Бойко С.М.

Клас  Дата  Тема Домашнє завдання
7 06.11 Нерівномірний прямолінійний

рух .Середня швидкість нерівномірного руху

Вивчити п.11,

вправа11(2,3, 5)

08.11 Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період

обертання

Вивчити п.12, вправа 12(1,3)
8-А 06.11 Агрегатні стани речовини. Кристалічні та аморфні тіла Вивчити п.10 ( п.1-4),

відповіді на питання 1-9

вправа10(1,2,3)

8-Б 07.11 Агрегатні стани речовини. Кристалічні та аморфні тіла  Вивчити п.10 ( п.1-4),

відповіді на питання 1-9

вправа10(1,2,3)

8-А,

8-Б

 08.11 Плавлення та кристалізація  Вивчити п.10 ( п.1-4),

відповіді на питання 1-6

вправа10(1,2,3)

9-А,

9-Б

06.11 Відбивання світла.Закон відбивання світла.Плоске дзеркало Вивчити п.11

відповіді на питання 1-8

вправа11(1,3,4)

9-В 07.11 Відбивання світла.Закон відбивання світла.Плоске дзеркало Вивчити п.11

відповіді на питання 1-8

вправа11(1,3,4)

10 07.11 Другий закон Ньютона Вивчити п.8

Задача13,14 (стор87)

11 07.11 Електромагнітна індукція.Закон електромагнітної індукції Вивчити п.16, питання1-4
11 08.11 Індуктивність.Енергія магнітного поля котушки зі струмом Вивчити п.17 питання 1-5,

Задача 142, 148 ( стор 85)

9-А

9-Б

9-В

09.11 Заломлення світла на межі поділу двох середовищ.Закон заломлення світла Вивчити п.12

відповіді на питання 1-6

вправа12(1,3)

10 09.11 Третій закон Ньютона.Межі застосовності законів Ньютона Вивчити п.9

Задача 14-18 ( стор99)

9-А

9-Б

9-В

10.11 Розв’язування задач Повторити п.11, п.12

Задача9-11 (стор107 )

7-А

7-Б

13.11 Рівномірний рух  матеріальної  точки по колу. Період обертання Вивчити п.12,

відповіді на пит.1-8

вправа 12(2,4)

8-А 13.11 Питома теплота плавлення Вивчити п.12,

відповіді на пит.1-4

вправа 12(2,4)

9-А

9-Б

13.11 Розкладання білого світла на кольори. Утворення кольорів. Вивчити п.13,

відповіді на пит.1-7

вправа 13(2,4)

9-А

9-Б

9-В

17.11 Відбивання і заломлення світла Повторити п.10-п.12,

Вивчити лабораторні роботи3,4.

Роздрукувати сторінку