8-А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.03-13.03.2020

Порада учням (від класного керівника)

Під час карантину можна використовувати навчальні сайти з усіх предметів.

https://detector.media/production/article/175477/2020-03-12-na-chas-karantinu-na-kanali-kiiv-viidut-teleuroki

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxrPOOCiqOIMmbWtE9V7i9-cCHd9NMD0sAwwnEVEGcN_fpVQ/viewform?hl=en&fbclid=IwAR0zzAuyuTAmkaqnq3ym1ZnYLkaDL4x98bjfvA3UWYc4wzztmpLi8c6MUNU

 

 1. Хімія:

https://drive.google.com/file/d/1TZhMZX7ZZzwlPQH9QpuCdD4Dlqce09YM/view?usp=sharing

                         Англійська мова

1.Новину, яку ви підготували на п’ятницю, проаналізувати та написати власне бачення та відчуття, щодо цієї статті ( не менше 5 речень), відправити на пошту hlivnanataliya@gmail.com;

2.Опрацювати статтю впр.2, ст.185-186; дати письмово відповіді на запитання впр.1, ст.185

                          Геометрія

Тема. Многокутник та його елементи.

  Прочитати  п.22, конспект, № 810-814. Переглянути відео. https://www.youtube.com/watch?v=RWPziDibm_Y

Домашнє завдання. п.22, вивчити означення, № 815-819

 

                      Фізичне виховання

 Тема. Подача м’яча.

Домашнє завдання. Повторити основні положення гри.

 

Основи здоровя

Тема. Віктимна поведінка. Протидія сексуальному насильству.

 Завдання. Опрацювати матеріал п.18

 

                      Українська література

Тема. Іван Малкович.

Опрацювати біографію за підручником, скласти портфоліо. Прочитати поезії: "Свічечка букви Ї", "Музика, що пішла", "Із янголом на плечі"

 

                      Українська мова

Написати твір-роздум на тему "Чи можна пробачити зраду?" (обсяг: 2 - 2,5 стор.)

 

                             Зарубіжна література

Тема. Історичні умови, філософське та естетичні підґрунтя класицизму. Характерні ознаки класицизму як художнього напряму.
Уважно прочитайте, законспектуйте головне.
Класицизм як художня система склався в XVII столітті й охоплювала не лише літературу, а й інші види мистецтва: живопис, скульптуру, архітектуру, музику. Назву класицизм ввели в ужиток на початку XIX століття, підкреслюючи, що митці цього напряму наслідували античну «класику», брали її за взірець.
Мета класицистичного мистецтва - створити художні твори за законами гармонії ї логіки, тому митці цього напряму виробляють певні правила, дотримання яких було обов’язковим.
Філософським підґрунтям класицизму був раціоналізм - учення, яке стверджувало, що головний інструмент пізнання світу - це розум. Засновником філософії раціоналізму був Рене Декарт. Паралельно з філософією раціоналістів будувалася і естетична програма класицистів. Тому «Поетичне мистецтво» Ніколя Буало було справжнім гімном раціоналізму. Книга складалася із чотирьох пісень. Перша - присвячена принципам побудови поетичних творів, друга і третя - характеристиці окремих літературних жанрів, а четверта - насичена моралізаторськими настановами.
Проте першими теоретиками класицизму стали гуманісти доби Відродження. Античну драму вони вважали взірцем художньої досконалості, на цей взірець вони й пропонували орієнтуватися драматургам. Французькі поети доби Відродження втілювали в життя теоретичні принципи «Поетики» Аристотеля.
Найбільшого розвитку класицизм досяг у Франції, де у XVII столітті починає складатися абсолютна монархія, і мистецтво, яке підкоряється правилам, влаштовує абсолютистів, стає часткою державної ідеології.
Основні правила класицизму:
1. Класицисти утверджували вічність ідеалу прекрасного, що спонукало їх наслідувати традиції античних майстрів. Вони вважали, якщо одні епохи створюють зразки прекрасного, то завдання митців наступних часів полягає в тому, щоб наблизитися до них. Звідси - встановлення загальних правил, необхідних для художньої творчості.
2. У літературі простежувався чіткий розподіл за певними жанрами:
- високі (ода, епопея, трагедія, героїчна поема);
- середні (наукові твори, елегії, сатири);
- низькі (комедія, пісні, листи у прозі, епіграми).
Для кожного жанру регламентувалися мова і герої. Так, трагедії класицизму притаманна була піднесена, патетична мова.
У комедіях використовувалася проста мова, обов'язковим був сатиричний струмінь, діяли побутові персонажі. Жанрові форми нової літератури класицистами ігнорувалися, особливо це стосувалося прозових жанрів, які, незважаючи на їхню велику популярність у сучасній літературі, були відсунуті у класицизмі на другий план. Жанровими домінантами класицистичної літератури були ода і трагедія.
3. Важливим елементом в естетиці класицизму були вчення про розум як головний критерій художньої правди і прекрасного в мистецтві. Класицисти вважали, що античні майстри творили за законами розуму. Письменникам нового часу теж слід дотримуватися цих законів.
4. Характери чітко поділялися на позитивні і негативні.
5. Драматичні твори (трагедія, комедія) підпорядковувалися правилу трьох єдностей - часу, місця і дії. П'єса відтворювала події, які відбувалися протягом одного дня і в одному місці.
6. Чітка композиція твору мала підкреслювати логіку задуму автора і певні риси персонажів.
7. Для класицизму загалом характерні аристократизм, орієнтація на вимоги, смаки вищої суспільної верстви, хоча деякі представники класицизму порушували це правило (наприклад, Мольєр).
8. Естетичну цінність для класицистів мало лише вічне, непідвладне часу, як твори античності. Наслідуючи давніх авторів, класицисти самі створювали "вічні" образи, які назавжди увійшли до скарбниці світової літератури (Тартюф, Сід, Гора-цій, Федра, Андромаха, міщанин-шляхтич, скнара тощо).
Класицисти наполягали на виховній функції літератури та мистецтва. Причому засобом виховання "гарного смаку" є ні дидактизм, ні моралізаторство. Виховувати людину має насолода, яку мусить давати мистецтво.
Постійним предметом обговорення в теорії класицизму, особливо в другій половині XVІІ ст., стає категорія «гарного смаку», що сприймається не як смак індивідуальний, а як «норма», котру виробляють кращі письменники. «Гарний смак» класицизму надає перевагу лаконізму перед багатослів’ям, простоті перед складністю, поміркованості перед екстравагантністю.
Перегляньте відео
https://www.youtube.com/watch?v=7mrOKx4GwL8&t=64s
https://www.youtube.com/watch?v=csOby2WXgxc
Домашнє завдання
Вивчити конспект, ознайомитись з життєвим та творчим шляхом Мольєра.
За підручником: ст. 190-194.

Психологія

Тема. "Ситуації ризику"

Заповнити таблицю.

 

16.03.2020

Порада учням (від класного керівника)

Під час карантину можна використовувати навчальні сайти з усіх предметів. Сьогодні на каналі «Київ» розпочинаються  телеуроки.

https://detector.media/production/article/175477/2020-03-12-na-chas-karantinu-na-kanali-kiiv-viidut-teleuroki

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxrPOOCiqOIMmbWtE9V7i9-cCHd9NMD0sAwwnEVEGcN_fpVQ/viewform?hl=en&fbclid=IwAR0zzAuyuTAmkaqnq3ym1ZnYLkaDL4x98bjfvA3UWYc4wzztmpLi8c6MUNU

 

                                                         Ваші завдання

            Алгебра

Тема. Квадратні рівняння.

Класна робота. П.20, №786, 787, 793

Домашнє завдання. П.20, № 801, 805, 794

 

                                                         Фізика

Тема. Паралельне  з’єднання

Домашнє завдання. Вивчити п.32, вправа 32 (№2, №3)

 

 Мистецтво

Тема. Стиль класицизм.

Класна робота. Підручник, ст. 182-191

Домашнє завдання. Пісня «Хай цвіте червона калина»

 

        Історія України

  Тема. Військово-політичний союз із Московським царством.

 Класна робота. П.23, опрацювати

Домашнє завдання. П.23, ст.170 (1-5 питання, підготувати відповіді)

 

                                  Трудове навчання (дівчата)

Створити банк ідей сумок  для виготовлення ( не менше 5 зразків).

У робочому зошиті  описати переваги та недоліки  (на власний розсуд) кожного зразка .

                             

Українська література

"Із янголом на плечі" (пізніше вивчити напам'ять).

Тема: Дмитро Павличко.

Скласти хронологічну таблицю життєвого шляху поета. Прочитати поезії: "Смерека", "Пісня про Україні ". У поезії "Смерека" визначити віршовий розмір.

 

                         Англійська мова (група Кагамлик І.Г.)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLrYJzWnscqq7iHN-sdm9P3q07Vg9Ot_H9me0oWdAT1pHyng/viewform?fbclid=IwAR1Fs4TUrPTQgvACc_AwugdCYieakR2yOm3Ct9NeEgIEL8FSWaKzFr8_NLk

Посилання на тест, який треба пройти

 

17.03.2020

                            Англійська мова (І група, вчитель Хлівна Н.В.)

Тема: Улюблені газети та журнали підлітків.

Завдання: опрацювати нову лексику (записати в словник, вивчити);

прослухати текст за посиланням та виконати впр.2, ст.189 в зошиті

https://drive.google.com/open?id=0BwXhjtj9eqT4TmRWbVp4ZGhaMjA ;

виконати впр.4, ст.190 в електронному вигляді та надіслати на пошту hlivnanataliya@gmail.com.

 

                       Англійська мова (ІІ група, вчитель Кагамлик І.Г.)

A Daily, a Weekly, a Monthly…

 1. Exercise 1 a) b) page 182
 2. Exercise 2 page 183

Виписати нові слова зі сторінки 183 в словник і вивчити

 1. Exercise 3 page 183 ( Complete the sentences/ in your copy-book)
 2. Exercise 1 page 185 ( Type and send me to my e-mail irakagamluk41@gmail.com )

 

                   Зарубіжна література

Тема. Позакласне читання. Лопе де Вега. Головні образи, конфлікт та ідея комедії «Собака на сіні».

 1. Прочитайте

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=2456

 1. Подивіться екранізацію твору

https://www.youtube.com/watch?v=j2ti4wAMyHI&t=80s

 1. Визначте та запишіть у зошит головні образи, конфлікт та ідею комедії «Собака на сіні».

 

 Геометрія

 Тема. Опуклі та неопуклі многокутники. Сума кутів опуклого многокутника.

Класна робота. П.22, теорема про суму кутів.  №826, 830, 832, 835

Домашнє завдання. П.22, 833, 836, 840

 

Інформатика

Розробити презентацію «Професія – фахівець у галузі інформаційних технологій». Скласти довідник професій, які можна набути в галузі інформаційних технологій.

 

Біологія

До уваги учнів 8-а класу!

Сьогодні 17.03 ми мали виконувати практичну роботу щодо будови головного і спинного мозку ст. 162,165.

У робочих зошитах виконайте таблицю значення відділів головного мозку людини ст.166. Знайдіть у мережі Інтернет цікаві факти про особливості головного мозку людини. Бажаю успіхів! Не хворійте!

 

Географія

Тема.  Статево - віковий склад  населення України і світу.

Демографічна ситуація. Тривалість життя.

Прочитати параграф 44, повторити параграф 19.

Підготуйте повідомлення про природний рух    та статево - віковий склад населення  Черкаської області.

Поміркуйте чому в Катарі - багатій арабській нафтодобувній країні

на 100 жінок  припадає 339 чоловіків

 

                  Фізична культура

Подача м'яча зверху, прийом знизу.

Вивчити порушення у волейболі.

Згинання та розгинання рук в упорі лежачи 3×30 р.

 

18.03

                                Фізика

Тема. Мішане з’єднання провідників

Д/з:  1. Опрацювати матеріал за допомогою відеоуроку за посиланням

https://www.youtube.com/watch?v=CLEVf71yjVk;

 1. Виконати письмово вправу 32 (завдання 6,8)

 

Фізична культура

Розучити передачі м'яча в русі.

Повторити зони та переміщення по зонам.

Розвиток стрибучості: стрибки з повного присіду 3×20 р.

 

                                   Алгебра

Тема. Формула коренів квадратного рівняння.

Класна робота. Опрацювати п.21, конспект, вивчити формули та означення дискримінанта. Розв’язати вправи: №807 – 811 (письмово)

https://www.youtube.com/watch?v=ij7MnklJw84

https://www.youtube.com/watch?v=lyqtMD9VFUs

Переглянути відео уроки.

Домашнє завдання. П. 21, формули. №812,813.

 

                              Українська мова (2 урока)

Тема: Повторення вивченого матеріалу. 1) Повторити правила параграфа 33. 2) виконати вправу 395. 3) виконати завдання за QR-кодом на ст.223.

 

                                        Хімія

Тема: Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількість речовини реагентів та продуктів реакцій.

посилання 1. https://drive.google.com/file/d/1TZhMZX7ZZzwlPQH9QpuCdD4Dlqce09YM/view?usp=sharing

посилання 2. https://drive.google.com/file/d/1WT9lR-siCw6QxntH41IkVd7XC4R5E-ya/view?usp=sharing

                                 

Біологія

Тема уроку. Обробка інформації за участю ЦНС". Матеріал теми викладений в параграфи 38. При опрацюванні теми у робочі зошити зазначте морфологічні особливості головного мозку, функціональну спеціалізацію лівої і правої півкуль головного мозку, зверніть увагу на будову кори півкуль : 6 шарів, клітини пірамідальні і зірчасті. На ст 169 заповнити таблицю в розділі діяльність. Зміцнюйте імунну систему продуктами харчування,бережіть своє здоров'я!

 

19.03.2020

                             Географія

Тема.  Механічний рух населення: причини  і види міграцій.

Українська діаспора. Міграційна політика.

Прочитати параграф 45, повторити параграф 20.

Поміркуйте

 1. Чим небезпечна нелегальна трудова міграція?
 2. Чому деякі підприємці зважуються на порушення

закону й дають роботу нелегальним мігрантам?

Переглянути презентацію

https://www.youtube.com/watch?v=ReuJe-o4314

Подивитись відео

https://www.youtube.com/watch?v=TNm9p8op6s0

 

                       Геометрія

Тема. Площа многокутника. Площа прямокутника

Класна робота. Опрацювати п.23, № 843-848

https://www.youtube.com/watch?v=ON3abnmT1iA

 Домашнє завдання.п.23, № 849-853

 

               Українська мова (2 уроки)

1) опрацювати параграф 34;

2) виконати вправи 399, 400, 401.

 

               Хімія

https://drive.google.com/file/d/14LjEnORwW4K_hATlUwDhD97Gx1PRt65o/view?usp=sharing

              Інформатика ( для обох груп)

Уявіть, що ви приватний підприємець, який вирішив допомогти мешканцям свого міста в складній епідеміологічній ситуації, створивши підприємство, яке виготовляє захисні маски. Створіть презентацію, в якій розмістіть назву, логотип, рекламний слоган своєї фірми. Також розрахуйте вартість однієї маски.

Результати роботи надішліть на поштову адресу вчителю

fomina_vira@urk.net     та       2807vadymvoloshyn@gmail.com

 

      Зарубіжна література

Тема. Мольєр (1622–1673) - майстер класицистичної комедії. Художнє новаторство Мольєра у драматургії, вплив його відкриттів на світове театральне мистецтво.
Про автора
Прочитайте
https://uk.wikipedia.org/wiki/Мольєр
https://www.ukrlib.com.ua/bio-zl/printit.php?tid=4317
Перегляньте відео
https://www.youtube.com/watch?v=zMbipjjSYbg
Опрацюйте за підручником ст. 193-213
Подивіться виставу (ч. 1)
https://www.youtube.com/watch?v=D0PmRSOY3QU
Домашнє завдання
Знайдіть матеріали про художнє новаторство Мольєра у драматургії, вплив його відкриттів на світове театральне мистецтво.

Мольєр — Вікіпедія

Мольє́р (фр. Molière; псевдонім Жана Батиста Поклена (фр. Jean-Baptiste Poquelin); 15 січня 1622 — 17 лютого 1673) — французький письменник, драматург і актор, один із засновників «Блис....

 

20.03

 

Фізична культура

Розучити подачі м'яча зверху. Повторити заміни у волейболі. Розвиток сили: підтягування на високій та низькій перекладинах.

 

 Всесвітня історія

Опрацювати п.14 (Англія), ст. 101, завдання 1-5 виконати.

 

Англійська мова ( І група, вчитель Хлівна Н.В.)

Тема: Grammar

Завдання: переглянути відео, зробити за потреби коспект https://www.youtube.com/watch?time_continue=38&v=6pjMxBLB5IM&feature=emb_logo,

та виконати завдання

https://drive.google.com/file/d/12iIbNaQ3zQbRz0DlI3KyNJRwL-Wx6_FC/view?usp=sharing,

варіанти відповідей надіслати на пошту hlivnanataliya@gmail.com

Завдання виконати до 23.03

Англійська мова (ІІ група, вчитель Кагамлик І.Г.)

Переглянути відео, виписати поради, як бути мудрішим користувачем мас медіа (мінімум 5 порад, надрукувати і відправити на електронну адресу irakagamluk41@gmail.com )

https://www.brainpop.com/technology/digitalcitizenship/medialiteracy/

Exercise 2 pages 185 – 186 (опрацювати текст)

Слова із сторінки 186 записати в словник і вивчити.

Exercise 4 pages 187 – 188 (в зошит)

Ще одне завдання, яке треба відправити на електронну адресу – Exercise 5 page 188

 

 Українська література

Тема:

Епос як один із основних літературних родів. М. Коцюбинський. Життя і творчість 1) написати конспект про літературні роди, детальніше - про епос, навести приклади;

2) створити презентацію на тему "Життя і творчість М. Коцюбинського".

                                       

 Основи здоровя

Тема: Безпека на дорозі. Правила дорожнього руху.

Опрацювати параграф 19 , виконати завдання до мал.36

 

 Психологія

Тема. Ситуації ризику.

Потрібно записати визначення + виконати завдання

 

 

23.03

  Історія України

Опрацювати тему «Українські землі у 20 – 90 –х р.р. XVIII ст. Архітектура та образотворче мистецтво» Написати коротенький конспект.

 

Мистецтво

Тема: Живопис і мода класицизму

Підручник - ст.192-198

https://youtu.be/oOAnIRL1Z_o

 https://youtu.be/E0XEvxYhJSo

 https://youtu.be/0w8joHwhmcI

 

Алгебра

Тема. Формула коренів квадратного рівняння.

Класна робота. № 1000-1003

Домашня робота. Розв’язати 15 квадратних рівнянь (обрати самим). Пройти тестування, розв’язки записати у зошит.

https://naurok.com.ua/test/kvalratni-rivnyannya-nepovni-kvadratni-rivnyannya-66688.html

https://naurok.com.ua/test/kvadratni-rivnyannya-66446.html

https://naurok.com.ua/test/kvadratni-rivnyannya-65885.html

Надіслати скрини з тестування

 

  Українська література

Тема: Пригодницька повість "Дорогою ціною".

1) читати повість за підручником;

2) виписати частини композиції;

3) подивитися фільм за посиланням https://megogo.net/ua/view/14745-dorogoyu-cinoyu.html

 

  Фізика
           Тема. Розвязування задач

Д/з:1. Повторити  §31, §32.

2.Виконати письмово у робочих зошитах ( за рис.)

Задача 1. Розгляньте схему електричного кола,зображеного на рисунку  і дайте відповіді на питання.

1.Як ввімкнений реостат відносно електричної лампи і дзвінка?

 1. Як ввімкнені один відносно одного дзвінок і лампа?

3.Сила струму реостата становить 0,75 А, а лампи – 0,25 А.Яка сила струму дзвінка?

4.Напруга на електричному дзвінку 6 В. Враховуючі дані попередньої задачі,знайдіть опір електричної лампи.

5.Опір ввімкненої частини реостата  8 Ом.Такий же опір мають дзвінок і лампа разом,а сила  струму в реостаті 0,75 А.Розрахуйте покази вольтметра.

Задача 2.

Трудове навчання (дівчата)

Із історії зачісок. Види зачісок, залежно від форми обличчя. Корегування форми обличчя за допомогою зачіски

Трудове  навчання (хлопці)

Тема. Підставка під гаджети.

Завдання. Створити базу підставок, і виготовити одну ( матеріал – картон, дерево, пластик тощо)

 

 24.03

Геометрія

Тема. Розв’язування задач.

Завдання. Пройти тестування, записати задачі в зошит. Надіслати до п’ятниці скрини.

https://naurok.com.ua/test/mnogokutniki-suma-kutiv-opuklogo-mnogokutnika-65392.html

https://naurok.com.ua/test/8-klas-mnogokutnik-ta-yogo-elementi-65308.html

 

Англійська мова

Група вчителя Кагамлик І.Г.

Iryna Kagamlyk приглашает вас на запланированную конференцию 24.03 в 12.00: Zoom.

Подключиться к конференции Zoom
https://zoom.us/j/940025640?pwd=LzQyMWlyV1lzV3RFVk9HSkZGSGJjQT09

Идентификатор конференции: 940 025 640
Пароль: 500565
Важливо!!! Якщо у вас немає можливості доєднатись до онлайн уроку, вам необхідно буде опрацювати матеріал самостійно.
Переглянути  2 відео, за потребою зробити конспект https://www.youtube.com/watch?v=sXZ_285PsmU

https://www.youtube.com/watch?v=lXUD5EKArhQ

Вправа 1 ст. 191 ( в зошит)

Вправа 2, 3 ст. 192 ( в зошит, обрати варіант а), b), c) …)

Вправа 4 ст. 192 ( письмово в зошиті)

Опрацювати теорію

Виконати вправу, надрукувати її і відправити на пошту irakagamluk41@gmail.com

 

 

Група вчителя Хлівної Н.В.

Тема: Інформаційна сторінка в газеті.

Завдання: створити власну сторінку газети, розмістити у ній 3 статті про катантин у м.Сміла

(новини мають бути як справжніми, так і фейковими), додати фото. Готові роботи надіслати

на hlivnanataliya@gmail.com Deadline 26/03

 

Фізкультура

Тема. Розвиток стрибучості, стрибки з повного присіду 4×20р.

Волейбол. Подача м’яча.

https://www.youtube.com/watch?v=78YbppnFLJY

 

 Географія

Тема.  Розміщення  населення на земній кулі та в Україні.

Прочитати параграф 46, повторити параграф 21.

Переглянути  презентацію " Густота населення"

https://naurok.com.ua/prezentaciya-z-geografi-8-klas-gustota-naselennya-109333.html

Виконати  тестові завдання

https://naurok.com.ua/test/zmina-kilkosti-naselennya-2100.html

 

Біологія

Тема уроку "Периферична нервова система"

Характеризуючи, роль НС ми робили акцент на функціях периферичної Нс,зокрема її участі у регуляції роботи внутрішніх органів (автономна) та залоз внутрішньої секреції, Соматична НС регулює роботу скелетних м'язів.

У робочі зошити зазначте тему уроку,та функції кожного з відділів, особливості регуляції симпатичним та парасимпатичними відділами.Знаю, що матеріал є складним для сприйняття, але впевнена, що Ви зможете.Успіхів.

 

Зарубіжна література

Тема. Історія створення комедії «Міщанин-шляхтич».

 1. Подивіться відеоурок

https://www.youtube.com/results?search_query=зарубіжна+8+клас+мольєр

 1. Подивіться виставу – ч. ІІ

https://www.youtube.com/watch?v=vlTN9vOGVmQ&t=3s

 1. Повторіть за підручником ст. 193-213
 2. Запишіть у зошит:

Комедія - драматичний твір, у якому засобами гумору та сатири викриваються негативні суспільні та побутові явища, розкривається смішне в навколишній дійсності.

 1. Опрацюйте матеріали та виконайте завдання
 1. Відправте фотозвіт мені на пошту skubenko36@ukr.net

 

Інформатика

https://drive.google.com/file/d/1nIpXlg8wdhVIZElFs5NAsNgk4j5jBl87/view?usp=sharing

 

25.03

                                               Алгебра

Тема. Теорема Вієта.

Класна робота. Опрацювати п.22, записати формулювання теорем, задачі 1 і 2 записати в зошит і розібрати.

Переглянути відео урок   https://www.youtube.com/watch?v=1oJxDxg9tnw

Виконати № 831, 832, 834-836

Домашнє завдання п.22, № 837-840

https://www.youtube.com/watch?v=nky2S-iPtZ4&t=606s

Пройти всі тестування

https://onlinetestpad.com/ua/test/25487-kvadratnі-rіvnyannya-teorema-vієta

https://naurok.com.ua/test/onlayn---test-kvadratni-rivnyannya-teorema-vieta-3593.html

https://naurok.com.ua/test/teorema-vieta-73614.html

https://naurok.com.ua/test/formuli-koreniv-kvadratnogo-rivnyannya-71561.html

 

                                                              Хімія

https://drive.google.com/file/d/1pN5Hwj7IIROJl_ksr_O6omY0fSFwixem/view?fbclid=IwAR17aHzHuF8dfsu2Q9dxdM6eCtkfX5bCXdBrudom8lOw2VQExDx9IKClySk

https://drive.google.com/file/d/1pN5Hwj7IIROJl_ksr_O6omY0fSFwixem/view?usp=sharing

 

                                                          Біологія

Тема уроку:

"Захворювання нервової системи"

.Мета уроку:з"ясувати найпоширеніші захворювання нервової системи людини,визначити чинники,що спричиняють захворювання, опрацювати в зошити основні хворони, зазначені в параграфі 40.

Нагадати для себе методи дослідження нервових хвороб. На ст.178 прочитати значення терміну дофамін та енцефаліт. Читайте, слухайте музику, робіть нотатки в зошиті, не хвилюйтеся і пам"ятайте, що здоров"я - запорука усіх Ваших успіхів.

 

 Фізика

Тема .Розвязування задач

Д/з:1. Повторити  §19- §32.

2.Виконати письмово

1.Величина, яка характеризує швидкість перенесення заряду через поперечний   переріз провідника, називається .........

2.Прилад для вимірювання  напруги ......

 1. Прилад для вимірювання сили струму ............

4.Одиниця вимірювання опору .......

5.Сила струму в провіднику визначається за фор­мулою...

6.Яка напруга на резисторі опором 4 Ом, через який іде струм 0,5 А?

 1. Визначте напругу на ділянці кола, якщо при проходженні по ньому заряду 15Кл була виконана робота 6кДж

8.Опір реостата дорівнює 20 Ом. Він приєднаний до джерела струму з напругою 6 В.   Визначте силу струму в реостаті.

 1. Електричне поле, переміщуючи по спіралі нагрівального елемента праски заряд 5Кл, виконує роботу 1,2кДж. Яка напруга на кінцях спіралі?

      10.За який час через поперечний переріз провідника може пройти 2 • 1019 електронів, якщо сила струму в провіднику 1 А?

11.Чому дорівнює опір провідника, що перебуває під напругою 100 В, якщо за 5 хв через його поперечний переріз пройшов заряд 6 Кл?

12.Знайти помилку в  електричній схемі.

варіанти відповідей надіслати на пошту boykosvetlana794@gmail.com

( обов’язково вкажіть прізвище та  ім’я)

 

Українська мова (2 урока)

Тема: Відокремлені означення .

1) повторити параграф 34, звернути увагу на правила ст. 228 -229;

2) виконати вправи 402, 403, 406.

 

                                 Фізична культура

https://youtu.be/78YbppnFLJY

Тема. Волейбол. Подача м’яча.

 Завдання. Розвоток витривалості: рівномірний біг до 20 хв. у повільному темпі.

 

26.03

 

                                                     Геометрія

Тема. Площа паралелограма.

 Класна робота. Повторити означення та властивості паралелограма.

Опрацювати п.24, записати теорему 1, задачі 1,2 ( з пункту 24), розв’язати № 882-885

Переглянути відео

https://www.youtube.com/watch?v=02BC9JIcRGQ

https://www.youtube.com/watch?v=IjK4Dvua1a8

https://www.youtube.com/watch?v=niTFy3zmhPk

Домашнє завдання. п.24, вивчити формули для знаходження площі паралелограма.

 № 886-891

  Протестувати засвоєння матеріалу можна, переходячи за посиланням.

https://naurok.com.ua/test/ploscha-paralelograma-72235.html

https://naurok.com.ua/test/ploscha-paralelograma-71642.html

https://naurok.com.ua/test/ponyattya-ploschi-mnogokutnika-ploscha-pryamokutnika-64562.html

https://naurok.com.ua/test/mnogokutniki-ploscha-pryamokutnika-ploscha-paralelograma-61177.html

https://naurok.com.ua/test/ploscha-paralelograma-59590.html

  Дякую! Бажаю успіхів!

                                            

                                                Інформатика (Обидві групи)

Тема: «Розв’язування компетентнісних задач»

Завдання: розрахуйте в середовищі електронних таблиць вартість святкового торта, який ви приготуєте на День народження найріднішій людині (знайдіть рецепт, складіть список необхідних продуктів, визначте їх кількість, за допомогою формул розрахуйте скільки буде коштувати необхідна кількість кожного продукту та загальна вартість торта).

Виконайте тест, скріншот результату та електронну таблицю надішліть на електронну пошту вчителю fomina_vira@ukr.net або 2807vadymvoloshyn@gmail.com

 

                                                              Хімія

https://drive.google.com/file/d/1T5dmGM6Yoa0xIcISwRH3CHlUmpg0GGuN/view?usp=sharing

 

                                                     Географія

Тема.  Класифікація міст і урбанізація.

Прочитати параграф 47, повторити параграф 22.

Подивитись відеоурок " Урбанізація", "Міські агломерації"

http://video.novashkola.ua/9-klas/geografiya-9-klas/urok-07/

Переглянути  презентацію " Урбанізація. Міські агломерації"

https://naurok.com.ua/prezentaciya-urbanizaciya-miski-aglomeraci-27749.html

Виконати вправу " Карта України"

https://learningapps.org/3689668

 

                                      Українська література

      Тема: Відокремлені прикладки.

1) опрацювати параграф 35;

2) виконати вправи 414, 415, 419;

3) самостійна робота: вправа 420 (усі завдання до вправи), роботу або сфотографувати, або набрати у документі Word та відправити на електронну адресу: nadia_goncharenko_@ukr.net

                                             

                                          Зарубіжна література

Тема уроку. Тематика і проблематика твору, його загальнолюдське значення.

 1. Повторіть

https://www.youtube.com/watch?v=5GCPAj_EwJY

 1. Прочитайте

Тема п’‎єси «Міщанин -шляхтич» - зображення безпідставних претензій буржуа Журдена на аристократизм та висміювання людських і соціальних вад. Дотичні теми - зображення любовних колізій між Люсільта Клеонтом, Нікольта Ков’‎єлем, Дорантом та Доріменою; зображення шахрайств учителів та кравця.

 

Сюжетна лінія та її композиційне втілення у творі

 

Дія перша - експозиція. В будинку пана Журдена зібралися найняті ним учителі музики і танців, які мають навчити його аристократичних манер. Учителі всіляко вихваляють Журдена, сподіваючись отримати від нього велику винагороду.

 

Дія друга - зав’‎язка. Журден домовляється з учителями про підготовку балетної вистави до гостини маркізи Дорімени, з якою він хоче укласти шлюб, щоб отримати дворянський сан (Журден на цей час одружений і має доньку на виданні). Тим часом учителі музики й танців посварилися з учителями філософії та фехтування, доводячи кожен свою першість в освіті. Після занять Журдена з учителем філософії в його дім приходить кравець-шах- рай та відбувається «ритуал» вдягання буржуа в кумедний костюм. Журдена переконують, що це «останній писк моди» в аристократичному середовищі. Журден щедро всіх винагороджує.

 

Дія третя - розвиток дії. Після сварки з дружиною та служницею, які критично ставляться до «високих прагнень» Журдена, в його дім приходить аристократ-аферист Дорант, користуючись небезкоштовними послугами якого, Журден прагне зблизитися з Доріменою. Дорант дурить Журдена, оскільки витрачає гроші міщанина на дорогі подарунки маркізі від свого імені, бо теж хоче з нею одружитися. Дружина Журдена прагне використати заклопотаність чоловіка власними мріями про дворянство та видати заміж за Клеонта свою дочку Люсіль, у чому їй допомагає служниця Ніколь, закохана в слугу Клеонта Ков’‎єля. Журден проти, тому що Клеонт - міщанин, а він хоче видати доньку за аристократа. Тим часом розпочинається балет, головними глядачами на якому є Дорімена та Дорант.

 

Дія четверта - кульмінація. Під час обіду Журден залицяється до Дорімени, але його дружина припиняє люб’‎язності та виганяє гостей. З’‎являється переодягнений Ков’‎єль і розповідає Журдену, що в його доньку закоханий син турецького султана, що він скоро буде з пропозицією шлюбу та висвячення майбутнього тестя у сан «мамамуші». Журден мало не божеволіє від щастя - збувається його мрія стати дворянином. Манія Журдена у сцені посвяти в «мамамуші» доходить крайньої межі, і вся безглуздість його намагань і моральна потворність виявляються тут в особливо яскравій формі. Розпочинається комічна церемонія, яку проводять «турки», найняті Клеонтом, і він сам, вдаючи сина турецького султана.

 

Дія п’‎ята - розв’‎язка. На сцені один за одним з’‎являються усі головні персонажі п’‎єси - дружина Журдена, його донька Люсіль, Дорант, Дорімена - і, дізнавшись, що відбувається, включаються в гру, кожен по - своєму використовуючи обдуреного Журдена. Журден погоджується на шлюб Люсіль з Клеонтом, вважаючи, що видає її заміж за сина турецького султана. Ніколь пов’‎язує своє життя з Ков’‎єлем, а Дорант одружується з Доріменою, переконавши Журдена, що це таємний хід, що відверне увагу пані Журден від почуттів її чоловіка до маркізи. «От йолоп так йолоп! Другого такого у цілому світі не знайдеш!» - так у кінці п’‎єси характеризує Журдена Ков’‎єль. Комедія закінчується яскравим балетом.

 

Особливості жанру й композиції п’‎єси «Міщанин-шляхтич»

 

«Міщанин-шляхтич» - взірець «високої комедії» Мольєра. Твір поєднав у собі ознаки комедії обставин та комедії характерів: згідно з правилами комедії характерів у ній поставлено завдання розкрити морально- психологічний стан героя, а відповідно до комедії звичаїв були висміяні традиції, уподобання певних соціальних прошарків, передовсім буржуа та аристократів.

 

За змістом «Міщанин-шляхтич» є взірцем соціально-побутової комедії, в якій розкриваються норми моралі та спосіб життя аристократії та буржуазії часів Мольєра. Однак у творі наявні й елементи соціально- психологічної та любовної комедії, що обумовило її успіх у глядача.

 

За правилами класицизму комедія має п’‎ять дій. Композиція п’‎єси підпорядкована правилу трьох єдностей: всі події відбуваються в домі пана Журдена (єдність місця) впродовж однієї доби (єдність часу), розвиток сюжету зосереджується навколо особи головного героя (єдність дії), переважна більшість героїв є носіями однієї домінуючої риси характеру (неоднозначним є образ головного героя твору). Комічність зображуваних ситуацій поєднується з серйозною моральною проблематикою.

 

За формою «Міщанин-шляхтич» - це комедія-балет. Мольєр ввів у п’‎єсу численні пісні, танці, музичні інтермедії, балет, завдяки чому здійснив розширення характеристик персонажів, увиразнивши ті чи ті риси їх вдачі, створивши необхідний емоційний колорит та пародіюючи тематику й стиль тогочасної салонної літератури. Жанр, створений видатним драматургом для придворних розваг, наповнився викривальним змістом.

 

Головна ідея комедії «Міщанин-шляхтич» художньо втілена у словах Клеонта, що немовби кладуть край безглуздим намаганням Журдена перетворитися з міщанина на шляхтича: «Люди без докорів сумління привласнюють собі дворянське звання, - цей вид злодійства, вочевидь, став звичним. Але я щодо цього, зізнаюся, більш делікатний. Я гадаю, що будь-який обман кидає тінь на порядну людину. Соромитися тих, від кого тобі прирекло народитися на світ, похвалятися в товаристві вигаданим титулом, видавати себе не за те, чим ти є насправді, - це, як на мене, ознака душевної ницості».)

 1. Подивіться урок

https://www.youtube.com/watch?v=EBOZhW79c8o

 1. Пройдіть тестування

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=641556

Завдання необхідно виконати до  27 березня 16:00

 

27.03

                                Англійська мова

І група ( вчитель Хлівна Н.В.)

Тема: Повторення вживання неозначеного артикля. Вживання нульового та означеного артикля з географічними назвами.

Завдання: переглянути онлайн урок за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=HjUPaLgDyls , законспектувати у зошит граматичний матеріал з прикладами; перевірити себе за посиланнями https://learningapps.org/419941

https://learningapps.org/watch?v=ppksu5b6t17

 ІІ група

             Iryna Kagamlyk приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom.

Тема: Iryna Kagamlyk's Zoom Meeting

Время: 27 мар 2020 02:00 PM Киев

Подключиться к конференции Zoom

https://zoom.us/j/357223009?pwd=K0dFeGgzc1JKZjRoOE5idCtuK3RwUT09

 

Идентификатор конференции: 357 223 009

Пароль: 517107

Важливо!!! Якщо у вас немає можливості доєднатись до онлайн уроку, вам необхідно буде опрацювати матеріал самостійно.

Дати відповіді на запитання письмово і скинути на електронну адресу irakagamluk41@gmail.com :

 • Do you have a television in your bedroom?
 • How many hours of television do you watch daily?
 • What is your favorite television program?
 • What do you think about the television rating system?
 • What magazines do you like to read?
 • Do you subscribe to any magazines? What are they?

 

Пройти тест. Результат сфотографувати і відправити на електронну адресу:

http://web.archive.org/web/20080319102915/http://www.pbs.org/teachers/media_lit/quiz.html

 

Дати відповіді на запитання і відправити на електронну адресу:

Advertisement Dissection and Analysis

 1. What is happening in the advertisement?
 2. What objects in the advertisement can you identify?
 3. With which general time period are those objects associated (historical past, present, or future)?
 4. What are the people in the image doing?
 5. What do the facial expressions or body language suggest?
 6. What characteristics of buildings or environment give you clues to the location?
 7. What are the people wearing?
 8. What is the relationship between the people in the advertisement?
 9. What is the advertisement selling?
 10. What interests you the most about the advertisement?

Переглянути відео:

https://www.youtube.com/watch?v=baftkjc5gKs

                                Психологія

Створити антирекламу алкогольних напоїв (формат А4)

                                Основи здоровя

Виконати вправу перейшовши за посиланням https://learningapps.org/2265250

 

                         Українська література (2 урока)

Тема: Остап і Соломія - головні герої повісті.

1) дочитати повість за підручником;

2) скласти план- характеристику образу Остапа;

3) виписати 5 речень до характеристики образу Соломії.

 

Фізична культура

Повторити основні правила гри волейбол. Закріпити вивчені елементи: передача, подача, прийом м'яча. Розвиток спритності та витривалості: біг 100 через 100, де спочатку прискорення потім відновлюючий біг і таких 4 прискорення.

https://youtu.be/WCBeTQDGxOU

Всесвітня історія.

Повторити тему "Османська імперія. Країни Східної Європи у ХVI-перешій половині ХVIIIст.

Звернення класного керівника до учнів 8-А класу.

Дорогі мої восьмикласники!

Попереду тиждень канікул! Бажаю гарного відпочинку. Бережіть себе і своїх рідних – це зараз головне. Прошу усіх без виключення приєднатись до групи у Вайбері «Математика. 8-А». Всі новини і повідомлення я буду розміщувати в групі. Дякую за розуміння.

 

06.04

                                      Мистецтво

Тема: Музика і театр епохи класицизму. Українські пам’ятки класицизму.

Підручник – ст. 199-213

https://www.youtube.com/watch?v=sz_eJyCuShw&t=47s https://www.youtube.com/watch?v=KsXUh0qFl-I

Слухати музику композиторів-класиків (за вибором)

Переглянути фільм «Весілля Фігаро» (за бажанням) https://www.youtube.com/watch?v=r8xv7oo1X98

Написати твір-роздум на тему «Мої враження від класичного стилю» (фотографії твору або електронний варіант надсилати на адресу linamex81@gmail.com Не забувайте підписувати роботи)

 

Українська література

Тема: Романтичність, мужність і сила волі української жінки Соломії.

1) перевірка знань щодо змісту тексту. Клоуз - тест (продовжіть речення одним словом )

1.Соломія пішла разом з Остапом , переодягнувшись в одяг...

2.На початку твору Соломія жертвує заради Остапа своїм...

3.Остап пропонує Соломію називати чоловічим ім’ям ...

 1. Кому належать слова « За Дунай, у Січ із тобою... Приймаєш товариша чи не приймаєш?»

5.З якою рослиною Соломія «боролась « у плавнях?

6.Для переправи Остап та Соломія змайстрували ...

7.Коли у плавнях Соломія пішла шукати дорогу й людей , до Остапа прийшов...

8.На прохання Соломії врятувати Остапа допомогли...

9.Соломія найнялась на роботу, щоб перемивати вовну , до...

10.Соломія повинна була чекати відповіді від драгомана.... днів.

11.У спільники для визволення Остапа Соломія бере...

12.Дорогою ціною головним повісті діставалась... ( відповіді переслати на електронну адресу).

2) Творче завдання (дайте розгорнуту відповідь):

« Якби Соломія не загинула , то...»

3) створити презентацію (за бажанням) "Зірка на ім'я Соломія" (роботу переслати на електронну адресу).

                                               Алгебра

     Тема. Теорема Вієта. Розвязування вправ.

Класна робота. Повторити п.22, переглянути відео уроки

https://www.youtube.com/watch?v=nky2S-iPtZ4&t=609s

https://www.youtube.com/watch?v=h7yQE-zbA4k

Виконати № 842,843,845

Домашнє завдання. П.22, № 841,844, 846

         Пройти тести та скрини надіслати 08.04

https://naurok.com.ua/test/teorema-vieta-145306.html

 

                                            Трудове навчання (дівчата)

Подивіться відео, оберіть аналог для себе, зробіть виріб, пришліть своє фото з ним на пошту nelia. fomina@gmail.com

                                                    Фізика

Тема Робота і потужність електричного струму

Д/з опрацювати §33, виконати вправу 33( завдання 3,4)

при піготовці використайте відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=9Ei689KT-So

та презентацію https://naurok.com.ua/prezentaciya-urok-fiziki-u-8-klasi-tema-robota-i-potuzhnist-elektrichnogo-strumu-98330.html

 

                                            Історія України

Тема "Козацькі літописи XVII - XVIII ст. , як історичні джерела"

 

07.04

                                                Геометрія

Тема. Площа паралелограма, ромба

Класна робота. Опрацювати п.24, №892, 894, 896

Домашнє завдання. п.24, № 893,895, 897

Тест . Скрини надіслати.

https://docs.google.com/forms/d/1X1whRFUQgOpNIWgA8JE9MbR64H-QG3iv4Oyt6YyFY14/viewform?fbclid=IwAR0vCfuOWDZOJvqnFz1DBFskBRbk7JI-9TOn_vbRo9xsg9dih4V3UuG87Oc&edit_requested=true

 Переглянути урок на Ютубі (за розкладом)

      

Фізкультура

Модуль "Волейбол". Повторити безпеку життєдіяльності. Повторити техніку та види передач у волейболі. Розвиток фізичних якостей: згинання тулуба в сід за 1хв.                                            

Географія

Тема.  Міста і села України.

Прочитати параграф 48, повторити параграф 23.

Подивитись презентацію "Міські та сільські населені пункти"

https://drive.google.com/file/d/1X58FKwedgZ44aQ-_P99i7vKM8gNrSI4X/view

Переглянути відео " Нижня Апша"

https://www.youtube.com/watch?v=XJUpk5ZeTkw

6 квітня  та 8 квітня урок географії   можна подивитися на  YouTube - каналі Міністерства освіти і науки   bit.ly/USO8class

Уроки також транслюватимуть  телеканали  Індіго та УНІАН.

  

                                                Зарубіжна література

Тема уроку. Основні образи комедії (пан Журден, пані Журден, граф Дорант, графиня Дорімена, Клеонт та ін.).

 1. За підручником:
 • повторіть ст. 193 – 212
 • перевірте свої знання: ст. 213-214

2. На повторення та закріплення вивченого

3.Пройдіть ще одне тестування https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=799579 (результати я побачу автоматично)

 

                                                       Біологія

Тема уроку "Загальна характеристика сенсорних систем"

При вивченні даної теми ми повинні вивчити роль сенсорних систем у забезпеченні зв'язку організму із зовнішнім середовищем. Особливості цих систем є що кожна система складається з 3-х відділів - сприймаючий або периферичний, провідниковий центральний. І.П.Павлов назвав сенсорні системи аналізаторами. У тварин ми їх називали органами чуття У людини розрізняють 5 сенсорних систем.

Опрацюйте параграф 41, що нагадати собі питання, які ми частково розглядали. Завтра, у вівторок на Всеукраінській школі онлайн буде урок з біології з теми "Сенсорні системи смаку і нюху" перегляньте, та зробіть собі нотатки в робочі зошити. Бажаю успіхів.

 

Англійська мова

    І Група -  Вчитель Хлівна Н.В.

Тема: Подорож країнами. Вживання артикля.

Завдання: Шановні учні 8А! Ви долучилися до Google class, тому кожен з вас буде отримувати завдання через електронну пошту. Завдання можна редагувати та відправляти у відповідь. Ті, хто не встиг долучитися, надсилаю силку для виконання завдання:

https://drive.google.com/file/d/1y9p5b3uU8t7m9_30Cw1wX82w7NhlHT6v/view?usp=sharing

Виконуйте, надсилайте на електронну пошту ( ті, хто ще не в Google class) hlivnanataliya@gmail.com

 

               ІІ група -    Вчитель Кагамлик І.Г.

Тема: Geographical Outlook

Вправа 1 а стор. 200 – поділити слова на континенти і міста (письмово в зошит) – фото додати до e-mail

Вправа 2 стор. 200 – письмово дати відповіді на запитання – фото відправити на пошту irakagamluk41@gmail.com

Пройти тести за QR-кодом, або за посиланням https://learningapps.org/join/2v1dkp33

Інформатика (для обох підгруп)

Тема: «Вибір теми проекту. Планування. Добір ресурсів. Виконання індивідуальних проєктів»

Завдання: оберіть одну із запропонованих тем проєкту (завантажити), дослідіть тему, доберіть необхідні матеріали, розпочніть виконання проекту.

Наразі ви багато часу проводите в мережі Інтернет, давайте пригадаємо, як правильно і безпечно поводити себе в мережі. Зайдіть на сайт www.classtime.com

Введіть своє прізвище та ім’я і уважно дайте відповіді на запитання. Бажаю успіхів!

 

08.04

                                                       Алгебра

Тема. Квадратні рівняння. Розвязування  вправ

Класна робота. На платформі ДЖИОС пройти урок «Квадратні рівняння. Неповні квадратні рівняння. Формула коренів квадратного рівняння». Розглянути опорні схеми, приклади розв’язання  рівнянь на платформі.(запис у зошит).

Домашнє завдання. Виконати всі завдання до уроку на платформі ДЖИОС ( в зошиті), надіслати в групу до 11.04

Переглянути онлайнурок  YouTube-канал Міністерства освіти і науки.

8 клас – Індиго та УНІАН


 

                                                              Біологія

Тема уроку: "Зорова сенсорна система".

Маю надію, що перегляд сьогоднішнього уроку онлайн дав Вам можливість можливість.пізнання навколишнього світу за допомогою сенсорних систем.

Прошу звернути увагу на властивості сенсорних систем, як адаптація, спеціалізація, вправлення,

При опрацюванні параграфа 42 прошу звернути увагу на будову периферичного відділу зору, а саме око, його оболонки: білкову, судинну і сітківку та допоміжний апарат ока. Пригадайте поняття акомодація, кришталик палички і колбочки, їх кількість та роль у сприйнятті подразника,а саме світла.Зробіть план - конспект параграфа, розглянуте ілюстрацію 95 на сторінці 186. Перегляньте урок в п'ятницю, де буде продовження вивчення сенсорних систем смаку і нюху. Бажаю успіхів і здоров'я.

                                                             

                                                                Хімія

https://drive.google.com/file/d/1UzduvX9lGerSaCnoBzgUbICNd5sOXuym/view?usp=sharing

                                                              Фізика

Тема.Теплова дія струму.Закон Джоуля –Ленца

Д/з опрацювати §34, виконати вправу 34( завдання2,3,4)

при піготовці використайте відео за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=wpx6xsh2O-4   https://www.youtube.com/watch?v=CiSDGSSlTKU&t=145s

та презентацію  https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-teplova-diya-strumu-zakon-dzhoulya-lenca-57294.html

 

                                         Українська мова

Тема: Відокремлені обставини.

1) опрацювати параграф 36;

2) виконати вправи 424, 428, 431;

3) самостійна робота: вправа 433 (надіслати на електронну адресу).

                                           Фізкультура

Закріпити передачі м'яча вивченими способами.

Повторити техніку подач м'яча у волейболі. Розвиток фізичних якостей: витривалість, стрибки зі скакалкою 3×70р.

Роздрукувати сторінку