8-Б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.03.2020

 1. Зарубіжна література: Тема. Історичні умови, філософське та естетичні підґрунтя класицизму. Характерні ознаки класицизму як художнього напряму.
  Уважно прочитайте, законспектуйте головне.
  Класицизм як художня система склався в XVII столітті й охоплювала не лише літературу, а й інші види мистецтва: живопис, скульптуру, архітектуру, музику. Назву класицизм ввели в ужиток на початку XIX століття, підкреслюючи, що митці цього напряму наслідували античну «класику», брали її за взірець.
  Мета класицистичного мистецтва - створити художні твори за законами гармонії ї логіки, тому митці цього напряму виробляють певні правила, дотримання яких було обов’язковим.
  Філософським підґрунтям класицизму був раціоналізм - учення, яке стверджувало, що головний інструмент пізнання світу - це розум. Засновником філософії раціоналізму був Рене Декарт. Паралельно з філософією раціоналістів будувалася і естетична програма класицистів. Тому «Поетичне мистецтво» Ніколя Буало було справжнім гімном раціоналізму. Книга складалася із чотирьох пісень. Перша - присвячена принципам побудови поетичних творів, друга і третя - характеристиці окремих літературних жанрів, а четверта - насичена моралізаторськими настановами.
  Проте першими теоретиками класицизму стали гуманісти доби Відродження. Античну драму вони вважали взірцем художньої досконалості, на цей взірець вони й пропонували орієнтуватися драматургам. Французькі поети доби Відродження втілювали в життя теоретичні принципи «Поетики» Аристотеля.
  Найбільшого розвитку класицизм досяг у Франції, де у XVII столітті починає складатися абсолютна монархія, і мистецтво, яке підкоряється правилам, влаштовує абсолютистів, стає часткою державної ідеології.
  Основні правила класицизму:
  Класицисти утверджували вічність ідеалу прекрасного, що спонукало їх наслідувати традиції античних майстрів. Вони вважали, якщо одні епохи створюють зразки прекрасного, то завдання митців наступних часів полягає в тому, щоб наблизитися до них. Звідси - встановлення загальних правил, необхідних для художньої творчості.
  2. У літературі простежувався чіткий розподіл за певними жанрами:
  - високі (ода, епопея, трагедія, героїчна поема);
  - середні (наукові твори, елегії, сатири);
  - низькі (комедія, пісні, листи у прозі, епіграми).
  Для кожного жанру регламентувалися мова і герої. Так, трагедії класицизму притаманна була піднесена, патетична мова.
  У комедіях використовувалася проста мова, обов'язковим був сатиричний струмінь, діяли побутові персонажі. Жанрові форми нової літератури класицистами ігнорувалися, особливо це стосувалося прозових жанрів, які, незважаючи на їхню велику популярність у сучасній літературі, були відсунуті у класицизмі на другий план. Жанровими домінантами класицистичної літератури були ода і трагедія.
  3. Важливим елементом в естетиці класицизму були вчення про розум як головний критерій художньої правди і прекрасного в мистецтві. Класицисти вважали, що античні майстри творили за законами розуму. Письменникам нового часу теж слід дотримуватися цих законів.
  4. Характери чітко поділялися на позитивні і негативні.
  5. Драматичні твори (трагедія, комедія) підпорядковувалися правилу трьох єдностей - часу, місця і дії. П'єса відтворювала події, які відбувалися протягом одного дня і в одному місці.
  6. Чітка композиція твору мала підкреслювати логіку задуму автора і певні риси персонажів.
  7. Для класицизму загалом характерні аристократизм, орієнтація на вимоги, смаки вищої суспільної верстви, хоча деякі представники класицизму порушували це правило (наприклад, Мольєр).
  8. Естетичну цінність для класицистів мало лише вічне, непідвладне часу, як твори античності. Наслідуючи давніх авторів, класицисти самі створювали "вічні" образи, які назавжди увійшли до скарбниці світової літератури (Тартюф, Сід, Гора-цій, Федра, Андромаха, міщанин-шляхтич, скнара тощо).
  Класицисти наполягали на виховній функції літератури та мистецтва. Причому засобом виховання "гарного смаку" є ні дидактизм, ні моралізаторство. Виховувати людину має насолода, яку мусить давати мистецтво.
  Постійним предметом обговорення в теорії класицизму, особливо в другій половині XVІІ ст., стає категорія «гарного смаку», що сприймається не як смак індивідуальний, а як «норма», котру виробляють кращі письменники. «Гарний смак» класицизму надає перевагу лаконізму перед багатослів’ям, простоті перед складністю, поміркованості перед екстравагантністю.
  Перегляньте відео
  https://www.youtube.com/watch?v=7mrOKx4GwL8&t=64s
  https://www.youtube.com/watch?v=csOby2WXgxc
  Домашнє завдання
  Вивчити конспект, ознайомитись з життєвим та творчим шляхом Мольєра.
  За підручником: ст. 190-194.

https://www.youtube.com/watch?v=7mrOKx4GwL8&t=64s&fbclid=IwAR3OuvL8JC-HzoGXKKnVIeZCm1oWSeRH7eWV6MW3CBSB569COtrjABxot8c

 

 1. Фізкультура:
 2. Географія: Тема «Зміна кількості населення в Україні та світі». Прочитати §43, повторити §18. Скласти схему «Чинники, що впливають на кількість населення». Поміркуйте. Яке практичне значення мають знання про природній рух населення?
 1. Хімія:

https://drive.google.com/file/d/1TZhMZX7ZZzwlPQH9QpuCdD4Dlqce09YM/view?usp=sharing

 1. Геометрія: Повторити параграфи з 18 по 21. Виконати письмово домашню самостійну роботу 4, на сторінках 149 – 150.
 2. Українська література:Прочитати за підручником ст.. 135-140. Скласти план до оповідання. Дати відповіді на тести 1-3 ст.141.
 3. Психологія :

Тема. "Ситуації ризику"

Заповнити таблицю.

 

Понеділок  16.03.2020 р.

Трудове навчання. Тема: «Виготовлення сумки»

 Створити банк ідей сумок  для виготовлення ( не менше 5 зразків).

У робочому зошиті  описати переваги та недоліки  (на власний розсуд) кожного зразка .

 

Фізика. Тема : «Паралельне з‘єднання»

Вивчити § 32, вправа 32 (№ 2, 3).

 

Українська література. Тема: Ніна Бічуя "Шпага Славка Беркути ". Ніна Бічуя- скласти сенкан. Читати повість за підручником.

Алгебра. Тема: Формула коренів квадратного рівняння.

Прочитати параграф 21, вивчити формулу дискримінанта та коренів квадратного рівняння. Номер 808- усно, номери 811, 813 – письмово.

 

Англійська мова.

Хлівна Н.В.: Новину, яку ви підготували на понеділок, проаналізувати та написати власне бачення та відчуття, щодо цієї статті ( не менше 5 речень), відправити на пошту hlivnanataliya@gmail.com; Опрацювати статтю впр.2, ст.185-186; дати письмово відповіді на запитання впр.1, ст.185

 

Кагамлик І.Г.:

Пройти тест за посиланням на тему Music is Heard Everywhere/ Passive Voice https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSfLrYJzWnscqq7iHN-sdm9P3q07Vg9Ot_H9me0oWdAT1pHyng%2Fviewform%3Fusp%3Dsf_link%26fbclid%3DIwAR1IpywV2gTwjZy35PK9gdP1YkvLmW2iNCOZ842XII8WZsFB8KqAMCEvorY&h=AT1ktWCZl6FMgy91JnFJFI6dEqy5htNc9Qxcp3otPyPH3Ue_MOd1eQiqog518eu32CTrWHJ0vVdwS4hJCHSs8YNNH-S4P7P4iAYW6fjsHJK80RRSpU1VZtDRRkeq2n_bxgaF4A

 

Інформатика.  

Тема: «Розв'язування компетентнісних задач».

Завдання: розробити презентацію «Професія – фахівець у галузі інформаційних технологій». Скласти довідник професій, які можна набути в галузі інформаційних технологій.

 

Російська мова: Правило стор. 150,151. Вправа 378

 

Вівторок, 17 03 2020 р.

Історія України. Опрацювати §22 (1,2,3 підпункти). Заповнити таблицю: дата, подія, наслідок. Ст. 162 (1 – 8 питання, підготувати відповіді).

 

Українська мова.  Тема "Повторення вивченого за темою "Звертання, вставні слова ". Повторити параграфи 32 - 33, скласти тести до вивчених тем ( 12 завдань). Виписати 6 речень із звертаннями та 6 речень із вставними словами.

 

Географія. Тема.  Статево - віковий склад  населення України і світу.

           Демографічна ситуація. Тривалість життя.

Прочитати параграф 44, повторити параграф 19.

Підготуйте повідомлення про природний рух

та статево - віковий склад населення  Черкаської області.

Поміркуйте чому в Катарі - багатій арабській нафтодобувній країні

на 100 жінок  припадає 339 чоловіків

 

Мистецтво.  Тема : Стиль класицизм

Підручник – ст. 182-191

https://www.youtube.com/watch?v=Tc3uyV02kcE&t=123s

Пісня «Хай цвіте червона калина», ст. 181

Культура XVI - XVII веков. Зарождение классицизма. (рус.) Новая история youtube.com

 

Зарубіжна література.  Тема. Позакласне читання. Лопе де Вега. Головні образи, конфлікт та ідея комедії «Собака на сіні».

 1. Прочитайте

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=2456

 1. Подивіться екранізацію твору

https://www.youtube.com/watch?v=j2ti4wAMyHI&t=80s

 1. Визначте та запишіть у зошит головні образи, конфлікт та ідею комедії «Собака на сіні».

 

Фізкультура. Волейбол. Передачі м’яча над собою. Повторити правила гри.

 

Біологія.  Загальна характеристика сенсорних систем. Зорова сенсорна система. Опрацювати §41, 42. Замалювати в робочому зошиті «Будову очного яблука», ст.186. Виконати лабораторне дослідження ст. 188.

 

Середа, 18.03.2020 р.

Алгебра.

Тема: Теорема Вієта. § 22 ( вивчити теорему, розглянути приклади), номери 836- усно, 838, 841- письмово. Підготувати повідомлення про Вієта.

1) Переглянути відео за посиланням https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1oJxDxg9tnw%26fbclid%3DIwAR2KgsqjRzw1uEsbMdIBScU7bsVNc7IcmP4HZ8dpSpB75LHWKgeCRtlyJ54&h=AT0Tm_r8SW88VOddYHOstlX8GpnC6e6KkL7lk2IjyGpxpSA8WCxo9zmlcOGJNhMzs1eMufaOOb427eexl0j53zHwGSUjWlgmaQK4jJaBNLkeqPfgLGjpqHQlka_QGeIZnIqeDg

2) №846, 848,852 виконати письмово

 

Всесвітня історія.

параграф 13 Опрацювати, ст.92 , 1 – 6 завдання виконати письмово.

Фізика. Тема:Мішане зєднання провідників

Д/з:  1. Опрацювати матеріал з допомогою відеоуроку за посиланням

https://www.youtube.com/watch?v=CLEVf71yjVk;

2.виконати письмово вправу 32(завдання 6,8)

 

Англійська мова.

Кагамлик І.Г. 

A Daily, a Weekly, a Monthly…

 1. Exercise 1 a) b) page 182
 2. Exercise 2 page 183

Виписати нові слова зі сторінки 183 в словник і вивчити

 1. Exercise 3 page 183 ( Complete the sentences/ in your copy-book)
 2. Exercise 1 page 185 ( Type and send me to my e-mail irakagamluk41@gmail.com )

Хлівна Н.В.

Тема: Улюблені газети та журнали підлітків.

Завдання: опрацювати нову лексику (записати в словник, вивчити);

прослухати текст за посиланням та виконати впр.2, ст.189 в  зошиті

https://drive.google.com/open?id=0BwXhjtj9eqT4TmRWbVp4ZGhaMjA ;

виконати впр.4, ст.190 в електронному вигляді та надіслати на пошту hlivnanataliya@gmail.com.

 

Інформатика.  Уявіть, що ви приватний підприємець, який вирішив допомогти мешканцям свого міста в складній епідеміологічній ситуації, створивши підприємство, яке виготовляє захисні маски. Створіть презентацію, в якій розмістіть назву, логотип, рекламний слоган своєї фірми. Також розрахуйте вартість однієї маски. Результати роботи надішліть на поштову адресу вчителю fomina_vira@urk.net.

 

Фізкультура. Волейбол : техніка виконання нижньої передачі. Повторити стрибки через скакалку.

 

Літературне краєзнавство. Прочитати та проаналізувати вірш В.В. Маяковського " Борг Україні".

 

19.03.20 р.

Основи здоров‘я. 
Тема: Безпека на дорозі. Правила дорожнього руху. Опрацювати параграф 19 , виконати завдання до мал.36

 

Хімія.                                                                             

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1WT9lR-siCw6QxntH41IkVd7XC4R5E-ya%2Fview%3Fusp%3Dsharing%26fbclid%3DIwAR3aN9NmcA0q2j4mzj1AZYALa-toUhfrK6hFSYcoQeJvGLFbB23Nq138uRA&h=AT2qNgg-KJCivQbZbuZejlNc5iNgvskd-LkLcNVY4vNRBGo_m7tyAWJq8xiSojEYFFmv1CwCkGlO7qPSyKeCuAk5plTSzHD7W2A5XNS6rQvNBd729XjEtnfSMW8giHxO__qqgw

 

Українська мова.

Тема: Поняття про відокремлення. 1) опрацювати параграф 34; 2) виконати вправи 399, 400, 401.

 

Російська мова.

параграф 44 (стор.163,164), вправа 302 (А).

 

Геометрія.

Тема: Многокутник і його елементи. Сума кутів опуклого многокутника. 1) Опрацювати параграф 22 (дати відповіді на запитання після параграфа) 2) Переглянути відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=RWPziDibm_Y 3) Виконати письмово номери 811, 821(2), 827

 

Біологія.

Тема: Сенсорні системи смаку, нюху, рівноваги, руху, дотику та температури. Опрацювати параграф 46, 47, табл. на с.209 переписати в робочий зошит. виконати тести с.210 письмово

 

20.03.2020 р.

Зарубіжна література. Тема. Мольєр (1622–1673) -  майстер класицистичної комедії. Художнє новаторство Мольєра у драматургії, вплив його відкриттів на світове театральне мистецтво.

Про автора

Прочитайте

https://uk.wikipedia.org/wiki/Мольєр

https://www.ukrlib.com.ua/bio-zl/printit.php?tid=4317

Перегляньте відео

https://www.youtube.com/watch?v=zMbipjjSYbg

Опрацюйте за підручником ст. 193-213

Подивіться  виставу (ч. 1)

https://www.youtube.com/watch?v=D0PmRSOY3QU

Домашнє завдання

Знайдіть матеріали про художнє новаторство Мольєра у драматургії, вплив його відкриттів на світове театральне мистецтво.

 

Фізкультура.

 

Географія. Тема.  Механічний рух населення: причини  і види міграцій.

Українська діаспора. Міграційна політика.

 

Прочитати параграф 45, повторити параграф 20.

Поміркуйте

 1. Чим небезпечна нелегальна трудова міграція?
 2. Чому деякі підприємці зважуються на порушення

закону й дають роботу нелегальним мігрантам?

Переглянути презентацію

https://www.youtube.com/watch?v=ReuJe-o4314

Подивитись відео

https://www.youtube.com/watch?v=TNm9p8op6s0

 

Хімія. https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F14LjEnORwW4K_hATlUwDhD97Gx1PRt65o%2Fview%3Fusp%3Dsharing%26fbclid%3DIwAR121g1-TdjojPS6f0vaY2SG0OPRGHbUmuXooEe8GClQr5dhiLuTQV6SHmU&h=AT16KoF874UT6CJEuKqkwoUruEajXUnd1FvZQGggH63CqXNfxuLgbNwNGxeu0aLTLHVwGScNz55hZMsHLWjqfM4E_vTBsnQI-87k8r2S0i2JECgkpxctXLwha-5R6E1klkCQiQ

 

Геометрія. Тема: Многокутник вписаний в коло і многокутник, описаний навколо кола 1) Параграф 22 (вивчити означення) 2) Переглянути відео за посиланням https://www.youtube.com/watch? v=yyYmqWmF0N4 (пояснення теорії та приклади розвязування задач) 3) Виконати письмово номери 817, 831(1), 833

 

Українська література. Тема: Проблема особистості в сучасному світі (за повістю "Шпага Славка Беркути ") 1) дочитати повість за підручником; 2) визначити частини композиції (письмово); 3) виписати проблеми твору.

 

Психологія. Виписати визначення, письмово зробити завдання

 

Понеділок, 23.03.20 р.

1.Трудове навчання.

Дівчата: Із історії зачісок. Види зачісок, залежно від форми обличчя. Корегування форми обличчя за допомогою зачіски.

Хлопці: Декоративна тарілка. Пошук моделей-аналогів.

 

2.Фізика.

Тема .Розвязування задач

Д/з:1. Повторити  §31, §32.

2.Виконати письмово у робочих зошитах ( за рис.)

Задача 1. Розгляньте схему електричного кола,зображеного на рисунку  і дайте відповіді на питання.

1.Як ввімкнений реостат відносно електричної лампи і дзвінка?

2.Як ввімкнені один відносно одного дзвінок і лампа?

3.Сила струму реостата становить 0,75 А, а лампи – 0,25 А.Яка сила струму дзвінка?

4.Напруга на електричному дзвінку 6 В. Враховуючі дані попередньої задачі,знайдіть опір електричної лампи.

5.Опір ввімкненої частини реостата  8 Ом.Такий же опір мають дзвінок і лампа разом,а сила  струму в реостаті 0,75 А. Розрахуйте покази вольтметра.

Заача 2.

 1. https://www.youtube.com/watch?v=JxjGTm6rlbk

 

3.Українська література. 

Тема: Образи Славка Беркути, Юлька Ващука, Стефка Вуса та Лілі Теслюк. 1) виписати по 5 цитат до кожного образу; 2) написати план-характеристику Славка Беркути.

 

4.Алгебра.

Тема: Розвязування задач за допомогою квадратних рівнянь 1) Переглянути відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=bUA4_ynbFpU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0I_BAucyobEnrGSulcqwRwm7m-_HWtGYCtrjtcu3VoDt3-dDKwXyF_JTo (пригадати як розвязуються квадратні рівняння за допомогою дискримінанта) 2) Опрацювати параграф 23 (розглянути приклади розвязування задач) 3) Розвязати письмово № 863, 865 (обовязково з поясненням, зразок у параграфі)

 

5.Англійська мова.

Кагамлик І.Г.: Переглянути відео, виписати поради, як бути мудрішим користувачем мас медіа (мінімум 5 порад, надрукувати і відправити на електронну адресу irakagamluk41@gmail.com )
https://www.brainpop.com/technology/digitalcitizenship/medialiteracy/
Exercise 2 pages 185 – 186 (опрацювати текст)
Слова із сторінки 186 записати в словник і вивчити.
Exercise 4 pages 187 – 188 (в зошит)
Ще одне завдання, яке треба відправити на електронну адресу – Exercise 5 page 188

 

Хлівна Н.В.: Тема: Grammar

Завдання: переглянути відео, зробити за потреби коспект https://www.youtube.com/watch?time_continue=38&v=6pjMxBLB5IM&feature=emb_logo,

та виконати завдання

https://drive.google.com/file/d/12iIbNaQ3zQbRz0DlI3KyNJRwL-Wx6_FC/view?usp=sharing,

варіанти відповідей надіслати на пошту hlivnanataliya@gmail.com

Завдання виконати до 23.03 (8А), 25.03 (8Б)!

 

6.Інформатика.

https://drive.google.com/file/d/1nIpXlg8wdhVIZElFs5NAsNgk4j5jBl87/view?usp=sharing

 

7.Російська мова.

Параграф 44,45. Вправа 302(А).

 

24.03.2020 р.

1.Історія України. Опрацювати тему «Українські землі у 20 – 90 р.р. VXIIIст. Архітектура та образотворче мистецтво». Записати короткий конспект в зошиті.

 

2.Українська мова. Тема: Інтерв'ю в публіцистичному стилі. 1) опрацювати тексти вправ 375, 376 (усно); 2) виписати правило "інтерв'ю " , вивчити його; 3) письмово скласти до 10 запитань , які б ви хотіли поставити відомій особистості (письменнику, актору і т.д.), виконати вправу 379.

 

3.Географія. Тема: Розміщення  населення на земній кулі та в Україні.

Прочитати параграф 46, повторити параграф 21.

Переглянути  презентацію " Густота населення"

https://naurok.com.ua/prezentaciya-z-geografi-8-klas-gustota-naselennya-109333.html

Виконати  тестові завдання

https://naurok.com.ua/test/zmina-kilkosti-naselennya-2100.html

 

4.Мистецтво. Тема: Живопис і мода классицизму.
Підручник - ст.192-198
https://youtu.be/oOAnIRL1Z_o
https://youtu.be/E0XEvxYhJSo
https://youtu.be/0w8joHwhmcI

 

5.Зарубіжна література. Тема: Історія створення комедії «Міщанин-шляхтич».

1.Подивіться відеоурок

https://www.youtube.com/results?search_query=зарубіжна+8+клас+мольєр

 1. Подивіться виставу – ч. ІІ

https://www.youtube.com/watch?v=vlTN9vOGVmQ&t=3s

 1. Повторіть за підручником ст. 193-213
 2. Запишіть у зошит:

Комедія - драматичний твір, у якому засобами гумору та сатири викриваються негативні суспільні та побутові явища, розкривається смішне в навколишній дійсності.

 1. Опрацюйте матеріали та виконайте завдання
 1. Відправте фотозвіт мені на пошту skubenko36@ukr.net

 

6.Фізкультура.

 

7.Біологія. Перейти за посиланням, https://drive.google.com/file/d/1S_c_11qXkuiNHFeosajuiZv0_g9_VLix/view?usp=sharing виконати завдання.Результат роботи надіслати на gemini1986@i.ua

 

25.03.2020 р.

 1. Алгебра. Тема: Розвязування задач за допомогою квадратних рівнянь 1. Нагадую алгоритм розвязування задач за допомогою рівняння. Алгоритм 1) Позначити одну з невідомих величин змінною х; 2) Виразити інші невідомі величини через х; 3) Скласти рівняння , розв’язати його; 4) Вибрати ті значення х, що задовольняють умову задачі та знайти (якщо треба) значення інших невідомих величин; 5) Проаналізувати результат і записати відповідь. 2. Виконати письмово № 868 (непаралельні сторони і діагональ утворюють прямокутний трикутник, застосувати теорему Піфагора), №873 (три послідовних числа позначити х-1, х, х+1)
 2. Всесвітня історія. Опрацювати тему "московська держава. Поява російської імперії. Обгорнути( або спростувати) судження про суперечливий характер реформ Петра І
 3. Фізика. Тема .Розвязування задач

Д/з:1. Повторити  §19- §32.

2.Виконати письмово

1.Величина, яка характеризує швидкість перенесення заряду через поперечний переріз провідника, називається .........

2.Прилад для вимірювання  напруги ......

 1. Прилад для вимірювання сили струму ............

4.Одиниця вимірювання опору .......

5.Сила струму в провіднику визначається за фор­мулою...

6.Яка напруга на резисторі опором 4 Ом, через який іде струм 0,5 А?

 1. Визначте напругу на ділянці кола, якщо при проходженні по ньому заряду 15Кл була виконана робота 6кДж

8.Опір реостата дорівнює 20 Ом. Він приєднаний до джерела струму з напругою 6 В. Визначте силу струму в реостаті.

 1. Електричне поле, переміщуючи по спіралі нагрівального елемента праски заряд 5Кл, виконує роботу 1,2кДж. Яка напруга на кінцях спіралі?

 10.За який час через поперечний переріз провідника може пройти 2 • 1019 електронів, якщо сила струму в провіднику 1 А?

11.Чому дорівнює опір провідника, що перебуває під напругою 100 В, якщо за 5 хв через його поперечний переріз пройшов заряд 6 Кл?

12.Знайти помилку в  електричній схемі.

варіанти відповідей надіслати на пошту boykosvetlana794@gmail.com

( обов’язково вкажіть прізвище та  ім’я)

 

 1. Англійська мова.

Хлівна Н.В. Тема: Інформаційна сторінка в газеті.

Завдання: створити власну сторінку газети, розмістити у ній 3 статті про катантин у м.Сміла

( новини мають бути як справжніми, так і фейковими), додати фото. Готові роботи надіслати

на hlivnanataliya@gmail.com Deadline 26/03

 Кагамлик І.Г. Переглянути  2 відео, за потребою зробити конспект https://www.youtube.com/watch?v=sXZ_285PsmU

https://www.youtube.com/watch?v=lXUD5EKArhQ

Вправа 1 ст. 191 ( в зошит)

Вправа 2, 3 ст. 192 ( в зошит, обрати варіант а), b), c) …)

Вправа 4 ст. 192 ( письмово в зошиті)

Опрацювати теорію

Виконати вправу, надрукувати її і відправити на пошту irakagamluk41@gmail.com

 

 1. Інформатика. Тема: «Розв’язування компетентнісних задач»

Завдання: розрахуйте в середовищі електронних таблиць вартість святкового торта, який ви приготуєте на День народження найріднішій людині (знайдіть рецепт, складіть список необхідних продуктів, визначте їх кількість, за допомогою формул розрахуйте скільки буде коштувати необхідна кількість кожного продукту та загальна вартість торта).

Виконайте тест, скріншот результату та електронну таблицю надішліть на електронну пошту вчителю fomina_vira@ukr.net

 1. Фізкультура.
 2. Літературне краєзнавство. Опрацювати тему:" Гете і Україна". Читати вірші поета.

 

26.03.2020 р.   

1.Основи здоров'я. Виконати вправу перейшовши за посиланням https://learningapps.org/2265250

 

2.Хімія https://drive.google.com/file/d/1pN5Hwj7IIROJl_ksr_O6omY0fSFwixem/view?usp=sharing

 

3.Українська мова.

Тема: Відокремлені означення.

1) опрацювати параграф 34;

2) виконати вправи 399, 400;

3) самостійна робота: виконати вправу 402 (завдання сфотографувати або набрати у документі Word та надіслати на електронну адресу : nadia_goncharenko_@ukr.net )

 

4.Російська мова.

Параграф 45, виконати тести-стор.166-267(письмово),вправа 302(Б)- письмово.

 

5.Геометрія. Тема: Поняття площі многокутника. Площа прямокутника

1.Опрацювати параграф 23 (вивчити властивості площі, формули прямокутника і площі квадрата)

2. Виконати № 856 (використати теорему Піфагора), 860 (за допомогою рівняння)

 

6.Біологія. Опрацювати §48, виконати завдання дослідницького практикуму.

 

27.03.2020

1.Зарубіжна література.

Тема уроку. Тематика і проблематика твору, його загальнолюдське значення.

 1. Повторіть

https://www.youtube.com/watch?v=5GCPAj_EwJY

 1. Прочитайте

Тема п’‎єси «Міщанин -шляхтич» - зображення безпідставних претензій буржуа Журдена на аристократизм та висміювання людських і соціальних вад. Дотичні теми - зображення любовних колізій між Люсільта Клеонтом, Нікольта Ков’‎єлем, Дорантом та Доріменою; зображення шахрайств учителів та кравця.

Сюжетна лінія та її композиційне втілення у творі

Дія перша - експозиція. В будинку пана Журдена зібралися найняті ним учителі музики і танців, які мають навчити його аристократичних манер. Учителі всіляко вихваляють Журдена, сподіваючись отримати від нього велику винагороду.

Дія друга - зав’‎язка. Журден домовляється з учителями про підготовку балетної вистави до гостини маркізи Дорімени, з якою він хоче укласти шлюб, щоб отримати дворянський сан (Журден на цей час одружений і має доньку на виданні). Тим часом учителі музики й танців посварилися з учителями філософії та фехтування, доводячи кожен свою першість в освіті. Після занять Журдена з учителем філософії в його дім приходить кравець-шах- рай та відбувається «ритуал» вдягання буржуа в кумедний костюм. Журдена переконують, що це «останній писк моди» в аристократичному середовищі. Журден щедро всіх винагороджує.

Дія третя - розвиток дії. Після сварки з дружиною та служницею, які критично ставляться до «високих прагнень» Журдена, в його дім приходить аристократ-аферист Дорант, користуючись небезкоштовними послугами якого, Журден прагне зблизитися з Доріменою. Дорант дурить Журдена, оскільки витрачає гроші міщанина на дорогі подарунки маркізі від свого імені, бо теж хоче з нею одружитися. Дружина Журдена прагне використати заклопотаність чоловіка власними мріями про дворянство та видати заміж за Клеонта свою дочку Люсіль, у чому їй допомагає служниця Ніколь, закохана в слугу Клеонта Ков’‎єля. Журден проти, тому що Клеонт - міщанин, а він хоче видати доньку за аристократа. Тим часом розпочинається балет, головними глядачами на якому є Дорімена та Дорант.

Дія четверта - кульмінація. Під час обіду Журден залицяється до Дорімени, але його дружина припиняє люб’‎язності та виганяє гостей. З’‎являється переодягнений Ков’‎єль і розповідає Журдену, що в його доньку закоханий син турецького султана, що він скоро буде з пропозицією шлюбу та висвячення майбутнього тестя у сан «мамамуші». Журден мало не божеволіє від щастя - збувається його мрія стати дворянином. Манія Журдена у сцені посвяти в «мамамуші» доходить крайньої межі, і вся безглуздість його намагань і моральна потворність виявляються тут в особливо яскравій формі. Розпочинається комічна церемонія, яку проводять «турки», найняті Клеонтом, і він сам, вдаючи сина турецького султана.

Дія п’‎ята - розв’‎язка. На сцені один за одним з’‎являються усі головні персонажі п’‎єси - дружина Журдена, його донька Люсіль, Дорант, Дорімена - і, дізнавшись, що відбувається, включаються в гру, кожен по - своєму використовуючи обдуреного Журдена. Журден погоджується на шлюб Люсіль з Клеонтом, вважаючи, що видає її заміж за сина турецького султана. Ніколь пов’‎язує своє життя з Ков’‎єлем, а Дорант одружується з Доріменою, переконавши Журдена, що це таємний хід, що відверне увагу пані Журден від почуттів її чоловіка до маркізи. «От йолоп так йолоп! Другого такого у цілому світі не знайдеш!» - так у кінці п’‎єси характеризує Журдена Ков’‎єль. Комедія закінчується яскравим балетом.

Особливості жанру й композиції п’‎єси «Міщанин-шляхтич»

«Міщанин-шляхтич» - взірець «високої комедії» Мольєра. Твір поєднав у собі ознаки комедії обставин та комедії характерів: згідно з правилами комедії характерів у ній поставлено завдання розкрити морально- психологічний стан героя, а відповідно до комедії звичаїв були висміяні традиції, уподобання певних соціальних прошарків, передовсім буржуа та аристократів.

За змістом «Міщанин-шляхтич» є взірцем соціально-побутової комедії, в якій розкриваються норми моралі та спосіб життя аристократії та буржуазії часів Мольєра. Однак у творі наявні й елементи соціально- психологічної та любовної комедії, що обумовило її успіх у глядача.

За правилами класицизму комедія має п’‎ять дій. Композиція п’‎єси підпорядкована правилу трьох єдностей: всі події відбуваються в домі пана Журдена (єдність місця) впродовж однієї доби (єдність часу), розвиток сюжету зосереджується навколо особи головного героя (єдність дії), переважна більшість героїв є носіями однієї домінуючої риси характеру (неоднозначним є образ головного героя твору). Комічність зображуваних ситуацій поєднується з серйозною моральною проблематикою.

За формою «Міщанин-шляхтич» - це комедія-балет. Мольєр ввів у п’‎єсу численні пісні, танці, музичні інтермедії, балет, завдяки чому здійснив розширення характеристик персонажів, увиразнивши ті чи ті риси їх вдачі, створивши необхідний емоційний колорит та пародіюючи тематику й стиль тогочасної салонної літератури. Жанр, створений видатним драматургом для придворних розваг, наповнився викривальним змістом.

Головна ідея комедії «Міщанин-шляхтич» художньо втілена у словах Клеонта, що немовби кладуть край безглуздим намаганням Журдена перетворитися з міщанина на шляхтича: «Люди без докорів сумління привласнюють собі дворянське звання, - цей вид злодійства, вочевидь, став звичним. Але я щодо цього, зізнаюся, більш делікатний. Я гадаю, що будь-який обман кидає тінь на порядну людину. Соромитися тих, від кого тобі прирекло народитися на світ, похвалятися в товаристві вигаданим титулом, видавати себе не за те, чим ти є насправді, - це, як на мене, ознака душевної ницості».)

 1. Подивіться урок

https://www.youtube.com/watch?v=EBOZhW79c8o

 1. Пройдіть тестування

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=641556

Завдання необхідно виконати до  27 березня 16:00

2.Географія. 

Тема.  Класифікація міст і урбанізація.

    Прочитати параграф 47, повторити параграф 22.

     Подивитись відеоурок " Урбанізація", "Міські агломерації"

http://video.novashkola.ua/9-klas/geografiya-9-klas/urok-07/

      Переглянути  презентацію " Урбанізація. Міські агломерації"

https://naurok.com.ua/prezentaciya-urbanizaciya-miski-aglomeraci-27749.html

Виконати вправу " Карта України" https://learningapps.org/3689668

3.Хімія

https://drive.google.com/file/d/1T5dmGM6Yoa0xIcISwRH3CHlUmpg0GGuN/view?usp=sharing

4.Геометрія. 

 Тема: Площа паралелограма

1. Опрацювати параграф 24 2.

2.Переглянути відео за посиланням   https://www.youtube.com/watch?v=Wl0YeqiOYFs (площа многокутника, плоші прямокутника, квадрата, паралелограма). Виписати у зошити та вивчити дві формули площі паралелограма

3. Виконати № 891 (за відомою площею та висотою знайти іншу сторону паралелограма, знайти периметр), 897 (за допомогою рівняння)

5.Українська література. 

Тема: Художні особливості повісті "Шпага Славка Беркути ".

Створити презентацію або відеоролик про повість . Роботу надіслати на електронну адресу: nadia_goncharenko_@ukr.net . Ця робота - оцінка за тему.

Психологія 

Створити антирекламу алкогольних напоїв (формат А4)

06.04.2020

1.Трудове навчання.  Дівчата: Подивіться відео, оберіть аналог для себе, зробіть виріб, пришліть своє фото з ним на пошту nelia. fomina@gmail.com

2. Фізика.  
Тема Робота і потужність електричного струму

Д/з опрацювати §33, виконати вправу 33( завдання3,4)

при піготовці використайте відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=9Ei689KT-So

та презентацію https://naurok.com.ua/prezentaciya-urok-fiziki-u-8-klasi-tema-robota-i-potuzhnist-elektrichnogo-strumu-98330.html

3. Алгебра. 

Тема: Квадратні рівняння

1. Повторити §§ 20-23. За потреби перегляньте відео  з попередніх уроків

2. Виконайте самостійну роботу.

№1. Розв’язати рівняння:

1) 7x2-21=0 (неповне квадратне рівняння)

2) 5x2+9x=0 (неповне квадратне рівняння)

3) x2+x-42=0 (за теоремою Вієта)

4) 3x2-28x+9=0 (за допомогою дискримінанта)

5) 2x2-8x+11=0 (за допомогою дискримінанта)

6) 16x2-8x+1=0 (за допомогою дискримінанта)

№2. Розв’язати задачу за допомогою рівняння.

Діагональ  прямокутника на 8 см більша за одну із сторін і на 4 см більша за другу. Знайти сторони прямокутника.

№3. Число  -3 є коренем рівняння 2x2+7x+c=0. Знайти значення с і другий корінь рівняння.

Виконані роботи прошу надіслати до  08/04 у вигляді фото з робочого зошита на електронну адресу  oksanavelichko2017@gmail.com

4. Українська література. 

 Тема: Володимир Дрозд "Білий кінь Шептало". 1) скласти портфоліо про письменника; 2) подивитися відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=7abpyLOyNwY 3) читати твір за підручником, скласти план.

5. Англійська мова.

Кагамлик І. Г. :  Дати відповіді на запитання письмово і скинути на електронну адресу irakagamluk41@gmail.com :

Do you have a television in your bedroom?

How many hours of television do you watch daily?

What is your favorite television program?

What do you think about the television rating system?

What magazines do you like to read?

Do you subscribe to any magazines? What are they?

Пройти тест. Результат сфотографувати і відправити на електронну адресу:

http://web.archive.org/web/20080319102915/http://www.pbs.org/teachers/media_lit/quiz.html

Дати відповіді на запитання і відправити на електронну адресу:

Advertisement Dissection and Analysis

What is happening in the advertisement?

What objects in the advertisement can you identify?

With which general time period are those objects associated (historical past, present, or future)?

What are the people in the image doing?

What do the facial expressions or body language suggest?

What characteristics of buildings or environment give you clues to the location?

What are the people wearing?

What is the relationship between the people in the advertisement?

What is the advertisement selling?

What interests you the most about the advertisement?

Переглянути відео:

https://www.youtube.com/watch?v=baftkjc5gKs

Хлівна Н. В. : Тема: Повторення вживання неозначеного артикля. Вживання нульового та означеного артикля з географічними назвами.

Завдання: переглянути онлайн урок за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=HjUPaLgDyls , законспектувати у зошит граматичний матеріал з прикладами; перевірити себе за посиланнями https://learningapps.org/419941

https://learningapps.org/watch?v=ppksu5b6t17

6. Інформатика.

Тема: «Вибір теми проекту. Планування. Добір ресурсів. Виконання індивідуальних проєктів»

Завдання: оберіть одну із запропонованих тем проєкту (завантажити), дослідіть тему, доберіть необхідні матеріали, розпочніть виконання проекту.

Наразі ви багато часу проводите в мережі Інтернет, давайте пригадаємо, як правильно і безпечно поводити себе в мережі. Зайдіть на сайт www.classtime.com з кодом сесії 9EWMKY.

Введіть своє прізвище та ім’я і уважно дайте відповіді на запитання. Бажаю успіхів!

 

7. Російська мова.

Тема:" Устный пересказ  публистического текста- повествование, описание.

1.Упр.316.(читать, составить план прочитанного(письменно).2.Устный пересказ текста по самостоятельно составленному плану.

3.Упр.318(А или Б)- письменно.

07.04.2020

 1. Історія України. Тема: Козацькі літописи XYII – XYIII ст., як історичні джерела.
 2. Українська мова. Тема: Відокремлені означення. 1) повторити правила параграфа 34; 2) виконати вправи 406, 408; 3) самостійна робота - вправа 410 (роботу відправити на електронну адресу).
 3. Географія. Тема.  Міста і села України.

Прочитати параграф 48, повторити параграф 23.

Подивитись презентацію "Міські та сільські населені пункти"

https://drive.google.com/file/d/1X58FKwedgZ44aQ-_P99i7vKM8gNrSI4X/view

Переглянути відео " Нижня Апша"

https://www.youtube.com/watch?v=XJUpk5ZeTkw

6 квітня  та 8 квітня урок географії   можна подивитися на  YouTube - каналі Міністерства освіти і науки   bit.ly/USO8class

Уроки також транслюватимуть  телеканали  Індіго та УНІАН.

 

 1. Мистецтво. Тема: Музика і театр епохи класицизму. Українські пам’ятки класицизму.
  Підручник – ст. 199-213 https://www.youtube.com/watch?v=sz_eJyCuShw&t=47s
  https://www.youtube.com/watch?v=KsXUh0qFl-I
  Слухати музику композиторів-класиків (за вибором)
  Переглянути фільм «Весілля Фігаро» (за бажанням) https://www.youtube.com/watch?v=r8xv7oo1X98
  Написати твір-роздум на тему «Мої враження від класичного стилю» (фотографії твору або електронний варіант надсилати на адресу linamex81@gmail.com Не забувайте підписувати роботи)
 2. Зарубіжна література.

Тема уроку. Основні образи комедії (пан Журден, пані Журден, граф Дорант, графиня Дорімена, Клеонт та ін.).

1.За підручником:

 • повторіть ст. 193 – 212
 • перевірте свої знання: ст. 213-214

2.На повторення та закріплення вивченого

3.Пройдіть ще одне тестування https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=799579 (результати я побачу автоматично)

 

 1. Фізкультура. Виконувати вправи ранкової гімнастики.

 

 1. Біологія. Тема: поняття про вищу нервову діяльність таїї основні типи. Опрацювати § 49, Визначити свій тип темпераменту, виконавши завдання дослідницького практикуму с. 213-214. Перйшовши за посиланням виконати тест. https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=784465 Завдання необхідно виконати до 8 квітня 21:00
  Код доступу 784465

 

08.04.20

 1. Алгебра. Тема: Квадратний тричлен, його корені. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники
  Шановні восьмикласники! Якщо ви ще не зовсім впевнені у свої силах при розв’язуванні квадратних рівнянь і з певних причин не змогли переглянути урок алгебри на «Всеукраїнській школі онлайн», то рекомендую вам перейти за посилання та переглянути наступне відео https://www.youtube.com/watch?v=UqaBq3Ys8Y8&list=PLFVSJgZgf7h_cV69tk0nTzaozM7YhUp8B&index=14&t=0s (означення квадратного рівняння та його елементів)
  Отже, ми закінчили вивчати тему «Квадратні рівняння». Контрольну роботу з цієї теми ми напишемо вже в стінах школи, а зараз розпочинаємо вивчення нової теми, але яка дуже тісно пов’язана із знаходженням коренів квадратних рівнянь.
  1. Повторити §§ 20-22. За потреби перегляньте відео з попередніх уроків.
  2. Опрацювати §§ 24. Дати усно відповіді на запитання після параграфа, розглянути приклади розв’язування завдань в параграфі.
  3. Переглянути відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=mZ9MJMRGrYs
  4. Виконати письмово №898. (спочатку потрібно знайти корені квадратного тричлена, а потім розкласти за теоремою на ст.199)

 

 1. Всесвітня історія.  Створити презентацію на тему "Османська імперія. Країни Східної Європи у ХVI-перешій половині ХVIIIст" (до 10 слайдів)
 2. Фізика. Тема.Теплова дія струму.Закон Джоуля –Ленца

Д/з опрацювати §34, виконати вправу 34( завдання2,3,4)

при піготовці використайте відео за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=wpx6xsh2O-4   https://www.youtube.com/watch?v=CiSDGSSlTKU&t=145s

та презентацію  https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-teplova-diya-strumu-zakon-dzhoulya-lenca-57294.html

 

 1. Англійська мова.

Хлівна Н.В. Тема: Подорож країнами. Вживання артикля.

Завдання: Шановні учні 8Б! Ви долучилися до Google class, тому кожен з вас буде отримувати завдання через електронну пошту. Завдання можна редагувати та відправляти у відповідь. Ті, хто не встиг долучитися, надсилаю силку для виконання завдання:

https://www.liveworksheets.com/tv122805ev

Виконуйте, надсилайте на електронну пошту hlivnanataliya@gmail.com

 

 Кагамлик І.Г. Тема: Geographical Outlook

Вправа 1 а стор. 200 – поділити слова на континенти і міста (письмово в зошит) – фото додати до e-mail

Вправа 2 стор. 200 – письмово дати відповіді на запитання – фото відправити на пошту irakagamluk41@gmail.com

Пройти тести за QR-кодом, або за посиланням https://learningapps.org/join/2v1dkp33

 

5. Інформатика. 

Тема: «Оформлення індивідуальних проєктів»

Завдання: завершити роботу над проєктом, результат надіслати на електронну пошту вчителя fomina_vira@ukr.net.

 

 1. Фізкультура. Виконувати вправи на розвиток сили.
 2. Літературне краєзнавство. Тема:" Французький письменник Гі де Мопассан і Україна". 1.Опрацювати статтю Вікепедії про письменника. 2.Продивитися презентацію у Всеосвіті на тему :"Україна і Мопассан".

 

09.04.2020

1. Основи здоров'я.

 Перейдіть за посиланням , перегляньте відео та напишіть відгук https://www.youtube.com/watch?v=trkccEYOOos

2. Хімія. 
3. Українська мова.  
Тема: Відокремлені прикладки.
1) опрацювати параграф 35;
2) виконати вправи 413 (змінено завдання:  виписати з речень прикладки), 414, 415;
3) самостійна робота:  вправа 416 ( виписати прикладки), 419 ( переслати на електронну адресу).
4. Російська мова.  
Тема:" Складнопідрядне  речення . Будова складнопідрядного речення."
1. Параграф 46(стр.174).
2. Лингвистическое исследование- упр.308(уст.)
3.Упр.309(выписать три предложения, которые соответствуют предложенным схемам).
4.Параграф 47(стр.176).
5. Упр.315( письменно А или Б).
5. Геометрія.  
Тема: Розв’язування задач
1. Повторити §§ 22 – 24 (звернути увагу на формули для обчислення площі прямокутника та паралелограма)
2. Виконати самостійну роботу до 11 квітня 18.00, перейшовши за посиланням join.naurok.ua   Код доступу 570281 або перейшовши за посиланням  https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=570281
6. Біологія.   
Тема: Безумовні рефлекси. Інстинкти. § 49 https://drive.google.com/file/d/1e9da-xA6umacabx_50ytWRPyNBTde7V3/view?usp=sharing
10.04.2020

1. Зарубіжна література.Тема уроку. Сутність морального уроку, утіленого митцем засобами комедії («Міщанин-шляхтич» Мольєра).

 1. Ознайомтесь з матеріалами

https://naurok.com.ua/seriya-urokiv-za-temoyu-moler-mischanin-shlyahtich-tematika-ta-problematika-obrazi-komediya-zasobi-komichnogo-za-novoyu-programoyu-8-klas-15264.html

 1. Подивіться відеоуроки

https://www.youtube.com/watch?v=8v2Fco40r4s

https://www.youtube.com/watch?v=YZbT84mpfoY

 1. Порівняйте героїв п’єс Карпенка – Карого «Мартин Боруля» та Мольєра «Міщанин – шляхтич»

https://www.slideshare.net/school-2/ss-75126431

 1. Фізкультура. 


Віджимання від полу за 30 сек.

 1. Географія. 

  Тема.   Етноси і нації. Найпоширеніші мовні сім'ї.

            Однонаціональні та  багатонаціональні країни.

Прочитати параграф 49, повторити параграф 24.

Подивитись відео "  Самі незвичні племена і народи світу"

https://www.youtube.com/watch?v=zE84_4BCdzM

Відкривши посилання join.naurok.ua , виконати тест

Населення та основні характеристики".  

         Код доступу 337747

    Завдання необхідно виконати до  13 квітня 18:00.    

Урок географії   можна подивитися  по понеділках і середах

на  YouTube - каналі Міністерства освіти і науки   bit.ly/USO8class

Уроки також транслюватимуть  телеканали  Індіго та УНІАН.

 1. Хімія. 

https://drive.google.com/file/d/1J0IAbqE4GlbbtSBk1OG6svSZ4j4ngOs8/view?usp=sharing

 1. Геометрія. 

Тема: Площа трикутника

 1. Опрацювати параграф 25. Розглянути приклади розв’язків задач.
 2. Виписати у зошити та вивчити формули для обчислення площі трикутника.

Зверніть увагу! Перша і друга формули – загальні, тобто їх можна застосовувати до будь-якого трикутника, третя формула для прямокутного трикутника (половина добутку катетів), четверта формула  - тільки для рівностороннього трикутника.

 1. Виконати № 917 (спочатку знайти катет, а потім площу), 924 (за допомогою рівняння)

6.Українська література.

Тема: Проблема свободи і неволі, особистості й натовпу, дійсності та мрії , людини в суспільстві ( за твором "Білий кінь Шептало"). 1) скласти сенкан : Шептало; 2) дати письмові відповіді на питання 8, 10 ст. 186 ( за підручником); 3) виписати з тексту 6-7 фраз, які навчають бути особистістю.

 1. Психологія.

Завдання з психології. Творча вправа "Лист до себе" на окремому аркуші паперу напишіть листа самому собі, з порадами та словами підтримки.

 

13.04.2020

1.Трудове навчання (дівчата)

Тема: Вплив властивостей матеріалів на технологію обробки та якість виробу.

Технологі́чні власти́вості матеріа́лів - це комплекс фізико-хімічних властивостей цих матеріалів, зумовлених станом, складом і структурою під час їх оброблення.

Оброблюваність матеріалу — здатність матеріалу піддаватись обробці  є основним критерієм його технологічності. Розрізняють матеріали з низькою, нормальною та підвищеною оброблюваністю.

Більшість виробів, які ми виготовляємо на уроках, складаються з текстильних матеріалів.

Вікіпедія вам розповість, що текстильні матеріали  - це м'який матеріал, що являє собою щільну мережу природних або штучних волокон (ниток або пряжі). Пряжа виготовляється в процесі прядіння сировини з волокон вовнильонубавовнику або іншого матеріалу на прядильній машині, виготовляючи довгі нитки. Текстиль отримують в процесі ткацтвав'язання, плетіння або пресування волокон (повстьфетр). Крім терміна «текстиль» використовується термін «тканина», проте існує відмінність у їхніх значеннях. Текстиль є загальнішим терміном, тим часом як тканина означає закінчений шматок текстилю, що може використовуватися для створення таких виробів, як одяг або постільна білизна, відомих під загальною назвою текстильних виробів.

Сучасні текстильні матеріали, виготовлені на основі штучних і синтетичних текстильних волокон, за низкою гігієнічних показників значно поступаються натуральним. Значна частка текстильних матеріалів мають низькі гігроскопічні та електрофізичні властивості. Виготовлення та експлуатація виробів із них може спричиняти неприємні тактильні відчуття, створювати дискомфорт та негативно впливати як на життєдіяльність людини, так і на саме виробництво. Тому, проблема гігієни синтетичних матеріалів, які використовуються для виготовлення одягу, в наш час є однією з найбільш актуальних.

Гігроскопічність текстильних виробів залежить від виду волокон, з яких вони вироблені, від структур тканин, характеру заключної обробки, від температури і вологості навколишнього повітря, поверхневої щільності: чим більша щільність, тим гірше текстильний матеріал поглинає вологу як до, так і після обробки.

Властивості текстилю зумовлюються волокнистим складом, особливостями будови (ступінь заповнення, щільність, варіація волокон за довжиною, вид переплетення, характер поверхні, термостійкість) тканини, видом технологічної обробки, характером і якістю застосованих барвників та інших хімічних реагентів під час основної та остаточної обробки текстильних матеріалів. Комбінації цих різних властивостей по-різному відбиваються на стійкості до багаторазового прання, тертя, розтягування і зминання

Показник якості – це критерії, яким має відповідати готовий виріб: функціональність, естетичність, ергономічність, технологічність, естетичність та екологічність.

Завдання:

 1. Знайти й надіслати мені на електронну адресу значення підкреслених показників якості.
 2. Надіслати своє фото разом з виготовленою сумочкою, що ви повинні були виготовити за тиждень.

 

Трудове навчання (хлопці)

Тема: Технологія вибору одягу, взуття.

Завдання: опрацювати за підручником параграф 13 (ст.144).

 

 1. Фізика. 

Шановні учні 8-Б класу! Дякую усім відповідальним учням, які  надіслали  свої розв‘язання. Ви молодці, але нагадую, що домашні завдання повинні виконувати всі!  Не забувайте,що при розвязуванні задач  всі величини повинні бути в системі СІ та про скорочений запис умов задач

Тема .Розвязування задач

Д/з:1. Повторити  §33, §34.

при піготовці використайте відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=WG2jTJGYeNA

2.Виконати письмово у робочих зошитах

1.В яких одиницях вимірюється кількість теплоти, що виділяється в провіднику зі струмом?

2.Як зміниться кількість теплоти, яка виділяється провідником зі струмом, якщо силу струму у ньому зменшити в 2 рази?

3.Якщо опір провідника збільшити у 2 рази, тоді кількість теплоти, що виділяється провідником...Відповідь обгрунтуйте

4.Чому дорівнює кількість теплоти, що виділяється провідником, опір якого 100 Ом, за 10 хв при силі струму 10 А?

5.За скільки часу електронагрівальний елемент праски виділив 90 кДж теплоти, при силі струму 5 А, а опорі 30 Ом?

6.Напруга на ділянці кола, яка містить два резистори опорами 2 Ом і 4 Ом, що з'єднані послідовно, дорівнює 12 В. Знайдіть кількість теплоти, що виділяється за 1 хв.

7.Електрокип'ятильник за 5 хвилин нагріває 0,2 кг води від 14 °С до кипіння, за умови, що в його обмотці тече струм 2А. Визначте напругу, подану на електрокип'ятильник.

8.Сила струму в момент зварювання 7500 А при напрузі 3 В. Опір 0,0004 Ом. Яка кількість теплоти виділяється за 2 хв?

9.Знайти кількість теплоти, що виділяє електрична праска за 10 хв, якщо її опір 15 Ом а сила струму 2 А

 1. Яку роботу виконує електричний струм за 5 хв під час проходження через алюмінієвий дріт довжиною 2 м при силі струму 2 А? Площа поперечного перерізу дроту 0,2 мм2. Питомий опір алюмінію 0,028 (Ом⋅мм2)/м.
 2. Яку корисну роботу виконає двигун електричного міксера за 3 хв,якщо за напруги 100 В сила струму в обмотці двигуна дорівнює 0,5 А? ККД становить 70 %.

варіанти відповідей надіслати на пошту boykosvetlana794@gmail.com

( обов’язково вкажіть прізвище та  ім’я) .Нагадую!  Це ваша дистанційна робота, а я її оцінюю.

 

 1. Алгебра. 

Тема: Квадратний тричлен, його корені. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники

 

 1. Повторити §§ 24. Особливу увагу звернути на приклади 4-6.
 2. Виконати письмово №912 (2,4), 915(1), 917.

Підказки:

№912(2, 4) Спочатку розкласти чисельник і знаменник на множники, а потім – скоротити. Нагадую, що доданки скорочувати не можна, тільки множники.

№915(1) Спочатку розкласти знаменник другого дробу на множники, потім звести дроби до спільного знаменника і виконати дії.

№917 Використовуючи формули квадрата двочлена (квадрат суми і квадрат різниці), виділити повний квадрат тричлена. Дивіться зразок нижче.

№916 (1, 3)

1)

Оскільки квадрат двочлена є числом невід’ємним, то в сумі з додатним числом буде числом додатним.

3)

Оскільки квадрат двочлена є числом невід’ємним, то в сумі з додатним числом буде числом додатним. Знак «-» перед числом вказує на протилежне число, а протилежне до додатного є числом від’ємним.

 

 1. Українська література. 

Тема: Юрій Винничук. Повість-казка "Місце для дракона". 1) самостійна робота за оповіданням "Білий кінь Шептало ": а) записати композицію твору; б) виписати проблеми (не менше 4-х); в) визначити тему твору ( відповіді переслати на електронну адресу) ; 2) скласти портфоліо письменника - Юрія Винничука; 3) за підручником читати повість-казку (розділи І - ІІІ).

 

 1. Англійська мова.

Кагамлик І. Г. :   Тема: Ірландія

Пройти тест https://www.liveworksheets.com/bu151315qc  , після закінчення тесту вибрати пункт ‘Email my answers to the teacher” і вказати електронну адресу irakagamluk41@gmail.com У другому завданні вказати Ok ,якщо твердження вірне; якщо речення треба виправити, то його необхідно повністю надрукувати.

Перед проходженням тесту ознайомитись з теорією!!!!

Хлівна Н.В.:  Тема: Ірландія

Завдання:

 • прослухати текст про Ірландію за посиланням

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Listening_comprehension/Listening_about_Ireland_us24205er

на основі прослуханого тексту вдрукувати пропуски та надіслати на пошту hlivnanataliya@gmail.com;

 • прослухати текст про Ірландію з підручника

https://drive.google.com/file/d/1UDsPB540x-fqph0bjO81r7NLi0d8OK_m/view?usp=sharing

та письмово виконати впр.3, ст.205: вписати де необхідно артикль та  в дужках пояснити, чому ви його вписали чи не вписали. Напр. Ireland (without article, because it is a country) Скрін надіслати.

Важливо! Всі завдання опубліковані в Google class

 

 1. Інформатика.

Тема: «Захист проєктів»

Завдання: скласти текст промови для захисту проєкту, який виконували на попередньому уроці, результат надіслати на електронну пошту вчителя fomina_vira@ukr.net або 2807vadymvoloshyn@gmail.com

 

 1. Російська мова.

1.Повторить параграфы 46,47(стор.174,176). 2. Упр.313(письм) 3,Выполнить тестовые задания-упр.314(письм).

 

14.04.20

1. Історія України.

Знайти цікаву інформацію. "Здійсни уявну мандрівку до історик - культурних пам'яток України, рідного краю доби бароко. Створити презентацію

2. Українська мова.

Тема: Відокремлені обставини.

1) Опрацювати §36, вивчити правила;

2) Переглянути відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=zb55SsprVmg

3) Виконати вправи:

За підручником: вправи 424, 427.

3. Географія.

Тема. Національний склад.

Переглянути презентацію 1. " Національний склад населення України" https://www.youtube.com/watch?v=GDNl3JRdj1M

2." Національний та етнічний склад населення" https://www.youtube.com/watch?v=VDsJ7mn7vlo

Подивитись відео " Депортація татар"( Книга- мандрівка . Україна ) https://www.youtube.com/watch?v=tL-AJ9BNi4E&list

Прочитати параграф 50, повторити параграф 25.

Виконати вправу " Населення України" https://learningapps.org/6720631

Уроки географії можна подивитися по понеділках і середах на YouTube - каналі Міністерства освіти і науки bit.ly/USO8class

Уроки також транслюватимуть телеканали Індіго та УНІАН.

4. Мистецтво.

Тема: Стиль романтизм

Підручник – ст. 214-221

https://www.youtube.com/watch?v=Dv_NTaIBSUM&t=272s

https://www.youtube.com/watch?v=611XeqiSP6c

5. Зарубіжна література.

Тема уроку. Засоби комічного (гумор, іронія, сатира, сарказм).

1. Проаналізуйте та порівняйте образи Журдена і Доранта за допомогою вправи "Кола Вена"

Словникова робота (запишіть у зошит)

Комічне — смішне в житті та художній літературі. Основні види комічного: гумор, іронія, сатира.

Гумор — різновид комічного; весела, добродушна насмішка над кимось або чимось.

Іронія — засіб гумору й сатири, заснований на приховано-глузливому, зневажливо-осудливому зображенні явища чи людини; насмішка, виражена у формі похвали, заперечення негативного у вигляді його схвалення.

Сатира — різновид смішного; особливий спосіб художнього відображення дійсності, який полягає в різкому, осудливому осміянні негативного у житті — суспільних явищ, людських вад тощо. На відміну від гумору, сатира має гострий, непримиренний характер.

Сарказм — засіб сатиричного викриття негативного в житті; вияв непримиренного ставлення до зображуваних явищ і окремих людей.

(Джерело: Словник літературних термінів. https://shalash.dp.ua/index.php/ukrajinska-literatura/734-slovnik-literaturnikh-te rminiv)

— Сміх у комедії має величезну виховну силу, бо з його допомогою автор виявляє справжню сутність людей. Автор втілив у своїх персонажах не стільки індивідуально-конкретне, скільки типове — те, що завжди було й буде притаманне людській натурі: марнославство, лицемірство, невігластво, пихатість тощо. Сміх Мольєра багатозначний: він то веселий, доброзичливий, життєрадісний, то викривальний, нищівний. У зображенні Журдена, пані Журден, закоханих автор віддає перевагу гумору та іронії. Між тим у розкритті образів аристократів автор застосовує сатиру і сарказм. Якщо вчинки Журдена він лише висміює, то спосіб життя Доранта і Дорімени рішуче засуджує. Комізм у «Міщанині-шляхтичі» виникає і в окремих ситуаціях, у які потрапляють герої п’єси, і в їхніх висловлюваннях (наприклад, «турецька» мова, вигадана автором). Комічні ефекти в комедії Мольєра ґрунтуються на широкому використанні можливостей народного театру, що надає п’єсі особливої життєвості та дієвості. (з конспектів уроків Зарубіжна література 8 клас - Куцінко О.)

https://zarlit.com/lesson/8klas_2/59.html

Що висміює Мольєр у комедії "Міщанин -шляхтич"? (усно)

6. Фізкультура.

Тема: легка атлетика. Повторити техніку стрибка у довжину з місця. (2-5) раз з допомогою.

7. Біологія.

Тема: Умовні рефлекси.

Переглянути відео за посиланням

https://www.youtube.com/watch?v=69-roLFdiDI

https://www.youtube.com/watch?v=vfVb0HDzKU8

Виконати завдання перейшовши за посиланням https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=661808

Завдання необхідно виконати до 15 квітня 18:00 Код доступу 661808

 

15.04.20

1.Алгебра.

Тема: Розв’язування рівнянь, які зводяться до квадратних

Шановні восьмикласники! Дану тему ми будемо вивчати два уроки, тому розіб’ємо її на підтеми. Сьогодні ми розглянемо дробові раціональні рівняння та рівняння, які можна розв’язати методом розкладання многочлена на множники.

1. Пригадайте, які рівняння називаються дробово-раціональними та способи їх розв’язування (§8) та способи розкладання многочлена на множники (винесення спільного множника за дужки; спосіб групування; формули скороченого множення).

2. Опрацюйте §25 (ст. 206-207). Обов’язково розгляньте приклади в параграфі.

3. Наводжу приклади розв’язування завдань, аналогічних до домашнього завдання.

 Коментар до № 938 (2)

1). Одним із способів розвязування дробово-раціонального рівняння є використання основної властивості пропорції: добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутуку середніх. Але оскільки в знаменниках дробів міститься змінна, то ми повинні врахувати, щоб знаменник не перетворився в нуль.

2). Розв’язуємо отримане квадратне рівняння. Оскільки воно є зведеним, то доцільно застосувати теорему Вієта.

3). Перевіряємо чи не перетворюються знаменники  в нуль при знайдених значеннях змінної.

4). Записуємо відповідь

Коментар до № 940

В кожному із  рівнянь використали спосіб винесення спільного множника за дужки. Оскільки добуток дорівнює нулю, коли хоча б один із множників дорівнює нулю, то прирівняли кожен множник до нуля, один з яких є квадратним рівнянням. Обов’язково записуємо відповідь  до початкового рівняння.

4. Домашнє завдання: виконати письмово №939(2), 941.

2. Всесвітня історія. 

Опрацювати §20 «Річ Посполита».

Виконати завдання на ст.151 (відповіді на питання 1-5).

 Виконати онлайн-тест, результати тесту (оцінку)  надіслати на електронну пошту kavvun.irina@gmail.com

https://onlinetestpad.com/ua/test/82798-v%D1%96-rozd%D1%96l-4-test-1-osmanska-%D1%96mper%D1%96ya-kraini-skh%D1%96dnoi-%D1%94vropi-u-xvi-persh%D1%96j-p

3. Фізика. 

Тема. Електричні нагрівальні пристрої. Запобіжники

 Д/з опрацювати §35, повторити§33,34, виконати вправу 35( завдання2,3,4); тести https://naurok.com.ua/test/teplova-diya-strumu-elektrichni-nagrivalni-pristro-zapobizhniki-125242.html

при піготовці використайте відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=a3LavV8DOQ8   та презентацію   https://svitppt.com.ua/fizika/elektronagrivalni-priladi-zakon-dzhoulyalenca.html

4. Англійська мова.

Кагамлик І. Г. :

Тема: Ireland

Вправа 1 стор. 203 – 204 виконати письмово

Прослухати запис про Ірландію https://drive.google.com/open?id=1p-V5fVBTfQFe6tEo7Edou0AAxx5lf27h , виписати 7 фактів про неї в зошит.

Вправа 3 а) b) стор. 205 –виконати письмово. Виконані вправи відправити на електронну адресу irakagamluk41@gmail.com

Слова із сторінки 206 вивчити і записати в словник, пройти тест  https://quizlet.com/_8aw7ul?x=1qqt&i=ygst1

Пройти тест https://www.liveworksheets.com/us24205er , після проходження вказати електронну адресу irakagamluk41@gmail.com

Хлівна Н. В. :

Тема: Погода у Великобританії

Завдання:

 • передивитись відео урок за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=hy61DIGMOsY , виписати всі вирази про погоду, які подаються у відео; скласти з ними вигадану історію. Зробити аудіо запис читання своєї історії, надіслати у Viber групу.

5. Інформатика.

Тема: «Елементи для введення даних: текстове поле, прапорець, випадаючий список»

Завдання: опрацювати §6.5, виписати в зошит властивості кожного компонента, виконати тест до 19.04.2020.

6. Фізкультура. 

Повторити техніку метання на дальність.

7. Літературне краєзнавство. 

Тема: "Гійом Аполлінер про Україну".

1. Опрацювати  у Вікіпедії матеріал по темі : "Гійом Аполлінер".

2. Прочитати поетичний твір Г. Аполлінера "Відповідь запорізьких козаків турецькому султанові".

16.04.20

 1. Основи здоров'я. 

Тема: Питна вода і здоров’я. Небезпека купання в забруднених водоймах. Перейшовши за посиланням попрацюйте над тестами https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=473696 Завдання необхідно виконати до  17 квітня 18:00 Код доступу 473696

 1. Хімія

https://drive.google.com/file/d/1IJ2TBIJAhwRbVzodD4A2py5BuMRpIWMg/view?usp=sharing

 1. Українська мова. 

Тема: Відокремлені обставини.

1) повторити параграф 36;

2) виконати вправи 428, 430 (підкреслити у реченнях відокремлені обставини), 433;

3) самостійна робота:  вправа 437 (переслати на електронну адресу).

 1. Російська мова.

Тема: " Розвиток мовлення. Переказ публіцистичного тексту( усно).

1. Упр316( уст.)- выразительно прочитать, ответить на вопросы к тексту на стр.181.

2. Упр.318( письм.

 1. Геометрія. 

Тема: Площа трапеції

1. Перевірити раніше пройдений матеріал, виконавши тест (один раз) до 17 квітня 17.00, перейшовши за посиланням join.naurok.ua  Код 549535 або

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=549535

2. Опрацювати  §26, виписати в зошити дві формули для знаходження площі трапеції.

3. Виконати №946, 958 письмово

 1. Біологія

Тема: Навчання.  § 51 , опрацювати  відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=EkmIZ2jAajo   заповнити таблицю в робочий зошит с. 226

17.04.20

 1. Зарубіжна Література.

Тема уроку. Антуан де Сент-Екзюпері (1900–1944). Людські взаємини, моральні цінності в казці-притчі «Маленький принц». Філософський зміст твору. Художні образи.

Доброго дня,  шановні восьмикласники. Запрошую вас відвідати мій блог https://skubenkot.blogspot.com/p/8.html

Знайдіть, будь ласка, тему сьогоднішнього уроку і опрацюйте запропонований матеріал (за вказівками). Дякую

 

 1. Фізкультура.

Присідання на одній нозі.

 

 1. Географія.

Тема.    Релігійний склад населення України та світу.

Переглянути презентацію  " Світові релігії"

https://naurok.com.ua/prezentaciya-svitovi-religi-164090.html

Подивитись  відео " Три основні релігії"

https://www.youtube.com/watch?v=X1BsL7zF11c

Прочитати параграф 51, повторити параграф 26.

Виконати тести " Розселення",

відкривши посилання     join.naurok.ua 

Код доступу  257551

            Завдання необхідно виконати до  20 квітня 17:00

             Вказати прізвище та ім'я.

Область прикрепленных файлов

Предварительный просмотр видео ☦ ТРИ ОСНОВНЫЕ РЕЛИГИИ ☪ ХРИСТИАНСТВО. ИСЛАМ. БУДДИЗМ ✡

 

 1. Хімія.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1jtuWxKK2sD2X9VxmRlKDVt8E0uPrG7ee%2Fview%3Fusp%3Dsharing%26fbclid%3DIwAR2VPXx4hbl4XCowsyx9akKCpVqTHm9TVc2Wg1VjU2v_f_wqRNFKYMeySC4&h=AT2HQSb1N_OPmd1OCll5J0GOT-22bsVJgRN-WX4BXe_J7td-ErsEXPTO4WYztBscwSAJBqPmcG4HCJlHTheszFIfmi_Bo-ZY58DX2Z8oH6zFI-ovTevq3NO9oOitjbw1zcA0VA

 

 1. Геометрія.

Тема: Розв’язування задач
1. Повторити параграфи 22-26.
2. Виконати тест (один раз) за посиланням https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMpfiZwV5eKxDEV1FWlXYXnEN-0_xQMJa6ch_te7g8PCbHxQ/viewform?usp=sf_link

 

 1. Українська література.

Тема: Проблематика твору: роздуми про добро і зло, вірність і зраду, доцільність самопожертви. 1) читати розділи IV - VII; 2) виконати завдання 1, 2, 3, 8, 9 ст. 206-207 за підручником (письмово).

 

21.04.20

1.Історія України.

Опрацювати §24 « Україна за гетьмана Івана Виговського», виконати завдання на ст.177 (1-5).  При підготовці домашнього завдання використати презентацію https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-vigovskiy-ivan-105332.html

Опрацювати §25 «Від Переяславського договору до Андрусівського перемирʼя», виконати завдання на ст.182 (1-5).

При підготовці домашнього завдання використати презентацію

https://naurok.com.ua/prezentaciya-ru-na-1663---1687-rr-122442.html

 

2.Українська мова.

Тема: Відокремлені додатки.

1) опрацювати параграф 37;

2) виконати вправи 439 (усно: розглянути приклади речень), 440, 441;

3) самостійна робота: вправа 444 (надіслати на електронну адресу).

 

3.Географія.

Тема.     Трудові ресурси, економічно активне населення України та світу.

Подивитись презентацію  "  Трудові ресурси. Зайнятість населення."

https://www.youtube.com/watch?v=__-qBb-byeU

Переглянути відео: 1. " Поняття "трудові ресурси", " економічне активне     населення"

https://www.youtube.com/watch?v=s339Iwvg5m4

 1. Трудові ресурси України та їх географія"

https://www.youtube.com/watch?v=WxajNJe9iFw

 1. "Як українець вирощує фундук на Черкащині"

https://shotam.info/yak-ukrainets-vyroshchuie-funduk-na-cherkashchyni-video/

Прочитати параграф 52, повторити параграф 27.

Виконати вправу "Населення України"

https://learningapps.org/6720631

 

4.Мистецтво.

Тема: Стиль романтизм у живописі
Підручник – ст. 222-231
https://www.youtube.com/watch?v=r1eH5BhCr2g&t=144s
https://www.youtube.com/watch?v=P8HtIgwHab0
https://www.youtube.com/watch?v=6KESGAl7JRM
Створити пейзажну картину (фотографії картин надіслати на електронну адресу linamex81@gmail.com ), не забувайте підписувати ваші роботи

 

5.Зарубіжна література.

Тема уроку. Антуан де Сент-Екзюпері "Маленький принц"
Філософський зміст твору. Художні образи.
Шановні учні, перейдіть, будь ласка, за посиланням
https://skubenkot.blogspot.com/p/8.html,
знайдіть вказану тему, опрацюйте запропонований навчальний матеріал
та пройдіть тестування.

 

6.Фізкультура.

Техніка стрибка у висоту (розучити).

 

 1. Біологія.

Тема: Пам'ять. Дослідження різних видів пам’яті Перейти за посиланням та опрацювати відео презентацію https://www.youtube.com/watch?v=Bkgv_VXiyoo
Виконати вправи перейшовши за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=QN-vDzh_vKM

Результати записувати https://padlet.com/nd03butterfly/ljcptwug7p8ubbse

 

22.04.20

 1. Алгебра. 

Тема: Розв’язування рівнянь, які зводяться до квадратних

Шановні восьмикласники! На минулому уроці ми розглядали дробові раціональні рівняння та рівняння, які можна розв’язати методом розкладання многочлена на множники (пригадайте в чому полягає кожен з них). Сьогодні ми розглянемо біквадратні рівняння та інші види рівнянь, що розв’язуються методом заміни змінної.

1. Пригадайте §§ 20-22.

2. Опрацюйте §25 (пункт 3,4). Обов’язково розгляньте приклади в параграфі.

3. Перегляньте відео за посиланням

1)https://www.youtube.com/watch?v=G35Wh5FsQA0&feature=share&fbclid=IwAR3RzWmfVhU_b8frsthCiHd5Mac3CXB4KcCGBSAzeLL534Ciav3e2gOoqTI

2) https://www.youtube.com/watch?v=bAfp9WepzZA

4. Виконати № 933(2, 4) – зразок у першому відео; №960(2) – зразок у другому відео.

 1. Всесвітня історія. 

«Московське царство».

Виконати завдання на ст.161 (відповіді на питання 1- 6 письмово).

 При підготовці домашнього завдання використати  презентацію https://naurok.com.ua/prezentaciya-moskovske-carstvo-81583.html

та Урок онлайн всесвітня історія: Московська  держава. Іван IV Грозний за 9 квітня.

 1. Фізика.

Тема.  Електричний струм у металах

Д/з опрацювати §36, повторити§19-26, виконати письмово вправу36(завдання2,3;високий рівень – завдання 4).

  При піготовці використайте відеоурок за посиланням  https://www.youtube.com/watch?v=9aF-xOlwonI   та презентацію   https://prezi.com/cqyavvwwmswm/presentation/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&webgl=0

 1. Англійська мова.

Кагамлик І. Г. :

Тема: Пасив. Present Simple Passive, Past Simple Passive, Future Simple Passive. Повторення

Present Perfect Passive

Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=CcglOaA5Fr0

Опрацювати теорію на стор. 208

Пройти тест  https://www.liveworksheets.com/at7365bx  , коли завершите, натисніть кнопку «Finish» і далі вкажіть електронну адресу вчителя irakagamluk41@gmail.net В такому випадку вам не треба буде робити скріншоти ваших тестів.

Хлівна Н. В. :

Тема: Географічне положення Великобританії.

Завдання: прослухати текст впр. 2, ст.212 за посиланням

https://drive.google.com/file/d/1-MsM8S9A6kqXZWdmSGbxUfUfeUS7UE7m/view?usp=sharing

вивчити текст напам’ять, відзняти відео вашої розповіді, надіслати у Viber групу чи у Google клас.

Deadline 23.04

 1. Інформатика. 

Тема: «Елементи для введення даних: текстове поле, прапорець, випадаючий список»

Завдання: повторити §6.5, виконати тест (до 26.04.2020).

 1. Фізкультура. 

Віджимання від підлоги (40 - 50 раз).

7.Літературне краєзнавство. 

Тема: " М.Лермонтов і Україна".

1. Опрацювати матеріал по Вікіпедії.

2. Виконати конспект по темі: а) М.Лермонтов і Україна.

б) Порівняння долі й творчості Т.Шевченка та

М.Лермонтова.

(Одна тема на вибір).

НАДІСЛА,ТИ вчителю на Вайбер  0931557838 Новочуб

Обов'язково написати клас і прізвище.

23.04.20

 1. Основи здоров'я. 

Тема: Атмосферні забруднення та їх вплив на здоров я. Завдання за посиланням  https://padlet.com/nd03butterfly/6hyhgtlsjsnyb2hs

 1. Хімія. 

https://drive.google.com/file/d/1ZzmgQ1XxUuc8guO2FQIqHAjI-uZa00e7/view?usp=sharing

 1. Українська мова. 

Тема: Узагальнення й систематизація вивченого з теми "Відокремлені члени речення"

1) повторити параграфи 34 - 37;

2) виписати з текстів художньої літератури по 2 речення, у яких були б відокремлені означення, прикладки,  обставини, додатки (всього - 8 речень), підкреслити в них відокремлені члени;

2) виконати синтаксичний розбір речень :

Кара-даг,  оповитий у сизі тумани, улігся на сірі піски. Світить річка, блукаючи заплавами,  зникаючи в маревах небосхилу.

 1. Російська мова.

Тема:. "Кома у складнопідрядному реченні.

1. Параграф 48,49( стр.183,185).

2. Упр.322( письм.)

3. Выполнить тесты- упр.326(стр.186).- письм.

Выполненные упражнения отправить по Вайберу учителю 0931557838 Новочуб

 1. Геометрія. 

Тема: Повторення: Паралелограм, прямокутник, ромб, квадрат: властивості, обчислення площ

Шановні восьмикласники! Від сьогодні ми розпочинаємо повторення тем за курс геометрії 8 класу.

1. Повторити §§ 1-5, пригадати які властивості має кожна фігури, що для них є спільного та чим вони відрізняються.

2. Виконати письмово на ст. 37 Завдання для перевірки знань до §§ 1-5.

 1. Біологія.

 Тема: поняття про сигнальні системи. Мова. https://www.youtube.com/watch?v=0sbfpmGvG8M&t=78s

Урок МОН https://www.youtube.com/watch?v=55PBpXAoa64

24.04.20 р. 

 1. Зарубіжна література. 

Доброго дня!
Зайдіть, будь ласка, на мій блог за посиланням https://skubenkot.blogspot.com/p/8.html
Вас чекає наступний дистанційний урок на тему: «Річард Бах (нар. 1936). Сюжет твору Р.Баха «Чайка Джонатан Лівінгстон» як філософська метафора людського буття». Прошу виконати тестове завдання. Бажаю успіхів!
2. Фізкультура.

Повторити техніку виконання низького старту.

 1. Географія. 

Тема.      Зайнятість населення в Україні.

             Подивитись презентацію " Ситуація на ринку праці"

             https://kid.dcz.gov.ua/sites/kid/files/infofiles/sytuaciya_na_rynku_praci.pdf

             Переглянути відео: 1."Цифра дня. Безробіття в Україні"

             https://www.youtube.com/watch?v=5JW2iqh18jQ

            2. " Найбільший кизиловий сад у світі"

            https://www.youtube.com/watch?v=lBV3ETpuAm0

             3. " Форелеве господарство"

             Прочитати параграф 53, повторити параграф 28.

            Виконайте вправу "Alias"( скажи інакше). До слова українці

            підберіть сіноніми, не можна використовувати  однокореневі слова.

 1. Хімія. 

https://drive.google.com/file/d/1zjJy457u3b_x7-QJJphINCCAR-_KRO43/view?usp=sharing

 1. Геометрія. 

Тема: Повторення: Паралелограм, прямокутник, ромб, квадрат: властивості, обчислення площ

Шановні восьмикласники! Від сьогодні ми розпочинаємо повторення тем за курс геометрії 8 класу.

1. Повторити §§ 1-5, пригадати які властивості має кожна фігури, що для них є спільного та чим вони відрізняються.

2. Виконати письмово на ст. 37 Завдання для перевірки знань до §§ 1-5.

 1. Українська література. 

Тема: Парадокс: дракон Грицько - поет і християнин.

1) записати правило "парадокс" (використати інтернет- вікіпедію) ;

2) скласти план-характеристику дракона;

3) переглянути буктрейлер до повісті ( за підручником ст. 207 завдання 2). Створити свій буктрейлер або презентацію за змістом твору (роботу надіслати на електронну адресу).

 1. Психологія.

 Короткий конспект. Виконати вправу в зошиті.

27.04.20

 1. Трудове навчання.

Фоміна Н. Е. :

Шановні восьмикласники, сьогодні ми розпочнемо виготовлення літньої сумки. Це може бути сумка для купівлі продуктів, для змінного взуття, жіноча сумка тощо. Ідею та спосіб виготовлення вам підкаже Інтернет.

А поки знайдіть та надішліть мені відповідь на питання: як впливають властивості матеріалів на технологію обробки та якість виробу. Всього кілька речень з конкретними відповідями.

Щербак С. В. 

Тудове навчання.Автори:Терещук Захаревич.Параграф15 сторінка158  Конструктивні матеріали та їхвластивості.

 1. Фізика. 

Тема. Електричний струм в електролітах.

Д/з опрацювати §37,повторити§36, виконати письмово у робочих зошитах вправу37(завдання3;4,6).

При піготовці використайте відеоурок за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=dvJRfTXBVDM

Виконати тестові завдання , перейшовши за посиланням   join.naurok.ua  Введіть код доступу 557175  та  своє прізвище та ім’я.

Пам'ятайте про те, що  завдання активне (його необхідно виконати) до 27 квітня 20:00

результати не потрібно надсилати.

 1. Українська література. 

Тема: Позакласне читання. Оксана Думанська «Школярка з предмістя»

 1. Прочитати твір (електронний варіант);

 2. укласти паспорт твору

Автор

Назва

Жанр

Тема

Головна думка

Головні герої

Сюжет ( у вигляді плану)

Проблематика

Ваші враження

(цю таблицю надіслати на електронну адресу).

 1. Алгебра. 

Тема: Розв’язування задач за допомогою рівнянь, які зводяться до квадратних

1. Пригадайте §§ 25(пункт 1).

2. Опрацюйте §26. Обов’язково розгляньте приклади в параграфі.

Зверніть увагу! Умови більшості задач на рух або на роботу можна систематизувати в таблицю.

3. Нагадую, що ви можете переглядати відеоуроки на телеканалах Індиго, УНІАН або YouTube.

1) Найпростіші задачі, що зводяться до розв’язування квадратних рівнянь (Тиж.2:СР) https://www.youtube.com/watch?v=7FpPknYD4zw&list=PLFVSJgZgf7h_cV69tk0nTzaozM7YhUp8B&index=36&t=0s

4. Пропоную зразок розв’язування задачі на рух, аналогічний до домашнього завдання.

5. Виконати № 967, 971.

 1. Англійська мова. 

Кагамлик І. Г. 

Тема: Географічне положення Великобританії.

Завдання: прослухати текст впр. 2, ст.212 за посиланням

https://drive.google.com/file/d/1-MsM8S9A6kqXZWdmSGbxUfUfeUS7UE7m/view?usp=sharing

Вивчити текст напам’ять, відзняти відео вашої розповіді, надіслати у Viber групу чи на електронну пошту irakagamluk41@gmail.com .

Deadline 02.05

Хлівна Н. В. :

Тема: Географічне положення Великобританії.

Завдання:

 • Для тих, хто ще не здав текст (говоріння), необхідно обов’язково це зробити!

прослухати текст впр. 2, ст.212 за посиланням

https://drive.google.com/file/d/1-MsM8S9A6kqXZWdmSGbxUfUfeUS7UE7m/view?usp=sharing

вивчити текст напам’ять, відзняти відео вашої розповіді, надіслати у Viber групу чи у Google клас;

Deadline 29.04

 1. Інформатика. 

Тема: «Алгоритми з повтореннями для опрацювання величин. Цикл з лічильником»

Завдання: опрацювати §6.6, виконати тест (до 30.04.2020) Звертаю увагу, тест можна виконувати лише один раз.

7. Російська мова.

Тема "Складнопідрядне речення".

1. Параграф 50(стр.191).

2.Лингвистическое исследование- упр.331( уст.).

3.упр.332(письм.)

4. Параграф 51( стр.192).

5, Тесты- упр.338(письм.,).

Выполненные письменные задания переслать по Вайберу  до 29.04.

0931557838 Новочуб.

Пожалуйста, пишите свою фамилию и класс.

28.04

 1. Історія України. 

Опрацювати §26 «Правобережна та Лівобережна Гетьманщина у 60-80-х рр.XVII ст.»

 При підготовці домашнього завдання використати презентацію

https://naurok.com.ua/prezentaciya-ru-na-1663---1687-rr-122442.html

Виконати онлайн-тест, результати тесту (оцінку)  надіслати на електронну пошту kavvun.irina@gmail.com

https://test.izno.com.ua/tema-ukrayinski-zemli-naprikintsi-50-h-u-80-ti-rr-xvii-st/

До виконання тесту приступати тільки після опрацювання (зробити конспект, виписати дати, прізвища, договори, їх суть, вивчити) матеріалу параграфа і презентації.

 1. Українська мова. 

Тема: Уточнювальні члени речення.

1) опрацювати параграф 38, вивчити правило "уточнювальні члени речення ";

2) виконати вправи 446 (розглянути усно), 447 (виписати уточнювальні члени речення), 448;

3) самостійна робота:  вправа 449 ( також підкреслити уточнювальні члени речення). Цю роботу надіслати на електронну адресу.

 1. Географія. 

Тема.    Узагальнення з теми: "Населення України та світу".

             Пропоную  об'єднатися в групи  по три учня,

             щоб розкрити одну з тем ( параграфи 43-53).

            Результати  оформити в Padlet (http://ru.padlet.com/) - мультимедійний ресурс

            для створення, спільного редагування та зберігання інформації.

            Це віртуальна стіна, на яку можна прикріплювати

            фото, файли, посилання на сторінки Інтернет,  відео, замітки.

            Це може бути приватний проект стіни, модерована стіна з кількома учасниками,

            які будуть заповнювати її інформацією .

           Щоб створити повідомлення, достатньо двічі клацнути мишею по дошці.

           У віконці, яке відкриється,  треба записати своє ім'я.

            На цій дошці працюють спільно. Тому той, хто створив її,

         надсилає повідомлення іншим учасникам проекту,

           вводить їхні електронні адреси і надає їм право писати на дошці або модерувати її.

           Альтернатива - зошит, лист А -4, ментальна карта...  Проявіть свою творчість. Бажаю успіхів.

           Результати  надсилайте на адресу: pretty.lubov@ukr.net ( по 30/04/2020)

 1. Мистецтво. 

Тема: Стиль романтизм в музиці і театрі

Підручник – ст. 232-240

https://www.youtube.com/watch?v=AYlfAhLOLwU

https://www.youtube.com/watch?v=RrWqQH9SMeA

Слухання - https://www.youtube.com/watch?v=q9e4EXhY7NE

https://www.youtube.com/watch?v=V0XcmzLHc1M&list=PL0fXFop74jXYBdj4_Hvo4NVn6oZzLPoYd&index=12

https://www.youtube.com/watch?v=4p-lnBD4uhM&list=PL21DB78231BDF46A5&index=4

 1. Зарубіжна література. 

Доброго дня! Наступний дистанційний урок знайдете за посиланням https://skubenkot.blogspot.com/p/8.html. Тема уроку: "Алегоричні образи повісті. Утілення прагнення до високої мети в образі чайки Джонатана". Дякую за роботу!

 1. Фізкультура. 

Тема: легка атлетика.

https://www.youtube.com/watch?v=LEt1BDzsz0k

 1. Біологія.

  Тема: Сон. Біоритми . Ознайомитися з § 54. Перегдянути відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=GKlAxKAym4A . Виконати завдання за посиланням joinmyquiz.com пароль 350289 . Записуйте своє імя та прізвище

29.04

 1. Алгебра. 

Тема: Розв’язування задач

1. Пригадайте §§ 21 – 23.

2. Виконайте тест. Завдання необхідно виконати до  30 квітня 18:00 за посиланням join.naurok.ua код 435455 або https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=435455

Дуже прошу!!!! Виконуйте тест тільки один раз, але уважно!!!!

 1. Всесвітня історія. 

Опрацювати §24 «Просвітництво».

Виконати завдання на ст.190 (відповіді на питання 1- 6 письмово).

 При підготовці домашнього завдання використати  відео урок

https://www.youtube.com/watch?v=LDWlNQm-68

 1. Фізика. 

Тема .Застосування електролізу.

Д/з опрацювати §38,повторити§37, виконати письмово у робочих зошитах вправу38(завдання2,3)

При піготовці та повторенні матеріалу   використайте відеоурок за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=oy3XFTd-h90   та

презентацію https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-zastosuvannya-elektrolizu-111845.html

 1. Англійська мова. 

Кагамлик І. Г. :

Дякую учням, які надіслали свої відео. Роботи інших все ще чекаю (див. завдання за 27.04).

Тема: Україна. Географічне положення і клімат.

Вправа 4 а) стор.214 – прочитати географічні назви, звертаючи увагу на транскрипцію

Вивчити слова стор. 216 за допомогою https://quizlet.com/_8ckkhk?x=1qqt&i=ygst1

Прочитати текст стор. 215

Вправа 5 стор. 216 – виконати усно

Вправа 6 стор. 216 – дати відповіді на запитання письмово

Вправа 7а стор. 216-217 – письмово доповнити

Виконані завдання відправити на пошту irakagamluk41@gmail.com

Хлівна Н. В. :

Тема: Семестровий контроль читання

Завдання:
1. Вивчіть слова та пограйте у гру за посилкою
https://quizlet.com/…/form-8-the-united-kingdom-of-great-…/…
2. Передивіться онлайн урок
https://www.youtube.com/watch?v=pNJlcdGfs8E

3. Прочитайте O.Karpyuk ст. 212-213
4. Перевірте свої знання за посилкою https://www.classtime.com/code/G236DN

УВАГА! Уважно читайте завдання. Пройти тест можна лише один раз. Обмеження у часі 20хв.

 1. Інформатика. 

  Тема: Цикл з передумовою

  Опрацювати пункт 6.7 за підручником

  Зверніть увагу, на ст.217 допущено помилку. Правильно повинно бути так:

  Зробити конспект в робочий зошит (фото конспекту надсилайте на електронну пошту вчителя fomina_vira@ukr.net ).

  Виконайте тест (звертаю вашу увагу, що тест доступний до 04.05.2020, виконувати тест можна ОДИН раз!)

 2. Фізкультура. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ebxec0WIzWs

 1. Літературне краєзнавство. 

Тема:" Українська тема у творчості письменників світу."

"1.З Вікіпедії опрацювати тему " Образ Мазепи у творчості Вольтера та Байрона".

2. Конспект надіслати вчителю до 05.05.2020.

30.04.20

 1. Основи здоров‘я.

Виконати завдання за посиланням https://ru.padlet.com/nd03butterfly/6hyhgtlsjsnyb2hs

 

 1. Хімія.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1Ka-A22-1yXtszmqcFP9s3LcXbYzCtQFk%2Fview%3Fusp%3Dsharing%26fbclid%3DIwAR2br_7OlHAihvUyIhnXxh6mfHSaJHa1MzlqcOCox_8e75daYvegENbAnbo&h=AT0M6Kr9ERLGGjQvzTbDtTGasavKwAITmfdXmjeRiU7Forz316yIM3eX--Ua_TAEBB_5eqNKlmqRKV2UdX0ZI8CLEJq9hg979RZAEf2B8FRa_dn_Jc3DaTAHA-1kx1yp1hSisw

 

 1. Українська мова.

Тема: Контрольна робота. Речення з відокремленими та уточнювальними членами речення Виконати роботу за посиланням: https://naurok.com.ua/test/start/339829 (роботу виконувати лише один раз, сфотографувати результат та надіслати на електронну адресу). Бажаю успіхів!

 

 1. Російська мова.

Тема: "Складносурядні речення з підрядними обставини." 1.Параграф 52( стр.200,202,204). 2.Упражнение 355(письм.) 3.Тесты- упр.356( письм.). Выполненные упражнения отослать учителю до05.05.

 

 1. Геометрія.

Тема: Повторення: Трапеція: властивості, обчислення площ
Шановні восьмикласники! Ми продовжуємо повторювати теми з курсу геометрії 8 класу. Сьогодні це «Трапеція»
1. Повторити §§ 6, 11, 26 .
2. Виконати тест до 01.05 18.00 за посиланням join.naurok.ua код 175293 або https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=175293

 

 1. Біологія.

Узагальнення знань з теми «Вища нервова діяльність» Задання за посиланням https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=350743 Завдання необхідно виконати до 1 травня 18:00 Код доступу 350743

 

04.05.20р.

 1. Трудове навчання. 

       Дівчата: Шановні дівчата. Ви знайшли для себе ідею виготовлення сумки. Тепер починаємо її виготовлення. Розділіть роботу на 4 етапи. Кожен етап роботи ви фотографуєте і надсилаєте мені. Розрахуйте свої сили. Не беріть складного виробу. Фото просто готового виробу не зараховується. До роботи!

 1. Фізика. 

Тема .Розвязування задач Електричний струм в електролітах.

Д/з повторити§36,37  та використайте презентацію   https://naurok.com.ua/prezentaciya-elektichniy-strum-v-elektrolitah-176089.html

Виконати тестові завдання , перейшовши за посиланням    join.naurok.ua . Введіть код доступу  114073 та  своє прізвище та ім’я.

Пам'ятайте про те, що  завдання активне (його необхідно виконати) до 05 травня до 20:00

    результати не потрібно надсилати.

 1. Українська література. 

Тема: Валентин Чемерис "Вітька +Галя..."

1) опрацювати біографічну довідку про автора- ст. 208. Створити про нього презентацію  (надіслати цю роботу на електронну адресу) ;

2 ) читати повість: ст. 208 - 219;

3 ) скласти сенкан до образів Вітьки Горобця та Галі Козачок.

 1. Алгебра. 

Тема: Самостійна робота

Ваші відповіді чекаю у вигляді фото з робочого зошита до 06.05 за адресою oksanavelichko2017@gmail.com.  Не забувайте підписувати свої роботи.

 1. Англійська мова. 

Кагамлик І. Г. :

Тема: Семестровий контроль читання

Завдання: перейти за посилкою, виконати завдання

https://www.liveworksheets.com/c?a=s&t=l778r4ev3k&mn=xz&l=by&i=dcxstu&r=av

УВАГА! Уважно читайте завдання. Пройти тест можна лише один раз. Обмеження у часі 60 хв.

Хлівна Н. В. :

Тема: Подорож до Британії.

Завдання: використовуючи інформацію, опрацьовану протягом теми,  написати твір “What I would like to see in London” обсягом 200-250 слів.

Deadline 06.04

 1. Інформатика. 

Тема: Цикл з післяумовою

Повторити пункт 6.7, та опрацювати презентацію, виконати письмово завдання, розташовані на останніх двох слайдах. Фото конспекта і виконаних завдань надіслати на електронну пошту вчителя.

 1. Російська мова. 

Тема:" Розвиток мовлення. Переклад тексту з української мови на російську"

 Упражнение244- письменно перевести с украинского языка на русский описание  украинской хаты.

Выполненное  задание переслать учителю до 07.05.

05.05.20

 1. Історія України.

Опрацювати §27- 28 « Україна в останній чверті XVII ст.», виконати завдання на ст.200 (1-5).

Опрацювати §30 «Україна за гетьманування Івана Мазепи», виконати завдання на ст.214 (1-5). При підготовці домашнього завдання використати   матеріали відео уроків   https://www.youtube.com/watch?v=a4V-LVY-aeY

https://www.youtube.com/watch?v=GBFVyh9lDa0

Опрацювати §31 «Пилип Орлик і його Конституція» виконати завдання на ст.221 (1-5). При підготовці домашнього завдання використати   матеріали відео уроку  https://www.youtube.com/watch?v=iLUu90qXN1E

 Виконуючи завдання , не переписувати підручник, а, опрацювавши матеріал, відповіді давати самостійно.

 1. Українська мова.

Тема: Усний твір- опис місцевості 1) повторити вивчений матеріал : ст. 145 - 149; 2) скласти усний твір-опис місцевості (вашої вулиці чи міста, де ви проживаєте) та аудіозапис надіслати на Viber 0974693105.

 1. Географія.

Тема.  Черкаська область. Географічне положення,

адміністративно-територіальний устрій,

історія формування і розвитку.

  Інформація  до уроку   

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C      

Подивитись тпрезентацію " Презентація Черкської області"

https://www.youtube.com/watch?v=eaKSKRm6oug

Переглянути відео "Туристична Україна"

https://www.youtube.com/watch?v=HMUbRZ_G6TI

Відповідь на запитання з  QR коду надсилати на адресу:

pretty.lubov@ukr.net

 1. Мистецтво.

Тема: Стиль реалізм
Підручник – ст. 241-247
https://www.youtube.com/watch?v=Z9PVJLM1xv8
https://www.youtube.com/watch?v=oShtKu6s8c4
https://www.youtube.com/watch?v=VtISL15U-XY

 1. Зарубіжна література.

Шановні учні, перейдіть, будь ласка, за посиланням https://skubenkot.blogspot.com/p/8.html і опрацюйте тему: "Марина Аромштам (нар. 1960). «Коли відпочивають янголи». Учителька (Марсем) та її учні: два погляди на один світ.". Дякую за роботу.

 1. Фізкультура. Тема: Футбол. Повторити розмір футбольного поля та кількість гравців в команді.
 2. Біологія.

Тема: Ендокринна система. Залози внутрішньої секреції, їх функції. Переглянути відео урок https://www.youtube.com/watch?v=4HRNu44gG5M. Виконати завдання joinmyquiz.com код доступу 758665

 

06.05.20

 1. Алгебра.

Тема. Повторення: Раціональні вирази
Від сьогодні ми розпочинаємо повторення за курс алгебри 8 класу та підготовку до річної контрольної роботи.
1. Повторити §§ 1-4.
2. Перегляньте відео за посиланням (приклади додавання та віднімання дробових виразів з різними знаменниками)
https://www.youtube.com/watch?v=HsdLkiZdPN8
3. Виконати тест до 7 травня 17.00 за посиланням join.naurok.ua Код доступу 623123 або https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=623123
Тести буду перевіряти знизу!!!!!!!!
4. Нагадую, хто ще не виконав роботу за 4 травня, я чекаю!!!

 1. Всесвітня історія. Опрацювати §26 «Росія в другій половині XVIII ст.».

Виконати завдання на ст.206 (відповіді на питання 3, 5( письмово) і надіслати на перевірку.

При підготовці домашнього завдання використати  презентацію

http://www.myshared.ru/slide/1081749/

 

 1. Фізика. Тема. Електричний струм в газах

Д/з опрацювати §39, при піготовці використайте відеоурок за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=KeYjwybtTNI

повторити§37,38, виконати письмово у робочих зошитах вправу39(завдання 2;3;4) та

тестові завдання , перейшовши за посиланням    join.naurok.ua . Введіть код доступу 667249 та  своє прізвище та ім’я.

Пам'ятайте про те, що  завдання активне (його необхідно виконати) до 08 травня до 20:00

    Результати не потрібно надсилати.

 

 1. Англійська мова.

Хлівна Н.В.

Тема: Семестровий контроль аудіювання

Завдання:
Перейдіть за посилкою https://www.classtime.com/code/78866Z та виконайте завдання.

УВАГА! Уважно читайте завдання. Пройти тест можна лише один раз. Обмеження у часі 25 хв.

 Кагамлик І.Г.

Тема: Контроль навичок аудіювання

Завдання: перейти за посилкою, виконати завдання

https://www.liveworksheets.com/c?a=s&t=l778r4ev3k&is=y&l=ul&i=czouds&r=cu

УВАГА! Уважно читайте завдання. Пройти тест можна лише один раз. Обмеження у часі 60 хв.

Після виконання натискаєте кнопку Finish, далі Email my answer to the teacher, вказавши мою пошту irakagamluk41@gmail.com

Бажаю успіхів!

 

 1. Інформатика.

Тема: Складання алгоритмів опрацювання величин у навчальному середовищі програмування, їх налагодження та виконання.

Повторити пункт 6.6 та 6.7, опрацювати презентацію, зробити конспект до презентації та письмово в робочому зошиті дайте відповіді на запитання для самоперевірки №3,№4. (фото конспекту та завдань надіслати на електронну пошту вчителя до 12.05).

 1. Фізкультура. Розмір міні-футбольного поля та правила гри.
 2. Літературне краєзнавство. Тема:"А. Міцкевич і Україна." 1. Прочитати баладу А.Міцкевича "Світязь". 2.Записати три запитання до балади. Роботу надіслати вчителю.

 

07.05

 1. Основи здоров'я      Тема: Соціальна безпека. Правова відповідальність і закони України.

https://www.youtube.com/watch?v=xun-LwXeE7I

https://www.youtube.com/watch?v=50Mjx1g0uhk

 1. Хімія

900https://drive.google.com/file/d/1zDoEJmYfbE7dyX2fsAQtSK_pF2evq22U/view?usp=sharingЛовіть завдання на 07.08. https://drive.google.com/file/d/1zDoEJmYfbE7dyX2fsAQtSK_pF2evq22U/view?usp=sharing

 1. Українська мова

Тема: Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові

 1. Переглянути відеоурок https://www.youtube.com/watch?v=MciGNxWuGCE&vl=uk

 2. Виконати вправи:

●Мовний практикум.

Поставте пропущені розділові знаки у реченнях з прямою мовою.

1. Будьте люде це постійний заклик і пересторога Шевченка (Є. Маланюк). 2. Та мені зав'язали руки люди Хай страждає кажуть треба так (І. Драч). 3. А слова плоть ясна і нетлінна Проблискує Народе встань (Д. Павличко). 4. Мамко гукаю сміючись та ви ж в мене ще зовсім молоденькі (Ю. Збанацький). 5. Люди що створили цю живу красу мабуть у душі поети подумав я оглядаючи все навколо (І. Цюпа). 6. Ти ба дивується Данило, високо зводячи брови. Сиплються як горох.

 

●Вправа-конструювання.

За поданими схемами складіть речення з прямою мовою.

 1. «П», —а. 2. А: «П!» 3. «П?» — а. 4. «П, — а, — п». 5. «П? — а: — П». 6. «П! — а. — П». 7. А: «П?»

 

●Творча робота.

Допишіть до слів автора пряму мову. Запишіть речення з прямою мовою, враховуючи всі різновиди їх оформлення.

 1. Дівчина сказала ... 2. Віктор здивовано вигукнув .... 3. Батько порадив дочці ... 4. Студенти вирішили ... 5. Перехожий запитав у мене ... 6. Викладач повідомив ...

 

 1. Російська мова

Тема:"Розвиток мовлення.Переказ публіцистичного тексту.

1.Упражнение 359-читать,пересказывать(устно).

2.Составить и записать план рассказа.

 1. Геометрія

Тема: Повторення: Площа трикутника

Шановні восьмикласники! Ми продовжуємо повторювати теми з курсу геометрії 8 класу. Сьогодні це «Площа трикутника»

1. Повторити §§ 25, нагадати формули площі трикутника (урок за 10.04)

2. Виконати тест до 08.05   18.00 за посиланням join.naurok.ua  код 532553 або https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=532553

 1. Біологія

   Тема: Ендокринна система. Залози внутрішньої секреції, їх функції.  Переглянути відео урок https://www.youtube.com/watch?v=4HRNu44gG5M. Виконати завдання  joinmyquiz.com код доступу 809176

08.05.20

 1. Зарубіжна література

 Перейдіть, будь ласка, за посиланням https://skubenkot.blogspot.com/p/8.html. Тема уроку "Моральні проблеми (сімейні драми, перше кохання, конфлікти батьків і дітей, пошуки шляху в житті та ін.) та їхнє осмислення у творі"

 1. Фізкультура

https://youtu.be/918nR8ZsZMU

 1. Географія

Тема.  Черкаська область. Природа. Особливості природних умов і ресурсів.

             Прочитати статті: 1."Загальна інформація. Черкаська область."

             http://ck-oda.gov.ua/heohrafichne-polozhennya/

             2. "Зелені легенди Черкащини" http://04744.info/novyny-umani/item/18220-

             3. "На Черкащині є неймовірно красивий  "лісовий тунель.""

             http://04744.info/novini/novyny-rehionu/item/25134

             Переглянути відео " Дивовижна Черкащина"

              https://www.youtube.com/watch?v=Eaii_ljaCno

            Дати короткі відповіді:

            1.  На запитання № 4 стр.265 - 266 підручника.

            2.  Де ще в Україні є "лісові тунелі"?

            3. Де в Україні є каньйони?

           Відповідь на запитання  надсилати на адресу:  pretty.lubov@ukr.net

 1. Хімія

https://drive.google.com/file/d/1S6HWx5_sVyKslfOGHWqVLvGINP4eNR-_/view?usp=sharing

 1. Геометрія

Тема: Повторення: Подібність трикутників та їх застосування

Шановні восьмикласники! Ми продовжуємо повторювати теми з курсу геометрії 8 класу. Сьогодні це «Подібність трикутників»

1. Повторити §§ 12-17.

2. Перегляньте відео з даної теми за посиланням

1) подібні трикутники https://www.youtube.com/watch?v=WfaAFobBOvE

2) перша ознака подібності трикутників https://www.youtube.com/watch?v=QfwVLEHxaaw

3. Виконати №600, 617.

 1. Українська література

Тема: Дитячі проблеми в дорослому житті

1) читати твір ст. 221 - 234;

2) виконати тести 1 - 3 ст. 234;

3) виписати проблеми, які виникли у житті підлітків за твором " Вітька + Галя..."

 1. Психологія

Виконайте письмово в зошиті завдання на 1 та 2 слайдах.

Додаткова оцінка за творчу роботу: розробіть поради для учнів "Як уникнути стресу під час дистанційного навчання". На виконанні завдання чекаю за електронною адресою Sylkanataliia@yahoo.com

Viber +380633971188

12.05.20

 1. Історія України.

Опрацювати §33 «Гетьманщина в першій половині XVIII ст.” , зробити конспект і дати відповіді письмово на запитання  ст.240 (1,2,3).

При підготовці домашнього завдання використати відеолекцію

https://www.youtube.com/watch?v=9SxxY1auIXA

Опрацювати §34 «Ліквідація гетьманства в Україні» зробити конспект і дати відповіді письмово на запитання  ст.255 (1,2,3, 4).

При підготовці домашнього завдання використати відео

https://www.youtube.com/watch?v=y1vAlKXEknM

 

 1. Українська мова.

Тема: Поняття про непряму мову. Заміна прямої мови непрямою

 • Скласти конспект про непряму мову;

Переписати інформацію  у зошит.

 • Виконати вправи:
 • Вправа-конструювання.

Перетворити речення з прямою мовою на речення з непрямою мовою.

 1. «Якщо є учень, учитель знайдеться», - стверджує східна мудрість. 2. Катон сказав: «Пропав той день, що минув без користі». 3. «Земля дає все і збирає все», - говорили стародавні орачі. 4. Один мудрець вдало підмітив: «Чим більше пізнаєш людей, тим більше починаєш любити тварин». 5. Батько попросив сина: «Допоможи матері по господарству».
 • Творча робота.

Доповни речення прямою мовою. Заміни пряму мову на непряму.

.................................. вигукнув брат.

Мама сказала……………………….

Вчителька попросила……………..

 • «Ти – редактор».

Відредагуй речення з непрямою мовою.

Хтось із глядачів прошепотів, що гра акторів не справляє на мене враження. 2. Мені натякнули, що краще не втручатися в мої справи. 3. Тренер поцікавився, що як би я вчинив у такій ситуації.

(результат сфотографувати та надіслати на електронну адресу).

 

 1. Географія.

Тема.  Черкаська область. Природокористування.

Об'єкти природно - заповідного фонду

Переглянути відео " Мандрівка Україною.

Канівський заповідник"

https://www.youtube.com/watch?v=qt6IahRKkA4

Ознайомитися зі статтями:

 1. "Природно -заповідний фонд Черкащини"

http://pzf.land.kiev.ua/pzf-obl-24.html

 1. "Як бойові верблюди Чигирин штурмували"

https://dzvin.media/news/yak-bojovi-verblyudy-chygyryn-shturmuvaly/

Пройти інтерактивну вправу

" Природоохоронні території України"

https://learningapps.org/2237614

Зайдіть легенди, цікаві історії про один

із об'єктів природно - заповідного фонду Черкаської області.

Відповідь на запитання  надсилати на адресу:

pretty.lubov@ukr.net

 

 1. Мистецтво.

Тема: Стиль реалізм
Підручник – ст. 248-257
https://www.youtube.com/watch?v=Y0gNAAL9Ibo
https://www.youtube.com/watch?v=rJ3MdfK8GBE
https://www.youtube.com/watch?v=21dz7CWpQok

 1. Зарубіжна література.

Шановні учні, перейдіть за посиланням https://skubenkot.blogspot.com/p/8.html. Тема уроку: "Моральні проблеми (сімейні драми, перше кохання, конфлікти батьків і дітей, пошуки шляху в житті та ін.) та їхнє осмислення у творі".

 1. Фізкультура. Модуль: футбол

 1. Біологія.

Тема: Профілактика захворювань ендокринної системи та їх профілактика , опрацювати § 58, переглянути відео до уроку https://www.youtube.com/watch?v=SqZ5XZwoUyo
Виконати завдання тесту 12.05 до 23.00 год joinmyquiz.com код 349043.

 

13.05.20

1.Алгебра.

Тема. Повторення: Раціональні вирази
1. Повторити §§ 5-8.
2. Перегляньте відео
1) Множення раціональних дробів (приклади розв’язування)
https://www.youtube.com/watch?v=miga55tTLHU
2) Ділення дробів (приклади розв’язування)
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1__WACNHCDk%26fbclid%3DIwAR0QaATf07O_C6Oafn8xmhgOzBsHj2Ok1swsQgsBziFSsnWkn28D3uQAVi4&h=AT3TNNRRIPyD-iVpeab-4PCdd-udkSVDnEdzd-u3E2Y-YOLq-qsiKdx0qcYxovceh-f_22vRb8ZuBYiAIDNAehbitGhTcfOQFEs3ouvS_2U8-EnDxVG42kcyw7LQGm_-Rgefuw

 1. Виконати тест до 14 травня 17.00 за посиланням join.naurok.ua Код доступу 755446 або https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=755446
  Тести буду перевіряти знизу!!!!!!!!
  4. Нагадую, хто ще не виконав роботу за 4 травня, я чекаю!!!

2.Всесвітня історія.

Опрацювати §27-28 «Міжнародні відносини», написати конспект.

Виконати завдання на ст.214 (відповіді на питання 1-4 ( письмово) і надіслати на перевірку.

При підготовці домашнього завдання використати  відео

https://www.youtube.com/watch?v=RI4RiSkXcVI

3.Фізика.

Тема.Види самостійних газових розрядів

Д/з опрацювати §40, повторити §39,заповнити у робочих зошитах таблицю 


При піготовці  і виконанні домашнього завдання використайте відеоурок за посиланням  https://www.youtube.com/watch?v=ovVQBrDo6HU&t=9s та презентацію https://naurok.com.ua/prezentaciya-elektrichniy-strum-u-gazah-169758.html

4.Англійська мова.

Хлівна Н.В.

Тема: Контроль читання.

Завдання: перейти за посилкою, виконати завдання

www.classtime.com/code/JDZR35

УВАГА!! Уважно прочитайте текст та дайте відповіді на запитання. Пройти тест можна лише один раз. Обмеження у часі 30хв.

 

Кагамлик І.Г.

Тема: Контроль письма

Завдання: - опрацювати усно Writing Tip, exercise 1, знайдіть в тексті сполучні займенники (which, where, how, when…) не забудьте їх використати у своєму творі

 • Вправа 3 – письмово перефразуйте речення, використовуючи сполучні займенники, що надруковані курсивом
 • Вправа 4 – поєднати речення (письмово)

Написати власний огляд улюбленого сайту (80 – 100 слів) Завдання відправити на електронну адресу irakagamluk41@gmail.com

 1. Інформатика.

Тема: Повторення теми «Кодування даних».

Завдання: повторити розділ 1, виконати тестове завдання до 18.05, час на виконання завдання 20 хвилин, виконувати ОДИН раз.

До 19.05 ОБОВ’ЯЗКОВО пройти олімпіаду з інформатики на сайті На урок. Для цього перейдіть за посиланням, якщо ви не пам’ятаєте свій пароль, надішліть повідомлення вчителю.

 1. Фізкультура.

Модуль футбол. Повторити удари на точність (пенальті).https://youtu.be/qPB8Y9b8n60

 1. Літературне краєзнавство.

Тема:"Мій улюблений поет Черкащини." Письмово розповісти про улюбленого поета Черкащини, проаналізувати один вірш.

 

14.05.20

 1. Основи здоров'я.

Тема: Захист від кримінальних небезпек. Поняття і межі допустимої самооборони. Основи самозахисту. Протидія торгівлі людьми.  Опрацювати § 26, переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=OvO0qA1Ko1I , https://www.youtube.com/watch?v=N9uVSBm26vY

Виконати завдання https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=420426 Завдання необхідно виконати до  16 травня 15:00 Код доступу 420426

 1. Хімія.

https://drive.google.com/file/d/1zcQYmFhUoLIjzXoLYPfbIarXQWboNpgE/view?usp=sharing

 1. Українська мова.

Тема: Цитата. Особливості і способи цитування. Розділові знаки при цитаті

Законспектувати інформацію:

 

Переглянути відео: https://www.youtube.com/watch?v=ENM6sPcCdZI

Виконати вправи:

 • Мовний практикум. Перепишіть, розставляючи розділові знаки при цитатах, розкрийте дужки.
 1. Будинки в цьому місті були розкішні високі й побудовані з колод обтесаних і зсередини і ззовні писав П.Алеппський який у той час відвідав Київ. 2. Лише не досягнуте для мене має сенс стверджував він тому жив нетерпеливо й жадібно.

3.Для Добролюбова «Гайдамаки» поема напрочуд різноманітна жива сповнена сили і цілком вірна народному характерові.

 

 • Вправа-моделювання. Подані висловлювання частково або повністю введіть у речення як цитати.
 1. Нема на світі України, немає другого Дніпра. 2. Учітеся, читайте, і чужого научайтесь, і свого не цурайтесь. 3. І оживе добра слава, слава України. 4. Я на сторожі коло їх поставлю слово. 5. А буде син, і буде мати, і будуть люди на землі (Т,Шевченко).

 

 • Творча робота. Складіть і запишіть речення, використовуючи у ролі цитат подані висловлювання про мову. Доберіть слова автора до цитат на зразок як зазначає…, як пише…, …сказав, що… та ін.
 1. Російська мова.

Тема:"Розвиток мовлення.Складання діалогу-опису."

 1. Параграф 58-59( стр.221-222).
 2. Упражнение 386-прочитать текст, составить и записать диалог по рассказу о природе.

5. Геометрія.

Тема: Повторення: Прямокутний трикутник

Шановні восьмикласники! Ми продовжуємо повторювати теми з курсу геометрії 8 класу. Сьогодні це «Прямокутний трикутник»

 1. Повторити §§ 18-21.
 2. Перегляньте відео з даної теми за посиланням

1) Тригонометричні функції гострих кутів прямокутного трикутника

2) Розв’язування прямокутних трикутників

 1. Придумайте (до тем з цих параграфів ) 6 тестів з трьома варіантами відповідей до кожного (2 тести – на теорію, 4 тести - задачі) та позначте правильну відповідь. Запитання мають бути як мінімум з тем трьох параграфів.
 2. Фото з виконаними роботами чекаю за електронною адресою oksanavelichko2017@gmail.com

Примітка: будь ласка, слідкуйте за якістю фото. Успіхів!

 1. Біологія.

Тема: Будова та функції репродуктивної системи людини. Статеві клітини. Опрацювати § 62, 63 переглянути відео до уроку https://www.youtube.com/watch?v=kj4FeTE1vXo  , https://www.youtube.com/watch?v=AZslRUg7ml8 . виконати тестові завдання https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=879426  Завдання необхідно виконати до  15 травня 23:00 Код доступу 879426

 

15.05.2020

 1. Зарубіжна література

Зарубіжна література

Перейдіть за посиланням https://skubenkot.blogspot.com/p/8.html

Тема уроку: «Позакласне читання. Протиставлення зовнішньої краси внутрішньому моральному каліцтву в оповіданні Івана Буніна «Красуня»

 1. Фізкультура

Модуль: футбол.Розвиток фізичних якостей: витривалості, рівномірний біг до 15 хв.

 1. Географія

Тема.  Черкаська область. Населення.

Ознайомитися зі статтями:

 1. " Населення Черкаської області"

https://www.oblradack.gov.ua/naselennja

 1. "Населення Черкаської області продовжує зменшуватися"

https://cherkasy24.info/22139-chiselnst-naselennya-

cherkaskoyi-oblast-prodovzhuye-zmenshuvatisya.html

Подивіться відео:  1. "Ле Маршрутка" (з 19 хвилини)

https://www.youtube.com/watch?v=kyxo0ETK_0I

 1. "Мій путівник. Черкащина. Сюжет перший."

https://www.youtube.com/watch?v=CG02IJKCnrw

 

 1. " Мій путівник. Черкащина. Сюжет четвертий"

https://www.youtube.com/watch?v=NUgyO9cKbrk

Пройти інтерактивну вправу "Населення Ураїни та світу"

https://wordwall.net/resource/1677652/%D0%BD%D0%B0%

D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-

%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%

B8-%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83

Результат надсилайте  на адресу:  pretty.lubov@ukr.net

 

 1. Хімія

https://drive.google.com/file/d/1KCMILotk7CIU-XmqtVWW-kW0rPIJX47W/view?usp=sharing

 

 1. Геометрія

Тема: Повторення: Розв’язування задач

 1. Повторити § 21.
 2. Завдання для перевірки знань до §18-21 на ст. 151 виконати № 6,8.

6.Українська література

Тема: Образи Вітьки Горобця, Федька Котигорошка, Галі Козачок

Виконати самостійну роботу.  Обрати на вибір образ героя, виписати  до нього цитатну характеристику.  Додаткове питання: Що вам сподобалося у цьому героєві? Роботу надіслати на електронну адресу.

 1. Психологія

Тема. "Здоров'я - мій скарб". Розробити буклет на тему здоров'я. Написати лозунг на тему збереження здоров'я серед молоді.

 

18.05.2020

1.Трудове навчання. 

Дівчата: Закінчити виготовлення сумки та надіслати своє фото з сумкою в руках.

Хлопці:  Підручник 8 кл, автори Терешук, Дятленко.  Сторінка189  параграф18 .  Основні принципи дизайну

 

 1. Фізика. 

 Тема. Розвязування задач

Д/з: Повторити  §35- §40, використайте відеоматеріал, який допоможе у повторенні https://www.youtube.com/watch?v=1tCHqsc5Fq4 ,  передивіться ще раз відео з попередніх уроків.

Виконати тестові завдання , перейшовши за посиланням    join.naurok.ua . Введіть код доступу 719528

 Пам'ятайте про те, що  завдання активне (його необхідно виконати) до  19травня до 20:00.    Обмеження у часі 40 хв.

 

 1. Алгебра. 

Тема. Повторення: Квадратні корені. Дійсні числа

 1. Повторити §§ 13-19.
 2. Виконати тест до 18 травня 18.00 за посиланням join.naurok.ua Код доступу 682496 або https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=682496
 3. Переглянути чи немає заборгованості та надіслати роботи.
 4. Підготуватись до написання річної контрольної роботи по таких темах:

1) Тотожні перетворення раціональних виразів (тобто всі дії з дробовими виразами)

2) Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені

3) Квадратні рівняння та рівняння, що зводяться до них

4) Функція , її графік та властивості

5) Задачі, що розв’язуються за допомогою рівняння

6) Раціональні рівняння

 

 1. Українська література. 

Тема: Контрольна робота. Творчість В. Дрозда, Ю. Винничука, В. Чемериса

Сфотографувати три роботи і надіслати на електронну адресу.

 

 1. Англійська мова.

Кагамлик І. Г. :  

Тема: Контроль говоріння

The secrets of foreign language learning

Пройти тест https://www.liveworksheets.com/c?a=s&t=l778r4ev3k&e=n&l=dj&i=ttotds&r=qz

 вказати електронну пошту irakagamluk41@gmail.com

Вивчити 10 – 12 речень про клімат України ст.218 -219. Записати відео і надіслати на електронну адресу irakagamluk41@gmail.com до 21.05

 

Хлівна Н.В.:

Завдання: перейти за посилкою, виконати завдання

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=294749

УВАГА! Пройти тест можна лише один раз до 21.05. Обмеження у часі 30хв.

 

 1. Інформатика.

Тема: Повторення теми «Апаратно-програмне забезпечення комп’ютера».

Завдання: повторити розділ 2, виконати тестове завдання до 20.05, час на виконання завдання 20 хвилин, виконувати ОДИН раз.

До 19.05 ОБОВ’ЯЗКОВО пройти олімпіаду з інформатики на сайті На урок. Для цього перейдіть за посиланням, якщо ви не пам’ятаєте свій пароль, надішліть повідомлення вчителю.

 

 1. Російська мова.

Тема:"Контрольна робота.Тести. Письмовий переказ.". 1.Тесты- упражнение 418(письм). 2.Изложение- упр.408. Прочитать и письменно пересказать текст.

 

19.05

 1. Історія України

Опрацювати §36 «Південноукраїнські землі й Крим у XVIII ст.» і виконати тест за посиланням

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=7724903

При підготовці домашнього завдання використати відео

https://www.youtube.com/watch?v=Vcl1uKvnDkQ

 

 1. Українська мова

Тема: Повторення. Словосполучення                    1) повторити параграф 5;        2) виконати вправи 459, 460, 461;                                 3) виконати тест за посиланням: https://naurok.com.ua/test/start/474318 (результат сфотографувати та надіслати на електронну адресу).

 1. Географія

Тема.  Дослідження.

Ознайомлення з об’єктами природи  своєї місцевості.

 

Дослідіть і опишіть річку Тясмин.

В описі вкажіть:

 1. Назву річки.
 2. Притокою якої річки вона є.
 3. Ширину і глибину.
 4. Швидкість течії.
 5. Температуру води в річці.
 6. Прозорість води.
 7. Характер правого і лівого берега річки.

Чи є  озерця і заболочені місця?

 1. Чи широко розливається річка навесні?
 2. Стан заплави (розорана, заболочена, вкрита лісом).
 3. Як використовують річку місцеві жителі у господар­ства?

Як використовують заплаву?

 1. Ваші пропозиції щодо поліпшення використання річки.

Роботу можна виконати в любому форматі.

Результат надсилати на адресу:

pretty.lubov@ukr.net

 

 1. Мистецтво

Тема: Українське мистецтво

Підручник – ст. 258-269

https://www.youtube.com/watch?v=WAJmsps15a0

 1. Зарубіжна література

Тема уроку. Контрольна робота.  Література ХХ-ХХІ ст. Пошуки себе і високого польоту.

 

 1. Пройдіть підсумкове тестування (автор С. Кулик)

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=855378

 

Дедлайн: 21.05 - 10.00

 

 1. Створіть

буктрейлер до одного з творів , вивчених у 8 класі,

або

кроссенс до одного з творів: А.де Сент-Екзюпері, Р. Баха, М. Аромштам (на вибір)

 1. Фізкультура

Модуль: футбол.

Діти, хто бажає отримати додаткову оцінку, пришліть фото або відео про виконання домашнього завдання.

 1. Біологія

Тема: Запліднення. Вагітність Переглянгути відео до уроку

https://www.youtube.com/watch?v=F2yS-7gRQnA

 

20.05.20

 1. Алгебра.

Тема. Контрольна робота
Перейти за посиланням та виконати контрольну роботу https://docs.google.com/document/d/1FJpMbWfe1aTestwGK740B1IL_fi7N-lai3K-8V2B_vQ/edit?usp=sharing

Ваші відповіді чекаю у вигляді фото з робочого зошита за адресою oksanavelichko2017@gmail.com. Не забувайте підписувати свої роботи.
Бажаю успіху!

 

 1. Всесвітня історія.

Опрацювати §29 «Англійські колонії в Північній Америці», написати

конспект.

Виконати завдання на ст.223 (відповіді на питання 2-4 ( письмово) і

надіслати на перевірку.

При підготовці домашнього завдання використати відео

 1. Фізика.

Тема Контрольна робота.

Д/з повторити §33-§40, при повторенні використайте відеоматеріал з попередніх уроків.

Виконати завдання контрольної роботи перейшовши за посиланням   join.naurok.ua ,введіть код

доступу 5754879. Завдання  необхідно виконати до 22травня 20:00 Обмеження у часі 45 хв.

 1. Англійська мова.

Хлівна Н.В.

Тема: Speaking. Topic2. Music.

Завдання: Вивчити тему  «Music» за обсягом 11-13 повних речень. Відзняти відео, надіслати через Viber, Google Class, Telegram.

Важливо дивитися у камеру, розповідаючи текст.

Завдання необхідно виконати всім, воно є частиною семестрового контролю з говоріння.

Deadline 21.05

Нагадую! Завдання обов’язкове до виконання.

 

Кагамлик І.Г.

Тема: Self-Motivation

Завдання: переглянути відео 1 https://www.youtube.com/watch?v=yY86_7G2qZQ виконати першу частину тесту https://www.liveworksheets.com/c?a=s&t=l778r4ev3k&e=n&is=y&l=qd&i=dtttzn&r=ed

Переглянути відео 2  https://www.youtube.com/watch?v=7sxpKhIbr0E , виконати другу частину тесту, вказавши електронну адресу irakagamluk41@gmail.com

 

 1. Інформатика.

Тема: Повторення та узагальнення навчального матеріалу.

Повтори основні питання, які розглядалися упродовж року. Виконай тестове завдання. Звертаю увагу, що тест можна виконувати ОДИН раз, час на виконання 40 хвилин, підписуйте себе, будь ласка, прізвищем та ім’ям, інакше тест не буде зараховано. Бажаю успіхів!

 1. Фізкультура.

 1. Основная цель каждого нападающего 3. Страна, ставшая победителем на Чемпионате Европы по футболу 2012 7. Старший офицер UEFA по судейству 9. Обладатель Кубка уефа 2005 года 11. Страна, в которой проходил Чемионат мира по футболу в 2014 году 12. Спортивная организация являющаяся международным руководящем органом в футболе 14. Вратарь сборной России 15. Команда, ставшая победителем последнего розыгрыша Кубка UEFA, до переименования его в Лигу Европы 18. Главный тренер донецкого Шахтера 19. Последний обладатель награды Игрок года фифа По вертикали 1. Конструкция, прямоугольной формы, установленная на краю поля 4. Специально назначаемый удар по воротам с расстояния 11 метров 5. Фамилия лучшего вратаря сборной Нидерландов 6. То же, что и вратарь 8. Так на футбольном жаргоне называют жёлтую карточку 10. Спонсор сборной команды Германии с 1970 года по настоящее время 13. Правил игры в футбол регламентирует процедуру возобновления игры после того, как мяч покинул поле через боковую линию 14. Футбольный клуб Лондона 16. Под этим именем мир знает бразильского футболиста Эдсон Арантис ду Насименту 17. Футбольный клуб Казани 2. Основная цель каждого нападающего 3. Страна, ставшая победителем на Чемпионате Европы по футболу 2012 7. Старший офицер UEFA по судейству 9. Обладатель Кубка уефа 2005 года 11. Страна, в которой проходил Чемионат мира по футболу в 2014 году 12. Спортивная организация являющаяся международным руководящем органом в футболе 14. Вратарь сборной России 15. Команда, ставшая победителем последнего розыгрыша Кубка UEFA, до переименования его в Лигу Европы 18. Главный тренер донецкого Шахтера 19. Последний обладатель награды Игрок года фифа По вертикали 1. Конструкция, прямоугольной формы, установленная на краю поля 4. Специально назначаемый удар по воротам с расстояния 11 метров 5. Фамилия лучшего вратаря сборной Нидерландов 6. То же, что и вратарь 8. Так на футбольном жаргоне называют жёлтую карточку 10. Спонсор сборной команды Германии с 1970 года по настоящее время 13. Правил игры в футбол регламентирует процедуру возобновления игры после того, как мяч покинул поле через боковую линию 14. Футбольный клуб Лондона 16. Под этим именем мир знает бразильского футболиста Эдсон Арантис ду Насименту 17. Футбольный клуб Казані

 

 1. Літературне краєзнавство.

Тема :"Мій улюблений поет Сміли або Смілянщини" 1.Розповіст и (письмово) про улюбленого поета Сміли або Смілянщини. 2.Проаналізувати(письмово)один твір.

 

21.05.20

 1. Основи здоров‘я.

Тема: Міні – проект на тему «Вплив засобів масової інформації на здоров’я і поведінку людей»
Розташуйте свою роботу http://linoit.com/users/NDemydenko/canvases/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81

 1. Хімія.

Тема: Узагальнення й систематизація знань з теми «Основні класи неорганічних сполук» 

https://drive.google.com/file/d/1VvYcJ2Jrc40L1n05iSor0O7fD6pkD7Cm/view?usp=sharing

 

 1. Українська мова.

Тема: Контрольний диктант

Записати текст. Виправити орфографічні та пунктуаційні помилки.

Незаперечна істина: незнаючи рідної мови не можна важати себе повноцінною часткою свого народу. Бо ж вона літературна мова для кожного з нас , як повітря цілюще джерило, з якого черпаєм духовну наснагу.

А поглянмо навколо себе прислухаймося до своїх земляків-Українців як вони іноді розмовляють між собою. Тут почуємо суцільний так званий суржик, або, у кращому разі кальку з Російської мови на зразок: «вчора приобрела очень інтересну кнігу на русском язику». Як правило вживаємо «дійсно» замість «справді», «між тим» замість «тим часом», «кидається в очі» замість «впадає в око», «не мішайте мені» замість «не заважайте мені» тощо.

Виникає запитання: якже всього цього позбутися? Як кожному Українцеві прилучитеся до багатющої скарбниці рідної літературної мови? Скажу відверто: для цього на сам перед потрібне щире бажання досягти мети. І якщо вона в людині зявиться, то можна сподіватися на безпиречний успіх.

Роботу надіслати на електронну адресу.

 

 1. Російська мова.

Тема :"Розвиток мовлення. Усний переказ публіцистичного тексту" 21. Кто такой гуманист? Ответить на вопрос(письменно),прочитав упр.408. 2 Перевести текст на русский язык, перевод записать. Упр.410(письм.).

 

 1. Геометрія.

Тема: Повторення: Розв’язування задач

1. Виконати тест до 22 травня 17.00 за посиланням join.naurok.ua код 3240285 або https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=3240285
2. Підготуватись до написання контрольної роботи.
Теми:
1. Теорема Піфагора
2. Подібність трикутників
3. Сума кутів опуклого многокутника
4. Вписані та центральні кути
5. Синус, косинус та тангенс гострого кута прямокутного трикутника
6. Площі многокутників

 1. Біологія.

Постембріональний розвиток людини. Переглянути відео матеріал до уроку https://www.youtube.com/watch?v=zBw8vMvRS_E
Завдання за посиланням https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=7687055 Завдання необхідно виконати до 22 травня 18:00 Код доступу 7687055

 

22.05.20

 1. Зарубіжна література.

Зарубіжна література
Перейдіть, будь ласка, за посиланням https://skubenkot.blogspot.com/p/8.html.
Тема уроку. ПІДСУМКИ. Узагальнення та систематизація навчального матеріалу.

 1. Фізкультура.
 2. Географія.

 

Тема.   Повторення. Рельєф та корисні копалини України.

Переглянути  презентацію  " Корисні копалини України".

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-geografi-u-8-

klasi-korisni-kopalini-ukra-ni-161553.html

Виконати тести " Рельєф, тектонічна, геоглогічна будова

України",відкривши посилання  join.naurok.ua  

Код доступу 4546427

Завдання необхідно виконати до  24 травня 17:00

             Вказати прізвище та ім'я.

 

 1. Хімія.

 

Шановні учні!

Прошу вас за посиланням виконати тест! При проходженні, вкажіть (обов’язково) своє прізвище!

 

Тема: Повторення. Ковалентний та йонний зв’язки їх утворення.

Тест: https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=342953

 

 1. Геометрія.

Тема: Контрольна робота
Перейдіть за посиланням та виконайте контрольну роботу https://docs.google.com/document/d/1TjQHkwy_PpvFPPAq8qOxqaIeuZCyhFnMTlQ7JwVZ3YE/edit?usp=sharing

Сфотографуйте розв’язки (слідкуйте за якістю фото) та надішліть на електронну адресу oksanavelichko2017@gmail.com
Роботи чекаю 22 травня!
Бажаю успіху!!!!!

 1. Українська література.

 

Тема: Творчість письменників-земляків Пошукова робота. Пропоную вам ознайомитися з творчістю смілянського письменника (на вибір) і записати конспект: 1) портфоліо письменника; 2) прочитати один його твір і записати ваші враження від прочитаного (до 8 речень).

 

25.05.2020

1.Трудове навчання. 

Дівчата:  Ось і закінчується навчальний рік. Ми з вами виготовили косметички, декоративні вази, панно, заколку для волосся, сумку. Наступного року буде всього два, але серйозніші проекти. Дякую усім, хто працював і використав з користю відведені уроки. Співчуваю тим, хто так і не знайшов роботи для душі. Упродовж двох днів чекаю ваші завдання для оцінок від тих, хто не встиг.

 1. Фізика. 

Тема  Повторення .Електричні явища.Еллектричний струм.

Д/з повторити §19-§40, при повторенні використайте відеоматеріал за посиланням https://naurok.com.ua/prezentaciya-elektrichniy-strum-u-prirodi-89096.html

https://naurok.com.ua/prezentaciya-vpliv-elektrichnogo-strumu-na-organizm-lyudini-77258.html

Шановні восьмикласники! Ви можете самі  перевірити свої знання з теми, розгадавши кросворд. 

Завдання.Дай визначення фізичному терміну

 

 1. Технічний прийом, який дозволяє розрядити будь-яке заряджене тіло

шляхом з’єднання цього тіла провідником із землею.

2.Одиниця сили струму в СІ

3.Фізична величина,яка характеризує властивість провідника протидіяти

проходженню електричного струму

4.Речовина або матеріал, який добре проводить електричний струм.

 1. Фізична величина, значення якої показує електролічильник і яка

вимірюється в кіловат-годинах.

6.Прилад для прямого вимірювання роботи струму

 1. Одиниця роботи сили струму в СІ
 2. Амперметр приєднують до електричного кола ... з провідником, у якому

вимірюють силу струму.

9.Речовина або матеріал, який погано проводить електричний струм.

 1. Один із найпоширеніших нагрівальних пристроїв, здавна використовува-

них людиною.

 

 1. Алгебра. 

Тема. Розв’язування задач
Переглянути відео за посиланням
1) https://www.youtube.com/watch?v=QYgH1lRkY1E
2) https://www.youtube.com/watch?v=6sQ9taGKU0o

 1. Українська література. 

Тема: Підсумковий урок

Кросворд

По вертикалі: 1. Поезія В. Сосюри.

 

По горизонталі: 1. Сучасний виконавець народних дум.  2. Трискладова стопа з наголосом на першому складі.  3. Ім'я одного з князів давньоруської пам'ятки «Слово про похід Ігорів».  4. Кого застерігає Маруся Чурай в одній зі своїх пісень?  5. Брід, згаданий у народній пісні «Чи не той то хміль».  6. Жанр твору В. Чемериса «Вітька + Галя, або Повість про перше кохання».  7. Народний ватажок, уславлений у пісні «За Сибіром сонце сходить».  8. Прізвище автора твору «Шпага Славка Беркути».

 

Вікторина

1. Назвіть двох Марусь, уславлених у нашій літературі та фольклорі.

2. Письменниця, дочка письменниці … .

 1. «Засуджений вірш» … .
 2. «Вільні вірші» писали … .
 3. Інтриги, махінації, обман, гроші, нечистий — усе це є у … .
 4. Неволя — воля — боротьба — життя — смерть — воля — це шлях… .
 5. Кінь, який учить людей… .
 6. Люди порівнюються з добрими річковими духами у творі… .

 

 1. Англійська мова.

 

Кагамлик І. Г. :  

Тема: A Letter to the Future

Завдання: Написати листа собі через 1 рік, 5 років або вибрати точну дату.

Запостити на сайт, де ви вказуєте свою електронну адресу. Не забудьте зробити скріншот і відправити мені на електронну пошту.

https://www.futureme.org/?fbclid=IwAR3d2z3ePWlDJtmerbrf86S0_W9a2VEWSOBTH2dGLABFCiMJJJ0v5SE1nug

Ось тут ви можете переглянути, що пишуть інші:

https://www.futureme.org/letters/public

 

Хлівна Н.В.:

Тема: Великобританія. Повторення.

Завдання: виконати вправи за посиланням

https://learningapps.org/4578941

https://learningapps.org/3743379

https://learningapps.org/11184672

 

 

 1. Інформатика.

Тема: Узагальнення вивченого матеріалу

Повторити матеріал за курс інформатики 8 класу та розгадати кросворд.  Завершуйте роботу над попередніми завданнями!!! Прийом робіт завершується 27.05 о 15.00

Очікувані результати навчання учнів 8 класу з інформатики

 1. Російська мова.

Тема :"Розвиток мовлення.Складання висловлювання в публіцистичному стилі". 1.Упражнение 414- внимательно прочитать рассказ об Острожской Библии. 2.Упр.217(письм.)- Выполненное задание переслать учителю до27.05(26.05- последний день).

 

26.05.20

 1. Історія України.

Опрацювати §30  «Індія» та §31 «Перське царство Сефевідів ».

При підготовці домашнього завдання використати  відео

https://www.youtube.com/watch?v=bRXI3zCwIVg

 1. Українська мова.

Тема: Повторення вивченого матеріалу

Переглянути відео: https://www.youtube.com/watch?v=tFgnu_v7FnM

https://www.youtube.com/watch?v=CFR5CpgU9QE

 

 1. Географія.

Тема.   Повторення по темі " Географічний простір України".

Виконати вправу " Адміністративно - територіальний

поділ України"

https://wordwall.net/resource/1795334/

 

 1. Мистецтво.

Тема: Романтизм та реалізм у мистецтві
Підручник – ст. 270-272
Віртуальна подорож - https://artsandculture.google.com/partner?hl=ru

 1. Зарубіжна література.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fskubenkot.blogspot.com%2Fp%2F8.html%3Ffbclid%3DIwAR39xxR5dTjiaHZj4JRFAY457XXRMxQkeziGr4z2uyGbyAxeor7BgQvsc3U&h=AT3okOG4siU7uznOjadeYZGB_b_DihKy3_G5HD5bFtp6bZnDKy0wbU63cIHumy8N7IIQ7-op4jyIi6hRmnGZSTU9WaW6UDVipqWA6Ly-0mSxsd_13knwI5woLLzH4jMBdUNk9w

 1. Фізкультура.

Повторити вивчений матеріал з модуля футбол.

 1. Біологія.

Тема : Репродуктивне здоров’я людини Переглянути відео матеріал за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=Ztb2-Vu6zHw

 

27.05.20

 1. Алгебра.

Перейти за посиланням та виконати завдання https://docs.google.com/document/d/1Z5Yg7XKFEDjb9ud0MfcwtG2MbOIOcy7Ado9607AxXrc/edit?usp=sharing

 1. Всесвітня історія.

Опрацювати §30  «Індія» та §31 «Перське царство Сефевідів ».

При підготовці домашнього завдання використати  відео

https://www.youtube.com/watch?v=bRXI3zCwIVg

 1. Фізика.

Тема. Повторення .Теплові явища.

Д.з.повторити§1-§18, дати відповіді на запитання вікторини.

Запитання вікторини

 1. Явище перетворення пари в рідину за сталої температури.
 2. Назва ходу поршня в ДВЗ (двигунах внутрішнього згоряння)
 3. 3. Залізне знаряддя, за допомогою якого викрешували вогонь із кремнію. Було в ужитку в багатьох народів протягом тривалого часу до винайдення сірників. В основі його дії лежить збільшення внутрішньої енергії кременю і труту внаслідок виконання механічної роботи.
 4. Речовина, що має температуру плавлення 3387°С за нормального тиску.

5.Пристрій, за допомогою якого нагрівають повітря в приміщеннях або охолоджують воду системи охолодження ДВЗ

 1. Побутовий прилад, у якому різними прийомами затрудняють теплопередачу, що дає змогу зберігати в ньому тривалий час як гарячі, так і холодні рідини.
 2. Пористе тіло тваринного походження, яке між своїми волокнами містить повітря, а тому має погану теплопровідність.
 3. 8. Наочний спосіб показу залежності між двома фізичними величинами.
 4. Загальна назва машин, що перетворюють певний вид енергії у механічну енергію.
 5. 10. Спосіб зміни внутрішньої енергії тіла без виконання роботи над тілом або самим тілом.
 6. 11. Прилад, який застосовують у багатьох дослідах під час вивчення теплових явищ; його основна частина – дві посудини різних розмірів.
 7. 12. Явище перетворення рідини в твердий стан.
 8. 13. Кристалічне тверде тіло, що має температуру кристалізації 0°С за нормального атмосферного тиску.

 

 1. Англійська мова.

Хлівна Н.В.

Тема: A Letter to the Future

Завдання: Написати листа собі через 1 рік, 5 років або вибрати точну дату.

Запостити на сайт, де ви вказуєте свою електронну адресу.

https://www.futureme.org/?fbclid=IwAR3d2z3ePWlDJtmerbrf86S0_W9a2VEWSOBTH2dGLABFCiMJJJ0v5SE1nug

Ось тут ви можете переглянути, що пишуть інші:

https://www.futureme.org/letters/public

 

Кагамлик І.Г.

Тема: Повторення

Поєднайте синоніми за посиланням https://wordwall.net/play/2001/094/672

Можете скористатись словником, також можете проходити декілька разів.

 

 1. Інформатика.

Повторіть правила безпечної поведінки в Інтернеті та розгадайте кросворд.

 

 1. Літературне краєзнавство.

Дякую за творчу роботу упродовж навчального року. Під час літніх канікул дослідіть тему "Зарубіжні письменники про Смілу", створіть проєкт.

 

28.05.20

 1. Основи здоров‘я.

Завдання за посиланням https://learningapps.org/3546277

 

 1. Хімія.

Повторення. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакції.

Завдання: переглянути відеоматеріал за посиланням

https://drive.google.com/file/d/1rcMebY_RYj6CIFkRQCX8VgMCq5Op6YCf/view?usp=sharing

 

 1. Українська мова.

Тема:  Підсумковий урок

Як написати есе? Переглянути відео за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=SGafwCJz2kI

https://www.youtube.com/watch?v=bOXJ_ru-zzE

 

 1. Російська мова.

Тема: повторення та узагальнення вивченого. Я благодарю за работу во время учебного года. С каникулами вас.!!! Теплого лета ,веселых каникул! За лето прочитать "Повести Белкина" А,С.Пушкина, ""Нос"Н.В.Гоголя.

 

 1. Геометрія.

Геометрія – цікаві факти
https://drive.google.com/file/d/1s-fNJbmT3t62yQIyc-05CqZT_K43DuYC/view?usp=sharing

 

 1. Біологія.

Підсумковий урок. Перевірте засвоєний вами матеріал за посиланням https://learningapps.org/1167692
Завдання на літо. Попрацюйте над цікавими повідомлення до таких тем : «Близнюковий метод в генетиці людини».
«Велич і трагедія вітчизняної генетики».
«Лисенко проти Вавилова - істина не посередині».
«Життя і діяльність Чарльза Дарвіна».
«Теорія природного відбору - прихильники і противники».
«Гіпотези походження життя на Землі».
«Гіпотези походження людини».
«Ритми життя».
«Різноманітність життя на планеті як унікальна цінність».

 

29.05.20

 1. Зарубіжна література.

Що ми вивчили за час дистанційного навчання

Бароко як доба і художній напрям у європейській літературі й мистецтві. Видатні представники європейського бароко та їхні здобутки (огляд).

Із лірики європейського бароко. Луїс де Гонгора-і-Арготе «Галерник» або Джонн Донн «Щоб мучить мене…» (1 вірш за вибором учителя)

Луїс де Гонгора-і-Арготе (15611627). «Галерник». Утілення у вірші провідних тем барокової літератури: людина і Доля, блукання людини у Всесвіті, залежність від вищих сил, драматизм духовного життя. Символіка твору. Образ ліричного героя.

Джонн Донн (15721631). «Священні сонети» (19-й сонет «Щоб мучить мене…»). Напруга почуттів ліричного героя. Символіка. Поетична мова.

Історичні умови, філософське та естетичні підґрунтя класицизму. Характерні ознаки класицизму як художнього напряму.

Мольєр (16221673). «Міщанин-шляхтич». Мольєр – майстер класицистичної комедії. Художнє новаторство Мольєра у драматургії, вплив його відкриттів на світове театральне мистецтво. Історія створення комедії «Міщанин-шляхтич». Тематика і проблематика твору, його загальнолюдське значення. Основні образи комедії (пан Журден, пані Журден, граф Дорант, графиня Дорімена, Клеонт та ін.). Засоби комічного (гумор, іронія, сатира, сарказм).

(ТЛ) Поглиблення понять про вірш (філософський). Комедія, сатира, сарказм. Поглиблення понять про гумор, іронію.

(ЛК) Бароко в різних видах мистецтва (живопис, архітектура, музика, паркове мистецтво та ін.).

(УС) Бароко в Україні. Класицизм у різних видах мистецтва (живопис, архітектура, музика та ін.).

(ЕК) Порівняння образів персонажів (Журден – Клеонт, Журден – Дорант).

(МЗ) Українська література, музичне мистецтво, історія

7. Література XXXXI СТ.

У пошуках себе і високого польоту

Антуан де Сент-Екзюпері (19001944). «Маленький принц». Людські взаємини, моральні цінності в казці-притчі «Маленький принц». Філософський зміст твору. Художні образи.

Річард Бах (нар. 1936). «Чайка Джонатан Лівінгстон». Сюжет твору Р. Баха як філософська метафора людського буття. Алегоричні образи повісті. Утілення прагнення до високої мети в образі чайки Джонатана. Художній конфлікт і можливість його подолання. Ознаки притчі у творі.

Марина Аромштам (нар. 1960). «Коли відпочивають янголи». Учителька (Марсем) та її учні: два погляди на один світ. Моральні проблеми (сімейні драми, перше кохання, конфлікти батьків і дітей, пошуки шляху в житті та ін.) та їхнє осмислення у творі.

(ТЛ) Поглиблення понять про метафору, алегорію. Притча.

(ЛК) Сучасні літературно-художні видання творів зарубіжної літератури.

(УС) Українські перекладачі творів зарубіжної класики й сучасної літератури.

(ЕК) Порівняння образів персонажів.

 

 

 

 1. Фізкультура.
 2. Географія.

 

Тема.  Повторення.

При вивченні географії у 8 класі ви сформували   знання

про Україну як цілісну країну, в якій відбуваються

різноманітні глобальні та регіональні природні,

суспільно-географічні та екологічні процеси;

розвинули практичні уміння і навички  самостійної роботи,

що сприятимуть вашій  активній соціально відповідальній

поведінці у географічному просторі країни.

Зможете  застосувати  отримані  географічні знання  та вміння

у повсякденному житті.

Пропоную обміняти свої знання на мільйон.

Пройдіть вправу  " Мільйон у географії" https://learningapps.org/4580078

          Шановні учні!  Незабаром літні канікули.

Нехай дні будуть  не тільки теплими та сонячними,

а й наповнені цікавими і  незабутніми подіями.

          При цьому  не забувайте дотримуватися правил  безпеки.

Пропоную подивитися відео

"Правила безпеки життєдіяльності під час літніх канікул"

https://www.youtube.com/watch?v=nQ69UzowbNg

 

 1. Хімія.

Повторення. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакції.

Завдання: переглянути відеоматеріал за посиланням

https://drive.google.com/file/d/1vzYektmerI884qc1SQ6_hnTjcgXUY8-s/view?usp=sharing

 

 1. Геометрія.

Шановні восьмикласники! Ось і закінчився ще один навчальний рік, а це означає, що ви стали розумнішими, впевненішими, серйознішими. В наступному році ми продовжуємо вивчення двох предметів «Алгебра» та «Геометрія» та готуємось до Державної підсумкової атестації з математики. А для того, щоб нам було простіше працювати, я напишу, які ж знання і вміння ви маєте «взяти» до 9 класу.

Алгебра

 1. Вміти розв’язувати вправи, що передбачають скорочення дробів; зведення дробів до нового знаменника; знаходження суми, різниці, добутку, частки дробів; тотожні перетворення раціональних виразів; виконання дій над степенями з цілим показником; запис числа в стандартному вигляді; побудова і читання графіка функціїY=K/X.
 2. Застосовувати поняття арифметичного кореня дляобчислення значень виразів, спрощення виразів, розв’язування рівнянь, порівняння значень виразів; перетворення виразів із застосуванням винесення та внесення множника під знак кореня, звільнення від ірраціональності в знаменнику дробу.
 3. Вміти розв’язувати вправи, що передбачають знаходження коренів квадратних рівнянь різних видів; застосування теореми Вієта і оберненої до неї теореми; розкладання квадратного тричлена на множники; знаходження коренів рівнянь, що зводяться до квадратних; складання і розв’язування квадратних рівнянь і рівнянь, що зводяться до них як математичних моделей текстових задач.

Геометрія

 1. Вміти зображати та знаходить на малюнках чотирикутники різних видів та їх елементи.
 2. Застосовувати властивості і ознаки паралелограма, прямокутника, ромба, квадрата, суми кутів чотирикутника, середньої лінії трикутника і трапеції, теорему Фалеса до розв’язування задач.
 3. Розпізнавати на малюнках та доводити подібність трикутників за ознаками.
 4. Знати властивості перпендикуляра і похилої;
 • означення синуса, косинуса і тангенса гострого кута прямокутного трикутника;
 • теорему Піфагора;
 • співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника

та вміти застосовувати їх до розв’язування найпростіших прикладних задач.

 

 1. Формулювати означення: многокутника, вписаного в коло, многокутника, описаного навколо кола;
 • теореми про суму кутів опуклого многокутника; про площу прямокутника, паралелограма, трикутника, трапеції

та вміти застосовувати їх до розв’язування задач.

 

Бажаю безпечного та веселого відпочинку! До зустрічі у 9 класі!

 

 1. Українська література.

Тема: Підсумковий урок

Список творів з літератури на літо:

 1. Біблія. Легенди: про Вавилонську вежу, про Мойсея. Притча про блудного сина. Притча про сіяча;
 2. «Слово о полку Ігоревім»;
 3. Іван Котляревський. «Енеїда», «Наталка Полтавка»;
 4. Григорій Квітка-Основ’яненко. «Маруся»;
 5. Микола Гоголь. «Тарас Бульба»;
 6. Пантелеймон Куліш. «Чорна рада»;
 7. Марко Вовчок. «Інститутка».

 

Роздрукувати сторінку