7 січня 2015 | Фоміна Віра

Інноваційний пошук учителя

Життя не стоїть на місці. Воно висуває і перед вчителями постійно нові вимоги. І тільки той вчитель відповідає сучасності, який постійно працює над собою, підвищує свої загальні та спеціальні знання, удосконалює свою педагогічну майстерність та моральність.

Участь учителів у науково-методичних семінарах сприяє ознайомленню з сучасними науковими здобутками, з новими технологіями навчання, що допомагає їм осмислити власний досвід навчально-виховної роботи, прилучитися до науково-пошукової роботи, підвищити свій інтелектуальний і творчий потенціал, обрати і формулювати стратегію самоосвіти, техніку її здійснення.

Реалізуючи план роботи над науково-методичною проблемою «Упровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес», нещодавно було проведено аналітичний семінар на тему «Інноваційний пошук учителя. Осмислення уроку як результат застосування інноваційних технологій». Активні індивідуальні, групові форми роботи, робота в парах були зосереджені на наданні реальної, дієвої допомоги педагогічним працівникам, особливо молодим, у підвищенні їхньої професійної майстерності, створення творчої атмосфери, такого морально – психологічного клімату, який сприяв би пошуку кращих інноваційних технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій, що сприятиме оптимізації навчально – виховного процесу в школі. Інформацію про інноваційні технології педагогам надала заступник директора з навчально-виховної роботи Цапенко А.І. Працюючи в групах, учителі розглянули положення технології розвивального навчання, проектної та інформаційної технології, особистісно орієнтованого та інтерактивного навчання семінару, технології «Крок за кроком».

Учасники семінару взяли участь у вправах: «Презентація» (власний досвід застосування інноваційних технологій), «Ми маємо шанс…» (що б хотіли покращити у своїй діяльності), «Психологічна гра» (інтерпретація), мозковий штурм «Що може бути не так?», роботі в парах за методикою «Чому? Чому? Чому?», з’ясували питання «Що заважає вчителеві творити?» , «Що спонукає вчителя творити?»,розробили «Поради собі». Завершився аналітичний семінар рефлексією «Все в твоїх руках».

У ході обговорення питань учителі виявили недоліки у використанні нестандартних форм навчання та виховання, проблеми та труднощі, які виникають при використанні та організації уроку з використанням нестандартних форм навчання. А також визначили переваги впровадження передових освітніх технологій і методик, спрямованих на розвиток креативної особистості та визначили, які передові освітні технології та методики доцільно використовувати та впроваджувати на уроках.

Активними учасниками семінару були вчителі: Сорочинська С.К., Скубенко Т.М., Подрушняк Л.І., Фоміна Н.Е., Калініч ОМ., Кравченко С.А., Новочуб В.М., Силка Н.А.

Палієва С.І., заступник директора з виховної роботи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через стрічку RSS 2.0. Ви можете прокрутити до кінця та залишити відгук. Пінги в даний час не допускаються.