25 квітня 2016 | Випускник 1993

Форум-презентація «Інноваційні практики в сучасній освіті”

1258552235_111

12 квітня на базі КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради»  відбувся форум-презентація «Інноваційні практики в системі державно-громадського (громадсько-державного) управління загальноосвітніми навчальними закладами», метою якого - пошук та популяризація кращих практик у здійсненні державно-громадського (громадсько-державного) управління навчальними закладами та установами, інноваційних практик громадсько активних шкіл (ГАШ), спрямованих на розвиток загальної середньої освіти та територіальних громад на засадах партнерства, співуправління, співтворчості.
На даному форумі  я представляв  не тільки батьківський комітет Смілянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1, а й усіх батьків Сміли, оскільки є головою міського батьківського клубу «Добродій».
      Принцип єдності сім’ї та школи, наступності та спадковості поколінь, організація родинного виховання та освіти – це основні принципи реформування  освіти – національної школи ХХІ століття. Це закономірно, адже побудувати повноцінну національну школу без родинного виховання, активної участі й підтримки батьків неможливо.
       Наша Перша  є партнером  громадсько активних шкіл України. Варто зазначити, що упродовж багатьох років у школі щорічно підписується тристороння угода про співпрацю між адміністрацією школи, батьківською громадою та учнівським самоврядуванням.
Ми  працюємо в напрямку громадсько-державного управління навчальним закладом (участь в експерименті регіонального рівня «Формування довіри у сучасній школі») . Те, що школа бере участь в експерименті, батьки помітили одразу. Процес управління школою наблизився до батьків: це виявляється і в звітах адміністрації школи перед батьківським комітетом, і в батьківських конференціях, і батьківському всеобучі (лекторій «Родина»).
Батьки  відчули, що до їхньої думки прислухаються, наші пропозиції враховують в управлінні школою.
Батьки сьогодні є реальними замовниками освіти, і саме їх ставлення до школи і процесів, що в ній відбуваються, є найважливішим критерієм успішності її роботи.
Сьогодні батьківська громадськість може впливати практично на усі аспекти життя школи: від організації харчування та медичного обслуговування учнів до змісту варіативної складової навчально-виховного процесу та кадрового складу навчального закладу.
З метою залучення батьків до співпраці у справі навчання та виховання підростаючого покоління, у Смілянській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №1 працює загальношкільний батьківський комітет.
Щоквартально в Нашій Першій  проходять засідання загальношкільного батьківського комітету, учасниками якого є голови класних батьківських комітетів і адміністрація школи. На таких зустрічах, які до речі проходять у вигляді живого діалогу, батьки діляться своїми планами, вносять пропозиції, вирішують актуальні питання. Хочу відмітити, що всі рішення приймаються на партнерських засадах. А уважне ставлення і своєчасне реагування з боку адміністрації школи сприяє зближенню педагогів з батьками і на цій основі успішному вирішенню багатьох складних питань навчального закладу.
Відкриті уроки, спільні творчі справи, батьківські збори, зустрічі за «круглим столом», родинні свята, лекторії для батьків, індивідуальні консультації  і зустрічі, спортивні змагання і літнє оздоровлення, спільні екскурсії і походи – це основні форми співпраці сім’ї і школи. Широке поширення одержали сімейні свята і фестивалі: День матері, День батька, День бабусь і дідусів, День моєї дитини, День взаємної подяки; ігрові сімейні конкурси: «Спортивна сім'я», «Музична родина», «Зірки на сцену», конкурс сімейних альбомів, конкурс господинь, конкурс "Чоловіки на повірку" (змагання між батьками і синами) тощо. Батьки є співавторами процесу навчання в школі: беруть участь у проектах, допомагають у створенні презентацій, проведенні екскурсій, родинних свят, надають допомогу в обладнанні кабінетів,виступають у ролі судей під час конкурсів та шкільних вечорів).
Окрім цього, батьки є делегатами загальних зборів колективу – вищого органу громадського самоврядування школи, - та учасниками ради навчального закладу, одним із основних завдань якої є зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та  школою з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.
Наші батьки активно підтримують  заходи щодо зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази, залучення додаткових джерел фінансування закладу, поліпшення умов для організації навчально-виховного процесу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників.
Батьки беруть участь у керівництві гуртками та іншими видами позакласної та позашкільної роботи, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах.
Добре організований батьківський комітет виконує в класі різні функції, однією з яких є допомога в організації навчально-виховного процесу. Наприклад, популярними у нашій школі є проведення конкурсів на кращий щоденник, зошит. Часто батьківськими комітетами проводяться рейди - перевірки щодо дбайливого ставлення учнів до свого портфеля, підручників чи письмового приладдя.
В батьківських комітетах класів працюють батьки з високою громадською свідомістю. Педагоги нашої школи  мотивують  батьків до активної, реальної діяльності, донести до них важливість участі у житті школи, в управлінні процесами, що в ній відбуваються.
Результатом спільної роботи адміністрацї школи, педагогічного, батьківського, учнівського колек­тивів та всієї громадськості мікрорайону є відкриття у школі музею «Історія школи».   Створено та постійно діє  веб-сайт на­шої школи. Виходить друком шкільна газета «Наша Перша».  Шорічно проводиться свято «Золоте зерно», на якому нагороджуються найуспішніші учні, класні батьківські колективи, окремі батьки за вагомий внесок у розбудову закладу. Ми спільно радіємо досягненням нашого закладу, намагаємось підтримувати імідж рідної школи. Спільними зусиллями ми здобули перемогу у Всеукраїнському конкурсі «Клич друзів – граймо разом» та виграли спортивний майданчик від фонду братів Кличків, беремо участь в україно-шведському проекті «Освіта для сталого розвитку», здобули перемогу в конкурсі «Екоклас», в обласному конкурсі на кращу соціальну рекламу. Щорічно у травні підводяться підсумки шкільних конкурсів «Учень року», «Клас року», «Відкриття року», «Спортсмен року».  Вдячні відгуки надхо­дять на адресу школи від її колиш­ніх випускників. І нині ми вико­ристовуємо шкільний музей у навчально-виховному процесі: позакласна, пошукова робота, зв'язок з батьками, обмін досвідом. Попереду – багато проектів, цікавих задумів.
На мою думку, якщо робота з батьками та її аналіз будуть проводитися в системі і не «на папері», то поступово це дасть позитивні результати: батьки з «глядачів» і «спостерігачів» стануть активними учасниками освітнього процесу,  відповідальними  замовниками змісту освіти та співвиконавцями даного замовлення.  Результати залежать від багатьох факторів: відповідальності та ініціативності батьків, готовності до співпраці шкільних адміністрацій.
Взаємодія школи, сім`ї   - один з головних принципів організації освіти, який  ґрунтується на спільності інтересів держави, народу, на єдності виховних завдань та ідеалів кожної сім`ї й суспільства в цілому. Педагогічний союз учителя і батьків – це могутня сила виховання, формування особистості дитини.
Тож, закінчити хочу словами Генріха Форда: «Збиратися разом – це початок. Триматися разом – це процес. Працювати разом – це успіх!»
Бажаю нам успіху у нелегкій праці – вихованні підростаючого покоління.

 

М.Марунич, голова батьківського комітету школи.


Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через стрічку RSS 2.0. Ви можете прокрутити до кінця та залишити відгук. Пінги в даний час не допускаються.