26 січня 2011 | korsak

Педрада-консиліум

Педрада-консиліум

25 жовтня 2010 року у школі проведено педраду-консиліум «Адаптація учнів 5-х класів до навчання основній школі».
Вивчення і обговорення даного питання є актуальним для педагогічного колективу і важливою передумовою успішного навчання школярів у 5 класі.
Проведенню педради-консиліуму передувала робота комісії, до складу якої входили учителі початкової школи Кравченко С.А., Круковська Л.В., практичний психолог школи Вдовенко О.М., соціальний педагог Линник С.В., медична сестра школи Кривошея В.С., завідуюча шкільною бібліотекою Білей Л.О., учителі-предметники, що працюють в 5-х класах, класні керівники 5-А класу Новочуб В.М., 5-Б – Тарасенко М.В.

Знайти оптимальні форми і методи взаємодії учнів і учителів, проаналізувати проблеми, з якими учні стикаються в адаптаційний період, виробити шляхи їх подолання – основні питання, що потребують вирішення.
59 учнів 4-х класів першого вересня цього року розпочали навчання в основній школі, маючи високі результати навчальних досягнень за роки навчання в початковій школі. За рейтингом роботи у 2009-2010 навчальному році 4-А і 4-Б класи визнано переможцями шкільного конкурсу «Кращий клас року».
Заздалегідь було визначено учителів-предметників, що працюватимуть у 5-х класах, проведено семінари з питань наступності навчання за активної участі вчителів початкової та основної школи.
Як результат проведеної роботи - п’ятикласники успішно співпрацюють з учителями на принципах рівноправності та толерантності, учителі створюють ситуації, які дозволяють підлітку проявляти ініціативу, мати право на власну думку, брати участь у спільній діяльності, працювати умовах альтернативи, вибору, створювати демократичну атмосферу навчання.
Про це у виступах наголошували учитель української мови та літератури Ткаченко Л.Л., учителі математики Величко О.О., Фоміна В.О., класні керівники Новочуб В.М., Тарасенко М.В., учитель фізичної культури Сущенко Є.Л.
Практичний психолог Вдовенко О.М. проаналізувала психологічний портрет учнів – внутрішній стан учнів, їх оцінка навчального процесу в основній школі.
Ділова атмосфера, що панувала на педраді, дозволила скоординувати дії учителів, їх професіоналізм, досвідченість для організації різноманітних форм взаємодії дорослих і дітей з метою розв’язання особистісно значущих проблем молодших підлітків.

Цапенко А.І – заступник директора з навчально-иховної роботи

Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через стрічку RSS 2.0. Ви можете залишити відгук, або зворотне посилання з Вашого власного сайту.