11 січня 2014 | Фоміна Віра

Умови успішного родинного виховання

Родина — основа зростання здорової дитини, це світ, в якому людина навчається жити. Вона має забезпечувати їй достатні матеріальні та педагогічні умови для інтелектуального, фізичного, морального та духовного розвитку.

Надзвичайно важливим є взаємодія школи і сім’ ї, зміцнення їх зв’язків,   покращення емоційного контакту між батьками, дітьми та педагогічними працівниками, заохочення до партнерських, демократичних стосунків,  що є основою створення гармонійного середовища для розвитку особистості дитини.

Психолого-педагогічна освіта батьків спрямована на підвищення їх педагогічної культури, розвитку у них позитивного сприйняття  своїх дітей, себе самих, навколишнього світу, розвитку психологічних вмінь: попереджати причини виникнення конфліктів у сім’ї, спілкуватися на засадах емпатії, критично мислити тощо.

Батьки мають бути обізнані з особливостями психічного розвитку, навчання та виховання дітей, бути готовими співпрацювати з учителем, психологом, школою, об’єктивно оцінювати результати діяльності дитини.

Хто допоможе батькам набути психолого – педагогічних знань? Напрошується традиційна відповідь – школа. І це, зрештою, правильно. Бо школа лишається одним із найбільших авторитетів у цьому питанні.

Перед школою стоїть завдання – налагодити з батьками своїх вихованців дружні взаємини, які будувалися б на взаєморозумінні і взаємоповазі. Ось тоді успіх у роботі забезпечено!

Важливою умовою ефективної навчально-виховної роботи є співробітництво школи і сім'ї, яке передбачає належний рівень педагогічної культури батьків. Тісний взаємозв'язок школи та сім'ї може розвиватися завдяки педагогічній освіті батьків і залученню їх до виховної роботи.

Саме на цих питаннях акцентувалась увага класних керівників школи №1 під час засідання методичного об’єднання класних керівників, проведеного у формі,  заступником директора з навчально-виховної роботи Палієвою С.І та практичним психологом Силкою Н.А. Змістовними були виступи класних керівників Бойко С.М., Кавун І.М., Калініч О.М., які поділились досвідом роботи та надали практичні рекомендації класним керівникам щодо організації індивідуальної роботи з учнями. Тренінг «Моделювання батьківських зборів» ( індивідуальна робота, робота в парах, групах)  викликав зацікавленість присутніх, надав нові знання та можливість застосувати інтерактивні форми  роботи з батьками у практиці класних керівників, адже батьки мають бути обізнаними з особливостями психічного розвитку, навчання та виховання дітей, знати, як допомогти дитині у навчанні, спілкуванні з однолітками, дорослими.

Отримані знання класні керівники використають у своїй практичній роботі з батьками.

 

Палієва С.І.,

заступник директора з навчально-виховної роботи

Безымянный


Роздрукувати статтю
Категорія: Новини школи
Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через стрічку RSS 2.0. Ви можете залишити відгук, або зворотне посилання з Вашого власного сайту.