5 лютого 2016 | Фоміна Віра

Ключі до успіху особистості

Image215Професія вчителя дуже важлива, складна і відповідальна, бо як зазначав В.О.Сухомлинський, ми «маємо справу з найскладнішим, неоціненним, найдорожчим, що є у світі – з людиною».

Уже давно ввійшло в практику методичної  роботи в нашому закладі проведення Місячника педагогічної майстерності, у рамках якого проводяться педагогічні читання, семінари-практикуми, виставки напрацьованих педагогами матеріалів – все, що заохочує педагога до творчості, приносить суттєві зміни в кінцевий результат його діяльності. Девіз цьогорічних заходів, спланованих у рамках місячника – «Ключі до успіху особистості».

Добра школа починається з уроку. Від нього в школі залежить усе: культура, доброзичливість у взаєминах між учнями, батьками і тому його проведенню приділяємо значну увагу. Уже давно ввійшли в практику роботи вчителів уроки з використанням активних форм навчання. Зараз усе популярнішим стає інтерактивне навчання – і вже нікого з учителів не треба переконувати в тому, що основою розвитку творчої особистості учня є створення ситуації активного пошуку, здогадів, роздумів, дискусій, розв’язання суперечностей.  Зараз ми намагаємося проводити такі заходи, під час яких один або кілька вчителів не читають переписаний із журнальної статті текст, а інші - сидять і займаються своїми справами, намагаємося більше використовувати нетрадиційні форми методичної роботи, інтерактивні методи.

Визнання вчителя ключовою фігурою школи спонукає його до творчої самореалізації, підвищення професійної майстерності. Адміністрація школи підтримує  кожного педагога, намагається своєчасно побачити і належним чином оцінити оригінальне, нове і перспективне та активно сприяти впровадженню його здобутків у практику роботи. Кожен педагог має власну методичну тему, робота над якою є завершенням створення портфоліо, з яким учитель знайомить членів колективу при проведенні колективних форм методичної  роботи. Так, у цього навчальному році уже представили свої творчі доробки педагоги, що атестуються – Русанова О.В., Коротич О.А., Линник З.О. – учителі початкових класів, Яхненко Л.І., педагог-організатор, учитель образотворчого мистецтва, Макушенко В.О., учитель логопед. Готуються до такого творчого звіту – скарбнички власного досвіду учителі Величко О.О., Хлівна Н.В., Демиденко Н.В.

Змістовно, цікаво і головне з користю для кожного,  розпочався місячник педагогічної майстерності з проведення педагогічних читань за книгами С.Соловейчика – письменника, журналіста, педагога,який у своїх творах глибоко проаналізував про начало людини, осягнення людиною складної професії вчителя, як сьогодення сприймає публіцистику С.Соловейчика – світогляд, гідність, цілі і цінності. Майстерно донесли до присутніх велике слово майстра учителі школи Новочуб В.М., Палієва С.І., Кавун І.М., Макушенко В.О., Кліменко І.О., Маслюк О.А., Демиденко Н.В. Огляд книг С.Соловечика провела завідувач бібліотеки Білей Л.О.

Сьогодення потребує створення вчителем таких умов навчання й виховання, за яких сьогоднішній учень відчуватиме себе індивідуальною неповторністю, відчуватиме свою значущість, стане активним суб’єктом навчання, а в майбутньому –успішним професіоналом. А творчий учитель у постійному пошуку ключів до його успіху....

 

                                            Цапенко А.І., заступник директора

з навчально-виховної роботи


Роздрукувати статтю
Категорія: Новини школи
Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через стрічку RSS 2.0. Ви можете прокрутити до кінця та залишити відгук. Пінги в даний час не допускаються.