8 вересня 2015 | Фоміна Віра

Статут Євроклубу

Image437РОЗДІЛ 1. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ЄВРОКЛУБУ:


а) поширення знань про ЄС та євроінтеграцію;
б) ініціювання дискусії щодо місця України в ЄС;
в) заохочення молоді до активної участі у суспільному житті.

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ:

а) організація і проведення заходів : зустрічей, семінарів, дискусій, концертів, вікторин;
б) самостійний пошук і поширення інформації про ЄС та євроінтеграцію;
в) налагодження співпраці з усіма, хто зацікавлений у євроінтеграції.

РОЗДІЛ 3. ЧЛЕНСТВО У КЛУБІ:

а) членом клубу може бути кожен учень школи;
б) якщо рада клубу має сумніви, щодо прийняття цієї особи до клубу, то вона звертається до загальних зборів щодо прийняття відповідного рішення;
в) на вимогу ради загальні збори можуть відмовити у прийнятті до клубу, якщо існують поважні та обґрунтовані причини.

РОЗДІЛ 4. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ КЛУБУ

Правом кожного члена клубу є :
а) участь у загальних зборах;
б) виборче право під час обрання керівних органів клубу;
в) складання пропозицій щодо діяльності клубу та активна участь у дискусіях на цю тему;
Обов’язком кожного члена клубу є :
а) дотримання статуту;
б) активна участь в ініціативах, які клуб бере на себе
та допомога в їх реалізації.


Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через стрічку RSS 2.0. Ви можете прокрутити до кінця та залишити відгук. Пінги в даний час не допускаються.