9-А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.03.2020

 1. Зарубіжна література.

Ібсен «Ляльковий дім». Підберіть цитати до образу Нори. Характеристика літературного героя (походження, сім’я, дружина, друг, мати).

 1. Хімія

«Хімічні властивості етанової кислоти». Опрацювати параграф 33, ст.185 конспект. Рівень реакцій. Виконати вправу № 392, 393,    ст. 178 письмово

      3.Інформатика

Тема «Відображення даних у табличній формі». Завдання: опрацювати параграф 35, зробити конспект (таблиці «Основні властивості компонента StringGrid» та «Редагування вмісту клітинок таблиці StringGrid» - обов’язково), ст.196 усно дати відповісти на запитання для самоперевірки.

      4.Англійська мова.

Повторити тему «Великобританія» (3 абзац), працювати з картою. Знайти інформацію та заповнити таблицю впр.3(d), ст.190. На основі цієї інформації, створити презентацію, де останнім слайдом описати місце, яке хотів би відвідати у Великобританії. Презентацію надіслати на пошту hlivnanataliya@gmail.com

 5.Українська література

Тема жіночої долі у творчості Т.Шевченка

 1. Прочитати поеми Т.Шевченка "Катерина" ""Наймичка, "Марія"
 2. Преглянути відео, створені за сюжетом поем:

 - "Наймичка" - https://www.youtube.com/watch?v=QsCq0nCneEg

               або          https://www.youtube.com/watch?v=b57dCzuPATs

"Катерина"- https://www.youtube.com/watch?v=AvhV3-PWOy4

+ заключна частина - зустріч Івася з батьком    https://www.youtube.com/watch?v=EW_aIddeHvQ

 1. У робочих зошитах:

 - скласти письмовий аналіз творів;

 - з'ясувати проблематику кожного твору;

 - довести, що у цих трьох поемах втілено ідею ЕВОЛЮЦІЇ образу жінки-матері

6. Геометрія

Опрацювати параграф 18 за підручником, виконати письмово в робочих зошитах №885, №889, №895.

 

Понеділок 16.03.2020

 1. Фізика. Тема «Рух під дією сили тяжіння». Вивчити 34 параграф. Вправа 34 (№1, 3, 5, 6).
 2. Українська мова. «Правила вживання апострофа».

Опрацювати матеріал підручника (Єрмоленко С. Українська мова. 5 клас): параграф 43 2. Виконати вправу 401 3. Опрацювати матеріал про вживання апострофа у словах іншомовного походження (ст 166) 4. Скласти словник зі слів іншомовного походження, у яких пишемо апостроф (12 слів - крім тих слів, що наведено як приклади у підручнику) Домашнє завдання: п. 43, із текстів №37-45 виписати слова, що відповідають орфограмі "Уживання/невживання апострофа". Вправа 404

Дорогі дев'ятикласники!

У зошиті записуємо дату виконання дистанційного завдання, зазначаємо тему, а потім виконуємо завдання як "класної" так і "домашньої" роботи.

 1. Геометрія. «Симетрія відносно точки. Симетрія відносно прямої. Опрацювати параграф 19 та 20 за підручником, виконати письмово в робочих зошитах номери: 909, 914, 934, 937.
 2. Біологія. Зчеплення генів. Генетика статі. Опрацювати параграфи 37,38. В робочий зошит виписати терміни та їх визначення і вивчити. Заповнити таблицю с.163 (письмово). https://subject.com.ua/biology/zno_2017.html - перейти за посиланням та розібрати задачі, номер 91,ж 92 переписати в робочий зошит.
 3. Зарубіжна література. Напишіть твір – роздум «Що дає людині кохання, сім’я?» (за п’єсою Ібсена «Ляльковий дім»).
 4. Основи здоров’я. Опрацювати тести для самоконтролю с. 142 - 143

 

Вівторок. 17.03.2020

 1. Фізкультура. Передачі м’яча зверху,прийом знизу. Вивчити правила техніки безпеки на уроках волейболу. Згинання тулуба в сід за 1 хв.
 2. Хімія. «Вищі карбонові кислоти». Мило, його склад, мийна дія. Опрацювати параграф 34 ст. 190 – 194. Виписати і вивчити формули вищих карбонових кислот. (ст.190). виконати домашній експеримент ст.195 – 196.
 3. Українська мова. ОСНОВНІ ОРФОГРАМИ В ПРЕФІКСАХ

Мета: повторити та узагальнити знання про правопис префіксів; закріпити й удосконалити відповідні орфографічні навички; розвивати логічне мислення, навички самоконтролю та самонавчання;

 

І. Опрацювавши параграфи 55-57 (за підручником С.Єрмоленко. Українська мова . 5 клас. – К., 2013) чи інші джерела,складіть у зошиті опорний конспект (правила+приклади) до теми:

 1. Префікси, правопис яких співпадає з вимовою (пра-, за-, на-, по-, ви-, про-, за, до-, най- та ін.).
 2. Префікси пре-, при- та прі-, їх правопис.
 3. Написання префіксів пере-, пред-, не-.
 4. Вимова і правопис префіксів, що закінчуються на приголосний : а) роз-, без-, б)  з- (с-) в) від-, між-, перед-, та ін.).

 

ІІ.  Вправа 1. Перепишіть, вставляючи букви; виділіть префікси, поясніть їх правопис і значення.

Пр..хороший — пр..хорошити, пр..глухий — пр..глушений, пр..малий — пр..меншений, пр..добрий — пр..добрити, пр..білий — пр..білити, пр..тихий — пр..тихлий, пр..гіркий — пр..гірклий, пр..мудрий — пр..мудрість, пр..світлий — пр..світити.

 

 Вправа 2. Від поданих слів утворіть нові слова з префіксом з- чи його варіантами с-, зі-; поясніть уживання кожного з них.

Формувати, рвати, їсти, жарити, лити, будити, кріпити, косити, творити, гнути, явитись, ховати, питати, псувати, спочити, гріти, ставити, формулювати, фотографувати, хилитися, в’ялий.

 

Вправа 3. Перепишіть речення, розкриваючи дужки і вставляючи замість крапок потрібні букви префікса. Визначте орфограму «Написання префіксів». Поясніть розділові знаки. Накресліть схему першого речення.

 1. Сили війни (з, с)чепилися на переправах, Дніпро кипить, береги (з, с)дригаються від бомбових ударів.
 2. Схід ро..жеврюється, море даленіє, ось-ось сонце ..ійде (О. Гончар).
 3. У великій рамці були (з, с)фотографовані на весіллі мати з батьком (О. Міщенко).
 4. Ходить Сон-Дрьома в тихий пізній час. Ві..чинім ворота — хай іде до нас (М. Познанська).
 5. Такий добрий, хоч до рани пр..кладай (Народна творчість).
 6. А сам Телесик замкнув хату, заліз на пр..височенного явора та й сидить (Народна творчість).

4.Фізика. «Рух тіла під дією кількох сил». Опрацювати параграф 35, виконати письмово вправу 35 (1,2)

5.Мистецтво. Ст. 163 – 167 опрацювати «Мистецьку скарбничку». Ст.167

6.Українська література. Поезія Т. Шевченка років заслання. Цикл віршів «В казематі»

 

Мета: розкрити основну думку поезій, написаних під час перебування під слідством

І. Опрацюйте статтю, складіть опорний конспект до теми:

«Невольнича поезія» (1847 — 1857). Так сам Шевченко назвав свої твори, писані під час перебування під слідством у казематі ІІІ відділу та на засланні.

У доробку Т. Шевченка з’являються твори політичної поезії, які, за тогочасними цензурними вимогами, не можна було друкувати в журналах та альманахах, тому поширювалися нелегально. Вони стали в Україні ХІХ ст. першими творам підпільної літератури. Ще й свободою не встиг натішитися, як попав у ще гіршу неволю. Гнітило й саме перебування в одиночній камері — не було з ким перекинутися словом, поділитися думками, полегшити душу. Свої думи–муки поет виливав у віршованих рядках… Шевченкові пощастило роздобути великий аркуш тонкого поштового паперу, склавши його увосьмеро, він написав на ньому тринадцять віршів. Тужним настроєм, природним у становищі ув’язненого поета, пройняті майже всі вірші, написані в казематі, хоч зміст їх різноманітний. Цикл «В казематі» складається з 13 віршів, згодом поет додав до нього ще дві поезії. Для цих творів характерні мотиви розлуки, поневіряння на чужині, тяжкої жіночої долі, нерозділеного кохання, самотності, безнадії, смерті. Всі герої цих поезій глибоко нещасливі: одинока дівчина–сирота, згорьована дружина п’яниці, розлучена з миллим наречена, покинута стара матір, каліка–солдат. Усі вони нарікають на лиху долю, гірке безталання. Особисті болісні переживання поета зливаються із стражданнями рідного народу. До цього циклу належать поезії «Не кидай матір!», «За байраком байрак», «Чого ти ходиш на могилу?», «Косар», «Н. Костомарову», «Мені однаково, чи буду…», «Ой три шляхи широкії»,  «Рано–вранці новобранці», «Ой одна я, одна», «Садок вишневий коло хати», «Не спалося,— а ніч, як море», «В неволі тяжко, хоч й волі…», «Чи ми ще зійдемося знову?». Перебуваючи в Орському укріпленні, Тарас Григорович переписав створені в казематі поезії в «Малу книжку», але першим, як заспівний, помістив новонаписаний вірш (вже в засланні) — «Згадайте, братіє моя…». Після звільнення з солдатської служби ці твори автор переніс у «Більшу книжку», об’єднав їх у цикл і дав заголовок «В казематі», під яким зазначив присвяту: «Моїм союзникам посвящаю».

Тугою віє від поезій «Не кидай матері!», «За байраком байрак», «Чого ти ходиш на могилу?». Вірш «Косар» — роздуми про те, що смерть нікого не минає, і його «не мине, на чужині зотне, за решоткою задавить». Особливо смутно стає, коли читаєш «Ой три шляхи широкії» — одну з перлин Шевченкової лірики.

 

Однак не мотиви самотності визначають загальний настрій циклу. Шевченко і тут, за ґратами, викриває насильство і гніт («Рано-вранці новобранці»), співчуває людському горю («Ой одна я, одна»), оспівує милу його серцю природу України («Садок вишневий коло хати»). Останній вірш вважається шедевром світової пейзажної лірики, для нього характерне поєднання зорових образів (садок вишневий) зі слуховими (хрущі гудуть).

 

Вірш «Мені однаково...» — один з найвеличніших творів світової лірики про відданість митця вітчизні, сповідь поета перед людьми. Його основний мотив — поєднання з житті людини громадянського й особистого. Цей вірш умовно можна поділити на дві частини: 18 рядків — перша частина, останні 5 — друга. Цей невеликий за розміром вірш містить глибоку ідею воістину прометеївської самопожертви в ім'я невмирущості українського народу.

У «невольничій поезії» переважають автобіографічні та соціально-побутові твори.

 

ІІ. Перечитати та створити ідейно-художній аналіз поезій: Мені однаково, чи буду…»,«Ой три шляхи широкії», «Не спалося,— а ніч, як море»,   «Згадайте, братіє моя…».

 

Право  

Тема: " Адміністративна відповідальність неповнолітніх"Параграф 21 опрацювати, записати в зошиті завдання (додаються у форматі фото) Додаток 1.

Середа. 18.03.2020

 1. Алгебра. Сума н – перших членів геометричної прогресії. Вивчити формули з параграфа 20, виконати письмово № 814, 817, 821.
 2. Інформатика Тема: «Опрацювання двовимірних масивів даних»Опрацювати параграф 36, дати письмово відповіді на запитання (ст. 201).
 3. Англійська. Тема: Граматичний практикум

Завдання: переглянути відео за посиланням

https://www.youtube.com/watch?time_continue=38&v=6pjMxBLB5IM&feature=emb_logo,

виконати завдання

https://drive.google.com/file/d/12iIbNaQ3zQbRz0DlI3KyNJRwL-Wx6_FC/view?usp=sharing,

варіанти відповідей надіслати на пошту hlivnanataliya@gmail.com

 

 1. Українська література. Основні мотиви творчості Т.Шевченка періоду заслання.

1.Опрацювати статтю. Створити конспект відповідно до теми,

До ліричних творів автобіографічного характеру, у яких Шевченко змалював свої власні почуття, настрої й переживання, належать вірші «Мені тринадцятий минало», «А. О. Козачковському», «І виріс я на чужині», «Хіба самому написать», «І золотої й дорогої», «Лічу в неволі дні і ночі» та інші. Але й у пейзажній ліриці поет, описуючи краєвиди місцевостей, де відбував заслання, часто висловлює особисті настрої, думки і спогади («Сонце заходить, гори чорніють», «І небо невмите, і заспані хвилі» та інші). Автобіографічні мотиви трапляються і в таких поезіях громадсько-політичного звучання, як «Сон» («Гори мої високії») та «Якби ви знали, паничі». Багатством мотивів відзначається побутова лірика часів заслання. Тут звучать мотиви дівочих пісень і бадьорих юнацьких жартів, материнства і жіночого безталання (так званої жінки лірика Шевченка), шукання долі й нарікання на неї, смутку, розлуки й самотності. Поет часто вдається до жанру народної пісні й пісенної образності, але побутово-соціальний аспект зображення у багатьох випадках переростає в політичні узагальнення. Поетичний стиль цих творів відзначається простотою вислову, конкретною образністю й метафоричністю. Зображуваний у них світ персоніфікований (вітер шепоче, доля блукає, думи сплять, лихо сміється). Процес опрацювання фольклорного матеріалу вдосконалюється, збагачується новими формами й методами. Фолькльорні мотиви й образи набирають у Шевченка ознак нової мистецької якості. Деякі вірші Шевченка ще за його життя перейшли в народно-пісенний репертуар і стали жити самостійним життям, підлягаючи законам фольклорних творів.

Поет і на засланні продовжував таврувати в своїх творах самодержавно-кріпосницький лад та поневолення уярмлених Москвою народів. Свою політичну актуальність донині зберіг заклик Шевченка у вірші «Полякам» («Ще як були ми козаками», 1847) до згоди й братерства українського і польського народів як рівний з рівним. У невеликій поемі «У Бога за дверима лежала сокира» (1848) Шевченко використав казахську легенду про святе дерево, щоб відтворити в алегоричних образах тяжку долю поневоленого казахського народу. Відгуком поета на революційні події в Західній Європі була сатира «Царі», одна з найзначніших політичних поезій Шевченка часів заслання (є 2 редакції твору: 1848 і 1858). Вдало поєднуючи елементи зниженого бурлескного стилю з пародійним використанням урочисто-патетичної лексики, автор створив поему, яка містила в собі заклик до революційного повалення царату:
Бодай кати їх постинали,
Отих царів, катів людських!

На засланні Шевченко написав і декілька лірично-епічних поем, що відзначаються новими формами зображення подій і свідчать про творчий розвиток поета. Героїня поеми «Княжна» — це українська Беатріче Ченчі, трагічна жертва кровомісного злочину батька. Образ дочки, збезчещеної рідним батьком, траплявся вже в творах Шеллі, Стендаля, Дюма-батька і Словацького, але й у Шевченковій поемі «Відьма», першу редакцію якої поет написав ще перед арештом під назвою «Осика». Новий образ кріпачки-месниці Шевченко дав у поемі «Марина» (1848). Героїня поеми, ставши жертвою панської сваволі, помстилася за зневагу. У невеликій поемі «Якби тобі довелося» (1849) поет звеличує мужність хлопця-кріпака, який вступився за честь дівчини і вбив пана-ґвалтівника. Образ скривдженого кріпака, який стає народним месником, Шевченко вивів у поемі «Варнак» (1848). Деякі дослідники пов'язують цей образ з особою Устима Кармалюка. Поема написана у своєрідній формі сповіді героя, у ній відчувається деякий вплив байронізму. Морально-етичні проблеми Шевченко порушив також у поемах «Іржавець» (1847), «Чернець» (1847), «Москалева криниця» (1847 і 1857), «Титарівна» (1848), «Сотник» (1849) і «Петрусь» (1850). У цих творах історичні рефлексії поета перегукуються з його суб'єктивними настроями політичного засланця. Та найбільше турбувало і мучило Шевченка страждання уярмленого рідного народу.
Повісті, що їх Шевченко написав на засланні російською мовою (до нас дійшло 9), не дорівнюють своєю мистецькою якістю його поетичним творам і за життя поета не друкувалися. Вони пов'язані з традиціями сатирично-викривальної прози М. Гоголя, але в них значне місце посідають позасюжетні елементи (екскурси в минуле, вставні епізоди, авторські рефлексії, спогади, коментарі). Щедре використання в їх мові українізмів надає цим творам українського національного колориту. Мемуарно-публіцистичний характер має і щоденник («Журнал») Шевченка, у якому день за днем майже протягом року зафіксовані основні події в житті поета, його враження, спостереження, роздуми, наміри і спогади. Щоденник Шевченка має велике значення для вивчення біографії і творчості поета. Він також дуже цінний для характеристики революційних, суспільно-політичних, філософських та естетичних поглядів поета-мислителя і свідчить про його широку ерудицію.

 1. Опрацювати матеріал презентації https://www.docme.su/doc/84132/tvorchіst._-t.g.shevchenka-perіodu-zaslannya - доповнити конспект
 2. Опрацювати статтю підручника - ст.239-242
 3. Підготувати аналіз поезії цього періоду: "І виріс я на чужині", "Якби в изнали, паничі,..." , "І золотої, й дорогої...". "Зоре моя вечірняя", (за вибором учня) + ілюстрація або Хмара слів

 

5.Українська мова. ОСНОВНІ ОРФОГРАМИ В СУФІКСАХ

Мета: повторити та узагальнити знання про написання суфіксів і удосконалити відповідні орфографічні навички; розвивати вміння співставляти мовні явища, робити висновки та користуватися ними на практиці.

 

І. Робота з узагальнювальною таблицею

Користуючись таблицею, повторіть правопис суфіксів.

Умови Суфікси Правило Приклади
Загальні правила правопису, у тому числі і суфіксів -аль-, -тель-, -ість-, -ець М’який знак пишеться після м’яких приголосних у кінці слів скрипаль;  мислитель; ніжність;  молодець
-альник-, -ильник-, -івальник-, -иськ-, -іськ- М’який знак пишеться після м’яких приголосних перед твердими начальник; прихильник; уболівальник; хлопчисько
Суфікси іменників -ив- Зі значенням продукту праці печиво, прядиво

але: зарево, марево, маєво

 

 

Суфікси іменників, що надають слову зменшено-пестливого значення

-ичок- Від іменників із суфіксом -ик-; вогник — вогничок
-ичк-, Від іменників із суфіксом -иц-; травиця — травичка

полиця - поличка

-ячк- Від іменників середнього роду на -я з пестливим значенням; пір’я — пір’ячко
-очок- Від інших іменників:

-         Якщо основа імен. закінч на твердий приголосний

садочок;
-ечок-     -ечк- Якщо основа імен. закінч на шиплячий приголосний вершечок;  річечка;
-єчок-  -єчк-) Якщо основа імен. закінч на м’який  приголосний або на –Й- краєчок;  лієчка
Суфікси прикметників  -ов- Після твердих приголосних;

 

після й

 

-ов- також після шиплячих, якщо наголос -на закінченні,

казковий; малиновий;

 

 

крайовий; бойовий

 

 

дощовий;

-ев- Після м’яких приголосних;

 

Після шиплячих, якщо наголос залишається на основі

квітневий; цільовий

 

 

грушевий;

-єв-  та після основи іменника, що закінчується на подовжений приголосний життєвий
Правопис суфіксів прикметників -ськ-, -зьк-, -цьк-, -оньк-, -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк- М’який знак пишеться український; запорізький;  вінницький; дівчинонька; рідненька; яснесенький; гарнісінький; малюсінький
Суфікси прикметників -енн-. –анн-, -янн-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ен-, -ан-, ян-

Наголошені суфікси:

а) якісний прикметник має лексисне значення пребільшеної міри вияву ознаки предмета або

б) неможливості виконання дії;

в) прикметники старослов’янського походження

 

у відносних прикметниках

 

 

 

запам’ятати:

Височенний (дуже високий),

здоровенний (дуже здоровий);

 

незчисленний, незліченний (не можна злічити)

 

огненний, священний, благословенний

 

дерев’яний, скляний, гречаний

 

бажаний, довгожданий, шалений, даний

Дієприкметникові суфікси -ен- (-єн-) Пишуться з одним н побілений;  присвоєний

IІ.  Тренувальні вправи

Вправа 1. Утворіть нові слова з допомогою зазначених суфіксів, поясніть їх правопис.

1) -очк-, -ечк-, -ичк-, -ячк (іменники). Берег, сонце, внук, Рая, доня, батько, пшениця, книга, здоров’я, десятикласниця, літо, розумниця, серце, волосся, канарейка;

2) -ов-, -ев- (-єв-) (прикметники). Ромашка, жолудь, калій, підсумок, борщ, замша, яблуня, граб, соя, вишня, дуб, лід, слива;

3) -ив- (іменники). Плести, місити, мережити, морозити, палити, марити;

Вправа 2. Перекладіть слова українською мовою, запишіть. Виділіть суфікси іменників, прикметників, дієприкметників і поясніть їх правопис.

Деревянный, несравненный, соломенный, распроданный, гречневый, организованность, бессонница, стеклянный, вежливость, воссозданный, собранный, преданность, военкомат, безветренный, печенье.

Вправа 3.  З допомогою префіксів і суфіксів утворіть прикметники і дієприкметники; поясніть їх правопис.

Без- (ім’я, сон, дно, захист, підстава).
Роз- (нести, сипати, чистити, брати, стелити, в’язати).
Під- (жарити, креслити, пушити, гнати, сікти).
Від- (значити, ломити, гнути, дати, правити).
Об- (вітрити, городити, плести, бити, мостити, морозити).

Вправа 4. Виразно прочитайте текст. Яка основна думка його? Складіть план тексту. Усно перекажіть за планом. Випишіть 7–10 слів із суфіксами і поясніть їх правопис.

МОВА — ІНСТРУМЕНТ ЧАРІВНИЙ І ТОНКИЙ

Людина може володіти кількома мовами, залежно від її здібностей, нахилів і прагнень, але найкраще, найдосконаліше вона має володіти, звичайно, рідною мовою. І це не тільки тому, що цією мовою, засвоївши її змалку, вона користується повсякденно, а й тому, що рідна мова невід’ємна частина Батьківщини, голос свого народу й чарівний інструмент, на звуки якого відгукуються найтонші й найніжніші струни душі.
Мова — це щось далеко більше за зв’язок між людьми, це — відбиток свідомості, це — вияв самої особистості. З того, як говорить людина, можна уявити собі її загальний розвиток, освіту й культурний рівень. Що культурнішою вона є, то розвиненішою і лексично багатшою буде її мова, розмаїтішою вживання прислів’їв, приказок. У природі не буває людей, які визначались би високим інтелектом і водночас примітивною мовою.
Боротьба за чистоту й високу мовну культуру — це боротьба за культуру взагалі. Дбати про очищення мови від усього засмічення й за дальше піднесення її рівня — це обов’язок усього суспільства, не кажучи вже про тих людей, які безпосередньо працюють над мовою — учених-мовознавців, письменників, журналістів, дикторів, працівників редакцій і видавців, викладачів рідної мови (За Б. Антоненком-Давидовичем).

 

6.Географія. Машинобудування в Україні.  Найбільші центри виробництва транспортних засобів, промислового обладнання,сільськогосподарської техніки. Підприємства машинобудування свого регіону.

Прочитати параграф 30, повторити параграф 17.

Переглянути відео

https://www.youtube.com/watch?v=v3Zr7JfUxPM

 

7.Фізкультура. Тактика нападу, нападаючий удар. Загально розвиваючі вправи для м’язів рук.

 

Четвер. 19.03.2020

 1. Біологія. Тема «Еволюційне вчення Ч.Дарвіна». опрацювати ст.187 -189. Виконати завдання з ст..188 письмово.
 2. Трудове навчання (хлопці). Підставка – органайзер під монітор. Пошук – моделей аналогів.
 3. Всесвітня історія. Опрацювати тему «Спроби модернізації Османської імперії».
 4. Алгебра. Розв’язування задач на прогресії, у тому числі прикладного змісту. Повторити основні визначення і формули з теми «Прогресії» параграф 16 -18. Розглянути різні приклади задач на прогресії з розв’язаннями за посиланням https://drive.google.com/file/d/1rkSC8H0dG9XCmg0BOJcEIVWqPHtnmm83/view?usp=sharing

Виконати письмово №865, 868, 895.

 1. Фізика. Тема Розв’язування задач з теми «Рух тіл під дією кількох сил» Д/з:1) повторити 35; 2) переглянути відео за посиланням:https://www.youtube.com/watch?v=JPoDTgoWvgY та презентацію https://naurok.com.ua/prezentaciya-v-9-klasi-do-temi-ruh-til-pid-dieyu-kilkoh-sil-7059.html;

3) розв’язати задачі вправа 35 ( завдання 5,6)

 

П’ятниця. 20.03.2020

 1. Географія. Машинобудування світу. Взаємозв’язок міжрівнем економічного розвитку  регіону, країни й рівнем розвитку машинобудування.

Прочитати параграф 31, повторити параграф 18.

Подивитись презентацію  https://www.youtube.com/watch?v=L0u_JQzyvqg

 1. Хімія. Жири. Склад жирів, фізичні властивості. Природні і гідрогенізовані жири. Біологічна роль жирів. Опрацювати параграф 35 ст. 196 – 201. Дати відповіді на питання №422 – 426 письмово. Виконати вправу №436 ст. 202.
 2. Зарубіжна література. Бернард Шоу (1856 – 1950) «Пігмаліон». Специфіка втілення античного міфу в пєсі. Прочитати про Шоу, скласти психологічний портрет за його фото + стаття у підручнику. Читайте Б.Шоу «Пігмаліон»!!!
 3. Геометрія. Опрацювати параграф 21 за підручником, виконати письмово в робочих зошитах №949, 955, 959.
 4. Англійська мова. Тема: UK QUIZ Завдання: пройти квіз за посиланням https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=16

Всі варіанти відповідей (кросворда включно) надіслати на електронну пошту hlivnanataliya@gmail.com

 1. Українська література.
 2. Інформатика

Тема: «Візуалізація елементів табличної величини за допомогою графічних примітивів»

Завдання:опрацювати §37, виписати алгоритми побудови лінійчастої діаграми, гістограми, кругової діаграми та графіка

 

Понеділок. 23.03.2020

1.Зарубіжна література. Надіюсь, що ви читаєте п’єсу Шоу «Пігмаліон»!? Динаміка образу Елайзи. Ідеї «одухотворення» людини й життя засобами мистецтва. Робіть коротко записи у зошиті, ст.. 150 -155.

 

2.Фізика. Тема Розвязування задач

Д/з: 1.Повторити §35.

 1. Розв'язати задачі за алгоритмом з підручника ( стор.221)

  Задача №1

Автомобіль масою 2 т рухається рівномірно прямолінійно по горизонтальній ділянці дороги. Знайти силу тяги автомобіля, якщо коефіцієнт тертя дорівнює 0,02.

 Задача №2

Хлопчик тягне санчата масою 8 кг з силою 100 Н за мотузку, під кутом 30˚ до горизонту. Санчата рухаються горизонтально і коефіцієнт тертя їх об сніг  дорівнює 0,1. Визначити прискорення, з яким рухаються санчата

 

3.Геометрія. Опрацювати параграф 22 за підручником, переглянути відео урок по темі переміщення http://youtube.com/watch?v=2YhXKGR2TfE

Після опрацювання матеріалу, виконати  №974, №976, №978, №982.

 

4.Українська мова. Основні орфограми української мови

Мета: систематизувати здобуті знання; удосконалювати вміння грамотно писати, пояснювати написання слів

 • Повторити правила уживання м'якого знака, апострофа, написання префіксів та суфіксів (див. матеріали до уроків за 16.03-19.03)
 • З метою закріплення здобутих знань виконати завдання:

а) опрацювати тексти диктантів (за збірником Авраменка:  file:///C:/Users/Гость/Desktop/dpa-2018-ukr-mova-zbirnyk-dyktantiv-avramenko.pdf) №11 "Наодинці з собою", № 12 "Від читання до багатства", №34 "Маки",  №47 "Перлини степового краю":

- уважно перечитати кожен текст;

- виписати приклади слів до вивчених орфограм, групуючи:  а) за орфограмою "Апостроф", "М'який знак", "Написання префіксів", "Написання суфіксів"

б) за текстом (відділяючи слова одного тексту від слів іншого із позначкою № тексту)

 • Кажуть, що борги треба повертати. А тому наступне завдання - борг учнів 9 А класу за 16.03, 17.03:

1) завдання "Апостроф" активне до  24 березня 12:00

Необхідно використати код доступу 445590 ,
відкривши посилання   join.naurok.ua

ЗУПИНИТИ

2) завдання 'який знак" активне до  24 березня 12:00

Необхідно використати код доступу 226504 ,
відкривши посилання   join.naurok.ua

 

5.Основи здоров’я.

Перейти за посиланням https://drive.google.com/file/d/0Bzt9FAqrO9WcY3h5bm9CZVFzVFk/view опрацювати с. 232- 240 Результати інтерв’ю чекаю на пошту gemini1986@i.ua

 

6.Біологія. Перейти за посиланням https://drive.google.com/file/d/1ASWJZ5fyKyS2W3OFJhRhiDPRWOnyvW1y/view?usp=sharing

Опрацювати параграф 45, переглянути відео сюжети

https://www.youtube.com/watch?v=iuAoV7TJOHM

https://www.youtube.com/watch?v=TOHPJlR5qgc

https://www.youtube.com/watch?v=oGKTzHFjo08

В робочий зошит зробити відповідні записи, заповнити таблицю на с.193

 

7.Історія України Проаналізувати програмні документи товариства «Просвіта», «Сокіл», «Січ» та укласти уявний план діяльності його міського (сільського, гімназійного) осередку в Галичині на початку ХХ ст.

 

Вівторок 24.03.2020

1.Фізика.

Тема.Розв’язування задач

Д/з: 1.При підготовці   повторіть § 34  та  ознайомтесь із  матеріалом  за посиланням:  https://naurok.com.ua/prezentaciya-v-9-klasi-do-temi-ruh-tila-pid-dieyu-sili-tyazhinnya-7057.html

2.Виконати завдання :

1.М’яч кинули вертикально вгору. Чи змінюється прискорення руху м’яча? Якщо змінюється, то як?

а) Так, у верхній точці траєкторії прискорення дорівнює нулю.

б) Так, прискорення максимальне на початку руху м’яча.

в) Так, у верхній точці траєкторії напрям прискорення змінюється на протилежний.

г) Ні, прискорення не змінюється протягом усього часу руху м’яча.

2.Камінець кинули горизонтально до поверхні Землі. Чи змінюється швидкість руху камінця? Якщо змінюється, то як?

а) Так, на початку руху швидкість камінця є найбільшою.

б) Так, змінюється тільки напрям швидкості руху камінця.

в) Ні, швидкість руху камінця залишається незмінною.

г) Так, швидкість руху камінця змінюється як за модулем, так і за напрямом.
3. Яка одиниця вимірювання прискорення вільного падіння?

а) м                     б) с                  в) м/с                     г) м/с2
3. Яка одиниця вимірювання прискорення вільного падіння?

а)м;б)с;в)м/с;г)м/с2
4. Снаряд зенітної гармати, випущений вертикально вгору із швидкістю 650 м/с, досяг цілі через 8 с. На якій висоті перебував літак противника і яка швидкість снаряда в момент досягання цілі? а) 618 м/с б) 253 м/с в) 570 м/с г) 324 м/с д) 555 м/с е) 124 м/с

5. Куля впала на землю з висоти 450 м. Знайдіть час падіння та швидкість кулі в момент удару. а) 90 с, 800 м/с б) 3 с, 150 м/с в) 30 с, 300 м/с г) 150с, 1524 м/с д) 5 с, 250 м/с е) 16 с, 154 м/с

6. Струмінь води з брандспойта, спрямовано вертикально вгору, досягнув висоти 20 м. З якою швидкістю вилітає вода з брандспойта? а) 5м/с б) 16м/с в) 20 м/с г) 10 м/с д) 15 м/м е) 18 м/с

7. Камінь вільно падає з висоти 720 м. Який шлях він подолає за останні 5 с падіння? а) 475 м б) 525 м в) 177 м г) 624 м д) 335 м е) 725 м

8. На підлозі ліфта стоїть валіза масою 20 кг. Ліфт починає рухатися з прискоренням 2 м/с Чому дорівнює вага валізи? Розгляньте два варіанти( рух угору та вниз)

а) 240 Н, 160 Н; б) 160 Н, 240 Н; в) 24 Н, 540 Н; г) 0 Н, 50 Н; д) 50 Н, 0 Н; е) 100 Н, 200 Н

9. Тіло кинули вертикально вгору зі швидкістю 30 м/с. Який час підйому тіла на висоту 25 м? Якою буде швидкість руху тіла через цей інтервал часу?

варіанти відповідей надіслати на пошту boykosvetlana794@gmail.com

( обов’язково вкажіть прізвище та  ім’я)

2.Фізична культура. Рівномірний біг до 20 хв.

 

3.Правознавство. Тема: Кримінальна відповідальність неповнолітніх"

https://www.youtube.com/watch?v=50Mjx1g0uhk

https://www.youtube.com/watch?v=xun-LwXeE7I

https://www.youtube.com/watch?v=nLJBNE3eadQ

параграф 22-23, ст. 157-164, в зошит записати тези

 

4.Українська література. Двадцять четверте березня

Двадцять п'яте березня                     (2 уроки)

Т.Г.Шевченко і Біблія.

«Ісаія. Глава 35», цикл «Давидові псалми» - переспіви і «подражанія» у творчій спадщині поета.

Мета уроку: донести до свідомості учнів істину, що Т. Шевченко був віруючою людиною, у творчості якої відчувається духовна наявність Біблії; допомогти  зрозуміти неоднозначне ставлення поета до релігії; навчити зіставляти твори Кобзаря й оригінальні біблійні тексти.

 1. Дібрати аргументи щодо правильності твердження: Т Шевченко - глибоко віруюча люлина. Запишіть у зошиті 1-2 реченнями вашу думку.
 2. Створіть словник термінів (письмово):

Псалом -

Переспів -

Подражанія -

 1. Порівняти зміст творів релігійного звучання і переспіви Т.Шевченка з циклу "Давидові псалми": псалом 1 «Блаженний муж на лукаву не вступає раду»,

              псалом 12 «Чи ти мене, Боже милий»,

             псалом 136 «На ріках круг Вавилона»

             псалмом 149 «Псалом новий Господеві».

      *Яка основна  думка «Давидових псалмів»?  Чому саме ці їх переспівав поет? - письмове завдання

 1. Опрацюйте матеріал зазначеної теми за такими джерелами:

https://zno.if.ua/?p=3754

https://ukrlit.net/textbook/9klas_3/41.html

https://infourok.ru/material.html?mid=32202

https://naurok.com.ua/prezentaciya-shevchenko-i-bibliya-21833.html

Аналіз "Ісаія.Глава 35"   http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/37410/05-Gryban.pdf?sequence=1  + стаття у підручнику (Ст.243-247)

 

Виконайте завдання:

 1. Дайте письмову відповідь на питання № 4-9 (ст.248) - відповіді перешліть на вайбер учителю +380930524039
 2. Об'єднайтеся в он-лайн групи (4-5 осіб), створіть добірку художніх полотен Т.Шевченка на біблійну тематику і розмістіть їх на платформі Padlet, дайте посилання на створений вами матеріал для оцінювання (12 балів) або створити презентацію ррt і надіслати учителю (10 балів)

Зауважте:

Завдання виконати до 26.03.2020 до 20.00

 

5.Українська мова. Двадцять четверте березня

Двадцять п'яте березня                          (2 уроки)

Зв'язне мовлення. Твір-роздум на суспільну тему в публіцистичному стилі

Мета: удосконалювати мовленнєво-мислительні вміння усвідомлювати тему й основну думку, логіку викладу, тип і стиль мовлення у висловлюванні; розвивати творчі вміння формулювати проблеми, що хвилюють сучас­ну молодь, критично оцінювати факти навколишньої дійсності; письмово створювати власні тво­ри в публіцистичному стилі на суспільні теми.

І. Поміркувати і дати відповідь на такі питання (можна об'єднатися у пари,  групи і поспілкуватися он-лайн з однокласниками, обговорюючи зазначені проблеми ):

 1. Поміркувати і висловити власні припущення щодо сенсу життя. У чому полягає смисл життя для вас?
 2. Які питання, на вашу думку, турбують сучасне суспільство?
 3. Чого хочеться сучасній молоді від суспільства?
 4. Що треба робити кожному для того, щоб комфортно почува­тися і жити?
 5. Яке місце в суспільстві посідають школярі сьогодні?

ІІ.. Пригадати, відомості про тип мовлення роздум, особливості його структури.

ІІІ.. Опрацювати теоретичний матеріал "Вимоги щодо написання твору-роздуму", перейшовши за посиланням:  https://zno.if.ua/?p=979

ІV.  Опрацювати Пам'ятки:

ПАМ'ЯТКА

«Як складати твори на суспільну тему в публіцистичному стилі»

 1. Продумати тему твору та його зміст.
 2. Опрацювати необхідну літературу.
 3. Визначити основну думку твору.
 4. Продумати послідовність твору-роздуму, дотримуючись його ком­позиційних

особливостей (вступ, основна частина, висновок).

 1. Самостійно скласти план висловлювання.
 2. Вибрати стиль викладу.
 3. Під час написання твору необхідно дбати про розкриття його теми.
 4. Бути уважними до вживання мовних засобів у творі.
 5. Викладення матеріалу обов'язково потрібно ілюструвати при­кладами.
 6. Відтворити твір спочатку подумки, а потім — у писемній формі.

 

Пам’ятка.

«Найпоширеніші недоліки, які трапляються в усному й писемному мовленні»

 1. Невідповідність змісту теми.
 2. Вихід змісту за межі теми.
 3. Неповний виклад.
 4. Непослідовність викладу.
 5. Відсутність смислового зв’язку між частинами твору.
 6. Незавершеність міркувань.
 7. Невідповідність композиції твору обраному типу мовлення.
 8. Виконати завдання:

► Користуючись пам'яткою, скласти твір у публіцистичному стилі на одну із запропонованих тем: «Суспільство, у якому я хочу жити», «За що відповідає людина?», «Громадянська позиція»,  з точки зору дев'ятикласника критично оцінюючи факти і явища навколишньої дійсності та ставлення до життя різних соціальних груп. Продемонструвати свою по­зицію щодо цього питання.

Зауважте:

творчу роботу набрати у документі Word і переслати на вайбер учителю (+380930524039) 25 березня

 

6.Хімія. Тема «Вуглеводи» : глюкоза та сахароза. Опрацювати параграф 36 ст. 202 -206. Дати відповіді на запитання 437 -442 ст. 209 письмово.

 

Середа 25.03.2020

 1. Географія. Тема. Виробництво тканин, одягу, взуття в Україні та світі.

Чинники та центри розміщення виробництва.

Переглятути презетнацію " Легка промисловість"

https://naurok.com.ua/prezentaciya-virobnictvo-tkanin-odyagu-vzuttya-99659.html

Подивитись ілюстрації, відео ( до " Художні промисли" )

https://geografiamozil2.jimdofree.com/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8/       Прочитати параграф 32, повторити параграф 19.

Виконайте вправу" Виробництво тканин у світі"

https://learningapps.org/6703078

        

 1. Інформатика. Тема: «Розв’язування компетентнісних задач»

Уявіть, що ви приватний підприємець, який вирішив допомогти мешканцям свого міста в складній епідеміологічній ситуації, створивши підприємство, яке виготовляє захисні маски. Створіть презентацію, в якій розмістіть назву, логотип, рекламний слоган своєї фірми. Також додайте інструкцію з виготовлення маски та розрахуйте вартість однієї маски. Результати роботи надішліть на поштову адресу вчителю fomina_vira@urk.net.

 

 1. Англійська мова. Тема: Великобританія

Завдання:

 • вивчити ще 2 абзаци (разом 5) тексту вправи 3, ст.184, працювати з картою;
 • письмово скласти діалог з репліками вправи 4, ст.198 (разом з відповідями має бути 24 репліки), фото зробленої вправи надіслати на пошту hlivnanataliya@gmail.com

Нагадую! Завдання обов’язкове до виконання.

 

 1. Алгебра. Тема: «Арифметична та геометрична прогресія»

Повторити основні визначення і формули з теми « Арифметична та геометрична прогресії», за підручником це параграфи 3 15 по 20.

Виконати письмово в зошитах №865, №871, №889, та пройти онлайн тестування перейшовши за посиланням https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCTuCezPz1pcQ-sU8m1Wo1gMImuISquoN7mxqC9pEQdeytrQ/viewform?usp=sf_link

 

 1. Фізична культура. Повторити техніку передач м’яча + розвиток сили стрибка.

 

Четвер 26.03.2020

 1. Фізична культура. Загальна фізична підготовка: згинання та розгинання рук в упорі лежачи 4Х25 р.
 2. Трудове навчання (дівчата) Тема «Мода та стиль. Види одягу. Напрямки сучасних модних тенденцій. Поняття «гардероб». Типи фігур людей залежно від постави.
 3. Трудове навчання (хлопці). Тема «Виготовлення брелка з урахуванням власного стилю». Опрацювати інформаційні джерела.
 4. Біологія. Тема: Популяція. Мікроеволюція. Вид. Видоутворення.

 

 1. Історія України. Опрацювати тему «Модернізація країн Європи та Америки в останній третині ХІХ ст.. – на початку ХХ ст..Пробудження Азії. Відповісти на питання в підручнику.
 2. Фізика. Тема.Взаємодія тіл.Імпульс.Закон збереження імпульсу.

Д/з опрацювати §36, виконати вправу 36( завдання1,2)

при піготовці використайте відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=pNfa71w26WU

та презентацію https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-v-9-klasi-vzaemodiya-til-impuls-zakon-zberezhennya-impulsu-10376.html

 1. Алгебра. Тема: Комбінаторика

Опрацювати матеріал з теми «Комбінаторика», це параграф 21 та переглянувши відео де пояснюється розв’язання задач з комбінаторики за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=HBpDr_n7THk .

Після опрацювання матеріалу виконати письмово в зошитах №900, №908 та виконати онлайн завдання за посиланням https://learningapps.org/5463501

 1. Українська мова.

Написання Н та НН у словах різних частин мови

Мета:  повторити, узагальнити знання з теми; розвивати логічне мислення, уміння пояснювати написання слова.

Завдання:

І. Теоретична частина.

а) Перегляньте відео, перейшовши за посиланням

б) Зробіть схему "Написання -Н- та -НН- у різних частинах мови".

в) Доповніть схему матеріалом із рубрики  https://zno.if.ua/?p=3269

 

ІІ. Практична частина.

Вправа №1.  Вправа з ключем

Запишіть слова у дві колонки: у першу з подвоєнням букв, у другу - без подвоєння.

Мит..ю, огнен..ий, скажен..ий, височен..ий, антен..ий, тьмян..ий, вроджен..ий, ден..ий, орлин..ий, узбіч..я, Хмельнич..ина, неждан..ий, адресован..ий, однозмін..ий, вікон..ий, роз'єднан..ий, олов'ян..ий, нескінчен..ий, електрон..ий, дерев'ян..ий, умотивован..ість, без..ахисний, аграрно-сировин..ий, гіл..я, антропоген..ий, туман..ий.

Ключ. Підкресліть у кожному слові першу букву - прочитаєте вислів В. Сухомлинського.

 

Вправа 2. Випишіть слова, що відносяться до орфограми "Н та НН у словах різних частин мови", вставляючи -Н- чи -НН-. Серед виписаних слів підкреслити іменники.

Клятвен..ий, правосуд..я, академ..істечко, пташин..ий, надбан..я, стат..ей, побуквен..ий, туман..ий, еталон..ий, довгождан..ий, л..яний, екран..ий, індичен..я, ймен..я, кут..я, міськ..ом, орлин..ий, огнен..ий, незамін..ість, пореформен..ий, вихован..ість, кін..ота, студен..ий, узліс..я, милосерд..я, мучен..ик, лимон..ик, імен..ик, шит..я, дзвін..иця

 

Чекаю на надіслані на вайбер скріншоти виконаних вами завдань класної і домашньої роботи!

 

Дякую усім, хто вчасно виконує завдання, особливо тестові на сайті "На Урок"!

Хто з якихось причин не встиг виконати їх, напишіть, я дам посилання на доступ.

 

Прохання до усіх учнів, які небайдужі до  себе, до рівня своїх знань: надішліть скріншоти виконаних завдань за період з 12.03 по 26.03.

 

 

27.03.2020 П’ятниця

 1. Географія. Тема. Виробництво тканин, одягу, взуття в Україні та світі. Чинники та центри розміщення виробництва.

Переглятути презетнацію " Легка промисловість"

https://naurok.com.ua/prezentaciya-virobnictvo-tkanin-odyagu-vzuttya-99659.html

Подивитись ілюстрації, відео ( до " Художні промисли" )

https://geografiamozil2.jimdofree.com/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8/  Прочитати параграф 32, повторити параграф 19. Виконайте вправу" Виробництво тканин у світі  https://learningapps.org/6703078

 1. Зарубіжна література. Як читається «Пігмаліон» Б.Шоу!!!??? Пропоную переглянути один із фільмів, запропонованих на ст..157. Теорія літератури. Трагікомедія, парадокс. Проаналізувати сходинки духовного зростання Елізи, підготуватися до заліку, с.156. Виконайте усі завдання, бо попереду канікули. На канікулах просто візьміть книгу, яка вам по душі і насолоджуйтесь!
 2. Геометрія. Тема: Перетворення фігур

Повторити основні визначення по темі «Переміщення», за підручником це параграфи з 18 по 22, виконати письмово в зошиті №1065,№1069, №1096., та виконати вправи за посиланням

https://learningapps.org/2997054

https://learningapps.org/1511155

 1. Англійська мова. Тема: Великобританія. Перевірка знань.

Завдання:

 • пройти онлайн тест для перевірки знань по темі «Великобританія» за посиланням

https://onlinetestpad.com/ru/test/56366-the-united-kingdom-of-great-britain-and-northern-ireland , зробити скрін результату, надіслати на пошту hlivnanataliya@gmail.com , за бажанням роздрукувати сертифікат;

 • пройти онлайн тест для перевірки вмінь правильного вживання граматичних часів Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous за посиланням

https://onlinetestpad.com/ru/test/2494-test-past-tenses-variant-1 , зробити скрін результату, надіслати на пошту hlivnanataliya@gmail.com , за бажанням роздрукувати сертифікат;

 • результати надіслати до 30.03.
 1. Українська література. Основні мотиви лірики Т.Г.Шевченка

Мета: узагальнити вивчений матеріал, систематизувати відповідно до періоду творчості поета

Завдання:

Створити опорну схему за вивченим матеріалом "Основні мотиви творчості Великого Кобзаря", зазначивши період    Ранній    Три літа     Арешт і заслання    Повернення після заслання

назву твору

жанр

мотив

Кожен учень добирає сам :

а) Форму опорної схеми: гроно, таблиця, ...

б) Розмір:  А-4 або розгортка подвійного аркуша із зошита

в) Варіант - електронний  (ррt, padlet, )   чи паперовий

Результати своєї роботи надіслати учителю на вайбер.

Чекаю ваших узагальнень!

Крім того, чекаю скріншоти усіх запропонованих вам для виконання і виконаних завдань!

 

 1. Хімія

Тема: Крохмаль і целюлоза - природні полімери.

Опрацювати параграф з

37 ст. 210-215. Виконати домашній експеримент ст. 215 ( протестувати 3 харчові продукти із переліку) . Чекаю фото результатів на viber 0967775040 (ps: не забудьте підписати фото своїм прізвищем)

 

7.Інформатика.  

Тема: «Розв’язування компетентнісних задач»

«Мережеві технології»

Створіть  презентацію  з  описом  роботи  гео-сервісу Google Earth.  «Помандруйте»  світом  за  допомогою Google Earth.  Відвідайте  одне  з  великих  міст,  переміщуючись  його  автошляхами  та  кімнатами  тривімірних  моделей  його  будівель.  Зробіть  на  слайдах  презентації фото-  або  відеозвіт  своєї  мандрівки. Результати роботи надішліть на поштову адресу вчителю fomina_vira@urk.net.

 

Понеділок 06.04.2020

1.Українська мова. «Написання власних назв»

 1. Увага! Опрацювати правила написання власних назв за новим Українським правописом , прийнятим у травні 2019 року. Для цього перейдіть за посиланням https://2019.pravopys.net

і опрацюйте електронний варіант зазначеної теми (параграф 45-61). Зробіть узагальнюючу схему до теми (на аркуші А-4)

2***. Для  допитливих учнів - додаткове завдання вищого рівня оцінювання: опрацювати тему"Написання власних назв" за правописом 2015  (https://pravopys.net) і 2019 років  і скласти порівняльну таблицю, занісши до неї лише ті пункти, які змінилися чи додалися у правописі 2019 або "спростилися" у правописі 2015 року. Таблиця матиме вигляд:

Було       2015 Пишемо так  2019

 

 1. Виконайте тестові завдання з теми, перейшовши за посиланням: https://onlinetestpad.com/ua/test/82544-velika-lіtera-ta-lapki-u-vlasnikh-nazvakh
 2. По завершенні тестування зробіть скріншот результату і надішліть учителю на вайбер (+380930524039).
 3. Проаналізуйте помилки, допущені під час виконання тесту, випишіть у зошити ці вирази, позначте помилку, перевірте за правописом написання виразів із власними назвами.

Бажаю усім гарного весняного настрою, чудових результатів у навчанні,

бадьорості духу та міцного здоров'я!

 1. Геометрія. Тема: Рівність фігур.

Повторити основні визначення по темі «Переміщення», за підручником це параграфи з 18 по 22, опрацювати параграфи 23-24, та пройти онлайн тестування по темі за посиланням https://www.classtime.com/ за кодом 89R3VM.

 

3.Фізика.Тема Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки. Досягнення космонавтики.

Д/з опрацювати §37, виконати вправу 37( завдання2,3)

при піготовці використайте відео за посиланням:

Відео http://pidgircizosh.at.ua/index/fizika_9_klas/0-172  та https://www.youtube.com/watch?v=t23YLc_yFaw

та презентацію   https://naurok.com.ua/prezentaciya-v-9-klasi-do-temi-reaktivniy-ruh-fizichni-osnovi-raketno-tehniki-dosyagnennya-kosmonavtiki-10382.html

 

 1. Історія України. Опрацювати тему «Повсякденне життя та культура України в середині ХІХ – на початку ХХ століття. Освіта, наука, вплив процесів модернізації на суспільне та повсякденне життя.» Короткий конспект у робочий зошит.

 

 1. Основи здоров’я. Тема : Цінність родини. Чинники міцної родини. § 22, виконати завд. с. 156. Скласти герб своєї родини за відповідним планом. Виконану роботу на пошту gemini1986@i.ua

 

 1. Біологія. Тема: Макроеволюція . § 47 виписати в робочий зошит поняття та їх визначення, в дужках навести приклад. Скористайтеся презентацією https://www.slideshare.net/labinskiir-33/ss-46785957 . Перейдіть за посиланням https://naurok.com.ua/test/makroevolyuciya-131605.html та виконайте завдання. (Рубрика Тестування) Результат у вигляді фото прислати на пошту gemini1986@i.ua

 

Вівторок 07.04.2020

1.Мистецтво. Тема:" Поширення мистецтва: музеї,галереї, бібліотеки". Опрацювати по підручнику стор.180-185, звернути увагу на матеріал "Мистецької скарбнички"-стор.191. Здійснити онлайн-екскурсію до музею, галереї або бібліотеки . Письмово поділитися враженнями.Сфотографувати,скинути у Вайбер(Валя Новочуб 0931557838).

2.Фізика. Тема Розвязування задач

Д/з: повторити §36, §37;виконати письмово

1.Імпульс тіла – це...а) векторна фізична величина, яка дорівнює сумі маси тіла на швидкість його руху;б) векторна фізична величина, яка дорівнює добутку маси тіла на швидкість його руху;В) векторна фізична величина, яка дорівнює різниці маси тіла на швидкість його руху.                                                                                        2. Як направлений імпульс тіла? а) збігається з напрямком швидкості ;б) направлений протилежно до швидкості; в) він не має напрямку.

 1. Закон збереження імпульсу виконується для:

а) тіл, що складають замкнену систему й взаємодіють тільки із силами тертя

б) будь-яких тіл; в) тіл, що складають замкнену систему й взаємодіють тільки із силами тяжіння та пружності;г) тіл, що складають замкнену систему й взаємодію.

4.Чому дорівнює імпульс сили?а)добутку сили на час;б)добутку маси на швидкість;г)зміні імпульсу тіла.                                                                                                                                                                               5.Яке тіло має імпульс, який дорівнює нулю?а)злітаюча ракета;б).ракета, що летить по коловій орбіті;в)книга, що лежить на парті;г)парашутист, що рухається рівномірно вниз.

 1. Кулька масою 500 г рівномірно котиться зі швидкістю 2 м/с. Чому дорівнює імпульс тіла? 7.З якою швидкістю повинна рухатись шайба на люду, масою 0,1 кг, якщо її імпульс дорівнює 4,8 кг⋅м/с?

8.В яких системах відліку виконується закон збереження імпульсу?а)інерціальний;б)неінерціальних;в)замкнених;г)будь-яких.                                                                          9.Дві кульки масами m1= 1 кг і m2= 2 кг рухались за зустріч одна одній зі швидкостями v01=1 м/с i v02= 2 м/с. Після пружного зіткнення кулька 2 набула швидкості v2=3 м/с. З якою швидкістю післязіткнення рухалася кулька 1?                                                                                                                                                                    10. Рух матеріальної точки описується рівнянням x=20+2t - t2  Знайти імпульс точки через 4 с, вважаючи, що її маса дорівнює 4 кг.                                                                                                                                                    11.25-тонний вагон рухається по горизонтальній ділянці зі швидкістю 2 м/с. Його наздоганяє 15-тонний вагон, швидкість якого 4 м/с. Якою буде їхня швидкість після зчеплення?                                                                        12. Снаряд масою 40 кг, що летить горизонтально зі швидкістю 400 м/с, влучає в нерухому платформу з піском і застряє в піску. З якою швидкістю стала рухатися платформа?

Варіанти відповідей надіслати на пошту boykosvetlana794@gmail.com  ( обов’язково вкажіть прізвище та  ім’я).

 1. Українська мова. Написання складних слів
 2. Продовжуємо вивчати тему "Написання складних слів" за новим правописом 2019 року https://2019.pravopys.net. Закінчити виконання узагальнюючої схеми до теми (на аркуші А-4)

 

 1. Виконати завдання: запишіть у дві колонки слова: 1) які пишуться через дефіс; 2) які пишуться разом.

Унтер\офіцер, вакуум\апарат, соціал\демократ, само\хід, ячміно\житній, вербо\ліз, кисло\солодкий, овоче\сховище, єдино\початок, олійноково\слобідський, м'ясо\молочний, право\бережний, обл\виконком, учитель\фізик, південно\східний, олійно\екстракційний, дизель\мотор, віце\призедент, воле\любний, індо\китайський, радіо\фізичний, яйце\подібний, історико\культурний, розтяг\стиск, їдальня\зимівниця, монголо/подібний, робітничо/селянський, електронно/обчислювальний, все/український, семи/річний, фізико/математичний, право/захисний, історико/культурний, тепло/провідний, коричнево/сірий, фруктово/ягідний, біло/лиций, бюджетно/фінансовий, дво/поверховий, судно/будівний, клавішно/струнний, плато/спроможний.

 

 1. Скласти власний словник складних слів, у яких допускаєте помилку чи важко ці слова запам'ятовуються.

 

Чекаю на виконані вами завдання на вайбер!

Не забуваємо про вчасне виконання і надсилання завдань!

 1. Українська література. “Хто серце чисте нагріє огнем любові ? ”(Інтимна лірика Тараса Шевченка)

Мета уроку: допомогти учням усвідомити особливості інтимної лірики Т. Шевченка; розкрити Шевченків ідеал кохання, його розуміння цього почуття; прищеплювати благородство, вірність дружбі і коханню, розважливість, пошану до глибоких людських почуттів.

 

Радість, щастя, любов, шана, заздрість, гнів, гординя, доброта … – це ті почуття і духовні цінності, що керують поведінкою людини в усі часи. Тому ми сьогодні говоримо про необхідність прищеплювати риси делікатності в інтимних стосунках і відповідальність за свої почуття.

Інтимна лірика Тараса Шевченка дає можливість дев'ятикласникам у його особі побачити не лише трибуна, борця, а й ніжного й вразливого душею, чистого серцем лірика.

 

Для виконання завдань перейдіть за посиланням, опрацюйте матеріали уроку, презентації: https://drive.google.com/drive/folders/1j_zLUkAbzEScYY7GKhbzvnopl1xM0nIr?usp=sharing

 1. Ознайомтеся із притчею про Кохання
 2. Проведіть дослідження, створіть проєкт:

а) доберіть вислови відомих людей про красу людських почуттів.

б) дослідіть характер взаємовідносин Т.Г.Шевченка зі своїми Музами:  Оксаною Коваленко;  Ганною Закревською;  Варварою Рєпніною;  Агатою Усковою;  Катериною Піуновою;  Ликерою Полусмак.

в) які художні твори і твори мистецтва Т.Г.Шевченко написав під впливом спілкування зі своїми Музами?

г)  доберіть поезію з творчого доробку Т.Шевченка, у якій оспівується Муза, визначте, які настрої, думки, почуття переважають у творі.

д) засобами образотворчого мистецтва створити поетичний герб-символ інтимної лірики Шевченка. Які елементи будуть на ньому? (обґрунтувати).

е) скласти сенкан «Кохання в житті Шевченка – це…»

є)   Презентувати своє дослідження у буклеті, створеному за допомогою програми

Publisher    

 

Дорогі дев'ятикласники!

Створені вами проєкти - публікації (буклети)

прошу надсилати на вайбер (+380930524039) до 09.04.2020

 

 1. Правознавство. Практична робота. Тема: "Права споживачів" cт.124-127 підручника опрацювати, перейдіть за посиланям http://cpk.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=282 та виконайте три ситуаційні завдання. Результати відповідей надзилайте на електронну скриньку orlovskatetiana90@gmail.com

 

08.04.2020 Середа

 1. 1. Фізична культура. Закріпити передачі м’яча вивченими способами. Повторити техніку подач м’яча у волейболі. Розвиток фізичних якостей: витривалість, стрибки зі скакалкою 3х80 раз.
 2. Географія. Тема. Виробництво тканин, одягу, взуття в Україні та світі.

Чинники та центри розміщення виробництва.

Переглятути презетнацію " Легка промисловість"

https://naurok.com.ua/prezentaciya-virobnictvo-tkanin-odyagu-vzuttya-99659.html

Подивитись ілюстрації, відео ( до " Художні промисли" )

https://geografiamozil2.jimdofree.com/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8/

 

Прочитати параграф 32, повторити параграф 19.

Виконайте вправу" Виробництво тканин у світі"

https://learningapps.org/6703078

 

По понеділках та середах урок географії   можна подивитися на  YouTube - каналі Міністерства освіти і науки   bit.ly/USO9class

Уроки також транслюватимуть  телеканалиРада та UA:Культура


 1. Англійська мова (Кліменко І.О.) Стор.198 – прослухайте і виконайте впр.5 (a,b) https://drive.google.com/drive/folders/1PmMB3MXRQbPzgihDGrIxfEqNvENjvtHk?usp=sharing

Впр.6(a,b)  - розставте репліки в правильному порядку, щоб вийшов діалог, запишіть в зошит

Підготуйте цікаву презентацію про 1 з країн Великої Британії (Шотландія, Уельс, Ірландія,Англія)

 1. Англійська мова (Хлівна Н.В.) Доброго дня, шановні учні 9-А класу! Вітаю вас і дякую тим, хто активно виконує дистанційні завдання. Для більш продуктивного та високотехнологічного навчання, я об’єднаю вас у Google клас. Вам потрібно долучитися до класу. Як це зробити? Ось посилання на покрокову інструкцію:

https://drive.google.com/file/d/1FP3hkHsv7A9dBrCqSr4c6OhSprTOsVPa/view?fbclid=IwAR08JehTG7fzbgiosMFKFhVq59CKJb9CP2nkV5mm94VdYVXfmVkr15JZXAs

Для того, щоб приєднатись, вам потрібен код. Ось він nmbqeyj 

Тема: London

Завдання: опрацювати текст впр.1, ст. 201-202, письмово скласти план до тексту.

Опрацювати додаткову інформацію про Лондон та виконати тест за посиланням https://www.liveworksheets.com/rr21589lh

Після виконання тест та план тексту надіслати на пошту hlivnanataliya@gmail.com

 1. Алгебра. Тема: Поняття про теорію ймовірності. Випадкова подія.

Повторити параграф 21, опрацювати параграф 22. Усно виконати вправи за підручником №929,№930 та проведіть власний дослід з підкидання грального кубика. Умови досліду: Підкидаєте один гральний кубик 100 разів, та фіксуєте яке число очок випадає кожного разу. Далі  в робочому зошиті заповнюєте таблицю як в №935 та виконуєте потрібні розрахунки.

 1. Українська мова. Контрольна робота

Основні орфограми української мови

Виконати тестові завдання , перейшовши за посиланням          join.naurok.ua

Введіть Код доступу 565510

Пам'ятайте про те, що  завдання активне (його необхідно виконати) до  10 квітня 18:00

 

ЗУПИНИТИ

Бажаю успіху!

Чекаю тільки високих результатів!

(скріншот искидати не потрібно - ваші результати фіксуються автоматично!)

 

 1. Українська література.

“Хто серце чисте нагріє огнем любові ? ”(Інтимна лірика Тараса Шевченка)

Мета уроку: допомогти учням усвідомити особливості інтимної лірики Т. Шевченка; розкрити Шевченків ідеал кохання, його розуміння цього почуття; прищеплювати благородство, вірність дружбі і коханню, розважливість, пошану до глибоких людських почуттів.

 

Опрацювавши запропоновані матеріали, дібравши додатково матеріал з інтернет-мережі, завершити створення буклета за допомогою програми Publisher

 

 1. Проведіть дослідження, створіть проєкт:

а) доберіть вислови відомих людей про красу людських почуттів.

б) дослідіть характер взаємовідносин Т.Г.Шевченка зі своїми Музами:  Оксаною Коваленко;  Ганною Закревською;  Варварою Рєпніною;  Агатою Усковою;  Катериною Піуновою;  Ликерою Полусмак.

в) які художні твори і твори мистецтва Т.Г.Шевченко написав під впливом спілкування зі своїми Музами?

г)  доберіть поезію з творчого доробку Т.Шевченка, у якій оспівується Муза, визначте, які настрої, думки, почуття переважають у творі.

д) засобами образотворчого мистецтва створити поетичний герб-символ інтимної лірики Шевченка. Які елементи будуть на ньому? (обґрунтувати).

е) скласти сенкан «Кохання в житті Шевченка – це…»

є)   Презентувати своє дослідження у буклеті, створеному за допомогою програми

Publisher    

 

Дорогі дев'ятикласники!

Створені вами проєкти - публікації (буклети)

прошу надсилати на вайбер (+380930524039) до 09.04.2020

 

Інформатика

Тема: «Розв’язування компетентнісних задач»

Завдання: створіть презентацію на тему «Моя майбутня професія», в якій розкажіть про професію, яка вам подобається, про те, які навички повинен мати фахівець цієї професії, де можна отримати освіту, які перспективи кар’єрного зростання. Результати роботи надішліть на поштову скриньку вчителя fomina_vira@ukr.net

 

09.04.2020 Четвер

1.Трудове навчання (дівчата). Тема «Колір та малюнок в одязі, способи візуальної корекції недоліків фігури. Добір одягу відповідно до особливостей своєї фігури.» Скласти короткий конспект.

2.Біологія. Тема Еволюція людини § 48-49 ,  опрацювати презентацію https://drive.google.com/file/d/12B5NBIxJEM05EdePYgrmOkdjmNgd-FbR/view?usp=sharing , Переглянути відео сюжет https://www.youtube.com/watch?v=sSSWippFHs0  Перейшовши за посиланням https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=790336 виконати тестові завдання до  9 квітня 22:00  Код доступу 79033Перейшовши за посиланням https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=790336 виконати тестові завдання до  10  квітня 22:00  Код доступу 790336

 1. Українська мова. Частини мови. Іменник як частина мови. Відмінкові закінчення іменників

Дорогі дев'ятикласники! Ми продовжуємо курс повторення вивченого у 5-9 класах матеріалу. Систематизували знання з теми "Орфографія". Тепер починаємо повторювати розділ морфологію. Перший урок  ставить перед нами такі завдання:

- пригадати, які є частини мови;

- складні випадки визначення частин мови. У цьому вам допоможе відеоурок , який переглянете за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=X0PGnK2Nil0

- особливості відмінювання іменників. Для повторення цього матеріалу опрацюйте теорію на сайті  https://zno.if.ua/?p=3438

Зосередьте увагу на таких темах:

1) поділ іменників на відміни і групи;

2) Відмінкові закінчення іменників І та ІІ відміни в орудному відмінку;

3) Особливості уживання закінчення у кличному відмінку іменників І та ІІ відміни;

4) Орфограми при утворенні Орудного відмінка іменників ІІІ відміни

А тепер виконайте практичні завдання - вправи з ключами. Після виконання вправи "ключ" обов'язково записуйте, позначаючи ті літери, з яких він складається.

Вправа 1

Випишіть подані іменники в чотири колонки за відмінами.

Сходинка, взуття, ясність, блакить, плем'я, стаття, погода, клен, хутір, зустріч, каченя, яйце, вдих, оже­ледь, сонце, синь, обличчя, охорона, роззява, старість, курча, учениця, край, лелека, будень, тьмяність.

Ключ: У словах перших трьох колонок підкресліть другу від початку букву. З цих букв повинно скластися закінчення вислову І.Франка. Запишіть увесь вислів письменника.

Вправа 2.

Поставте іменники в орудному відмінку однини. Запишіть їх у три  колонки: 1) із закінченням -ом, -ою; 2) із закінченням -ем, -ею; 3) із закін­ченням - ю.     

Душа, усміх, скроня, свічка, злість, любов, орач, вантаж, убогість, чорногуз, тінь, з'їжа **, людина, князь, старість, кущ, тьмяність.

Ключ: Підкресліть у кожному слові другу від початку букву. З цих букв  складеться вислів Т.Шевченка. Запишіть його.

Вправа 3.

Поставте іменники ІІІ відміни в орудному відмінку однини і запишіть у три колонки: 1) з подвоєнням букв; 2) без апост­рофа і подвоєння букв; 3) з апострофом.

Кров, снасть, нехворощ, емаль, подорож, сміливість, поросль, верф, вживаність, знервованість, ожеледь, май­стерність, знать, Об (річка), старанність, пам'ять, мати.

Ключ: З других букв записаних іменників прочитаєте закінчення вислову В. Сухомлинського. Відновіть увесь вислів.

Вправа 4.

Іменники поставте в кличному відмінку й запишіть у три колонки:                             1) із закінченням -є; 2) із закінченням -у (-ю); 3) із закінченням -о.

Сестриця,чайка, вовк,  Уляна, вчитель, охоронни­ця, жінка, Андрій, їжак, дядько, хлопець, Інна.

Ключ: 3 перших букв записаних іменників прочитаєте про­пущені слова у вислові давньоримського байкаря Федра: «... не бачимо, а .... помічаємо відразу ».

Чекаю на виконані вами завдання, надіслані на вайбер.

Зауважте! Скріншоти робіть тільки вертикально і цілими сторінками, навіть розгортками подвійного аркуша зошита, а не клаптиками. Чітко прописуйте дату уроку, тему.

Бажаю усім гарного дня та бадьорого настрою!

 

 1. Алгебра. Тема: Ймовірність випадкової події

Опрацювати параграф 23 за підручником, та виконати завдання за посиланням https://www.classtime.com/ за кодом Q3NM3P.

 1. Фізика. Шановні учні 9А класу! Дякую усім відповідальним учням, які надіслали  свої розвязання вчасно. Ви молодці, але нагадую, що домашні завдання повинні виконувати всі!

Тема.Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах

Д/з опрацювати §38, виконати вправу 38 ( завдання 1,2) ; зверніть увагу на алгоритм розвязування задачна закон збереження механічної енергії( стор 236) та на розвязування опорних задач (стор237-239)

При вивченні нового матеріалу використайте презентаці за полиланням  https://naurok.com.ua/prezentaciya-v-9-klasi-do-temi-zastosuvannya-zakoniv-zberezhennya-energi-ta-impulsu-v-mehanichnih-yavischah-10383.html .

А при розвязуванні домашніх завдань використайте відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=zRj9xbEJlJc

 1. Фізична культура. Закріпити тактику нападу. Покращити фізичні якості шляхом виконання фізичних вправ: 4 сети по 3 вправи, відпочинок між підходами 10 секунд:

стрибки із скакалкою 3х30 секунд;планка на ліктях 3х30 секунд;віджимання 3х30 секунд. Відновлення руки в гору – вдих, вниз- видих (10 разів).

 1. Всесвітня історія. Опрацювати нову тему» Міжнародні відносини (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) Записати конспект у робочий зошит.

 

10.04.2020 П’ятниця

 1. Хімія. Тема «Біологічна роль амінокислот та білків» . Опрацювати параграф 38, ст.. 218 -223. Дати письмову відповідь на запитання № 471 – 472 ст.223.
 2. Географія. Тема. Виробництво продуктів харчування  в світі.

Прочитати параграф 35, повторити параграф 22.

Ця тема гарно розкрита на уроці від 08.04. 2020

на YouTube - каналі Міністерства освіти і науки   bit.ly/USO9class

Провести дослідження  " Традиційні  продукти харчування

в Україні  та країнах - сусідах" ( стр. 195 підручника).

Виконати тести "Харчова промисловість України та світу "  ,

відкривши посилання join.naurok.ua

Код доступу 694998

Завдання необхідно виконати до  14 квітня 17:00.  

Повторити географічну номенклатуру " Міста України."

 

 1. Геометрія. Тема: Повторення. Чотирикутники. Властивості і площі чотирикутників.

Повторити види чотирикутників, та їх основні властивості, та виконати письмово в робочих зошитах три задачі на власний вибір за посиланням https://drive.google.com/file/d/1NfA5IH4FGoDmHMJIn-xVK69_gdV14COD/view?usp=sharing

 1. Англійська мова (Хлівна Н.В.). Тема: London Attractions

Завдання:

 • прослухати текст за посиланням

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Listening_comprehension/London_pz78221pc

та виконати завдання, надіслати на пошту hlivnanataliya@gmail.com;

 • дізнатись цікаві історичні факти, виконавши завдання за посиланням

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/London/Top-10_London_attractions_pn5871la

надіслати на пошту hlivnanataliya@gmail.com.

Важливо!!! Усі завдання опубліковані в Google Class.

 1. Англійська мова (Кліменко І.О.) Впр.1 стор.200 – створіть власний блог, влог, приклад сайту,туристичну брошуру про Велику Британію (Прорекламуйте цю країну так щоб туди захотілося поїхати).
 2. Українська література. Світова велич українського поета Тараса Григоровича Шевченка

Дорогі мої дев'ятикласники! Підходить до завершення час, відведений на ознайомлення - вивчення творчості нашого земляка, чиє ім'я відоме в усьому світі, - Тараса Григоровича Шевченка.

Ви - майбутнє нашого народу, до якого звертається кожним рядком, кожним твором Великий Кобзар.

Уявіть, що ви берете участь у дебатах, присвячених геніальності Т.Шевченка, і саме вам випало завдання: довести, що Т.Шевченко - це творець, ім'я кого відоме не тільки в Україні, а він дійсно є величиною світового масштабу. А підготовка до дебатів - це колективний проєкт. Від внесеної частки кожним із вас залежить доля доведення.

Що для цього треба зробити?

По-перше, опрацювати на запропоновану тему матеріал на просторах Інтернету. Можна скористатися хоча б такими сайтами:

- https://uk.wikipedia.org/wiki/Тарас_Шевченко_у_світовій_літературі

- http://ru.osvita.ua/vnz/reports/ukr_lit/15848/

- https://www.ukrlib.com.ua/referats/printit.php?tid=12216

- https://allbest.ru/o-2c0b65625b2ad68a5c43b88521206d27.html

- http://knukim.edu.ua/tvorcha-spadshhina-tarasa-shevchenka-u-svitovomu-mistetskomu-prostori/

- https://ukrlit.net/zno/90.html  тощо

По-друге, визначитися із "напрямками" доведення того, що Т.Шевченко , його творча спадщина (і літературна, і художня) популярна в усьому світі. А , погодьтеся, такого рівня не кожен може сягнути. Що це можуть бути за "напрямки"? А тут на допомогу прийде  метод гронування чи ментальної карти, чи... Узагальніть для себе на листку А-4 чи на розгортці подвійного аркуша у робочому зошиті (це і для оцінки теж!)

По-третє, оберіть один із цих напрямків, який  ви будете відстоювати. Доберіть відповідний матеріал на підтвердження (фото, відео, цитати, діаграми-статистика). Не забудьте, про таке:"Щоденник" Т.Шевченка, його значення і  для українського народу, і всього світу; новаторство в літературі (жанри творів нового типу, шевченківський вірш, його особливості; поетична Шевченкіана і художня ; картини - вишивки на тему Шевченкових віршів тощо)

По-четверте, розмістіть один із пунктів вашого доведення на Padlet.

Зауважте: якщо в цьому напрямку уже хтось розмістив матеріал саме такий, який дібрали і ви, то у вас є "запасні козирі". Чи не так? Тож доповніть ту структуру СВОЇМ матеріалом.

Пам'ятайте, що ця робота - це колективний проєкт, тому можна розміщувати знайдені факти як від імені одного учня (від вашого імені), так і від імені (2-3 учнів, зазначаючи їх прізвища та ініціали імені).

Як оформити ваш доказ світової величі імені Т.Шевченка?

- Зайдіть за посиланням на сервіс Padlet  https://padlet.com/smila040425/bfxs0v465esokw9z

- додайте свій аргумент, "притуливши" його до певної тематики (а якщо цю тематику ще ніхто не порушував - то ви перший!). Обов'язково  зазначте на початку дрібнішим шрифтом ваше прізвище (чи прізвища), далі більшим шрифтом тематику і прикріпіть чи посилання на ресурс, чи сам доказ (картинка, поезія...), щоб кожен зміг переконатися завдяки вашому доведенню, що дійсно Т.Шевченко - людина із ім'ям, відомим на весь світ. Ви можете завантажити створену вами "хмару тегів" (електронний варіант чи зроблений від руки), складений сенкан на запропоновану тему, власну поезію про світову велич Кобзаря - одним словом, це безмежне поле для вашої творчості.

- Якщо ви хочете розмістити доказ, і САМЕ ТАКИЙ уже хтось розмістив (ви ж усі думаєте однаково?!), то доберіть інший факт із ваших заготовок (див. пункт "По-четверте. Зауважте!")

Це завдання допоможе вам ще раз переосмислити життєвий шлях і творчість Т.Шевченка, а це - в свою чергу - підготує до виконання завдань контрольної роботи наступного уроку.

Тож розпочинаємо ТВОРЧО готуватися до проєктної роботи. Кінцевий термін завершення такої діяльності - 14-15.04.2020

Усім бажаю тільки високого рівня навчальних досягнень

 і задоволення від якнайкраще виконаної роботи!

7.Інформатика

Тема: «Розв’язування компетентнісних задач»

Завдання: Ваші однокласники після закінчення школи планують складати ЗНО з історії України. Під час підготовки в учнів виникли проблеми з умінням розпізнавати історичні пам’ятники та видатних діячів за зображенням. Пропонуємо створити довідник у вигляді презентації, що містить назву об’єкта, його зображення та коротку історичну довідку. Перелік історичних об’єктів:
1.    Софійський собор у Києві (І пол. ХІ ст.). Сучасний вигляд;
2.    Мозаїки Богоматері Оранти та Христа Вседержителя із Софій-ського собору в Києві;
3.    Спасо-Преображенський собор у Чернігові. 1036. Сучасний вигляд;
4.    Успенська соборна церква Києво-Печерського монастиря. 1073–1087. Реконструкція;
5.    Вірменський собор у Львові. 1363;
6.    Верхній замок у Луцьку. ІІ пол. ХІV ст.;
7.    Кам’янець-Подільська фортеця;
8.    Хотинська фортеця;
9.    Покровська церква-фортеця в с. Сутківці;
10.    Ікона Богородиці з пророками з церкви у Підгородцях.

Результати роботи надішліть на поштову скриньку вчителя fomina_vira@ukr.net

8. Зарубіжна література

Шолом-Алейхем  та його твір "Тев'є- молочник".

 

13.04.2020 Понеділок

1.Зарубіжна література.  Шалом – Алейхем «Тев’є – молочник». Читаємо!!!

- Складіть паспорт – характеристику письменника: роки життя, місце народження, родина, освіта, творчість, відзнаки.

- Проаналізуйте розділи твору «Аз недостойний», «Велика удача».

2.Основи здоров’я. Тема: Готовність до сімейного життя. Репродуктивне здоров’я молоді . Переглянути відео сюжет з посиланнямhttps://www.youtube.com/watch?v=9nbS_O4DwH4 , § 23, завд. 2 с.165, оберіть одне завдання із чотирьох груп і дайте відповідь на запитання.

Поторопись зарегистрировать самый короткий почтовый адрес @i.ua

https://mail.i.ua/reg - и получи 1Gb для хранения писем.

 1. Біологія.

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=841872 Завдання необхідно виконати до  14 квітня 18:00  Код доступу 841872

Поторопись зарегистрировать самый короткий почтовый адрес @i.ua

https://mail.i.ua/reg - и получи 1Gb для хранения писем

 1. Українська мова.

Відмінкові закінчення іменників. Особливості відмінювання іменників ІІ відміни

Попередній урок був присвячений темі повторення поділу іменників на відміни та особливостям відмінювання іменників І, ІІІ відміни. Ви виконували завдання, що передбачали їх самоперевірку  - вправи з ключами.

Сьогодні наше завдання полягає у тому, щоб з'ясувати особливості відмінювання іменників ІІ відміни чоловічого роду, зокрема, пригадати, коли у родовому відмінку однини іменники чоловічого роду ІІ відміни матимуть закінчення -а, -я, а коли -у, -ю.

Для того, щоб поновити ці знання, кожен із вас обирає, яким шляхом піти. Ви можете знайти в Інтернеті теоретичний матеріал, що розкриває зазначену тему, а можете переглянути відео

https://www.youtube.com/watch?v=QCPMD3xdo9E

(як на мене, це кращий варіант!)

Головне, щоб ви володіли знаннями не тільки на 1 урок, а на все життя і правильно вживали відмінкові закінчення іменників.

Тож - до роботи!

По завершенні опанування теоретичним матеріалом, необхідно виконати завдання:

1)          виконати вправу з ключем наприкінці відеоуроку (скріншот надіслати на вайбер учителю);

2) виконати тестові завдання, перейшовши за посиланням(скріншот надсилати НЕ треба!)

https://forms.gle/2fGaGeJviLDEZCZj6

 

Дорогі дев'ятикласники!

Прошу у робочому зошиті СЛОВАМИ прописувати дату проведення (а не виконання завдання ) уроку, а також тему.

Дотримуйтеся культури ведення записів у зошитах!

Після моєї перевірки продублюйте у ваших зошитах оцінки, які ви отримали за виконані завдання! Дякую!

Бажаю усім високих навчальних досягнень і бадьорого настрою!

 

 

 1. Геометрія. Тема: Повторення. Трикутник та його види. Площі трикутників.

Повторити основні означення та види трикутників та їх властивості переглянувши відео . Для закріплення знань, вмінь, навичок пройдіть тест Трикутник за кодом G29VYQ.

 

14.04.2020 Вівторок

 1. Фізика. Тема. Розвязування задач

Д/з повторити §36-§38, використавши  презентацію https://naurok.com.ua/prezentaciya-zakoni-zberezhennya-v-mehanici-89026.html

1.Пройдіть тестові завдання за посиланням: https://naurok.com.ua/test/zastosuvannya-zakoniv-zberezhennya-energi-ta-impulsu-v-mehanichnih-yavischah-175136.html

2.Виконайте письмово у робочих зошитах завдання

1.Автомобіль спускається з гори з вимкненим мотором. За рахунок якої енергії рухається при цьому автомобіль?

2.Баскетбольний м’яч підкидають зі швидкістю 12 м/с.На якій висоті його кінетична  енергія у 5 разів більша від потенціальної?

3.Із пружинного пістолета стріляють у горизонтальному напрямі. Якої швидкості набуває куля масою 50 г, якщо перед пострілом пружину жорсткістю 500 Н/м було стиснуто на 3 см?

Тема. Розвязування задач

1.Д/з повторити §36-§38, використовуючи  відео за посиланням: http://interactive.ranok.com.ua/theme/contentview/pdrychniki/fzika-9-klas-pdrychnik-baryahtar-v-g-dovgiyi-s-o-bozhinova-f-ya-kryuhna-o-o-za-red-v-g-baryahtara-s-o-dovgogo/rozdl-5-36-vzamodya-tl-mpyls-zakon-zberezhennya-mpylsy/14454-video

При розвязуванні задач скористайтесь таким алгоритмом розвязування задач із застосування закону збереження імпульсу

 1. Записати умову задачі.

2.Обрати систему відліку.

 1. Зробити малюнок, зобразивши тіла, їх маси, швидкості до і після взаємодії, вісь руху.
 2. Записати закон збереження імпульсу в загальному вигляді.
 3. Записати цей же закон конкретно до умови задачі (врахувати напрямок швидкості), тобто перейти від векторного запису закону до скалярного запису.
 4. В отримане рівняння підставити дані умови і розв’язати його.
 5. Розрахувати чисельне значення.
 6. Записати відповідь

2.Виконайте письмово у робочих зошитах завдання  з використанням алгоритму

1.Хлопчик масою 25 кг, що біжить зі швидкістю 4 м/с, наздоганяє скейт масою 2 кг, що рухається зі швидкістю 2 м/с, і застрибує на нього. З якою швидкістю буде рухатися хлопчик на скейті?

 1. Хлопчик масою 50 кг сидить на візку масою 100 кг, що рухається зі швидкістю 2 м/с. Хлопчик стрибає з візка зі швидкістю 3 м/с в сторону руху. Яка швидкість возу після стрибка хлопчика?

3.Гармата, що летить зі швидкістю 15м/с, розривається на два уламки масами 1,4 кг і 0,8 кг.Більший уламок продовжує рухається у тому ж напрямку зі швидкісю 40м/с. Визначити швидкість меншого уламку

 

 1. Фізична культура. Модуль легка атлетика. Повторити техніку низького старту. Покращити фізичні якості шляхом виконання фізичних вправ:

- стрибки «Зірочка» 3х30 (відпочинок 30 секунд);

- планка на ліктях 3х30 (відпочинок 30 секунд);

- прижки з повного присіду 3х30 (відпочинок 30 секунд);

- згинання тулуба в сід (прес) 3х30.

Відновлення : руки в гору – вдих, руки в низ – видих (10 разів).

 

 1. Українська мова. Прикметник як частина мови

Для того щоб пригадати теоретичний матеріал про прикметник та його особливості, скористаємося частиною відеоуроку :

https://www.youtube.com/watch?v=J_LKCVerZic&list=RDCMUCBJx3fpN2SY9W9zY3e2R1RA&start_radio=1&t=795

Уважно перегляньте відеоматеріал від початку уроку до 8 хв.34 сек.

Зосередьте увагу на таких питаннях:

- розряди прикметників за значенням,

- правила утворення ступенів порівняння прикметників та супутні орфограми;

- правила творення присвійних прикметників.

Після цього виконайте завдання:

Вправа 1. Вправа з ключем.  Від поданих слів утворіть присвійні прикметники, поставте їх у називному відмінку множини (ч и ї ?) і запишіть у три колонки: 1) з суфіксом -ин-;2) з суфіксом -ев- (-єв-); 3)  з суфіксом -ов-.

Валя, ветеринар, Сашко, Аліса, вівчар, електрик, Івась, Радій, Шура, Уля, Борис, Едик, Уманець.

Ключ: з перших букв повинно скластися закінчення вислову Марка Твена: «Уникайте тих, хто намагається підірвати,…».

 

Вправа 2. Вправа з ключем.  І. Випишіть спочатку підряд у колонку ті словосполучення, де в закін­ченнях прикметників треба вставити букву і, а потім    ті, де треба вставити букву и.

Мудр..й людині, учнівськ..х зошитів, вчорашн..х уроків, у чітк..й послідовності, широк..м полем, сталев..ми плугами, в гаряч..й час, струнк.. тополі, у лелеч..м гнізді, осінн..й день, айвов..й сік, у строкат..х  лісах, у льнян..й сорочці, з весел..м настроєм.

Ключ:  У прикметниках підкресліть другу від початку букву. З цих букв прочитаєте відому пораду Т.Шевченка. Запишіть її.

 

Вправа 3. Утворіть, якщо можливо, форми ступенів порівняння від наведених прикметників. Запишіть, позначаючи суфікси чи префікси, що беруть участь в утворенні ступеневих форм. Окремо запишіть слова, від яких не утворюється тупінь порівняння.

Веселий, Іллин, радісний, поганий, обґрунтований, гожий, білуватий, дерев’яний, респектабельний, широченний, прекрасний, чудовий, сучасний, нездійсненний, міцний, дужий, салатовий, синій, легковажний, сіро-синій, буланий, лисий, босий, вишневий, преважкий, гарний, качиний, український.

 

Вправа 4. "Я - редактор". Знайдіть неправильно утворені форми ступенів порівняння прикметників. Запишіть тільки відредаговані слова.

Старший, поганіший, старіший, менш мокріший, більш віддалений, найбільш здібніший, вузьчий, щонайдальший, найтовстіший, кращий, багатіший, багатший, менший, маліший, більш відданий, менш досвідчений, якнайдорожчий, ближчий, найменш грамотний.

 

Чекаю на виконані вами завдання, надіслані у вайбер!

Усім гарного настрою та міцного здоров'я!

 1. Українська література.

Чотирнадцяте квітня

Контрольна робота

Життя і творчість Т.Шевченка

Дорогі дев'ятикласники! Закінчився час, відведений нам для вивчення життєвого шляху та творчої спадщини нашого земляка, Великого Кобзаря Тараса Григоровича Шевченка

За цей період ми з вами не тільки вивчали твори Т.Шевченка, а й створювали конспекти аналізу поезій та поем, узагальнювальні схеми-опори, буклети, працювали разом над узагальненням знань про Великого Кобзаря на сервісі Padlet.

А сьогодні виконуємо завдання контрольної роботи - тести онлайн.

Перед тим, як розпочати виконувати тестові завдання , повторіть вивчений матеріал - і за роботу.

Зауважте:

- сайт "На Урок" дуже розумний: вираховує ваше "довгодумання" чи шукання відповіді на іншому сайті. А ще фіксує кожен ваш вихід із сайту. Підсумкова оцінка за контрольну роботу буде вирахувана як середнє арифметичне  за усі виходи і заходи на сайт.

- під час реєстрації зазначайте ваше прізвище та ім'я, щоб не було "Петя" та "Сідоров"

Отже, запасаємося терпінням (вам запропоновано дати відповідь на 44 питання), переходимо за посиланням  join.naurok.ua , вносимо код доступу 812381

і виконуємо завдання .

Завдання активне  до  16 квітня 18:00

Бажаю усім найкращих результатів, бадьорого настрою та міцного здоров'я!

 

 1. Правознавство. Тема: "Світ юридичних професій" параграф 24 на ст.178 завд. 7, 8 в зошит

 

 1. Мистецтво. Тема :"Фотомистецтво. Аерофотографія. Фоторепортаж". 1. Опрацювати по підручнику стор.168-173. 2. Зробити фоторепортаж на тему :"Весна..." 3. Захистити проєкт письмово. Переслати мені, обов'язково підписуючись своїм прізвищем". УВАГА. Здали попереднє завдання учні: 1АБРАМОВА А 2. СИЛКА Л. 3. СОБАКІН Н. 4. Лозова Д. 5. Тищенко С. 6.Швед Д. 7. Шмігель Е. Решта повинні виконати і переслати вже два завдання.
 2. ХіміяТема: Значення природних і синтетичних органічних сполук. Захист довкілля від стійких органічних забруднювачів.Прочитати  параграф 39 ст.224-229.Проаналізуйте хімічний склад трьох засобів гігієни, які є у вас вдома (1. зубна паста, 2. Шампунь, 3. Гель для душу або рідке мило). Складіть порівняльну таблицю компонентів хімічного складу за формою:

Фото заповненої таблиці в зошиті надіслати до 16.04.20 у вайбер на номер 0967775040.

Із джерел інтернету дізнайтеся про спільні речовини які входять до складу усіх  трьох засобів (для чого їх використовують, та який вони мають вплив на навколишнє середовище).

 

15.04.2020 середа

1.Фізична культура. Повторити техніку низького старту. «Кросфіт»: 5 вправ по 4 підходи, відпочинок між підходами 10 секунд.

- Стрибки зі скакалкою 4х30 сек.

- Присідання 4х30 сек.

- Згинання тулуба в сід 4х30 сек.

- Планка на ліктях 4х30 сек.

- Стрибки «Зірочка» 4х30 сек. Відновлення.

 

2.Географія. Тема.  Чинники розміщення підприємств, що виробляють харчові продукти.

Харчова промисловість в Україні.

Подивитись відеоурок "  Харчова промисловість  України"

https://www.youtube.com/watch?v=mJsyXIs-qyo&list=PLFVSJgZgf7h-rFZRyvAtZLEDV67JE6-_P&index=14&t=1122s

Цей урок географії   можна подивитися на  YouTube -

каналі Міністерства освіти і науки   bit.ly/USO9class

Виконати вправу " Харчова паромисловість України"

https://learningapps.org/9239279

Прочитати параграф 34, повторити параграф 23.

Повторити географічну номенклатуру " Міста України."

 

3.Англійська мова (Кліменко І.О.)

Cities Of the UK

https://www.youtube.com/watch?v=gajqdrpNeHE

Стор.201 – прочитайте текст про Лондон Впр.1(a,b)

Впр.2 (a,b) стор.202

Стор.204 Впр.3

                                    

4.Англійська мова (Хлівна Н.В.) Тема: Birmingham

Завдання: опрацювати лексику з Word Box вправи 2 (a) ст.207,  прослухати декілька разів текст за посиланням  https://drive.google.com/open?id=0BwXhjtj9eqT4OFpBYVhCc1pfeHM

Письмово виконати впр.1, ст.207 (табличка) та впр.2 (b) ст.208. Також написати декілька речень (7-8) про те, чому б ви хотіли відвідати це місто. Усі виконані завдання надіслати у Viber групу.

Виконати завдання потрібно до 17.04

 

5.Українська мова.

П'ятнадцяте квітня

Числівник. Особливості відмінювання числівників

Щановні учні! Упродовж 2-х уроків ми будемо повторювати особливості відмінювання числівників.

Спочатку треба пригадати:

-  на які розряди подяляються числівники за значенням?

- на які групи аоділяються кількісні числівники?

А тепер переходимо до відеоуроків на запропоновану тему. Пропоную переглянути відеоурок

 1. Відмінювання кількісних числівників: цілі числа (7 хвилин)

 1. Відмінювання кількісних числівників (дробових, неозначено-кількісних) та порядкових числівників. (9 хвилин)

https://www.youtube.com/watch?v=YbNVOobEduk

або

 1. Відмінювання числівників (12хв.30 сек.)

 

Пригадали? А тепер переходимо до виконання практичних завдань:

 1. Спишіть речення, замінюючи цифри словами. Зверніть увагу на правильність уживання складених числівників у непрямих відмінках. За наявності паралельних форм записувати їх поруч у дужках.

Зразок:

У шістнадцяти (шіснадцятьох) спортсменів України є нагороди найвищого рівня.

 1. Текст був на 294 сторінках. 2. Текст роздруковано на 88 сторінках. 3. Зустріч із 45 студентами відбулася у вівторок.4. У школі навчається понад 1000 учнів. 5. Щодня на роботу виходило від 87 до 126 чоловік.

 

 1. Напишіть математичні вирази словами, ставлячи числівники у потрібному за змістом відмінку. Подумайте, якої відмінкової форми потребує числівник? Математичні заки "–" та "+" замінюємо словами "відняти" та "додати". Якщо числівник має паралельні відмінкові форми, вживайте їх, прописуючи у дужках:


а) сума чисел дорівнює 657 473 128;

б) від 981 762 654 відняти 87;

в) скласти 24 із 483 271 679;

г) від 294 – 16;

д) до 657 + 11;

е) до 3621 + 999;

є) до 785 + 31;

ж) від 447 – 54;

з) від 72 - 14 

 1. Виконайте тестові завдання
 2. Числівник є в реченні

А  Тричі крига замерзала, тричі розтавала.

Б  Козацький полк ділився на сотні.

В  На репетицію прийшло п’ятеро хлопців.

Г  Раптово вдарив двадцятиградусний мороз.

 1. Форму орудного відмінка числівника в рядку записано ПРАВИЛЬНО

А  п’ятьмастами шістдесятьма сьома

Б  п’ятистами шестидесятьма сімома

В  п’ятистами шестдесятьма семи

Г  п’ятистами шістдесяти сімома

Д  п’ятистами шестидесяти сьома

 1. ПРАВИЛЬНУ відмінкову форму числівника сімсот дев’яносто вісім наведено в рядку

А   Р. в. семи сотень дев’яноста восьми

Б   Д. в. сімсот дев’яноста вісьмом

В   Зн. в. семисот дев’яноста вісім

Г   Ор. в. сьомастами дев’яноста вісьма

Д   М. в. (на) семисот дев’яноста вісьмох

 1. Відмінкова форма  числівника є ПРАВИЛЬНОЮ

А  п'ятиста  дев'яноста семи

Б  п'ятистам  дев'яностам  сімом

В  п'ятьмастами  дев'яноста  сьома

Г  п'ятьомастами  дев'яностами  сімома

Д  п'ятьохстах  дев'яноста  сімох

 

 

6.Українська література.

П'ятнадцяте квітня

Пантелеймон Куліш -  письменник, перший український професійний літературний критик, перекладач. Поетична творчість письменника

 

Дорогі дев'ятикласники! Ми переходимо до ознайомлення із неординарною в українській літературі і культурі постаттю Пантелеймона Олександровича Куліша.

Для опрацювання матеріалу відповідно до теми уроку ви можете скористатися такими джерелами:

1) Опрацювати статтю підручника Українська література 9 клас" - ст.250 - 253

2) Прослухати матеріал про П.Куліша у відеоролику за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=HQ1NtBNFWr8

3) Опрацювати матеріал (стаття і презентація : https://drive.google.com/drive/folders/1NdWLjcip8hpkQkAuta5GJap3kNizHsaZ?usp=sharing

     Після ознайомленням із постаттю П.Куліша в українській літературі, вам необхідно виконати такі завдання у зошиті:

 1. Створити стрічку часу (TimelineGS), що відображатиме сторінки життя і творчості видатного письменника – П.О.Куліша.
 2. Скласти асоціативний кущ «Яким я побачив П. Куліша» відповідно до теми уроку.
 3. Заповнити таблицю «Спадщина П. Куліша»:
Сфера діяльності Внесок П. Куліша
Література
Фольклор
Публіцистика
Мовознавство
Переклади
Видавнича справа
Історія

 

4) Опрацювати текст поезії П.Куліша "До рідного народу". (знайти в інтеренті). Користуючись матеріалом https://drive.google.com/drive/folders/1NdWLjcip8hpkQkAuta5GJap3kNizHsaZ?usp=sharing

скласти конспект аналізу твору і виконати тестові завдання.

5) Самостійно прочитати та скласти літературний паспорт поезій письменника «Троє схотінок», «Заворожена криниця».

6) Із статті П.Куліша "Слово над гробом Шевченка" виписати оцінку творчості Т.Шевченка Пантелеймоном Кулішем.

 

Чекаю на виконання вами завдань!

Усім бадьорого настрою та міцного здоров'я!

 

7.Алгебра. Тема: Статистика. Статистичні дані, способи їх подання та  обробки.

Опрацювати параграф 24 за підручником, для детального  опрацювання теми подивіться відео урок по темі за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=agTeiKu6VrQ. Після опрацювання теми виконати письмово в робочих зошитах №993, №995, №1001.

 

8. Інформатика

Тема: «Розв’язування компетентнісних задач»

Завдання: Родина із трьох чоловік — батьки та дитина 12 років — планує подорожувати до різних міст України. Потрібно визначити, подорож яким транспортом буде дешевшою — потягом чи автомобілем, обґрунтувати вибір транспорту й маршруту. Необхідні дані знайти в Інтернеті для маршрутів: Сміла — Київ, Сміла — Львів, Сміла — Одеса, та моделі машини. Побудувати діаграму, на якій відобразити вартості поїздки до вказаних міст автомобілем і потягом. Зробити висновки (рекомендації) щодо подорожей. Створити презентацію із результатами досліджень та висновками. Результати роботи надішліть на поштову скриньку вчителя fomina_vira@ukr.net

 

16.04.2020 четвер

 1. Фізична культура. Закріпити техніку низького старту. «Кросфіт»: 4 вправ по 4 підходи, відпочинок між підходами 10 секунд.

- Стрибки зі скакалкою 4х30 сек.

- Віджимання від підлоги 4х30 сек.

- Планка на ліктях 4х30 сек.

- Стрибки «Зірочка» 4х30 сек. Відновлення.

 

 1. Біологія. Тема:  Екосистема . Різноманітність екосистем. Перейти  за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=PLFMAnuaCDM , записати схеми в робочий зошит. Как оставаться проактивным и не выгореть на домашнем?

https://bit.ly/3cadxOW

 

 1. Всесвітня історія. Повторити §§ 13, 14,15, виконати тести по кожному з них і надіслати на електронну пошту kavvun.irina@gmail.com

§13 «Франція»

https://naurok.com.ua/test/franciya-u-ii-polivini-hih-st-76499.html

 

§14 «Німеччина наприкінціXIX-на початку XX століття»

https://naurok.com.ua/test/nimechchina-naprikinci-hih-stolittya-115053.html

§15 «Велика Британія у вікторіанську добу»

https://naurok.com.ua/test/vtrata-britanieyu-promislovo-pershosti-v-1-pol-19-st-33405.html

 

 1. Алгебра. Тема: Способи подання та обробки статистичних даних

Повторити параграф 24, та для закріплення матеріалу пройти тест за кодом PY438V.

 

 1. Українська мова. Шістнадцяте квітня

Числівник як частина мови.

Відмінкові форми числівника та узгодження числівника з іменником

 

І. Узгодження числівників із іменниками

Опрацювати матеріал теми за допомогою відеоуроку, перейшовши за посиланням     https://www.youtube.com/watch?v=azJ19WmH7oY&feature=youtu.be

 

Вправа 1. Розкриваючи дужки, запишіть словосполучення:

І.  ¼ (яблуко), 95,6 (відсоток), 3 (узвіз),  1/3 (група), 1/8 (шлях),  2/3 (склянка), 0,12  (відсоток),   6,95   (сантиметр),   2/3    (метр).

 

Вправа 2. Розкриваючи дужки, запишіть словосполучення, ставлячи числівник у Н.в.:

45 (журнал), 23 (рiк), 2 (висновок), 4 (графiк), 7 (ювiлей), 58 (номер), 34 (епiзод), 5(мiкроскоп), 42 (доказ), 17 (аргумент), 6 (випадок), 22 (вершник), 8 (принцип),             27 (дослiд), 542 (приклад), 16 (астероїд), 4 (атом), 25 (фрагмент), 3 (коледж),               76 (пристрiй), 32 (спалах), 4 (метод), 6 (байт), 83 (предмет).

         Коментар.Числівники два, три, чотири сполучаються з іменниками у називному відмінку множини; від п’яти і далі – у родовому відмінку множини; дробові числівники сполучаються з іменниками у родовому відмінку множини

 

ІІ. Числівники на позначення дати і часу

1) Опрацюйте матеріал відеоуроку за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=Vd_la7tOfrg

2)  закріпіть здобуті знання шляхом перегляду короткого відео за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=zaTRsN-S5yg

3) Далі перейдіть за посиланням і заповніть Google-форму, виконавши тестові завдання з теми:  https://forms.gle/GZp1BCZcK22G26JG9

 

Вправа 3. Перепишіть текст,замінюючи числа й скорочення повними словами, поставивши числівники в потрібномувідмінку.

Земля разом з 8 іншими планетами рухається навколо Сонця. Відстань її до Сонця змінюється від 147,1 млн. кілометрів на початку січня до 152,1 млн. кілометрів на початку липня. Період обертання Землі навколо нашого світила дорівнює 365,242 доби, а навколо своєї осі — 23 годинам 56 хвилинам 5 секундам. Довжина земного екватора вимірюється 40 075 704 метрами. Уся поверхня Землі становить близько 510 млн. квадратних кілометрів, причому на 361,1 млн. квадратних кілометрів її, тобто на 71 відсотку, розіллявся Світовий океан.

         Коментар.Дробовi числiвники вiдповiдно до чинного українського правопису читають i записують так: 1/2 – одна друга;3/4 – три четвертi; 2/5 – дві п’ятi, проте: 5/7 – п’ять сьомих; 8/10 – вісім десятих, 3,6 - три цілих і шість десятих.

Вiдмiнкова й числова форма знаменника залежить вiд значення чисельника. Знаменник дробових числiвникiв з чисельником два, три, чотири треба вживати у формi називного вiдмiнка множини (три дев’ятi), а  знаменник з чисельником п’ять i далi– у формi родового вiдмiнка множини.

 

Чекаю на виконані вами завдання!

Шановні учні! Прошу продублювати оцінки із електронних варіантів перевірених завдань у робочі зошити. Для цього візьміть ручку із пастою зеленого, чорного чи червоного кольору і проставте оцінки такі, які після  перевірки виставлені учителем. Якщо якась робота, надіслана мені, "загубилася" у масовому потоці і не перевірена, не відправлена вам для опрацювання, то надішліть ще раз.

Дякую за розуміння важливості такої форми роботи і за вашу відповідальність!

Усім гарних святкових вихідних!

 

 1. Фізика. Тема Розвязування задач

Д/з: повторити §36- §38, при повторенні використайте відео: https://www.youtube.com/watch?v=X-_6Ubd73Uc; виконайте  завдання:

1.Одиниці   вимірювання імпульсу?в СІ- це :…

2.Кінетична енергія тіла…А)прямо пропорційна до його швидкості, Б)прямо пропорційна до квадрата його швидкості, В)обернено пропорційна до його швидкості, Г)обернено пропорційна до квадрата його швидкості

3.Яка фізична величина має одиницю вимірювання Дж:  А) робота, Б)імпульс, В)сила, Г)потужність.

 1. Чому дорівнює формула для обчислення імпульсу тіла ? А)ma, Б)mgh, В)Ft, Г)mυ2/2.
 2. Правильно закінчить твердження: принцип реактивного руху грунтується на:
  а)законі всесвітньього тяжіння ; б) закону інерції:в) законі збереження енергії;г) законі збереження імпульсу.

6.Тіло масою m, яке кинули вгору, піднялося на деяку висоту h і впало на поверхню Землі, відскочило від поверхні та піднялося на ту саму висоту h. Яку  роботу виконала сила тяжіння? А)mgh,  Б)3mgh, В)mgh/3, Г)0.

7.У якій точці траєкторія польоту футбольного м’яча кінетична енергія м’яча максимальна? Опором повітря можна знехтувати. А) у точці 1, Б)у точці 2, В)у точці 3, Г)у всіх точках.

8.Кулька масою 200г впала на горизонтальну плиту. Який імпульс передано плиті при пружному ударі, якщо перед ударом кулька рухалася вертикально вниз зі швидкістю 5м/с ?

 1. З човна масою 160кг, який рухається із швидкістю 1м/с, стрибає хлопчик, що має масу 40кг, у горизонтальному напрямі зі швидкістю 4м/с. Яка швидкість човна після стрибка хлопчика з корми в бік, протилежний рухові човна?

10.Матеріальна точка массою 4кг, щорухається рівномірно, протягом часу 2с. Знайти зміну імпульсу сили точки.

11.Людина зістрибує з візка, що спочатку був нерухомим, зі швидкістю 3 м/с. У якому напрямку і з якою швидкістю почне рухатися візок, якщо його маса вдвічі більша за масу людини?

12.Залежність координати тіла від часу задано рівнянням  x=5+4t-1,5t2. Обчисліть імпульс тіла через 4 с після початку руху. Маса тіла становить 3 кг.

13.Вагон із піском загальною масою 20 т їде за інерцією горизонтальною ділянкою залізничного полотна зі швидкістю 2 м/с. У вагон падає 5 т піску і залишається в ньому. Визначте (у метрах  за секунду) швидкість вагона після падіння цієї порції піску. Вважайте, що g = 10 м/с2.

варіанти відповідей надіслати на пошту boykosvetlana794@gmail.com до 20.04

( обов’язково вкажіть прізвище та  ім’я) .Нагадую!  Це ваша дистанційна робота, а я її оцінюю.

 

17/05/2020 П’ятниця

1.Географія. Тема. Транспорт, його роль в національній економіці.

Види транспорту.

Подивіться відеоурок  географії на YouTube - каналі

Міністерства освіти і науки

bit.ly/USO9class  від 13.04. 2020.

Прочитати параграф 36, повторити параграф 23.

Виконати тести " Вторинний сектор економіки",

відкривши,  посилання  join.naurok.ua

Код доступу  418271

Завдання необхідно виконати до  21 квітня 17:00.

Обов'язоково вкажіть прізвище та ім'я.

 

2.Геометрія. Тема: Повторення. Прямокутний трикутник. Теорема Піфагора

Повторити основні визначення та формули з теми, та пройти тест за кодом ZZE38D.

 1. Англійська мова. Тема: Повторення граматики. Пасивний стан.

Задання: повторити утворення та вживання пасиву за посиланням https://www.youtube.com/watch?time_continue=158&v=-sbI6wvbG5o ,

Виконати завдання 1-10 за посиланням https://www.liveworksheets.com/mp7772td , після виконання завдання, натиснути кнопку “email my answers to my teacher”, вказавши адресу hlivnanataliya@gmail.com

 1. Українська література.

«Чорна рада» - перший україномовний історичний роман

Дорогі дев'ятикласники! Розпочинаємо цікаву подорож сторінками першого в українській літературі історичного роману. Сподіваюся, що кожен із вас ознайомиться із цим чудовим твором із захоплюючим сюжетом.

Сьогодні ми повинні виконати такі завдання уроку:

 1. Ознайомитися із змістом теоретичної частини підручника "Українська література . 9 клас" (ст.253-254) та відеоуроку, перейшовши за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=253&v=LejZB19M-98&feature=emb_logo

 1. Заповнити таблицю:

 1. Записати визначення "роман", "історичний роман", "роман-хроніка";

- історична основа роману "Чорна рада", джерела для написання твору;

- особливості композиції та сюжету роману.

Д/з: 1)  прочитати 1-6 розділи роману;

2)  на розгортці подвійного аркуша робочого зошита чи на листку формату А-4

поступово створювати стрічку часу "Розвиток подій у романі", зазначаючи назви

епізодів та додаючи ілюстрації до еепізодів (кадри з к/ф, власноруч створені тощо);

3) дібрати стислу інформацію про кожного з претендентів на гетьмана України, їх

політичні погляди.

За бажанням - переглянути кінофільм, створений за сюжетом роману "Чорна рада" (https://www.youtube.com/watch?v=7G5IWmNboFM)

Чекаю на виконані вами завдання!

Шановні учні! Прошу продублювати оцінки із електронних варіантів перевірених завдань у робочі зошити. Для цього візьміть ручку із пастою зеленого, чорного чи червоного кольору і проставте оцінки такі, які після  перевірки виставлені учителем.

Якщо якась робота, надіслана мені, "загубилася" у масовому потоці і не перевірена, не відправлена вам для опрацювання, то надішліть ще раз.

Дякую за розуміння важливості такої форми роботи і за вашу відповідальність!

Усім гарних святкових вихідних!

5. Зарубіжна література

Подивіться фільм-виставу "Тевье-молочник"(1985),2 серії. Не пошкодуєте.

https://www.youtube.com/watch?v=BaR3VQrqAHw&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=UBLavolBFPY&feature=youtu.be
Виконайте завдання:
1.Яка основна тема твору?
2.Чим нас так
приваблює головний герой?
3.Які вислови, фрази Тевьє вам запам'яталися?
Перешліть виконане завдання на пошту gaydayinna22@gmail.com

6.Хімія

Тема: Роль хімічної науки для забезпечення сталого розвитку людства.
Опрацювати &40 ст.231-234. Дати відповіді письмово на питання #486,488 ст.234

7. Інформатика

Тема: «Розв’язування компетентнісних задач»

Завдання: Родина запланувала ремонт в одній із кімнат (на ваш вибір). Зробіть розрахунки для ремонту кімнати максимально вигідно. Оберіть найвигідніші матеріали, врахуйте витрати на роботи (якщо плануєте залучати спеціалістів), додайте елементи декору. Створіть презентацію із результатами досліджень та висновками, додайте зображення необхідних матеріалів та прогнозований вигляд відремонтованої кімнати. Результати роботи надішліть на поштову скриньку вчителя fomina_vira@ukr.net

 

21/04/2020 Вівторок

 1. Правознавство. Тема:"Нова українська поліція", опрацювати конспект за посиланням https://drive.google.com/file/d/1kRXDpv86KQFK7SUMp8H1kzx6JqkXftoO/view, виконати задання в тексті, дочитати параграф 24 до кінця

 

 1. Хімія. Тема: Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу. Опрацювати & 41 ст.234-238, дайте письмово відповіді на питання № 494,496 ст.238-239 складіть структуру хімічної науки (ст237).

 

 1. Фізика. Тема. Фундаментальні взаємодії в природі. Межі застосування фізичних законів і теорій. Фундаментальний характер законів збереження

         Д/з: опрацювати  §39,виконати письмово вправу 39( завдання2,3,5) при підготовці домашнього завдання     використайте презентацію https://naurok.com.ua/prezentaciya-v-9-klasi-do-temi-fundamentalni-vzaemodi-v-prirodi-mezhi-zastosuvannya-fizichnih-zakoniv-i-teoriy-fundamentalniy-harakter-zakoniv-zberezhennya-10384.htm

 

 1. Українська мова. Двадцять перше квітня

Правопис займенників

Дорогі дев'ятикласники! Продовжуємо повторювати основне із розділу "Морфологія. Орфографія".

На попередньому занятті ви опрацювали матеріал про займенник та його розряди за значенням. У перевірених роботах проаналізували недоречності (до яких належить і така: у тексті вправи не підкреслено "об'єкт роботи", не визначено синтаксичну роль займенників, не надписано розряди за значенням тощо)

Починаємо працювати!

 1. Запишіть у зошити дату проведення уроку, його тему.

На попередньому уроці ми працювали з матеріалом відеоуроку

https://www.youtube.com/watch?v=a5QAjzOCWEM

 1. Якщо необхідно пригадати, які є розряди займенників за значенням, то пропоную переглянути його ще раз (до 5 хв.15 сек)
 2. Ознайомтеся із матеріалом відеоуроку щодо написання займенників (починаючи із 5 хв.16.сек) https://www.youtube.com/watch?v=a5QAjzOCWEM
 3. Виконайте для самоперевірки 2 тестових завдання, запропонованих у відеоуроці.

А тепер переходимо до практичної частини.

 1. Пояснювальний самодиктант. Запишіть текст, підкресліть займенник умовною позначкою залежно від синтаксичної його ролі.

Шануй і поважай матір і батька. Вони дали тобі життя. Ти будеш дорослою людиною, але для матері і батька до останнього їхнього подиху залишишся дитям. Своєю працею і піклуванням вони несуть радість у твою колиску. Не забувай, що батьки також мають право на радість. Шануй і поважай бабусю й дідуся… дорожи честю сім’ї, оберігай її, як святиню. Де б ти не був, ніколи не забувай про свою рідну домівку. Завжди пам’ятай про неї (В. Сухомлинський).

 1. Конструювання. «Утвори і запиши займенник»  

Аби/хто, будь/що, який/небудь, казна/що, скільки/небудь, ні/який, ні/в/чому, ні/до/чого, хтозна/хто, казна/в/якій, де/чий, ні/якого, аби/до/кого, будь/на/чому, чого/сь, будь/що, казна/в/якій, ні/чого, ні/до/кого.

 1. Творчий диктант. Запишіть займенники в три колонки: разом, окремо, через дефіс.

Будь/який, будь/хто, хтозна/який, казна/що, який/небудь, казна/з/ким, будь/на/чому, чий/небудь, ні/що, аби/хто, де/хто, хтозна/хто, хтозна/чий, який/сь, де/який, будь/що, хто/будь, хто/небудь, будь/у/кого, казна/при/кому, будь/котрий, аби/з/ким, де/в/чому, ні/до/чого, ні/при/кому, де/який, казна/чий, що/небудь.

 1. Навчальне редагування. Записати займенники за алфавітом, виправляючи, де треба, допущені орфографічні помилки.

Де-який, хтозна в кому, будь-заким, ніскільки, аби-який, абихто, щонебудь, нізчим, скількись, девчому, з чимось, казнащо, невідь-який, де-що, будь з чим, хто зна-який, нівякому, абищо, нічий.

 1. Творче редагування. Виправте неправильно побудовані речення, уникаючи двозначності, пов'язаної із уживанням займенників. Запишіть відредаговані речення, підкресливши слово (-а), які ви внесли (замінили) у речення.
 2. У неділю Лариса зустрічатиме свою маму. Вона буде у червоній сукні. 2. Ми підійшли до клумби школи, навколо якої росли дерева. 3. Раптом заєць наскочив на вовка. Він злякався і почав тікати. 4. Панночку доглядала Устя. Вона її била й штовхала.

Чекаю на виконані вами завдання!

Усім гарного бадьорого настрою!

 1. Українська література.

                                 Сюжет роману П.Куліша "Чорна рада"

Дорогі дев'ятикласники! Ми продовжуємо знайомитися із першим в українській літературі історичним романом "Чорна рада, автором якого є П.Куліш." Саме за цей твір так сердечно Т.Шевченко дякує автору:

"Спасибі тобі, Богу милий друже мій великий, за твої дуже добрі подарунки, і особливе, спасибі тобі за «Чорну раду». Я вже її двічі прочитав, прочитаю і третій раз, і все-таки не скажу більш нічого, як спасибі. Добре, дуже добре ти зробив, що надрукував «Чорну раду» по-нашому. .. Розумний, дуже розумний і сердечний эпилог вийшов; тілько ти дуже вже, аж надто дуже, підпустив мені пахучого курева; так дуже, що я трохи не вчадів." ( Щоденник. 5 декабря 1857 г.)

Задання:

 1. Проведення тестового опитування


І розділ

 1. Художній твір на історичну тематику, який близький за змістом до роману П. Куліша «Чорна рада»:
 2. а) Літопис С. Величка;
 3. б) Літопис Г. Грабянки;
 4. в) Літопис Самовидця;
 5. г) «Повість минулих літ».
 6. За рахунок чого збагатився М. Черевань і потім оселився у Хмарищі?
 7. а) розбійництва;
 8. б) участі у війнах проти ляхів;
 9. в) гноблення селян;
 10. г) отримання спадщини від заможного дядьки.
 11. Прислів’я, яке використав Василь Невільник у своєму зверненні під час зустрічі зі Шрамом:
 12. а) «Гора з горою не зійдеься, а чоловік з чоловіком зійдеться»;
 13. б) «Який гість, така йому і честь»;
 14. в) «Милий гість не часто буває»;
 15. г) «Чим багатий, тим і радий».
 16. Улюблена справа пана Череваня:
 17. а) бджолярство; б) рибальство;
 18. в) мисливство; г) гончарство.
 19. Шрам одночасно був попом і:
 20. а) вчителем; б) лікарем;
 21. в) полковником; г) хорунжим.
 22. Про якого гетьмана козаків не згадується у творі:
 23. а) Т. Трясила; б) П. Павлюка;
 24. в) Остряницю; г) С. Зборовського.

 

ІІ розділ

 1. Про що співав старець-кобзар, перебуваючи у Череваня?
 2. а) Героїчне минуле України;
 3. б) сум країни через смерть Б. Хмельницького;
 4. в) страждання козаків у турецькій неволі;
 5. г) красу рідного краю.

ІІІ розділ

 1. М. Черевань називав божком:
 2. а) сталеву шаблю; б) П. Шрама;
 3. в) жбан із Польщі;
 4. г) кожного, хто відцурався віри християнської.
 5. Обряд, який відбувся під час гостювання Шрама у Череваня:
 6. а) ворожіння на щасливу долю;
 7. б) нашіптування хвороби;
 8. в) сватання; г) хрестини.

ІV розділ

 1. Про кого з героїв П. Куліш у творі зазначив: «Не любив ніяких сварок»:
 2. а) Т. Сурмача; б) М. Череваня;
 3. в) І. Шрама; г)товстопикого синьокаптанника.

V розділ

 1. За яких умов М. Черевань «пішов би до запорожців»? Якщо б:
 2. а) вмів добре орудувати зброєю;
 3. б) досконало знав їх звичаї і побут;
 4. в) він не вірив у Бога; г) не мав дружини.
 5. «Я. Сомко був воїн уроди, возраста і красоти зіло дивної»,—так зазначалося у:
 6. а) Біблії; б) житіях;
 7. в) сказаніях; г) літописах.


 Примітка. За кожну правильну відповідь установлюється1 бал.

 

 1. Прочитати роман (розділи VII - XІІ)
 2. Розпочати складання стрічки часу за розвитком подій у романі з розділу І до 12 розділу (розгортка подвійного аркуша у зошиті або окремо на А-4). Майте на увазі, що далі цей вид роботи буде продовжено (р.ХІІІ - ХVІІІ)

Приємного читання! Як заповідав Т.Шевченко: "Думайте, читайте!.."

 

22.04.2020

Інформатика

Тема: «Розв’язування компетентнісних задач»

Завдання: Уявіть, що в майбутньому ви вирішили стати приватним підприємцем і відкрити кав’ярню. Створіть презентацію, в якій розмістіть назву та рекламний салоган вашого закладу, асортимент із цінами, акційні пропозиції. Передбачте доставку замовлень додому на випадок карантину. Прошу до кінця тижня надіслати всі виконані раніше роботи, оскільки від цього буде залежати ваша підсумкова оцінка. Якщо у вас немає редактора презентацій, робіть в текстовому документі або на Гугл-диску. Результати роботи надішліть на поштову скриньку вчителя fomina_vira@ukr.net

 

Географія. Тема. Транспорт  України.

Подивіться відео " Залізничний транспорт"

https://www.youtube.com/watch?v=GrVdVMXb_TU

" Автомобільний транспорт"

https://www.youtube.com/watch?v=dU7_CoMXTx0

" Водний транспорт"

https://www.youtube.com/watch?v=4GzDxnhRZfM

 

Прочитати параграф 37, повторити параграф 24.

Виконати вправу " Транспорт"

https://learningapps.org/4944993

 

Англійська мова. (Кліменко І.О.) Стор.207 – LISTENING

Сьогодні тренуємо наші навички аудіювання.

Впр.1 (a,b)

Впр.2 (a,b,c)

Впр.3 (a,b,c)

Уважно прослухайте записи та виконайте вправи до них.

https://drive.google.com/open?id=1PmMB3MXRQbPzgihDGrIxfEqNvENjvtHk

 

Англійська мова. (Хлівна Н.В.) Тема: London. Speaking.

Завдання:

 • прослухати текст впр. 1, ст.201-202 за посиланням

https://drive.google.com/file/d/1-NFt2kdTeGyUzc43ehcX-UHaEDOPqrpa/view?usp=sharing

вивчити текст напам’ять, відзняти відео вашої розповіді, надіслати у Viber групу чи у Google клас. Важливо дивитися у камеру, розповідаючи текст.

Deadline 25.04

 

Фізична культура. Повторити фази стрибків з розбігу. Згинання тулуба в сід на 45 сек. 3х45 сек., відпочинок між підходами 1 хв. Стрибки зі скакалкою.

 

Українська мова.

Двадцять друге квітня

Дієслово. Основні дієслівні орфограми

Щоб говорити про орфограми, необхідно пригадати усе, що знаємо про дієслово. Ви, як дорослі учні (дев'ятикласники!), самостійно шукаєте навчальний матеріал про дієслово, його морфологічні категорії. Зверніть увагу на такі з них:

- вид доконаний і недоконаний;

- спосіб (дійсний, умовний та наказовий);

- час (теперішній, минулий, майбутній);

- особи дієслова;

- дієвідміни дієслів;

- орфограми дієслова.

Вашими  помічниками можуть стати:

https://www.youtube.com/watch?v=DovwtRffOM0 (до 5 хв. 47 сек.)

!!!підручник української мови для 7 класу автора Глазова О.:

(параграфи 4-17)    (https://pidruchnyk.com.ua/761-ukrmova-7-klas-glazova-2015.html - завантажити)

Практичні завдання:

За підручником (Глазова О. Українська мова .7 клас):

 1. Вправа 74
 2. Вправа 160 (+ визначити дієвідміну дієслова)

Вправа .  Записати речення, розкриваючи дужки. Позначити орфограму Не з дієсловами.

 1. Люблю весну, та хто її (не)любить, коли життя цвіте, як пишний сад (В. Сосюра). 2. На ледачій землі і трава (не)росте (Народна творчість). 3. Хто (не)пожалує рослини чи скотини, той (не) пожалує людини (Народна творчість). 4. Воістину жорстокість (не) має меж (В. Степовий). 5. Ще назва є, а річки вже (не) має... (Ліна Костенко)

Чекаю на вами виконані завдання.

Усім гарного настрою!

 

Українська література.

                                                    Двадцять друге квітня

Показ протистояння сил державотворення і руїнництва у романі „Чорна рада” П.Куліша

Працюємо у зошиті т аз текстом роману:

 1. «Чорна рада» — роман багатопроблемний.

З'ясуйте, які саме проблеми порушує автор у романі, запишіть у формі грона проблеми і з яким образом (образами) вони пов'язані.

 

 1. Основний конфлікт роману — суперечності між козацькою старшиною, виразниками інтересів і поглядів якої є Сомко, Шрам, і широкими народ­ними масами — селянською біднотою, міщанством, козацькою голотою, очолюваними Брюховецьким.

 

 1. Як у романі відбувається групування персонажів? Створіть ці групи і наведіть приклади героїв до кожної групи:

 Головні та другорядні; негативні й позитивні; реальні й вигадані; прихильники Сомка та прихильники Брюховецького).

 

 1. Дайте 1-3 реченнями відповідь на питання:
 2. Ви уже готували матеріал про кожного персонажа - претендента на гетьманську булаву. Чиї погляди вам більш до вподоби? Чому?
 3. До кого, на вашу думку, з персонажів «Чорної ради» автор ставиться з повагою, до кого — з симпатією й гумором, кого ненавидить? Чому?
 4. Як ви вважаєте, через що виникла розбіжність у поглядах Я. Сомка та І. Брюховецького щодо подальшої майбутньої долі України? Свої переконання обґрунтуйте.
 5. У чому, на ваш погляд, виявилося негативне ставлення П. Куліша до тих героїв роману, хто зрадив Я. Сомка і став на шлях по­грабування і розбою. Наведіть переконливі приклади з твору.
 6. Чи правильно вчинив Я. Сомко, відмовившись від допомоги Кирила Тура? Доберіть аргументи «за» і «проти», враховуючи складність історичних обставин у тогочасній Україні.

Чекаю на виконані вами завдання!

Не забувайте про форму скріншота!

Усім гарного настрою та міцного здоров'я!

 

Алгебра. Тема: Узагальнення та систематизація знань, вмінь, навичок з теми «Основи комбінаторики, теорії ймовірності та статистики»

Повторити основні поняття та формули з теми, за підручником це параграфи з 21 по 24. Для систематизації знань пройдіть тест (звертаю вашу увагу, що тест можливо пройти тільки до півночі 26 квітня). Підготуватись до контрольної роботи.

 

23/04/2020 четвер

 1. Біологія. Тема: Екосистеми та їх функціонування . Завдання за посиланям

https://drive.google.com/file/d/1e83eAQOLVa_yzbUJmYV8WjvQNMvtFANK/view?usp=sharing 

 

 1. Алгебра. Тема: Контрольна робота з теми «Основи комбінаторики, теорії ймовірності та статистики»

Повторити основні визначення та формули з теми, завдання контрольної роботи виконати онлайн у вигляді тесту ( звертаю вашу увагу, що завдання контрольної треба виконати до півночі 26 квітня).

 

 1. Фізика.  Тема Розвязування задач

Мета.Застосування набутих знань по темі «Закон збереження імпульсу»

Записуємо хід розвязання  задач1,2,3 в робочих зошитах. Якщо щось не виходить, значить потрібно: використайте  відеоурок за посиланням  https://www.youtube.com/watch?v=jn6bZcaaIaE передивіться ще раз відео з попереднього уроку,прочитайте розв’язок задачі-прикладу з підручника на «Закон збереження імпульсу», перечитайте ще раз уважно параграфи36-38

Задача 1.

Навантажений вагон масою 60 т, який рухався зі швидкістю 0.3 м/с, зіштовхнувся з порожньою платформою масою 25 т. Із якою швидкістю й куди рухалася платформа перед зіткненням, якщо після нього вагон і платформа зупинилися?

Підказка: Задача на «Закон збереження імпульсу». Не забуваємо робити рисинки, вони допоможуть з розв’язком.

 Задача 2

Якої швидкості на набуде нерухоме чавунне ядро, якщо куля, що летить горизонтально зі швидкістю 400 м/с, відскочить від нього і рухатиметься в протилежному напрямку зі швидкістю 300 м/с? Маси кулі та ядра дорівнюють відповідно 15 г і 20 кг.

Задача 3

Два візки їдуть назустріч один одному.Маса пешого 10 кг, а другого 15 кг.Швидкістьві зків відповідно дорівнює 1,5 м/с і 1 м/с.Візки зчіплюються Як напрямлена швидкість візків після зчіплення- у ббік першого чи другоговізка?Чому дорівнює ця швидкість?

Підказка: Задачі, знову ж на «Закон збереження імпульсу». Головне правильно зробити рисунки  та проекції

 1. Українська мова.

                                            Двадцять третє квітня

Особливі форми дієслова, їх творення і написання.

Дієприкметник як особлива форма дієслова

Опрацьовуючи завдання попереднього уроку, ви завантажили собі підручник О.Глазової Українська мова 7 клас - 2015

https://pidruchnyk.com.ua/761-ukrmova-7-klas-glazova-2015.html

Запишіть у зошити дату ПРОВЕДЕННЯ уроку (дату пишемо СЛОВАМИ)

Зазначте тему уроку

 1. Опрацюйте теоретичний матеріал за цим підручником про дієприкметник як особлива форма дієслова (параграфи 18, 21, 24, 25)
 2. Складіть у зошиті опорну схему (ОС) "Написання дієприкметників"
 3. Виконайте завдання до вправ:

а) Вправа 265

б) Вправа 294

в) Вправа 300

г) Вправа 261 (усно)

д) Вправа 266

У кожній вправі підкресліть "об'єкт", над яким попрацювали.

Чекаю на виконані вами завдання!

Пам'ятайте про вимоги до скріншотів:

форма - вертикальна, об'єм - розгортка подвійного аркуша робочого зошита.

 

Усім - гарного весняного настрою та міцного здоровя!

 

 1. Фізична культура. Повторити техніку стрибків з розбігу. Стрибки зі скакалкою по програмі.6. Всесвітньої історії Повторити §§ 16, 17,  виконати тест і надіслати на електронну пошту kavvun.irina@gmail.comПри підготовці домашнього завдання використати презентацію https://naurok.com.ua/navchalna-prezentaciya-z-vsesvitno-istori-dlya-9-go-klasu-na-temu-rosiyska-imperiya-naprikinci-hih---na-pochatku-hh-st-chas-nadiy-i-rozcharuvan-15361.html

§16 «США в другій половині XIX-на початку XX ст.»

§17 «Російська імперія в другій половині XIX-на початку XX ст»

 1. https://naurok.com.ua/test/rosiyska-imperiya-v-drugiy-polovini-xix-st---poch-xx-st-247018.html

7. Трудове навчання

Продовжити виготовлення виробу. Сфотографувати виріб на стадії виготовлення і надіслати на адресу  nelia.fomina@gmail.com

 

24.04.2020 П’ятниця.

1.Географія.  Тема. Транспорт  світу.

Переглянути презентацію "Транспорт як вид економічної діяльності"

https://naurok.com.ua/prezentaciya-transport-yak-vid-ekonomichno-diyalnosti-30549.html

Прочитати параграф 38, повторити параграф 25.

Прочитати статті: 1. " Чому швидкість  корабля вимірюється у вузлах?"

http://tut-cikavo.com/tekhnolohii/transportni-zasoby/196-chomu-shvidkist-korablya-vimiryuetsya-u-vuzlakh

 1. " Лоукост: цікаві факти"    http://tut-cikavo.com/tekhnolohii/aviatsiia/926-loukost-aviakompaniji

Виконати тести " Транспорт ,"відкривши посилання
join.naurok.ua

Код доступу  406742

                   Завдання необхідно виконати до 28 квітня 17:00

                   Вказати прізвище та ім'я.

Виконати вправу " Вчимо карту України"

https://learningapps.org/2489667

2.Хімія. Тема: Хімічна наука і виробництво в Україні. Видатні вітчизняні вчені – творці хімічної науки.
Переглянути теоретичний матеріал за посиланням: https://drive.google.com/file/d/1YuitXA-bDWAiLMHzCTsEu1Qw_L_iYfd7/view?usp=sharing
Опрацювати & 42 , 43 ст.239-250, дайте письмово відповіді на питання №503, 505 ст. 244 та №509 ст. 250

https://l.messenger.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1YuitXA-bDWAiLMHzCTsEu1Qw_L_iYfd7%2Fview%3Fusp%3Dsharing&h=AT2VcLhqiR4q5tJtSjRRBGFaMY8D0HenzG3ottGxg1hzRGtSOhqEHsQu1jjQ4Uy0lEdUwEMdK72obEohc9xxgIvJN5Pa40a_Vp0o5poFncciG6JoBo2SsaFYvozTb_uHLec7

 1. Зарубіжна література. Напишіть твір – роздум за одним з афористичних висловлювань Шолом – Алейхема (за вибором).

- Якщо ти думаєш тільки про себе, чекай коли – небуть зла від інших.

- Жити так, ніби ти щойно на світ народився!

- Коли їстимеш плоди своєї тяжкої праці – буде тобі втішно і добре.

Нагадую, що твір за повістю «Тевє – молочник».  Надсилати на електронну адресу gaydayinna@gmail.com

 1. Геометрія. Тема: Розв’язування прямокутних трикутників

Повторити основні визначення та формули з теми, для того щоб пригадати як розв’язуються задачі з даної теми продивіться відео , після опрацювання матеріалу пройти тест (звертаю вашу увагу, що тест доступний до півночі 28 квітня).

 1. Англійська мова.

(Хлівна Н.В.)

Тема: London. Speaking.

Завдання:

 • прослухати текст впр. 1, ст.201-202 за посиланням

https://drive.google.com/file/d/1-NFt2kdTeGyUzc43ehcX-UHaEDOPqrpa/view?usp=sharing

вивчити текст напам’ять, відзняти відео вашої розповіді, надіслати у Viber групу чи у Google клас. Важливо дивитися у камеру, розповідаючи текст.

Завдання необхідно виконати всім, воно є частиною семестрового контролю з говоріння.

Deadline 25.04

(Кліменко І.О.)

https://www.youtube.com/watch?v=CcglOaA5Fr0&feature=youtu.be
Grammar
Повторюємо Passive Voice
Впр 1. Стор. 210
Впр 2-3 стор. 211
Нагадую що всі виконані завдання чекаю в себе на пошті irinkaklimenko7854436@gmail.com

 

 1. Українська література.

                                             Двадцять четверте квітня

Головні образи роману П.Куліша "Чорна рада"

Урок-дослідження

Дорогі дев'ятикласники! Ви прочитали роман П.Куліша "Чорна рада". Сподіваюся, що байдужим він нікого не залишив. Сьогодні проведемо дослідження - підсумок: якими ж змальовано головних героїв роману?

Уявіть, що ви у своїй класній кімнаті. Скучили за своїм робочим місцем?

Роботу проводимо за рядами. Тож учень, залежно від робочого місця, досліджує усе про свого персонажа:

І ряд - полковник Шрам

ІІ ряд - Яким Сомко

ІІІ ряд - іван Брюховецький

Що треба зробити?

 1. Скласти 3 грона: "Риси вдачі ", "Особливості зовнішності персонажа", "Політичні погляди героя" + короткі цитати.
 2. Дібрати з тексту роману цитати- висловлювання інших персонажів про "вашого героя" (записати цитату із вказівкою на того, хто сказав) та самохарактеристика героя
 3. Уособлення: "Я - герой твору" .

Ситуація така: до нас у школу на зустріч із 9-класниками завітали гості:  Яким Сомко, Іван Брюховецький, полковник Шрам . Ваш герой повинен виступити перед групою учнів  і представити себе .

Уявіть себе в образі "вашого" персонажа. Складіть текст самопредставлення , зазначивши усе, що вам стало відомо про нього (до 8 речень)

Додаткове завдання (за бажанням):

а) Створіть 2 ілюстрації до улюбленого епізоду роману "Чорна рада" на листку А-4 (10 балів)

б) створіть "хмару слів" до роману "Чорна рада": виберіть форму для "хмари" і внесіть ключові слова для розуміння змісту роману, його героїв, теоретично-літературні  відомості (можна в електронному варіанті, скориставшись програмою ( зберегти і надіслати або посилання на зроблене, або його скрін ) або зробити "від руки" на листку А-4 (12 балів )

Кінцевий термін виконання завдань уроку - неділя, до 16.00.

Чекаю на ваші завдання, виконані упродовж уроку та додаткові завдання.

Гарних вихідних !

 

Інформатика

Тема: «Повторення по темі «Інформаційні технології в суспільстві»»

Завдання: повторити §1-2, виконати тестове завдання (до 29.04.2020).

 

27/04/2020

 1. Біологія. https://drive.google.com/file/d/12q1fIKNRAC5_785uWYtMwaYQdsIXuXYM/view?usp=sharing
 2. Основи здоров’я. Тема: Вплив психоактиних речовин  на репродуктивне здоров’я. ВІЛ/СНІД: проблема людства. Перейдіть за посиланням joinmyquiz.com введіть пароль 075294  сподобається. Пишіть своє ім’я та прізвище
 3. Українська мова.

Двадцять сьоме квітня

Написання частки НЕ з різними частинами мови

 1. Записати у зошит ДАТУ ПРОВЕДЕННЯ уроку (словами), ТЕМУ уроку. Вирази «Класна робота», «Домашня робота» не треба писати, якщо про це не сказано у матеріалах уроку!
 2. 2. Теоретичний блок.

а) Користуючись підручником «О.Глазова. Українська мова. 7 клас – К., 2015» , опрацювати параграф 38 (ст.240): зосередимо сьогодні увагу на написанні НЕ з іменниками, прикметниками, прислівниками.

б) Про написання Не  пропоную переглянути відеоролик

https://www.youtube.com/watch?v=DtqV_ryxXqA ( до 3 хв. 29 сек.)

в) Вам допоможе і алгоритм «Написання частки НЕ з різними частинами мови». Відеоролик тривалістю 3 хв.12 сек)

https://www.youtube.com/watch?v=RZb0JguQp6Y

 1. Практичний блок.

а) Виконати вправу. Знімаючи скісну лінію,  записати речення у 2 колонки: НЕ пишемо разом», «НЕ пишемо окремо». Позначити орфограму

Не /веселий, а сумний сьогодні день. Надто не/уважний студент. Не/виконане завдання не дає Марині спокою. Не/написана вчасно стаття. Вельми не/весела подія. Їхнє завдання не/виконане.  Не/кохання, а пристрасть охопила юнака. Не/відісланий лист так і залишився лежати в шухляді. Не/підготовлена учнем доповідь. Він мені не/друг.  Не/сказане, а написане слово. Не /холодно дитині в батьковій свитині.

б) Вправа 453: Записати речення, знімаючи скісну лінію. Позначте орфограму.

Чекаю на виконані вами завдання, надіслані на вайбер +380930524039 (тільки підписуйте свої аканти людським – власним – іменем та прізвищем!)

Пам’ятайте про вимоги до фото робіт: вертикальна форма і об’єм – розгортка подвійного аркуша! Дякую за розуміння!

Усім – гарного дня!

 1. Фізика.

                                                Тема.Контрольна робота

Виконати  завдання , перейшовши за посиланням   join.naurok.ua  Введіть код доступу  815011 та  своє прізвище та ім’я.

Пам'ятайте про те, що  завдання активне (його необхідно виконати) до 28 квітня 20:00

 

 Нагадую!  Це ваша дистанційна робота, а я її оцінюю.Чекаю тільки високих результатів! (результати не потрібно надсилати)

 1. Зарубіжна література. Чекаю роботи на перевірки. Де відповіді на запитання твір? Виконуємо всі завдання час до понеділка. gaydayinna22@gmail.com

 

6. Історія України

Повторити розділ IV  “Українські землі у складі Російської імперії в другій половині XIX ст.»  §§ 12 - 18, виконати тест і надіслати на електронну пошту kavvun.irina@gmail.com

https://test.izno.com.ua/naddnipryanska-ukrayina-v-drugiy-polovini-hih-st/ 

7. Геометрія

Тема: Повторення . Теорема синусів та косинусів

Повторити теореми синусів та косинусів та застосування їх до розв’язування задач, це параграф 11-12 за підручником, та виконайте письмово в робочому зошиті №500, №551 ( фото виконаного завдання в зошиті надсилайте на електронну почту вчителя 2807vadymvoloshyn@gmail.com, всі виконані роботи до цього також надсилайте), та виконайте тест ( звертаю вашу увагу, що тест доступний до півночі 30 квітня).

 

28.04.2020

 1. Фізична культура

Повторити техніку та методику метання м'яча та бігу на 60 метрів. Розвиток фізичних якостей: програма стрибків через скакалку:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1483443501837632&id=100005159897498&sfnsn=mo
Ознайомитись з відео, за посиланням:

2. Мистецтво.

Тема: " Мистецтво в діалозі культур. Полікультурність.. 1. Опрацювати по підручнику стор.192-295. 2. Зробити опис однієї репродукції на стор.195.( письмово). Відповіді відіслати вчителю до 04.05. План опису репродукції: 1.Автор картини(короткі відомості). 2. Назва твору. 3.Розкрити зміст картини,описати героїв. 4.Колорит,фарби. 5.Враження від твору(аргументовати). Бажаю успіхів.

3. Хімія.

Повторення теми «Насичені та ненасичені вуглеводні» &22-29
Пройти онлайн-тест до 04.05 за посиланням:
https://forms.gle/5KMRKz7MDFdfWwzj6

4. Правознавство.

Практична робота. Тема: "Право - як професія". Завдання: Написати ессе (10-15 речень), на основі параграфа 24, розкривши наступні питання: 1. Ким можна працюати після закінчення факультету за спеціальністю "Правознавство"?. 2. Юрист. адвокат, юристконсул - спільне та відмінне. 3. Яку роботу виконує національна поліція України?.

5. Українська мова.

Двадцять восьме квітня

Написання НЕ та НІ з різними частинами мови

І. Записати у зошит ДАТУ ПРОВЕДЕННЯ уроку (словами), ТЕМУ уроку. Вирази «Класна робота», «Домашня робота» не треба писати, якщо про це не сказано у матеріалах уроку!

ІІ. Теоретичний блок.

 1. Повторіть правила написання НЕ з дієсловами та дієслівними формами тут

(після 3 хв.29 сек.)

 1. Щоб ніколи не помилятися при написанні НЕ, запам'ятайте 5 правил, коли НЕ пишемо разом:

 

 1. Опрацюйте матеріал про написання частки НІ з різними частинами мови за підручником О.Глазова Українська мова. 7 клас - 2015" - параграф 38 (ст.243)

ІІІ. Практичний блок.  Виконайте тестові завдання, відкривши посилання
join.naurok.ua    і ввівши Код доступу 518729

Завдання необхідно виконати до  18:00   30 квітня

 

Будьмо чесними в першу чергу самі перед собою!

Як закликав Т.Шевченко: "Не дуріте самі себе, учітесь, читайте,

і чужому научайтесь, й свого не цурайтесь!"

 

Хто бажає додатково перевірити власні знання з теми, запрошую сюди: http://www.ridnamova.kiev.ua/html_test/2.10-test.html

 

Бажаю усім успішного тестування із зазначеної теми!

А перед наступним уроком необхідно зробити розминку. Тож запалюйте з Данею Вегасом тут

Усім - гарного настрою!

6. Українська література.

Життя і творчість Марко Вовчок.

Записати у зошит ДАТУ ПРОВЕДЕННЯ уроку (словами), ТЕМУ уроку. Вирази «Класна робота», «Домашня робота» не треба писати, якщо про це не сказано у матеріалах уроку!

 

 1. Ознайомитися із відомостями про першу в українській літературі жінку - письменницю:

а) опрацювати матеріал підручника - ст.293-295; скласти опорну схему життя і творчості письменниці;

б) перегляньте відео та доповніть  опорну схему відомостями, почерпнутими із відео та із статті " МАРКО ВОВЧОК: ТОП-10 ТАЄМНИЦЬ ЖИТТЯ "ФАТАЛЬНОЇ ЖІНКИ" на сайті.

 1. Перекладацька діяльність Марка Вовчка ():

Самостійно знайти матеріал та скласти тези щодо перкладацької діяльності Марка Вовчка.

 1. Прочитати оповідання з творчого доробку Марка Вовчка про долю жінки у покріпаченому суспільстві (за вибором учня із збірки "Народні оповідання"), визначити проблематику твору. Висловити враження від прочитаного.

 

Чекаю на виконані вами завдання! Надсилайте на вайбер +380930524039.

Не забувайте про форму фото ( вертикальна) та об'єм (розгортка подвійного аркуша робочого зошита).

Усім - бадьорості!

 

 

7. Фізика.

Тема.Еволюція фізичної карти світу.Фізика і науково – технічний прогрес

Д/з: опрацювати  §40,дати відповідь на пит.1-5 стор.254

При вивченні нового матеріалу використайте відео за посиланням  https://www.youtube.com/watch?v=ngmzyTTwdtg  та презентацію https://naurok.com.ua/prezentaciya-v-9-klasi-do-temi-evolyuciya-fizichno-kartini-svitu-rozvitok-uyavlen-pro-prirodu-svitla-fizika-i-naukovo-tehnichniy-progres-10390.html

 

29.04.2020 середа

 1. Алгебра. Тема: Повторення. Формули скороченого множення

Повторити формули скороченого множення тут, та виконати тест (звертаю вашу увагу, що тест доступний тільки до півночі 3 травня).

 

 1. Українська мова.

Двадцять дев'яте квітня

Тридцяте квітня

Зв'язне мовлення

Контрольний твір-роздум  у публіцистичному стилі

Записати у зошити дату проведення уроку словами, а також тему уроку

Дорогі  дев'ятикласники!  Підходить до завершення навчальний рік. У ІІ семестрі ми повинні з вами виконати кілька робіт контрольного характеру: написати контрольний твір, переказ, диктант, узагальнюючу роботу за рік з тем, що вивчалися.

Сьогодні виконуємо завдання: написати контрольний твір-роздум. Попередньо ми уже писали навчального характеру творчі роботи, ви отримали від мене індивідуальні зауваження і рекомендації, виконали і роботу над помилками (?).

Прагнучи написати якнайкраще твір, кожен із вас повинен врахувати сформовані навички написання творів, додати знання про вимоги щодо написання твору-роздуму.

 1. Скористайтеся допоміжним матеріалом - відеоурок "Твір-роздум "  (перейдіть за посиланням)

 

 1. Отже, роздум (міркування) зазвичай складається з трьох частин, які мають свої вставні слова чи словосполучення. Це:
 • Теза — частина, що містить думку, яку треба довести чи пояснити (вступ).
 • Докази — аргументуюча, пояснювальна.(основна частина).
 • Для підтвердження основної думки слід добирати якомога більше вагомих доказів.
 • Висновок (як правило, збігається з думкою, висловленою на початку тексту).

Теза (вступ)      Я думаю, що...;     мені здається, що...;     я вважаю, що...

Аргументи             Чому? Тому що...;       по-перше,...;  по-друге,...

Докази            наведу приклад   з власного життя...; хоч мій життєвий досвід

                                                                                              ще малий, але...

Висновок                 Отже,...; підсумовуючи,     можна зазначити...

 

 1. Ознайомтеся із текстом, що може слугувати зразком твору-роздуму на тему, пов'язану із життєвим досвідом. Проаналізуйте структуру і особливості кожної частини тексту.

Чому потрібно берегти природу

 1. Практична робота на чорновику.

Вдуматися у зміст запропонованого завдання для написання твору-роздуму:

Доведіть або спростуйте твердження: «Поразка - це наука. Ніяка перемога так не навчить людину...»

а) Сформулювати тезу відповідно вашої позиції: підтверджуєте думку чи заперечуєте.

б)Дібрати 2 аргументи.

в) Підтвердити їх прикладами  А)  із власного життя та Б) прикладом із літературного твору (зазначивши автора, назву твору, проблему, що порушується у художньому творі, співзвучну із проблемою, що порушується у вашому роздумі, а також образи, з якими порушується зазначена проблема).

г) За планом написати твір, дотримуючись стуктури твору - роздуму.

д) Зробити висновок.

Зауважте!

Ви можете цю роботу написати дуже швидко, не розкрити тему, допустити багато помилок.

Ви можете знайти щось "підходяще" в інтернеті і списати. Такі роботи я не зараховую! (інтернетом учитель теж  трішечки, але уміє користуватися!)

Ця робота - дуже важлива! Тому напишіть її самостійно,  кілька разів перечитайте, виправляючи недоліки (написання слів, уживання розділових знаків, виявлення лексичних помилок), редагуючи текст.

 1. І тільки тоді, коли впевнені: усе гаразд! - перепишіть у зошит твір-роздум і надішліть роботу для оцінювання.

Для  вдумливого написання власного твору відводиться 2 уроки (середа і четвер)!

Чекаю на ваші твори до 18.00    30.04.2020!

Усім - гарного настрою!

 

3.Українська література.

 Двадцять дев'яте квітня

Повість «Інститутка» - перша соціальна реалістична повість в українській літературі

 1. Опрацювати теоретичний матеріал за підручником української літератури: ст. 312.

Запишіть у зошити визначення термінів "Реалізм, його особливості", "Повість", "Літературний характер"

 1. 2. Робота з підручником: ст .308 (історія написання твору, тема, основа твору).
 2. Прочитати повість "Інститутка"Марка Вовчка одним із способів: а) підручник, ст.295-308;

б) електронний варіант ;

в)   аудіоформат

 1. Довести, що повість "Інститутка" - реалістичний твір.
 2. Скласти кросворд за змістом повісті (1 слово-1 бал; максимум 12 слів = 12 балів )
 3. Скласти 2 грона "Образ панночки" та "Образ Устини"

Чекаю на виконані вами завдання до 01.05.2020!

Пам'ятайте про вчасність виконання вами завдань!

Не забувайте про розминку танцювального характеру!

Усім - гарного настрою!

 

 1. Англійська мова (Кліменко І.О.)

Впр.1 стор.213 – перевірте себе(дайте відповіді на запитання)

Впр.4(a,b) сор.215

Впр.1 стор.217

Нагадую, що всі виконані завдання скидаємо на мою пошту irinkaklimenko7854436@gmail.com або на Viber.

 1. Англійська мова (Хлівна Н.В.)

Тема: Семестровий контроль читання

Завдання: перейти за посилкою, виконати завдання

www.classtime.com/code/ZZGNKZ

УВАГА! Уважно читайте завдання. Пройти тест можна лише один раз. Обмеження у часі 30хв.

 

6. Інформатика

Тема: «Вибір теми проекту.»

Завдання: Опрацювати §41, зробіть конспект, фото конспекта надішліть на поштову скриньку вчителя fomina_vira@ukr.net до 05.05.2020.

 

7. Фізкультура

Модуль легка атлетика.
Повторити правила техніки безпеки під час занять легкою атлетикою на спортивному майданчику. Повторити техніку спеціальних вправ легкоатлета. Ознайомитись з технікою стрибків у довжину з розбігу за посиланням: https://mylifesport.ru/text.php?id=107
Фізична підготовка: згинання тілуба в сід 4× 25 р. Перерва між підходами 30 сек.

 

30/04/2020

 1. Алгебра. Тема: Повторення. Тотожні перетворення раціональних виразів

Повторити правила множення та ділення дробів, та виконати тест (звертаю вашу увагу, що тест доступний до півночі 5 травня).

 

 1. Українська мова. Двадцять дев'яте квітня

Тридцяте квітня

Зв'язне мовлення

Контрольний твір-роздум  у публіцистичному стилі

Записати у зошити дату проведення уроку словами, а також тему уроку

Дорогі  дев'ятикласники!  Підходить до завершення навчальний рік. У ІІ семестрі ми повинні з вами виконати кілька робіт контрольного характеру: написати контрольний твір, переказ, диктант, узагальнюючу роботу за рік з тем, що вивчалися.

Сьогодні виконуємо завдання: написати контрольний твір-роздум. Попередньо ми уже писали навчального характеру творчі роботи, ви отримали від мене індивідуальні зауваження і рекомендації, виконали і роботу над помилками (?).

Прагнучи написати якнайкраще твір, кожен із вас повинен врахувати сформовані навички написання творів, додати знання про вимоги щодо написання твору-роздуму.

 1. Скористайтеся допоміжним матеріалом - відеоурок "Твір-роздум "  (перейдіть за посиланням)

 

 1. Отже, роздум (міркування) зазвичай складається з трьох частин, які мають свої вставні слова чи словосполучення. Це:
 • Теза — частина, що містить думку, яку треба довести чи пояснити (вступ).
 • Докази — аргументуюча, пояснювальна.(основна частина).
 • Для підтвердження основної думки слід добирати якомога більше вагомих доказів.
 • Висновок (як правило, збігається з думкою, висловленою на початку тексту).

Теза (вступ)      Я думаю, що...;     мені здається, що...;     я вважаю, що...

Аргументи             Чому? Тому що...;       по-перше,...;  по-друге,...

Докази            наведу приклад   з власного життя...; хоч мій життєвий досвід

                                                                                              ще малий, але...

Висновок                 Отже,...; підсумовуючи,     можна зазначити...

 

 1. Ознайомтеся із текстом, що може слугувати зразком твору-роздуму на тему, пов'язану із життєвим досвідом. Проаналізуйте структуру і особливості кожної частини тексту.

  Чому потрібно берегти природу

 1. Практична робота на чорновику.

Вдуматися у зміст запропонованого завдання для написання твору-роздуму:

Доведіть або спростуйте твердження: «Поразка - це наука. Ніяка перемога так не навчить людину...»

а) Сформулювати тезу відповідно вашої позиції: підтверджуєте думку чи заперечуєте.

б)Дібрати 2 аргументи.

в) Підтвердити їх прикладами  А)  із власного життя та Б) прикладом із літературного твору (зазначивши автора, назву твору, проблему, що порушується у художньому творі, співзвучну із проблемою, що порушується у вашому роздумі, а також образи, з якими порушується зазначена проблема).

г) За планом написати твір, дотримуючись стуктури твору - роздуму.

д) Зробити висновок.

Зауважте!

Ви можете цю роботу написати дуже швидко, не розкрити тему, допустити багато помилок.

Ви можете знайти щось "підходяще" в інтернеті і списати. Такі роботи я не зараховую! (інтернетом учитель теж  трішечки, але уміє користуватися!)

Ця робота - дуже важлива! Тому напишіть її самостійно,  кілька разів перечитайте, виправляючи недоліки (написання слів, уживання розділових знаків, виявлення лексичних помилок), редагуючи текст.

 1. І тільки тоді, коли впевнені: усе гаразд! - перепишіть у зошит твір-роздум і надішліть роботу для оцінювання.

Для  вдумливого написання власного твору відводиться 2 уроки (середа і четвер)!

Чекаю на ваші твори до 18.00    30.04.2020!

Усім - гарного настрою!

 

3. Біологія. Тема: Біосфера § 60  переглянути відео за посиланям

https://www.youtube.com/watch?v=9MFfsdbzPZs

 

4. Фізична культура

Повторити спеціальні вправи легкоатлета. Стрибки з місьця: техніка виконання (відео).
https://youtu.be/StH_3V8BHXY
Стрибки зі скакалкою по програмі.
Згинання тулуба в сід(прес) 3×30р.

 

5.Фізика. Тема. Альтернативні джерела енергії. Сучасні проблеми екології та енергетики в Україні та світі

 Д/з: опрацювати матеріал  на  стор.261-265

Виконати  творче завдання 1 або2 (відео, презентація, малюнок..)

Завдання 1.Розробити заходи по енергозбереженню при користуванні побутовими електроприладами: холодильник, пральна машина, пилосос, опалення та гаряча вода.

Завдання  2.Який внесок у вирішенні питання національної програми, спрямованої на ефективне споживання електроенергії, в побуті можете ви запропонувати?

Не забувайте присилати відповіді на електронну адресу boykosvetlana794@gmail.com

При вивченні нового матеріалу використайте відео за посиланням  https://www.youtube.com/watch?v=ngmzyTTwdtg  та презентацію https://naurok.com.ua/prezentaciya-v-9-klasi-do-temi-evolyuciya-fizichno-kartini-svitu-rozvitok-uyavlen-pro-prirodu-svitla-fizika-i-naukovo-tehnichniy-progres-10390.html

Всесвітня історія

Повторити §§ 18, 19,  виконати тест і надіслати на електронну пошту kavvun.irina@gmail.com

При підготовці домашнього завдання використати

такі матеріали:

§18 «Австро-Угорщина в другій половині XIX – на початку XX ст.»

Онлайн урок https://www.youtube.com/watch?v=vfGPRnl0JoY

§19 «Японія в другій половині XIX – на початку XX ст.»

Відео https://www.youtube.com/watch?v=9KW-ekQFAEU

Відео https://www.youtube.com/watch?v=vxCxaUHa2N0

Виконати тест:

https://naurok.com.ua/test/avstro-ugorschina---dualistichna-monarhiya-rosiysko-turecka-viyna-1877-1878-rr-utvorennya-novih-nezalezhnih-derzhav-na-balkanah-333715.html

 

04.05.2020

1. Основи здоров’я.

Значення моральних цінностей для профілактики ВІЛ-інфікування і протидії дискримінації ВІЛ – позитивних людей. Опрацювати §26, попрацюйте над тестом перейшовши за посиланням https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=895233 Завдання необхідно виконати до  5 травня 18:00  Код доступу 895233

2.Геометрія. Тема : Правильні многокутники.

Повторити основні визначення та формули з теми, це параграф 15 за підручником, та виконайте тест (звертаю вашу увагу, що тест доступний до 00:00 годин 8 травня)

 1. Фізика. Тема. Повторення. Магнітне поле.

Д/з. повторити §1-§8 , на допомогу  матеріал за посиланням https://www.thinglink.com/scene/627009483515625474

Виконати тестові завдання , перейшовши за посиланням    join.naurok.ua . Введіть код доступу   217401 та  своє прізвище та ім’я.

Пам'ятайте про те, що  завдання активне (його необхідно виконати) до 04 травня до 20:00

    результати не потрібно надсилати

 

 1. Українська мова. Написання службових частин мови

         Записати у зошит дату проведення уроку та його тему.

 1. Які є службові частини мови? Дати відповідь на це питання вам допоможуть такі джерела:

а) підручник з української мови  (О.Глазова. Українська мова. 7 клас - 2015) - параграфи 35-38.

б) відеоурок, який ви можете переглянути за посиланням, витративши  майже 10 хвилин з користю!

 1. Які ж орфограми властиві цим маленьким, але дуже важливим словам?

Опрацьовуємо матеріал підручника: параграфи 35 (ст.212),  36 (ст.224),  37 (ст 237, 239) - окремо про написання кожної частини мови.

3. Зробимо перерву - розминку: відпочивайте, танцюючи з Данею Вегасом тут

 1. Попрацюємо практично.

а) вправа 472 + позначити орфограму "написання прийменників"

б) вправа 497 + позначити орфограму "Написання сполучників"

в) опрацюйте теоретичний матеріал на ст.226-227; 229-230  і виконайте вправу  510+ позначте орфограму "Написання сполучників та однозвучних з ними слів" + підкреслити усі сполучники.

г) вправа 527 + позначити орфограму "Вставлені літери у словах" та "Написання часток"

д) повторіть параграф 38 - "написання часток НЕ та НІ"

Чекаю на виконані вами домашні завдання сьогодні, 29.04.2020!

Зверніть увагу! Не забувайте, що завдання потрібно виконувати у той день, коли відбувається урок - як під час звичайного навчального процесу! Тому учням не будуть зараховуватися завдання, які без поважної причини з запізненням надсилаються! А кожне ваше виконане завдання - це оцінка, яка свідчить про вашу успішність в опануванні навчальними предметами. Тому кожен має дбати про свій результат навчання!

Усім - гарного настрою!

5. Зарубіжна література

Рей Бредбері
1.Що ви знаєте про письменника?
2.Згадайте його твір "Посмішка".Яка ідея цього твору?
3.Перегляньте відеоурок.
Почніть читати"451 градус за Фаренгейтом".
( працюйте у робочих зошитах)

 

05.05.2020 вівторок

 1. Фізична культура.

Метання м'яча.
Повторити техніку виконання стрибків з місьця:
https://youtu.be/StH_3V8BHXY
Розвиток витривалості: рівномірний біг до 10 хв.

 1. Правознавство. Тема: "Адміністративна та кримінальна відповідальність" Завдання: опрацювати в підручнику ст. 164-170, на ст.170 виконати тести, переслати на електронну пошту, підготуватись до тестів за параграфами 20-24
 2. Українська мова. П'яте травня

Написання прислівників

Дорогі дев'ятикласники! Основні орфограми, пов'язані із написанням слів за приналежністю до частин мови ми опрацювали. Сьогодні - Його Величність Прислівник. Це непроста частина мови. Тому і зосередженості під час опрацювання теоретичного матеріалу додайте більше.

Отже, теоретичний матеріал про Орфограми прислівника ви можете вивчити (повторити) за підручником О.Глазової "Українська мова. 7 клас - 2015 рік":

 1. Опрацюйте параграф 31:

-  ст. 170-171: повторіть, що називається прислівником? як відрізнити прислівник від інших частин мови?

- виконай завдання ІІ  "Це важливо".

- ст .172 - розряди прислівників за значенням;

-  виконай завдання ІV;

 1. Якщо під час виконання завдань з Padlet виникали труднощі - попрацюй ще з підручником чи із теоретичним матеріалом, розміщеним на сервісі Padlet.

А тепер - танцювальна руханка. Не забули? Сьогодні танцюємо разом із Ю.Ткачем

 1. Рухаємося далі! Орфограми!

- опрацюй  ст. 201 - про написання Н та НН у прислівниках;

- виконай вправу 440 (орфограму та вставлені розділові знаки підкреслити);

- опрацюй ст. 203 - написання НЕ та НІ з прислівниками;

- Склади речення, увівши у нього прислівники, що містять орфограми "Н та НН", "НЕ та НІ з прислівниками". Орфограму познач. Будова речення (просте чи складне - вибір за тобою!)

Чекаю на виконані вами завдання!

Усім - гарного дня та бадьорого настрою!

 

 1. Українська література.

                                                                                П'яте травня

Романтичність оповідання «Максим Гримач».

 1. Первірте, як засвоїли зміст повісті Марка Вовчка "Інститутка": відкривши посилання join.naurok.ua , введіть код доступу357431.Завдання активне до  6 травня 18:00

 

 1. Ознайомтеся із змістом оповідання "Максим Гримач":

а) онлайн - текст оповідання

б) аудіоформат оповідання

А тепер - час для танцювальної руханки. Сьогодні - разом із Ю.Ткачем!

 1. Складіть схему-опору щодо аналізу оповідання. Зазначте тему, ідею, жанр твору, його проблематику, композицію (визначте експозицію, зав'язку конфлікту, кульмінацію його розвитку, розв'язку).
 2. З'ясуйте поняття романтичного характеру у творі. В основі твору — конфлікт між людиною і суспільством. Розкриття його в сюжеті давало змогу відобразити світ сильних почуттів героя, показати його винятковість, духовне благородство, здатність до подвигу і разом з тим викрити нікчемність, недосконалість існуючого укладу життя.
 3. Доведіть, що в оповіданні "Максим Гримач" змальовано романтичний характер. Хто цей герой твору?
 4. Назвіть елементи романтизму у творі.
 5. Напишіть відгук на оповідання "Максим Гримач" (3-4 речення).

Чекаю на виконані вами завдання!

Усім - гарного настрою та міцного здоров'я!

 

 1. Фізика. Тема.Повторення.Магнітне поле. Розвязування задач.

Д/з. повторити §1-§8 із підручника та відеоматеріал  з попереднього уроку, виконати завдання 1-7   і надіслати   на    пошту  boykosvetlana794@gmail.com до 06 травня 20.00 год

 

 1. Мистецтво. Тема:"Полікультурність". 1.Опрацювати по підручнику стор.196-203. 2.Конспект"Мистецької скарбнички". 3.Розповісти(письмово) про творчість одного з українських митців: Івана Марчука, Іллі Репіна,Сержа. Лифаря.: а)Митець.Коротке повідомлення про життя; б) характеристика творчості( основні теми); в) аналіз одного,двох творів,які Вам сподобались; г)значення творчості митця у світовому мистецтві. Роботу переслати вчителю до 11.05
 2. Хімія. Тема: Повторення теми «Спирти»
  Повторити тему «Спирти» §30-32, пройти онлайн-тест до 07.05 за посиланням:
  https://forms.gle/Q89zMuk1p8T9EhNu8

 

06/05/2020 середа

 1. Географія. Світова торгівля.

Переглянути презентацію "Торгівля  світу"

https://naurok.com.ua/prezentaciya-torgivlya-svitu-torgivlya-v-ukra-ni-30124.html

Прочитати параграф 40.

Виконати тести " Торгівля ,"відкривши посилання
join.naurok.ua  Код доступу  761389 

        Завдання необхідно виконати до 07травня 17:00

        Вказати прізвище та ім'я.

 1. Алгебра. Тема: Розв’язування квадратних рівнянь

Повторити основні визначення та формули, теорему Вієта, пригадати як розв’язуються квадратні рівняння можна переглянувши відео, після опрацювання матеріалу виконайте письмово в робочому зошиті   завдання1 (Фото виконаних завдань скидайте на електронну почту вчителя 2807vadymvoloshyn@gmail.com )

 1. Українська мова.

                                                           Шосте травня

Написання прислівників

Продовжуємо вивчати, систематизувати знання про прислівник, його написання.

Для подальшої роботи будемо використовувати матеріал підручника О.Глазової  Українська мова. Підручник для 7 класу. - 2015 .

 1. Опрацювати матеріал на ст.190, 192 : "Написання ПРСЛ через дефіс та разом".
 2. Виконати вправу 411
 3. Виконати вправа 409
 4. Опрацювати матеріал на ст.194 "Написання прислівникових сполук"
 5. Виконати вправу 418 (записати у 2 колонки)

 

Для більш допитливиху чнів, які дбають про свою грамотність, пропоную опрацювати матеріал, розміщений на сервісі Padlet (позиція VI, VII, IX )

Чекаю на виконані вами завдання!

Усім - гарного настрою!

 1. Українська література.

 Шосте травня

Образи творів Марка Вовчка

Дорогі дев'ятикласники! Ми з вами ознайомилися із творами про минуле нашого народу - кріпака і козака. Автором цих оповідань та повісті "Інститутка" є тендітна жінка з сірими очима, якій довелося пройти складний життєвий шлях.

"Хто не знає свого минулого, той не вартий свого майбутнього", - писав видатний поет М. Т.Рильський. Та знати минуле - не означає володіти цифрами, датами коли і що відбулося. Саме художнє слово допомагає нам глибше зрозуміти і душу людини, і дізнатися, в який умовах жили на той чи інший час, адже література - це художнє відображення життя. А ще - це наука людинознавства!

То якими зображено героїв художніх творів Марка Вовчка?

Ви обираєте варіант виконання завдання самостійно (у завданнях типу ІІІ , ІV завдання - залежно від варіанта робочого місця у класній кімнаті).

Зауважте:

 1. Учні, які обирають варіант завдання ІІІ, ІV, мають можливість виконати завдання до

12.05 (до 14.00)

 1. Якщо ви обираєте завдання ІІ, можна інсценізувати самохарактеристику героя (ввійти в роль! ) і записати на відео - тоді і оцінювання буде 12 балами!
 2. Завдання І: термін виконання завдання - до 08.05.
 1. Уявіть , що ви готуєтеся на бал і вам треба одягнути капелюшок. Оберіть колір: червоний, синій, зелений, білий, жовтий, чорний. Напишіть у вайбер про ваш вибір!

Усім - натхнення!

5.Англійська мова (Хлівна) Тема: Семестровий контроль аудіювання

Завдання: перейти за посилкою, виконати завдання

www.classtime.com/code/QN9GZ9

УВАГА! Уважно читайте завдання. Пройти тест можна лише один раз. Обмеження у часі 20хв.

6.Англійська мова (Кліменко) Стор.225 впр.10 – завершуємо говорити про Велику Британію. Наступного разу починаємо з вами виконувати контролі. Прошу віднестись до них відповідально. Всі виконані роботи чекаю на пошту або вайбер.

7. Інформатика

Тема: «Повторення теми «Мережеві технології».»

Завдання: Повторити §§3-6, виконати тестове завдання до 07.05.2020 (23.00). Звертаю увагу, що тест необхідно виконувати ОДИН раз!

 

07/05/2020 четвер

 1. Біологія. с. 257 виконання проекту на тему «Виявлення рівня антропогенного та техногенного впливу  в екосистемах як своєї місцевості так і світу» . Ваша робота повинна бути цікавою!. Подумайте, як презентувати свій проект перейшовши за посиланням https://padlet.com/nd03butterfly/iw6ub2zgld4lx9u3 

Поторопись зарегистрировать самый короткий почтовый адрес @i.ua

https://mail.i.ua/reg - и получи 1Gb для хранения писем

 1. Фізика. Тема.Повторення.Світлові явища.Відбивання світла

Д/з. повторити §9-§11 , при повторенні матеріалу використайте відеоурок за посиланням     https://www.youtube.com/watch?v=ARUOcjJ0QSk

Виконати тестові завдання , перейшовши за посиланням    join.naurok.ua . Введіть код доступу   952344.  Завдання   необхідно виконати до 08 травня  20:00. Результати не потрібно надсилати.

 1. Українська мова.

                                                              Сьоме травня

Зв'язне мовлення. Робота над помилками

Дорогі дев'ятикласники! Ми з вами написали 29-30.04.2020 контрольний твір-роздум на запропоновану тему «Поразка - це наука. Ніяка перемога так не навчить людину...»

Ви отримали перевірені роботи і, сподіваюся, кожен з вас уважно переглянув допущені помилки і продумав, як же треба було б написати слово, чи побудувати речення, чи вжити інше слово. Крім того, ви звернули увагу і на дотримання вами структури творчої роботи та розкриття змісту

Тому сьогоднішній урок присвятимо роботі над помилками.

Запишіть у зошитах дату ПРОВЕДЕННЯ уроку, тепер тему уроку.

Пригадаємо типи помилок і як потрібно їх опрацьовувати, звернувшись до документа.

А тепер - попрацюйте над власними помилками, допущеними у творчих роботах

«Поразка - це наука. Ніяка перемога так не навчить людину...»

Працюйте поетапно - залежно від типу помилок.

Діти, робота над помилками - і нелегка, і дуже потрібна робота. Як повчає народна мудрість , треба вчитися на власних помилках. Це стосується не тільки вчинків у вашому житті, а й грамотності письма - грамотності мовлення. Тож редагуймо свої помилки, задумуймося над ними - і більше не повторюймо!

Усім бажаю отримати задоволення від такого виду роботи!

Чекаю на виконаний вами аналіз помилок!

І пам'ятайте вимоги до фото ваших робіт, які ви надсилаєте!

Дякую!

 1. Трудове навчання (дівчата) Продовжуємо роботу над виробом. Чекаю фото на стадії виготовлення.
 2. Алгебра. Тема: Рівняння, що зводяться до квадратних

Повторити основні визначення та формули, теорему Вієта, щоб пригадати як розв’язуються біквадратні рівняння перегляньте відео, після опрацювання матеріалу виконайте письмово в робочому зошиті   завдання 2. (Фото виконаних завдань скидайте на електронну почту вчителя 2807vadymvoloshyn@gmail.com) та виконайте тест ( звертаю вашу увагу, що тест доступний до 10:00 13 травня)

6. Фізкультура

Повторити старт бігу на короткі дистанції. Пробігання відрізків: 7 разів по 5 - 10 метрів. Закріпити техніку стрибків з розбігу:
https://youtu.be/DDlx1mcB_kw
Рівномірний біг до 20 хв.

 

08.05.2020

1.Інформатика

Тема: «Повторення теми «Комп’ютерна графіка»»

Завдання: Повторити §7, виконати тестове завдання до 12.05.2020 (23.00), час виконання 20 хвилин. Звертаю увагу, що тест необхідно виконувати ОДИН раз! Підписувати себе власним прізвищем та ім’я (я не знаю хто підписує себе лише ініціалами).

2.Геометрія

Тема: Коло.Круг

Повторити основні визначення та формули з теми, це парграфи 16-17 за підручником, виконати письмово в робочому зошиті №858, №865, №876, №877. ( фото виконаних робіт надсилайте на електронну почту вчителя 2807vadymvoloshyn@gmail.com)

3.Зарубіжна література

Р.Д.Бредбері"451 градус за Фаренгейтом" Тема знецінення культури.Провідні мотиви твору-книги(читання), пожежі,тотальний контроль,інакомислення.

Почнемо з короткої інформації про письменника.Перегляньте експрес-урок. Проведіть словникову роботу(значення слів у темі уроку). Прочитайте першу та другу частину твору. Що відбулося за сюжетом твору? Наскільки ви здатні протистояти загальноприйнятій думці,поведінці,способу життя?

Напишіть ваші уявлення про сучасну бібліотеку. На допомогу деякі відео. Чекаю ваші роботи до 15.05 включно.Найголовніше читайте!!!

https://www.youtube.com/watch?v=4MfzyTeA-YQ&feature=share

https://youtu.be/j4_tTHHtHqo

https://youtu.be/Fq8b56LMMUg

4.Хімія

Тема: Повторення теми «Карбонові кислоти» Практична робота №4 «Властивості етанової (оцтової) кислоти»
Повторити тему «Карбонові кислоти» §33, ст.184-187
Переглянути онлайн урок Практична робота №4 «Властивості етанової (оцтової) кислоти» за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=GxnhQXbQLKA
Проведіть домашній дослід: Взаємодія оцтової кислоти з харчовою содою (NaHCO3). (Пам’ятайте про безпеку під час роботи). Візьміть половину чайної ложки харчової соди та краплями додавайте столовий оцет, який є у вас на кухні, до повного припинення реакції.
У зошиті оформіть протокол проведеного досліду:
запишіть - Тему практичної роботи№4;
- Мету роботи;
-Обладнання та реактиви, які ви використали б якби проводили цей дослід не у домашніх умовах, а у лабораторії);
- Спостереження;
- Напишіть рівняння реакції взаємодії оцтової кислоти з харчовою содою (NaHCO3) у молекулярному вигляді, повному йонному та скороченому вигляді;
-Сформулюйте висновок до даного досліду у якому зазначте: для чого використовують дану реакцію при приготуванні тіста (ми про це неодноразово говорили!).
- Фото написаної роботи чекаю на вайбер 0967775040 до 12.05.2020 (Ця робота обов’язкова до виконання та оцінювання)
Пройти онлайн-тест до 12.05 за посиланням: https://forms.gle/BTAUsTMZtBVaF27f8

 

5.Українська література.

                                                   Восьме травня

Позакласне читання.

Сторінками художніх творів Проєкт "Художнє слов нам душу окриля"

Поділіться з однокласниками враженням від прочитаних творів на зазначену тему на полотні сервісу Padlet

Ваші відгуки не повинні бути об'ємними. У них головна увага зосереджується на ваших враження, емоціях і короткому змісті.

Кінцевий термін виконання завдання - 16.05.2020

Приємного спілкування на Padlet!

Чекаю на вибір вами капелюшка(див. матеріал уроку літератури від 06.05) - це підготовка до контрольної роботи.

Усім - гарних вихідних!

6.Англійська мова (Кліменко). КОНТРОЛЬ ЧИТАННЯ

Перед вами документ із текстом та завданнями до нього. Завантажуєте його, виконуєте завдання прямо в цьому документі,потім називаєте цей документ своїм ім’ям та прізвищем і надсилаєте на мою пошту або на вайбер до наступного уроку. (свої відповіді можна виділити іншим кольором)

https://drive.google.com/file/d/1k5HGXRnigc1qkjvEUYpffn8jeh_JCyZU/view?usp=sharing

 

Англійська мова (Хлівна).

Тема: Семестровий контроль письма

Завдання: перейти за посилкою, виконати завдання

https://www.liveworksheets.com/c?a=s&t=do76x32kzg&mn=tz&l=ln&i=dcnnuc&r=sj

УВАГА! Уважно читайте завдання. Пройти тест можна лише один раз. Обмеження у часі 30хв.

7. Географія  Тема. Туризм/

Подивитися відеоурок " Туризм в Україні"

https://www.youtube.com/watch?v=djIJJcxtX9o

або  переглянути презентацію " Туризм, його види"

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-turizm-ta-yogo-vidi-chinniki-rozvitku-turizmu-mizhnarodniy-turizm-38611.html

Прочитати парпграфи 41,42.

Провести дослідження.

Здійснення уявної подорожі ( на вибір)  уздовж :

 1. Панамериканського шосе; 2. Трансамазонської магістралі;
 2. Транссибірської магістралі; 4. Трансавстралійської залізниці.

Скласти карту маршруту з позначенням країн, природних  та туристичних об'єктів.

Завдання.

 1. Об'єднатися у групи( по 5 учнів).
 2. Взяти кожному  з собою в подорож лиш  одну річ.
 3. Через які міста,  країни, форми рельєфу, річки пройде ваша подорож? ( скласти маршрут)
 4. Складіть історію про використання тих речей, які ви взяли з собою в подорож.
 5. Бонусний бал за використання цікавої географічної інформації.

Роботу оформити у любому форматі: презентація, малюнки,  маршрут, тексти....

Матеріали   надсилайте на адресу: pretty.lubov@ukr.net

 

12.05.2020

 1. Хімія. Тема: Повторення теми «Вищі карбонові кислоти. Мило. Жири»
  Повторити тему «Вищі карбонові кислоти. Мило. Жири» §34-35, ст.190-201
  Переглянути уважно теоретичний матеріал онлайн уроку на тему «Вищі карбонові кислоти. Мило.» за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=N5nmqiuuSYo
  Та цікавий відеоролик про мило за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=Gu40tOryq7o
  Пройти онлайн-тест до 16.05 за посиланням: https://forms.gle/LHikFFH9ZX9HNv1L6

2.Мистецтво. Тема:"Перевіряємо свої досягнення" Відповісти(письмово) на тестові запитання підручника- стор.204-205. Роботу надіслати вчителеві до 18.05. на Вайбер:0931557838 Новочуб

3.Правознавство.  Тема "Суд. Віртуальне знайомство з юристами та правозахисниками"

Тему даної теми та попередні спробуємо з вами розібрати на платформі Zoom. Бути присутнім обов'язково

Підготуйте питання до попередніх тем, які ви пройшли дистанційно.

 

Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/74896137198?pwd=TnppTXJSVFpjb1pRSFl4WmUrRUFLZz09

Идентификатор конференции: 748 9613 7198

Пароль: 6dxDcf

4. Фізика. Тема.Повторення.Світлові явища.Заломлення і дисперсія світла.

Д/з. повторити §12,§13 , при повторенні матеріалу використайте відеоурок за посиланням     https://www.youtube.com/watch?v=x3B7aVuevt0

Виконайте завдання у робочому зошиті

1.Світловий промінь проходить з повітря в лід. Кут заломлення при цьому....

а)більше кута падіння менше кута падіння дорівнює куту падіння;б)менше кута падіння в) дорівнює куту падіння; г) більше кута падіння

 1. У чому причина заломлення світла?

3.Як розташовані падаючий промінь, перпендикуляр до границі поділу двох середовищ, побудований у точці падіння променя, і відбитий промінь? Відповідь обгрунтуйте

 1. Якщо кут падіння зменшиться, як зміниться кут заломлення? Відповідь обгрунтуйте
 2. Кут падіння променя на поверхню скла дорівнює 45, а кут заломлення дорівнює 30 . Чому дорівнює відносний показник заломлення скла?

6.Порівняйте кут падіння з кутом заломлення при переході променя до середовища з більшою оптичною густиною.

 1. Темний колір предмета пояснюється....

8.Визначте абсолютний показник заломлення середовища, в якому світло поширюється зі швидкістю 15000 км/с.

9.Кут між падаючим променем і горизонтом на межі поділу «вода-алмаз» становить 60 Визначити кут заломлення

10.Промінь світла падає в повітря у воду під кутом 60градусів. Кут між відбитим і задоволений променем становить 90градусів. Обчисліть кут заломлення променя

 1. Коли ми, стоячи на березі водойми, намагаємося на око визначити її глибину, вона завжди здається меншою, ніж є насправді. Чому?

12.Кут заломлення променя у воді 600 .Показник заломлення 1,33.Під яким кутом падає проміння на поверхню води

Фотозвіти надішліть на пошту   boykosvetlana794@gmail.com до 12 травня 20.00 год

5.Фізкультура

Повторити головні аспекти та помилки при старті:

https://youtu.be/6lQa_nIvV9M

Повторити техніку та методику стрибків у довжину з місьця на дальність за  посиланням:

https://youtu.be/dNWcP-NbzSM

Розвиток фізичних якостей: витривалості, рівномірний біг до 20 хв.

 

13.05.2020 середа

 1. Географія. Тема. Наукова діяльність. Освіта. Охорона здоров'я.

Подивитися презентацію " Освіта. Наука. Охорона здоров'я

в світі та Україні" http://mandrivnikl.blogspot.com/p/9.html

Прочитати параграф 43.

Виконати тести " Туризм в Україні та світі ,"відкривши посилання
join.naurok.ua Код доступу  528995 

          Завдання необхідно виконати до 14 травня 17:00

         Вказати прізвище та ім'я.

 

 1. Алгебра. Тема: Функція та її властивості

Повторити основні види функціональної залежності, а саме звернути увагу на лінійну, квадратичну, обернену пропорційність  функції, та пригадати їх властивості, це можна зробити подивившись відео  та відео 1, та виконати тест (звертаю вашу увагу, що тест доступний тільки до 12:00 19 травня (час на виконання тесту 30 хвилин))

 

 1. Англійська мова. (Хлівна Н.В.) Тема: Speaking. Topic2. Environmental problems.

Завдання: Вивчити тему  «Environmental problems» за обсягом 13-14 повних речень. Відзняти відео, надіслати через Google Class, Telegram.

Важливо дивитися у камеру, розповідаючи текст.

Завдання необхідно виконати всім, воно є частиною семестрового контролю з говоріння.

Deadline 16.05

Нагадую! Завдання обов’язкове до виконання.

 

 1. Англійська мова. (Кліменко І.О.) КОНТРОЛЬ ПИСЬМА

Перейдіть за посиланням, завантажте документ і виконайте завдання з контролю письма.

https://drive.google.com/file/d/13ZPGTdVAw8AdU-oU24_PcZFF2MsMeW_k/view?usp=sharing

 1. Завдання можна(навіть краще) виконувати прямо в документі, там де декілька варіантів відповіді просто виділіть свою відповідь іншим кольором, там де треба переписати просто надрукуйте.
 2. Не лякайтесь коли у вас пишеться про доступ до документу, мені надходить повідомлення і я вам його відразу відкриваю.
 3. Після виконання назвіть документ своїм ім’ям та прізвищем та надішліть мені.(так само ви робили з читання перед цим)

 

 1. Фізична культура. Повторити головні аспекти та помилки при старті:

https://youtu.be/6lQa_nIvV9M

Повторити техніку та методику стрибків у довжину з місьця на дальність за  посиланням:

https://youtu.be/dNWcP-NbzSM

Розвиток фізичних якостей: витривалості, рівномірний біг до 20 хв.

 

5. Інформатика

До 19.05 ОБОВ’ЯЗКОВО пройти олімпіаду з інформатики на сайті На урок. Для цього перейдіть за посиланням, якщо ви не пам’ятаєте свій пароль, надішліть повідомлення вчителю.

 

14.05.2020 четвер

 1. Алгебра. Тема: Нерівності

Пригадати основні властивості нерівностей з однією змінною  та способи їх розв’язування, подивившись відео 1,  та відео 2, та пригадати властивості та способи розв’язання квадратних нерівностей, подивившись відео 3, та виконати письмово в робочому зошиті №306, №631(2,4). ( фото виконаних робіт надсилайте на електронну пошту вчителя 2807vadymvoloshyn@gmail.com)

 1. Українська мова. Чотирнадцяте травня

Розділові знаки при однорідних членах речення

Дорогі дев'ятикласники! На попередньому занятті ви повторили матеріал про звертання і вставні конструкції, виконали завдання, щоб на практиці застосувати ці знання.

Сьогодні необхідно пригадати

-  що  таке однорідні члени речення,

- яка їх роль у мовленні;

- як вони поєднуються між собою;

- які розділові знаки вживаємо між ОЧР (однорідними членами речення).

Зауважте: матеріалу для повторення і систематизації знань у підручнику з української мови немає, тому кожен із вас обирає - залежно від рівня навчальних досягнень і розуміння зазначеної для повторення теми -  варіант підготовки: або користуєтеся рекомендованим відеоматеріалом, або шукаєте в інтернеті альтернативний матеріал. Головне - мати знання!

1. Тож рекомендую опрацювати матеріал про однорідні члени речення і розділові знаки між ними за допомогою відеоуроку  "Просте ускладнене речення", перейшовши за посиланням

Крім однорідних членів речення ви пригадаєте і звертання, і вставні конструкції.

Під час роботи із відеоуроком ви повинні записувати у зошит речення, які пропонуються до розгляду, визначати у них ОЧР і розділові знаки між ОЧР.

2. З метою закріплення цього матеріалу виконати завдання І,ІІ:

І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки, розкрийте дужки.

1. Моя (п,П)олтаво, ти благословен(н)а минулим і майбутнім у віках.

2. Сплять і лошата і корови і бджоли і оси.

3. Люблю довкілля  степове бе(з, с)крає і запах чебр(е,и)цю і жайворонів крик і ластівок тр(е,и)вогу.
4. Пр(е,и)тулились журавлі до білокорої б(е,и)рези та й курличуть щось тихо-тихо.. 5. Додає і наснаги і сили нам любистковий подих з(и,е)млі.

6. Ранкові поля стр(и,е)пенулися пер(е, и) хлюпнулись за іскристий обрій чітко заворушились на тлі золотого лиття хмарин і вмилися сонцем.

ІІ. У кожному реченні визначити ГО; ОЧР підкреслити як певний член речення, позначити розділові знаки при ОЧР, узяти в кружечок сполучник, що поєднує ОЧР та створити схему до ОЧР за зразком:

Зразок:

Кому потрібно пригадати усе про головні та другорядні члени речення, прошу сюди:

Чекаю виконаних вами домашніх завдань, надісланих на вайбер!

 1. Фізика. Тема.Повторення.Лінзи.Побудова зображень.Зір і бачення

Д/з. повторити §14-16 при повторенні матеріалу використайте відеоурок за посиланням     https://www.youtube.com/watch?v=AJkxL53dEhM&t=341s

https://www.youtube.com/watch?v=3rhRB3knp6M

Виконати тестові завдання , перейшовши за посиланням    join.naurok.ua . Введіть код доступу 588089.  Завдання   необхідно виконати до 15 травня  20:00. Результати не потрібно надсилати.

4. Фізична культура. Основні правила ранкових пробіжок:

http://medexpress.com.ua/posts/osnovni-pravyla-rankovykh-probizhok

Повторити техніку та методику стрибків у довжину з розбігу на дальність за  посиланням:

https://youtu.be/B-OwMMzGNxQ

Тренування на всі групи м’язів:

https://youtu.be/LF1hsGsYYH4 

 1. Трудове навчання (дівчата). Чекаю чергове фото виробу, який ви закінчите на наступний раз.

Трудове навчання (хлопці). Гащак,  Терещук.  Сторінка153 параграф20  .  Сучасні конструкційні матеріали, їх властивості .  Переваги та недоліки порівнянно з традиційними.

 1. Всесвітня історія. Опрацювати § 22 «Міжнародні відносини наприкінці XIX – на початку XX ст.»

При підготовці домашнього завдання використати

матеріали відео: https://www.youtube.com/watch?v=EsaRhriwV9c

Виконати завдання на ст.198(7, скласти і заповнити таблицю).

Творче завдання (оцінюється найвищим балом), може бути виконане групою учнів: зробити ФотоКОЛЛАЖ на тему «Міжнародні кризи й збройні конфлікти на початку XX ст. (термін виконання: 15 травня до 18 години)

Надіслати на електронну пошту kavvun.irina@gmail.com 

 1. БіологіяТема: узагальнення знань «Надорганізмові біологічні системи» завдання за посиланням https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=687077

Завдання необхідно виконати до 15 травня 22:00 Код доступу 687077

 

15.05.2020 П’ятниця

 1. Геометрія. Тема: Декартові координати на площині

Повторити основні визначення і формули з теми, для цього опрацюйте презентацію, та письмово в робочих зошитах виконайте завдання №1-№10 з презентації. (фото виконаної роботи надсилайте на електронну почту вчителя 2807vadymvoloshyn@gmail.com)

 1. Англійська мова. (Кліменко І.О.) КОНТРОЛЬ АУДІВАННЯ

Перейдіть,  будь ласка  за посиланням,виконайте завдання в зошиті, сфотографуйте на надішліть мені на вайбер або на пошту. Чекаю!

https://www.youtube.com/watch?v=rvvbWe4p8IQ&fbclid=IwAR0qsAoXWLgkfdWbwpWxPEipzsICul0vbRPqYdH5JKJX-bJSyZ3w9U4Miek

 1. Англійська мова (Хлівна Н.В.) Тема: Writing

Завдання: перейти за посилкою, виконати завдання

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=536298

УВАГА!  Пройти тест можна лише один раз до 18 травня. Обмеження у часі 40хв.

 1. Хімія. Тема: Повторення теми «Вуглеводи. Білки та амінокислоти»
  Повторити тему «Вуглеводи. Білки та амінокислоти» §36-39, ст.202-230
  Пройти онлайн-тест до 19.05 за посиланням: https://forms.gle/xDxJzzGWpRp8LmH49
 2. Зарубіжна література

1.Для тих, хто прочитав роман "451 градус за Фаренгейтом". підготувати ілюстрації, буктрейлер,відгук.
2.Написати відповідь чи згодні ви,що "Уся міцність цивілізації залежить від Науки та Мистецтва"?
3.Перевірте себе за тестом https://naurok.com.ua/test/rey-duglas-bredberi-451-gradus-za-farengeytom-6660.html

gaydayinna22@gmail.com

6. Інформатика

Тема: «Повторення розділу «Комп’ютерні презентації»

Повторити §§11-14, виконати тестове завдання до 19.05.2020 (23.00), час виконання 30 хвилин. Звертаю увагу, що тест необхідно виконувати ОДИН раз! Підписувати себе власним прізвищем та ім’ям!

До 19.05 ОБОВ’ЯЗКОВО пройти олімпіаду з інформатики на сайті На урок. Для цього перейдіть за посиланням, якщо ви не пам’ятаєте свій пароль, надішліть повідомлення вчителю.

 

18.05.2020 понеділок

 1. Історія України.

Розділ VI. Українські землі у складі Російської імперії на початку XX ст.

Опрацювати § 23 «Соціально-економічний розвиток українських земель».

При підготовці домашнього завдання використати відео урок

https://www.youtube.com/watch?v=K2v_6F0hgiI&t=5461s (1:30 хв.)

Опрацювати § 24 «Суспільно-політичне життя в Наддніпрянській Україні ».

Виконати завдання 11 на сторінці 216 ( скласти таблицю).

При підготовці домашнього завдання використати відео урок

https://www.youtube.com/watch?v=M9VGSq3KML8 (11:30 хв.)

Виконати завдання річної контрольної роботи за посиланням

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=470951

Шановні мої девятикласники! Я не отримую ваші роботи. Закінчується навчальний рік і стає питання про виставлення семестрових і річних оцінок. Зверніть увагу: якщо ваша робота мною перевірена, я надсилаю оцінку. Якщо ви не отримали повідомлення з оцінкою, значить ваша робота до мене не дійшла. Передивіться надіслані роботи.  Пишіть правильно мою електронну адресу: kavvun.irina@gmail.com (без пропусків і kavvun пишеться через дві літери v v, а не через w).

2.Основи здоров’я. Спільний проект «»Моє здоров’я в моїх руках» за посиланнямhttp://linoit.com/users/NDemydenko/canvases/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D1%8F%20

 1. Біологія. Тема: Поняття про селекцію. Методи селекції. Виконати завдання перейшовши за посиланням https://edpuzzle.com/assignments/5ec1452f2411293e7bcc8786/watch код класу vobilem    Обов язково пишемо своє ім’я та прізвище
 2. Геометрія. Тема: Вектори на площині

Повторити основні означення та формули з теми, це параграфи 6-10 за підручником, та виконайте тест ( звертаю вашу увагу, що тест доступний до 10:00 22 травня, час на виконання тесту 40 хвилин) 

 1. Фізика. Тема. Повторення.Механічні та електромагнітні хвилі.

Д/з.Повторити §17-§21, при повторенні матеріалу використайте відеоурок за посиланням     https://www.youtube.com/watch?v=-VkCSoQ-YrY

Виконати тестові завдання, перейшовши за посиланням    join.naurok.ua . Введіть код доступу 122499. (Звертаю вашу увагу, що тест доступний до 20:00 19 травня, час на виконання тесту 30 хвилин).  

 1. Українська мова. Вісімнадцяте травня

Кома у простому реченні: відокремлені члени речення.

Двокрапка у простому і складному реченні.

 1. Для повторення матеріалу про відокремлені члени речення пропоную ознайомитися з матеріалом відеоуроків: а) Поняття про відокремлення

б) Відокремлені члени речення. Підказки.

 1. Двокрапка у простому реченні вживається лише після узагальнювального слова перед ОЧР: Усе заснуло: і гай, і гори. О: і О, і О
 2. Двокрапка у складному реченні вживається тільки у безсполучниковому. Тому повторіть за підручником "Українська мова. 9 клас" параграфи 37,38.
 3. Виконайте практичні завдання:

а) вправа 331 (1-4 реч) : записати речення, визначити ГО, накреслити схему, визначити смислові відношення між частинами);

б) Запишіть речення і позначте, чому ставиться двокрапка у ньому.

  - У густій мряці, білій як молоко, все пропадало: небо, гори, ліси, пастухи (М. Коцюбинський).

 - Несуть пани есаули козацькую збрую:литий панцир порубаний,шаблю золотую,три рушниці-гаківниці і три самопали... (Т. Шевченко).

 - Заснув, знечувся й коли, і снилися красиві коні: сірі, гніді, вороні (В. Симоненко).

в) Виконайте тестові завдання: вибравши варіант відповіді, запишіть речення, підкресліть у ньому "об'єкт дослідження". Цим самим пояснюєте, чому саме такий варіант вибрали.

Тестове завдання 1. Поширене означення НЕ ТРЕБА відокремлювати комами в реченнях (розділові знаки пропущено)

А Дуби наповнені темінню стоять безшелесно.

Б Мої дні течуть тепер серед долини налитої зеленим хлібом.

В Покрите хмарами сонце вибилося з-за гори.

Г Над луками залитими квітневою повінню холонув вечір.

Тестове завдання 2. Поширене означення треба відокремлювати комами в реченні (розділові знаки пропущено)

А Мечем і кров'ю писані кросворди ніхто уже повік не розгада.

Б Темна ніч напоєна степовими пахощами пропливала над Асканією.

В Найдовше сніг тримається в присипаних листям чи землею ровах.

Г Край моря сонце золотить укриті лісом гори.

Тестове завдання 3. Одиничний дієприслівник треба відокремлювати комами в реченні (розділові знаки пропущено)

А Ідуть дівчата в поле жати співають ідучи.

Б Із вирію летять курличучи журавлині ключі.

В Погомонівши молодята пішли з садка.

Г Чорна качка тримається на воді розпластавшись.

Тестове завдання 4. Невідокремлене означення вжито в реченні

А Поверталися до рідного краю птахи пропахлі тропіками.

Б До рідного краю пропахлі тропіками поверталися птахи.

В Пропахлі тропіками поверталися до рідного краю птахи.

Г Пропахлі тропіками птахи поверталися до рідного краю.

Дорогі дев'ятикласники! Ми підходимо до завершення навчального року. У кінці року ми повинні написати контрольний диктант і виконати аудіювання тексту. Для цього прошу встановити на ваші гаджети програму для роботи на платформі Zoom. У вівторок , 19.05 0 10.00 ми з вами зустрінемося, щоб провести онлайн-консультацію і підготуватися до написання контрольного диктанту.

Тема: Розділові знаки у простому  і складному реченні 9 А клас

Время: 19 мая 2020 11:00 AM Киев

Подключиться к конференции Zoom

https://zoom.us/j/93844310340?pwd=OU56b2o4UU4vOGtIMmU5UkZ4Y010dz09

Идентификатор конференции: 938 4431 0340

Пароль: 7QyKbR

На час проведення уроку у вас мають бути ввімкнені відеокамери та мікрофони. Потім мікрофон вимикається. Коли я буду звертатися до конкретного учня, він вмикає мікрофон і відповідає. Якщо хтось має що сказати (доповнити, виправити, запитати), то "піднімає руку" (натискає на панелі інструментів платформи Zoom "Реакції".

Усім - гарного настрою, бадьорості та здоров'я!

7. Зарубіжна література
Перегляньте відеоматеріал .
Яке враження залишило це відео.
Завдання Запишіть усний твір і надішліть на адресу gaydayinna22@gmail.com
Яке місце у житті сучасної людини посідає книга? Чому відверта сповідь Бредбері така важлива для розуміння саме сьогодні?
Чекаю на ваші роботи, хочу чути вас.
(Можете, за бажанням, підготувати свою власну презентацію " Я надаю перевагу книзі і читанню")
https://www.facebook.com/100004207090264/posts/1657125564437664/

 

19/05/2020 вівторок

 1. Мистецтво. Тема :" Повторення та узагальнення" 1.Повторити теми:"Жанри і стилі кіно","У пошуках художньої експресії," "Професії та школи у кінематографі". 2 Виконати(письмово) одне із творчих завдань на стор.210-212. Роботу відіслати вчителю на Вайбер до 25.05.
 2. Хімія. Тема: Практична робота №5 Виявлення органічних сполук у харчових продуктах
  Переглянути відеоінструкцію та відео дослідів до практичної роботи за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=zaoFS8WIHZM
  Завдання: 1) За інструкцією з відео оформити протокол Практичної роботи з висновками та надіслати його фото на вайбер 0967775040 до 22.05. (робота до обов’язкова до виконання!!!!)
  2) До 22.05.2020 (п’ятниця) підготуватися до контрольної роботи за ІІ семестр. Повторити розділ «Органічна хімія»
 3. Географія. Тема. Фінансові послуги.  Аутсорсинг.

Переглянути відео: 1. " Фінансові послуги"

https://www.youtube.com/watch?v=QC2iB4cPlyk

 1. " Украінські програмісти"

https://www.youtube.com/watch?v=rTWeM2UhpOk

Прочитати параграфи 44,45.

Виконати тести "  Фінансові послуги",

відкривши посилання    join.naurok.ua

Код доступу  2855815

          Завдання необхідно виконати до 21 травня 17:00

          Вказати прізвище та ім'я.

 

 1. Українська мова.

                                                        Дев'ятнадцяте травня

Тире у простому та складному реченні

Онлайн-урок  0 11.00

Готуючись до уроку, повторіть смислові відношення між частинами безсполучникового речення (за підручником - параграф 37).

Як долучитися до уроку на платформі Zoom?

Тема: Розділові знаки у простому  і складному реченні 9 А клас

Время: 19 мая 2020 11:00 AM Киев

Подключиться к конференции Zoom

https://zoom.us/j/93844310340?pwd=OU56b2o4UU4vOGtIMmU5UkZ4Y010dz09

Идентификатор конференции: 938 4431 0340

Пароль: 7QyKbR

Домашнє завдання отримаєте у кінці уроку.

До віртуальної зустрічі!

 

 1. Українська література

Дев'ятнадцяте травня

«Тигролови» – авантюрно-пригодницький роман.

 1. Цікаві матеріали про письменника - для кращого усвідомлення змісту повісті "Тигролови"
 2. Ви прочитали І частину роману "Тигролови".

Дайте відповідь на запитання, цитуючи уривки з твору чи (якщо великі цитати) зазначаючи епізод твору:

 1. Що свідчить про те, що Григорій Многогрішний «небезпечний злочинець», якого бережуть, як зіницю ока?
 2. Григорій втік. Чи були у нього реальні шанси вижити?
 3. Що спонукало Григорія піддати себе таким випробуванням? Адже можна було просто змиритись із долею.
 4. Як ви розумієте життєве кредо письменника: «Краще вмерти біжучи, ніж жити гниючи»? Чи дотримувався його головний герой твору?
 5. Дослідіть (створіть короткі письмові записи у зошиті):

а)  особливості назви роману.

б) особливості жанру твору.

в) проблематику роману

г) видавничу долю твору

 1. Прочитати роман до кінця. Скласти ланцюжок подій у житті Григорія Многогішного (від початку твору - до завершення).
 2. Фізика. Тема.Повторення. Електромагнітні хвилі.

Д/з. повторити §17-§21, при повторенні матеріалу використайте відеоурок https://www.youtube.com/watch?v=-VkCSoQ-YrY

та презентацію https://vseosvita.ua/library/prezentacia-v-9-klasi-do-uroku-na-temu-elektromagnitne-pole-j-elektromagnitni-hvili-73043.html

Онайомитися про вплив магнітного поля на організм людини за посиланням  https://myfizika9.wordpress.com/2017/12/22/%D0%B2%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0/

 Виконати тестові завдання, перейшовши за посиланням    join.naurok.ua . Введіть код доступу 4617363  (Звертаю вашу увагу, що тест доступний до 20:00 20 травня, час на виконання тесту 30 хвилин).

 1. Правознавство.

 

20.05.2020 середа

 1. Українська мова. Двадцяте травня

Контрольний диктант

Для виконання завдання ви запрошуєтеся на онлайн-урок на платформі Zoom. Подбайте, щоб відеокамера та мікрофон були налаштовані, працювали справно. З правилами роботи під час уроку ви уже знайомі.

Подбайте про те, щоб до початку уроку у зошитах було зазначено дату проведення уроку та його тему. Приготуйте 2 ручки із синьою пастою, щоб потім не витрачати часу - він обмежений.

 

Світлана Сорочинська приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom.

Тема: Контрольний диктант 9 А

Время: 20 мая 2020 11:00 AM Киев

Подключиться к конференции Zoom

https://zoom.us/j/96467377462?pwd=cjY4YkZpTzJ1a09vSXJqL3hPczMzZz09

Идентификатор конференции: 964 6737 7462

Пароль: 2dRQy8

Бажаю усім гарних результатів!

 1. Українська література. Двадцяте травня

Гуманістична ідея перемоги добра над злом у романі "Тигролови"

Ми продовжуємо з вами працювати над змістом роману І.Багряного "Тигролови".

На сьогодні уже, сподіваюся, текст твору вам знайомий. Дуже хотілося б, щоб читали не в скороченому варіанті, а за повним виданням. Це твір, який збагачує кожного з нас і знанням про певний історичний період - 30-і роки ХХ ст; захоплюємося краєвидами і природою Далекого Сходу; а коли читаємо про кохання Григорія і Наталки, то переймаємося за їх долю і по-білому заздримо чистоті почуттів юнака і дівчини.

Сьогодні ми продовжуємо досліджувати цей роман.

1) З'ясуйте особливості композиції роману.

2) Назвіть частини роману, його епізоди, які є елементами сюжету твору: експозиція, зав'язка конфлікту, кульмінація, розв'язка конфлікту.

3) назвіть образи-символи і коротко прокоментуйте їх.

4) Назвіть проблеми, порушені у творі. Серед них визначте найголовнішу, на вашу думку.

5) Доведіть, що у творі проголошується ідея перемоги добра над злом (3-4 реч)

 

Чекаю на виконані вами роботи!

 До наступного уроку перечитайте роман, підготуйтеся до характеристики образів

Усім гарного настрою, бадьорості та здоров'я!

 1. Англійська мова. (Кліменко І.О.) КОНТРОЛЬ ГОВОРІННЯ

Speaking Test

 1. I. Chose one of the topics below and make a talk about(виберіть одну з тем і підготуйте розповідь до 1хв на відео та пришліть мені на пошту або вайбер)
 2. The UK

What is the difference between Great Britain, England and the United Kingdom?

How do you think British people would describe their country?

What do you know about British food and weather?

What would you like to do and see in the UK on a three-week holiday?

Do you think Britain has too much political power in the world?

Would you like to live in Great Britain?

 

 1. Computers

Describe your computer at home/work.

What do you usually use a computer for?

Do you like computers? Why/why not?

What was the first computer you ever had like?

What do you think will be the future of computers?

 

 1. Environment 

What should we do to increase the awareness about environmental pollution?

Do you have any ideas on how to minimize the use of plastic bags and Styrofoam boxes?

Does your local government make it easy or hard for citizens to recycle?

What's happening to forests in the world?

What happens when we remove forests?

What can we do to protect forests?

Why should we recycle?

If you could choose one alternative energy source to develop which one would you choose? Why?

What can you do to help prevent pollution?

What can you do to make this world a better place?

Which is more important, increasing people's standard of living, or protecting the environment?

 

 1. Inventions

What are the best and the most useful inventions of the mankind in the 20th and 21st centuries?

What famous inventors do you know? What were their inventions? Do you know anything about the inventions of Leonardo da Vinci?

How did the invention of television change people's life? Do you think it is a useful invention? What is the role of television in your life? How often do you watch it?

Do you believe that one day people will live on the moon and on other planets? Why isn't it possible today?

What would you invent if your a scientist?

What do you think is the worst invention of the mankind? (weapon, atomic energy, cigarettes, television, mobile phones, cars, genetically modified products etc)

Can you name some inventions are you looking forward to? (human cloning, time traveling, eternal-life-pill, AIDS\cancer vaccine, teleportation)

What do you know about cloning?

 

 

 1. Англійська мова (Хлівна Н.В.) Тема: Reading

Завдання: перейти за посилкою, виконати завдання

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=1792253

УВАГА! Уважно читайте завдання. Пройти тест можна лише один раз. Обмеження у часі 40хв.

 1. Алгебра. Тема: Повторення. Числові послідовності

Повторити основні визначення та формули по арифметичній та геометричній прогресії, за підручником це параграфи 15-20, виконайте тест ( звертаю вашу увагу, що тест доступний до 18:00  25 травня, час на виконання тесту 40 хвилин)

 1. Інформатика

Тема: «Повторення розділу «Основи інформаційної безпеки»

Повторити §§24-26, виконати тестове завдання до 21.05.2020 (23.00), час виконання 30 хвилин. Звертаю увагу, що тест необхідно виконувати ОДИН раз! Підписувати себе власним прізвищем та ім’ям!

 

21.05.2020 четвер

 1. Біологія. Тема: Основи генетичної інженерії. Генетично модифіковані організми. Переглянути відео до уроку за посиланням  https://www.youtube.com/watch?v=vYsXazctm_4

Даний сюжет вас трохи здивує https://www.youtube.com/watch?v=44HELA--iWA 

ГМО- погано це чи добре?  https://www.youtube.com/watch?v=Incfw_FMviM

 1. Трудове навчання (дівчата). Шановні учні. Сьогодні я прошу вас закінчити виготовлення свого виробу і упродовж трьох днів прислати СВОЄ ФОТО з ним.
 2. Всесвітня історія. Опрацювати § 23 «Освіта, наука технічний прогрес і культура в період «довгого» XIX ст.»

Виконати тест за посиланням

 https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=2852665

 1. Алгебра. Тема: Підсумкова контрольна робота

Повторити вивчений матеріал, та виконати завдання контрольної роботи ( звертаю вашу увагу, що тест доступний до 9:00 26 травня, час на виконання тесту 40 хвилин).

5.Фізика. Тема.Підсумкова контрольна робота

Виконати завдання контрольної роботи перейшовши за посиланням  join.naurok.ua ,введіть код доступу 4378198. Завдання  необхідно виконати до 24травня   15:00 Обмеження у часі 45 хв.

 

6.Українська мова.                            Двадцять перше травня

Зв'язне мовлення. Робота над помилками

Після отримання перевіреного тексту диктанту виконайте роботу над помилками:

спочатку орфографічні, потім - пунктуаційні (див. правила виконання роботи над помилками тут)

Для учнів, які з різних причин не були присутні на уроці контрольного диктанту, розміщено аудіофайл на G-диску. Заходьте, слухайте, пишіть! Надіслати на перевірку до 19.00  21.05. Після перевірки виконати завдання - робота над помилками.

Чекаю на виконані вами роботи!

7.Фізкультура

Закріпити вивчений матеріал з модуля: волейбол.

Перевірочний контрольний тест:

перейти за посиланням: https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=9998466

Код доступу: 9998466

Закріпити вивчений матеріал з модуля: легка атлетика.

Перевірочний контрольний тест:

перейти за посиланням: https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=2899915

Код доступу: 2899915

 

22.05.2020 п’ятниця

 1. Англійська мова (Кліменко І.О.) Продовжую чекати ваші роботи. Кінцевий термін 26.05(вівторок)

 

 1. Англійська мова (Хлівна Н.В.) Тема: Writing

Завдання: перейти за посилкою https://padlet.com/hlivnanataliya/stx20t4xwe987108

написати твір обсягом не менше 10 речень “My English this year” як підсумок про те,  за ти вивчив з англійської мови цього року. Напиши також про дистанційне навчання: що було складно, а що здалось цікавим.

Увага! Усі роботи приймаються лише до 26.05

 

 1. Українська література.

                                                         Двадцять друге травня

Сильний тип української людини – головний герой І.Багряного "Тигролови".

Дорогі дев'ятикласники! Підходить до завершення навчальний рік. Сьогодні - після прочитання роману "Тигролови " - пропоную задуматися над таким питанням: чому образ Григорія Многогрішного є образом сильного типу українців? Складіть кластер (гроно) до образу Григорія, визначивши риси вдачі його та підтвердивши кожну з них цитатою.

Завершіть цю роботу відповіддю (по 3-4 речення) на питання:

- Як ви зрозуміли вислів (до речі, кому належить із героїв роману?): "Сміливі завжди мають щастя"?

- Чому в Німеччині роман став настільною книгою німецьких дітей, за що так  високо цінувався: вважався найкращим подарунком на повноліття для хлопчиків?

Завдання виконати і надіслати на перевірку до суботи, 23.05.2020, до 19.00

 

А готуючись до заключного уроку, пропоную кожному із вас вибрати свій варіант підсумкової роботи контрольного характеру.

а) виконати своєрідне творче завдання вищого рівня - на 10-12 балів.

Коли ми ідемо до кав'ярні,  піцерії, їдальні, то знаємо, що там є національні страви, гарячі страви, десерт, ті страви, які для нас є "порцією щастя", нам можуть подати страву від шеф-кухаря (родзинка закладу), а є такі, які взагалі хочеться викинути у смітник.

А тепер творчо попрацюйте. Розгорніть "Зміст" підручника "Українська література. 9 клас", подумки пригадайте зміст кожного твору, який вивчався упродовж навчального року.

Кожен твір, який вивчався у 9 класі на уроці української літератури (у тому числі і ті, що виносилися на позакласне читання), "спробуйте на смак": з яким видом "страви за смаком" асоціюються вони. І створіть "від руки" чи за допомогою комп'ютерної програми  "Меню української літератури" (яку форму виберете - залежить від вашої творчої уяви: гроно, кластер, схема, презентація, відеоролик, ... але бажано, щоб ще і художньо було оформлено). Занесіть туди назви творів та їх авторів за такими рубриками Меню:

а) Золотий фонд (Страва від шеф-кухаря); б) Національні страви; в) Гарячі страви; г) Порція щастя; д) Десерт; е) Кандидат на винос у смітник.

До кожної рубрики може бути занесено не один , а кілька творів.

І додайте короткі коментарі (1 речення до кожного твору чи рубрики): чому ви віднесли той чи інший твір до певної категорії?

Такі завдання не виконуються за 1 день: треба "вжитися" у нього, продумати, а потім - виконати. Тому кінцевий термін здачі виконаного завдання - до понеділка, 25.05.2020 до 14.00.

Будьте уважні, коли пишете: ваша грамотність теж впливає на оцінку!

 

      б) для "нетворчих" дітей - виконання тестових завдань: відкривши посилання
join.naurok.ua, введіть  код доступу 3879433.

Завдання (24 тести ) уже доступні для вас, тому можете переходити до їх виконання. Пам'ятайте, що у вас тільки одна спроба, час обмежений. І оцінка буде визначена учителем в межах до 9 балів (кількість набраних балів діліть на 3). Завдання активне до  25 травня 14:00

 

Бажаю творчого натхнення!

 

 1. Хімія. Підсумкова контрольна робота.
  Пройти онлайн-тестування до 25.05 за посиланням https://forms.gle/X2zkVoWs3n1rwnPa6
 2. Геометрія. Тема: Підсумкова контрольна робота

Підготуватись до контрольної роботи (повторити матеріал вивчений в 9 класі), та виконати завдання контрольної роботи. (тест доступний до 9:00 26 травня, час на виконання тесту 45 хвилин)

6. Інформатика
Тема: Повторення та узагальнення навчального матеріалу.

Повтори основні питання, які розглядалися упродовж року. Виконай тестове завдання. Звертаю увагу, що тест можна виконувати ОДИН раз, час на виконання 40 хвилин, підписуйте себе, будь ласка, прізвищем та ім’ям, інакше тест не буде зараховано. Бажаю успіхів!

7. Зарубіжна література

Чекаю на залікові роботи,хто не здав.
Дякую усім, хто працював упродовж року і під час карантину.
Бажаю успіхів!
Читайте!
Література на літо, на 10 клас. До зустрічі!

Зарубіжна література

10 клас

Данте Аліґ’єрі «Божественна комедія» (Пекло, І, V)

Вільям Шекспір «Гамлет»

Ернст Теодор Амадей Гофман «Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер»

Волт Вітмен «Листя трави» (1-2 уривки за вибором учителя)

Стендаль «Червоне і чорне»

Густав Флобер «Пані Боварі»

Оскар Вайльд «Портрет Доріана Грея»

Шарль Бодлер «Квіти зла» («Альбатрос», «Відповідності», «Вечорова гармонія»).

Поль Верлен «Поетичне мистецтво», «Осіння пісня».

Артюр Рембо «Голосівки», «Моя циганерія».

Моріс Метерлінк «Синій птах».

Ромен Гарі «Повітряні змії».

Паоло Коельйо «Алхімік»

Тумас Йоста «Транстремер»

Мо Янь «Геній»

Сью Таунсенд Цикл творів про Адріана Моула (один за вибором учителя)

Ніл Річард МакКіннон Ґейман «Чому наше майбутнє залежить від читання» або «Кораліна»

Йоанна Яґелло «Кава з кардамоном»

 

25.05.2020 понеділок

1 Біологія.. Біотехнології. Переглянути відео матеріали за посиланням  https://www.youtube.com/watch?v=mZ7kbJkLwoQ

https://www.youtube.com/watch?v=gELy3bDh5dc

https://www.youtube.com/watch?v=c0ZNdLji_UE

 

 1. Основи здоровя. Виконати вправу на повторенняhttps://learningapps.org/3933957
 2. Геометрія. Тема: Узагальнення вивченого матеріалу

Повторити матеріал 9 класу з геометрії, та виконати вправи онлайн: вправа 1, вправа 2 (фото виконаних завдань, надсилайте на електронну почту вчителя 2807vadymvoloshyn@gmail.com)

Допрацюйте над попередніми завданнями!!!

 1. Фізика. Тема Повторення . Магнітне поле

Д/з повторити §1-§8, при повторенні використайте відеоматеріал за посиланням   https://nastyaphysics.jimdofree.com/

Шановні девятикласники! Ви можете самі  перевірити свої знання з теми, розгадавши   кросворд.

Магнітне поле

По горизонталі

 1. Провідник, який при наявності в ньому струму обертається в магнітному полі.
 2. Причина відхилення магнітної стрілки від напряму магнітної ліні ї Землі у цій місцевості.
 3. Части­надвигунапостійного струму, до якоїпідпаянікінці обмотки якоря.
 4. Характер руху якоря електричногодвигунапід час його роботи.
 5. Російськийфізик; сконструював перший магнітоелектричний двигун.
 6. Англійський фізик; дослідив, відчогозалежить сила, з якоюмагнітне поле діє на провідник із струмом.
 7. Металевий стержень, що підсилює магнітні властивості котушки із струмом.
 8. Картина силових лініймагнітного поля.
 9. Котушка з осердям; при пропусканні струму маєсильнемагнітне поле.
 10. Пристрій для встановлення стрілки електровимірювального приладу на початку вимірювань на позначку "0".
 11. Негативно зарядженачастинка атома.
 12. Частина земної кулі, де знаходиться південний магнітний полюс Землі.
 13. Частина електродвигуна, що по ній пропускають струм.

По вертикалі

 1. Вид матерії, виникаєнавколопровідникаізструмом.
 2. Англійськийфізик; в XVI століттівпершевиклавнауковідані про магнетизм.
 3. Іншаназвакотушки з осердям.
 4. намагніченетіло, щоутворюємагнітне поле.
 5. Прилад для визначеннянапряму на північ; маємагнітнустрілку.
 6. Частинаелектричногодвигуна, яка обертається.
 7. Пристрій, в якомувикористовуєтьсяелектромагніт, служить для розмикання і замиканняелектричнихкіл.
 8. Особлива форма провідника для збільшення його довжини при малих розмірах в електротехнічних пристроях.

15.Частина електромагнітного реле, яка при відсутності струму розмикає контакти.

 1. Причина появи магнітного поля навколо провідника.
 2. Кінцевий короткий результат вивчення фізичних явищ.
 3. Частина джерела струму, до якої під'єднують провідник зовнішнього кола.
 4. Металева або вугільна пластинка, через яку в електродвигуні подають струм в якір, що обертається.

Зарубіжна література
Продовжується навчання.Чекаю на виконані роботи.Надіслати одну-дві відповіді, це не все.Завдання на літо задано тим,хто працював.Чекаю роботи за травень.

 

26.05.2020 вівторок

 

1. Правознавство. Тема: "Кримінальна відповідальність і покарання." Повторити парвграфи 21-23, перегляньте матеріал на YouTube

https://youtu.be/6P9bjECQKtI

 1. Фізика. Тема Повторення . Магнітне поле

Д/з повторити §1-§8, відгадайте  імена вчених, які зробили вагомий внесок у вивченні магнітних явищ, розгадавши фізичні ребуси.

При виконанні завдання використайте помічників  у розгадуванні ребусів за посиланням: http://rebus1.com/ua/index.php?item=manual та http://rebus1.com/ua/index.php?item=help

 1. Хімія. Підсумковий урок. Інструктаж з безпеки життєдіяльності під час канікул.
  Переглянути Інструктаж за посиланням: https://drive.google.com/file/d/1UIO77FisfwaGM4FzXsxlPyP__PRRHuQn/view?usp=sharing
 2. Фізкультура

Закріпити техніку низького старту при бігу на 30-60 м. Розвиток спритності: "Човниковий" біг 4×9 м.
Ознайомитись з критеріями оцінювання за посиланням:

http://yuliya-rudenko.kh.sch.in.ua/batjkam/ocinyuvannya_uchniv/

 

27.05.2020

 1. Географія. Тема.  Глобальні проблеми   людства.

Переглянути прзентацію " Глобальні проблеми   людства".

https://naurok.com.ua/prezentaciya-globalni-problemi-lyudstva-29493.html

Подивіться відео " Глобальні проблеми".

https://www.youtube.com/watch?v=rzm_9QC3GkU

Прочитати параграфи 46, 47.

Виконати вправу " Екологічні проблеми людства"

https://learningapps.org/12284274

 

 1. Англійська мова.(Хлівна Н.В) Тема: Ідіоми.

Ідіоми англійською мовою – це те, що зробить вашу мову багатшою, а письмо цікавішим.

Завдання: виконати завдання за посилкою

https://learningapps.org/2654036

https://learningapps.org/2654051

https://learningapps.org/2654073

 

 1. Українська мова та література.
 2. Контрольна робота з літератури за рік

Завдання необхідно виконати до  27 травня 15:00

ЗУПИНИТИ

Код доступу 7700251

використати цей код, відкривши посилання
join.naurok.ua

 

 1. Творчість Марка Вовчка та П.Куліша

Завдання необхідно виконати до  27 травня 15:00

ЗУПИНИТИ

Код доступу 7368250

використати цей код, відкривши посилання
join.naurok.ua

 

 1. Складне речення з різними видами зв’язку

завдання активне до  27 травня 15:00

ЗУПИНИТИ

Код доступу 4728063

використати цей код, відкривши посилання
join.naurok.ua

 

4.Складне речення

Завдання необхідно виконати до  27 травня 15:00

З

Код доступу 5893754

використати цей код, відкривши посилання
join.naurok.ua

 

 1. Виконати завдання олімпіади Весна -2020 на сайті Всеосвіта (бажаючим – узяти пароль у вчителя). Залежно від результату - оцінка
 2. Перейдіть за посиланням на сторінку проходження онлайн олімпіади www.vseosvita.ua/go
 3. Введіть код доступу який отримали від вчителя
 4. Виконуйте завдання

Пароль від Всеосвіти брати у мене індивідуально.

Дякую!

 

 1. Алгебра. Тема: Узагальнення вивченого матеріалу

Повторити вивчений матеріал з курсу алгебри 9 класу. Виконати вправи онлайн: Вправа 1, Вправа 2.

5. Інформатика

Прийом робіт завершується 27.05 о 15.00

Повторіть правила безпечної поведінки в Інтернеті та розгадайте кросворд.

Очікувані результати навчання учнів 9 класу з інформатики

 

 

Українська література (список для читання на літо)

https://drive.google.com/file/d/1A0k1Z1iYZejWWkldmTXJUJo677DdTLDf/view?usp=sharing

Роздрукувати сторінку