Черниш О.В.

03.02.2020

Клас 5-Б

Впр.1 ст.112 Прочитай вітання та вкажи літеру листівки, на якій зображено це свято.

Впр.2 ст.112 Прочитай текст, випиши невідомі слова до словника.

Двпр.3 ст.113 Познач правильні речення літерою Т, а неправильні F.

 

Клас 3-A

Впр.1 ст.80 Виписати нові слова до словника та вивчити їх. Читати та усно перекладати речення.

go to bed – лягати спати

make a bed – застиляти ліжко

always – завжди

alone – один, сам

Д впр.2 ст.80 Читати і перекладати діалог.

 

Клас 6-А, В

Прочитати правило у RememberBox ст. 102. Впр.3 а) ст.102 Прочитай та усно порівняй.

Впр.3 b) ст.103 Запропонуй гостеві пригоститись, вживай структуру would like та доповни словосполучення словами з рамочки. Виконай вправу за поданим зразком.

Двпр.4 ст.103Доповниречення словами like(s) або would like.

 

Клас 4

Прочитай зразки утворення вищого ступеня порівняння прикметників (у рамці ст.106). Наприклад: cold- холодно cold+er than – холодніше ніж.

Впр.2 ст.107 Вибери правильне слово з дужок та запиши речення.

Впр.1 ст.106 Прочитай діалог, випиши прикметники, вжиті у вищому ступені порівняння.

Д/з Впр.3 а) ст.107 Скласти пари слів за зразком: основна форма – вищий ступінь ( warm-warmer, hot-hotter).

 

04.02.2020

Клас 3-Б

Впр.1 ст.80 Виписати нові слова до словника та вивчити їх. Читати та усно перекладати речення.


go to bedлягати спати

make bedзастиляти ліжко

always - завжди

aloneсам, один


Д впр.2 ст.80 Читати та усно перекладати діалог.

Клас 5-Б (нім.мова)

Ст.80 Виписати нові слова до словника та вивчити їх (написання теж). Читати та усно перекладати речення впр. 1 ст.80. Наприклад: Tanzt du gern? – Ти гарно танцюєш?.

Впр.2 ст.80 Розглянь фото й прочитай. Усно переклади речення.

Д впр.5 ст.82 Склади речення з поданих слів та запиши їх у зошит.

 

Клас 4

Прочитай зразки утворення вищого ступеня порівняння прикметників (у рамці ст.106). Наприклад: cold- холодно cold+er than – холодніше ніж.

Впр.2 ст.107 Вибери правильне слово з дужок та запиши речення.

Впр.1 ст.106 Прочитай діалог, випиши прикметники, вжиті у вищому ступені порівняння.

Д/з Впр.3 а) ст.107 Скласти пари слів за зразком: основна форма – вищий ступінь ( warm-warmer, hot-hotter).

 

Клас 7-А

Вивчити нові слова та записати їх у словник ст.91.

Вивчити правило про мішану відміну прикметників ст. 91.

Впр.1 ст.91 Прочитай та усно переклади речення.

Двпр.5 ст.93 Що до чого пасує? Склади речення, не забувай про закінчення прикметників.

 

05.02.2020

Клас 3-А

Впр.1 ст.82 Виписати нові слова до словника та вивчити їх. Читати та усно перекладати речення.

                                     Нові слова

always - завжди

never - ніколи

usually - зазвичай

sometimes - іноді

 

Впр.3 ст.83 Прочитати та усно перекласти текст.

Д впр.3 ст.83 Після тексту записані речення. Прочитай кожне речення, визнач, якщо в ньому написана правда, напиши номер речення і постав біля нього літеру Т (True – правда). Якщо речення розповідає неправду, знайди інформацію у тексті та запиши його правильно. Вправу виконуй у зошиті.

 

Клас 5-Б (англ.мова)

Ст.114 Вивчити вживання прийменників часу.

Д впр.2 ст.115 Дай письмово відповіді на запитання, вживаючи у своїх відповідях слова з рамочки.

 

Клас 4

Впр.1,2 ст.109 Виписати нові слова до словника та вивчити їх. Читати та усно перекладати речення впр.2 ст.109.

На ст.110 вивчити правило утворення найвищого ступеня порівняння прикметників. (cold- холодний the cold+est – найхолодніший)

Впр.4  ст.111 Вибери з дужок правильну форму прикметника та запиши речення у зошиті.

Д/з РЗ впр.3 ст.82 Виконай вправу за поданим зразком. Доповни речення словами з колонок. Не забудь вжити найвищий ступінь порівняння прикметника.

 

06.02.2020

Клас 4

Впр.1,2 ст.109 Виписати нові слова до словника та вивчити їх. Читати та усно перекладати речення впр.2 ст.109.

На ст.110 вивчити правило утворення найвищого ступеня порівняння прикметників. (cold- холодний the cold+est – найхолодніший)

Впр.4  ст.111 Вибери з дужок правильну форму прикметника та запиши речення у зошиті.

Д/з РЗ впр.3 ст.82 Виконай вправу за поданим зразком. Доповни речення словами з колонок. Не забудь вжити найвищий ступінь порівняння прикметника.

Клас 6-А

Вивчити правила на ст.207 § 3, ст. 209 § 6.

Впр.5 ст.104 Прочитай та порівняй вживання допоміжних дієслів shall/will та структури to be going to.

 

Д впр.6 ст.104 Обери правильну форму дієслова та запиши речення у зошиті.

Клас 5-Б (нім.мова)

Виписати нові слова на ст.83 до словника та вивчити їх (письмово теж).

Впр.1,3,4  ст.83 Виконати усно.

Д впр.2 а) ст.83 Доповни речення. Запиши всі речення вправи у зошит. Шукай підказки у впр.1 ст.83.

 

07.02.2020

Клас 6-В

Вивчити правила на ст.207 § 3, ст. 209 § 6.

Впр.5 ст.104 Прочитай та порівняй вживання допоміжних дієслів shall/will та структури to be going to.

Д впр.6 ст.104 Обери правильну форму дієслова та запиши речення у зошиті.

 

Клас 5-Б (англ.мова)

Виписати нові слова на ст.116 до словника та вивчити їх (письмово теж).

На  ст.117 прочитати текст у рамочці Do you know?.

Д впр.4 ст.117 Дати письмово відповіді на запитання, користуватись інформацією з прочитаного тексту. Виконати вправу у зошиті.

 

Клас 3-Б

Впр.1 ст.82 Виписати нові слова до словника та вивчити їх. Читати та усно перекладати речення. 

                                     Нові слова

always - завжди

never - ніколи

usually - зазвичай

sometimes - іноді
Впр.3 ст.83 Прочитати та усно перекласти текст.

Д/з впр.3 ст.83 Після тексту записані речення. Прочитай кожне речення, визнач, якщо в ньому написана правда, напиши номер речення і постав біля нього літеру Т (True – правда). Якщо речення розповідає неправду, знайди інформацію у тексті та запиши його правильно. Вправу виконуй у зошиті.

 

Клас 7(нім. мова)

Виписати нові слова, на ст.95, до словника та вивчити їх. Вивчити правила на ст.95, 96.

Впр.3 а)  ст.96 Прочитай міні діалоги.

Д/з впр.4 ст.97 Виконай вправу за поданим зразком. Напиши що зробив Міхаель кожного дня. Вправу виконай у зошиті.

Роздрукувати сторінку