Бойко С.М.

Клас  Дата  Тема Домашнє завдання
9-А   12.11  Лінзи. Оптична сила лінзи Вивчити §14,питання1-8

Вправа 14( завдання1,2,5)

7-А,

7-В

 12.11 Нерівномірний прямолінійний рух. Середня швидкість нерівномірного руху. Повторити §11 питання1-4

Вправа 11 (1,7)

7-Б  13.11 Нерівномірний прямолінійний рух. Середня швидкість нерівномірного руху. Повторити §11,

питання1-4( усно),

письмово виконати

вправа 11 (1,7)

8-А,

8-Б

13.11 Випаровування та конденсація. Вивчити  §13,

питання1-5( усно),

Письмово виконати Вправа 13 (1,3,5)

10-А, 10-Б 13.11 Сила тертя Вивчити  §13,

питання1-7( усно),

письмово виконати Вправа 13 (1,4,5)

11 13.11 Електромагнітна індукція. Закон електромагнітної індукції Вивчити  §16

питання1-4( усно)

письмово виконати №145,№147

9-А,

9-Б

  14.11   Побудова зображень у лінзах.Деякі оптичні пристрої.Формула тонкої лінзи Вивчити §15,

питання1-6( усно)

Вправа 15( завдання 4,7)

7-А,

7-Б

7-В

 14.11 Рівномірний рух матеріальної точки по колу.Період обертання. Вивчити §12,

питання 1-8 (усно), письмово  виконати

вправа 12 (1,2,4)

8-А 14.11 Кипіння. Питома пеплота пароутворення Вивчити §14,питання1-8

Вправа 14( завдання 2,4,5)

Клас  Дата  Тема Домашнє завдання
 9-Б   15.11 Око як оптична система.Зір і бачення.Окуляри.Вади зорута їх корекція Вивчити §16,

питання1-6( усно)

Вправа 16( завдання1,3,5)

8-Б 15.11 Кипіння. Питома пеплота пароутворення Вивчити §14,питання1-8

Вправа 14( завдання 2,4,5)

10-А,

10-Б

15.11 Рівновага тіл.Момент сили Вивчити §14,питання1-6

Вправа 14( завдання 2,4)

11 15.11 Індуктивність.Енергія змінного струму Вивчити §17,питання1-5

№155,№157

 9-А   16.11 Око як оптична система.Зір і бачення.Окуляри.Вади зорута їх корекція Вивчити §16,

питання1-6( усно)

Вправа 16( завдання1,3,5)

9-Б 16.11 Розвязування задач Повторити §14-§16

№10,№12,№14 (стор107)

10-А,

10-Б

16.11  Механічна робота.Кінетична енергія.Потужність Вивчити §15,питання1-6

Вправа 15( завдання 2,5)

Роздрукувати сторінку