16 вересня 2015 | Фоміна Віра

Математичний гурток

1111111111111111В умовах реформування системи освіти, відтворення і зміцнення інтелектуального потенціалу нації, виходу вітчизняної науки і техніки, економіки і виробництва на світовий рівень, інтеграції у світову систему освіти, переходу до ринкових відносин і конкуренції будь-якої продукції, зокрема й інтелектуальної, особливо актуальним стає забезпечення належного рівня математичної підготовки підростаючого покоління.

Математика дає широкі можливості для інтелектуального розвитку особистості, в першу чергу, розвитку логічного мислення, просторових уявлень і уяви, алгоритмічної культури, формування вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, обґрунтовувати твердження, моделювати ситуації та ін. Математика є засобом вивчення фізики, хімії, інформатики, астрономії, біології, загальнотехнічних і спеціальних дисциплін, а розвинене логічне мислення сприяє засвоєнню гуманітарних предметів. Математичне моделювання широко використовується для розв’язування задач різних галузей науки, економіки виробництва. Практичні вміння і навички з математики необхідні для майбутньої трудової діяльності школярів.

Невід’ємною частиною добре організованого навчання учнів математики стає позакласна робота, а основною формою позакласної роботи з математики є шкільний математичний гурток.

Тому в цьому навчальному році в нашій школі з’явився математичний гурток для учнів 7-х класів «Математичні дослідження». Гурткова робота з математики сприяє розвитковi у дiтей математичного способу мислення: лаконiчностi мови, вмiння правильно застосовувати математичну термiнологiю, вiдволiкатися вiд усiх якiсних сторiн предметiв та явищ ― i зосереджувати увагу лише на кiлькiсних, робити доступнi висновки й узагальнення, обґрунтовувати свої думки. На заняттях гуртка дітям не виставляють оцінок, але людині потрібна мотивація її діяльності. Певним звітом гурткової роботи є олімпіади, математичн ізмагання, конкурси, вікторини тощо. Перемога в них спонукає учнів продовжувати вивчення даного предмету, дух змагання підтримує зацікавленість. З іншого боку відсутність оцінок дозволяє учням почуватися вільніше, ніж на традиційному уроці, формує вміння продукувати гіпотези, доводити або спростовувати їх, шукати помилки та неточності в  розмірковуваннях.

Математичні гуртки — це засiб задоволення дитячої допитливості, можливість розширити кругозiр учнiв у  рiзних галузях елементарної математики.

О.О.Величко, вчитель математики


Роздрукувати статтю
Категорія: Новини школи
Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через стрічку RSS 2.0. Ви можете прокрутити до кінця та залишити відгук. Пінги в даний час не допускаються.