29 квітня 2022 | Фоміна Віра

Про результати самооцінювання напряму «Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти»

Відповідно до плану роботи школи на 2021-2022 навчальний рік упродовж лютого-квітня робочою групою закладу освіти було проведено самооцінювання напряму «Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти».

За результатами проведеного самооцінювання шляхом спостреження, анкетування та опитування робочою групою встановлено, що учителі Смілянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1  планують свою професійну діяльність. У всіх педагогів наявне календарно-тематичне планування, що відповідає освітній програмі закладу. За результатами анкетування встановлено, що при розробці календарно-тематичного планування 100% учителів використовують рекомендації Міністерства освіти і науки України, 66,7% використовують власний досвід, 63,9% педагогів користуються зразками, що пропонують фахові видання. Учителі зазначили, що аналізують результати своєї діяльності й відповідно до цього аналізу здійснюють корекцію календарно-тематичного планування.

Педагоги використовують освітні технології, спрямовані на оволодіння здобувачами освіти ключовими компетентностями та наскрізними вміннями, у тому числі технології дистанційного навчання. Спостереження за навчальними заняттями свідчить про те, що 100% вчителів формують компетентність спілкування державною мовою, 88,9% педагогів формують під час уроків потребу в учнів у навчанні протягом життя, 77,8% – культурну компетентність, 80,6% – громадянську компетентність, 86,1% – інформаційно-комунікаційну компетентність, 61,1% – математичну грамотність, 66,7% – ініціативності та підприємливості, 33,3% – спілкування іноземними мовами (у тому числі й під час викладання інших предметів, крім іноземної мови), 58,3% – компетентність у галузі природничих наук.

Педагогічні працівники закладу забезпечують реалізацію індивідуальних освітніх траєкторій учнів: складання індивідуальних завдань, перевірка робіт, індивідуальні консультації, оцінювання результатів навчання, визначення очікуваних результатів. Однак питання реалізації освітніх траєкторій не розглядалося на засіданні педагогічної ради закладу освіти.

Для організації педагогічного патронажу педагоги школи складають індивідуальні плани роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Також учителі беруть участь у формуванні та реалізації індивідуальних освітніх траєкторій за власною ініціативою для учнів з підвищеною мотивацією до вивчення окремих предметів. Педагогами розроблені індивідуальні освітні траєкторії для цих учнів, що передбачають проведення індивідуальних занять та консультацій, участь у конкурсах та олімпіадах, узагальнення досягнень учнів у межах навчального року, порівняння отриманих результатів з цілями індивідуальних освітніх траєкторій.

Більшість учителів мають власні розробки, що опубліковані на різних ресурсах: 50% - на вебсайті школи, 8,3% - у власних блогах, 50%- у соцмережах, 77,1% – у матеріалах та виступах на конференціях, 35,4% - у фахових виданнях, 43,8% - на освітніх онлайн-платформах. Проте 6,3%- не мають висвітлених розробок.

За результатами спостереження за навчальними заняттями, близько половини вчителів використовують зміст предмета для формування суспільних цінностей, виховання патріотизму в здобувачів освіти в процесі їх навчання, виховання та розвитку, переважна більшість педагогів розвивають в учнів загальнолюдські цінності, більше половини учителів розвивають в учнів навички співпраці та командної роботи.

На відвіданих заняттях представники адміністрації школи спостерігали, що вчителі використовують обладнання та засоби навчання для активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів, на 95% – мережу Інтернет для пошуку навчальної інформації, виконання онлайн-завдань, на 85% –інформаційно-комунікаційні технології, що сприяють оволодінню учнями ключовими компетентностями.

Результати опитування вчителів свідчать про те, що всі педагоги закладу освіти використовують інформаційно-комунікаційні технології під час підготовки до уроків, проведенні навчальних занять, зворотного зв’язку з учнями.

За результатами опитування, учні оцінили використання технологій дистанційного навчання на достатньому рівні, однак під час інтерв’ю представники учнівського самоврядування зазначили, що надають перевагу очному навчанню.

У закладі розроблений План підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2021-2022 навчальний рік,  яким передбачено проходження курсів підвищення кваліфікації на базі КНЗ Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників. Переважна більшість педагогічних працівників закладу освіти обирають різні форми та види підвищення кваліфікації. За результатами анкетування, для підвищення рівня професійного розвитку 83,3% учителів обирають самоосвіту, 63,9% – курси Черкаського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, 88,9% – вебінари, 86,1% – онлайн-курси, 72,2% – тренінги та майстер-класи, 50% – конференції. Педагогічні працівники здійснюють інноваційну діяльність, реалізують освітні проєкти та беруть участь у конкурсах. У нашому закладі реалізуються такі проєкти: «Освіта для сталого розвитку», «PALS-2030» , "GoXChange", "GoCamp Online", «Найбільший урок у світі», «Мова моя калинова», «Шевченка слово полум‘яне», «Пророче слово Ліни Костенко», «Безпека в інтернеті», міжнародний проєкт «e-tweening», міжрегіональний проєкт зі  школою –партнером з міста Яремче «Об’єднаймо школи» та різноманітні шкільні проєкти.  Педагоги школи беруть участь у конкурсі «Учитель року» , залучають учнів до участі у всеукраїнських конкурсах «Гринвіч», «Колосок», «Патріот», «Соняшник», «Історія і уроки Голокосту»,  «Мандрівникам належить світ», «Кенгуру».

За результатами анкетування, переважна більшість здобувачів освіти вважають, що їхня думка має значення (вислуховується, враховується) під час здійснення освітнього процесу. Спостереження за проведенням навчальних занять свідчить про те, що переважна більшість педагогічних працівників використовують форми роботи, спрямовані на формування партнерських взаємин зі здобувачами освіти (80%), застосовують особистісно орієнтований підхід (80%),вислуховують та сприймають думки учнів, їхні погляди (88%).

У закладі освіти сплановано та реалізуються в різних формах заходи, що передбачають конструктивну співпрацю педагогів із батьками здобувачів освіти на засадах педагогіки партнерства. Річний план роботи закладу містить розділ «Робота з батьками», де заплановані заходи щодо взаємодії з батьками з різних питань освітнього процесу. Більшість батьків стверджують, що педагоги закладу освіти забезпечують зворотний зв’язок із ними. У школі налагоджено професійну співпрацю педагогів, працюють методичні об'єднання, діяльність яких характеризується різними формами взаємодії, ініціативами щодо забезпечення якості освіти, активною участю в педагогічних радах, практикується наставництво, неформальні зустрічі (чаювання, екскурсії). Річний план роботи закладу освіти містить розділ «Заходи щодо підвищення науково-методичного рівня та професійної майстерності педагогічних кадрів, експериментальна робота. Педагогічна діяльність», сплановано діяльність методичних об'єднань, творчих груп учителів, творчих майстерень, психологічних і педагогічних студій, проведення семінарів, майстер-класів тощо. Переважна більшість учителів 91,7%  стверджують, що психологічний клімат закладу освіти сприяє співпраці педагогів.

Педагогічні працівники переважно діють на засадах академічної доброчесності (під час оцінювання результатів навчання здобувачів освіти, використанні джерел інформації, результатів досліджень, розробленні завдань з метою унеможливлення списування).Щоб запобігти випадкам порушень академічної доброчесності серед здобувачів освіти, педагогічні працівники проводять бесіди щодо дотримання академічної доброчесності (80,6%), ознайомлюють здобувачів освіти з основами авторського права (2,8%), готують завдання, які унеможливлюють списування (41,7%), 44,4% - використовують методичні розробки для формування основ академічної доброчесності, про що свідчить анкетування учителів. За результатами анкетування переважна більшість учнів зазначили, що педагоги проводять бесіди про важливість дотримання академічної доброчесності, неприпустимість списування та плагіату, необхідність указувати джерела інформації, які використовуються.


Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через стрічку RSS 2.0. Ви можете прокрутити до кінця та залишити відгук. Пінги в даний час не допускаються.