15 травня 2014 | Випускник 1993

Сучасні події. Батьки і школа разом!

Я-УкраїнецьУ вирі сучасних подій інколи самому важко відрізнити правду  від неправди – об'єктивно оцінити отриману інформацію, а не те, щоб пояснити, що відбувається в країні, своїй дитині. Безумовно, не тільки вчителі виховують майбутніх громадян, проте їхня роль залишається дуже важливою у вихованні  відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, робити висновки, використовувати набуті знання і уміння для творчого розв’язання проблем.
Жодна професія не вимагає від людини такого постійного самовдосконалення, як від педагога. В умовах політичної нестабільності українського суспільства, його ідеологічної розрізненості на вчителя покладається велика відповідальність за долю молодих громадян країни.
Все це передбачає наявність у педагога таких якостей як чітка громадянська позиція; система цінностей, куди входить визнання багатоманітності світу і толерантність; демократичний стиль роботи; висока комунікативна культура, здатність залучати учнів до планування і регулювання освітнього процесу.
Ми, батьки, не можемо і не маємо права, особливо в цей час, залишити школу, на яку покладається така відповідальна місія, сам на сам з її теперішніми завданнями. Ми маємо максимально активізувати свою співпрацю з педагогами, зробити все можливе, щоб система цінностей наших дітей, їх громадянська позиція і світогляд  формувались максимально об'єктивними, демократичними і незалежними.
Частіше спілкуйтесь з своїми класними керівниками, адміністрацією школи, які постійно відкриті до діалогу. Вносьте пропозиції, пропонуйте свою  допомогу. І тоді ми не втратимо дорогоцінний час формування патріотичної культури наших дітей.

Голова батьківського комітету школи М.Марунич.


Роздрукувати статтю
Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через стрічку RSS 2.0. Ви можете залишити відгук, або зворотне посилання з Вашого власного сайту.