8-Б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.03.2020

 1. Зарубіжна література: Тема. Історичні умови, філософське та естетичні підґрунтя класицизму. Характерні ознаки класицизму як художнього напряму.
  Уважно прочитайте, законспектуйте головне.
  Класицизм як художня система склався в XVII столітті й охоплювала не лише літературу, а й інші види мистецтва: живопис, скульптуру, архітектуру, музику. Назву класицизм ввели в ужиток на початку XIX століття, підкреслюючи, що митці цього напряму наслідували античну «класику», брали її за взірець.
  Мета класицистичного мистецтва - створити художні твори за законами гармонії ї логіки, тому митці цього напряму виробляють певні правила, дотримання яких було обов’язковим.
  Філософським підґрунтям класицизму був раціоналізм - учення, яке стверджувало, що головний інструмент пізнання світу - це розум. Засновником філософії раціоналізму був Рене Декарт. Паралельно з філософією раціоналістів будувалася і естетична програма класицистів. Тому «Поетичне мистецтво» Ніколя Буало було справжнім гімном раціоналізму. Книга складалася із чотирьох пісень. Перша - присвячена принципам побудови поетичних творів, друга і третя - характеристиці окремих літературних жанрів, а четверта - насичена моралізаторськими настановами.
  Проте першими теоретиками класицизму стали гуманісти доби Відродження. Античну драму вони вважали взірцем художньої досконалості, на цей взірець вони й пропонували орієнтуватися драматургам. Французькі поети доби Відродження втілювали в життя теоретичні принципи «Поетики» Аристотеля.
  Найбільшого розвитку класицизм досяг у Франції, де у XVII столітті починає складатися абсолютна монархія, і мистецтво, яке підкоряється правилам, влаштовує абсолютистів, стає часткою державної ідеології.
  Основні правила класицизму:
  Класицисти утверджували вічність ідеалу прекрасного, що спонукало їх наслідувати традиції античних майстрів. Вони вважали, якщо одні епохи створюють зразки прекрасного, то завдання митців наступних часів полягає в тому, щоб наблизитися до них. Звідси - встановлення загальних правил, необхідних для художньої творчості.
  2. У літературі простежувався чіткий розподіл за певними жанрами:
  - високі (ода, епопея, трагедія, героїчна поема);
  - середні (наукові твори, елегії, сатири);
  - низькі (комедія, пісні, листи у прозі, епіграми).
  Для кожного жанру регламентувалися мова і герої. Так, трагедії класицизму притаманна була піднесена, патетична мова.
  У комедіях використовувалася проста мова, обов'язковим був сатиричний струмінь, діяли побутові персонажі. Жанрові форми нової літератури класицистами ігнорувалися, особливо це стосувалося прозових жанрів, які, незважаючи на їхню велику популярність у сучасній літературі, були відсунуті у класицизмі на другий план. Жанровими домінантами класицистичної літератури були ода і трагедія.
  3. Важливим елементом в естетиці класицизму були вчення про розум як головний критерій художньої правди і прекрасного в мистецтві. Класицисти вважали, що античні майстри творили за законами розуму. Письменникам нового часу теж слід дотримуватися цих законів.
  4. Характери чітко поділялися на позитивні і негативні.
  5. Драматичні твори (трагедія, комедія) підпорядковувалися правилу трьох єдностей - часу, місця і дії. П'єса відтворювала події, які відбувалися протягом одного дня і в одному місці.
  6. Чітка композиція твору мала підкреслювати логіку задуму автора і певні риси персонажів.
  7. Для класицизму загалом характерні аристократизм, орієнтація на вимоги, смаки вищої суспільної верстви, хоча деякі представники класицизму порушували це правило (наприклад, Мольєр).
  8. Естетичну цінність для класицистів мало лише вічне, непідвладне часу, як твори античності. Наслідуючи давніх авторів, класицисти самі створювали "вічні" образи, які назавжди увійшли до скарбниці світової літератури (Тартюф, Сід, Гора-цій, Федра, Андромаха, міщанин-шляхтич, скнара тощо).
  Класицисти наполягали на виховній функції літератури та мистецтва. Причому засобом виховання "гарного смаку" є ні дидактизм, ні моралізаторство. Виховувати людину має насолода, яку мусить давати мистецтво.
  Постійним предметом обговорення в теорії класицизму, особливо в другій половині XVІІ ст., стає категорія «гарного смаку», що сприймається не як смак індивідуальний, а як «норма», котру виробляють кращі письменники. «Гарний смак» класицизму надає перевагу лаконізму перед багатослів’ям, простоті перед складністю, поміркованості перед екстравагантністю.
  Перегляньте відео
  https://www.youtube.com/watch?v=7mrOKx4GwL8&t=64s
  https://www.youtube.com/watch?v=csOby2WXgxc
  Домашнє завдання
  Вивчити конспект, ознайомитись з життєвим та творчим шляхом Мольєра.
  За підручником: ст. 190-194.

https://www.youtube.com/watch?v=7mrOKx4GwL8&t=64s&fbclid=IwAR3OuvL8JC-HzoGXKKnVIeZCm1oWSeRH7eWV6MW3CBSB569COtrjABxot8c

 

 1. Фізкультура:
 2. Географія: Тема «Зміна кількості населення в Україні та світі». Прочитати §43, повторити §18. Скласти схему «Чинники, що впливають на кількість населення». Поміркуйте. Яке практичне значення мають знання про природній рух населення?
 1. Хімія:

https://drive.google.com/file/d/1TZhMZX7ZZzwlPQH9QpuCdD4Dlqce09YM/view?usp=sharing

 1. Геометрія: Повторити параграфи з 18 по 21. Виконати письмово домашню самостійну роботу 4, на сторінках 149 – 150.
 2. Українська література:Прочитати за підручником ст.. 135-140. Скласти план до оповідання. Дати відповіді на тести 1-3 ст.141.
 3. Психологія :

Тема. "Ситуації ризику"

Заповнити таблицю.

 

Понеділок  16.03.2020 р.

Трудове навчання. Тема: «Виготовлення сумки»

 Створити банк ідей сумок  для виготовлення ( не менше 5 зразків).

У робочому зошиті  описати переваги та недоліки  (на власний розсуд) кожного зразка .

 

Фізика. Тема : «Паралельне з‘єднання»

Вивчити § 32, вправа 32 (№ 2, 3).

 

Українська література. Тема: Ніна Бічуя "Шпага Славка Беркути ". Ніна Бічуя- скласти сенкан. Читати повість за підручником.

Алгебра. Тема: Формула коренів квадратного рівняння.

Прочитати параграф 21, вивчити формулу дискримінанта та коренів квадратного рівняння. Номер 808- усно, номери 811, 813 – письмово.

 

Англійська мова.

Хлівна Н.В.: Новину, яку ви підготували на понеділок, проаналізувати та написати власне бачення та відчуття, щодо цієї статті ( не менше 5 речень), відправити на пошту hlivnanataliya@gmail.com; Опрацювати статтю впр.2, ст.185-186; дати письмово відповіді на запитання впр.1, ст.185

 

Кагамлик І.Г.:

Пройти тест за посиланням на тему Music is Heard Everywhere/ Passive Voice https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSfLrYJzWnscqq7iHN-sdm9P3q07Vg9Ot_H9me0oWdAT1pHyng%2Fviewform%3Fusp%3Dsf_link%26fbclid%3DIwAR1IpywV2gTwjZy35PK9gdP1YkvLmW2iNCOZ842XII8WZsFB8KqAMCEvorY&h=AT1ktWCZl6FMgy91JnFJFI6dEqy5htNc9Qxcp3otPyPH3Ue_MOd1eQiqog518eu32CTrWHJ0vVdwS4hJCHSs8YNNH-S4P7P4iAYW6fjsHJK80RRSpU1VZtDRRkeq2n_bxgaF4A

 

Інформатика.  

Тема: «Розв'язування компетентнісних задач».

Завдання: розробити презентацію «Професія – фахівець у галузі інформаційних технологій». Скласти довідник професій, які можна набути в галузі інформаційних технологій.

 

Російська мова: Правило стор. 150,151. Вправа 378

 

Вівторок, 17 03 2020 р.

Історія України. Опрацювати §22 (1,2,3 підпункти). Заповнити таблицю: дата, подія, наслідок. Ст. 162 (1 – 8 питання, підготувати відповіді).

 

Українська мова.  Тема "Повторення вивченого за темою "Звертання, вставні слова ". Повторити параграфи 32 - 33, скласти тести до вивчених тем ( 12 завдань). Виписати 6 речень із звертаннями та 6 речень із вставними словами.

 

Географія. Тема.  Статево - віковий склад  населення України і світу.

           Демографічна ситуація. Тривалість життя.

Прочитати параграф 44, повторити параграф 19.

Підготуйте повідомлення про природний рух

та статево - віковий склад населення  Черкаської області.

Поміркуйте чому в Катарі - багатій арабській нафтодобувній країні

на 100 жінок  припадає 339 чоловіків

 

Мистецтво.  Тема : Стиль класицизм

Підручник – ст. 182-191

https://www.youtube.com/watch?v=Tc3uyV02kcE&t=123s

Пісня «Хай цвіте червона калина», ст. 181

Культура XVI - XVII веков. Зарождение классицизма. (рус.) Новая история youtube.com

 

Зарубіжна література.  Тема. Позакласне читання. Лопе де Вега. Головні образи, конфлікт та ідея комедії «Собака на сіні».

 1. Прочитайте

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=2456

 1. Подивіться екранізацію твору

https://www.youtube.com/watch?v=j2ti4wAMyHI&t=80s

 1. Визначте та запишіть у зошит головні образи, конфлікт та ідею комедії «Собака на сіні».

 

Фізкультура. Волейбол. Передачі м’яча над собою. Повторити правила гри.

 

Біологія.  Загальна характеристика сенсорних систем. Зорова сенсорна система. Опрацювати §41, 42. Замалювати в робочому зошиті «Будову очного яблука», ст.186. Виконати лабораторне дослідження ст. 188.

 

Середа, 18.03.2020 р.

Алгебра.

Тема: Теорема Вієта. § 22 ( вивчити теорему, розглянути приклади), номери 836- усно, 838, 841- письмово. Підготувати повідомлення про Вієта.

1) Переглянути відео за посиланням https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1oJxDxg9tnw%26fbclid%3DIwAR2KgsqjRzw1uEsbMdIBScU7bsVNc7IcmP4HZ8dpSpB75LHWKgeCRtlyJ54&h=AT0Tm_r8SW88VOddYHOstlX8GpnC6e6KkL7lk2IjyGpxpSA8WCxo9zmlcOGJNhMzs1eMufaOOb427eexl0j53zHwGSUjWlgmaQK4jJaBNLkeqPfgLGjpqHQlka_QGeIZnIqeDg

2) №846, 848,852 виконати письмово

 

Всесвітня історія.

параграф 13 Опрацювати, ст.92 , 1 – 6 завдання виконати письмово.

Фізика. Тема:Мішане зєднання провідників

Д/з:  1. Опрацювати матеріал з допомогою відеоуроку за посиланням

https://www.youtube.com/watch?v=CLEVf71yjVk;

2.виконати письмово вправу 32(завдання 6,8)

 

Англійська мова.

Кагамлик І.Г. 

A Daily, a Weekly, a Monthly…

 1. Exercise 1 a) b) page 182
 2. Exercise 2 page 183

Виписати нові слова зі сторінки 183 в словник і вивчити

 1. Exercise 3 page 183 ( Complete the sentences/ in your copy-book)
 2. Exercise 1 page 185 ( Type and send me to my e-mail irakagamluk41@gmail.com )

Хлівна Н.В.

Тема: Улюблені газети та журнали підлітків.

Завдання: опрацювати нову лексику (записати в словник, вивчити);

прослухати текст за посиланням та виконати впр.2, ст.189 в  зошиті

https://drive.google.com/open?id=0BwXhjtj9eqT4TmRWbVp4ZGhaMjA ;

виконати впр.4, ст.190 в електронному вигляді та надіслати на пошту hlivnanataliya@gmail.com.

 

Інформатика.  Уявіть, що ви приватний підприємець, який вирішив допомогти мешканцям свого міста в складній епідеміологічній ситуації, створивши підприємство, яке виготовляє захисні маски. Створіть презентацію, в якій розмістіть назву, логотип, рекламний слоган своєї фірми. Також розрахуйте вартість однієї маски. Результати роботи надішліть на поштову адресу вчителю fomina_vira@urk.net.

 

Фізкультура. Волейбол : техніка виконання нижньої передачі. Повторити стрибки через скакалку.

 

Літературне краєзнавство. Прочитати та проаналізувати вірш В.В. Маяковського " Борг Україні".

 

19.03.20 р.

Основи здоров‘я. 
Тема: Безпека на дорозі. Правила дорожнього руху. Опрацювати параграф 19 , виконати завдання до мал.36

 

Хімія.                                                                             

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1WT9lR-siCw6QxntH41IkVd7XC4R5E-ya%2Fview%3Fusp%3Dsharing%26fbclid%3DIwAR3aN9NmcA0q2j4mzj1AZYALa-toUhfrK6hFSYcoQeJvGLFbB23Nq138uRA&h=AT2qNgg-KJCivQbZbuZejlNc5iNgvskd-LkLcNVY4vNRBGo_m7tyAWJq8xiSojEYFFmv1CwCkGlO7qPSyKeCuAk5plTSzHD7W2A5XNS6rQvNBd729XjEtnfSMW8giHxO__qqgw

 

Українська мова.

Тема: Поняття про відокремлення. 1) опрацювати параграф 34; 2) виконати вправи 399, 400, 401.

 

Російська мова.

параграф 44 (стор.163,164), вправа 302 (А).

 

Геометрія.

Тема: Многокутник і його елементи. Сума кутів опуклого многокутника. 1) Опрацювати параграф 22 (дати відповіді на запитання після параграфа) 2) Переглянути відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=RWPziDibm_Y 3) Виконати письмово номери 811, 821(2), 827

 

Біологія.

Тема: Сенсорні системи смаку, нюху, рівноваги, руху, дотику та температури. Опрацювати параграф 46, 47, табл. на с.209 переписати в робочий зошит. виконати тести с.210 письмово

 

20.03.2020 р.

Зарубіжна література. Тема. Мольєр (1622–1673) -  майстер класицистичної комедії. Художнє новаторство Мольєра у драматургії, вплив його відкриттів на світове театральне мистецтво.

Про автора

Прочитайте

https://uk.wikipedia.org/wiki/Мольєр

https://www.ukrlib.com.ua/bio-zl/printit.php?tid=4317

Перегляньте відео

https://www.youtube.com/watch?v=zMbipjjSYbg

Опрацюйте за підручником ст. 193-213

Подивіться  виставу (ч. 1)

https://www.youtube.com/watch?v=D0PmRSOY3QU

Домашнє завдання

Знайдіть матеріали про художнє новаторство Мольєра у драматургії, вплив його відкриттів на світове театральне мистецтво.

 

Фізкультура.

 

Географія. Тема.  Механічний рух населення: причини  і види міграцій.

Українська діаспора. Міграційна політика.

 

Прочитати параграф 45, повторити параграф 20.

Поміркуйте

 1. Чим небезпечна нелегальна трудова міграція?
 2. Чому деякі підприємці зважуються на порушення

закону й дають роботу нелегальним мігрантам?

Переглянути презентацію

https://www.youtube.com/watch?v=ReuJe-o4314

Подивитись відео

https://www.youtube.com/watch?v=TNm9p8op6s0

 

Хімія. https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F14LjEnORwW4K_hATlUwDhD97Gx1PRt65o%2Fview%3Fusp%3Dsharing%26fbclid%3DIwAR121g1-TdjojPS6f0vaY2SG0OPRGHbUmuXooEe8GClQr5dhiLuTQV6SHmU&h=AT16KoF874UT6CJEuKqkwoUruEajXUnd1FvZQGggH63CqXNfxuLgbNwNGxeu0aLTLHVwGScNz55hZMsHLWjqfM4E_vTBsnQI-87k8r2S0i2JECgkpxctXLwha-5R6E1klkCQiQ

 

Геометрія. Тема: Многокутник вписаний в коло і многокутник, описаний навколо кола 1) Параграф 22 (вивчити означення) 2) Переглянути відео за посиланням https://www.youtube.com/watch? v=yyYmqWmF0N4 (пояснення теорії та приклади розвязування задач) 3) Виконати письмово номери 817, 831(1), 833

 

Українська література. Тема: Проблема особистості в сучасному світі (за повістю "Шпага Славка Беркути ") 1) дочитати повість за підручником; 2) визначити частини композиції (письмово); 3) виписати проблеми твору.

 

Психологія. Виписати визначення, письмово зробити завдання

 

Понеділок, 23.03.20 р.

1.Трудове навчання.

Дівчата: Із історії зачісок. Види зачісок, залежно від форми обличчя. Корегування форми обличчя за допомогою зачіски.

Хлопці: Декоративна тарілка. Пошук моделей-аналогів.

 

2.Фізика.

Тема .Розвязування задач

Д/з:1. Повторити  §31, §32.

2.Виконати письмово у робочих зошитах ( за рис.)

Задача 1. Розгляньте схему електричного кола,зображеного на рисунку  і дайте відповіді на питання.

1.Як ввімкнений реостат відносно електричної лампи і дзвінка?

2.Як ввімкнені один відносно одного дзвінок і лампа?

3.Сила струму реостата становить 0,75 А, а лампи – 0,25 А.Яка сила струму дзвінка?

4.Напруга на електричному дзвінку 6 В. Враховуючі дані попередньої задачі,знайдіть опір електричної лампи.

5.Опір ввімкненої частини реостата  8 Ом.Такий же опір мають дзвінок і лампа разом,а сила  струму в реостаті 0,75 А. Розрахуйте покази вольтметра.

Заача 2.

 1. https://www.youtube.com/watch?v=JxjGTm6rlbk

 

3.Українська література. 

Тема: Образи Славка Беркути, Юлька Ващука, Стефка Вуса та Лілі Теслюк. 1) виписати по 5 цитат до кожного образу; 2) написати план-характеристику Славка Беркути.

 

4.Алгебра.

Тема: Розвязування задач за допомогою квадратних рівнянь 1) Переглянути відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=bUA4_ynbFpU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0I_BAucyobEnrGSulcqwRwm7m-_HWtGYCtrjtcu3VoDt3-dDKwXyF_JTo (пригадати як розвязуються квадратні рівняння за допомогою дискримінанта) 2) Опрацювати параграф 23 (розглянути приклади розвязування задач) 3) Розвязати письмово № 863, 865 (обовязково з поясненням, зразок у параграфі)

 

5.Англійська мова.

Кагамлик І.Г.: Переглянути відео, виписати поради, як бути мудрішим користувачем мас медіа (мінімум 5 порад, надрукувати і відправити на електронну адресу irakagamluk41@gmail.com )
https://www.brainpop.com/technology/digitalcitizenship/medialiteracy/
Exercise 2 pages 185 – 186 (опрацювати текст)
Слова із сторінки 186 записати в словник і вивчити.
Exercise 4 pages 187 – 188 (в зошит)
Ще одне завдання, яке треба відправити на електронну адресу – Exercise 5 page 188

 

Хлівна Н.В.: Тема: Grammar

Завдання: переглянути відео, зробити за потреби коспект https://www.youtube.com/watch?time_continue=38&v=6pjMxBLB5IM&feature=emb_logo,

та виконати завдання

https://drive.google.com/file/d/12iIbNaQ3zQbRz0DlI3KyNJRwL-Wx6_FC/view?usp=sharing,

варіанти відповідей надіслати на пошту hlivnanataliya@gmail.com

Завдання виконати до 23.03 (8А), 25.03 (8Б)!

 

6.Інформатика.

https://drive.google.com/file/d/1nIpXlg8wdhVIZElFs5NAsNgk4j5jBl87/view?usp=sharing

 

7.Російська мова.

Параграф 44,45. Вправа 302(А).

 

24.03.2020 р.

1.Історія України. Опрацювати тему «Українські землі у 20 – 90 р.р. VXIIIст. Архітектура та образотворче мистецтво». Записати короткий конспект в зошиті.

 

2.Українська мова. Тема: Інтерв'ю в публіцистичному стилі. 1) опрацювати тексти вправ 375, 376 (усно); 2) виписати правило "інтерв'ю " , вивчити його; 3) письмово скласти до 10 запитань , які б ви хотіли поставити відомій особистості (письменнику, актору і т.д.), виконати вправу 379.

 

3.Географія. Тема: Розміщення  населення на земній кулі та в Україні.

Прочитати параграф 46, повторити параграф 21.

Переглянути  презентацію " Густота населення"

https://naurok.com.ua/prezentaciya-z-geografi-8-klas-gustota-naselennya-109333.html

Виконати  тестові завдання

https://naurok.com.ua/test/zmina-kilkosti-naselennya-2100.html

 

4.Мистецтво. Тема: Живопис і мода классицизму.
Підручник - ст.192-198
https://youtu.be/oOAnIRL1Z_o
https://youtu.be/E0XEvxYhJSo
https://youtu.be/0w8joHwhmcI

 

5.Зарубіжна література. Тема: Історія створення комедії «Міщанин-шляхтич».

1.Подивіться відеоурок

https://www.youtube.com/results?search_query=зарубіжна+8+клас+мольєр

 1. Подивіться виставу – ч. ІІ

https://www.youtube.com/watch?v=vlTN9vOGVmQ&t=3s

 1. Повторіть за підручником ст. 193-213
 2. Запишіть у зошит:

Комедія - драматичний твір, у якому засобами гумору та сатири викриваються негативні суспільні та побутові явища, розкривається смішне в навколишній дійсності.

 1. Опрацюйте матеріали та виконайте завдання
 1. Відправте фотозвіт мені на пошту skubenko36@ukr.net

 

6.Фізкультура.

 

7.Біологія. Перейти за посиланням, https://drive.google.com/file/d/1S_c_11qXkuiNHFeosajuiZv0_g9_VLix/view?usp=sharing виконати завдання.Результат роботи надіслати на gemini1986@i.ua

 

25.03.2020 р.

 1. Алгебра. Тема: Розвязування задач за допомогою квадратних рівнянь 1. Нагадую алгоритм розвязування задач за допомогою рівняння. Алгоритм 1) Позначити одну з невідомих величин змінною х; 2) Виразити інші невідомі величини через х; 3) Скласти рівняння , розв’язати його; 4) Вибрати ті значення х, що задовольняють умову задачі та знайти (якщо треба) значення інших невідомих величин; 5) Проаналізувати результат і записати відповідь. 2. Виконати письмово № 868 (непаралельні сторони і діагональ утворюють прямокутний трикутник, застосувати теорему Піфагора), №873 (три послідовних числа позначити х-1, х, х+1)
 2. Всесвітня історія. Опрацювати тему "московська держава. Поява російської імперії. Обгорнути( або спростувати) судження про суперечливий характер реформ Петра І
 3. Фізика. Тема .Розвязування задач

Д/з:1. Повторити  §19- §32.

2.Виконати письмово

1.Величина, яка характеризує швидкість перенесення заряду через поперечний переріз провідника, називається .........

2.Прилад для вимірювання  напруги ......

 1. Прилад для вимірювання сили струму ............

4.Одиниця вимірювання опору .......

5.Сила струму в провіднику визначається за фор­мулою...

6.Яка напруга на резисторі опором 4 Ом, через який іде струм 0,5 А?

 1. Визначте напругу на ділянці кола, якщо при проходженні по ньому заряду 15Кл була виконана робота 6кДж

8.Опір реостата дорівнює 20 Ом. Він приєднаний до джерела струму з напругою 6 В. Визначте силу струму в реостаті.

 1. Електричне поле, переміщуючи по спіралі нагрівального елемента праски заряд 5Кл, виконує роботу 1,2кДж. Яка напруга на кінцях спіралі?

 10.За який час через поперечний переріз провідника може пройти 2 • 1019 електронів, якщо сила струму в провіднику 1 А?

11.Чому дорівнює опір провідника, що перебуває під напругою 100 В, якщо за 5 хв через його поперечний переріз пройшов заряд 6 Кл?

12.Знайти помилку в  електричній схемі.

варіанти відповідей надіслати на пошту boykosvetlana794@gmail.com

( обов’язково вкажіть прізвище та  ім’я)

 

 1. Англійська мова.

Хлівна Н.В. Тема: Інформаційна сторінка в газеті.

Завдання: створити власну сторінку газети, розмістити у ній 3 статті про катантин у м.Сміла

( новини мають бути як справжніми, так і фейковими), додати фото. Готові роботи надіслати

на hlivnanataliya@gmail.com Deadline 26/03

 Кагамлик І.Г. Переглянути  2 відео, за потребою зробити конспект https://www.youtube.com/watch?v=sXZ_285PsmU

https://www.youtube.com/watch?v=lXUD5EKArhQ

Вправа 1 ст. 191 ( в зошит)

Вправа 2, 3 ст. 192 ( в зошит, обрати варіант а), b), c) …)

Вправа 4 ст. 192 ( письмово в зошиті)

Опрацювати теорію

Виконати вправу, надрукувати її і відправити на пошту irakagamluk41@gmail.com

 

 1. Інформатика. Тема: «Розв’язування компетентнісних задач»

Завдання: розрахуйте в середовищі електронних таблиць вартість святкового торта, який ви приготуєте на День народження найріднішій людині (знайдіть рецепт, складіть список необхідних продуктів, визначте їх кількість, за допомогою формул розрахуйте скільки буде коштувати необхідна кількість кожного продукту та загальна вартість торта).

Виконайте тест, скріншот результату та електронну таблицю надішліть на електронну пошту вчителю fomina_vira@ukr.net

 1. Фізкультура.
 2. Літературне краєзнавство. Опрацювати тему:" Гете і Україна". Читати вірші поета.

 

26.03.2020 р.   

1.Основи здоров'я. Виконати вправу перейшовши за посиланням https://learningapps.org/2265250

 

2.Хімія https://drive.google.com/file/d/1pN5Hwj7IIROJl_ksr_O6omY0fSFwixem/view?usp=sharing

 

3.Українська мова.

Тема: Відокремлені означення.

1) опрацювати параграф 34;

2) виконати вправи 399, 400;

3) самостійна робота: виконати вправу 402 (завдання сфотографувати або набрати у документі Word та надіслати на електронну адресу : nadia_goncharenko_@ukr.net )

 

4.Російська мова.

Параграф 45, виконати тести-стор.166-267(письмово),вправа 302(Б)- письмово.

 

5.Геометрія. Тема: Поняття площі многокутника. Площа прямокутника

1.Опрацювати параграф 23 (вивчити властивості площі, формули прямокутника і площі квадрата)

2. Виконати № 856 (використати теорему Піфагора), 860 (за допомогою рівняння)

 

6.Біологія. Опрацювати §48, виконати завдання дослідницького практикуму.

 

27.03.2020

1.Зарубіжна література.

Тема уроку. Тематика і проблематика твору, його загальнолюдське значення.

 1. Повторіть

https://www.youtube.com/watch?v=5GCPAj_EwJY

 1. Прочитайте

Тема п’‎єси «Міщанин -шляхтич» - зображення безпідставних претензій буржуа Журдена на аристократизм та висміювання людських і соціальних вад. Дотичні теми - зображення любовних колізій між Люсільта Клеонтом, Нікольта Ков’‎єлем, Дорантом та Доріменою; зображення шахрайств учителів та кравця.

Сюжетна лінія та її композиційне втілення у творі

Дія перша - експозиція. В будинку пана Журдена зібралися найняті ним учителі музики і танців, які мають навчити його аристократичних манер. Учителі всіляко вихваляють Журдена, сподіваючись отримати від нього велику винагороду.

Дія друга - зав’‎язка. Журден домовляється з учителями про підготовку балетної вистави до гостини маркізи Дорімени, з якою він хоче укласти шлюб, щоб отримати дворянський сан (Журден на цей час одружений і має доньку на виданні). Тим часом учителі музики й танців посварилися з учителями філософії та фехтування, доводячи кожен свою першість в освіті. Після занять Журдена з учителем філософії в його дім приходить кравець-шах- рай та відбувається «ритуал» вдягання буржуа в кумедний костюм. Журдена переконують, що це «останній писк моди» в аристократичному середовищі. Журден щедро всіх винагороджує.

Дія третя - розвиток дії. Після сварки з дружиною та служницею, які критично ставляться до «високих прагнень» Журдена, в його дім приходить аристократ-аферист Дорант, користуючись небезкоштовними послугами якого, Журден прагне зблизитися з Доріменою. Дорант дурить Журдена, оскільки витрачає гроші міщанина на дорогі подарунки маркізі від свого імені, бо теж хоче з нею одружитися. Дружина Журдена прагне використати заклопотаність чоловіка власними мріями про дворянство та видати заміж за Клеонта свою дочку Люсіль, у чому їй допомагає служниця Ніколь, закохана в слугу Клеонта Ков’‎єля. Журден проти, тому що Клеонт - міщанин, а він хоче видати доньку за аристократа. Тим часом розпочинається балет, головними глядачами на якому є Дорімена та Дорант.

Дія четверта - кульмінація. Під час обіду Журден залицяється до Дорімени, але його дружина припиняє люб’‎язності та виганяє гостей. З’‎являється переодягнений Ков’‎єль і розповідає Журдену, що в його доньку закоханий син турецького султана, що він скоро буде з пропозицією шлюбу та висвячення майбутнього тестя у сан «мамамуші». Журден мало не божеволіє від щастя - збувається його мрія стати дворянином. Манія Журдена у сцені посвяти в «мамамуші» доходить крайньої межі, і вся безглуздість його намагань і моральна потворність виявляються тут в особливо яскравій формі. Розпочинається комічна церемонія, яку проводять «турки», найняті Клеонтом, і він сам, вдаючи сина турецького султана.

Дія п’‎ята - розв’‎язка. На сцені один за одним з’‎являються усі головні персонажі п’‎єси - дружина Журдена, його донька Люсіль, Дорант, Дорімена - і, дізнавшись, що відбувається, включаються в гру, кожен по - своєму використовуючи обдуреного Журдена. Журден погоджується на шлюб Люсіль з Клеонтом, вважаючи, що видає її заміж за сина турецького султана. Ніколь пов’‎язує своє життя з Ков’‎єлем, а Дорант одружується з Доріменою, переконавши Журдена, що це таємний хід, що відверне увагу пані Журден від почуттів її чоловіка до маркізи. «От йолоп так йолоп! Другого такого у цілому світі не знайдеш!» - так у кінці п’‎єси характеризує Журдена Ков’‎єль. Комедія закінчується яскравим балетом.

Особливості жанру й композиції п’‎єси «Міщанин-шляхтич»

«Міщанин-шляхтич» - взірець «високої комедії» Мольєра. Твір поєднав у собі ознаки комедії обставин та комедії характерів: згідно з правилами комедії характерів у ній поставлено завдання розкрити морально- психологічний стан героя, а відповідно до комедії звичаїв були висміяні традиції, уподобання певних соціальних прошарків, передовсім буржуа та аристократів.

За змістом «Міщанин-шляхтич» є взірцем соціально-побутової комедії, в якій розкриваються норми моралі та спосіб життя аристократії та буржуазії часів Мольєра. Однак у творі наявні й елементи соціально- психологічної та любовної комедії, що обумовило її успіх у глядача.

За правилами класицизму комедія має п’‎ять дій. Композиція п’‎єси підпорядкована правилу трьох єдностей: всі події відбуваються в домі пана Журдена (єдність місця) впродовж однієї доби (єдність часу), розвиток сюжету зосереджується навколо особи головного героя (єдність дії), переважна більшість героїв є носіями однієї домінуючої риси характеру (неоднозначним є образ головного героя твору). Комічність зображуваних ситуацій поєднується з серйозною моральною проблематикою.

За формою «Міщанин-шляхтич» - це комедія-балет. Мольєр ввів у п’‎єсу численні пісні, танці, музичні інтермедії, балет, завдяки чому здійснив розширення характеристик персонажів, увиразнивши ті чи ті риси їх вдачі, створивши необхідний емоційний колорит та пародіюючи тематику й стиль тогочасної салонної літератури. Жанр, створений видатним драматургом для придворних розваг, наповнився викривальним змістом.

Головна ідея комедії «Міщанин-шляхтич» художньо втілена у словах Клеонта, що немовби кладуть край безглуздим намаганням Журдена перетворитися з міщанина на шляхтича: «Люди без докорів сумління привласнюють собі дворянське звання, - цей вид злодійства, вочевидь, став звичним. Але я щодо цього, зізнаюся, більш делікатний. Я гадаю, що будь-який обман кидає тінь на порядну людину. Соромитися тих, від кого тобі прирекло народитися на світ, похвалятися в товаристві вигаданим титулом, видавати себе не за те, чим ти є насправді, - це, як на мене, ознака душевної ницості».)

 1. Подивіться урок

https://www.youtube.com/watch?v=EBOZhW79c8o

 1. Пройдіть тестування

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=641556

Завдання необхідно виконати до  27 березня 16:00

2.Географія. 

Тема.  Класифікація міст і урбанізація.

    Прочитати параграф 47, повторити параграф 22.

     Подивитись відеоурок " Урбанізація", "Міські агломерації"

http://video.novashkola.ua/9-klas/geografiya-9-klas/urok-07/

      Переглянути  презентацію " Урбанізація. Міські агломерації"

https://naurok.com.ua/prezentaciya-urbanizaciya-miski-aglomeraci-27749.html

Виконати вправу " Карта України" https://learningapps.org/3689668

3.Хімія

https://drive.google.com/file/d/1T5dmGM6Yoa0xIcISwRH3CHlUmpg0GGuN/view?usp=sharing

4.Геометрія. 

 Тема: Площа паралелограма

1. Опрацювати параграф 24 2.

2.Переглянути відео за посиланням   https://www.youtube.com/watch?v=Wl0YeqiOYFs (площа многокутника, плоші прямокутника, квадрата, паралелограма). Виписати у зошити та вивчити дві формули площі паралелограма

3. Виконати № 891 (за відомою площею та висотою знайти іншу сторону паралелограма, знайти периметр), 897 (за допомогою рівняння)

5.Українська література. 

Тема: Художні особливості повісті "Шпага Славка Беркути ".

Створити презентацію або відеоролик про повість . Роботу надіслати на електронну адресу: nadia_goncharenko_@ukr.net . Ця робота - оцінка за тему.

Психологія 

Створити антирекламу алкогольних напоїв (формат А4)

06.04.2020

1.Трудове навчання.  Дівчата: Подивіться відео, оберіть аналог для себе, зробіть виріб, пришліть своє фото з ним на пошту nelia. fomina@gmail.com

2. Фізика.  
Тема Робота і потужність електричного струму

Д/з опрацювати §33, виконати вправу 33( завдання3,4)

при піготовці використайте відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=9Ei689KT-So

та презентацію https://naurok.com.ua/prezentaciya-urok-fiziki-u-8-klasi-tema-robota-i-potuzhnist-elektrichnogo-strumu-98330.html

3. Алгебра. 

Тема: Квадратні рівняння

1. Повторити §§ 20-23. За потреби перегляньте відео  з попередніх уроків

2. Виконайте самостійну роботу.

№1. Розв’язати рівняння:

1) 7x2-21=0 (неповне квадратне рівняння)

2) 5x2+9x=0 (неповне квадратне рівняння)

3) x2+x-42=0 (за теоремою Вієта)

4) 3x2-28x+9=0 (за допомогою дискримінанта)

5) 2x2-8x+11=0 (за допомогою дискримінанта)

6) 16x2-8x+1=0 (за допомогою дискримінанта)

№2. Розв’язати задачу за допомогою рівняння.

Діагональ  прямокутника на 8 см більша за одну із сторін і на 4 см більша за другу. Знайти сторони прямокутника.

№3. Число  -3 є коренем рівняння 2x2+7x+c=0. Знайти значення с і другий корінь рівняння.

Виконані роботи прошу надіслати до  08/04 у вигляді фото з робочого зошита на електронну адресу  oksanavelichko2017@gmail.com

4. Українська література. 

 Тема: Володимир Дрозд "Білий кінь Шептало". 1) скласти портфоліо про письменника; 2) подивитися відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=7abpyLOyNwY 3) читати твір за підручником, скласти план.

5. Англійська мова.

Кагамлик І. Г. :  Дати відповіді на запитання письмово і скинути на електронну адресу irakagamluk41@gmail.com :

Do you have a television in your bedroom?

How many hours of television do you watch daily?

What is your favorite television program?

What do you think about the television rating system?

What magazines do you like to read?

Do you subscribe to any magazines? What are they?

Пройти тест. Результат сфотографувати і відправити на електронну адресу:

http://web.archive.org/web/20080319102915/http://www.pbs.org/teachers/media_lit/quiz.html

Дати відповіді на запитання і відправити на електронну адресу:

Advertisement Dissection and Analysis

What is happening in the advertisement?

What objects in the advertisement can you identify?

With which general time period are those objects associated (historical past, present, or future)?

What are the people in the image doing?

What do the facial expressions or body language suggest?

What characteristics of buildings or environment give you clues to the location?

What are the people wearing?

What is the relationship between the people in the advertisement?

What is the advertisement selling?

What interests you the most about the advertisement?

Переглянути відео:

https://www.youtube.com/watch?v=baftkjc5gKs

Хлівна Н. В. : Тема: Повторення вживання неозначеного артикля. Вживання нульового та означеного артикля з географічними назвами.

Завдання: переглянути онлайн урок за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=HjUPaLgDyls , законспектувати у зошит граматичний матеріал з прикладами; перевірити себе за посиланнями https://learningapps.org/419941

https://learningapps.org/watch?v=ppksu5b6t17

6. Інформатика.

Тема: «Вибір теми проекту. Планування. Добір ресурсів. Виконання індивідуальних проєктів»

Завдання: оберіть одну із запропонованих тем проєкту (завантажити), дослідіть тему, доберіть необхідні матеріали, розпочніть виконання проекту.

Наразі ви багато часу проводите в мережі Інтернет, давайте пригадаємо, як правильно і безпечно поводити себе в мережі. Зайдіть на сайт www.classtime.com

Введіть своє прізвище та ім’я і уважно дайте відповіді на запитання. Бажаю успіхів!

 

7. Російська мова.

Тема:" Устный пересказ  публистического текста- повествование, описание.

1.Упр.316.(читать, составить план прочитанного(письменно).2.Устный пересказ текста по самостоятельно составленному плану.

3.Упр.318(А или Б)- письменно.

07.04.2020

 1. Історія України. Тема: Козацькі літописи XYII – XYIII ст., як історичні джерела.
 2. Українська мова. Тема: Відокремлені означення. 1) повторити правила параграфа 34; 2) виконати вправи 406, 408; 3) самостійна робота - вправа 410 (роботу відправити на електронну адресу).
 3. Географія. Тема.  Міста і села України.

Прочитати параграф 48, повторити параграф 23.

Подивитись презентацію "Міські та сільські населені пункти"

https://drive.google.com/file/d/1X58FKwedgZ44aQ-_P99i7vKM8gNrSI4X/view

Переглянути відео " Нижня Апша"

https://www.youtube.com/watch?v=XJUpk5ZeTkw

6 квітня  та 8 квітня урок географії   можна подивитися на  YouTube - каналі Міністерства освіти і науки   bit.ly/USO8class

Уроки також транслюватимуть  телеканали  Індіго та УНІАН.

 

 1. Мистецтво. Тема: Музика і театр епохи класицизму. Українські пам’ятки класицизму.
  Підручник – ст. 199-213 https://www.youtube.com/watch?v=sz_eJyCuShw&t=47s
  https://www.youtube.com/watch?v=KsXUh0qFl-I
  Слухати музику композиторів-класиків (за вибором)
  Переглянути фільм «Весілля Фігаро» (за бажанням) https://www.youtube.com/watch?v=r8xv7oo1X98
  Написати твір-роздум на тему «Мої враження від класичного стилю» (фотографії твору або електронний варіант надсилати на адресу linamex81@gmail.com Не забувайте підписувати роботи)
 2. Зарубіжна література.

Тема уроку. Основні образи комедії (пан Журден, пані Журден, граф Дорант, графиня Дорімена, Клеонт та ін.).

1.За підручником:

 • повторіть ст. 193 – 212
 • перевірте свої знання: ст. 213-214

2.На повторення та закріплення вивченого

3.Пройдіть ще одне тестування https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=799579 (результати я побачу автоматично)

 

 1. Фізкультура. Виконувати вправи ранкової гімнастики.

 

 1. Біологія. Тема: поняття про вищу нервову діяльність таїї основні типи. Опрацювати § 49, Визначити свій тип темпераменту, виконавши завдання дослідницького практикуму с. 213-214. Перйшовши за посиланням виконати тест. https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=784465 Завдання необхідно виконати до 8 квітня 21:00
  Код доступу 784465

 

08.04.20

 1. Алгебра. Тема: Квадратний тричлен, його корені. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники
  Шановні восьмикласники! Якщо ви ще не зовсім впевнені у свої силах при розв’язуванні квадратних рівнянь і з певних причин не змогли переглянути урок алгебри на «Всеукраїнській школі онлайн», то рекомендую вам перейти за посилання та переглянути наступне відео https://www.youtube.com/watch?v=UqaBq3Ys8Y8&list=PLFVSJgZgf7h_cV69tk0nTzaozM7YhUp8B&index=14&t=0s (означення квадратного рівняння та його елементів)
  Отже, ми закінчили вивчати тему «Квадратні рівняння». Контрольну роботу з цієї теми ми напишемо вже в стінах школи, а зараз розпочинаємо вивчення нової теми, але яка дуже тісно пов’язана із знаходженням коренів квадратних рівнянь.
  1. Повторити §§ 20-22. За потреби перегляньте відео з попередніх уроків.
  2. Опрацювати §§ 24. Дати усно відповіді на запитання після параграфа, розглянути приклади розв’язування завдань в параграфі.
  3. Переглянути відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=mZ9MJMRGrYs
  4. Виконати письмово №898. (спочатку потрібно знайти корені квадратного тричлена, а потім розкласти за теоремою на ст.199)

 

 1. Всесвітня історія.
 2. Фізика. Тема.Теплова дія струму.Закон Джоуля –Ленца

Д/з опрацювати §34, виконати вправу 34( завдання2,3,4)

при піготовці використайте відео за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=wpx6xsh2O-4   https://www.youtube.com/watch?v=CiSDGSSlTKU&t=145s

та презентацію  https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-teplova-diya-strumu-zakon-dzhoulya-lenca-57294.html

 

 1. Англійська мова.

Хлівна Н.В. Тема: Подорож країнами. Вживання артикля.

Завдання: Шановні учні 8Б! Ви долучилися до Google class, тому кожен з вас буде отримувати завдання через електронну пошту. Завдання можна редагувати та відправляти у відповідь. Ті, хто не встиг долучитися, надсилаю силку для виконання завдання:

https://www.liveworksheets.com/tv122805ev

Виконуйте, надсилайте на електронну пошту hlivnanataliya@gmail.com

 

 Кагамлик І.Г. Тема: Geographical Outlook

Вправа 1 а стор. 200 – поділити слова на континенти і міста (письмово в зошит) – фото додати до e-mail

Вправа 2 стор. 200 – письмово дати відповіді на запитання – фото відправити на пошту irakagamluk41@gmail.com

Пройти тести за QR-кодом, або за посиланням https://learningapps.org/join/2v1dkp33

 

5. Інформатика. 

Тема: «Оформлення індивідуальних проєктів»

Завдання: завершити роботу над проєктом, результат надіслати на електронну пошту вчителя fomina_vira@ukr.net.

 

 1. Фізкультура. Виконувати вправи на розвиток сили.
 2. Літературне краєзнавство. Тема:" Французький письменник Гі де Мопассан і Україна". 1.Опрацювати статтю Вікепедії про письменника. 2.Продивитися презентацію у Всеосвіті на тему :"Україна і Мопассан".
Роздрукувати сторінку