11 січня 2014 | Фоміна Віра

Ціннісні орієнтири сучасної освіти

Науково–методична конференція «Ціннісні орієнтири сучасної освіти» відбулась у Смілянській загальноосвітній школі І-ІІІ с ступенів №1 під час зимових канікул.

Метою конференції було визначення пріоритетних цінностей в освіті, шляхів їх утвердження в освітньому просторі, можливостей підготовки педагогів до формування цінностей у суб’єктів навчально-виховного процесу.

Актуальність теми конференції обумовлена необхідністю осмислення проблем молоді, пов'язаних зі зміною соціально- економічних основ і кризових ситуацій у різних сферах життя суспільства, що виникли в ході демократичних реформ в Україні. Умовою виживання суспільства і його перспективою є позиція і діяльність молоді в житті суспільства. Які цінності приймає і відкидає молодь сучасної України, як вони поєднуються з цінностями "батьків", що панували в суспільстві тривалий час - головна проблема сучасної соціалізації молоді. Аналіз і розгляд цих проблем дозволить оптимізувати засоби і форми соціалізації молоді в умовах демократичного відновлення суспільства для ствердження молоді в якості повноправного і повноцінного суб'єкта суспільства.

Соціалізація молоді відбувається за складних умов загострення суспільної кризи, переоцінки (подекуди радикальної) існуючих цінностей, зростання критичного ставлення не тільки до минулого, а й до оточуючого середовища, свого майбутнього. Сталий розвиток суспільства за таких обставин в першу чергу визначатиметься стабілізуючою роллю окремих інститутів, їх спроможністю зберегти повагу до себе і, відтак, здійснювати той чи інший вплив на населення.

Заступник директора з навчально-виховної роботи Палієва С.І. відзначила актуальність і вагомість теми конференції, зупинилась на оновлених парадигмах навчання та виховання учнівської молоді.

У виступах вчителів Силки Н.А., Баштан Н.В., Кавун І.М., Бойко С.М., Калініч О.М. було висвітлено визначальні ціннісні орієнтири, на які має бути спрямований навчально-виховний процес загальноосвітнього навчального закладу, зокрема: особистість (в освіті - учень, учитель, батьки),  загальнолюдські та родинні цінності, довіра, людська гідність, здоров’я, формування ключових компетентностей, культурологічні принципи.

Виступаючі зазначили, що на сучасному етапі розвитку освіти  педагогіка та психологія все більше зосереджуються на ціннісних орієнтирах у педагогічному просторі та ролі національної еліти (серед яких особливе місце належить учительству) як носія суспільних та історичних традицій.

Вчителі школи зміцнилися у переконанні,  що наявний у суспільстві потенціал для інтелектуального мислення, суспільної злагоди, політичної стабільності, перспектив подальшого розвитку має ґрунтуватися на утвердженні визначених ціннісних орієнтирів.

Палієва С.І.,

заступник директора з навчально-виховної роботи

Безымянный


Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через стрічку RSS 2.0. Ви можете залишити відгук, або зворотне посилання з Вашого власного сайту.