2 червня 2014 | Фоміна Віра

Методична робота

У 2013-2014 навчальному році педагогічний  колектив школи  продовжив роботу над науково-методичною проблемою міста «Підвищення якості освіти, рівня вихованості особистості, професійної компетентності педагога шляхом упровадження гуманної педагогіки та модернізації навчально-виховного процесу» та проблемним питанням школи  «Упровадження сучасних педагогічних технологій у навчально-виховний процес як шлях до якісної освіти та розвитку життєдіяльності особистості». Реалізація поставлених завдань здійснювалася через мережу форм методичної роботи на міському, обласному та внутрішкільному рівні. Педагогічний колектив школи завершив роботу щодо реалізації програми експериментальної роботи школи «Особистісно орієнтована система превентивного виховання учнівської молоді» (матеріали узагальнено та подано на обласну виставку «Освіта Черкащини -2014») та продовжив творчу реалізацію завдань дослідно-експериментальної роботи з теми «Формування довіри у школі». Також упродовж року колектив працював над реалізацією завдань україно-шведського проекту «Освіта для стійкого розвитку»  та  Громадсько активної школи.

Упродовж 2013-2014 навчального року згідно діагностики вчителів було організовано роботу шкільних методичних об’єднань: філологічно-суспільного (керівник Скубенко Т.М.), природничого (керівник  Подрушняк Л.І.), фізико-математичного (керівник Фоміна В.О.), фізичної культури (керівник Александров О.М.), естетично-художнього циклу (керівник Пустовіт В.М.), учителів початкових класів (керівник Курбатова Т.М.),  класних керівників 1-11 класів (керівник Палієва С.І.), творчих груп «Довіра», «Освіта для стійкого розвитку», затверджено плани їхньої роботи, методичні проблеми, над якими працювали ШМО. Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності учителів, удосконалення методики проведення уроку.

Учителі, що атестувались, подали матеріали на виставку «Сплітаємо вінок педагогічних ідей». Слід зазначити, що на виставку було подано 19 робіт,  на обласну виставку «Освіта Черкащини -2014» було відібрано роботи: Кавун І.М., Степанової Р.Д., Палієвої С.І., Фоміної Н.Е., Линник С.В. та Силки Н.А., Калініч О.М., творчої групи «Довіра».

Заступник директора з навчально-виховної роботи Палієва С.І. була запрошена на триденну міжнародну конференцію, присвячену 10-річчю створення проекту «Школа як осередок розвитку громади»,  де ділилася досвідом роботи. Упродовж навчального року окремі класи (1-А, 5-А, 7-Б, 10) працювали за  україно - шведським проектом «Освіта для сталого розвитку». Учителі Сорочинська С.К., Калініч О.М., Демиденко Н.В., Величко О.О., Палієва С.І. впроваджували енергозберігаючі технології у виховний процес. На Всеукраїнський конкурс було подано матеріали і колектив школи здобув звання «Школа освіти сталого розвитку 2014», отримавши Диплом та пам’ятний знак. Учителі школи Демиденко Н.В. та Палієва С.І. брали участь у Міжнародній конференції «Філософсько-концептуальні засади застосування випереджальних технологій в освіті для сталого розвитку» (м. Дніпропетровськ), досвід роботи з даного питання надруковано в окремій збірці. З вересня 2013 року за регіональним експериментом «Формування довіри у школі» (науковий керівник Лісова Н.І., координатор Палієва С.І.) продовжили працювати 2-В, 3-А, 4-В, 1-Б, 6-Б, 7-А класи (класні керівники Кириленко С.В., Русанова О.В., Гречана О.М.,  Дуднікова О.М., Якимів В.П., Фоміна Н.Е.). У класах, які залучені до експериментальної роботи, проведено по 10 занять за темою експерименту. Розроблено методичні рекомендації, виховні заняття на тему «Формування довіри», видано збірники занять для учнів 1-6 класів. Учителі Палієва С.І., Фоміна Н.Е. представили досвід впровадження експерименту на обласній конференції «Модель державно-громадського управління, спрямованого на формування довіри як механізму взаємодії в соціально-освітньому просторі». Класними керівниками 1-11 класів в рамках експерименту були розроблені сценарії батьківських зборів за тренінговою формою проведення. Матеріали були представлені на міську та обласну виставки «Освіта -2014» та нагороджені Грамотою. У розробці матеріалів брали участь члени творчої групи «Довіра»: Кириленко С.В., Русанова О.В., Гречана О.М., Якимів В.П., Фоміна Н.Е, Силка Н.А., Круковська Л.В., Михайлик Л.В., Курбатова Т.М., Сорочинська С.К., Скубенко Т.М., Величко О.О., Тарасенко М.В., Бойко С.М., Подрушняк Л.І., Демиденко Н.В., Палієва С.І.  Учителі Бірюкова І.М. та Бойко С.М.  були учасниками Всеукраїнських педагогічних читань з гуманної педагогіки (м.Київ). А учителі Фоміна Н.Е., Левченко А.М., Баштан Н.В. брали участь в обласних педагогічних читаннях «Гуманна педагогіка Ш.Амонашвілі».

У 2013-2014 навчальному році на базі школи проведено міський семінар шкільних бібліотекарів (Білей Л.О.), семінар учителів інформатики (Фоміна В.О.),  учителів фізичної культури (Левченко А.М.), учителів музики (Пустовіт В.М.), майстер – клас із світової літератури (Скубенко Т.М.), клуб вихователів гпд (Рибакова С.М.), 3 заняття  міського семінару-практикуму голів шкільних методичних об’єднань класних керівників «Тінейджер» (Палієва С.І.).

Чітке планування місячника педагогічної майстерності   «Творчість. Здобутки. Пошук.» під девізом «Учитель постійно вдосконалюється», присвячений В.О.Сухомлинському, надало можливість учителям провести свої уроки, виховні заходи на високому методичному рівні, із застосуванням інноваційних технологій, інтерактивних форм роботи та  відвідати уроки колег.

Упродовж місячника проведено педагогічні читання «Освітньо-виховні ідеали В.О.Сухомлинського в контексті сучасності», методичний форум «Акмеологія – шлях до успіху», науково-практичну конференцію «Роль дослідно - експериментальної роботи у формуванні творчої особистості учня», у яких брали участь усі вчителі школи. Учителями Фоміною В.О. та Скубенко Т.М. для всіх педагогів школи було проведено навчальний практикум «Як створити власний сайт». Відповідно до план-графіка проведення місячника педагогічної майстерності досвідчені вчителі, які мають вищу кваліфікаційну категорію  ( Цапенко А.І.,  Скубенко Т.М., Степанова Р.Д., Новочуб В.М., Подрушняк Л.І., Кавун І.М., Бойко С.М., Грицай Н.М., Фоміна Н.Е., Александров О.М., Сорочинська С.К., Курбатова Т.М., Линник З.О.), продемонстрували свої вміння застосовувати інноваційні технології на уроках, в підготовці та проведенні виховних, позакласних заходів. Для цього було організовано і проведено  короткотривалі «Майстер-класи» цих вчителів на тему «Я роблю це так».

Просто, щиро, з любов’ю і повагою до особистості дитини, детально продумавши кожен крок, ведуть у світ пізнання на своїх уроках вчителі Кравченко С.А., Круковська Л.В., Дуднікова О.М., Русанова О.В., Калініч О.М., Гречана О.М., Михайлик Л.В., Сущенко Є.Л.., Яхненко Л.І., Якимів В.П., Линник С.В., Ткаченко Л.Л., Баштан Н.В., Величко О.О. Тому цікаво було відвідати такі уроки молодим педагогам і досвідченим.  На належному рівні проведено уроки молодими вчителями: Тарасенко М.В., Демиденко Н.В., Силкою Н.А., Левченком А.М., Бірюковою І.М.

Активізації творчого потенціалу педагогів, набуття досвіду, підвищення їх професійної компетентності та майстерності, розвитку ініціативи та самостійності сприяла участь педагогічних працівників у конкурсах, науково-практичних конференціях, семінарах тощо. У міському конкурсі «Учитель року -2014» брали участь учителі: Курбатова Т.М., Калініч О.М. (початкові класи),  Фоміна Н.Е. (трудове навчання), Скубенко Т.М. (світова література). Слід відзначити, що Калініч О.М. посіла ІІ місце в міському конкурсі, а Скубенко Т.М. та Фоміна Н.Е. - І місця  у міському етапі. Призером (ІІ місце) обласного конкурсу «Учитель року» стала Фоміна Н.Е..

Згідно графіка проведення Інтернет-заходів ЧОІПОПП учителі школи брали участь у Інтернет-семінарах та Інтернет-конференціях з певних тем. На сайті ЧОІПОПП розміщено статті учителів: Гайдай І.Б. – «Державно-громадські форми управління ЗНЗ»,  Палієвої С.І. -  «Виховний потенціал уроку як фактор формування цінних орієнтацій школярів», «Досвід дослідження актуальних проблем викладання математики у сучасній школі»,  Макушенко В.О. – «Засоби формування мовленнєвої компетентності», Линник С.В. - «Використання інформаційно-комунікаційного простору для формування  професійної компетентності соціального педагога як спеціаліста психологічної служби системи освіти», Демиденко Н.В. – «Інноваційні підходи до викладання біології», Бірюкової І.М. -  «Концептуальні засади викладання іноземних мов у початковій школі: методологія та досвід», Бойко С.М. -  «Сучасні технології актуалізації опорних знань учнів при вивченні нового матеріалу з фізики», Силки Н.А. -  «Системний підхід у наданні допомоги суб’єктам освіти», Яхненко Л.І. – «Розвиток пізнавальної активності учнів засобами ІКТ під час викладання інтегрованих курсів «Мистецтво», «Художня культура».

Педагогічні працівники школи є активними дописувачами до фахової та місцевої преси. Свій досвід роботи на шпальтах фахової преси висвітлювали Гайдай І.Б., Цапенко А.І., Палієва С.І., Скубенко Т.М., Дуднікова О.М., Сорочинська С.К., Якимів В.П., Подрушняк Л.І. та інші. Матеріали «Виховна система школи «З любов’ю до дитини» (Палієва С.І.) та «Виховна система класу «Собор духовності» (Сорочинська С.К.) вміщено у збірнику, виданому ЧОІПОПП (укладач Крутенко О.В.). Матеріали «Державно- громадське управління навчальним закладом» (автори Гайдай І.Б., Палієва С.І.) відзначені Дипломом Міжнародної виставки «Інноватика в освіті» (Київ).

Завершився ще один навчальний рік. Підведено підсумки методичної роботи. А попереду - нові завдання, нові здобутки та досягнення, адже учитель не може стояти на місці, повинен постійно працювати над собою.

                                                                                                                                    С.І.Палієва, 

заступник директора

з навчально-виховної роботи


Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через стрічку RSS 2.0. Ви можете залишити відгук, або зворотне посилання з Вашого власного сайту.