделювання

Прочитати висловлювання. Обміркувати його зміст, скласти діалог (до 10 реплік)..

Краса — це радість нового життя. Людина стала людиною, тому що побачила глибину блакитного неба, мерехтіння зірок, рожевий розлив вечірньої зорі, тріпотіння марева над горизонтом. Тому що полюбила безмежну далину степів, сині тіні в заметах березневого снігу, журавлиний ключ у небесній блакиті. Тому що вміє радіти відображенню сонця в краплині ранкової роси, голубому дзвіночку проліска... Зупинись і ти в здивуванні перед красою, бережи її (За В. Сухомлинським).

 

Фізична культура

Повторити головні аспекти та помилки при старті:

https://youtu.be/6lQa_nIvV9M

Повторити техніку та методику метання малого м’яча на дальність за посиланням:

https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-metannya-malogo-m-yacha-na-dalnist-167763.html

Розвиток фізичних якостей: витривалості, рівномірний біг до 15 хв.

 

14.05

Геометрія

Тема. Повторення. Розв’язування прямокутних трикутників

Класна робота. Повторити п.18-21, виконати  на ДЖИОСІзавдання уроків по темі «Прямокутний трикутник. Теорема Піфагора» (надіслати розв’язки ) до 17.05

Домашнє завдання. Пройти урок і тестування на платформі ДЖИОС по темв «Синус, косинус, тангенс гострого кута» (надіслати розв’язки) до 17.05

 YouTube-канал Міністерства освіти і науки.  8 клас – Індиго та УНІАН


 

Географія

Тема.  Черкаська область. Населення.

Ознайомитися зі статтями:

 1. " Населення Черкаської області"

https://www.oblradack.gov.ua/naselennja

 1. "Населення Черкаської області продовжує зменшуватися"

https://cherkasy24.info/22139-chiselnst-naselennya-

cherkaskoyi-oblast-prodovzhuye-zmenshuvatisya.html

Подивіться відео:  1. "Ле Маршрутка" (з 19 хвилини)

https://www.youtube.com/watch?v=kyxo0ETK_0I

 1. "Мій путівник. Черкащина. Сюжет перший."

https://www.youtube.com/watch?v=CG02IJKCnrw

 1. " Мій путівник. Черкащина. Сюжет четвертий"

https://www.youtube.com/watch?v=NUgyO9cKbrk

Пройти інтерактивну вправу "Населення Ураїни та світу"

https://wordwall.net/resource/1677652/%D0%BD%D0%B0%

D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-

          %D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%

B8-%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83

           Результати роботи   надсилати на адресу:   pretty.lubov@ukr.net

 

Зарубіжна література

Перейдіть за посиланням https://skubenkot.blogspot.com/p/8.html
Тема уроку: «Позакласне читання. Протиставлення зовнішньої краси внутрішньому моральному каліцтву в оповіданні Івана Буніна «Красуня»

 

Хімія

https://drive.google.com/file/d/1VvYcJ2Jrc40L1n05iSor0O7fD6pkD7Cm/view?usp=sharing

               

Інформатика  (для обох підгруп)

Тема: Повторення теми «Апаратно-програмне забезпечення комп’ютера».

Завдання: повторити розділ 2, виконати тестове завдання до 19.05, час на виконання завдання 20 хвилин, виконувати ОДИН раз.

До 19.05 ОБОВ’ЯЗКОВО пройти олімпіаду з інформатики на сайті На урок. Для цього перейдіть за посиланням, якщо ви не пам’ятаєте свій пароль, надішліть повідомлення вчителю.

 

Українська мова

Тема: Цитата. Особливості і способи цитування. Розділові знаки при цитаті

 • Законспектувати інформацію:

Переглянути відео: https://www.youtube.com/watch?v=ENM6sPcCdZI

 • Виконати вправу:
 • Мовний практикум ( поставити розділові знаки в реченнях)
 1. Відомий український педагог Василь Сухомлинський сказав Щоб любити – треба знати а щоб проникнути в таку тонку й неосяжно величну й багатогранну річ, як мова, треба її любити

2.Народна мудрість стверджує що насильно милим не станеш

 1. Народна мудрість говорить що скільки клубочок не в’ється а кінець знайдеться.
 2. В. Сосюра говорив про рідний край Як не любить той край що дав тобі силу і гострий зір очей і розум молодий і далі що тобі красу твою одкрили і моря голубий розгаданий прибій

5.О. Гончар говорив що мова – це не просто спосіб спілкування а щось більш значуще

 1. Нещасна, неправдива людина що добровільно й легко зрікається рідної мови; щаслива, праведна людина що в радості й горі будує слово своєї землі писав Борис Харчук

3) Самостійна робота(тести).

1) Завершіть подане твердження: «Цитати на письмі виділяються…»

а) за допомогою коли тире;

б) за допомогою лапок;

в) дужками;

г) крапки з комами.

2) Укажіть правильний варіант виділення цитати:

а) «Багато сього літа зілля назбирала? – питає Тетяна і    озирається по закутках, де стара приятелька держала насушене чародійне зілля»  (О. Кобилянська).

б) « Королевою весняного лісу» вважають конвалію в народі.

в) « Як навесні добре ореться, буде добрий рік», - сказав Михайло Федорчук.

г) За словами А. Герцена: « Природа не може суперечити людині, якщо людина не суперечить її законам».

3) Які розділові знаки використовуються, якщо цитата супроводжується словами автора:

а) як при непрямій мові;

б) як при прямій мові;

в) як при діалозі;

г) як при простих неускладнених реченнях.

4) Укажіть неправильний варіант виділення на письмі цитат:

а) « Очистити душу, щоб прийняти мудрість, котра в підсумку душу не входить», писав М. Смотрицький.

б) В. Симоненко застерігав: « Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки Батьківщину».

в) За словами О. Довженка, «лиш сильним дано право на безсмертя».

г) « Без усякої іншої науки ще можна обійтися, - писав І. Срезневський, - без знання рідної мови обійтися не можна».

5) Завершіть подане твердження:

« Цитата, що є віршовим текстом …»

а) завжди береться в лапки;

б) береться в лапки, коли слова автора стоять перед нею;

в) не береться в лапки, якщо вона і слова автора знаходиться в окремих рядках;

г) не береться в лапки, якщо слова автора стоять після неї.

6) Укажіть рядок, у якому допущено помилку:

а) Дідусь таємницю повідав мені, що літечко любе зимує в сосні;

б) Господар каже слузі, що, небораче, ще  ти у всьому винен;

в) Рубін сказав, що він не хотів красні яблука;

г) Мальва, зовсім байдужа до материних надій, спитала, хто тепер хан.

Самостійну роботу надіслати на електронну адресу.

 

15.05

                                      Всесвітня історія

Опрацювати §26 «Росія в другій половині XVIII ст.».

При підготовці домашнього завдання використати  презентацію

http://www.myshared.ru/slide/1081749/

Творчі завдання: (оцінюються найвищим балом):  обрати одне:

 • Створити ФотоКоллаж на одну із тем «Найважливіші події в Росії другої половини XVIII ст», «Двірцеві перевороти в Росії другої половини XVIII ст.», (повинна бути назва і ваша фотографія як автора роботи);
 • Створити ФотоКоллаж на тему : «Що для Вас означає свято 9 травня?» (це групова робота,  розміщення фотографій і своїх думок).
 • Створити ФотоКоллаж на тему : «Найцікавіші події всесвітньої історії раннього Нового часу» (повинна бути назва і ваша фотографія як автора роботи); події підписані.
 • Можуть бути просто яскраві малюнки формату А-4 про «Найцікавіші події всесвітньої історії раннього Нового часу» (повинна бути назва і ваша фотографія як автора роботи); події підписані.

Термін виконання роботи: 15 травня до 15 години).  Надіслати на електронну пошту kavvun.irina@gmail.com

 

   Фізична культура

 

Повторити види та техніку стрибка у довжину з розбігу:

https://naurok.com.ua/legka-atletika---vidi-stribki-176429.html

Метання малого м’яча :

https://youtu.be/awlvOCTGKZU

https://youtu.be/dVArNm3G6I4

 

 

                                      Українська література

Тема:  Юрій Мушкетик. Художнє осмислення вияву людської доброти на основі звичайного епізоду перших післявоєнних років в оповіданні «Черевики»

Тема
Головна думка
Жанр
Головний герой
Сюжет (у формі плану) 1.

2.

3.

4.

 

                                                                   Англійська мова

І група (вчитель Хлівна Н.В.)

Тема: Writing

Завдання: перейти за посилкою, виконати завдання

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=294749

УВАГА! Пройти тест можна лише один раз до 21.05. Обмеження у часі 30хв.

 

ІІ группа (вчитель Кагамлик І.Г._

Тема: Контроль говоріння

The secrets of foreign language learning

Пройти тест https://www.liveworksheets.com/c?a=s&t=l778r4ev3k&e=n&l=dj&i=ttotds&r=qz

 вказати електронну пошту irakagamluk41@gmail.com

Вивчити 10 – 12 речень про клімат України ст.218 -219. Записати відео і надіслати на електронну адресу irakagamluk41@gmail.com до 18.05

 

Основи здоровя

Тема: Захист від кримінальних небезпек. Поняття і межі допустимої самооборони. Основи самозахисту. Протидія торгівлі людьми.

Опрацювати § 26, переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=OvO0qA1Ko1I , https://www.youtube.com/watch?v=N9uVSBm26vY
Виконати завдання https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=420426 Завдання необхідно виконати до 16 травня 15:00 Код доступу 420426

 

Психологія

Тема. "Здоров'я - мій скарб". Розробити буклет на тему здоров'я. Написати лозунг на тему збереження здоров'я серед молоді

 

18.05

Алгебра

Тема. Розв’язування рівнянь і задач

Класна робота. Повторити П.26,  виконати №974, 977, 979, 980

Домашнє завдання. Виконати завдання для перевірки знань (ст. 220), надіслати

Переглянути урок   YouTube-канал Міністерства освіти і науки.  8 клас – Індиго та УНІАН

 

Фізика

Тема. Розв'язування задач

Д/з: Повторити  §35- §40, використайте відеоматеріал, який допоможе у повторенні https://www.youtube.com/watch?v=1tCHqsc5Fq4 ,  передивіться ще раз відео з попередніх уроків.

Виконати тестові завдання , перейшовши за посиланням    join.naurok.ua . Введіть код доступу 719528

 Пам'ятайте про те, що  завдання активне (його необхідно виконати) до  19травня до 20:00.    Обмеження у часі 40 хв.

 

Українська література

Тема: Контрольна робота. Творчість В. Дрозда, Олеся Гончара, Ю. Мушкетика

Володимир Дрозд «Білий кінь Шептало»

Тестові завдання

 1. Установіть відповідність між сюжетним елементом й уривком з твору

А зав’язка                           1 повернення Шептала до конюшні

Б розвиток дії                   2 відчуття справжнього щастя на волі

В кульмінація                   3 життєві перипетії Шептала

Г розв’язка                         4 конюх Степан із Шепталом вирушив за зеленим

харчем

                                               5 знайомство читача з білим конем

 1. Установіть відповідність між персонажем і його словами

А Степан                              1 «Казав завфермою, щоб ви до привода конячину

прислали».

Б кінь Шептало                 2 «Надівай недогнуздок  та й веди, бо не встигнете».

В підпасок                          3 «Мало вас сьогодні ганяли. І як цей Степан терпить?»

 1. Образ білого коня завжди уособлювався з

А благородством і ніжністю

Б  життєвою енергією, силою та гордістю

В  непокірністю та нестримністю

Г   бажанням бути завжди щасливим

 1. Головною проблемою у творі є

А підступність і зрада

Б формування особистості, роздвоєність її душі

В мораль і бездуховність

Г людина та природа

Олесь Гончар «Людина в степу»

Літературна вікторина

 1. Про кого йде мова: «Людина він уже в літах, але в ньому ще почувається сила. Міцна, у вічних знегодах гартована сила».
 2. Про кого ці слова: «…юнак з худорлявим обличчям і гострим видовженим підборіддям. На голові у нього кучма густого чуба, що не вміщається під маленькою кепочкою, нижче вух спускаються кинджальчиками темні бакенбарди».
 3. Дописати речення: Дітвора гасала внизу по кризі затоки на ковзанах, вилітаючи з затоки й далі на простір замерзлого … .
 4. «Ще кілька годин тому в селі не знали, що скоїться таке лихо». Яке трапилося лихо?
 5. Визначити художні засоби: «…у світлі фар стали пролітати сніжинки, навскісні, бистрі, як градини».
 6. Так міркував один з героїв: «Не раз чув він, як гинуть люди в степу, як знаходять, видобувають з-під снігу після буранів задубілі мерзляки тіл, бездиханні рештки того, що раніше жило, дихало, сміялось...».

Ю.Мушкетик «Черевики»

Виконати тест за посиланням: https://naurok.com.ua/test/start/12924

Сфотографувати роботу в зошиті  та онлайн-тест, і надіслати на електронну адресу. За контрольну роботу ви отримаєте дві оцінки.

 

Трудове  навчання

Для хлопців

Підручник Терешук, Дятленко.  Сторінка189  параграф18 .  Основні принципи дизайну.

 

 Для дівчат

Закінчити виготовлення сумки та надіслати своє фото з сумкою в руках.

 

Мистецтво

Тема: Стиль реалізм

Підручник – ст. 241-257

https://www.youtube.com/watch?v=Z9PVJLM1xv8

https://www.youtube.com/watch?v=oShtKu6s8c4

https://www.youtube.com/watch?v=VtISL15U-XY

https://www.youtube.com/watch?v=Y0gNAAL9Ibo

https://www.youtube.com/watch?v=rJ3MdfK8GBE

https://www.youtube.com/watch?v=21dz7CWpQok

 

Історія України

Опрацювати §33 «Гетьманщина в першій половині XVIII ст.”

При підготовці домашнього завдання використати відео

https://www.youtube.com/watch?v=9SxxY1auIXA

Опрацювати §34 «Ліквідація гетьманства в Україні»

При підготовці домашнього завдання використати відео

https://www.youtube.com/watch?v=y1vAlKXEknM

Виконати завдання річної контрольної роботи за посиланням

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=450355

 

19.05

Геометрія

Тема. Розв’язування прямокутних трикутників

Класна робота. Повторити п. 21, виконати завдання для перевірки знань до п.18-21(надіслати розв’язки)

Домашнє завдання. Пройти урок і тестування на платформі ДЖИОС по темв «Розвязування прямокутних трикутників» (надіслати розв’язки)

Переглянути урок  YouTube-канал Міністерства освіти і науки.  8 клас – Індиго та УНІАН


 

Географія

Тема.  Дослідження.

            Ознайомлення з об’єктами природи  своєї місцевості.

           Дослідіть і опишіть річку Тясмин.

В описі вкажіть:

 1. Назву річки.
 2. Притокою якої річки вона є.
 3. Ширину і глибину.
 4. Швидкість  течії.
 5. Температуру води в річці.
 6. Прозорість води.
 7. Характер правого і лівого берега річки.

Чи є  озерця і заболочені місця?

 1. Чи широко розливається річка навесні?
 2. Стан заплави (розорана, заболочена, вкрита лісом).
 3. Як використовують річку місцеві жителі у господар­ства?

Як використовують заплаву?

 1. Ваші пропозиції щодо поліпшення використання річки.

Роботу можна виконати в любому форматі.

Результат надсилати на адресу:

pretty.lubov@ukr.net

 

Фізкультура

Закріпити вивчений матеріал з модуля: волейбол.

Перевірочний контрольний тест:

перейти за посиланням: https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=2772719

Код доступу: 2772719

 

Зарубіжна література

Контрольна робота. Література ХХ-ХХІ ст. Пошуки себе і високого польоту.

1. Пройдіть підсумкове тестування (автор С. Кулик)
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=855378
Результати пошуку
РЕЗУЛЬТАТИ ВЕБ-ПОШУКУ
Дедлайн: 21.05 - 10.00

2. Створіть буктрейлер до одного з творів , вивчених у 8 класі,
або кроссенс до одного з творів: А.де Сент-Екзюпері, Р. Баха, М. Аромштам (на вибір)

         

Біологія

Тема уроку:"Імунна регуляція"

Вивчаючи теми курсу, ми постійно робили акцент на види регуляції процесів у організмі людини. І пам'ятаємо, що видів регуляції є три- нервова, гуморальна або ендокринної та імунна. На сьогодні, питання імунної регуляції є надзвичайно важливим, адже єпитання протистояти чужерідним антигенам організму. У параграфі 59 охарактеризовано, які це антигени - сторінка 257. Прошу зазначити прізвища вчених, що розвивали науку про імунітет - імунологію. Заповнити таблицю на сторінці 260 щодо будови та функцій органів імунної системи. Виконані роботи прошу надсилати на вайбер Анна Цапенко, зазначивши при цьому власне прізвище. Чекаю виконаних завдань

 

Англійська мова

І група (вчитель Хлівна Н.В.)

Тема: Speaking. Topic2. Music.

Завдання: Вивчити тему  «Music» за обсягом 11-13 повних речень. Відзняти відео, надіслати через Viber, Google Class, Telegram.

Важливо дивитися у камеру, розповідаючи текст.

Завдання необхідно виконати всім, воно є частиною семестрового контролю з говоріння.

Deadline 21.05

Нагадую! Завдання обов’язкове до виконання.

 

ІІ група (вчитель Кагамлик І.Г.)

Тема: Self-Motivation

Завдання: переглянути відео 1 https://www.youtube.com/watch?v=yY86_7G2qZQ виконати першу частину тесту https://www.liveworksheets.com/c?a=s&t=l778r4ev3k&e=n&is=y&l=qd&i=dtttzn&r=ed

Переглянути відео 2  https://www.youtube.com/watch?v=7sxpKhIbr0E , виконати другу частину тесту, вказавши електронну адресу irakagamluk41@gmail.com

 

Інформатика

Тема: Повторення розділу «Опрацювання текстових даних».

Повтори розділ 3, виконай тестове завдання. Звертаю увагу, що тест можна виконувати ОДИН раз, час на виконання 40 хвилин, тест доступний до 24.00 20 травня, підписуйте себе, будь ласка, прізвищем та ім’ям, інакше тест не буде зараховано. Бажаю успіхів!

 

20.05

 Алгебра

Тема. Повторення. Тотожні перетворення. Раціональні вирази

Класна робота. Повторити п.1-12, виконати завдання до уроків на платформі ДЖИОС по темі «Дії з раціональними дробами» (записи в зошиті надіслати)

Домашнє завдання. Повторити п.1-12, виконати завдання до уроків на платформі ДЖИОС по темі «Степінь з цілим показником» (записи в зошиті надіслати)

Готуємось до підсумкового тестування. Нагадую, що без роботи на платформі ДЖИОС залікові оцінки не будуть виставлені.

                                                      

Біологія

Тема уроку: "Імунітет"

Сьогодні про імунітет не говорить, хіба що ледачий. Кожна людина народжується, маючи власний імунітет, значний відсоток імунітету формується упродовж життя - або як щеплення, або при перенесенні захворювання. Отже, є природженим і природним, активним і пасивним, клітинним і гуморальним.Важливо диференціювати поняття - антитіла, антигени, фагоцити. При опрацюванні параграфа 60 зробити таблиці щодо характеристики видів імунітету, скориставшись ст 264, зазначити поняття імунна пам'ять, імунологічна пам'ять та толерантність.Особливо зверніть увагу на пасивний імунітет, лікувальну сироватку та випадки, коли необхідно її використовувати. Лауреатами Нобелівськоі премії стали Мечніков та Ерліх ще у далекому 1908 році за дослідження імунітету.Буду з нетерпінням чекати виконаних робіт та дякую за надіслані вже.

 

Хімія

                                    Шановні учні!

Прошу вас за посиланням виконати тест! При проходженні, вкажіть (обов’язково) своє прізвище!

Тема: Повторення. Ковалентний та йонний зв’язки їх утворення.

Тест: https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=342953

 

Українська мова

Тема: Повторення. Словосполучення 1) повторити параграф 5; 2) виконати вправи 459, 460, 461; 3) виконати тест за посиланням: https://naurok.com.ua/test/start/13651 ( сфотографувати результат та надіслати на електронну адресу).
Фізика

Тема Контрольна робота.                                                                                                                                             

Д/з повторити §33-§40, при повторенні використайте відеоматеріал з попередніх уроків.

Виконати завдання контрольної роботи перейшовши за посиланням  join.naurok.ua ,введіть код доступу  5754879. Завдання  необхідно виконати до 22травня   20:00 Обмеження у часі 45 хв.

 

 

Фізична культура

Закріпити вивчений матеріал з модуля: легка атлетика.

Перевірочний контрольний тест:

перейти за посиланням: https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=4075077

Код доступу: 4075077

 

21.05

                                             Геометрія

Тема. Повторення. Підсумкове тестування.

Класна робота. Пройти підсумковий тест (надіслати  скрини розв’язків сьогодні, 21.05 до 14.00)

https://onlinetestpad.com/ua/testview/322519-geometriya-povtorennya-za-kurs-8-go-klasu

Домашнє завдання. Повторення. Многокутники. Площі многокутників.

Повторити п.22-26, виконати  завдання до теми «Многокутники» ст..193.

https://onlinetestpad.com/ua/testview/311787-mnogokutniki-ploshhi-mnogokutnikiv (надіслати до 24.05)

 

                                                   Географія

 Тема.   Повторення. Рельєф та корисні копалини України.

Переглянути  презентацію  " Корисні копалини України".

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-geografi-u-8-

klasi-korisni-kopalini-ukra-ni-161553.html

Виконати тести " Корисні копалиниУкраїни",відкривши посилання
join.naurok.ua  Код доступу 3990425 

Завдання необхідно виконати до  24 травня 17:00

             Вказати прізвище та ім'я.

 

 

                          Зарубіжна література

Перейдіть, будь ласка, за посиланням https://skubenkot.blogspot.com/p/8.html.
Тема уроку. ПІДСУМКИ. Узагальнення та систематизація навчального матеріалу.

 

                                              Хімія

Шановні учні!

Прошу вас за посиланням виконати тест! При проходженні, вкажіть (обов’язково) своє прізвище!

Тема: Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.

Тест: https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=489440

 

                                     Українська мова

Тема: Контрольний диктант

Записати текст. Виправити орфографічні та пунктуаційні помилки.

Незаперечна істина: незнаючи рідної мови не можна важати себе повноцінною часткою свого народу. Бо ж вона літературна мова для кожного з нас , як повітря цілюще джерило, з якого черпаєм духовну наснагу.

А поглянмо навколо себе прислухаймося до своїх земляків-Українців як вони іноді розмовляють між собою. Тут почуємо суцільний так званий суржик, або, у кращому разі кальку з Російської мови на зразок: «вчора приобрела очень інтересну кнігу на русском язику». Як правило вживаємо «дійсно» замість «справді», «між тим» замість «тим часом», «кидається в очі» замість «впадає в око», «не мішайте мені» замість «не заважайте мені» тощо.

Виникає запитання: якже всього цього позбутися? Як кожному Українцеві прилучитеся до багатющої скарбниці рідної літературної мови? Скажу відверто: для цього на сам перед потрібне щире бажання досягти мети. І якщо вона в людині зявиться, то можна сподіватися на безпиречний успіх.

Роботу надіслати на електронну адресу

Тема: Повторення. Просте речення

 • Повторити §20 - 27;
 • виконати вправи 462, 464, 465.

 

                               Інформатика (для обох груп)

Тема: Повторення та узагальнення навчального матеріалу.

Повтори основні питання, які розглядалися упродовж року. Виконай тестове завдання. Звертаю увагу, що тест можна виконувати ОДИН раз, час на виконання 40 хвилин, підписуйте себе, будь ласка, прізвищем та ім’ям, інакше тест не буде зараховано. Бажаю успіхів!

 

22.05

                                     Всесвітня історія

Опрацювати §27-28 «Міжнародні відносини», написати конспект.

Виконати завдання на ст.214 (відповіді на питання 1-4 ( письмово) .

При підготовці домашнього завдання використати  відео

https://www.youtube.com/watch?v=RI4RiSkXcVI

Завдання виконати до 25.05.20

 

                                     Фізична культура

Закріпити вивчений матеріал з модуля: легка атлетика.

Перевірочний контрольний тест:

перейти за посиланням: https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=4075077

Код доступу: 4075077

 

                                    Українська література

Тема: Засоби комічного. В. Чемерис "Вітька +Галя..."

1) написати конспект : перерахувати засоби комічного, виписати правила "гумор ", "сатира";

2) ознайомитися з біографічною довідкою В. Чемериса - ст. 208;

3) прочитати повість "Вітька + Галя..." (за підручником). Записати ваші враження від прочитаного (до 8 речень).

 

                                            Основи здоровя

Тема: Міні – проект на тему «Вплив засобів масової інформації на здоров’я і поведінку людей»
Розташуйте свою роботу http://linoit.com/users/NDemydenko/canvases/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81

  Чекаю ваші роботи. Кінцевий термін 26.05(вівторок)

                              

                                       Англійська мова

           І група (вчитель Хлівна Н.В.)

Тема: Проектна робота

Завдання: взяти участь у міжнародному проекті eTwinning “Forests for schools”

Умови участі та секції, в яких можна взяти участь, опубліковані у Viber групі.

 

             ІІ група (вчитель Кагамлик І.Г.)

Тема: A Letter to the Future

Завдання: Написати листа собі через 1 рік, 5 років або вибрати точну дату.

Запостити на сайт, де ви вказуєте свою електронну адресу. Не забудьте зробити скріншот і відправити мені на електронну пошту.

https://www.futureme.org/?fbclid=IwAR3d2z3ePWlDJtmerbrf86S0_W9a2VEWSOBTH2dGLABFCiMJJJ0v5SE1nug

Ось тут ви можете переглянути, що пишуть інші:

https://www.futureme.org/letters/public

 

25.05

 Алгебра

Тема. Повторення. Квадратні корені.

Завдання. Повторити матеріал «Арифметичний квадратний корінь», «Квадратні рівняння» ( на платформі ДЖИОС)

Пройти тест https://onlinetestpad.com/ua/testview/322347-algebra-povtorennya-za-kurs-8-go-klasu

 

                                                        Фізика

Тема Повторення .Електричні явища.Еллектричний струм.

Д/з повторити §19-§40, при повторенні використайте відеоматеріал за посиланням

https://naurok.com.ua/prezentaciya-elektrichniy-strum-u-prirodi-89096.html

https://naurok.com.ua/prezentaciya-vpliv-elektrichnogo-strumu-na-organizm-lyudini-77258.html

Шановні восьмикласники! Ви можете самі перевірити свої знання з теми, розгадавши кросворд.

                                               Українська література

Тема: Підсумковий урок

Кросворд

По вертикалі: 1. Поезія В. Сосюри.

 

По горизонталі: 1. Сучасний виконавець народних дум.  2. Трискладова стопа з наголосом на першому складі.  3. Ім'я одного з князів давньоруської пам'ятки «Слово про похід Ігорів».  4. Кого застерігає Маруся Чурай в одній зі своїх пісень?  5. Брід, згаданий у народній пісні «Чи не той то хміль».  6. Жанр твору В. Чемериса «Вітька + Галя, або Повість про перше кохання».  7. Народний ватажок, уславлений у пісні «За Сибіром сонце сходить».  8. Прізвище автора твору «Шпага Славка Беркути».

 

Вікторина

1. Назвіть двох Марусь, уславлених у нашій літературі та фольклорі.                  2. Письменниця, дочка письменниці … .

 1. «Засуджений вірш» … .
 2. «Вільні вірші» писали … .
 3. Інтриги, махінації, обман, гроші, нечистий — усе це є у … .
 4. Неволя — воля — боротьба — життя — смерть — воля — це шлях… .
 5. Кінь, який учить людей… .
 6. Люди порівнюються з добрими річковими духами у творі… .

 

 

                                                       Трудове навчання (дівчата)

Ось і закінчується навчальний рік. Ми з вами виготовили косметички, декоративні вази, панно, заколку для волосся, сумку. Наступного року буде всього два, але серйозніші проекти. Дякую усім, хто працював і використав з користю відведені уроки. Співчуваю тим, хто так і не знайшов роботи для душі. Упродовж двох днів чекаю ваші завдання для оцінок від тих, хто не встиг.

 

                                         Історія України

Опрацювати §35 «Ліквідація Запорозької Січі»

При підготовці домашнього завдання використати відео

https://www.youtube.com/watch?v=4fzcQAqYj5E

Опрацювати §36 «Південноукраїнські землі й Крим у XVIII ст.»  

При підготовці домашнього завдання використати відео

https://www.youtube.com/watch?v=Vcl1uKvnDkQ

Опрацювати §37 «Правобережжя та західноукраїнські землі у 20-60 –хх рр. XVIII ст.»

При підготовці домашнього завдання використати відео

https://www.youtube.com/watch?v=Bxy9JMLm_HI

 

26.05

                                             Геометрія

Тема. Повторення.  Розв’язування вправ.

Завдання. Повторити відомості курсу геометрії  8 класу.

                   Виконати завдання 1-9 ст.187

 

                                             Географія

Тема.   Повторення по темі " Географічний простір України".

Виконати вправу " Адміністративно - територіальний

поділ України"

https://wordwall.net/resource/1795334/

 

                                       Зарубіжна література

https://skubenkot.blogspot.com/p/8.html

 

                                    Англійська мова

 І група (вчитель Хлівна Н.В.)

Тема: Великобританія. Повторення.

Завдання: виконати вправи за посилкою

https://learningapps.org/4578941

https://learningapps.org/3743379

https://learningapps.org/11184672

 

 ІІ група ( вчитель Кагамлик І.Г.)

Тема: Повторення
Поєднайте синоніми за посиланням https://wordwall.net/play/2001/094/672
Можете скористатись словником, також можете проходити декілька разів.

                             

                                          Біологія

Тема: "Репродуктивна система людини, будова та функції"

При опрацюванні даної теми необхідно знати - особливості статевих систем жіночого та чоловічого організмів, органи, що їх утворюють, поділ їх на зовнішні та внутрішні, а тому у зошити виписати визначення понять, кількість хромосом у соматичних та статевих клітинах та заповнити таблицю на сторінці 274 у розділі "Діяльність"

Надіслати виконані завдання 26.05 до 17.00

                                      Інформатика

Тема: Узагальнення вивченого матеріалу

Повторити матеріал за курс інформатики 8 класу та розгадати кросворд.  Завершуйте роботу над попередніми завданнями!!!

Прийом робіт завершується 27.05 о 15.00

 

Фізкультура

Закріпити техніку низького старту при бігу на 30-60 м. Розвиток спритності: "Човниковий" біг 4×9 м.
Ознайомитись з критеріями оцінювання за посиланням:

http://yuliya-rudenko.kh.sch.in.ua/batjkam/ocinyuvannya_uchniv/

 

 

27.05

                                                   Алгебра

Тема. Повторення. Квадратні рівняння

Завдання. Повторити п. 20-26,  виконати завдання до уроків на платформі ДЖИОС по темі «Функція у = х2»

 

                                                Біологія

Тема уроку"Статеве дозрівання"

При опрацюванні теми уроку, звернути увагу на ознаки статевого дозрівання у хлопців і дівчат, виписати значення понять овогенез, сперматогенез, замалювати та підписати будову статевих клітин. Роботу надіслати 27.05 до кінця робочого дня.Чекаю

                                                        Хімія

Повторення. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакції.

Завдання: переглянути відеоматеріал за посиланням

https://drive.google.com/file/d/1rcMebY_RYj6CIFkRQCX8VgMCq5Op6YCf/view?usp=sharing

 

                                            Українська мова

Тема: Повторення вивченого матеріалу

Переглянути відео за посиланням:    https://www.youtube.com/watch?v=CFR5CpgU9QE

https://www.youtube.com/watch?v=SunIrw3fYUc&vl=uk

 

                                                Фізика

Тема. Повторення . Теплові явища.

Д.з.повторити§1-§18, дати відповіді на запитання вікторини.

Запитання вікторини

 1. Явище перетворення пари в рідину за сталої температури.
 2. Назва ходу поршня в ДВЗ (двигунах внутрішнього згоряння)
 3. Залізне знаряддя, за допомогою якого викрешували вогонь із кремнію. Було в ужитку в багатьох

народів протягом тривалого часу до винайдення сірників. В основі його дії лежить збільшення внутрішньої енергії кременю і труту внаслідок виконання механічної роботи.

 1. Речовина, що має температуру плавлення 3387°С за нормального тиску.

5.Пристрій, за допомогою якого нагрівають повітря в приміщеннях або охолоджують воду системи охолодження ДВЗ

 1. Побутовий прилад, у якому різними прийомами затрудняють теплопередачу, що дає змогу зберігати в ньому тривалий час як гарячі, так і холодні рідини.
 2. Пористе тіло тваринного походження, яке між своїми волокнами містить повітря, а тому має погану теплопровідність.
 3. Наочний спосіб показу залежності між двома фізичними величинами.
 4. Загальна назва машин, що перетворюють певний вид енергії у механічну енергію.
 5. Спосіб зміни внутрішньої енергії тіла без виконання роботи над тілом або самим тілом.
 6. Прилад, який застосовують у багатьох дослідах під час вивчення теплових явищ; його основна частина – дві посудини різних розмірів.
 7. Явище перетворення рідини в твердий стан.
 8. Кристалічне тверде тіло, що має температуру кристалізації 0°С за нормального атмосферного тиску.

 

                                    Фізична культура

Закріпити техніку метання малого м'яча на дальність. Рівномірний біг до 20 хв. в повільному темпі. Ознайомитись з безпекою життєдіяльності за посиланням:

https://naurok.com.ua/metodichna-rozrobka-z-tehniki-bezpeki-zhittediyalnosti-35395.html

 

28.05

                         Геометрія

Тема. Підсумковий урок. Інструктаж з безпеки життєдіяльності

 

                                      Хімія

Повторення. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакції.

Завдання: переглянути відеоматеріал за посиланням

https://drive.google.com/file/d/1vzYektmerI884qc1SQ6_hnTjcgXUY8-s/view?usp=sharing

 

                                     Географія

Тема.  Повторення.

При вивченні географії у 8 класі ви сформували   знання про Україну як цілісну країну, в якій відбуваються різноманітні глобальні та регіональні природні,

суспільно-географічні та екологічні процеси;  розвинули практичні уміння і навички  самостійної роботи, що сприятимуть вашій  активній соціально відповідальній

поведінці у географічному просторі країни.  Зможете  застосувати  отримані  географічні знання  та вміння   у повсякденному житті.

Пропоную обміняти свої знання на мільйон.

Пройдіть вправу  " Мільйон у географії" https://learningapps.org/4580078

          Шановні учні!  Незабаром літні канікули. Нехай дні будуть  не тільки теплими та сонячними,  а й наповнені цікавими і  незабутніми подіями.

 При цьому  не забувайте дотримуватися правил  безпеки.

Пропоную подивитися відео"Правила безпеки життєдіяльності під час літніх канікул"   https://www.youtube.com/watch?v=nQ69UzowbNg

 

                                    Українська мова

Тема:  Підсумковий урок

Як написати есе? Переглянути відео за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=SGafwCJz2kI

https://www.youtube.com/watch?v=bOXJ_ru-zzE

 

Зарубіжна література

                     Що ми вивчили за час дистанційного навчання

 (МЗ) Українська література, музичне мистецтво, історія

Бароко як доба і художній напрям у європейській літературі й мистецтві. Видатні представники європейського бароко та їхні здобутки (огляд).

Із лірики європейського бароко. Луїс де Гонгора-і-Арготе «Галерник» або Джонн Донн «Щоб мучить мене…» (1 вірш за вибором учителя)

Луїс де Гонгора-і-Арготе (15611627). «Галерник». Утілення у вірші провідних тем барокової літератури: людина і Доля, блукання людини у Всесвіті, залежність від вищих сил, драматизм духовного життя. Символіка твору. Образ ліричного героя.

Джонн Донн (15721631). «Священні сонети» (19-й сонет «Щоб мучить мене…»). Напруга почуттів ліричного героя. Символіка. Поетична мова.

Історичні умови, філософське та естетичні підґрунтя класицизму. Характерні ознаки класицизму як художнього напряму.

Мольєр (16221673). «Міщанин-шляхтич». Мольєр – майстер класицистичної комедії. Художнє новаторство Мольєра у драматургії, вплив його відкриттів на світове театральне мистецтво. Історія створення комедії «Міщанин-шляхтич». Тематика і проблематика твору, його загальнолюдське значення. Основні образи комедії (пан Журден, пані Журден, граф Дорант, графиня Дорімена, Клеонт та ін.). Засоби комічного (гумор, іронія, сатира, сарказм).

(ТЛ) Поглиблення понять про вірш (філософський). Комедія, сатира, сарказм. Поглиблення понять про гумор, іронію.

(ЛК) Бароко в різних видах мистецтва (живопис, архітектура, музика, паркове мистецтво та ін.).

(УС) Бароко в Україні. Класицизм у різних видах мистецтва (живопис, архітектура, музика та ін.).

(ЕК) Порівняння образів персонажів (Журден – Клеонт, Журден – Дорант).

(ЕК) Порівняння образів персонажів.

та ін.) та їхнє осмислення у творі.

(ТЛ) Поглиблення понять про метафору, алегорію. Притча.

(ЛК) Сучасні літературно-художні видання творів зарубіжної літератури.

(УС) Українські перекладачі творів зарубіжної класики й сучасної літератури.

(ЕК) Порівняння образів персонажів.

Марина Аромштам (нар. 1960). «Коли відпочивають янголи». Учителька (Марсем) та її учні: два погляди на один світ. Моральні проблеми (сімейні драми, перше кохання, конфлікти батьків і дітей, пошуки шляху в житті та ін.) та їхнє осмислення у творі.

(ТЛ) Поглиблення понять про метафору, алегорію. Притча.

(ЛК) Сучасні літературно-художні видання творів зарубіжної літератури.

(УС) Українські перекладачі творів зарубіжної класики й сучасної літератури.

житті та ін.) та їхнє осмислення у творі.

(ТЛ) Поглиблення понять про метафору, алегорію. Притча.

(ЛК) Сучасні літературно-художні видання творів зарубіжної літератури.

(УС) Українські перекладачі творів зарубіжної класики й сучасної літератури.

7. Література XXXXI СТ.

У пошуках себе і високого польоту

 (ТЛ) Поглиблення понять про метафору, алегорію. Притча.

(ЛК) Сучасні літературно-художні видання творів зарубіжної літератури.

 

Інформатика.

Очікувані результати навчання учнів 8 класу з інформатики

 

29.05

Всесвітня історія

Опрацювати §29  «Англійські колонії в Північній Америці».

При підготовці домашнього завдання використати  відео

https://www.youtube.com/watch?v=wPPl3QELNQI

 

Фізична культура

Закріпити техніку метання малого м'яча на дальність. Ознайомитись з безпекою життєдіяльності за посиланням: https://naurok.com.ua/metodichna-rozrobka-z-tehniki-bezpeki-zhittediyalnosti-35395.html

 

Українська література

Тема: Підсумковий урок

Список творів з літератури на літо:

 1. Біблія. Легенди: про Вавилонську вежу, про Мойсея. Притча про блудного сина. Притча про сіяча;
 2. Іван Котляревський. «Енеїда», «Наталка Полтавка»;
 3. Григорій Квітка-Основ’яненко. «Маруся», « Салдацький партрет»;
 4. Микола Гоголь. «Тарас Бульба», «Ніч проти Івана Купала»;
 5. Пантелеймон Куліш. «Чорна рада»;
 6. Марко Вовчок. «Інститутка», «Максим Гримач»;
 7. І. Багряний «Тигролови».

 

                  Основи здоровя

завдання за посиланням https://learningapps.org/3546277

 

                   Англійська мова

 І група

Тема: A Letter to the Future

Завдання: Написати листа собі через 1 рік, 5 років або вибрати точну дату.

Запостити на сайт, де ви вказуєте свою електронну адресу.

https://www.futureme.org/?fbclid=IwAR3d2z3ePWlDJtmerbrf86S0_W9a2VEWSOBTH2dGLABFCiMJJJ0v5SE1nug

Ось тут ви можете переглянути, що пишуть інші:

https://www.futureme.org/letters/public

 

ІІ група

Дуже дякую за вашу плідну роботу.

Бажаю вам гарних літніх канікул! Дуже раджу:

https://www.khanacademy.org/

 

Don’t feel sorry for your English!

Роздрукувати сторінку