9-А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.03.2020

 1. Зарубіжна література.

Ібсен «Ляльковий дім». Підберіть цитати до образу Нори. Характеристика літературного героя (походження, сім’я, дружина, друг, мати).

 1. Хімія

«Хімічні властивості етанової кислоти». Опрацювати параграф 33, ст.185 конспект. Рівень реакцій. Виконати вправу № 392, 393,    ст. 178 письмово

      3.Інформатика

Тема «Відображення даних у табличній формі». Завдання: опрацювати параграф 35, зробити конспект (таблиці «Основні властивості компонента StringGrid» та «Редагування вмісту клітинок таблиці StringGrid» - обов’язково), ст.196 усно дати відповісти на запитання для самоперевірки.

      4.Англійська мова.

Повторити тему «Великобританія» (3 абзац), працювати з картою. Знайти інформацію та заповнити таблицю впр.3(d), ст.190. На основі цієї інформації, створити презентацію, де останнім слайдом описати місце, яке хотів би відвідати у Великобританії. Презентацію надіслати на пошту hlivnanataliya@gmail.com

 5.Українська література

Тема жіночої долі у творчості Т.Шевченка

 1. Прочитати поеми Т.Шевченка "Катерина" ""Наймичка, "Марія"
 2. Преглянути відео, створені за сюжетом поем:

 - "Наймичка" - https://www.youtube.com/watch?v=QsCq0nCneEg

               або          https://www.youtube.com/watch?v=b57dCzuPATs

"Катерина"- https://www.youtube.com/watch?v=AvhV3-PWOy4

+ заключна частина - зустріч Івася з батьком    https://www.youtube.com/watch?v=EW_aIddeHvQ

 1. У робочих зошитах:

 - скласти письмовий аналіз творів;

 - з'ясувати проблематику кожного твору;

 - довести, що у цих трьох поемах втілено ідею ЕВОЛЮЦІЇ образу жінки-матері

6. Геометрія

Опрацювати параграф 18 за підручником, виконати письмово в робочих зошитах №885, №889, №895.

 

Понеділок 16.03.2020

 1. Фізика. Тема «Рух під дією сили тяжіння». Вивчити 34 параграф. Вправа 34 (№1, 3, 5, 6).
 2. Українська мова. «Правила вживання апострофа».

Опрацювати матеріал підручника (Єрмоленко С. Українська мова. 5 клас): параграф 43 2. Виконати вправу 401 3. Опрацювати матеріал про вживання апострофа у словах іншомовного походження (ст 166) 4. Скласти словник зі слів іншомовного походження, у яких пишемо апостроф (12 слів - крім тих слів, що наведено як приклади у підручнику) Домашнє завдання: п. 43, із текстів №37-45 виписати слова, що відповідають орфограмі "Уживання/невживання апострофа". Вправа 404

Дорогі дев'ятикласники!

У зошиті записуємо дату виконання дистанційного завдання, зазначаємо тему, а потім виконуємо завдання як "класної" так і "домашньої" роботи.

 1. Геометрія. «Симетрія відносно точки. Симетрія відносно прямої. Опрацювати параграф 19 та 20 за підручником, виконати письмово в робочих зошитах номери: 909, 914, 934, 937.
 2. Біологія. Зчеплення генів. Генетика статі. Опрацювати параграфи 37,38. В робочий зошит виписати терміни та їх визначення і вивчити. Заповнити таблицю с.163 (письмово). https://subject.com.ua/biology/zno_2017.html - перейти за посиланням та розібрати задачі, номер 91,ж 92 переписати в робочий зошит.
 3. Зарубіжна література. Напишіть твір – роздум «Що дає людині кохання, сім’я?» (за п’єсою Ібсена «Ляльковий дім»).
 4. Основи здоров’я. Опрацювати тести для самоконтролю с. 142 - 143

 

Вівторок. 17.03.2020

 1. Фізкультура. Передачі м’яча зверху,прийом знизу. Вивчити правила техніки безпеки на уроках волейболу. Згинання тулуба в сід за 1 хв.
 2. Хімія. «Вищі карбонові кислоти». Мило, його склад, мийна дія. Опрацювати параграф 34 ст. 190 – 194. Виписати і вивчити формули вищих карбонових кислот. (ст.190). виконати домашній експеримент ст.195 – 196.
 3. Українська мова. ОСНОВНІ ОРФОГРАМИ В ПРЕФІКСАХ

Мета: повторити та узагальнити знання про правопис префіксів; закріпити й удосконалити відповідні орфографічні навички; розвивати логічне мислення, навички самоконтролю та самонавчання;

 

І. Опрацювавши параграфи 55-57 (за підручником С.Єрмоленко. Українська мова . 5 клас. – К., 2013) чи інші джерела,складіть у зошиті опорний конспект (правила+приклади) до теми:

 1. Префікси, правопис яких співпадає з вимовою (пра-, за-, на-, по-, ви-, про-, за, до-, най- та ін.).
 2. Префікси пре-, при- та прі-, їх правопис.
 3. Написання префіксів пере-, пред-, не-.
 4. Вимова і правопис префіксів, що закінчуються на приголосний : а) роз-, без-, б)  з- (с-) в) від-, між-, перед-, та ін.).

 

ІІ.  Вправа 1. Перепишіть, вставляючи букви; виділіть префікси, поясніть їх правопис і значення.

Пр..хороший — пр..хорошити, пр..глухий — пр..глушений, пр..малий — пр..меншений, пр..добрий — пр..добрити, пр..білий — пр..білити, пр..тихий — пр..тихлий, пр..гіркий — пр..гірклий, пр..мудрий — пр..мудрість, пр..світлий — пр..світити.

 

 Вправа 2. Від поданих слів утворіть нові слова з префіксом з- чи його варіантами с-, зі-; поясніть уживання кожного з них.

Формувати, рвати, їсти, жарити, лити, будити, кріпити, косити, творити, гнути, явитись, ховати, питати, псувати, спочити, гріти, ставити, формулювати, фотографувати, хилитися, в’ялий.

 

Вправа 3. Перепишіть речення, розкриваючи дужки і вставляючи замість крапок потрібні букви префікса. Визначте орфограму «Написання префіксів». Поясніть розділові знаки. Накресліть схему першого речення.

 1. Сили війни (з, с)чепилися на переправах, Дніпро кипить, береги (з, с)дригаються від бомбових ударів.
 2. Схід ро..жеврюється, море даленіє, ось-ось сонце ..ійде (О. Гончар).
 3. У великій рамці були (з, с)фотографовані на весіллі мати з батьком (О. Міщенко).
 4. Ходить Сон-Дрьома в тихий пізній час. Ві..чинім ворота — хай іде до нас (М. Познанська).
 5. Такий добрий, хоч до рани пр..кладай (Народна творчість).
 6. А сам Телесик замкнув хату, заліз на пр..височенного явора та й сидить (Народна творчість).

4.Фізика. «Рух тіла під дією кількох сил». Опрацювати параграф 35, виконати письмово вправу 35 (1,2)

5.Мистецтво. Ст. 163 – 167 опрацювати «Мистецьку скарбничку». Ст.167

6.Українська література. Поезія Т. Шевченка років заслання. Цикл віршів «В казематі»

 

Мета: розкрити основну думку поезій, написаних під час перебування під слідством

І. Опрацюйте статтю, складіть опорний конспект до теми:

«Невольнича поезія» (1847 — 1857). Так сам Шевченко назвав свої твори, писані під час перебування під слідством у казематі ІІІ відділу та на засланні.

У доробку Т. Шевченка з’являються твори політичної поезії, які, за тогочасними цензурними вимогами, не можна було друкувати в журналах та альманахах, тому поширювалися нелегально. Вони стали в Україні ХІХ ст. першими творам підпільної літератури. Ще й свободою не встиг натішитися, як попав у ще гіршу неволю. Гнітило й саме перебування в одиночній камері — не було з ким перекинутися словом, поділитися думками, полегшити душу. Свої думи–муки поет виливав у віршованих рядках… Шевченкові пощастило роздобути великий аркуш тонкого поштового паперу, склавши його увосьмеро, він написав на ньому тринадцять віршів. Тужним настроєм, природним у становищі ув’язненого поета, пройняті майже всі вірші, написані в казематі, хоч зміст їх різноманітний. Цикл «В казематі» складається з 13 віршів, згодом поет додав до нього ще дві поезії. Для цих творів характерні мотиви розлуки, поневіряння на чужині, тяжкої жіночої долі, нерозділеного кохання, самотності, безнадії, смерті. Всі герої цих поезій глибоко нещасливі: одинока дівчина–сирота, згорьована дружина п’яниці, розлучена з миллим наречена, покинута стара матір, каліка–солдат. Усі вони нарікають на лиху долю, гірке безталання. Особисті болісні переживання поета зливаються із стражданнями рідного народу. До цього циклу належать поезії «Не кидай матір!», «За байраком байрак», «Чого ти ходиш на могилу?», «Косар», «Н. Костомарову», «Мені однаково, чи буду…», «Ой три шляхи широкії»,  «Рано–вранці новобранці», «Ой одна я, одна», «Садок вишневий коло хати», «Не спалося,— а ніч, як море», «В неволі тяжко, хоч й волі…», «Чи ми ще зійдемося знову?». Перебуваючи в Орському укріпленні, Тарас Григорович переписав створені в казематі поезії в «Малу книжку», але першим, як заспівний, помістив новонаписаний вірш (вже в засланні) — «Згадайте, братіє моя…». Після звільнення з солдатської служби ці твори автор переніс у «Більшу книжку», об’єднав їх у цикл і дав заголовок «В казематі», під яким зазначив присвяту: «Моїм союзникам посвящаю».

Тугою віє від поезій «Не кидай матері!», «За байраком байрак», «Чого ти ходиш на могилу?». Вірш «Косар» — роздуми про те, що смерть нікого не минає, і його «не мине, на чужині зотне, за решоткою задавить». Особливо смутно стає, коли читаєш «Ой три шляхи широкії» — одну з перлин Шевченкової лірики.

 

Однак не мотиви самотності визначають загальний настрій циклу. Шевченко і тут, за ґратами, викриває насильство і гніт («Рано-вранці новобранці»), співчуває людському горю («Ой одна я, одна»), оспівує милу його серцю природу України («Садок вишневий коло хати»). Останній вірш вважається шедевром світової пейзажної лірики, для нього характерне поєднання зорових образів (садок вишневий) зі слуховими (хрущі гудуть).

 

Вірш «Мені однаково...» — один з найвеличніших творів світової лірики про відданість митця вітчизні, сповідь поета перед людьми. Його основний мотив — поєднання з житті людини громадянського й особистого. Цей вірш умовно можна поділити на дві частини: 18 рядків — перша частина, останні 5 — друга. Цей невеликий за розміром вірш містить глибоку ідею воістину прометеївської самопожертви в ім'я невмирущості українського народу.

У «невольничій поезії» переважають автобіографічні та соціально-побутові твори.

 

ІІ. Перечитати та створити ідейно-художній аналіз поезій: Мені однаково, чи буду…»,«Ой три шляхи широкії», «Не спалося,— а ніч, як море»,   «Згадайте, братіє моя…».

 

Право  

Тема: " Адміністративна відповідальність неповнолітніх"Параграф 21 опрацювати, записати в зошиті завдання (додаються у форматі фото) Додаток 1.

Середа. 18.03.2020

 1. Алгебра. Сума н – перших членів геометричної прогресії. Вивчити формули з параграфа 20, виконати письмово № 814, 817, 821.
 2. Інформатика Тема: «Опрацювання двовимірних масивів даних»Опрацювати параграф 36, дати письмово відповіді на запитання (ст. 201).
 3. Англійська. Тема: Граматичний практикум

Завдання: переглянути відео за посиланням

https://www.youtube.com/watch?time_continue=38&v=6pjMxBLB5IM&feature=emb_logo,

виконати завдання

https://drive.google.com/file/d/12iIbNaQ3zQbRz0DlI3KyNJRwL-Wx6_FC/view?usp=sharing,

варіанти відповідей надіслати на пошту hlivnanataliya@gmail.com

 

 1. Українська література. Основні мотиви творчості Т.Шевченка періоду заслання.

1.Опрацювати статтю. Створити конспект відповідно до теми,

До ліричних творів автобіографічного характеру, у яких Шевченко змалював свої власні почуття, настрої й переживання, належать вірші «Мені тринадцятий минало», «А. О. Козачковському», «І виріс я на чужині», «Хіба самому написать», «І золотої й дорогої», «Лічу в неволі дні і ночі» та інші. Але й у пейзажній ліриці поет, описуючи краєвиди місцевостей, де відбував заслання, часто висловлює особисті настрої, думки і спогади («Сонце заходить, гори чорніють», «І небо невмите, і заспані хвилі» та інші). Автобіографічні мотиви трапляються і в таких поезіях громадсько-політичного звучання, як «Сон» («Гори мої високії») та «Якби ви знали, паничі». Багатством мотивів відзначається побутова лірика часів заслання. Тут звучать мотиви дівочих пісень і бадьорих юнацьких жартів, материнства і жіночого безталання (так званої жінки лірика Шевченка), шукання долі й нарікання на неї, смутку, розлуки й самотності. Поет часто вдається до жанру народної пісні й пісенної образності, але побутово-соціальний аспект зображення у багатьох випадках переростає в політичні узагальнення. Поетичний стиль цих творів відзначається простотою вислову, конкретною образністю й метафоричністю. Зображуваний у них світ персоніфікований (вітер шепоче, доля блукає, думи сплять, лихо сміється). Процес опрацювання фольклорного матеріалу вдосконалюється, збагачується новими формами й методами. Фолькльорні мотиви й образи набирають у Шевченка ознак нової мистецької якості. Деякі вірші Шевченка ще за його життя перейшли в народно-пісенний репертуар і стали жити самостійним життям, підлягаючи законам фольклорних творів.

Поет і на засланні продовжував таврувати в своїх творах самодержавно-кріпосницький лад та поневолення уярмлених Москвою народів. Свою політичну актуальність донині зберіг заклик Шевченка у вірші «Полякам» («Ще як були ми козаками», 1847) до згоди й братерства українського і польського народів як рівний з рівним. У невеликій поемі «У Бога за дверима лежала сокира» (1848) Шевченко використав казахську легенду про святе дерево, щоб відтворити в алегоричних образах тяжку долю поневоленого казахського народу. Відгуком поета на революційні події в Західній Європі була сатира «Царі», одна з найзначніших політичних поезій Шевченка часів заслання (є 2 редакції твору: 1848 і 1858). Вдало поєднуючи елементи зниженого бурлескного стилю з пародійним використанням урочисто-патетичної лексики, автор створив поему, яка містила в собі заклик до революційного повалення царату:
Бодай кати їх постинали,
Отих царів, катів людських!

На засланні Шевченко написав і декілька лірично-епічних поем, що відзначаються новими формами зображення подій і свідчать про творчий розвиток поета. Героїня поеми «Княжна» — це українська Беатріче Ченчі, трагічна жертва кровомісного злочину батька. Образ дочки, збезчещеної рідним батьком, траплявся вже в творах Шеллі, Стендаля, Дюма-батька і Словацького, але й у Шевченковій поемі «Відьма», першу редакцію якої поет написав ще перед арештом під назвою «Осика». Новий образ кріпачки-месниці Шевченко дав у поемі «Марина» (1848). Героїня поеми, ставши жертвою панської сваволі, помстилася за зневагу. У невеликій поемі «Якби тобі довелося» (1849) поет звеличує мужність хлопця-кріпака, який вступився за честь дівчини і вбив пана-ґвалтівника. Образ скривдженого кріпака, який стає народним месником, Шевченко вивів у поемі «Варнак» (1848). Деякі дослідники пов'язують цей образ з особою Устима Кармалюка. Поема написана у своєрідній формі сповіді героя, у ній відчувається деякий вплив байронізму. Морально-етичні проблеми Шевченко порушив також у поемах «Іржавець» (1847), «Чернець» (1847), «Москалева криниця» (1847 і 1857), «Титарівна» (1848), «Сотник» (1849) і «Петрусь» (1850). У цих творах історичні рефлексії поета перегукуються з його суб'єктивними настроями політичного засланця. Та найбільше турбувало і мучило Шевченка страждання уярмленого рідного народу.
Повісті, що їх Шевченко написав на засланні російською мовою (до нас дійшло 9), не дорівнюють своєю мистецькою якістю його поетичним творам і за життя поета не друкувалися. Вони пов'язані з традиціями сатирично-викривальної прози М. Гоголя, але в них значне місце посідають позасюжетні елементи (екскурси в минуле, вставні епізоди, авторські рефлексії, спогади, коментарі). Щедре використання в їх мові українізмів надає цим творам українського національного колориту. Мемуарно-публіцистичний характер має і щоденник («Журнал») Шевченка, у якому день за днем майже протягом року зафіксовані основні події в житті поета, його враження, спостереження, роздуми, наміри і спогади. Щоденник Шевченка має велике значення для вивчення біографії і творчості поета. Він також дуже цінний для характеристики революційних, суспільно-політичних, філософських та естетичних поглядів поета-мислителя і свідчить про його широку ерудицію.

 1. Опрацювати матеріал презентації https://www.docme.su/doc/84132/tvorchіst._-t.g.shevchenka-perіodu-zaslannya - доповнити конспект
 2. Опрацювати статтю підручника - ст.239-242
 3. Підготувати аналіз поезії цього періоду: "І виріс я на чужині", "Якби в изнали, паничі,..." , "І золотої, й дорогої...". "Зоре моя вечірняя", (за вибором учня) + ілюстрація або Хмара слів

 

5.Українська мова. ОСНОВНІ ОРФОГРАМИ В СУФІКСАХ

Мета: повторити та узагальнити знання про написання суфіксів і удосконалити відповідні орфографічні навички; розвивати вміння співставляти мовні явища, робити висновки та користуватися ними на практиці.

 

І. Робота з узагальнювальною таблицею

Користуючись таблицею, повторіть правопис суфіксів.

Умови Суфікси Правило Приклади
Загальні правила правопису, у тому числі і суфіксів -аль-, -тель-, -ість-, -ець М’який знак пишеться після м’яких приголосних у кінці слів скрипаль;  мислитель; ніжність;  молодець
-альник-, -ильник-, -івальник-, -иськ-, -іськ- М’який знак пишеться після м’яких приголосних перед твердими начальник; прихильник; уболівальник; хлопчисько
Суфікси іменників -ив- Зі значенням продукту праці печиво, прядиво

але: зарево, марево, маєво

 

 

Суфікси іменників, що надають слову зменшено-пестливого значення

-ичок- Від іменників із суфіксом -ик-; вогник — вогничок
-ичк-, Від іменників із суфіксом -иц-; травиця — травичка

полиця - поличка

-ячк- Від іменників середнього роду на -я з пестливим значенням; пір’я — пір’ячко
-очок- Від інших іменників:

-         Якщо основа імен. закінч на твердий приголосний

садочок;
-ечок-     -ечк- Якщо основа імен. закінч на шиплячий приголосний вершечок;  річечка;
-єчок-  -єчк-) Якщо основа імен. закінч на м’який  приголосний або на –Й- краєчок;  лієчка
Суфікси прикметників  -ов- Після твердих приголосних;

 

після й

 

-ов- також після шиплячих, якщо наголос -на закінченні,

казковий; малиновий;

 

 

крайовий; бойовий

 

 

дощовий;

-ев- Після м’яких приголосних;

 

Після шиплячих, якщо наголос залишається на основі

квітневий; цільовий

 

 

грушевий;

-єв-  та після основи іменника, що закінчується на подовжений приголосний життєвий
Правопис суфіксів прикметників -ськ-, -зьк-, -цьк-, -оньк-, -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк- М’який знак пишеться український; запорізький;  вінницький; дівчинонька; рідненька; яснесенький; гарнісінький; малюсінький
Суфікси прикметників -енн-. –анн-, -янн-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ен-, -ан-, ян-

Наголошені суфікси:

а) якісний прикметник має лексисне значення пребільшеної міри вияву ознаки предмета або

б) неможливості виконання дії;

в) прикметники старослов’янського походження

 

у відносних прикметниках

 

 

 

запам’ятати:

Височенний (дуже високий),

здоровенний (дуже здоровий);

 

незчисленний, незліченний (не можна злічити)

 

огненний, священний, благословенний

 

дерев’яний, скляний, гречаний

 

бажаний, довгожданий, шалений, даний

Дієприкметникові суфікси -ен- (-єн-) Пишуться з одним н побілений;  присвоєний

IІ.  Тренувальні вправи

Вправа 1. Утворіть нові слова з допомогою зазначених суфіксів, поясніть їх правопис.

1) -очк-, -ечк-, -ичк-, -ячк (іменники). Берег, сонце, внук, Рая, доня, батько, пшениця, книга, здоров’я, десятикласниця, літо, розумниця, серце, волосся, канарейка;

2) -ов-, -ев- (-єв-) (прикметники). Ромашка, жолудь, калій, підсумок, борщ, замша, яблуня, граб, соя, вишня, дуб, лід, слива;

3) -ив- (іменники). Плести, місити, мережити, морозити, палити, марити;

Вправа 2. Перекладіть слова українською мовою, запишіть. Виділіть суфікси іменників, прикметників, дієприкметників і поясніть їх правопис.

Деревянный, несравненный, соломенный, распроданный, гречневый, организованность, бессонница, стеклянный, вежливость, воссозданный, собранный, преданность, военкомат, безветренный, печенье.

Вправа 3.  З допомогою префіксів і суфіксів утворіть прикметники і дієприкметники; поясніть їх правопис.

Без- (ім’я, сон, дно, захист, підстава).
Роз- (нести, сипати, чистити, брати, стелити, в’язати).
Під- (жарити, креслити, пушити, гнати, сікти).
Від- (значити, ломити, гнути, дати, правити).
Об- (вітрити, городити, плести, бити, мостити, морозити).

Вправа 4. Виразно прочитайте текст. Яка основна думка його? Складіть план тексту. Усно перекажіть за планом. Випишіть 7–10 слів із суфіксами і поясніть їх правопис.

МОВА — ІНСТРУМЕНТ ЧАРІВНИЙ І ТОНКИЙ

Людина може володіти кількома мовами, залежно від її здібностей, нахилів і прагнень, але найкраще, найдосконаліше вона має володіти, звичайно, рідною мовою. І це не тільки тому, що цією мовою, засвоївши її змалку, вона користується повсякденно, а й тому, що рідна мова невід’ємна частина Батьківщини, голос свого народу й чарівний інструмент, на звуки якого відгукуються найтонші й найніжніші струни душі.
Мова — це щось далеко більше за зв’язок між людьми, це — відбиток свідомості, це — вияв самої особистості. З того, як говорить людина, можна уявити собі її загальний розвиток, освіту й культурний рівень. Що культурнішою вона є, то розвиненішою і лексично багатшою буде її мова, розмаїтішою вживання прислів’їв, приказок. У природі не буває людей, які визначались би високим інтелектом і водночас примітивною мовою.
Боротьба за чистоту й високу мовну культуру — це боротьба за культуру взагалі. Дбати про очищення мови від усього засмічення й за дальше піднесення її рівня — це обов’язок усього суспільства, не кажучи вже про тих людей, які безпосередньо працюють над мовою — учених-мовознавців, письменників, журналістів, дикторів, працівників редакцій і видавців, викладачів рідної мови (За Б. Антоненком-Давидовичем).

 

6.Географія. Машинобудування в Україні.  Найбільші центри виробництва транспортних засобів, промислового обладнання,сільськогосподарської техніки. Підприємства машинобудування свого регіону.

Прочитати параграф 30, повторити параграф 17.

Переглянути відео

https://www.youtube.com/watch?v=v3Zr7JfUxPM

 

7.Фізкультура. Тактика нападу, нападаючий удар. Загально розвиваючі вправи для м’язів рук.

 

Четвер. 19.03.2020

 1. Біологія. Тема «Еволюційне вчення Ч.Дарвіна». опрацювати ст.187 -189. Виконати завдання з ст..188 письмово.
 2. Трудове навчання (хлопці). Підставка – органайзер під монітор. Пошук – моделей аналогів.
 3. Всесвітня історія. Опрацювати тему «Спроби модернізації Османської імперії».
 4. Алгебра. Розв’язування задач на прогресії, у тому числі прикладного змісту. Повторити основні визначення і формули з теми «Прогресії» параграф 16 -18. Розглянути різні приклади задач на прогресії з розв’язаннями за посиланням https://drive.google.com/file/d/1rkSC8H0dG9XCmg0BOJcEIVWqPHtnmm83/view?usp=sharing

Виконати письмово №865, 868, 895.

 1. Фізика. Тема Розв’язування задач з теми «Рух тіл під дією кількох сил» Д/з:1) повторити 35; 2) переглянути відео за посиланням:https://www.youtube.com/watch?v=JPoDTgoWvgY та презентацію https://naurok.com.ua/prezentaciya-v-9-klasi-do-temi-ruh-til-pid-dieyu-kilkoh-sil-7059.html;

3) розв’язати задачі вправа 35 ( завдання 5,6)

 

П’ятниця. 20.03.2020

 1. Географія. Машинобудування світу. Взаємозв’язок міжрівнем економічного розвитку  регіону, країни й рівнем розвитку машинобудування.

Прочитати параграф 31, повторити параграф 18.

Подивитись презентацію  https://www.youtube.com/watch?v=L0u_JQzyvqg

 1. Хімія. Жири. Склад жирів, фізичні властивості. Природні і гідрогенізовані жири. Біологічна роль жирів. Опрацювати параграф 35 ст. 196 – 201. Дати відповіді на питання №422 – 426 письмово. Виконати вправу №436 ст. 202.
 2. Зарубіжна література. Бернард Шоу (1856 – 1950) «Пігмаліон». Специфіка втілення античного міфу в пєсі. Прочитати про Шоу, скласти психологічний портрет за його фото + стаття у підручнику. Читайте Б.Шоу «Пігмаліон»!!!
 3. Геометрія. Опрацювати параграф 21 за підручником, виконати письмово в робочих зошитах №949, 955, 959.
 4. Англійська мова. Тема: UK QUIZ Завдання: пройти квіз за посиланням https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=16

Всі варіанти відповідей (кросворда включно) надіслати на електронну пошту hlivnanataliya@gmail.com

 1. Українська література.
 2. Інформатика

Тема: «Візуалізація елементів табличної величини за допомогою графічних примітивів»

Завдання:опрацювати §37, виписати алгоритми побудови лінійчастої діаграми, гістограми, кругової діаграми та графіка

 

Понеділок. 23.03.2020

1.Зарубіжна література. Надіюсь, що ви читаєте п’єсу Шоу «Пігмаліон»!? Динаміка образу Елайзи. Ідеї «одухотворення» людини й життя засобами мистецтва. Робіть коротко записи у зошиті, ст.. 150 -155.

 

2.Фізика. Тема Розвязування задач

Д/з: 1.Повторити §35.

 1. Розв'язати задачі за алгоритмом з підручника ( стор.221)

  Задача №1

Автомобіль масою 2 т рухається рівномірно прямолінійно по горизонтальній ділянці дороги. Знайти силу тяги автомобіля, якщо коефіцієнт тертя дорівнює 0,02.

 Задача №2

Хлопчик тягне санчата масою 8 кг з силою 100 Н за мотузку, під кутом 30˚ до горизонту. Санчата рухаються горизонтально і коефіцієнт тертя їх об сніг  дорівнює 0,1. Визначити прискорення, з яким рухаються санчата

 

3.Геометрія. Опрацювати параграф 22 за підручником, переглянути відео урок по темі переміщення http://youtube.com/watch?v=2YhXKGR2TfE

Після опрацювання матеріалу, виконати  №974, №976, №978, №982.

 

4.Українська мова. Основні орфограми української мови

Мета: систематизувати здобуті знання; удосконалювати вміння грамотно писати, пояснювати написання слів

 • Повторити правила уживання м'якого знака, апострофа, написання префіксів та суфіксів (див. матеріали до уроків за 16.03-19.03)
 • З метою закріплення здобутих знань виконати завдання:

а) опрацювати тексти диктантів (за збірником Авраменка:  file:///C:/Users/Гость/Desktop/dpa-2018-ukr-mova-zbirnyk-dyktantiv-avramenko.pdf) №11 "Наодинці з собою", № 12 "Від читання до багатства", №34 "Маки",  №47 "Перлини степового краю":

- уважно перечитати кожен текст;

- виписати приклади слів до вивчених орфограм, групуючи:  а) за орфограмою "Апостроф", "М'який знак", "Написання префіксів", "Написання суфіксів"

б) за текстом (відділяючи слова одного тексту від слів іншого із позначкою № тексту)

 • Кажуть, що борги треба повертати. А тому наступне завдання - борг учнів 9 А класу за 16.03, 17.03:

1) завдання "Апостроф" активне до  24 березня 12:00

Необхідно використати код доступу 445590 ,
відкривши посилання   join.naurok.ua

ЗУПИНИТИ

2) завдання 'який знак" активне до  24 березня 12:00

Необхідно використати код доступу 226504 ,
відкривши посилання   join.naurok.ua

 

5.Основи здоров’я.

Перейти за посиланням https://drive.google.com/file/d/0Bzt9FAqrO9WcY3h5bm9CZVFzVFk/view опрацювати с. 232- 240 Результати інтерв’ю чекаю на пошту gemini1986@i.ua

 

6.Біологія. Перейти за посиланням https://drive.google.com/file/d/1ASWJZ5fyKyS2W3OFJhRhiDPRWOnyvW1y/view?usp=sharing

Опрацювати параграф 45, переглянути відео сюжети

https://www.youtube.com/watch?v=iuAoV7TJOHM

https://www.youtube.com/watch?v=TOHPJlR5qgc

https://www.youtube.com/watch?v=oGKTzHFjo08

В робочий зошит зробити відповідні записи, заповнити таблицю на с.193

 

7.Історія України Проаналізувати програмні документи товариства «Просвіта», «Сокіл», «Січ» та укласти уявний план діяльності його міського (сільського, гімназійного) осередку в Галичині на початку ХХ ст.

 

Вівторок 24.03.2020

1.Фізика.

Тема.Розв’язування задач

Д/з: 1.При підготовці   повторіть § 34  та  ознайомтесь із  матеріалом  за посиланням:  https://naurok.com.ua/prezentaciya-v-9-klasi-do-temi-ruh-tila-pid-dieyu-sili-tyazhinnya-7057.html

2.Виконати завдання :

1.М’яч кинули вертикально вгору. Чи змінюється прискорення руху м’яча? Якщо змінюється, то як?

а) Так, у верхній точці траєкторії прискорення дорівнює нулю.

б) Так, прискорення максимальне на початку руху м’яча.

в) Так, у верхній точці траєкторії напрям прискорення змінюється на протилежний.

г) Ні, прискорення не змінюється протягом усього часу руху м’яча.

2.Камінець кинули горизонтально до поверхні Землі. Чи змінюється швидкість руху камінця? Якщо змінюється, то як?

а) Так, на початку руху швидкість камінця є найбільшою.

б) Так, змінюється тільки напрям швидкості руху камінця.

в) Ні, швидкість руху камінця залишається незмінною.

г) Так, швидкість руху камінця змінюється як за модулем, так і за напрямом.
3. Яка одиниця вимірювання прискорення вільного падіння?

а) м                     б) с                  в) м/с                     г) м/с2
3. Яка одиниця вимірювання прискорення вільного падіння?

а)м;б)с;в)м/с;г)м/с2
4. Снаряд зенітної гармати, випущений вертикально вгору із швидкістю 650 м/с, досяг цілі через 8 с. На якій висоті перебував літак противника і яка швидкість снаряда в момент досягання цілі? а) 618 м/с б) 253 м/с в) 570 м/с г) 324 м/с д) 555 м/с е) 124 м/с

5. Куля впала на землю з висоти 450 м. Знайдіть час падіння та швидкість кулі в момент удару. а) 90 с, 800 м/с б) 3 с, 150 м/с в) 30 с, 300 м/с г) 150с, 1524 м/с д) 5 с, 250 м/с е) 16 с, 154 м/с

6. Струмінь води з брандспойта, спрямовано вертикально вгору, досягнув висоти 20 м. З якою швидкістю вилітає вода з брандспойта? а) 5м/с б) 16м/с в) 20 м/с г) 10 м/с д) 15 м/м е) 18 м/с

7. Камінь вільно падає з висоти 720 м. Який шлях він подолає за останні 5 с падіння? а) 475 м б) 525 м в) 177 м г) 624 м д) 335 м е) 725 м

8. На підлозі ліфта стоїть валіза масою 20 кг. Ліфт починає рухатися з прискоренням 2 м/с Чому дорівнює вага валізи? Розгляньте два варіанти( рух угору та вниз)

а) 240 Н, 160 Н; б) 160 Н, 240 Н; в) 24 Н, 540 Н; г) 0 Н, 50 Н; д) 50 Н, 0 Н; е) 100 Н, 200 Н

9. Тіло кинули вертикально вгору зі швидкістю 30 м/с. Який час підйому тіла на висоту 25 м? Якою буде швидкість руху тіла через цей інтервал часу?

варіанти відповідей надіслати на пошту boykosvetlana794@gmail.com

( обов’язково вкажіть прізвище та  ім’я)

2.Фізична культура. Рівномірний біг до 20 хв.

 

3.Правознавство. Тема: Кримінальна відповідальність неповнолітніх"

https://www.youtube.com/watch?v=50Mjx1g0uhk

https://www.youtube.com/watch?v=xun-LwXeE7I

https://www.youtube.com/watch?v=nLJBNE3eadQ

параграф 22-23, ст. 157-164, в зошит записати тези

 

4.Українська література. Двадцять четверте березня

Двадцять п'яте березня                     (2 уроки)

Т.Г.Шевченко і Біблія.

«Ісаія. Глава 35», цикл «Давидові псалми» - переспіви і «подражанія» у творчій спадщині поета.

Мета уроку: донести до свідомості учнів істину, що Т. Шевченко був віруючою людиною, у творчості якої відчувається духовна наявність Біблії; допомогти  зрозуміти неоднозначне ставлення поета до релігії; навчити зіставляти твори Кобзаря й оригінальні біблійні тексти.

 1. Дібрати аргументи щодо правильності твердження: Т Шевченко - глибоко віруюча люлина. Запишіть у зошиті 1-2 реченнями вашу думку.
 2. Створіть словник термінів (письмово):

Псалом -

Переспів -

Подражанія -

 1. Порівняти зміст творів релігійного звучання і переспіви Т.Шевченка з циклу "Давидові псалми": псалом 1 «Блаженний муж на лукаву не вступає раду»,

              псалом 12 «Чи ти мене, Боже милий»,

             псалом 136 «На ріках круг Вавилона»

             псалмом 149 «Псалом новий Господеві».

      *Яка основна  думка «Давидових псалмів»?  Чому саме ці їх переспівав поет? - письмове завдання

 1. Опрацюйте матеріал зазначеної теми за такими джерелами:

https://zno.if.ua/?p=3754

https://ukrlit.net/textbook/9klas_3/41.html

https://infourok.ru/material.html?mid=32202

https://naurok.com.ua/prezentaciya-shevchenko-i-bibliya-21833.html

Аналіз "Ісаія.Глава 35"   http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/37410/05-Gryban.pdf?sequence=1  + стаття у підручнику (Ст.243-247)

 

Виконайте завдання:

 1. Дайте письмову відповідь на питання № 4-9 (ст.248) - відповіді перешліть на вайбер учителю +380930524039
 2. Об'єднайтеся в он-лайн групи (4-5 осіб), створіть добірку художніх полотен Т.Шевченка на біблійну тематику і розмістіть їх на платформі Padlet, дайте посилання на створений вами матеріал для оцінювання (12 балів) або створити презентацію ррt і надіслати учителю (10 балів)

Зауважте:

Завдання виконати до 26.03.2020 до 20.00

 

5.Українська мова. Двадцять четверте березня

Двадцять п'яте березня                          (2 уроки)

Зв'язне мовлення. Твір-роздум на суспільну тему в публіцистичному стилі

Мета: удосконалювати мовленнєво-мислительні вміння усвідомлювати тему й основну думку, логіку викладу, тип і стиль мовлення у висловлюванні; розвивати творчі вміння формулювати проблеми, що хвилюють сучас­ну молодь, критично оцінювати факти навколишньої дійсності; письмово створювати власні тво­ри в публіцистичному стилі на суспільні теми.

І. Поміркувати і дати відповідь на такі питання (можна об'єднатися у пари,  групи і поспілкуватися он-лайн з однокласниками, обговорюючи зазначені проблеми ):

 1. Поміркувати і висловити власні припущення щодо сенсу життя. У чому полягає смисл життя для вас?
 2. Які питання, на вашу думку, турбують сучасне суспільство?
 3. Чого хочеться сучасній молоді від суспільства?
 4. Що треба робити кожному для того, щоб комфортно почува­тися і жити?
 5. Яке місце в суспільстві посідають школярі сьогодні?

ІІ.. Пригадати, відомості про тип мовлення роздум, особливості його структури.

ІІІ.. Опрацювати теоретичний матеріал "Вимоги щодо написання твору-роздуму", перейшовши за посиланням:  https://zno.if.ua/?p=979

ІV.  Опрацювати Пам'ятки:

ПАМ'ЯТКА

«Як складати твори на суспільну тему в публіцистичному стилі»

 1. Продумати тему твору та його зміст.
 2. Опрацювати необхідну літературу.
 3. Визначити основну думку твору.
 4. Продумати послідовність твору-роздуму, дотримуючись його ком­позиційних

особливостей (вступ, основна частина, висновок).

 1. Самостійно скласти план висловлювання.
 2. Вибрати стиль викладу.
 3. Під час написання твору необхідно дбати про розкриття його теми.
 4. Бути уважними до вживання мовних засобів у творі.
 5. Викладення матеріалу обов'язково потрібно ілюструвати при­кладами.
 6. Відтворити твір спочатку подумки, а потім — у писемній формі.

 

Пам’ятка.

«Найпоширеніші недоліки, які трапляються в усному й писемному мовленні»

 1. Невідповідність змісту теми.
 2. Вихід змісту за межі теми.
 3. Неповний виклад.
 4. Непослідовність викладу.
 5. Відсутність смислового зв’язку між частинами твору.
 6. Незавершеність міркувань.
 7. Невідповідність композиції твору обраному типу мовлення.
 8. Виконати завдання:

► Користуючись пам'яткою, скласти твір у публіцистичному стилі на одну із запропонованих тем: «Суспільство, у якому я хочу жити», «За що відповідає людина?», «Громадянська позиція»,  з точки зору дев'ятикласника критично оцінюючи факти і явища навколишньої дійсності та ставлення до життя різних соціальних груп. Продемонструвати свою по­зицію щодо цього питання.

Зауважте:

творчу роботу набрати у документі Word і переслати на вайбер учителю (+380930524039) 25 березня

 

6.Хімія. Тема «Вуглеводи» : глюкоза та сахароза. Опрацювати параграф 36 ст. 202 -206. Дати відповіді на запитання 437 -442 ст. 209 письмово.

 

Середа 25.03.2020

 1. Географія. Тема. Виробництво тканин, одягу, взуття в Україні та світі.

Чинники та центри розміщення виробництва.

Переглятути презетнацію " Легка промисловість"

https://naurok.com.ua/prezentaciya-virobnictvo-tkanin-odyagu-vzuttya-99659.html

Подивитись ілюстрації, відео ( до " Художні промисли" )

https://geografiamozil2.jimdofree.com/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8/       Прочитати параграф 32, повторити параграф 19.

Виконайте вправу" Виробництво тканин у світі"

https://learningapps.org/6703078

        

 1. Інформатика. Тема: «Розв’язування компетентнісних задач»

Уявіть, що ви приватний підприємець, який вирішив допомогти мешканцям свого міста в складній епідеміологічній ситуації, створивши підприємство, яке виготовляє захисні маски. Створіть презентацію, в якій розмістіть назву, логотип, рекламний слоган своєї фірми. Також додайте інструкцію з виготовлення маски та розрахуйте вартість однієї маски. Результати роботи надішліть на поштову адресу вчителю fomina_vira@urk.net.

 

 1. Англійська мова. Тема: Великобританія

Завдання:

 • вивчити ще 2 абзаци (разом 5) тексту вправи 3, ст.184, працювати з картою;
 • письмово скласти діалог з репліками вправи 4, ст.198 (разом з відповідями має бути 24 репліки), фото зробленої вправи надіслати на пошту hlivnanataliya@gmail.com

Нагадую! Завдання обов’язкове до виконання.

 

 1. Алгебра. Тема: «Арифметична та геометрична прогресія»

Повторити основні визначення і формули з теми « Арифметична та геометрична прогресії», за підручником це параграфи 3 15 по 20.

Виконати письмово в зошитах №865, №871, №889, та пройти онлайн тестування перейшовши за посиланням https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCTuCezPz1pcQ-sU8m1Wo1gMImuISquoN7mxqC9pEQdeytrQ/viewform?usp=sf_link

 

 1. Фізична культура. Повторити техніку передач м’яча + розвиток сили стрибка.

 

Четвер 26.03.2020

 1. Фізична культура. Загальна фізична підготовка: згинання та розгинання рук в упорі лежачи 4Х25 р.
 2. Трудове навчання (дівчата) Тема «Мода та стиль. Види одягу. Напрямки сучасних модних тенденцій. Поняття «гардероб». Типи фігур людей залежно від постави.
 3. Трудове навчання (хлопці). Тема «Виготовлення брелка з урахуванням власного стилю». Опрацювати інформаційні джерела.
 4. Біологія. Тема: Популяція. Мікроеволюція. Вид. Видоутворення.

 

 1. Історія України. Опрацювати тему «Модернізація країн Європи та Америки в останній третині ХІХ ст.. – на початку ХХ ст..Пробудження Азії. Відповісти на питання в підручнику.
 2. Фізика. Тема.Взаємодія тіл.Імпульс.Закон збереження імпульсу.

Д/з опрацювати §36, виконати вправу 36( завдання1,2)

при піготовці використайте відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=pNfa71w26WU

та презентацію https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-v-9-klasi-vzaemodiya-til-impuls-zakon-zberezhennya-impulsu-10376.html

 1. Алгебра. Тема: Комбінаторика

Опрацювати матеріал з теми «Комбінаторика», це параграф 21 та переглянувши відео де пояснюється розв’язання задач з комбінаторики за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=HBpDr_n7THk .

Після опрацювання матеріалу виконати письмово в зошитах №900, №908 та виконати онлайн завдання за посиланням https://learningapps.org/5463501

 1. Українська мова.

Написання Н та НН у словах різних частин мови

Мета:  повторити, узагальнити знання з теми; розвивати логічне мислення, уміння пояснювати написання слова.

Завдання:

І. Теоретична частина.

а) Перегляньте відео, перейшовши за посиланням

б) Зробіть схему "Написання -Н- та -НН- у різних частинах мови".

в) Доповніть схему матеріалом із рубрики  https://zno.if.ua/?p=3269

 

ІІ. Практична частина.

Вправа №1.  Вправа з ключем

Запишіть слова у дві колонки: у першу з подвоєнням букв, у другу - без подвоєння.

Мит..ю, огнен..ий, скажен..ий, височен..ий, антен..ий, тьмян..ий, вроджен..ий, ден..ий, орлин..ий, узбіч..я, Хмельнич..ина, неждан..ий, адресован..ий, однозмін..ий, вікон..ий, роз'єднан..ий, олов'ян..ий, нескінчен..ий, електрон..ий, дерев'ян..ий, умотивован..ість, без..ахисний, аграрно-сировин..ий, гіл..я, антропоген..ий, туман..ий.

Ключ. Підкресліть у кожному слові першу букву - прочитаєте вислів В. Сухомлинського.

 

Вправа 2. Випишіть слова, що відносяться до орфограми "Н та НН у словах різних частин мови", вставляючи -Н- чи -НН-. Серед виписаних слів підкреслити іменники.

Клятвен..ий, правосуд..я, академ..істечко, пташин..ий, надбан..я, стат..ей, побуквен..ий, туман..ий, еталон..ий, довгождан..ий, л..яний, екран..ий, індичен..я, ймен..я, кут..я, міськ..ом, орлин..ий, огнен..ий, незамін..ість, пореформен..ий, вихован..ість, кін..ота, студен..ий, узліс..я, милосерд..я, мучен..ик, лимон..ик, імен..ик, шит..я, дзвін..иця

 

Чекаю на надіслані на вайбер скріншоти виконаних вами завдань класної і домашньої роботи!

 

Дякую усім, хто вчасно виконує завдання, особливо тестові на сайті "На Урок"!

Хто з якихось причин не встиг виконати їх, напишіть, я дам посилання на доступ.

 

Прохання до усіх учнів, які небайдужі до  себе, до рівня своїх знань: надішліть скріншоти виконаних завдань за період з 12.03 по 26.03.

 

 

27.03.2020 П’ятниця

 1. Географія. Тема. Виробництво тканин, одягу, взуття в Україні та світі. Чинники та центри розміщення виробництва.

Переглятути презетнацію " Легка промисловість"

https://naurok.com.ua/prezentaciya-virobnictvo-tkanin-odyagu-vzuttya-99659.html

Подивитись ілюстрації, відео ( до " Художні промисли" )

https://geografiamozil2.jimdofree.com/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8/  Прочитати параграф 32, повторити параграф 19. Виконайте вправу" Виробництво тканин у світі  https://learningapps.org/6703078

 1. Зарубіжна література. Як читається «Пігмаліон» Б.Шоу!!!??? Пропоную переглянути один із фільмів, запропонованих на ст..157. Теорія літератури. Трагікомедія, парадокс. Проаналізувати сходинки духовного зростання Елізи, підготуватися до заліку, с.156. Виконайте усі завдання, бо попереду канікули. На канікулах просто візьміть книгу, яка вам по душі і насолоджуйтесь!
 2. Геометрія. Тема: Перетворення фігур

Повторити основні визначення по темі «Переміщення», за підручником це параграфи з 18 по 22, виконати письмово в зошиті №1065,№1069, №1096., та виконати вправи за посиланням

https://learningapps.org/2997054

https://learningapps.org/1511155

 1. Англійська мова. Тема: Великобританія. Перевірка знань.

Завдання:

 • пройти онлайн тест для перевірки знань по темі «Великобританія» за посиланням

https://onlinetestpad.com/ru/test/56366-the-united-kingdom-of-great-britain-and-northern-ireland , зробити скрін результату, надіслати на пошту hlivnanataliya@gmail.com , за бажанням роздрукувати сертифікат;

 • пройти онлайн тест для перевірки вмінь правильного вживання граматичних часів Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous за посиланням

https://onlinetestpad.com/ru/test/2494-test-past-tenses-variant-1 , зробити скрін результату, надіслати на пошту hlivnanataliya@gmail.com , за бажанням роздрукувати сертифікат;

 • результати надіслати до 30.03.
 1. Українська література. Основні мотиви лірики Т.Г.Шевченка

Мета: узагальнити вивчений матеріал, систематизувати відповідно до періоду творчості поета

Завдання:

Створити опорну схему за вивченим матеріалом "Основні мотиви творчості Великого Кобзаря", зазначивши період    Ранній    Три літа     Арешт і заслання    Повернення після заслання

назву твору

жанр

мотив

Кожен учень добирає сам :

а) Форму опорної схеми: гроно, таблиця, ...

б) Розмір:  А-4 або розгортка подвійного аркуша із зошита

в) Варіант - електронний  (ррt, padlet, )   чи паперовий

Результати своєї роботи надіслати учителю на вайбер.

Чекаю ваших узагальнень!

Крім того, чекаю скріншоти усіх запропонованих вам для виконання і виконаних завдань!

 

 1. Хімія

Тема: Крохмаль і целюлоза - природні полімери.

Опрацювати параграф з

37 ст. 210-215. Виконати домашній експеримент ст. 215 ( протестувати 3 харчові продукти із переліку) . Чекаю фото результатів на viber 0967775040 (ps: не забудьте підписати фото своїм прізвищем)

 

7.Інформатика.  

Тема: «Розв’язування компетентнісних задач»

«Мережеві технології»

Створіть  презентацію  з  описом  роботи  гео-сервісу Google Earth.  «Помандруйте»  світом  за  допомогою Google Earth.  Відвідайте  одне  з  великих  міст,  переміщуючись  його  автошляхами  та  кімнатами  тривімірних  моделей  його  будівель.  Зробіть  на  слайдах  презентації фото-  або  відеозвіт  своєї  мандрівки. Результати роботи надішліть на поштову адресу вчителю fomina_vira@urk.net.

 

Понеділок 06.04.2020

1.Українська мова. «Написання власних назв»

 1. Увага! Опрацювати правила написання власних назв за новим Українським правописом , прийнятим у травні 2019 року. Для цього перейдіть за посиланням https://2019.pravopys.net

і опрацюйте електронний варіант зазначеної теми (параграф 45-61). Зробіть узагальнюючу схему до теми (на аркуші А-4)

2***. Для  допитливих учнів - додаткове завдання вищого рівня оцінювання: опрацювати тему"Написання власних назв" за правописом 2015  (https://pravopys.net) і 2019 років  і скласти порівняльну таблицю, занісши до неї лише ті пункти, які змінилися чи додалися у правописі 2019 або "спростилися" у правописі 2015 року. Таблиця матиме вигляд:

Було       2015 Пишемо так  2019

 

 1. Виконайте тестові завдання з теми, перейшовши за посиланням: https://onlinetestpad.com/ua/test/82544-velika-lіtera-ta-lapki-u-vlasnikh-nazvakh
 2. По завершенні тестування зробіть скріншот результату і надішліть учителю на вайбер (+380930524039).
 3. Проаналізуйте помилки, допущені під час виконання тесту, випишіть у зошити ці вирази, позначте помилку, перевірте за правописом написання виразів із власними назвами.

Бажаю усім гарного весняного настрою, чудових результатів у навчанні,

бадьорості духу та міцного здоров'я!

 1. Геометрія. Тема: Рівність фігур.

Повторити основні визначення по темі «Переміщення», за підручником це параграфи з 18 по 22, опрацювати параграфи 23-24, та пройти онлайн тестування по темі за посиланням https://www.classtime.com/ за кодом 89R3VM.

 

3.Фізика.Тема Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки. Досягнення космонавтики.

Д/з опрацювати §37, виконати вправу 37( завдання2,3)

при піготовці використайте відео за посиланням:

Відео http://pidgircizosh.at.ua/index/fizika_9_klas/0-172  та https://www.youtube.com/watch?v=t23YLc_yFaw

та презентацію   https://naurok.com.ua/prezentaciya-v-9-klasi-do-temi-reaktivniy-ruh-fizichni-osnovi-raketno-tehniki-dosyagnennya-kosmonavtiki-10382.html

 

 1. Історія України. Опрацювати тему «Повсякденне життя та культура України в середині ХІХ – на початку ХХ століття. Освіта, наука, вплив процесів модернізації на суспільне та повсякденне життя.» Короткий конспект у робочий зошит.

 

 1. Основи здоров’я. Тема : Цінність родини. Чинники міцної родини. § 22, виконати завд. с. 156. Скласти герб своєї родини за відповідним планом. Виконану роботу на пошту gemini1986@i.ua

 

 1. Біологія. Тема: Макроеволюція . § 47 виписати в робочий зошит поняття та їх визначення, в дужках навести приклад. Скористайтеся презентацією https://www.slideshare.net/labinskiir-33/ss-46785957 . Перейдіть за посиланням https://naurok.com.ua/test/makroevolyuciya-131605.html та виконайте завдання. (Рубрика Тестування) Результат у вигляді фото прислати на пошту gemini1986@i.ua

 

Вівторок 07.04.2020

1.Мистецтво. Тема:" Поширення мистецтва: музеї,галереї, бібліотеки". Опрацювати по підручнику стор.180-185, звернути увагу на матеріал "Мистецької скарбнички"-стор.191. Здійснити онлайн-екскурсію до музею, галереї або бібліотеки . Письмово поділитися враженнями.Сфотографувати,скинути у Вайбер(Валя Новочуб 0931557838).

2.Фізика. Тема Розвязування задач

Д/з: повторити §36, §37;виконати письмово

1.Імпульс тіла – це...а) векторна фізична величина, яка дорівнює сумі маси тіла на швидкість його руху;б) векторна фізична величина, яка дорівнює добутку маси тіла на швидкість його руху;В) векторна фізична величина, яка дорівнює різниці маси тіла на швидкість його руху.                                                                                        2. Як направлений імпульс тіла? а) збігається з напрямком швидкості ;б) направлений протилежно до швидкості; в) він не має напрямку.

 1. Закон збереження імпульсу виконується для:

а) тіл, що складають замкнену систему й взаємодіють тільки із силами тертя

б) будь-яких тіл; в) тіл, що складають замкнену систему й взаємодіють тільки із силами тяжіння та пружності;г) тіл, що складають замкнену систему й взаємодію.

4.Чому дорівнює імпульс сили?а)добутку сили на час;б)добутку маси на швидкість;г)зміні імпульсу тіла.                                                                                                                                                                               5.Яке тіло має імпульс, який дорівнює нулю?а)злітаюча ракета;б).ракета, що летить по коловій орбіті;в)книга, що лежить на парті;г)парашутист, що рухається рівномірно вниз.

 1. Кулька масою 500 г рівномірно котиться зі швидкістю 2 м/с. Чому дорівнює імпульс тіла? 7.З якою швидкістю повинна рухатись шайба на люду, масою 0,1 кг, якщо її імпульс дорівнює 4,8 кг⋅м/с?

8.В яких системах відліку виконується закон збереження імпульсу?а)інерціальний;б)неінерціальних;в)замкнених;г)будь-яких.                                                                          9.Дві кульки масами m1= 1 кг і m2= 2 кг рухались за зустріч одна одній зі швидкостями v01=1 м/с i v02= 2 м/с. Після пружного зіткнення кулька 2 набула швидкості v2=3 м/с. З якою швидкістю післязіткнення рухалася кулька 1?                                                                                                                                                                    10. Рух матеріальної точки описується рівнянням x=20+2t - t2  Знайти імпульс точки через 4 с, вважаючи, що її маса дорівнює 4 кг.                                                                                                                                                    11.25-тонний вагон рухається по горизонтальній ділянці зі швидкістю 2 м/с. Його наздоганяє 15-тонний вагон, швидкість якого 4 м/с. Якою буде їхня швидкість після зчеплення?                                                                        12. Снаряд масою 40 кг, що летить горизонтально зі швидкістю 400 м/с, влучає в нерухому платформу з піском і застряє в піску. З якою швидкістю стала рухатися платформа?

Варіанти відповідей надіслати на пошту boykosvetlana794@gmail.com  ( обов’язково вкажіть прізвище та  ім’я).

 1. Українська мова. Написання складних слів
 2. Продовжуємо вивчати тему "Написання складних слів" за новим правописом 2019 року https://2019.pravopys.net. Закінчити виконання узагальнюючої схеми до теми (на аркуші А-4)

 

 1. Виконати завдання: запишіть у дві колонки слова: 1) які пишуться через дефіс; 2) які пишуться разом.

Унтер\офіцер, вакуум\апарат, соціал\демократ, само\хід, ячміно\житній, вербо\ліз, кисло\солодкий, овоче\сховище, єдино\початок, олійноково\слобідський, м'ясо\молочний, право\бережний, обл\виконком, учитель\фізик, південно\східний, олійно\екстракційний, дизель\мотор, віце\призедент, воле\любний, індо\китайський, радіо\фізичний, яйце\подібний, історико\культурний, розтяг\стиск, їдальня\зимівниця, монголо/подібний, робітничо/селянський, електронно/обчислювальний, все/український, семи/річний, фізико/математичний, право/захисний, історико/культурний, тепло/провідний, коричнево/сірий, фруктово/ягідний, біло/лиций, бюджетно/фінансовий, дво/поверховий, судно/будівний, клавішно/струнний, плато/спроможний.

 

 1. Скласти власний словник складних слів, у яких допускаєте помилку чи важко ці слова запам'ятовуються.

 

Чекаю на виконані вами завдання на вайбер!

Не забуваємо про вчасне виконання і надсилання завдань!

 1. Українська література. “Хто серце чисте нагріє огнем любові ? ”(Інтимна лірика Тараса Шевченка)

Мета уроку: допомогти учням усвідомити особливості інтимної лірики Т. Шевченка; розкрити Шевченків ідеал кохання, його розуміння цього почуття; прищеплювати благородство, вірність дружбі і коханню, розважливість, пошану до глибоких людських почуттів.

 

Радість, щастя, любов, шана, заздрість, гнів, гординя, доброта … – це ті почуття і духовні цінності, що керують поведінкою людини в усі часи. Тому ми сьогодні говоримо про необхідність прищеплювати риси делікатності в інтимних стосунках і відповідальність за свої почуття.

Інтимна лірика Тараса Шевченка дає можливість дев'ятикласникам у його особі побачити не лише трибуна, борця, а й ніжного й вразливого душею, чистого серцем лірика.

 

Для виконання завдань перейдіть за посиланням, опрацюйте матеріали уроку, презентації: https://drive.google.com/drive/folders/1j_zLUkAbzEScYY7GKhbzvnopl1xM0nIr?usp=sharing

 1. Ознайомтеся із притчею про Кохання
 2. Проведіть дослідження, створіть проєкт:

а) доберіть вислови відомих людей про красу людських почуттів.

б) дослідіть характер взаємовідносин Т.Г.Шевченка зі своїми Музами:  Оксаною Коваленко;  Ганною Закревською;  Варварою Рєпніною;  Агатою Усковою;  Катериною Піуновою;  Ликерою Полусмак.

в) які художні твори і твори мистецтва Т.Г.Шевченко написав під впливом спілкування зі своїми Музами?

г)  доберіть поезію з творчого доробку Т.Шевченка, у якій оспівується Муза, визначте, які настрої, думки, почуття переважають у творі.

д) засобами образотворчого мистецтва створити поетичний герб-символ інтимної лірики Шевченка. Які елементи будуть на ньому? (обґрунтувати).

е) скласти сенкан «Кохання в житті Шевченка – це…»

є)   Презентувати своє дослідження у буклеті, створеному за допомогою програми

Publisher    

 

Дорогі дев'ятикласники!

Створені вами проєкти - публікації (буклети)

прошу надсилати на вайбер (+380930524039) до 09.04.2020

 

 1. Правознавство. Практична робота. Тема: "Права споживачів" cт.124-127 підручника опрацювати, перейдіть за посиланям http://cpk.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=282 та виконайте три ситуаційні завдання. Результати відповідей надзилайте на електронну скриньку orlovskatetiana90@gmail.com

 

08.04.2020 Середа

 1. 1. Фізична культура. Закріпити передачі м’яча вивченими способами. Повторити техніку подач м’яча у волейболі. Розвиток фізичних якостей: витривалість, стрибки зі скакалкою 3х80 раз.
 2. Географія. Тема. Виробництво тканин, одягу, взуття в Україні та світі.

Чинники та центри розміщення виробництва.

Переглятути презетнацію " Легка промисловість"

https://naurok.com.ua/prezentaciya-virobnictvo-tkanin-odyagu-vzuttya-99659.html

Подивитись ілюстрації, відео ( до " Художні промисли" )

https://geografiamozil2.jimdofree.com/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8/

 

Прочитати параграф 32, повторити параграф 19.

Виконайте вправу" Виробництво тканин у світі"

https://learningapps.org/6703078

 

По понеділках та середах урок географії   можна подивитися на  YouTube - каналі Міністерства освіти і науки   bit.ly/USO9class

Уроки також транслюватимуть  телеканалиРада та UA:Культура


 1. Англійська мова (Кліменко І.О.) Стор.198 – прослухайте і виконайте впр.5 (a,b) https://drive.google.com/drive/folders/1PmMB3MXRQbPzgihDGrIxfEqNvENjvtHk?usp=sharing

Впр.6(a,b)  - розставте репліки в правильному порядку, щоб вийшов діалог, запишіть в зошит

Підготуйте цікаву презентацію про 1 з країн Великої Британії (Шотландія, Уельс, Ірландія,Англія)

 1. Англійська мова (Хлівна Н.В.) Доброго дня, шановні учні 9-А класу! Вітаю вас і дякую тим, хто активно виконує дистанційні завдання. Для більш продуктивного та високотехнологічного навчання, я об’єднаю вас у Google клас. Вам потрібно долучитися до класу. Як це зробити? Ось посилання на покрокову інструкцію:

https://drive.google.com/file/d/1FP3hkHsv7A9dBrCqSr4c6OhSprTOsVPa/view?fbclid=IwAR08JehTG7fzbgiosMFKFhVq59CKJb9CP2nkV5mm94VdYVXfmVkr15JZXAs

Для того, щоб приєднатись, вам потрібен код. Ось він nmbqeyj 

Тема: London

Завдання: опрацювати текст впр.1, ст. 201-202, письмово скласти план до тексту.

Опрацювати додаткову інформацію про Лондон та виконати тест за посиланням https://www.liveworksheets.com/rr21589lh

Після виконання тест та план тексту надіслати на пошту hlivnanataliya@gmail.com

 1. Алгебра. Тема: Поняття про теорію ймовірності. Випадкова подія.

Повторити параграф 21, опрацювати параграф 22. Усно виконати вправи за підручником №929,№930 та проведіть власний дослід з підкидання грального кубика. Умови досліду: Підкидаєте один гральний кубик 100 разів, та фіксуєте яке число очок випадає кожного разу. Далі  в робочому зошиті заповнюєте таблицю як в №935 та виконуєте потрібні розрахунки.

 1. Українська мова. Контрольна робота

Основні орфограми української мови

Виконати тестові завдання , перейшовши за посиланням          join.naurok.ua

Введіть Код доступу 565510

Пам'ятайте про те, що  завдання активне (його необхідно виконати) до  10 квітня 18:00

 

ЗУПИНИТИ

Бажаю успіху!

Чекаю тільки високих результатів!

(скріншот искидати не потрібно - ваші результати фіксуються автоматично!)

 

 1. Українська література.

“Хто серце чисте нагріє огнем любові ? ”(Інтимна лірика Тараса Шевченка)

Мета уроку: допомогти учням усвідомити особливості інтимної лірики Т. Шевченка; розкрити Шевченків ідеал кохання, його розуміння цього почуття; прищеплювати благородство, вірність дружбі і коханню, розважливість, пошану до глибоких людських почуттів.

 

Опрацювавши запропоновані матеріали, дібравши додатково матеріал з інтернет-мережі, завершити створення буклета за допомогою програми Publisher

 

 1. Проведіть дослідження, створіть проєкт:

а) доберіть вислови відомих людей про красу людських почуттів.

б) дослідіть характер взаємовідносин Т.Г.Шевченка зі своїми Музами:  Оксаною Коваленко;  Ганною Закревською;  Варварою Рєпніною;  Агатою Усковою;  Катериною Піуновою;  Ликерою Полусмак.

в) які художні твори і твори мистецтва Т.Г.Шевченко написав під впливом спілкування зі своїми Музами?

г)  доберіть поезію з творчого доробку Т.Шевченка, у якій оспівується Муза, визначте, які настрої, думки, почуття переважають у творі.

д) засобами образотворчого мистецтва створити поетичний герб-символ інтимної лірики Шевченка. Які елементи будуть на ньому? (обґрунтувати).

е) скласти сенкан «Кохання в житті Шевченка – це…»

є)   Презентувати своє дослідження у буклеті, створеному за допомогою програми

Publisher    

 

Дорогі дев'ятикласники!

Створені вами проєкти - публікації (буклети)

прошу надсилати на вайбер (+380930524039) до 09.04.2020

 

Інформатика

Тема: «Розв’язування компетентнісних задач»

Завдання: створіть презентацію на тему «Моя майбутня професія», в якій розкажіть про професію, яка вам подобається, про те, які навички повинен мати фахівець цієї професії, де можна отримати освіту, які перспективи кар’єрного зростання. Результати роботи надішліть на поштову скриньку вчителя fomina_vira@ukr.net

Роздрукувати сторінку