2 листопада 2013 | Випускник 1993

Моніторинг якості загальної середньої освіти учнів 5 та 10 класів.

Моніторинг якості загальної середньої освіти учнів 5 та 10 класів.

Ми, батьки, добре усвідомлюємо, що якість освіти в нашій державі – це запорука її конкурентоспроможності в світі, а моніторинг – це невід′ємна частина механізму спостереження за змінами в освіті та прогнозування її розвитку.
Батьківська громада не повинна залишатись осторонь підвищення рівня якості освіти своїх дітей, а активно співпрацювати з педагогами в цьому напрямку.
Перший крок ми маємо зробити, активно залучившись до моніторингу якості загальної середньої освіти, який проводить Міністерство освіти і науки України з 12 листопада до 12 грудня 2013 року у 5 і 10 класах.
Стратегічна мета цього моніторингового дослідження полягає у визначенні досягнутого рівня засвоєння змісту освіти, виявленні факторів, які чинять вплив на якість, прогнозуванні подальших шляхів розвитку освіти та розробленні на підставі одержаної інформації рекомендацій щодо поліпшення освітнього рівня молоді. Ця мета досягається шляхом збору, аналізу та узагальнення об′єктивних даних стосовно досягнень учнів на всіх етапах і рівнях навчання, подальшої інтерпретації одержаних результатів вимірювань за допомогою методів математичної статистики.
Моніторинг не передбачає контролю діяльності педагогів чи навчальних закладів.
Найбільш масштабними з них є міжнародні дослідження якості середньої освіти, зокрема: дослідження якості природничо-математичної освіти TIMSS, яке розпочато з 1995 року; PIRLS, дослідження якості читання та розуміння тексту – з 2001 року; PISA, міжнародна програма з оцінювання навчальних досягнень учнів – з 2000 року.
Ці моніторингові дослідження проводились у 70 країнах світу. Результати показали, що наші діти добре справились із завданнями початкового і середнього рівня на відтворення теоретичного матеріалу. Найменша кількість учнів виконала завдання високого рівня на застосування знань у нестандартній ситуації. Як наслідок результатів дослідження у підручниках з′явилося більше задач практичного змісту, тестових завдань різних форматів, цікавих задач на застосування знань у нестандартних ситуаціях; розробляються нові збірники для проведення державної підсумкової атестації з предметів природничо-математичного циклу.
Безумовно, що на якість освіти наших дітей впливає багато чинників, а саме: рівень кваліфікації вчителів, матеріальне оснащення, наявність якісних навчальних посібників і підручників, мотивація учнів, емоційний і фізичний стан учасників навчального процесу та інше. Важко врахувати вплив усіх цих чинників. Тому результати моніторингу матимуть орієнтовний характер і визначатимуться за 4-ма рівнями навчальних досягнень: початковим, що відповідає 1-3 балам 12-ти бальної системи оцінювання, середнім, відповідно 4-6, достатнім - 7-9, високим – 10-12.
Отже, моніторинг якості знань, умінь і навичок учнів допоможе отримати об′єктивну інформацію про результати навчання і якості освіти дітей не тільки нашої школи, а й області та загалом України.
Також за бажанням Ви зможете здійснити порівняльний аналіз навчальних досягнень дитини з відповідними середніми показниками по Україні з метою вдосконалення подальшої навчальної роботи Вашого школяра. Для цього необхідно після 01.03.2014 звернутися за допомогою електронної пошти на відповідну сторінку сайтів Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua), Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (www.iitzo.gov.ua), Національної академії педагогічних наук України (www.naps.gov.ua). На цих сайтах будуть розміщені електронні версії збірників і номери варіантів тестів для виконання їх учнями за 2 дні до визначеного графіком терміну проведення моніторингу. Збірники завдань із кожного навчального предмета складаються з 10 варіантів тестів, які розроблені відповідно до вимог чинних навчальних програм і відрізняються складністю, структурою та формою. З окремих навчальних предметів збірники завдань перекладено на російську, молдовську, польську, румунську та угорську мови. А саме: для 5 класу: Я і Україна (громадянська освіта), основи здоров′я – комбінований тест; для 10 класу: всесвітня історія, алгебра, геометрія, біологія, географія, фізика, хімія. Кожен учень виконує один з чотирьох оголошених варіантів тесту і для виконання роботи використовує бланк відповідей із збірника завдань або роздрукованого із вищезгаданих сайтів.
Розуміння батьками даного питання та плідна співпраця в проведенні дослідження мотивує до якісних змін учасників навчально-виховного процесу, коригує та координує їх діяльність. Освітній моніторинг є стимулом до позитивних перетворень, удосконалення організації і здійснення навчального процесу з метою підвищення його якості; подальше вдосконалення, підвищення рівня самоорганізації вчителя і учня.
Тож ми, батьки, завжди бажаємо своїм дітям кращої долі і повинні використати можливість об′єктивно оцінити особливості освітнього простору наших дітей та, при потребі, покращити його, активно долучитись до проведення моніторингу – підтримати ініціативу Міністерства освіти і науки України.

Голова загальношкільного батьківського комітету ЗОШ №1
М.Марунич


Роздрукувати статтю
Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через стрічку RSS 2.0. Ви можете залишити відгук, або зворотне посилання з Вашого власного сайту.