Бойко С.М.

9-А, 9-Б, 9-В 02.03

Другий закон Ньютона Вивчити п.31
відповіді на питання 1-5
вправа31(1,3)
9-А, 9-Б, 9-В 03.03 Третій закон Ньютона Вивчити п.32
відповіді на питання 1-4
вправа32(1,3)
9-А 05.03 Закон всесвітнього тяжіння.Сила тяжіння.Прискорення вільного падіння Вивчити п.33
відповіді на питання 1-6
вправа 33 (1,3,5)
8-А 5.03 Послідовне зєднання провідників Вивчити п.31, питання1-5, вправа 31(1,2)
7-А, 7-Б 5.03 Тиск рідин і газів. Закон Паскаля Вивчити п. 26
відповіді на пит. 1-7
вправа 26(3,4,5 )
11 06.03 Люмінесценція.Квантові генератори та їх застосування Вивчити §40, §41,
Вправа 333,348
(стор 195-196)
10 06.03 Рівняння стану ідеального газу Вивчити §21(п.2)
Задача 1 Який тиск стиснутого повітря, що міститься в балоні місткістю 15 л при температурі 17ºС, якщо маса цього повітря становить 2 кг?
Задача 2. За температури 309 К і тиску 0,7 МПа густина газу становить 12 кг/м3 . Визначте молярну масу цього газу
9-В 06.03 Закон всесвітнього тяжіння.Сила тяжіння.Прискорення вільного падіння Вивчити §33
відповіді на питання 1-6
вправа 33 (1,3,5)
8-Б 06.03 Послідовне зєднання провідників Вивчити §31, питання1-5, вправа 31(1,2)
11 07.03 Корпускулярно- хвильовий дуалізм світла Вивчити §42
Вправа 334,350
(стор 195-196)
8-А, 8-Б 07.03 Паралельне з’єднання провідників Вивчити §32, питання1-5, вправа 32(3,5)
7-А, 7-Б 07.03 Атмосферний тиск.Вимірювання атмосферного тиску.Барометри. Вивчити §28 питання1-9
Вправа 28 (2,4,7)

 

Роздрукувати сторінку